Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE Nr. 837 din 19 octombrie 1995 *** Republicata  cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE Nr. 837 din 19 octombrie 1995 *** Republicata cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 5 septembrie 1996
*) Republicatã în temeiul <>art. II din Hotãrîrea Guvernului nr. 739 din 29 august 1996 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 3 septembrie 1996, dîndu-se articolelor o noua numerotare.
<>Hotãrîrea Guvernului nr. 837 din 19 octombrie 1995 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 1 noiembrie 1995, a mai fost modificatã prin <>Hotãrîrea Guvernului nr. 174 din 20 martie 1996 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 martie 1996 şi prin <>Hotãrîrea Guvernului nr. 480 din 18 iunie 1996 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 27 iunie 1996.

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare şi la alte reprezentante ale României în strãinãtate de cãtre Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de cãtre celelalte ministere, organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, denumite în continuare unitãţi trimitatoare, beneficiazã, în condiţiile prevãzute de prezenta hotãrîre, de:
a) salariu lunar în valuta;
b) o indemnizaţie lunarã în valuta pentru îndeplinirea funcţiei de însãrcinat cu afaceri ad-interim sau a unor atribuţii, altele decît cele ale funcţiei pe care este încadrat;
c) o indemnizaţie lunarã în valuta pentru sotia (soţul) aflatã în întreţinere în strãinãtate;
d) o indemnizaţie lunarã în valuta pentru maximum doi copii aflaţi în întreţinere în strãinãtate;
e) o indemnizaţie lunarã în lei pentru sotia (soţul) aflatã în întreţinere în ţara;
f) o indemnizaţie lunarã în lei pentru copiii aflaţi în întreţinere în ţara;
g) o indemnizaţie lunarã în lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei în ţara.
ART. 2
Pe lîngã drepturile prevãzute la art. 1, unitãţile trimitatoare suporta costul transportului în trafic internaţional, cheltuielile de chirie, întreţinere şi de dotare a locuinţei din strãinãtate, indemnizaţia pentru concediul de odihna, cheltuielile medicale pentru cazurile şi în condiţiile stabilite prin prezenta hotãrîre, precum şi costul cazarii la hotel pentru şefii de misiuni diplomatice care nu au locuinta în Bucureşti, pe perioada venirii în ţara, în interes de serviciu.

CAP. 2
A. Salarii în valuta
ART. 3
(1) Salariile lunare în valuta ale personalului trimis în misiune permanenta în strãinãtate se stabilesc în raport cu nivelul salariului funcţiei de portar, luat ca baza de calcul în cuantum net, ţinînd seama de costul vieţii, precum şi de condiţiile de munca din fiecare ţara în care acesta îşi desfãşoarã activitatea.
(2) Salariile lunare în valuta pentru funcţia de portar - pe fiecare ţara în care personalul îşi desfãşoarã activitatea -, luate ca baza de calcul, sînt cele prevãzute în anexa nr. 1.
(3) Salariile lunare în valuta, pe funcţii, ale personalului trimis în misiune permanenta în strãinãtate se determina prin aplicarea coeficienţilor de ierarhizare prevãzuţi în anexa nr. 2 asupra salariilor în valuta stabilite pentru funcţia de portar.
ART. 4
(1) Salariile şi celelalte drepturi lunare în valuta ale personalului trimis în misiune permanenta în strãinãtate se acorda în funcţie de momentul trecerii frontierei de stat a României, astfel:
- din ziua trecerii prin punctul de frontiera la plecarea în strãinãtate, dacã aceasta a avut loc înainte de ora 12,00;
- pînã în ziua trecerii prin punctul de frontiera la sosirea din strãinãtate, dacã aceasta a avut loc dupã ora 12,00.
(2) Pe perioada prelungirii cãlãtoriei peste limitele prevãzute de orarele internaţionale de transport sau în afarã rutelor stabilite, personalul este considerat în concediu fãrã plata sau, la cererea acestuia, în concediu de odihna, cu excepţia cazurilor în care întreruperea, respectiv prelungirea cãlãtoriei, are loc din cauza de forta majorã.
(3) Salariile şi indemnizaţiile lunare în valuta cuvenite pentru o zi se determina prin raportarea drepturilor lunare la numãrul de zile calendaristice din luna respectiva, iar drepturile totale cuvenite se intregesc la unitatea valutarã dacã depãşesc 0,50 şi se neglijeazã dacã sînt sub 0,50 inclusiv.
(4) Conducerea unitãţilor trimitatoare poate sa acorde un avans în valuta, al cãrui cuantum sa nu depãşeascã nivelul unui salariu lunar, pentru acoperirea primelor cheltuieli, cu ocazia prezentãrii la post a personalului.
(5) Avansul acordat potrivit alin. (4) se recupereazã în maximum trei rate lunare consecutive, începînd cu luna urmãtoare aceleia în care a avut loc prezentarea la post.

B. Indemnizaţii lunare în valuta
ART. 5
(1) Personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate beneficiazã, pe lîngã salariile lunare în valuta stabilite în condiţiile prevãzute la art. 3, şi de:
a) o indemnizaţie pentru îndeplinirea funcţiei de însãrcinat cu afaceri ad-interim, calculatã asupra salariului corespunzãtor funcţiei şi gradului diplomatic pe care este încadrat personalul, dupã cum urmeazã:
- 10% pentru personalul încadrat pe funcţia de consilier diplomatic;
- 15% pentru personalul încadrat pe funcţiile de secretar I, II sau III; consul şi viceconsul;
b) o indemnizaţie pentru sotia (soţul) neincadrata, pe timpul cît aceasta se afla în întreţinere permanenta în strãinãtate, reprezentind 25% din salariul lunar în valuta al soţului (sotiei), precum şi din indemnizaţia prevãzutã la lit. a), acolo unde este cazul;
c) o indemnizaţie reprezentind 25% din salariul în valuta al funcţiei de portar, pentru fiecare copil pînã la împlinirea virstei de 18 ani, dar nu mai mult de doi copii aflaţi în întreţinere permanenta în strãinãtate.
(2) Pentru personalul diplomatic care îndeplineşte de la început funcţia de însãrcinat cu afaceri ad-interim, sporul prevãzut la alin. (1) lit. a) se acorda de la data numirii în aceasta funcţie, pe toatã perioada cît o îndeplineşte.
Pentru personalul diplomatic care, în lipsa şefului misiunii diplomatice (ambasador sau consul general), îndeplineşte funcţia de însãrcinat cu afaceri ad-interim, sporul prevãzut la alin. (1) lit. a) se acorda pe timpul îndeplinirii acestei misiuni, dacã depãşeşte o perioada de o luna. Sporul nu se acorda pe timpul cît şeful misiunii diplomatice se afla în concediu de odihna.

CAP. 3
Indemnizaţii lunare în lei
ART. 6
(1) Personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate beneficiazã, pe lîngã drepturile în valuta prevãzute la cap. II, şi de urmãtoarele indemnizaţii în lei, în ţara, astfel:
a) o indemnizaţie lunarã reprezentind 25% din salariul de baza în lei, pentru sotie (soţ), pe timpul cît aceasta se afla în întreţinere în ţara şi nu realizeazã venituri de orice natura, inclusiv din pensie;
b) o indemnizaţie lunarã în suma de 10.000 lei, impozabilã, pentru fiecare copil aflat în întreţinere în ţara, pînã la împlinirea virstei de 18 ani;
c) o indemnizaţie lunarã pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei din ţara, în suma de 20.000 lei, impozabilã potrivit legii, în situaţia în care ambii soţi se afla permanent în strãinãtate. Aceasta indemnizaţie nu se acorda în cazul în care personalul realizeazã venituri din chirii.
(2) Indemnizaţiile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi c) se acorda pe baza de declaraţie scrisã data pe propria rãspundere.

CAP. 4
Alte drepturi
A. Pe perioada pregãtirii şi instruirii în ţara
ART. 7
(1) Unitãţile trimitatoare sînt obligate sa asigure pregãtirea corespunzãtoare a personalului înaintea plecãrii la post în strãinãtate, cît şi instruirea cu ocazia venirii în ţara în vederea efectuãrii concediului de odihna.
(2) Perioadele de pregãtire, pe categorii de funcţii, se stabilesc de cãtre unitãţile trimitatoare, ţinînd seama de specificul activitãţii, precum şi de faptul dacã persoana în cauza a mai fost sau nu la post în strãinãtate, fãrã a depãşi 60 de zile pentru ambasador şi 30 de zile pentru restul personalului.
(3) Pe perioada de pregãtire şi instruire, personalul primeşte salariul de baza corespunzãtor funcţiei pe care a fost încadrat, la care se adauga sporul de vechime.

B. Pe perioada concediului de odihna
ART. 8
(1) Personalul aflat în misiune permanenta în strãinãtate are dreptul la concediu anual de odihna, precum şi la concediu suplimentar pentru clima greu de suportat, în condiţiile legii, care se programeaza la aceeaşi data cu plata drepturilor în lei, dacã acesta se efectueazã în ţara, şi cu plata drepturilor în valuta, în condiţiile prezentei hotãrîri, dacã acesta se efectueazã în strãinãtate.
(2) Plata indemnizaţiei de concediu în valuta se poate face numai în situaţia în care cheltuielile de transport pentru venirea în ţara şi pentru înapoierea la post a personalului şi a membrilor sãi de familie aflaţi în întreţinere în strãinãtate, în condiţiile prezentei hotãrîri, sînt mai mari decît indemnizaţia cuvenitã, stabilitã la nivelul salariului lunar de încadrare în valuta.
(3) Efectuarea concediului de odihna în strãinãtate, cu plata drepturilor în valuta, se face, la solicitarea persoanei în cauza, cu aprobarea conducerii unitãţilor trimitatoare. În aceasta situaţie, unitãţile trimitatoare nu vor mai suporta alte cheltuieli legate de efectuarea concediului în anul respectiv, atît pentru personalul în cauza, cît şi pentru membrii sãi de familie aflaţi în întreţinere în strãinãtate, în condiţiile prezentei hotãrîri.
ART. 9
(1) Unitãţile trimitatoare vor putea trimite personalul la post în strãinãtate numai dupã ce acesta şi-a efectuat concediul de odihna pe anul calendaristic în curs.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru şefii misiunilor diplomatice, în cazuri deosebite stabilite de Ministerul Afacerilor Externe.
(3) În anul încheierii misiunii în strãinãtate, concediul de odihna pe anul respectiv se efectueazã dupã venirea de la post, cu plata drepturilor în lei, în ţara.
ART. 10
(1) Conducerile reprezentantelor din strãinãtate sînt obligate sa ia mãsurile necesare ca, pe perioada efectuãrii concediului de odihna, sarcinile de serviciu ale personalului respectiv sa fie preluate de cãtre alt personal care lucreazã la aceste reprezentante, care are pregãtirea necesarã şi îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege, fãrã plata unor drepturi salariale suplimentare.
(2) Unitãţile trimitatoare care au în strãinãtate un singur reprezentant, pe perioada concediului de odihna al acestuia pot sa trimitã un înlocuitor, cu suportarea cheltuielilor în condiţiile prezentei hotãrîri.

C. Pe perioada concediului medical în strãinãtate
ART. 11
(1) Personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate, aflat în incapacitate temporarã de munca din cauza de boala, accident, concediu prenatal, concediu postnatal, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi în caz de carantina, are dreptul la o indemnizaţie în valuta sau în lei, dupã caz.
Drepturile cuvenite personalului aflat în astfel de situaţii se determina potrivit legislaţiei în vigoare, în raport cu salariile în valuta, pentru primele 10 zile lucrãtoare şi se suporta din fondul de salarii în valuta, iar pentru urmãtoarele zile, în raport cu salariile de încadrare în lei, în ţara, şi se suporta din fondul de asigurãri sociale.
(2) Pe perioada concediului medical, personalul are dreptul şi la indemnizaţiile integrale în valuta cuvenite pentru sotia (soţul) şi copiii aflaţi în întreţinere în strãinãtate, în condiţiile prezentei hotãrîri.
(3) În situaţia în care personalul încadrat se afla în concediu medical în ţara, indemnizaţiile pentru membrii de familie rãmaşi în strãinãtate, prevãzute la alin. (2), se acorda numai dacã, prin aducerea lor în ţara, cheltuielile de transport pe distanta dus şi întors sînt superioare acestor indemnizaţii.
ART. 12
(1) Unitãţile trimitatoare sînt obligate sa ia mãsuri ca trimiterea personalului în misiune permanenta în strãinãtate sa se facã numai în baza unui examen medical, în condiţiile stabilite de cãtre Ministerul Sãnãtãţii, din care sa rezulte ca starea sãnãtãţii acestuia îi permite desfãşurarea activitãţii în ţãrile respective.
Sînt supuşi acestui examen medical şi membrii de familie care însoţesc personalul permanent în strãinãtate, în condiţiile prezentei hotãrîri.
(2) De asemenea, Ministerul Sãnãtãţii va stabili condiţiile şi cazurile pentru care unitãţile trimitatoare pot sa suporte cheltuieli medicale pentru personalul respectiv, precum şi pentru membrii de familie ai acestuia, aflaţi în întreţinere permanenta în strãinãtate, privind:
- vaccinuri şi medicamente specifice ţãrilor şi localitãţilor cu clima greu de suportat;
- consultaţii, analize şi vaccinuri obligatorii, pentru mame, înainte şi dupã naştere, precum şi pentru nou-nãscuţi;
- consultaţii, spitalizare, inclusiv naşteri, intervenţii chirurgicale, analize şi medicamente, numai în caz de urgenta; internarea în spital în strãinãtate pentru naşteri se face numai cu aprobarea conducerii unitãţilor trimitatoare.
(3) Pe lîngã cheltuielile medicale prevãzute la alin. (2), unitãţile trimitatoare suporta pentru personalul trimis în misiune permanenta, precum şi pentru membrii de familie ai acestuia aflaţi în întreţinere permanenta în strãinãtate, în condiţiile prezentei hotãrîri, cheltuielile în legatura cu decesul în strãinãtate, precum şi pentru aducerea în ţara a celor decedati.
(4) La propunerea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din strãinãtate, Ministerul Afacerilor Externe este autorizat sa aprobe încheierea unor contracte sau alte înţelegeri pe baza cãrora personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate, precum şi sotiile (sotii) acestora, care au depãşit virsta de 50 de ani, sa beneficieze de asigurãri medicale.
(5) În vederea aprobãrii încheierii de contracte sau alte înţelegeri prevãzute la alin. (4), misiunile diplomatice şi oficiile consulare au obligaţia sa transmitã cel puţin trei oferte, cuprinzînd tarife şi condiţii minime, privind asigurarea asistenţei medicale.
(6) Cheltuielile în valuta reprezentind asigurarea medicalã, pentru care s-a primit aprobarea încheierii de contracte sau alte înţelegeri, se suporta astfel:
- 75% de cãtre Ministerul Afacerilor Externe;
- 25% de cãtre fiecare persoana asigurata.
(7) În cazul încheierii contractelor şi înţelegerilor menţionate la alin. (4), de prevederile acestora beneficiazã şi personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate de cãtre unitãţi trimitatoare, în condiţiile prezentei hotãrîri, care vor suporta cheltuielile respective pentru personalul propriu.
(8) În situaţia în care o parte din personal nu opteazã pentru încheierea unor astfel de contracte sau înţelegeri, acesta beneficiazã în continuare de suportarea cheltuielilor medicale, în condiţiile prezentei hotãrîri.
(9) Prevederile alin. (4), (5), (6), (7) şi (8) se aplica experimental pînã la data de 31 decembrie 1997, dupã care, pe baza concluziilor rezultate, Ministerul Afacerilor Externe va face propuneri corespunzãtoare.
(10) În cazul personalului trimis în misiune permanenta în ţãrile cu care România are încheiate acorduri în domeniul asigurãrilor sociale şi medicale, cheltuielile respective se suporta în condiţiile stabilite prin aceste acorduri.

D. Cheltuieli pentru transportul personalului
ART. 13
(1) Cheltuielile pentru transportul personalului trimis în misiune permanenta în strãinãtate, precum şi al membrilor sãi de familie aflaţi în întreţinere permanenta în strãinãtate, în condiţiile prezentei hotãrîri, se suporta de cãtre unitãţile trimitatoare, în urmãtoarele cazuri:
a) la plecarea la post şi la venirea definitiva în ţara;
b) pentru deplasãri în interes de serviciu în ţara şi în strãinãtate;
c) pentru efectuarea în ţara a concediului de odihna pe anul calendaristic respectiv, cu excepţia anilor în care are loc plecarea şi, respectiv, revenirea definitiva de la post, corelat şi cu prevederile art. 9 alin. (2);
d) pentru concediu medical şi naşteri în ţara;
e) pentru deplasarea întregii familii în ţara, în caz de deces al unui copil ori al sotiei (soţului) aflatã în ţara şi numai pentru deplasarea unuia dintre soţi în caz de deces al unui pãrinte, frate sau sora;
f) în cazuri de forta majorã.
(2) De asemenea, unitãţile trimitatoare pot sa suporte şi urmãtoarele alte cheltuieli:
a) 50% din costul transportului (dus-întors) pentru cel mult doi copii în virsta de pînã la 18 ani, aflaţi în întreţinere în ţara, pentru a-şi vizita o singura data pe an pãrinţii aflaţi la post, atunci cînd aceştia nu au copii în întreţinere în strãinãtate, în condiţiile prezentei hotãrîri.
În situaţia în care în strãinãtate se afla în întreţinere un singur copil, unitãţile trimitatoare pot suporta 50% din costul transportului pentru încã un copil;
b) costul integral al transportului, o singura data pe an, pentru sotia (soţul) rãmasã în ţara, pentru a-şi vizita soţul (sotia) la post în strãinãtate.
(3) Unitãţile trimitatoare nu pot sa suporte cheltuielile prevãzute la alin. (2) în anul în care personalul pleacã la post, precum şi în anul în care acesta îşi încheie misiunea.
ART. 14
(1) Personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate şi membrii sãi de familie aflaţi în întreţinere în strãinãtate, în condiţiile prezentei hotãrîri, au dreptul sa calatoreasca cu avionul, la clasa economicã, sau cu trenul la clasa I, cu vagon de dormit.
(2) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, ambasadorii pot sa calatoreasca cu avionul şi la clasa I sau business-class, precum şi cu trenul - vagon de dormit, cabina pentru o singura persoana, cu ocazia prezentãrii la post în strãinãtate, a revenirii în ţara la încheierea misiunii, precum şi în alte situaţii în care motive de ordin protocolar impun aceasta. În astfel de cazuri, membrii de familie pot sa calatoreasca împreunã cu ambasadorii.
ART. 15
(1) Personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate poate sa calatoreasca, individual sau împreunã cu membrii sãi de familie şi cu mijloace auto, cu suportarea cheltuielilor de cãtre unitãţile trimitatoare, pe rutele şi durata prevãzute în anexa nr. 3.
(2) În cazul transportului cu mijloace auto, unitãţile trimitatoare suporta, pe baza de acte justificative, sumele necesare pentru plata carburantilor, a taxelor rutiere, a celor de transbordare sau altele asemenea, precum şi cheltuieli de cazare, în condiţiile prevãzute în anexa nr. 3.
(3) În situaţia în care sumele în valuta cuvenite pe durata transportului cu mijloace auto, la plecarea sau la venirea definitiva în ţara sau pentru deplasãri în interesul serviciului, la care se adauga salariul şi celelalte drepturi în valuta calculate în condiţiile prezentei hotãrîri, sînt mai mari decît tariful publicat de IATA pentru cãlãtoria cu avionul la clasa economicã, drepturile în valuta ale personalului respectiv nu pot sa depãşeascã nivelul acestui tarif.
(4) Dacã deplasarea cu mijloace auto are loc pentru efectuarea concediului de odihna în ţara, zilele care depãşesc durata transportului cu avionul sînt considerate ca fãcînd parte din concediu.

E. Cheltuieli pentru transportul bagajelor personale
ART. 16
(1) Unitãţile trimitatoare suporta costul transportului bagajelor personalului trimis în misiune permanenta în strãinãtate pentru cantitãţile şi în condiţiile prevãzute în anexa nr. 4.
(2) Cheltuielile menţionate la alin. (1) se suporta în urmãtoarele situaţii:
a) cu ocazia plecãrii şi venirii definitive la şi de la post;
b) cu ocazia mutãrii în interesul serviciului în ţara de resedinta sau într-o alta ţara strãinã.

F. Drepturile personalului pe perioada cît este plecat de la post
I. În interesul serviciului în ţara de resedinta sau în alta ţara strãinã
ART. 17
(1) Personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate beneficiazã, pentru deplasarile efectuate în interesul serviciului în ţara de resedinta sau în alta ţara strãinã, pe lîngã drepturile în valuta şi în lei prevãzute în prezenta hotãrîre, şi de:
a) cazare, transport şi 30% din diurna pentru deplasãri în ţara de resedinta;
b) cazare, transport şi 50% din diurna pentru deplasãri în alta ţara strãinã.
(2) Cazarea şi diurna în condiţiile stabilite pentru personalul roman care se deplaseaza temporar în ţãrile respective, calculate în funcţie de categoria de diurna la care are dreptul.
(3) Categoriile de diurna în care se încadreazã personalul sînt urmãtoarele:
- la categoria a II-a - ambasadorii;
- la categoria I - restul personalului.
(4) În situaţia în care, din motive de ordin protocolar, şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular trebuie sa se deplaseze în ţara sau în strãinãtate, în interesul serviciului, împreunã cu sotia (soţul) nesalariata, cheltuielile de transport şi de cazare pentru aceasta (acesta) se deconteazã în aceleaşi condiţii ca şi pentru şeful misiunii.

II. În interesul serviciului în ţara
ART. 18
Personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate beneficiazã, pe perioada cît se afla în interesul serviciului în ţara, de:
a) salariul de baza în lei, potrivit încadrãrii din ţara, şi sporul de vechime;
b) indemnizaţiile în valuta pentru sotia (soţul) şi copiii rãmaşi în întreţinere permanenta în strãinãtate, în condiţiile prezentei hotãrîri.

III. În interes personal
ART. 19
(1) Pe timpul deplasarii în ţara sau în strãinãtate, în interes personal, inclusiv pentru susţinerea de examene, dacã aceasta deplasare nu se suprapune cu perioada concediului de odihna pe anul respectiv, personalul este considerat în concediu fãrã plata şi nu beneficiazã de nici un fel de drept în valuta sau în lei, pentru el şi pentru membrii sãi de familie.
(2) Pe perioada în care membrii de familie ai personalului, aflaţi în întreţinere permanenta în strãinãtate, se deplaseaza pe cont propriu în afarã tarii de resedinta nu mai beneficiazã de drepturile în valuta, în condiţiile prezentei hotãrîri.
(3) Dacã deplasarea pe cont propriu a sotiei (soţului) aflate în întreţinere permanenta în strãinãtate are loc în ţara, aceasta (acesta) beneficiazã de drepturi în lei, în condiţiile prezentei hotãrîri.

G. Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor
ART. 20
(1) Unitãţile trimitatoare sînt obligate ca, în vederea asigurãrii unei activitãţi continue a reprezentantelor din strãinãtate, sa ia mãsurile necesare ca atribuţiile ce revin personalului existent la post sa fie transmise, cu maximum de operativitate, personalului care preia aceste atribuţii.
(2) Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor, atît personalul care preda, cît şi personalul care primeşte beneficiazã, pentru el şi pentru membrii sãi de familie, de drepturi în valuta şi în lei, dupã caz, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin prezenta hotãrîre.
(3) În cazul în care ambii soţi sînt salariaţi la aceeaşi reprezentanta, persoana care nu are obligaţia de a preda atribuţii de serviciu este consideratã în concediu fãrã plata, iar persoana care preda are dreptul la indemnizaţia în valuta pentru sotie (soţ), precum şi la indemnizaţiile în valuta pentru copiii aflaţi în întreţinere în strãinãtate, în condiţiile prezentei hotãrîri.
(4) În vederea aducerii la îndeplinire a obligaţiei menţionate la alin. (1), unitãţile trimitatoare vor stabili durata maxima de predare-primire a atribuţiilor, fãrã a depãşi:
a) 10 zile calendaristice pentru personalul diplomatic;
b) 25 de zile calendaristice pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune;
c) 3 zile calendaristice pentru restul personalului.

H. Spaţiu de locuit în strãinãtate
ART. 21
Personalului trimis în misiune permanenta în strãinãtate şi membrilor sãi de familie aflaţi în întreţinere permanenta, în condiţiile prezentei hotãrîri, li se asigura spaţiu de locuit, precum şi dotarea corespunzãtoare, potrivit funcţiei îndeplinite, ţinînd seama de specificul activitãţii şi de condiţiile de clima din fiecare ţara, cu suportarea chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere de cãtre unitãţile trimitatoare.

CAP. 5
Dispoziţii finale
ART. 22
(1) În vederea evitãrii cheltuielilor ocazionate de trimiterea din ţara a unor persoane pentru desfãşurarea unor activitãţi pe o perioada determinata, unitãţile trimitatoare pot sa aprobe ca reprezentantele din strãinãtate sa utilizeze persoane fizice de pe plan local, cu respectarea legislaţiei din ţara respectiva. Sumele acordate pentru activitatea prestatã se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusa şi cu timpul efectiv lucrat, fãrã a depãşi, la nivelul unei luni, salariul minim prevãzut pentru misiunea respectiva, în cazul îndeplinirii unor atribuţii pentru funcţii de ordin administrativ, sau nivelul salariului funcţiei diplomatice, dupã caz.
(2) În situaţia în care sotiile (sotii) nesalariate presteazã activitãţi finanţate în regim extrabugetar, sumele în valuta cuvenite pentru munca prestatã nu pot depãşi nivelul salariului în valuta prevãzut în prezenta hotãrîre pentru funcţia îndeplinitã şi se suporta din veniturile realizate din aceasta activitate. Pe perioada cît aceste persoane presteazã astfel de servicii nu beneficiazã de indemnizaţiile prevãzute în prezenta hotãrîre pentru sotiile (sotii) nesalariate.
(3) În situaţia în care personalul de specialitate şi tehnico-administrativ îndeplineşte, în afarã orelor de program, pe o durata mai mare de 30 de zile consecutive, şi atribuţii care revin unor posturi vacante din schema reprezentantei respective, cu aprobarea conducerii unitãţii trimitatoare, acesta beneficiazã de o indemnizaţie reprezentind 25% din salariul în valuta al funcţiei pe care este încadrat.
ART. 23
(1) Durata misiunii permanente în strãinãtate, precum şi încadrarea pe posturile prevãzute în structura de personal, pentru fiecare reprezentanta, se aproba de cãtre conducerea unitãţilor trimitatoare.
(2) În cazul în care durata iniţialã a misiunii este mai mica de un an, unitãţile trimitatoare suporta cheltuielile în lei şi în valuta, în condiţiile stabilite prin prezenta hotãrîre, numai pentru persoana trimisa în strãinãtate pe perioada respectiva.
(3) Unitãţile trimitatoare, precum şi personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate, în condiţiile prezentei hotãrîri, calculeazã şi vãrsa, respectiv datoreazã contribuţiile prevãzute de lege, în raport cu drepturile salariale corespunzãtoare pe care personalul este încadrat în ţara.
ART. 24
În mãsura în care prezenta hotãrîre nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completeazã cu celelalte prevederi referitoare la drepturile şi obligaţiile ce revin personalului trimis în misiune permanenta în strãinãtate de cãtre ministere şi celelalte organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale.
ART. 25
Prevederile prezentei hotãrîri se aplica începînd cu data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României şi cu încadrarea în alocaţiile bugetare anuale aprobate unitãţilor trimitatoare prin bugetul de stat. Cu aceeaşi data se abroga actele normative cuprinse în anexa nr. 5, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. 26
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta hotãrîre.

ANEXA 1

SALARIILE ÎN VALUTA
ale personalului trimis în misiune permanenta în strãinãtate pentru funcţia de portar (baza de calcul)

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Ţara Valuta Salariul lunar în valuta
crt.
-------------------------------------------------------------------------------
1. Afganistan $ 420
2. Africa de Sud $ 450
3. Albania $ 400
4. Algeria $ 400
5. Anglia Lire st. 330
6. Angola $ 410
7. Arabia Saudita $ 450
8. Argentina $ 500
9. Armenia $ 400
10. Australia $ Aus. 680
11. Austria Sch. A 6.000
12. Azerbaidjan $ 400
13. Bangladesh $ 380
14. Belarus $ 450
15. Belgia Fr. B 18.000
16. Benin $ 300
17. Birmania $ 400
18. Bolivia $ 380
19. Botswana $ 300
20. Brazilia $ 500
21. Bulgaria $ 400
22. Burundi $ 400
23. Cambodgia $ 400
24. Camerun $ 410
25. Canada $ Can. 700
26. Cehia $ 400
27. Republica Centrafricana $ 415
28. Chile $ 390
29. R.P. Chineza $ 400
30. Ciad $ 350
31. Cipru $ 400
32. Coasta de Fildes $ 415
33. Columbia $ 380
34. Congo $ 420
35. Coreea (R) $ 550
36. Coreea (R.P.D.) $ 400
37. Costa Rica $ 370
38. Croatia $ 450
39. Cuba $ 400
40. Danemarca Kr. D. 2.800
41. Djibouti $ 410
42. Ecuador $ 400
43. Egipt $ 450
44. Elvetia Sfrs. 900
45. Emiratele Arabe Unite $ 420
46. Etiopia $ 400
47. Filipine $ 400
48. Finlanda FMK 2.300
49. Franta FF 3.000
50. Gabon $ 410
51. Germania DM 900
52. Ghana $ 350
53. Grecia $ 400
54. Guatemala $ 380
55. Guineea $ 400
56. Honduras $ 390
57. India $ 400
58. Indonezia $ 400
59. Iordania $ 400
60. Irak $ 450
61. Iran $ 460
62. Irlanda Lire st. 330
63. Islanda $ 450
64. Israel $ 440
65. Italia LIT. 950.000
66. Iugoslavia $ 450
67. Japonia yeni 105.000
68. Cazahstan $ 400
69. Kenya $ 380
70. Kuwait $ 440
71. Liban $ 400
72. Liberia $ 400
73. Libia $ 450
74. Lituania $ 400
75. Luxembourg Fr. L. 18.000
76. Macedonia $ 450
77. Madagascar $ 350
78. Malayezia $ 400
79. Mali $ 350
80. Maroc $ 400
81. Mauritania $ 405
82. Mexic $ 400
83. Moldova $ 400
84. Mongolia $ 400
85. Mozambic $ 400
86. Namibia $ 450
87. Nepal $ 370
88. Nicaragua $ 380
89. Niger $ 410
90. Nigeria $ 400
91. Norvegia Kr.N. 3.500
92. Noua Zeelanda $ 500
93. Olanda H.FI. 900
94. Pakistan $ 380
95. Peru $ 450
96. Polonia $ 400
97. Portugalia Escudos 64.000
98. Quatar $ 420
99. Federaţia Rusa $ 500
100. Senegal $ 410
101. Singapore $ 400
102. Siria $ 450
103. Slovacia $ 400
104. Slovenia $ 450
105. Somalia $ 400
106. Spania Peseta 60.000
107. Sri Lanka $ 370
108. S.U.A. $ 600
109. Sudan $ 450
110. Suedia Kr.S. 3.000
111. Tanzania $ 400
112. Thailanda $ 400
113. Togo $ 405
114. Tunisia $ 400
115. Turcia $ 400
116. Turkmenistan $ 400
117. Ucraina $ 450
118. Ungaria $ 480
119. Uruguay $ 420
120. Uzbekistan $ 400
121. Venezuela $ 450
122. Vietnam (R.S.) $ 400
123. Yemen $ 410
124. Zair $ 400
125. Zambia $ 400
126. Zimbabwe $ 400
127. Republica Bosnia şi Hertegovina $ 450
128. Statul Vatican LIT. 950.000
-------------------------------------------------------------------------------

ANEXA 2

NOMENCLATORUL
funcţiilor şi coeficienţii de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valuta pentru personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţiile Nivelul Coeficientul
crt. studiilor de ierarhizare
-------------------------------------------------------------------------------
1. Ambasador S 4,00
2. Ministru consilier, reprezentant
diplomatico-militar pe lîngã organizaţiile
internaţionale S 3,80
3. Consul general S 3,30
4. Consilier diplomatic clasa I, consilier
economic clasa I, atasat apãrare clasa I,
şef birou presa clasa I, director centru
cultural clasa I S 3,00
5. Consilier diplomatic clasa a II-a,
consilier economic clasa a II-a,
atasat apãrare clasa a II-a, reprezentant
militar, şef birou presa clasa a II-a,
director centru cultural clasa a II-a S 2,80
6. Secretar I clasa I, secretar economic I
clasa I, consul clasa I, economist
principal clasa I, atasat apãrare adjunct
clasa I, director adjunct centru cultural S 2,50
7. Secretar I clasa a II-a, secretar economic
I clasa a II-a, consul clasa a II-a,
economist principal clasa a II-a, atasat
apãrare adjunct clasa a II-a S 2,40
8. Secretar II clasa I, secretar economic II
clasa I, viceconsul clasa I, şef birou
turism clasa I S 2,30
9. Secretar II clasa a II-a, secretar
economic II clasa a II-a, viceconsul clasa
a II-a, corespondent presa clasa I,
economist clasa I S 2,20
10. Secretar III clasa I, secretar economic
III clasa I, secretar militar, referent
principal relaţii clasa I, şef birou
turism clasa a II-a, corespondent de
presa clasa a II-a, şef serviciu
administrativ clasa I S 2,10
11. Secretar III clasa a II-a, secretar
economic III clasa a II-a, economist
clasa a II-a, şef serviciu administrativ
clasa a II-a, referent principal relaţii
clasa a II-a S 2,00
12. Atasat clasa I, agent consular clasa I,
referent relaţii clasa I, bibliotecar
principal S 1,80
Referent de specialitate M
13. Atasat clasa a II-a, agent consular
clasa a II-a, referent relaţii clasa
a II-a S 1,70
Şef birou administrativ M
14. Contabil principal M 1,65
15. Secretar-dactilograf principal,
stenodactilograf principal, funcţionar
consular principal, bibliotecar,
contabil M 1,50
16. Funcţionar consular, intendent I M 1,30
17. Funcţionar administrativ I, secretar-
dactilograf, stenodactilograf M 1,25
Intendent II G
18. Dactilograf, telexist M 1,20
Sofer I, muncitor calificat I G
19. Funcţionar administrativ II M 1,10
Sofer II, muncitor calificat II G
20. Portar G 1,00
21. Îngrijitor G 0,90
-------------------------------------------------------------------------------

NOTA:
1. Asimilarea funcţiilor pe care este încadrat personalul trimis sa deserveasca aşezãmintele Bisericii Ortodoxe Romane din strãinãtate, în vederea stabilirii contribuţiei statului la drepturile acestui personal, se face astfel:
- Arhiepiscop, cu consilier diplomatic (S)
- Episcop vicar, cu secretar III (S)
- Preot, cu atasat clasa I (S)
- Preot, cu şef birou serviciu
administrativ clasa a II-a (M)
- Cintaret, cu atasat clasa a II-a (S)
- Cintaret, cu funcţionar principal (M).
2. Pentru ambasadorii din ţãrile Uniunii Europene, S.U.A. şi Canada, coeficientul de ierarhizare este de 4,20.
3. La trimiterea în misiune, încadrarea în clasa I a funcţiei se face, în cazul personalului care a mai fost trimis în misiune permanenta în strãinãtate, în aceeaşi funcţie, minimum un an. Începînd cu data intrãrii în vigoare a prezentelor reglementãri, pentru personalul aflat în misiune care este avansat în funcţie, încadrarea pe noua funcţie se face la clasa a II-a.
Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea condiţiei de vechime prevãzute la alineatul precedent.
4. La misiunile unde nu se justifica utilizarea unor funcţii tehnico-administrative distincte, acestea pot fi comasate. Salariul funcţiei de încadrare a persoanei numite se va stabili ţinînd seama de sarcinile preponderente, de pregãtirea profesionalã şi de vechimea în specialitate.
5. Funcţiile şi coeficienţii de ierarhizare, altele decît cele prevãzute în prezenta anexa, specifice unor ministere, altor organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, se stabilesc prin hotãrîre a Guvernului.

ANEXA 3

TABEL
cuprinzînd rutele, distanţele şi durata transportului cu autoturismele la şi de la reprezentantele oficiale ale României în strãinãtate

-------------------------------------------------------------------------------
Durata
Nr. - zile -
crt. Ruta ---------------------
Distanta parcurs parcurs
- km - extern intern
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------
1. Budapesta-Oradea-Bucureşti 890 - 1
2. Praga-Budapesta-Oradea-Bucureşti 1.460 2 1
3. Berlin-Praga-Budapesta-Bucureşti 1.810 3 1
4. Bratislava-Budapesta-Bucureşti 1.110 1 1
5. Bonn-Stuttgart-Munchen-Viena-Budapesta-
Bucureşti 2.160 3 1
6. Munchen-Viena-Budapesta-Bucureşti 1.600 2 1
7. Viena-Budapesta-Bucureşti 1.150 1 1
8. Berna-Zurich-Viena-Budapesta-Bucureşti 2.030 3 1
9. Geneva-Berna-Zurich-Viena-Budapesta-
Bucureşti 2.200 3 1
10. Paris-Strasbourg-Karlsruhe-Stuttgart-
Munchen-Viena-Budapesta-Bucureşti 2.420 4 1
11. Strasbourg-Stuttgart-Munchen-Viena-
Budapesta-Bucureşti 1.970 3 1
12. Marsilia-Milano-Mestre-Gorizia-
Liubliana-Zagreb-Belgrad-Bucureşti 2.290 3 1
13. Bruxelles-Munchen-Viena-Budapesta-
Bucureşti 2.400 4 1
14. Haga-Ultrech-Munchen-Viena-Budapesta-
Bucureşti 2.440 4 1
15. Luxemburg-Karlsruhe-Munchen-Viena-
Budapesta-Bucureşti 2.170 3 1
16. Londra-Dover-Ostende-Bruxelles-Munchen-
Viena-Budapesta-Bucureşti 2.720 4 1
17. Dublin-Dun Laoghaire-Holyhead-
Birmingham-Londra-Dover-Ostende-Bruxelles-
Munchen-Viena-Budapesta-Bucureşti 2.990 5 1
18. Roma-Bologna-Mestre-Gorizia-Liubliana-
Zagreb-Belgrad-Bucureşti 2.020 3 1
19. Milano-Verona-Mestre-Gorizia-Liubliana-
Zagreb-Belgrad-Bucureşti 1.760 2 1
20. Venetia-Mestre-Liubliana-Zagreb-Belgrad-
Bucureşti 1.500 2 1
21. Belgrad-Timişoara-Bucureşti 720 - 1
22. Zagreb-Belgrad-Timişoara-Bucureşti 1.100 1 1
23. Liubliana-Zagreb-Belgrad-Timişoara-
Bucureşti 1.230 1 1
24. Tirana-Skhoder-Pristina-Nis-Vidin-Calafat-
Bucureşti 990 1 -
25. Sofia-Ruse-Giurgiu-Bucureşti 430 - -
26. Atena-Sofia-Ruse-Giurgiu-Bucureşti 1.300 2 -
27. Istanbul-Edirne-Stara Zagora-Kazanlic-
Tirnovo-Ruse-Bucureşti 700 1 -
28. Ankara-Istanbul-Edirne-Stara Zagora-
Kazanlic-Tirnovo-Ruse-Bucureşti 1.120 2 -
29. Varsovia-Cracovia-Miskolc-Debrecen-
Oradea-Bucureşti 1.480 2 1
30. Nicosia-Famagusta-Mersin-Adana-Ankara-
Istanbul-Stara Zagora-Tirnovo-Ruse-
Bucureşti 1.660 3 -
31. Copenhaga-Gedser-Warnemude-Berlin-Praga-
Budapesta-Bucureşti 2.190 3 1
32. Stockholm-Malmo-Trelleborg-Sassnitz
(Rugen)-Berlin-Praga-Budapesta-Bucureşti 2.680 4 1
33. Helsinki-St. Petersburg-Tallin-Riga-
Kaliningrad-Varsovia-Cracovia-Miskolc-
Debrecen-Oradea-Bucureşti 3.100 5 1
34. Tallin-Riga-Kaliningrad-Varsovia-Cracovia-
Miskolc-Debrecen-Bucureşti 2.360 4 1
35. Moscova-Tula-Kiev-Zitomir-Vinita-Cernauti-
Buzau-Bucureşti 1.920 3 1
36. Kiev-Zitomir-Vinita-Cernauti-Buzau-
Bucureşti 1.040 1 1
37. Minsk-Bobruisk-Gomel-Kiev-Zitomir-Vinita-
Cernauti-Buzau-Bucureşti 1.610 2 1
38. Vilnius-Minsk-Gomel-Kiev-Zitomir-Vinita-
Cernauti-Buzau-Bucureşti 1.810 2 1
39. Riga-Kaliningrad-Varsovia-Cracovia-Miskolc-
Debrecen-Oradea-Bucureşti 2.050 3 1
40. Chisinau-Kotovsk-Husi-Birlad-Focsani-
Buzau-Bucureşti 440 - -
41. Odessa-Sarata-Bolgrad-Reni-Galaţi-Bucureşti 540 - 1
42. Oslo-Goteborg-Malmo-Trelleborg-Sassnitz
(Rugen)-Berlin-Praga-Budapesta-Oradea-
Bucureşti 2.650 4 1
43. Madrid-Barcelona-Marsilia-Milano-Mestre-
Gorizia-Liubliana-Zagreb-Belgrad-Bucureşti 3.490 6 1
44. Lisabona-Madrid-Barcelona-Marsilia-Milano-
Mestre-Gorizia-Liubliana-Zagreb-Belgrad-
Bucureşti 4.130 7 1
45. Salonic-Sofia-Ruse-Bucureşti 740 1 -
46. La Valetta-Siracusa-Catania-Messina-Taranto-
Otranto-Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti 1.880 4 -
47. Tunis-Trapani-Palermo-Taranto-Otranto-
Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti 2.060 4 -
48. Tripoli-Tunis-Trapani-Palermo-Taranto-
Otranto-Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti 2.900 6 -
49. Rabat-Ceuta-Algeciras-Valencia-Marsilia-
Milano-Gorizia-Liubliana-Zagreb-Belgrad-
Bucureşti 4.270 7 1
50. Alger-Alicante-Barcelona-Marsilia-Milano-
Gorizia-Liubliana-Zagreb-Belgrad-Bucureşti 3.210 5 1
51. Alexandria-Ismailia-Khan Yunis-Haifa-Adana-
Ankara-Istanbul-Stara Zagora-Tirnovo-Ruse-
Bucureşti 3.050 6 -
52. Cairo-Ismailia-Haifa-Adana-Istanbul-Stara
Zagora-Tirnovo-Ruse-Bucureşti 2.870 6 -
53. Tel Aviv-Haifa-Adana-Istanbul-Stara Zagora-
Tirnovo-Ruse-Bucureşti 2.390 5 -
54. Beirut-Adana-Istanbul-Stara Zagora-Tirnovo-
Ruse-Bucureşti 2.210 4 -
55. Damasc-Beirut-Adana-Istanbul-Stara Zagora-
Tirnovo-Ruse-Bucureşti 2.250 4 -
56. Amman-Damasc-Beirut-Adana-Istanbul-Tirnovo-
Ruse-Bucureşti 2.490 5 -
57. Teheran-Tabriz-Bazargan-Ankara-Istanbul-
Tirnovo-Ruse-Bucureşti 2.500 5 -
58. Din alte oraşe de resedinta ale reprezen-
tantelor României la şi de la Bucureşti 4.500 8 -
-------------------------------------------------------------------------------

NOTA:
1. Cheltuielile pentru cazare sînt admise la decontare dupã parcurgerea unei distanţe zilnice de minimum 500 km.
2. Cheltuielile pentru carburanţi se deconteazã în funcţie de consumul specific al autoturismului, dar nu mai mult de 10 l/100 km.

ANEXA 4

CRITERII
privind transportul bagajelor personale

1. Personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate are dreptul sa transporte, cu suportarea cheltuielilor de cãtre ministere şi celelalte organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, urmãtoarele cantitãţi pe familie (în care se include şi greutatea ambalajelor), diferenţiate în raport cu coeficienţii de ierarhizare ai funcţiei îndeplinite, potrivit nomenclatorului din anexa nr. 3, astfel:
a) 100 kg - personalul prevãzut la coeficienţii de pînã la 2,0 inclusiv;
b) 125 kg - personalul prevãzut la coeficienţii cuprinşi între 2,1 - 3,8 inclusiv;
c) 150 kg - ambasadorii.
2. Decontarea cheltuielilor efectuate se face pe baza de documente, în limita tarifelor practicate de cãtre companiile care efectueazã transportul cu avionul, ca bagaj neînsoţit.
3. În situaţia în care personalul transporta bagajele în alte condiţii sau cu alte mijloace de transport, cheltuielile efectuate se deconteazã în limita sumelor rezultate, potrivit prevederilor de la pct. 1 şi 2.
4. În cantitãţile de bagaje personale prevãzute mai sus nu se cuprind bagajele la care dau dreptul biletele de cãlãtorie.
5. Orice alte cheltuieli privind transportul bagajelor (manipulare, taxe de inmagazinare, asigurãri etc.), altele decît cele rezultind din aplicarea tarifelor în condiţiile prezentei anexe, se suporta de cãtre personalul în cauza.

ANEXA 5

LISTA
actelor normative care se abroga

1. H.C.M. nr. 1.265 din 16 iulie 1966 privind retribuţiile tarifare în valuta şi alte drepturi materiale pentru personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate.
2. H.C.M. nr. 271 din 18 martie 1971 privind stabilirea drepturilor bãneşti în lei pentru personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate pe perioada concediului de odihna.
3. H.C.M. nr. 606 din 25 mai 1971 privind drepturile bãneşti ale ambasadorilor pe perioada pregãtirii, în vederea trimiterii la misiunile diplomatice ale României.
4. H.C.M. nr. 837 din 12 iulie 1971 privind stabilirea personalului la formele de reprezentare economicã în strãinãtate.
5. H.C.M. nr. 1.250 din 7 octombrie 1971 privind reglementarea unor drepturi şi obligaţii bãneşti ale cetãţenilor romani angajaţi ai organizaţiilor internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la H.C.M. nr. 1.265 din 16 iunie 1966 privind salarizarea şi alte drepturi cuvenite personalului trimis în misiune permanenta în strãinãtate.
6. H.C.M. nr. 1.577 din 27 decembrie 1972 privind modificarea art. nr. 6 şi 7 din H.C.M. nr. 837/1971 .
7. H.C.M. nr. 1.639 din 29 decembrie 1972 privind reglementarea unor probleme referitoare la personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate şi completarea anexei nr. 3 la H.C.M. nr. 1.265/1966 .
8. <>Hotãrîrea Guvernului nr. 386 din 9 aprilie 1990 privind stabilirea salariilor tarifare în valuta ale personalului roman trimis în misiune permanenta în Polonia şi Republica Socialistã Vietnam.
9. <>Hotãrîrea Guvernului nr. 452 din 28 aprilie 1990 privind stabilirea salariilor tarifare în valuta ale personalului roman trimis în misiune permanenta în Ungaria.
10. <>Hotãrîrea Guvernului nr. 546 din 16 mai 1990 privind stabilirea salariilor tarifare în valuta ale personalului roman trimis în misiune permanenta în strãinãtate.
11. <>Hotãrîrea Guvernului nr. 823 din 25 noiembrie 1994 privind suportarea cheltuielilor de transport în vederea efectuãrii concediului de odihna în ţara, pentru personalul trimis în misiune permanenta în strãinãtate.
-------------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016