Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE Nr. 44 din 10 februarie 1994  pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Zambia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE Nr. 44 din 10 februarie 1994 pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Zambia

EMITENT: Guvernul Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 48 din 24 februarie 1994
Guvernul României hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Zambia, semnat la Lusaka la 10 septembrie 1993.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneazã:
------------------
Ministrul comerţului,
Cristian Ionescu

Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Melescanu

ACORD COMERCIAL
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Zambia

Guvernul României şi Guvernul Republicii Zambia,denumite în continuare pãrţi contractante,
dornice sa faciliteze şi sa dezvolte relaţiile comerciale dintre cele doua tari, pe baza egalitãţii şi avantajului reciproc,
convinse ca o cooperare în domeniul schimburilor comerciale este esenţialã pentru realizarea unei dezvoltãri maxime a economiei ţãrilor lor,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
I. Pãrţile contractante îşi vor acorda reciproc clauza naţiunii cele mai favorizate în toate problemele care privesc comerţul între cele doua tari.
II. Prevederile paragrafului I al prezentului articol nu se vor aplica totuşi avantajelor, facilitãţilor şi scutirilor pe care:
a) oricare dintre pãrţile contractante le-a acordat sau le poate acorda ţãrilor limitrofe în vederea facilitãrii traficului de frontiera;
b) oricare dintre pãrţile contractante le-a acordat sau le poate acorda ţãrilor partenere membre la o zona de liber schimb, uniune vamalã sau economicã, deja constituitã sau care ar putea fi constituitã în viitor;
c) oricare dintre pãrţile contractante le-a acordat sau le poate acorda ca rezultat derivînd din aranjamentele comerciale multilaterale sau regionale la care este sau va deveni membra.
ART. 2
I. Pe durata valabilitãţii prezentului acord, pãrţile contractante vor depune toate eforturile pentru a spori volumul comerţului între cele doua tari şi se vor strãdui sa realizeze între ţãrile pe care le reprezintã un comerţ echilibrat, luind în considerare şi plãţile pentru comerţul invizibil.
II. Pentru aplicarea prevederilor paragrafului I de mai sus, pãrţile contractante vor acorda, în condiţiile legii în vigoare în fiecare ţara referitoare la activitatea de comerţ exterior, toate facilitãţile necesare exportului, cît şi importului, din cealaltã ţara, de mãrfuri disponibile în acest scop, inclusiv eliberarea licenţelor de export şi import pentru mãrfurile pentru care, conform legislaţiei din fiecare ţara, sînt necesare asemenea licenţe.
ART. 3
În baza acestui acord, organismele abilitate din cele doua tari vor elibera certificate de origine în fiecare caz, pentru produsele exportate în cealaltã ţara.
În acest scop, produsele fabricate în România, finite sau semifabricate, vor fi denumite produse de origine romana, iar cele fabricate în Zambia, finite sau semifabricate, vor fi denumite produse de origine zambiana.
ART. 4
Produsele importate de la o parte contractantã de cãtre cealaltã parte contractantã pot fi reexportate într-o ţara terta numai cu acordul exportatorului, pe baza reglementãrilor în vigoare în fiecare ţara.
ART. 5
I. Schimbul de mãrfuri şi bunuri între cele doua tari, în baza prevederilor prezentului acord, va fi supus dispoziţiilor legale cu privire la import şi export, în vigoare în fiecare dintre cele doua tari.
II. Tranzacţiile comerciale în cadrul prezentului acord se vor desfasura pe baza contractelor şi a altor înţelegeri, care se vor încheia între persoane fizice sau juridice din România, pe de o parte, şi persoane fizice sau juridice din Republica Zambia, pe de alta parte, autorizate sa efectueze acte de comerţ conform legislaţiei lor naţionale.
Persoanele fizice şi juridice menţionate la acest paragraf vor derula tranzacţiile lor comerciale pe propria lor rãspundere, din toate punctele de vedere.
ART. 6
În vederea facilitãrii tranzacţiilor comerciale în baza prezentului acord, pãrţile contractante convin:
a) sa-şi furnizeze reciproc, la cerere, toate informaţiile necesare cu privire la: posibilitãţile de livrare de mãrfuri originare din ţãrile lor, documentaţii tehnice, serviciile şi asistenta tehnica legate de utilizarea mãrfurilor respective;
b) sa faciliteze tranzitul liber al mãrfurilor originare dintr-una dintre cele doua tari cu destinaţia cãtre o ţara terta;
c) sa faciliteze libertatea de tranzit pentru mãrfurile originare dintr-o ţara terta şi care sînt destinate tarii uneia dintre cele doua pãrţi contractante.
ART. 7
Preţurile mãrfurilor şi ale bunurilor care urmeazã sa facã obiectul schimburilor în cadrul prezentului acord vor fi stabilite prin contracte, pe baza preţurilor cotate pe principalele pieţe mondiale.
Pentru mãrfurile pentru care nu se pot stabili preţurile conform celor de mai sus se vor practica preţuri competitive pentru mãrfuri similare, de calitate analoagã.
ART. 8
Toate plãţile între cele doua tari pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord se vor efectua în devize convertibile, prin canale bancare normale, în conformitate cu reglementãrile valutare în vigoare în fiecare dintre cele doua tari.
Persoanele fizice şi juridice din cele doua tari pot conveni şi utiliza, de comun acord, şi alte modalitãţi de plata, cu respectarea legilor şi reglementãrilor proprii.
ART. 9
În scopul realizãrii prevederilor prezentului acord şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în cele doua tari, pãrţile contractante:
I. vor permite organizarea pe teritoriul tarii fiecãrei pãrţi contractante, de cãtre cealaltã ţara, de expoziţii naţionale şi vor asigura reciproc facilitãţi pentru organizarea unor astfel de expoziţii, precum şi pentru participarea întreprinderilor şi firmelor uneia dintre tari la tirgurile şi expoziţiile internaţionale care se organizeazã pe teritoriul celeilalte tari;
II. vor permite şi scuti de plata taxelor vamale şi a altor taxe, în funcţie de reglementãrile legale în vigoare la data respectiva, importul şi exportul urmãtoarelor produse:
a) mostre de mãrfuri şi materiale publicitare necesare primirii de comenzi şi pentru scopuri de reclama;
b) produsele destinate testarii şi experimentarii.
În cazul în care aceste mãrfuri sînt folosite în alte scopuri sau sînt valorificate pe piata tarii importatoare, se vor aplica taxele vamale şi alte taxe în vigoare în ţara respectiva;
III. vor permite şi vor sprijini înfiinţarea pe teritoriul ţãrilor lor, în condiţiile care se vor stabili, de reprezentante sau birouri, dupã caz, pentru:
a) promovarea şi dezvoltarea schimburilor comerciale şi a cooperãrii economice şi tehnice dintre cele doua tari;
b) reprezentarea intereselor fiecãrei tari pe teritoriul celeilalte tari în toate problemele privind schimburile comerciale şi cooperarea economicã şi tehnica.
Înfiinţarea unor astfel de reprezentante şi birouri nu va afecta dreptul persoanelor fizice şi juridice din cele doua tari de a promova, de a menţine şi de a dezvolta relaţii directe între ele, potrivit reglementãrilor legale în vigoare în fiecare ţara, în scopul încheierii şi derulãrii unor tranzacţii comerciale, inclusiv prin reprezentante proprii.
ART. 10
Nici o prevedere a prezentului acord nu poate fi interpretatã ca afectind drepturile sau obligaţiile pãrţilor contractante asumate prin alte acorduri bi/sau multilaterale.
ART. 11
Pãrţile contractante sînt de acord sa protejeze şi sa aplice într-un mod corespunzãtor patentele, mãrcile comerciale, drepturile de autor, secretele comerciale şi schemele de montaj pentru circuite integrate, proprietatea partenerilor din cealaltã ţara, în conformitate cu legislaţia specifica în vigoare în fiecare ţara şi cu respectarea obligaţiilor din acordurile internaţionale referitoare la proprietatea intelectualã, acceptate de ambele pãrţi contractante.
ART. 12
I. În scopul realizãrii prevederilor prezentului acord şi a altor probleme legate de acesta, Guvernul României desemneazã, prin prezentul acord, Ministerul Comerţului, iar Guvernul Republicii Zambia desemneazã, prin prezentul acord, Ministerul Comerţului şi Industriei.
II. Fiecare parte contractantã are dreptul sa desemneze, în scris, în orice moment, orice alt organism corespunzãtor, organizaţie sau minister, în locul celui desemnat la paragraful precedent, notificind celeilalte pãrţi, în scris, pe canale diplomatice.
ART. 13
Pãrţile contractante sînt de acord ca prezentul acord şi toate schimburile de informaţii referitoare la acesta sa se efectueze în limba engleza.
ART. 14
I. Eventualele diferende care ar putea sa apara între pãrţile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate pe cale amiabila, pe canale diplomatice, prin negocieri.
II. În situaţia în care negocierile nu vor da rezultate, diferendul va fi supus discuţiilor în cadrul Comisiei mixte guvernamentale romano-zambiene de cooperare economicã şi tehnica, înfiinţatã în baza Acordului de cooperare economicã şi tehnica încheiat în anul 1970.
ART. 15
Diferendele apãrute între persoanele fizice sau juridice ale celor doua pãrţi contractante, decurgind din tranzacţii comerciale, se vor soluţiona conform contractelor respective.
ART. 16
Prevederile prezentului acord nu vor fi interpretate ca un impediment pentru adoptarea şi îndeplinirea de cãtre fiecare parte contractantã a mãsurilor necesare pentru:
- protejarea moralitãţii publice;
- aplicarea legilor şi a celorlalte reglementãri privind securitatea nationala;
- reglementarea importurilor sau exporturilor de arme, muniţii şi alte materiale strategice sau de rãzboi, precum şi de droguri şi substanţe psihotrope;
- protejarea vieţii şi sãnãtãţii persoanelor, animalelor şi plantelor;
- protejarea patrimoniului naţional cu valoare artisticã, istorica şi arheologicã; - restrictionarea exportului, utilizarea şi consumul de materiale nucleare, produse radioactive şi alte materiale utilizabile în dezvoltarea sau folosirea energiei nucleare.
ART. 17
I. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi confirma reciproc aprobarea lui, în conformitate cu prevederile legale din fiecare dintre cele doua tari.
II. Acordul va fi valabil pe o perioada de 5 ani şi va putea fi reînnoit, prin tacitã reconducţiune, pe noi perioade de cîte un an, dacã nici una dintre pãrţile contractante nu îl denunta sau nu va solicita modificarea sau completarea acestuia, cu un preaviz de 6 luni înaintea expirãrii fiecãrei perioade.
III. Orice modificãri şi completãri ale acordului se vor efectua numai cu acceptul ambelor pãrţi contractante şi vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului I din prezentul articol.
IV. Prevederile prezentului acord vor continua sa se aplice şi dupã expirarea sa tuturor contractelor sau înţelegerilor încheiate în baza şi înaintea expirãrii valabilitãţii acestuia, pînã la realizarea lor integrala.
V. La intrarea în vigoare a prezentului acord, Acordul comercial semnat de cele doua pãrţi contractante la data de 14 mai 1970 îşi înceteazã valabilitatea.
Încheiat la 10 septembrie 1993, la Lusaka, în doua exemplare originale, în limbile romana şi engleza, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat în Ministerul
Finanţelor

Pentru Guvernul Republicii Zambia,
D.C.W. Matutu,
membru al Parlamentului, adjunct al
ministrului comerţului şi industriei
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016