Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE Nr. 1 din 10 aprilie 1995  privind stabilirea regulamentului interior al Comitetului de Asociere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE Nr. 1 din 10 aprilie 1995 privind stabilirea regulamentului interior al Comitetului de Asociere

EMITENT: CONSILIUL DE ASOCIERE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 21 august 1995
Avînd în vedere Acordul European instituind o asociere între Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de alta parte, şi în special articolele 106, 107, 109 şi 110,
luind în considerare faptul ca acest acord a intrat în vigoare la 1 februarie 1995,
Consiliul de Asociere hotãrãşte:

ART. 1
Preşedinţia

Preşedinţia Consiliului de Asociere este exercitatã, pe rind, pe o durata de douasprezece luni de cãtre un reprezentant al Consiliului Uniunii Europene, în numele Comunitãţii şi al statelor membre, şi de cãtre un reprezentant al Guvernului României. Prima perioada începe cu data primului Consiliu de Asociere şi se termina la 31 decembrie 1995.

ART. 2
Sesiuni

Consiliul de Asociere se reuneste la nivel ministerial o data pe an.
Dacã pãrţile sînt de acord, se pot tine sesiuni extraordinare ale Consiliului de Asociere, la cererea uneia sau alteia dintre pãrţi.
În afarã cazului în care pãrţile convin altfel, fiecare sesiune a Consiliului de Asociere se tine în locul obişnuit al sesiunilor Consiliului Uniunii Europene, la data convenitã între cele doua pãrţi.
Sesiunile Consiliului de Asociere sînt convocate împreunã de cãtre secretarii Consiliului de Asociere, în acord cu preşedintele.

ART. 3
Reprezentare

Membrii Consiliului de Asociere care nu pot asista la o reuniune pot fi reprezentanţi. Dacã un membru doreşte sa fie reprezentat, el trebuie sa-l informeze pe preşedinte în legatura cu numele reprezentantului sau, înainte de începerea sesiunii la care va fi reprezentat.
Reprezentantul unui membru al Consiliului de Asociere exercita toate drepturile membrului titular.

ART. 4
Delegaţii

Membrii Consiliului de Asociere pot fi insotiti de funcţionari.
Înaintea fiecãrei sesiuni, preşedintele este informat asupra componentei delegatiilor celor doua pãrţi.
Un reprezentant al Bãncii Europene de Investiţii asista la sesiunile Consiliului de Asociere, în calitate de observator, atunci cînd probleme cu privire la banca figureazã pe ordinea de zi.
Consiliul de Asociere poate invita persoane din exterior sa asiste la aceste sesiuni, pentru a-l informa asupra unor subiecte deosebite.

ART. 5
Secretariatul

Un funcţionar al Secretariatului general al Consiliului Uniunii Europene şi un funcţionar al Misiunii României la Bruxelles exercita împreunã funcţiile de secretari ai Consiliului de Asociere.

ART. 6
Corespondenta

Corespondenta destinatã Consiliului de Asociere se trimite preşedintelui Consiliului de Asociere pe adresa Secretariatului general al Consiliului Uniunii Europene.
Cei doi secretari asigura transmiterea acestei corespondente la preşedintele Consiliului de Asociere şi, atunci cînd este cazul, asigura difuzarea sa cãtre alţi membri ai Consiliului de Asociere. Corespondenta astfel difuzatã este trimisa Secretariatului general al Comisiei, reprezentanţilor permanenţi ai statelor membre şi Misiunii României la Bruxelles.
Comunicãrile care sînt emise de cãtre preşedintele Consiliului de Asociere sînt trimise destinatarilor de cãtre cei doi secretari şi difuzate, atunci cînd este cazul, cãtre alţi membri ai Consiliului de Asociere la adresele indicate la alineatul precedent.

ART. 7
Publicitatea

În afarã unei decizii contrare, şedinţele Consiliului de Asociere nu sînt publice.

ART. 8
Ordinea de zi a sesiunilor

1. Preşedintele stabileşte ordinea de zi provizorie a fiecãrei sesiuni.
Aceasta este transmisã de cãtre secretarii Consiliului de Asociere la destinatarii la care se referã articolul 6 cu cel puţin cincisprezece zile înaintea începerii sesiunii.
Ordinea de zi provizorie cuprinde punctele pentru care cererea de înscriere a parvenit preşedintelui cu cel puţin douãzeci şi una de zile înainte de începerea sesiunii, fiind de la sine înţeles ca aceste puncte nu vor fi înscrise pe ordinea de zi provizorie decît dacã documentele aferente au fost transmise secretarilor cel mai tirziu la data trimiterii acestei ordini de zi.
Ordinea de zi este adoptatã de Consiliul de Asociere la începutul fiecãrei sesiuni. Înscrierea pe ordinea de zi a altor puncte decît cele care figureazã în ordinea de zi provizorie se face cu acordul celor doua pãrţi.
2. Preşedintele poate, de acord cu cele doua pãrţi, sa reducã termenele indicate în paragraful 1 pentru a tine cont de exigenţele unui caz particular.

ART. 9
Procesul-verbal

Cei doi secretari stabilesc un proiect de proces-verbal al fiecãrei sesiuni.
Procesul-verbal cuprinde, ca regula generalã, pentru fiecare punct al ordinii de zi:
- menţionarea documentelor supuse Consiliului de Asociere;
- declaraţiile a cãror înscriere a fost cerutã de cãtre un membru al Consiliului de Asociere;
- hotãrîrile luate, declaraţiile convenite şi concluziile adoptate.
Proiectul de proces-verbal este supus pentru aprobare Consiliului de Asociere. El este aprobat într-un termen de trei luni dupã fiecare sesiune a Consiliului de Asociere. Dupã aprobare, procesul-verbal este semnat de cãtre preşedinte şi de cãtre cei doi secretari. El este pãstrat în arhivele Secretariatului general al Consiliul Uniunii Europene; o copie certificatã se transmite fiecãruia dintre destinatarii la care se referã articolul 6.

ART. 10
Hotãrîri şi recomandãri

1. Consiliul de Asociere stabileşte hotãrîrile şi recomandãrile de comun acord între pãrţi.
Între sesiuni, Consiliul de Asociere poate, dacã cele doua pãrţi sînt de acord, sa ia hotãrîri sau recomandãri prin procedura scrisã.
2. Hotãrîrile şi recomandãrile Consiliului de Asociere, în sensul articolului 108 al Acordului european, poarta titlul de "hotãrîre" şi, respectiv, de "recomandare", urmat de un numãr de ordine, de data adoptãrii lor şi de o indicaţie referitoare la obiectul lor.
Hotãrîrile şi recomandãrile Consiliului de Asociere poarta semnatura preşedintelui şi sînt autentificate de cãtre cei doi secretari.
Hotãrîrile şi recomandãrile sînt trimise fiecãruia dintre destinatarii la care se referã articolul 6.
Consiliul de Asociere poate hotãrî publicarea hotãrîrilor şi recomandãrilor sale în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene şi în Monitorul Oficial al României.

ART. 11
Regimul lingvistic

Limbile oficiale ale Consiliului de Asociere sînt limbile oficiale ale celor doua pãrţi. În afarã unei decizii contrare, Consiliul de Asociere delibereazã pe baza documentelor stabilite în aceste limbi.

ART. 12
Cheltuieli

Comunitatea Europeanã şi România îşi asuma cheltuielile ocazionate de participarea lor la sesiunile Consiliului de Asociere, atît în ceea ce priveşte cheltuielile personalului, de cãlãtorie şi de sejur, cît şi în ceea ce priveşte cheltuielile poştale şi de telecomunicaţii.
Cheltuielile referitoare la interpretarea în timpul şedinţelor, ca şi cele referitoare la traducerea şi la reproducerea documentelor sînt suportate de cãtre Comunitate, cu excepţia celor relative la interpretarea sau la traducerea în limba romana sau din limba romana, care sînt suportate de cãtre România.
Cheltuielile aferente organizãrii materiale a sesiunilor sînt suportate de cãtre partea care gazduieste sesiunile.

ART. 13
Comitetul de Asociere

1. Este instituit un Comitet de Asociere însãrcinat sa asiste Consiliul de Asociere în îndeplinirea sarcinilor sale. El este compus, pe de o parte, din reprezentanţi ai membrilor Consiliului Uniunii Europene şi din reprezentanţi ai Comisiei Europene şi, pe de alta parte, din reprezentanţi ai Guvernului României, de obicei la nivel de înalţi funcţionari.
2. Comitetul de Asociere pregãteşte sesiunile şi deliberãrile Consiliului de Asociere, pune în aplicare, atunci cînd este cazul, deciziile Consiliului de Asociere şi, în general, asigura continuitatea relaţiilor de asociere şi buna funcţionare a Acordului european. El examineazã orice problema care îi este trimisa de cãtre Consiliul de Asociere, ca şi orice alta problema care ar putea aparea în cadrul aplicãrii cotidiene a Acordului european. El supune aprobãrii Consiliului de Asociere propuneri sau proiecte de hotãrîri/recomandãri.
3. În cazul în care Acordul european prevede obligaţia de a se consulta sau posibilitatea unei consultãri, consultarea poate avea loc în cadrul Comitetului de Asociere. Ea poate sa continue în cadrul Consiliului de Asociere, dacã cele doua pãrţi sînt de acord.
4. Regulamentul interior al Comitetului de Asociere se gãseşte în anexa la prezenta hotãrîre.

ART. 14
Subcomitete şi grupe de lucru specifice

Subcomitetele şi grupele de lucru care au fost create de cãtre Comitetul Mixt la care se referã articolul 39 al Acordului Interimar între Comunitatea Economicã Europeanã şi Comunitatea Europeanã a Carbunelui şi Otelului, pe de o parte, şi România, pe de alta parte, în legatura cu comerţul şi mãsurile insotitoare, la 1 februarie 1993, sînt menţinute pînã la primul Comitet de Asociere care va determina noua lista de subcomitete şi grupe de lucru. Acestea se considera ca lucreazã sub autoritatea Comitetului de Asociere, cãruia ele trebuie sa-i trimitã un raport dupã fiecare dintre reuniunile lor.
Comitetul de Asociere poate hotãrî suprimarea unor subcomitete sau grupe existente, sa modifice sau sa creeze alte subcomitete sau grupe însãrcinate sa îl ajute în îndeplinirea sarcinilor sale.
Aceste subcomitete şi grupe de lucru nu au putere de decizie.
Redactat la Luxemburg, la 10 aprilie 1995.

Preşedintele Consiliului de Asociere,
A. Juppe

ANEXA 1

REGULAMENTUL INTERIOR AL COMITETULUI DE ASOCIERE

ART. 1
Preşedinţia

Comitetul de Asociere este prezidat pe rind, pe o durata de douasprezece luni de cãtre un reprezentant al Comisiei Europene, în numele Comunitãţii Europene şi al statelor sale membre, şi de cãtre un reprezentant al Guvernului României. Prima perioada începe la data primului Consiliu de Asociere şi se termina la 31 decembrie 1995.

ART. 2
Reuniuni

Comitetul de Asociere se reuneste atunci cînd circumstanţele o cer, cu acordul celor doua pãrţi.
Fiecare reuniune a Comitetului de Asociere se tine la o data şi într-un loc convenite între cele doua pãrţi.
Reuniunile Comitetului de Asociere sînt convocate de cãtre preşedinte.

ART. 3
Delegatiile

Înaintea fiecãrei reuniuni, preşedintele este informat de componenta delegatiilor celor doua pãrţi.

ART. 4
Secretariatul

Un funcţionar al Comisiei Europene şi un funcţionar al Guvernului României exercita împreunã funcţiile de secretari ai Comitetului de Asociere.
Toate comunicãrile trimise preşedintelui Comitetului de Asociere sau care provin de la acesta, în conformitate cu prevederile prezentei hotãrîri, sînt adresate secretarilor Comitetului de Asociere, ca şi secretarilor şi preşedintelui Consiliului de Asociere.

ART. 5
Publicitatea

În afarã unei hotãrîri contrare, reuniunile Comitetului de Asociere nu sînt publice.


ART. 6
Ordinea de zi a reuniunilor

1. Preşedintele stabileşte ordinea de zi provizorie a fiecãrei reuniuni. Aceasta este transmisã prin secretarii Comitetului de Asociere la destinatarii la care se referã articolul 4, cel mai tirziu cu cincisprezece zile înaintea începerii reuniunii.
Ordinea de zi provizorie cuprinde punctele pentru care cererea de înscriere a parvenit preşedintelui cu cel puţin douãzeci şi una de zile înaintea începerii reuniunii, fiind de la sine înţeles ca aceste puncte nu vor fi înscrise pe ordinea de zi provizorie decît dacã documentele aferente au fost transmise secretarilor cel puţin pînã la data trimiterii acestei ordini de zi.
Comitetul de Asociere poate cere unor experţi sa asiste la reuniunile sale pentru a-l informa asupra unor subiecte speciale.
Ordinea de zi este adoptatã de cãtre Comitetul de Asociere la începutul fiecãrei reuniuni.
Înscrierea pe ordinea de zi a altor puncte decît cele care figureazã pe ordinea de zi provizorie se face cu acordul celor doua pãrţi.
2. Preşedintele poate, de acord cu cele doua pãrţi, sa reducã termenele indicate la paragraful 1, pentru a tine cont de exigenţele unui caz special.

ART. 7
Procesul-verbal

Se redacteazã un proces-verbal la fiecare reuniune; aceasta se bazeazã pe o sinteza, stabilitã de preşedinte, a concluziilor la care a ajuns Comitetul de Asociere.
Dupã aprobarea sa de cãtre Comitetul de Asociere, procesul-verbal este semnat de cãtre preşedinte şi de cãtre cei doi secretari, iar un exemplar este pãstrat pentru fiecare dintre pãrţi. O copie a procesului-verbal se transmite fiecãruia dintre destinatarii la care se referã articolul 4.

ART. 8
Deliberãri

În cazuri determinate în care Comitetul de Asociere este abilitat de cãtre Consiliul de Asociere, în virtutea articolului 110 paragraful 2 al Acordului european, sa ia decizii/recomandãri, aceste acte vor avea titlul de "hotãrîre" şi, respectiv, "recomandare", urmat de un numãr de ordine, de data adoptãrii lor şi de o indicare a obiectului lor.
De fiecare data cînd Comitetul de Asociere ia o hotãrîre, articolul 10 şi 11 al Hotãrîrii nr. 1/1995 a Consiliului de Asociere, privind stabilirea regulamentului interior al acestuia, se aplica mutatis mutandis.
Hotãrîrile şi recomandãrile Comitetului de Asociere sînt trimise destinatarilor la care se referã articolul 4 al prezentei anexe.

ART. 9
Cheltuieli

Comunitatea Europeanã şi România îşi asuma cheltuielile legate de participarea la reuniunile Comitetului de Asociere şi ale subcomitetelor şi grupelor de lucru, atît în ceea ce priveşte cheltuielile personalului, de cãlãtorie şi de sejur, cît şi în ceea ce priveşte cheltuielile poştale şi de telecomunicaţii.
Cheltuielile relative la interpretarea în timpul şedinţelor, cît şi traducerea şi reproducerea documentelor, sînt suportate de cãtre Comunitate, cu excepţia celor relative la interpretarea sau traducerea în limba romana sau din limba romana, care sînt suportate de România.
Cheltuielile aferente organizãrii materiale a reuniunilor sînt suportate de cãtre partea care gazduieste reuniunile.
----------------------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016