Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE Nr. 1.303 din 25 noiembrie 1996  privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE Nr. 1.303 din 25 noiembrie 1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 11 decembrie 1996
În temeiul <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 ,

Guvernul României hotãrãşte:

ART. 1
Se înfiinţeazã Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Fina - CEFIN Bucureşti, persoana juridicã romana aflatã în coordonarea Ministerului Industriilor, care funcţioneazã dupã modelul regiilor autonome conform <>Legii nr. 51/1996 , prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi Proiectare pentru Mecanicã Fina, care se desfiinţeazã.
ART. 2
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Fina - CEFIN Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, sos. Pantelimon nr. 6-8, sectorul 2.
ART. 3
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Fina - CEFIN Bucureşti are ca obiect principal de activitate cercetãri fundamentale şi aplicative, dezvoltare tehnologicã, reglementãri tehnice şi economice, de interes public şi naţional, care privesc domeniul mecanicii fine.
ART. 4
Structura organizatoricã a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Fina - CEFIN Bucureşti este prevãzutã în anexa nr. 1.
ART. 5
Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Fina - CEFIN Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 1996, este de 2.222.337 mii lei, din care: imobilizari corporale şi necorporale 685.000 mii lei şi active circulante 1.537.337 mii lei, şi se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Mecanicã Fina.
ART. 6
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Fina - CEFIN Bucureşti îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu reglementãrile în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 7
Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Fina - CEFIN Bucureşti se preia prin transfer de la Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Mecanicã Fina şi îşi pãstreazã salariile avute la data transferului, pînã la negocierea noului contract colectiv de munca.
ART. 8
Ministerul Industriilor, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sau de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizãrii unor investiţii, dotãri, aparatura, echipamente şi instalaţii.
ART. 9
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrîre.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul cercetãrii şi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade

Ministrul industriilor,
Alexandru Stanescu

Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu


ANEXA 1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MECANICĂ FINA - CEFIN BUCUREŞTI


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

DIRECTORUL GENERAL
- CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
- CONSILIUL ŞTIINŢIFIC
- CONSILIERI
- CONTROL FINANCIAR
- DIRECTOR COORDONATOR
- DEPARTAMENTUL TEHNICA MASURARII DIMENSIONALE
- DIRECTOR COORDONATOR
- DEPARTAMENTUL SISTEME DE MĂSURARE MARIMI NEELECTRICE ŞI TEHNOLOGII
SPECIFICE PENTRU MECANICĂ FINA
- DIRECTOR COORDONATOR
- DEPARTAMENTUL APARATURA DE CONTROL, LABORATOR ŞI ECHIPAMENTE
SPECIALE BIOMEDICALE ŞI MEDIU
- DIRECTOR COORDONATOR
- DEPARTAMENTUL PENTRU EXECUTII MODELE EXPERIMENTALE, PROTOTIPURI,
UNICATE, SERIE MICA
- DIRECTOR COORDONATOR
- DIRECŢIA INGINERIA CALITĂŢII, ASIGURARE, CERTIFICARE
- DIRECTOR COORDONATOR
- DIRECŢIA STRATEGIE, PROGRAME, CERCETARE, RESURSE
- DIRECTOR ECONOMIC
- DIRECŢIA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ, CONTABILITATE, ADMINISTRATIV,
APROVIZIONARE
- COMPARTIMENTELE FUNCTIONALE

ANEXA 2

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Fina - CEFIN
Bucureşti

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Fina - CEFIN Bucureşti, denumit în continuare institut, este persoana juridicã romana aflatã în coordonarea Ministerului Industriilor, care funcţioneazã dupã modelul regiilor autonome conform <>Legii nr. 51/1996 , şi îşi desfãşoarã activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.
ART. 2
(1) Institutul are structura organizatoricã cuprinsã în anexa nr. 1 la Hotãrîrea Guvernului nr. 1.303 din 25 noiembrie 1996.
(2) Institutul poate infiinta, în cadrul structurii sale, şi alte subunitati fãrã personalitate juridicã, necesare realizãrii obiectului de activitate.
Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor în cadrul institutului şi cu terţii sînt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate
ART. 3
Institutul este înfiinţat în scopul desfãşurãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul mecanicii fine, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã.
ART. 4
Obiectul de activitate al institutului cuprinde, în principal, urmãtoarele categorii de activitãţi reglementate prin Nomenclatorul activitãţilor comunitãţii europene (NACE):

1. Activitãţi de cercetare-dezvoltare - NACE 73:
1.1. În cadrul Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã, institutul efectueazã cercetãri fundamentale şi aplicative, de interes public şi interes naţional - NACE 73.1, privind:
1.1.1. metode, tehnologii şi mijloace de mãsurare şi control pentru verificarea caracteristicilor de calitate prin procedee specifice tehnicii de mãsurare;
1.1.2. sisteme informatizate de control şi asigurare a calitãţii, specifice ingineriei calitãţii;
1.1.3. concepte şi metode destinate ameliorãrii competitivitatii, creşterii fiabilitatii şi capabilitãţii proceselor industriale;
1.1.4. igiena, sãnãtatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; în acest scop institutul efectueazã:
- cercetãri fundamentale de baza şi orientate, pentru dezvoltarea domeniului de mecanicã fina;
- realizari de materiale noi şi tehnologii specifice de fabricaţie şi utilizare specifice mecanicii fine;
- realizarea echipamentelor şi instalaţiilor pentru tehnici medicale şi biomedicale;
- realizarea de echipamente pentru controlul şi protecţia mediului;
- cercetãri în domeniul ingineriei calitãţii;
- realizarea de produse, tehnologii şi utilaje specifice subdomeniilor de micromecanica şi mecatronica;
- cercetãri aplicative pentru dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor, tehnologiilor şi sistemelor specifice domeniului de mecanicã fina;
- realizarea de aparatura şi echipamente pentru cercetare şi laborator;
1.1.5. elaborari de standarde şi norme specifice domeniului.
1.2. Activitãţi informatice - NACE 72:
1.2.1. realizare de software - NACE 72.2;
1.2.2. tratarea datelor - NACE 72.3;
1.2.3. activitãţi de bãnci de date - NACE 72.4.
1.3. Studii şi cercetãri - NACE 74.13, cuprinzînd:
- studii de piata şi sondaje;
- strategii sectoriale;
- studii de diagnoza şi prognoza;
- sinteze tehnico-ştiinţifice.
1.4. Consultanţa managerialã - NACE 839.1.
1.5. În afarã Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã, institutul efectueazã cercetãri aplicative pentru soluţionarea problemelor din domeniul de activitate - NACE 74.3.:
1.5.1. dezvoltarea tehnicilor experimentale şi a mãsurãtorilor în laborator;
1.5.2. elaborarea de tehnologii şi proceduri pentru testare şi investigare în cadrul proceselor de producţie;
1.5.3. realizarea de produse, tehnologii şi utilaje specifice domeniului şi subdomeniilor de mecanicã fina, la cererea agenţilor economici.

2. Activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare - NACE 74.8, pe
care le desfãşoarã institutul:
2.1. asistenta tehnica şi consultanţa de specialitate pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor specifice domeniului;
2.2. expertize tehnice privind gradul de funcţionalitate şi siguranta operationala a instalaţiilor şi echipamentelor de mãsurare şi control;
2.3. soluţii tehnice şi programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare şi execuţie de aparatura, scule şi dispozitive;
2.4. studii de fezabilitate, oferte, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru proiectare şi execuţie de obiective din domeniul:
2.5. certificare de produse şi tehnologii;
2.6. certificate şi rapoarte de calitate în urma testarilor efectuate.

3. Activitatea de formare şi specializare profesionalã în domeniul propriu de activitate - NACE 74.5:
Institutul desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
3.1. pregãtire profesionalã şi specializare de nivel mediu;
3.2. pregãtire profesionalã de nivel universitar, postuniversitar şi doctorantura, potrivit legii.

4. Activitãţi de editare şi tipizare a publicaţiilor de specialitate - NACE 74.4:
- Revista Romana de Mecanicã Fina şi Optica;
- Catalog cu fise de prezentare a rezultatelor cercetãrii din domeniu;
- Buletin informativ de mecanicã fina;
- Colecţia "Tehnica masurarii şi ingineria calitãţii";
- Colecţia "Marketing şi ofertare în mecanicã fina";
- studii, rapoarte, sinteze şi alte publicaţii în domeniul propriu de activitate.

5. Activitãţi privind deservirea fabricaţiei de:
5.1. instrumente şi aparate de mãsurare şi control de precizie - NACE 37.1
5.2. echipamente medico-chirurgicale şi de ortopedie - NACE 37.2;
5.3. instrumente optice şi echipamente fotografice - NACE 37.3;
5.4. orologerie - NACE 37.4;
5.5. maşini şi echipamente mecanice - NACE 29.1;
5.6. maşini de uz general - NACE 29.2;
5.7. scule de mina - NACE 31.6.
Aceste activitãţi se realizeazã prin:
- activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetãrii din domeniul de mecanicã fina;
- valorificarea rezultatelor cercetãrilor din domeniul de mecanicã fina.

6. Activitatea de execuţie în vederea sustinerii cercetãrii şi dezvoltãrii tehnologice în domeniu prin realizarea de modele experimentale şi prototipuri, precum şi expoziţii de profil - NACE 73.

7. Institutul poate efectua şi activitãţi de import-export potrivit legii - NACE 51 şi NACE 52.

8. Activitãţi de învãţãmînt superior - NACE 80.3., prin:
- elaborare documentaţie - suport cursuri;
- cursuri tematice;
- dotare laboratoare.

9. Activitãţi asociative - NACE 91, prin:
- organizaţii profesionale.

10. Activitãţi extrateritoriale - NACE 99.0, cuprinzînd:
- colaborãri tehnico-ştiinţifice internaţionale;
- participari la manifestãri tehnico-ştiinţifice internaţionale;
- participari la burse de studii, specializare şi doctorat;
- participari la fonduri de coordonare tehnico-ştiinţificã.

CAP. 3
Patrimoniul
ART. 5
Institutul are un patrimoniu în valoare de 2.222.337 mii lei, conform bilanţului contabil încheiat la 30 iunie 1996, din care: imobilizari corporale şi necorporale 685.000 mii lei şi active circulante 1.537.337 mii lei.
ART. 6
(1) Institutul administreazã, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica, precum şi alte bunuri dobîndite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publica precum şi cele dobîndite se afla în administrarea institutului şi se evidenţiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sînt bunuri dobîndite, dacã prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistreazã în evidenta contabila a institutului.
(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, dupã caz, dispune de acesta, în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizãrii acestora.
(4) Concesionarea sau închirierea unor subunitati, servicii sau activitãţi se poate face numai în scopul stimulãrii transferului rezultatelor activitãţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzãtoare şi cu aprobarea Ministerului Industriilor şi a Ministerului Cercetãrii şi Tehnologiei.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.

CAP. 4
Structura organizatoricã şi funcţionalã
ART. 7
(1) Institutul poate avea în structura subunitati, secţii, laboratoare, precum şi alte structuri organizatorice necesare realizãrii obiectului sau de activitate.
(2) În funcţie de specificul activitãţii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
ART. 8
Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunitatile aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraţie.
ART. 9
Subunitatile din structura institutului rãspund în fata consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competentelor încredinţate de aceştia.

CAP. 5
Organele de conducere
ART. 10
(1) Conducerea institutului este asigurata de cãtre:
- consiliul de administraţie;
- comitetul de direcţie;
- directorul general.
(2) Orientarea şi coordonarea activitãţii tehnico-ştiinţifice din institut sînt asigurate de consiliul ştiinţific.
ART. 11
(1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
(2) Structura consiliului de administraţie este alcãtuitã din:
- 1 preşedinte;
- 1 vicepreşedinte;
- 5 membri.
ART. 12
(1) Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu:
- directorul general al institutului - preşedinte;
- un reprezentant al Ministerului Cercetãrii şi Tehnologiei;
- un reprezentant al Ministerului Industriilor;
- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
- preşedintele consiliului ştiinţific.
(2) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie pot fi ingineri, economişti, jurişti, alţi specialişti din domeniul de activitate al institutului.
(3) Consiliul de administraţie îşi desemneazã vicepreşedintele.
(4) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului industriilor, cu avizul ministrului cercetãrii şi tehnologiei, la propunerea directorului general.
(5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea mandatului se face de acelaşi organ care a fãcut numirea.
ART. 13
Membrii consiliului de administraţie sînt cetãţeni romani şi:
a) îşi pãstreazã calitatea de angajaţi la instituţia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate;
b) sînt plãtiţi pentru activitatea desfasurata în aceasta calitate cu o indemnizaţie lunarã stabilitã de consiliul de administraţie;
c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie şi nu pot participa, în aceeaşi calitate, la societãţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale sau interese contrare;
d) sînt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul, sotia, copiii sau rudele pînã la gradul al doilea inclusiv, sînt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societãţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care institutul se afla în relaţii comerciale directe.
ART. 14
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotãrãşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sînt date în competenta altor organe.
ART. 15
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte o data pe luna sau ori de cîte ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facindu-se de cãtre preşedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor consiliului.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sînt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cãtre vicepreşedinte.
ART. 16
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, avînd aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrîrile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
ART. 17
La şedinţele consiliului de administraţie este invitat şi reprezentantul sindicatului.
ART. 18
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material conform prevederilor legale.
ART. 19
(1) Membrii consiliului de administraţie sînt rãspunzãtori, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luãrii unei decizii care s-a dovedit pãgubitoare pentru institut nu rãspund, dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anuntat în scris, despre aceasta, organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) rãspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
ART. 20
Consiliul de administraţie are, în principal urmãtoarele atribuţii:
a) avizeazã modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitati din structura acestuia;
b) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de virf şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generalã a domeniului propriu;
c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înainteazã Colegiului Consultativ pentru Cercetare Aplicativa şi Dezvoltare;
d) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care îl depune la organul coordonator în vederea aprobãrii prin hotãrîre a Guvernului;
e) analizeazã şi avizeazã bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, pe care le supune aprobãrii Ministerului Finanţelor, şi aproba raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de institut în anul precedent;
f) analizeazã raportarea trimestriala privind activitatea realizatã de institut, aproba mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
g) analizeazã, aproba sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã a fi realizate de institut;
h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de producţie din patrimoniul institutului;
i) aproba asocierea institutului cu terţe persoane juridice, în vederea realizãrii de activitãţi comune care prezintã interes pentru asociaţi şi care se încadreazã în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
j) aproba valorificarea bunurilor dobîndite, cu respectarea prevederilor legale;
k) fundamenteazã şi prezintã organului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes public specifice activitãţii institutului;
l) aproba volumul creditelor bancare prevãzute la art. 35 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
m) aproba utilizarea disponibilitãţilor în valuta;
n) aproba contractul colectiv de munca;
o) executa orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.
ART. 21
În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de administraţie prezintã organului coordonator un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 22
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institut; atribuţiile secretariatului sînt prevãzute în regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.
ART. 23
Conducerea operativã a institutului este asigurata de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi directorii din structura organizatoricã a institutului.
ART. 24
Comitetul de direcţie stabileşte acţiuni concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
- strategia programelor de dezvoltare a institutului;
- programul anual de cercetare-dezvoltare;
- programul anual de elaborare a reglementãrilor tehnice;
- bugetul de venituri şi cheltuieli;
- programul de investiţii;
- sistemul de asigurare a calitãţii;
- alte obligaţii.
ART. 25
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de cîte ori interesele institutului o impun.
ART. 26
(1) La nivelul subunitatilor din institut se organizeazã şi funcţioneazã comitetul de conducere, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al institutului, şi este prezidat de directorul subunitatii respective.
(2) Comitetul de conducere exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului şi aprobate de consiliul de administraţie.
ART. 27
Activitatea curenta a institutului este condusã de directorul general, numit prin ordin al ministrului industriilor, cu acordul ministrului cercetãrii şi tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Ştiinţificã şi Dezvoltare Tehnologicã, dintre cercetatorii ştiinţifici principali care lucreazã în domeniu şi au pregãtire managerialã.
ART. 28
Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii;
c) propune modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului;
d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului şi a salariilor personalului din institut, prin comitetul de direcţie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
e) numeşte şi revoca pe conducãtorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum şi pe directorii din structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de administraţie;
f) angajeazã şi concediazã personalul propriu al institutului;
g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile de cercetator ştiinţific principal gradul I, II şi III şi cercetator ştiinţific, la propunerea consiliului ştiinţific;
h) exercita atribuţiile de ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile <>art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 ;
i) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
j) adopta mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ exterior, prin compartimentele proprii specializate;
k) exercita atribuţiile şi are rãspunderile care îi revin din prevederile legale, aproba şi ia mãsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementãrilor legale, în competenta altor organe;
l) exercita orice alte atribuţii ce îi sînt delegate de consiliul de administraţie;
m) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
ART. 29
(1) Consiliul ştiinţific este format din 15 membri reprezentind toate departamentele ştiinţifice din cadrul institutului.
(2) Consiliul ştiinţific poate fi alcãtuit din cercetãtori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, cadre didactice din învãţãmîntul superior, salariaţi ai institutului sau din afarã acestuia, aleşi prin vot secret de cãtre cadrele cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de cãtre membrii consiliului. Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorii ştiinţifici ai institutului.
(4) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu.
ART. 30
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sînt urmãtoarele:
a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã, în domeniul mecanicii fine;
b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã;
c) examineazã şi avizeazã proiectele de cercetare ştiinţificã, precum şi realizarea acestora;
d) avizeazã hotãrîrile care implica politica de cercetare a institutului;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã şi pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetare;
g) propune comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursului pentru funcţiile de cercetator ştiinţific principal gradul I, II, III şi cercetator ştiinţific;
h) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific;
i) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
j) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în strãinãtate.

CAP. 6
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relaţii
financiare
ART. 31
(1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
(2) Bilanţul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 32
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de Guvern, la propunerea ministerului coordonator.
ART. 33
Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat şi cheltuieli totale de efectuat.
ART. 34
Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor cuprinse în contractele colective de munca, în limita fondului total destinat plãţii salariilor.
ART. 35
Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sînt suficiente, acesta poate contracta credite cu societãţile comerciale bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.
ART. 36
(1) Institutul hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuindu-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenta prevederilor <>art. 6 şi 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 .
(2) În cazul investiţiilor, altele decît cele prevãzute la <>art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele mãsuri pentru restructurarea activitãţii regiilor autonome, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli sa se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe baza de licitaţie publica, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice.
(4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, în vederea realizãrii de investiţii de natura celor prevãzute la alin. (1) şi (2), se efectueazã cu aprobarea Ministerului Industriilor, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.
ART. 37
(1) Operaţiunile de încasãri şi plati ale institutului se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) Institutul poate efectua operaţiuni de încasãri şi plati în lei şi în valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiar-valutarã stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãţile bancare specializate cu sediul în România.
ART. 38
Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAP. 7
Reglementarea litigiilor
ART. 39
Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sînt supuse spre rezolvare instanţelor de judecata romane competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. 8
Dispoziţii finale
ART. 40
(1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale care se referã la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile şi completãrile regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Industriilor şi cu acordul Ministerului Cercetãrii şi Tehnologiei.
ART. 41
Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispoziţiilor legale, sînt aplicabile regiilor autonome.
ART. 42
Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.

----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016