Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE Nr. 1.196 din 15 noiembrie 1996  privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE Nr. 1.196 din 15 noiembrie 1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 11 decembrie 1996
În temeiul <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 ,

Guvernul României hotãrãşte:

ART. 1
Se înfiinţeazã Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucureşti, persoana juridicã romana aflatã în coordonarea Ministerului Cercetãrii şi Tehnologiei, care funcţioneazã dupã modelul regiilor autonome, conform <>Legii nr. 51/1996 , prin reorganizarea Departamentului de cercetare desprins din Societatea Comercialã "Institutul de Optoelectronica" - S.A. Bucureşti, Centrului de Aparatura Analitica, Control şi Semnalizare - Cluj-Napoca şi Departamentului de cercetare desprins din Societatea Comercialã "Institutul <<Romfluid>>" - S.A., unitãţi care se desfiinţeazã.
ART. 2
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Atomistilor nr. 1, sectorul 5.
ART. 3
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetãri fundamentale şi aplicative, dezvoltarea tehnologicã şi transferul tehnologic pentru tematica din programele de interes public şi naţional specifice domeniului optoelectronicii.
ART. 4
Structura organizatoricã a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucureşti este prevãzutã în anexa nr. 1.
ART. 5
Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 1996, este de 935.271 mii lei, din care: imobilizari corporale şi necorporale 834.647 mii lei şi active circulante 100.624 mii lei, şi se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Societatea Comercialã "Institutul de Optoelectronica" - S.A. Bucureşti, de la Centrul de Aparatura Analitica, Control şi Semnalizare - Cluj-Napoca, de la Societatea Comercialã "Institutul <<Romfluid>> - S.A. şi de la Institutul de Fizica şi Inginerie Nucleara (care a asigurat activitatea funcţionalã a Societãţii Comerciale "Institutul de Optoelectronica" - S.A.).
Capitalurile sociale ale Societãţii Comerciale "Institutul de Optoelectronica" - S.A. Bucureşti, Societãţii Comerciale "Institutul <<Romfluid>> - S.A. şi patrimoniul Institutului de Fizica şi Inginerie Nucleara se vor diminua cu valoarea cotei-pãrţi preluate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucureşti.
ART. 6
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucureşti îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 7
Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucureşti se preia prin transfer de la Societatea Comercialã "Institutul de Optoelectronica" - S.A. Bucureşti, de la Centrul de Aparatura Analitica, Control şi Semnalizare Cluj-Napoca şi de la Societatea Comercialã "Institutul <<Romfluid>>" - S.A. şi îşi pãstreazã salariile avute la data transferului, pînã la negocierea noului contract colectiv de munca.
ART. 8
Ministerul Cercetãrii şi Tehnologiei, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sau de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizãrii unor investiţii, dotãri, aparatura, echipamente şi instalaţii.
ART. 9
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrîre.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneazã:
---------------
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu

Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Ministrul cercetãrii şi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade


ANEXA 1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 BUCUREŞTI


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
- DIRECTORUL GENERAL
- CONSILIUL ŞTIINŢIFIC
- CONSILIERI
- DIRECTOR
- DEPARTAMENTUL SISTEME OPTOELECTRONICE MEDICALE
- DEPARTAMENTUL SISTEME ŞI TEHNOLOGII CU RADIATII INFRAROSII ŞI
ULTRASUNETE
- DEPARTAMENTUL SISTEME ŞI COMUNICAŢII PRIN FIBRE OPTICE, OPTICA
INTEGRATA ŞI LASERI
- DEPARTAMENTUL TELEDETECTIE
- DEPARTAMENTUL TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A SUPRAFEŢELOR
- COLECTIVUL INGINERIE CONSTRUCTIVĂ ŞI TEHNOLOGICĂ
- DEPARTAMENTUL ECHIPAMENTE OPTOELECTRONICE, INSTRUMENTATIE ANALITICA ŞI
ACŢIONARI HIDROPNEUMATICE SPECIALE
- COMPARTIMENTUL STRATEGII, CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INITIATIVA
ŞTIINŢIFICĂ
- COMPARTIMENTUL INFORMARE-DOCUMENTARE ŞI EDITARE
- COMPARTIMENTUL ASIGURAREA CALITĂŢII
- COMPARTIMENTUL MARKETING, COLABORĂRI INTERNAŢIONALE
- COMPARTIMENTUL JURIDIC
- BIROUL RESURSE UMANE
- DIRECTOR TEHNICO-ECONOMIC
- SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
- SERVICIUL PLAN-INVESTIŢII
- COMPARTIMENTUL TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI INOVARE
- COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
- DIRECTOR FILIALA
- INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU INSTRUMENTATIE ANALITICA CLUJ-NAPOCA
- DIRECTOR FILIALA
- INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICA ŞI PNEUMATICA BUCUREŞTI

ANEXA 2

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Optoelectronica - INOE 2000 Bucureşti

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucureşti, denumit în continuare institut, este persoana juridicã romana aflatã în coordonarea Ministerului Cercetãrii şi Tehnologiei, care funcţioneazã dupã modelul regiilor autonome conform <>Legii nr. 51/1996 şi îşi desfãşoarã activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.
ART. 2
(1) Structura organizatoricã a institutului este cuprinsã în anexa nr. 1 la Hotãrîrea Guvernului nr. 1.196 din 15 noiembrie 1996.
(2) În cadrul structurii organizatorice, institutul are doua filiale fãrã personalitate juridicã, necesare realizãrii obiectului sau de activitate. Acestea sînt:
- Institutul de Cercetãri pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca (fost Centrul de Aparatura Analitica, Control şi Semnalizare), str. Donath nr. 67, judeţul Cluj;
- Institutul de Cercetãri pentru Hidraulica şi Pneumatica Bucureşti (fost Departamentul de cercetare în cadrul Societãţii Comerciale "Institutul <<Romfluid>>" - S.A.), str. Cutitul de Argint nr. 14, cod 75212, sectorul 4.
(3) Institutul poate infiinta în cadrul structurii sale şi alte subunitati fãrã personalitate juridicã necesare realizãrii obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor în cadrul institutului şi cu terţii sînt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate
ART. 3
Institutul este înfiinţat în scopul desfãşurãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul optoelectronic, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului sau şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã şi a Programului de echipamente optoelectronice speciale pentru apãrare şi siguranta nationala.
ART. 4
Obiectul de activitate al institutului cuprinde:

A. Activitãţi de cercetare fundamentalã şi aplicativa:
a) În cadrul Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã, institutul efectueazã cercetãri fundamentale şi aplicative, de interes public şi de interes naţional, care privesc asigurarea cerinţelor fundamentale impuse de restructurarea economiei naţionale şi a domeniului vieţii sociale, astfel:
- cercetare fundamentalã din domeniul fizicii, matematicii, chimiei şi biofizicii, cu rolul de a cunoaşte procesele fundamentale de baza din domeniul optoelectronicii, instrumentatiei analitice şi mecatronicii;
- cercetare aplicativa de tip precompetitiv, cercetare cu pondere în activitatea institutului, care conduce la realizarea unor modele experimentale, platforme şi staţii pilot, tehnologii, standuri de mãsurare şi control, etaloane, tehnologii neconventionale cu rol de suport pentru cercetãrile multidisciplinare;
- cercetarea pe baza de programe sau proiecte multidisciplinare (interdepartamentale) pentru obiective complexe civile şi militare;
- elaborarea de studii şi cercetãri aplicative în vederea restructurãrii, retehnologizãrii şi modernizãrii ramurilor, sectoarelor şi întreprinderilor care vizeazã domeniul de activitate al institutului;
- elaborarea de strategii, studii de diagnoza şi prognoza privind dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei pentru domeniul optoelectronicii, mecatronicii, instrumentatiei analitice etc;
- elaborarea de standarde, normative şi instrucţiuni pentru produsele şi tehnologiile din domeniu;
- participarea la programe internaţionale de cercetare-dezvoltare pe domenii cuprinse în Programul naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã "ORIZONT 2000".
b) În afarã Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã, institutul efectueazã cercetãri aplicative pentru soluţionarea problemelor din domeniul sau de activitate, şi anume:
- cercetare aplicativa finanţatã de agenţi economici, care conduce la modernizarea unor procese industriale, la modernizarea şi dotarea unitãţilor din sistemul de apãrare a tarii, la creşterea nivelului de trai al populaţiei;
- cercetarea tehnologicã care vizeazã aplicarea unor tehnologii neconventionale în industrie, medicina, apãrare etc., de tip tehnologii cu fascicule ionice, cu laser, cu ultrasunete, tehnologii optospectrale, hidropneumatice etc.

B. Activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare:
- institutul asigura asistenta tehnica, consultanţa, servicii de specialitate, teste de calitate, certificare de produse, omologare de produse avînd la baza standardele de calitate ISO-9000;
- import-export, marketing şi consultanţa privind realizarea de studii de piata, consultanţa managerialã etc.

C. Activitãţi de formare şi specializare profesionalã în domeniul propriu de activitate:
- pregãtire profesionalã şi specializare de nivel mediu;
- formare şi specializare de cercetãtori prin cursuri de nivel universitar, postuniversitar, doctorate, masterate, potrivit legii;
- instruire pentru operarea echipamentelor din domeniu.

D. Activitãţi de editare şi tipãrire a publicaţiilor de specialitate:
- revista trimestriala "Optoelectronica";
- Buletinul de informare semestrial în domeniul optoelectronicii;
- Colecţia de carte tehnica "Optoelectronica";
- studii, rapoarte, sinteze şi alte publicaţii în domeniul propriu de activitate şi domenii conexe.

E. Activitãţi de organizare a unor manifestãri ştiinţifice din domeniul propriu de activitate şi de coparticipare la organizarea unor manifestãri ştiinţifice din domenii conexe:
- Simpozionul de optoelectronica cu participare internationala "SIOEL";
- alte manifestãri ştiinţifice interne şi internaţionale din domeniul de activitate sau din domenii conexe acestuia.

F. Activitãţi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetãrii din domeniul propriu de activitate:
- transferul tehnologic va fi realizat în unitãţi economice de profil, cu precãdere în societãţile comerciale: "Institutul de Optoelectronica" - S.A. Bucureşti, "Institutul <<Romfluid>>" - S.A. şi "Nuclear & Vacuum" - S.A., care se vor asocia cu institutul pe obiecte de activitate potrivit Legii nr. 15/1990.

G. Activitate de execuţie în vederea sustinerii cercetãrii şi dezvoltãrii tehnologice în domeniu prin unicate şi serii mici de produse, microproducţie (pentru valorificarea cercetãrilor experimentale elaborate)
- institutul realizeazã în cadrul atelierelor proprii ale institutelor unicate şi serii mici, rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare.

H. Activitãţi de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic în cadrul unor programe speciale:

- institutul va desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic pentru teme din programele speciale (Programul 17 - Echipamente optoelectronice), aprobate de Consiliul Suprem de Apãrare a Tarii;
- institutul va desfasura cercetãri în colaborare cu Republica Moldova în cadrul Programului de optoelectronica al Institutului de Fizica Aplicatã din Chisinau.

CAP. 3
Patrimoniul
ART. 5
Conform bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu în valoare de 935.271 mii lei, din care: imobilizari corporale şi necorporale 834.647 mii lei şi active circulante 100.624 mii lei, care se preia pe baza de protocol de predare-preluare, dupã cum urmeazã:
- de la Centrul de Aparatura Analitica, Control şi Semnalizare Cluj-Napoca 382.720 mii lei, din care: imobilizari corporale şi necorporale 326.716 mii lei şi active circulante 56.004 mii lei;
- de la Societatea Comercialã "Institutul <<Romfluid>>" - S.A. 302.250 mii lei, din care: imobilizari corporale şi necorporale 279.130 mii lei şi active circulante 23.120 mii lei;
- de la Institutul de Fizica şi Inginerie Nucleara (care a asigurat activitatea funcţionalã a Societãţii Comerciale "Institutul de Optoelectronica" - S.A.) 228.801 mii lei din care: imobilizari corporale 228.801 mii lei;
- de la Societatea Comercialã "Institutul de Optoelectronica" - S.A. Bucureşti 21.500 mii lei, din care: active circulante 21.500 mii lei.
ART. 6
(1) Institutul administreazã, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica, precum şi alte bunuri dobîndite, în condiţiile legii. Bunurile proprietate publica, precum şi cele dobîndite se afla în administrarea institutului şi se evidenţiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sînt bunuri dobîndite, dacã prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistreazã în evidenta contabila a institutului.
(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, dupã caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizãrii acestora.
(4) Concesionarea sau închirierea unor subunitati, servicii sau activitãţi se poate face numai în scopul stimulãrii transferului rezultatelor activitãţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzãtoare şi cu aprobarea Ministerului Cercetãrii şi Tehnologiei.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. 4
Structura organizatoricã şi funcţionalã
ART. 7
(1) Institutul poate avea în structura subunitati, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizãrii obiectului sau de activitate.
(2) În funcţie de specificul activitãţii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii sau în colaborare cu alte unitãţi din ţara sau strãinãtate (din cercetare, învãţãmînt, societãţi comerciale etc.).
ART. 8
Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunitatile aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraţie.
ART. 9
Subunitatile din structura institutului rãspund în fata consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competentelor încredinţate de aceştia.

CAP. 5
Organele de conducere
ART. 10
Conducerea institutului este asigurata de cãtre:
- consiliul de administraţie;
- comitetul de direcţie;
- directorul general.
Orientarea şi coordonarea activitãţii tehnico-ştiinţifice din institut sînt asigurate de consiliul ştiinţific.
ART. 11
Consiliul de administraţie al institutului este format din 7 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.
Structura consiliului de administraţie este alcãtuitã din:
- 1 preşedinte;
- 1 vicepreşedinte;
- 5 membri.
ART. 12
(1) Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu:
- directorul general al institutului - preşedinte;
- un reprezentant al Ministerului Cercetãrii şi Tehnologiei;
- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
- preşedintele consiliului ştiinţific.
(2) Consiliul de administraţie îşi desemneazã vicepreşedintele.
(3) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului cercetãrii şi tehnologiei, la propunerea directorului general.
(4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea mandatului se face de acelaşi organ care a fãcut numirea - Ministerul Cercetãrii şi Tehnologiei.
ART. 13
Membrii consiliului de administraţie sînt cetãţeni romani şi:
a) îşi pãstreazã calitatea de angajaţi la instituţia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate;
b) sînt plãtiţi pentru activitatea desfasurata în aceasta calitate cu o indemnizaţie lunarã stabilitã de consiliul de administraţie;
c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie sau participa în aceeaşi calitate la societãţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale sau interese contrare;
d) sînt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul, sotia, copiii sau rudele pînã la gradul al doilea inclusiv, sînt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societãţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care institutul se afla în relaţii comerciale directe.
ART. 14
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotãrãşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sînt date în competenta altor organe.
ART. 15
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte o data pe luna sau ori de cîte ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facindu-se de cãtre preşedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor consiliului.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sînt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte.
ART. 16
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, avînd aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrîrile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
ART. 17
La şedinţele consiliului de administraţie este invitat reprezentantul sindicatului.
ART. 18
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform prevederilor legale.
ART. 19
(1) Membrii consiliului de administraţie sînt rãspunzãtori, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luãrii unei decizii care s-a dovedit pãgubitoare pentru institut nu rãspund, dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anuntat în scris, despre aceasta, organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) rãspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
ART. 20
Consiliul de administraţie are, în principal urmãtoarele atribuţii:
a) avizeazã modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitati din structura institutului;
b) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de virf şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generalã a domeniului propriu;
c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înainteazã Colegiului Consultativ pentru Cercetare Ştiinţificã şi Dezvoltare Tehnologicã;
d) aproba, în condiţiile legii, delegarea de atribuţii pentru directorii celor doua filiale: Institutul de Cercetãri pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca şi Institutul de Cercetãri pentru Hidraulica şi Pneumatica Bucureşti;
e) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare pentru comitetele de conducere de la nivelul subunitatilor (filialelor);
f) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care îl depune la organul coordonator în vederea aprobãrii prin hotãrîre a Guvernului;
g) analizeazã şi avizeazã bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, pe care le supune aprobãrii Ministerului Finanţelor, şi aproba raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de institut în anul precedent;
h) analizeazã raportarea trimestriala privind activitatea realizatã de institut, aproba mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
i) analizeazã, aproba sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã a fi realizate de institut;
j) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de producţie din patrimoniul institutului;
k) aproba asocierea institutului cu terţe persoane juridice în vederea realizãrii de activitãţi comune care prezintã interes pentru asociaţi şi care se încadreazã în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
l) aproba valorificarea bunurilor dobîndite, cu respectarea prevederilor legale;
m) fundamenteazã şi prezintã organului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes public specifice activitãţii institutului;
n) aproba volumul creditelor bancare prevãzute la art. 35 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
o) aproba utilizarea disponibilitãţilor în valuta;
p) aproba contractul colectiv de munca;
r) executa orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.
ART. 21
În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de administraţie prezintã organului coordonator un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 22
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institut; atribuţiile secretariatului sînt prevãzute în regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.
ART. 23
Conducerea operativã a institutului este asigurata de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi directorii din structura organizatoricã a institutului.
ART. 24
Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
- strategia programelor de dezvoltare a institutului;
- programul anual de cercetare-dezvoltare;
- bugetul de venituri şi cheltuieli;
- programul de investiţii;
- sistemul de asigurare a calitãţii;
- alte obligaţii.
ART. 25
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de cîte ori interesele institutului o impun.
ART. 26
(1) La nivelul subunitatilor (filialelor) institutului se organizeazã şi funcţioneazã comitetul de conducere, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al institutului, şi este prezidat de directorul subunitatii respective.
(2) Comitetul de conducere exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului şi aprobate de consiliul de administraţie.
ART. 27
Activitatea curenta a institutului este condusã de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetãrii şi tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Ştiinţificã şi Dezvoltare Tehnologicã, dintre cercetatorii ştiinţifici principali care lucreazã în domeniu şi au pregãtire managerialã.
ART. 28
Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii;
c) propune modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului;
d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului şi a salariilor personalului din institut, prin comitetul de direcţie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
e) numeşte şi revoca pe conducãtorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum şi pe directorii din structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de administraţie;
f) angajeazã şi concediazã personalul propriu al institutului;
g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile de cercetator ştiinţific principal gradul I, II şi III şi cercetator ştiinţific, la propunerea consiliului ştiinţific;
h) are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile <>art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 ;
i) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
j) adopta mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ exterior, prin compartimentele proprii specializate;
k) exercita atribuţiile şi are rãspunderile care îi revin din prevederile legale, aproba şi ia mãsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementãrilor legale, în competenta altor organe;
l) exercita orice alte atribuţii ce îi sînt delegate de consiliul de administraţie;
m) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
ART. 29
(1) Consiliul ştiinţific este format din maximum 15 membri reprezentind toate subunitatile ştiinţifice din cadrul institutului.
(2) Consiliul ştiinţific poate fi alcãtuit din cercetãtori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, cadre didactice din învãţãmîntul superior, salariaţi ai institutului sau din afarã acestuia, aleşi prin vot secret de cãtre cadrele cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de cãtre membrii consiliului. Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general, directorul general adjunct ştiinţific şi directorii de filiale ai institutului.
(4) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu.
ART. 30
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sînt urmãtoarele:
a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã, în domeniul propriu de activitate;
b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã;
c) examineazã şi avizeazã proiectele de cercetare ştiinţificã, precum şi realizarea acestora;
d) avizeazã hotãrîrile care implica politica de cercetare a institutului şi a ramurii;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetare;
g) propune comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursului pentru funcţiile de cercetator ştiinţific principal gradul I, II, III şi cercetator ştiinţific;
h) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific;
i) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
j) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în strãinãtate.

CAP. 6
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relaţii
financiare
ART. 31
(1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
(2) Bilanţul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 32
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de Guvern la propunerea ministerului coordonator.
ART. 33
Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.
ART. 34
Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor cuprinse în contractele colective de munca, în limita fondului total destinat plãţii salariilor.
ART. 35
Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sînt suficiente, acesta poate contracta credite cu societãţile comerciale bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.
ART. 36
(1) Institutul hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuindu-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 şi 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
(2) În cazul investiţiilor, altele decît cele prevãzute în art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli sa se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe baza de licitaţie publica, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice.
(4) Contractarea de credite mai mari de 500 mil. lei, la nivelul anului anterior, în vederea realizãrii de investiţii de natura celor prevãzute la alin. (1) şi (2), se efectueazã cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.
ART. 37
(1) Operaţiunile de încasãri şi plati ale institutului se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) Institutul poate efectua operaţiuni de încasãri şi plati în lei şi în valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiar-valutarã stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãţile bancare specializate cu sediul în România.
ART. 38
Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAP. 7
Reglementãrile litigiilor
ART. 39
Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sînt supuse spre rezolvare instanţelor de judecata romane competente.

CAP. 8
Dispoziţii finale
ART. 40
(1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale care se referã la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile şi completãrile regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Cercetãrii şi Tehnologiei.
ART. 41
Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispoziţiilor legale, sînt aplicabile regiilor autonome.
ART. 42
Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.

----------------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016