Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 997 din 2 septembrie 2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 997 din 2 septembrie 2009  privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 997 din 2 septembrie 2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 15 septembrie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 997 din 2 septembrie 2009
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 15 septembrie 2009


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , al <>art. 11 lit. a) şi al <>art. 12 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Comisia Naţionalã pentru Populaţie şi Dezvoltare, denumitã în continuare Comisia, se înfiinţeazã şi se organizeazã ca organism interinstituţional, fãrã personalitate juridicã, sub autoritatea primului-ministru.
(2) Funcţionarea Comisiei este asiguratã de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin departamentul cu atribuţii în coordonarea politicilor familiale.
ART. 2
(1) Comisia are rolul de planificare, integrare, corelare şi monitorizare a politicilor Guvernului în domeniul social, de sãnãtate, educaţie, precum şi în alte domenii de referinţã care pot influenţa dezvoltarea populaţiei din perspectivã demograficã.
(2) Pentru îndeplinirea rolului prevãzut la alin. (1), Comisia are urmãtoarele atribuţii principale:
a) analizeazã evoluţia fenomenelor demografice efective şi prognozate, pe baza informaţiilor existente din studii şi cercetãri şi din surse administrative şi statistice, precum şi impactul tendinţelor demografice asupra dezvoltãrii durabile a României;
b) stabileşte procedurile necesare pentru identificarea tendinţelor demografice privind evoluţia diferitelor grupuri sociale şi analizeazã rezultatele obţinute;
c) identificã temele de cercetare, studiile şi analizele necesare monitorizãrii evoluţiilor demografice şi elaborãrii de politici publice eficiente, politici publice pentru combaterea consecinţelor negative ale procesului de îmbãtrânire a populaţiei;
d) monitorizeazã dezvoltarea şi implementarea mãsurilor cu impact direct asupra situaţiei demografice privind, în principal, rata natalitãţii şi susţinerea familiei, îmbãtrânirea populaţiei şi migraţia;
e) coordoneazã procesul de elaborare a unei strategii în domeniul dezvoltãrii populaţiei, bazatã pe combaterea consecinţelor negative ale situaţiei demografice actuale şi tendinţelor evolutive prognozate, şi stabileşte planurile de acţiune în domeniu, pe termen mediu şi lung, precum şi fondurile necesare implementãrii acestora;
f) prezintã Guvernului rapoarte referitoare la evoluţia fenomenelor demografice, la principalele mãsuri întreprinse în domeniu, precum şi la rezultatele obţinute;
g) informeazã anual Guvernul asupra activitãţilor derulate;
h) colaboreazã cu organismele responsabile pentru implementarea strategiei de dezvoltare durabilã a României.
(3) Comisia îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau dispuse de Guvernul României.
(4) În activitatea ei, Comisia colaboreazã cu alte structuri similare sau compartimente special constituite din cadrul Parlamentului şi Preşedinţiei României, alte instituţii publice sau private, organizaţii neguvernamentale, precum şi organizaţii internaţionale cu activitãţi în domeniu.
ART. 3
(1) Activitatea Comisiei este coordonatã de un preşedinte, sprijinit de Consiliul coordonatorilor guvernamentali.
(2) Preşedintele Comisiei este ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(3) Consiliul coordonatorilor guvernamentali este format din 3 membri ai Comisiei, având funcţia de secretar de stat sau asimilatã din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sãnãtãţii şi Secretariatului General al Guvernului; în funcţie de domeniile prioritare de activitate ale Comisiei din anul respectiv, Consiliul coordonatorilor guvernamentali poate fi completat cu alţi 2 membri aleşi de Comisie.
(4) Comisia se compune din 17 persoane cu drept de vot, respectiv preşedinte şi 16 membri desemnaţi dupã cum urmeazã:
a) câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sãnãtãţii, Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, Ministerului Economiei, Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi un reprezentant din cadrul Secretariatului General al Guvernului;
b) preşedintele Institutului Naţional de Statisticã;
c) preşedintele Comisiei Naţionale de Prognozã;
d) directorul general al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţificã pentru Muncã şi Protecţie Socialã;
e) 2 reprezentanţi ai Academiei Române, dintre care cel puţin un reprezentant al Centrului de Cercetãri Demografice "Vladimir Trebici";
f) douã cadre didactice sau cercetãtori din mediul universitar, specialişti în sociologie şi asistenţã socialã, dintre care cel puţin unul cu funcţie de conducere;
g) 2 reprezentanţi ai partenerilor sociali, respectiv unul din partea sindicatelor şi unul din partea patronatelor;
(5) Pentru fiecare din membrii Comisiei este desemnat un membru supleant care, în cazul instituţiilor administraţiei publice centrale, are funcţia de director.
(6) La lucrãrile Comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor autoritãţi şi instituţii publice decât cele prevãzute la alin. (4), reprezentanţi ai societãţii civile, organizaţiilor neguvernamentale sau ai altor organisme cu activitãţi în domeniu.
ART. 4
(1) Componenţa nominalã a Comisiei se stabileşte prin ordin al preşedintelui, în baza listei înaintate de instituţiile şi organizaţiile reprezentate în Comisie.
(2) Mandatul preşedintelui şi al membrilor Comisiei este de 4 ani şi poate fi reînnoit.
(3) Revocarea membrilor Comisiei se realizeazã la solicitarea conducãtorilor instituţiilor care i-au nominalizat, precum şi în situaţiile stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Comisiei.
ART. 5
(1) Comisia se întruneşte în plen semestrial sau, dupã caz, trimestrial, la convocarea preşedintelui.
(2) Comisia este întrunitã în mod legal în prezenţa a cel puţin jumãtate plus unu din numãrul membrilor sãi.
(3) Comisia adoptã hotãrâri prin consens şi, doar în situaţiile de imposibilitate a realizãrii consensului, cu majoritate simplã a voturilor exprimate de membrii prezenţi.
(4) În cazul în care membrii Comisiei nu pot participa la şedinţele sau la întâlnirile de lucru la care sunt convocaţi, aceştia sunt reprezentaţi de membrii supleanţi care susţin punctele de vedere ale instituţiilor pe care le reprezintã, dar nu au drept de vot în cazul adoptãrii de hotãrâri.
(5) Pentru eficientizarea lucrãrilor Comisiei, membrii acesteia pot fi însoţiţi la şedinţele sau întâlnirile de lucru ale acesteia de cãtre membrii supleanţi.
ART. 6
(1) Pentru facilitarea activitãţii Comisiei, Consiliul coordonatorilor guvernamentali se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe de lucru la care sunt invitaţi sã participe doar membrii Comisiei ce reprezintã instituţiile şi organismele cu responsabilitãţi în aplicarea unor mãsuri şi activitãţi decise şi planificate de Comisie şi care au termene precise de finalizare.
(2) Pentru realizarea atribuţiilor sale, Comisia decide constituirea de grupuri de lucru formate din experţi din cadrul instituţiilor sau organismelor pe care le reprezintã membrii Comisiei.
(3) Temele grupurilor de lucru, organizarea şi metodologia de lucru, precum şi programul de activitate al acestora se stabilesc de cãtre Comisie şi sunt coordonate şi monitorizate de cãtre Consiliul coordonatorilor guvernamentali.
ART. 7
(1) Activitatea executivã a Comisiei este realizatã de un secretariat tehnic permanent, asigurat de personal din cadrul departamentului care coordoneazã politicile familiale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Coordonatorul secretariatului tehnic este secretarul de stat nominalizat ca membru al Comisiei, respectiv al Consiliului coordonatorilor guvernamentali.
ART. 8
Cheltuielile materiale şi de funcţionare ale Comisiei şi secretariatului tehnic, precum şi cheltuielile pentru finanţarea sau cofinanţarea studiilor şi cercetãrilor necesare îndeplinirii
obiectivelor Comisiei se asigurã din bugetele aprobate anual Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
ART. 9
Comisia îşi aprobã propriul regulament de organizare şi funcţionare, cu responsabilitãţi, sarcini şi termene de realizare, în termen de 45 de zile de la data aprobãrii, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, a componenţei nominale a Comisiei.
ART. 10
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Hotãrârea Guvernului nr. 648/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 18 iulie 2005.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
--------------
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu

Ministrul sãnãtãţii,
Ion Bazac

Ministrul educaţiei, cercetãrii şi inovãrii,
Ecaterina Andronescu

Ministrul dezvoltãrii regionale şi locuinţei,
Vasile Blaga

Ministrul economiei,
Adriean Videanu

Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional,
Theodor Paleologu

Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 2 septembrie 2009.
Nr. 997.

-------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016