Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 996 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 996 din 29 septembrie 2010  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003  privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006     Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 996 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 6 octombrie 2010
HOTĂ?RÂRE nr. 996 din 29 septembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinţei, precum şi a unor facilitãţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.350/2006
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 6 octombrie 2010


În temeiul art. 108 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinţei, precum şi a unor facilitãţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.350/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 4 octombrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Pentru persoana singurã care utilizeazã pentru încãlzirea locuinţei energie termicã furnizatã în sistem centralizat ajutorul pentru încãlzirea locuinţei se acordã prin aplicarea unei compensãri procentuale a valorii efective a facturii la energie termicã mai mari cu 10% faţã de proporţiile stabilite pentru familie."
2. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Ajutorul pentru încãlzirea locuinţei se acordã pe baza cererii titularilor, însoţitã de declaraţia pe propria rãspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, în care se specificã şi numãrul de camere aferent locuinţei.
(2) Formularul conţinând cererea şi declaraţia pe propria rãspundere pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei se completeazã de cãtre titularul ajutorului pentru încãlzirea locuinţei, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 1.
(3) Pentru verificarea îndeplinirii de cãtre solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului pentru încãlzirea locuinţei, cererea şi declaraţia pe proprie rãspundere sunt însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia.
(4) Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, dupã caz, cu urmãtoarele acte, în copie:
a) certificatele de naştere ale copiilor;
b) certificatul de cãsãtorie;
c) hotãrârea judecãtoreascã definitivã de încredinţare în vederea adopţiei sau, dupã caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
d) hotãrârea judecãtoreascã sau, dupã caz, hotãrârea comisiei pentru protecţia copilului privind mãsura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului sau, dupã caz, hotãrârea judecãtoreascã privind mãsura plasamentului în regim de urgenţã, potrivit legii;
f) hotãrârea judecãtoreascã de instituire a tutelei/curatelei sau, dupã caz, dispoziţia autoritãţii tutelare, potrivit legii;
g) dupã caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
(5) Actele prevãzute la alin. (4) lit. a), c) şi d) pot fi înlocuite, dupã caz, şi de livretul de familie.
(6) Veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singurã, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria rãspundere, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator ori de alte autoritãţi competente.
(7) Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria rãspundere pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei sunt transmise de cãtre primãrii furnizorilor de energie termicã, cu respectarea termenului prevãzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã."
3. La articolul 11, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - (1) La stabilirea numãrului de camere prevãzut la pct. II lit. D din anexa nr. 1, solicitantul va ţine cont de suprafaţa locuibilã, respectiv suprafaţa desfãşuratã a încãperilor de locuit, care cuprinde dormitoarele şi camera de zi, potrivit notei de la lit. B din anexa nr. 1 la <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
4. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, dupã caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioarã depunerii cererii, prevãzute la pct. II lit. B din anexa nr. 1.
(2) În cererea şi declaraţia pe propria rãspundere solicitantul ajutorului pentru încãlzirea locuinţei are obligaţia de a menţiona bunurile deţinute, prevãzute la pct. II lit. C din anexa nr. 1.
(3) Pentru informarea solicitanţilor, lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordãrii ajutorului pentru încãlzirea locuinţei, aprobatã prin anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţã, se afişeazã într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, dupã caz, al sectorului municipiului Bucureşti."
5. La articolul 24, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Pentru verificarea îndeplinirii de cãtre solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului pentru încãlzirea locuinţei, prevederile art. 10 alin. (2)-(6) se aplicã în mod corespunzãtor."
6. Articolul 25 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25. - La stabilirea dreptului la ajutorul pentru încãlzirea locuinţei se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei sau, dupã caz, de persoana singurã în luna anterioarã depunerii cererii, precum şi bunurile deţinute, prevederile art. 12 aplicându-se în mod corespunzãtor."
7. La articolul 34, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Plata ajutorului pentru încãlzirea locuinţei, stabilit în condiţiile art. 16^10 din ordonanţa de urgenţã, se acordã o singurã datã pentru toatã perioada sezonului rece."
8. La articolul 35^2, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Pentru verificarea îndeplinirii de cãtre solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului pentru încãlzirea locuinţei, prevederile art. 10 alin. (2)-(6) se aplicã în mod corespunzãtor."
9. Dupã articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 41^1. - (1) Pentru verificarea situaţiei ce rezultã din datele înscrise în declaraţiile pe propria rãspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, potrivit prevederilor art. 16^16 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţã, primarii dispun efectuarea prin sondaj de anchete sociale la domiciliul sau, dupã caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului pentru încãlzirea locuinţei, pe perioada sezonului rece.
(2) Ancheta socialã se realizeazã de personalul serviciului public de asistenţã socialã din subordinea consiliului local sau, dupã caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. Datele referitoare la familia sau persoana singurã se înregistreazã în formularul de anchetã socialã potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 9.
(3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin douã persoane care cunosc situaţia materialã, socialã şi civilã a solicitantului de ajutor pentru încãlzirea locuinţei. În acest caz, declaraţiile persoanelor se consemneazã de personalul prevãzut la alin. (2) şi se semneazã de persoanele în cauzã.
(4) Rãspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socialã."
10. Articolul 43 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 43. - Anexele nr. 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a/1, 8a/2, 8a/3, 8b/1, 8b/2, 8c, 8d/1, 8d/2 şi 9 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice."
11. Anexele nr. 1, 8a/1, 8a/2, 8a/3 şi 8c se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 şi 7 la prezenta hotãrâre.
12. Anexa nr. 8b se modificã şi se înlocuieşte cu anexele nr. 8b/1 şi 8b/2, al cãror cuprins este prevãzut în anexele nr. 5 şi 6 la prezenta hotãrâre.
13. Anexa nr. 8d se modificã şi se înlocuieşte cu anexele nr. 8d/1 şi 8d/2, al cãror cuprins este prevãzut în anexele nr. 8 şi 9 la prezenta hotãrâre.
14. Dupã anexa nr. 8d/2 se introduce o nouã anexã, anexa nr. 9, al cãrei cuprins este prevãzut în anexa nr. 10 la prezenta hotãrâre.
ART. II
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.350/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinţei, precum şi a unor facilitãţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
--------------
Ministrul muncii, familiei şi
protecţiei sociale,
Ioan-Nelu Botiş

Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 29 septembrie 2010.
Nr. 996.

ANEXA 1
(Anexa nr. 1 la normele metodologice)CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE
pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei

Domnului Primar al municipiului/oraşului/comunei/sectorului municipiului Bucureşti

___________________________________________

I. Subsemnatul,

Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| Sector |_|_|

Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Judetul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
E-mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Actul de
identitate*1) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


*1) În cazul cetãţenilor români se va specifica tipul de act de identitate:
- B.I. - buletin de identitate
- C.I. - carte de identitate
- C.I.P. - carte de identitate provizorie
Pentru cetãţenii strãini sau apatrizi:
- P.S.T. - permis de şedere temporarã
- P.S.P. - permis de şedere permanentã
- D.I. - document de identitate.

Eliberat de sectia
de politie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

va rog sã-mi aprobaţi acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei.

Menţionez cã utilizez pentru încãlzirea locuintei*2):
-------
*2) Se va bifa cu "X" cãsuţa corespunzãtoare şi se va completa obligatoriu:
pentru energie termicã - codul titularului de contract, iar pentru gaze
naturale - codul clientului; se va menţiona denumirea distribuitorului
de energie termicã în sistem centralizat sau de gaze naturale, cu care
consumatorul individual sau, dupã caz, asociaţia de proprietari/chiriaşi
are incheiat contract de furnizare.

Energie termicã în sistem |_| Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
centralizat

Codul titularului de contract |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

a) facturarea şi plata în tranşe lunare egale pe perioada unui an |_|
b) facturarea şi plata în tranşe lunare egale, stabilite diferenţiat
în perioada sezonului rece şi în restul anului |_|

c) facturarea si plata lunara pe baza consumului efectiv |_|

d) facturarea şi plata în sistem de facturare binom |_|

b) Gaze naturale |_| Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod client nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

c) Lemne, cãrbuni,
combustibili petrolieri |_|
-------
*3) Se va bifa cu "X" cãsuţa corespunzãtoare modulului de facturare prevãzut
în contractul de furnizare.II. Declar pe propria raspundere urmatoarele:

A. Referitor la componenta familiei, urmatorii membrii*4):
-------
*4) În cazul familiilor cu mai mult de 8 membri se va completa o anexa.
Prin membri de familie se înteleg şi persoanele între care nu existã relaţii
de rudenie, dar care locuiesc împreuna, sunt înscrise în cartea de imobil şi
sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întretinere.┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_│
│ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_│
│ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_│
│ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_│
│ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_│
│ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_│
│ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 7. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_│
│ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 8. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_│
│ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


*5) În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor
specifica datele din certificatul de naştere.B. Referitor la veniturile realizate:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┐
│ 1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE IN LUNA: │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┘
┌─────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Cod │ Categoria de venituri │ Acte doveditoare │ Venitul realizat(*6) │
│ │ │ │ (lei) │
└─────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────┘


*6) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totalã a
acestora.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SALARIUL SI ALTE DREPTURI SALARIALE │
├───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
󧓉 │pe bazã de contract de muncã │adeverinţã eliberatã de angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓊 │salariul asistentului personal al │adeverinţã eliberatã de angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanei cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓋 │salariul asistentului maternal │adeverinţã eliberatã de angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓌 │salariul îngrijitorului la domiciliu al │adeverinţã eliberatã de angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanei vârstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓍 │venitul lunar realizat ca membru asociat │adeverinţã eliberatã de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau persoanã autorizatã sã desfasoare o │Administraţia financiarã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitate independentã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓎 │indemnizaţia de somaj şi/sau venit │talon de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lunar de completare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│PENSII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pensii de stat │
├───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
󧓏 │pensia pentru limitã de vârstã │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓐 │pensia anticipatã │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓑 │pensia anticipatã parţialã │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓒 │pensia de invaliditate │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓓 │pensia de urmaş │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Pensii agricultori │
├───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
󧓔 │pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Pensii militare │
├───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
󧓕 │pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓖 │pensia de invaliditate │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓗 │pensia de urmaş │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓘 │pensia I.O.V.R. │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
󧓙 │Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pierdut total sau parţial capacitatea de │talon │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │muncã ca urmare a participãrii la revoluţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi pt. urmaşii acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
󧓚 │Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gr. I invaliditate/nevãzãtori handicap │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grav │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
󧓛 │Indemnizaţia pentru incapacitatea temporarã│adeverinţa eliberatã de angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de muncã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
󧓜 │Indemnizaţia lunarã pentru activitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │liber-profesionist a artiştilor interpreţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau executanţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
󧓝 │Indemnizaţia pentru maternitate │adeverinţã eliberatã de angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI │
├───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
󧓞 │Indemnizaţii şi ajutoare pentru creşterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copilului acordate în baza Ordonanţei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urgenţã a Guvernului <>nr. 148/2005 , aprobatã│adeverinţã AJPS sau instituţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu modificãri şi completãri prin Legea nr. │plãtitoare/talon platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │<>7/2007 , cu modificãrile şi completãrile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare şi <>Legii nr. 448/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓟 │Stimulent lunar acordat în baza Ordonanţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de urgenţã a Guvernului <>nr. 148/2005 │adeverinţã AJPS sau instituţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aprobatã cu modificãri şi completãri prin │plãtitoare/talon platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │<>Legea nr. 7/2007 , cu modificãrile şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completãrile ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT │
├───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
󧓠 │Indemnizaţia lunarã acordatã magistraţilor │talon de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înlaturati din justiţie din considerente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │politice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓡 │Indemnizaţia lunarã acordatã persoanelor │talon de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persecutate din motive politice sau etnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓢 │Indemnizaţia, sporul sau renta acordatã │talon de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │invalizilor, veteranilor şi vãduvelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rãzboi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓣 │Indemnizaţia lunarã pentru persoanele care │talon de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │au efectuat stagiul militar în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓤 │Indemnizaţia lunarã pentru pensionarii │talon de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de pensii, membrii ai uniunilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de creaţie, legal constituite şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recunoscute ca persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de utilitate publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓥 │Indemnizaţia lunarã pentru persoanele cu │talon de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓦 │Indemnizaţia cuvenitã revoluţionarilor │talon de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓧 │Indemnizaţia de merit acordatã în temeiul │talon de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │<>Legii nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓨 │Renta viagerã pentru sportivi │talon de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ALOCAŢII │
├───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
󧓩 │Alocaţia de stat pentru copii │adeverinţã AJPS/talon de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓪 │Alocaţia de întreţinere pentru minorii │adeverinţã AJPS/talon de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │daţi în plasament familial sau încredinţaţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │potrivit legii, unor familii sau persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│BURSE*) │
├───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
󧓫 │pentru elevi │adeverinţã instituţie învãţãmânt │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓬 │pentru studenţi │adeverinţã instituţie învãţãmânt │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


*) Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a sprijinului financiar prevãzut de
<>H.G. nr. 1488/2004


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│AJUTOARE │
├───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
󧓭 │ajutorul bãnesc lunar pentru persoanele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care au devenit incapabile de muncã în │talon platã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada efectuãrii unei pedepse privative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de libertate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│ TOTAL 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
2. ALTE SURSE DE VENIT
┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Sursa de venit │ Acte doveditoare │ Venitul realizat │
│ │ │ (lei) │
├───┬───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
󧓮 │Venituri nete din dobânzi, dividente, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pãrţi sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓯 │Activitãţi nepermanente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
󧓰 │Alte venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│ TOTAL 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
𗈗. VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (Total 1 + Total 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
𗈘. VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE (Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ lunar total/nr. membri familie) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘C. LISTA CUPRINZÂND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂ?RII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂ?LZIREA LOCUINŢEI


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│BUNURI IMOBILE │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│ 1 │ - clãdiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu│ │
│ │sau alte imobile aflate proprietate, cu excepţia celei de domiciliu│ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│BUNURI MOBILE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│MIJLOACE DE TRANSPORT*) │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│ 2 │ - autoturisme care depãşesc 1600 cmc │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 3 │ - autoutilitare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 4 │ - autocamioane şi remorci │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 5 │ - şalupe │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 6 │ - bãrci cu motor │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 7 │ - scutere de apã │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 8 │ - iahturi │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 9 │ - autobuze │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 10 │ - microbuze │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│UTILAJE AGRICOLE*) │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│ 11 │ - tractor │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 12 │ - combinã autopropulsatã │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLÃ*) │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│ 13 │ - presã de ulei │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 14 │ - moarã de cereale │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│ 15 │ - gater, drujbã │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 16 │ - alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DEPOZITE BANCARE │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│ 17 │ Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│TERENURI │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│ 18 │ Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentã (teren │ │
│ │intravilan), care depãşesc 1000 mp în zona urbanã şi 2000 mp în │ │
│ │zona ruralã │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│Terenuri în zona colinarã şi de şes │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│ 19 │ - arabil şi fâneaţã cu suprafaţã de cel puţin 2 ha în cazul │ │
│ │familiilor cu 1-3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 │ │
│ │pers. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 20 │ - forestier cu suprafaţã de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu │ │
│ 𗈕-3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 21 │ - vii, livezi, grãdini de legume şi flori cu suprafaţã de cel │ │
│ │puţin 1 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 1,5 ha în cazul │ │
│ │familiilor cu peste 3 pers. │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│Terenuri în zona montanã │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│ 22 │ - forestier cu suprafaţã de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu │ │
│ 𗈕-3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 23 │ - vii, livezi cu suprafaţã de cel puţin 1,5 ha în cazul familiilor│ │
│ │cu 1-3 pers. sau 2 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 24 │ - pãşuni şi fâneţe cu suprafaţã de cel puţin 4 ha în cazul │ │
│ │familiilor cu 1-3 pers. sau 5 ha în cazul familiilor cu peste 3 │ │
│ │pers. │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│CATEGORII DE ANIMALE/PÃSÃRI │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│ 25 │ peste 3 bovine │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 26 │ peste 5 porcine │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 27 │ peste 20 ovine/caprine │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ 28 │ peste 15 familii de albine │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘


*) Se va bifa cu "X" cãsuţa corespunzãtoareD. Referitor la numãrul de camere al locuinţei *7):
-------
*7) Se va bifa cu "X" cãsuţa corespunzãtoare şi se va completa numai în
situaţia în care solicitantul utilizeazã pentru încãlzirea locuinţei energie
termicã furnizatã în sistem centralizat.Locuinţa: - 1 camerã [ ]
- 2 camere [ ]
- 3 camere [ ]
- 4 camere [ ]
- peste 4 camere [ ]E. Având în vedere cele declarate consider cã mã încadrez pentru a beneficia de ajutor pentru încãlzirea locuinţei, în intervalul de venituri:


┌───────────────────────────────┐
│ Limite de venituri (lei) │
├───────────────────────────────┼────────┐
│ < 155 │ │
├───────────────┬───────────────┼────────┤
│ 155,1 │ 210 │ │
├───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 210,1 │ 260 │ │
├───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 260,1 │ 310 │ │
├───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 310,1 │ 355 │ │
├───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 355,1 │ 425 │ │
├───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 425,1 │ 480 │ │
├───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 480,1 │ 540 │ │
├───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 540,1 │ 615 │ │
└───────────────┴───────────────┴────────┘

(se va bifa cu "X" cãsuţa corespunzãtoare)F. Am luat la cunoştinţã cã ajutorul pentru încãlzirea locuinţei se acordã în condiţiile ordonanţei de urgenţã, astfel:
a) nu mai mult decât valoarea ajutorului maxim lunar stabilit prin dispoziţie a primarului în cazul utilizãrii pentru încãlzirea locuinţei energie termicã furnizatã în sistem centralizat;
b) nu mai mult decat valoarea facturii individuale ori a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folositã.
Ajutorul pentru încãlzirea locuinţei cu energie termicã furnizatã în sistem centralizat sau, dupã caz, cu gaze naturale, se achitã de cãtre direcţiile teritoriale direct furnizorului.

G. Mã oblig sã aduc la cunoştinţa primarului orice modificare intervenitã în componenţa familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificãrii.

H. Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţã cã cele declarate sunt corecte şi complete, iar declararea necorespunzãtoare a adevãrului se pedepseşte conform legii penale.

Data Semnatura solicitantului

............. ........................

ANEXA 2
(Anexa nr. 8a/1 la normele metodologice)

AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICÃ - FAMILII


┌─────────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Venit net│Procent│ Numãr │ Numãr familii beneficiare │
│mediu lu-│compen-│ luni ├────────┬─────────────────────────────────────────┤
│nar pe │sare │ │ Total │ Familii cu: │
│membru │ │ │din care├───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
│de fami- │ │ │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 │
│lie (lei)│ │ │ │membri │membri │ membri│ membri │ membri│
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ 100% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ pânã la │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │
│ 155 ├───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ 90% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │
�,1-210│ 80% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │
�,1-260│ 70% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │
�,1-310│ 60% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │
�,1-355│ 50% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │
�,1-425│ 40% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │
�,1-480│ 30% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │
�,1-540│ 20% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │
�,1-615│ 10% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │
├─────────┴───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 𗈙 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 𗈘 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ TOTAL ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 𗈗 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 𗈖 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 𗈕 lunã │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├─────────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ TOTAL GENERAL │ 0 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
└─────────────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ La data de: │
│ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
│ 󧓧 oct. 󧓦 nov.󧓧 dec. 󧓧 ian.│ 28(29) 󧓧 mar.│
│ │ │ │ │ │ febr. │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total de │ │ │ │ │ │ │
│cereri │ │ │ │ │ │ │
│depuse │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │
│ajutoare │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘ANEXA 3
(Anexa nr. 8a/2 la normele metodologice)

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂ?LZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICÃ -
PERSOANE SINGURE


┌─────────┬───────┬───────┬────────┐
│Venit net│Procent│ Numãr │Persoanã│
│mediu lu-│compen-│ luni │singurã │
│nar pe │sare │ │ │
│membru de│ │ │ │
│familie │ │ │ │
│ (lei) │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│pânã la │ 𗈘 luni │ │
│ 155 │ 100% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 lunã │ │
│ ├───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
│ │ 90% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 lunã │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-210│ 80% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 lunã │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-260│ 70% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 lunã │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-310│ 60% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 lunã │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-355│ 50% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 lunã │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-425│ 40% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 lunã │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-480│ 30% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 lunã │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-540│ 20% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 lunã │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ 𗈙 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈘 luni │ │
�,1-615│ 10% ├───────┼────────┤
│ │ 𗈗 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈖 luni │ │
│ │ ├───────┼────────┤
│ │ 𗈕 lunã │ │
├─────────┴───────┼───────┼────────┤
│ 𗈙 luni │ 0 │
│ ├───────┼────────┤
│ 𗈘 luni │ 0 │
│ TOTAL ├───────┼────────┤
│ 𗈗 luni │ 0 │
│ ├───────┼────────┤
│ 𗈖 luni │ 0 │
│ ├───────┼────────┤
│ 𗈕 lunã │ 0 │
├─────────────────┼───────┼────────┤
│ TOTAL GENERAL │ 0 │ 0 │
└─────────────────┴───────┴────────┘
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ La data de │
│ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
│ 󧓧 oct. 󧓦 nov.󧓧 dec. 󧓧 ian.│ 28(29) 󧓧 mar.│
│ │ │ │ │ │ febr. │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total de │ │ │ │ │ │ │
│cereri │ │ │ │ │ │ │
│depuse │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │
│ajutoare │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘ANEXA 4
(Anexa nr. 8a/3 la normele metodologice)

PLĂ?ŢI PENTRU AJUTOARE ENERGIE TERMICÃ
┌──────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Procent │ Plãţi │ Plãţi în luna │
│compensare│pentru luna├─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
│ │ │Decembrie│Ianuarie│Februarie│ Martie │Aprilie│ Mai │ Iunie │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 100% │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 90% │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 80% │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 70% │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 60% │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 50% │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 40% │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 30% │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 20% │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 10% │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘ANEXA 5
(Anexa nr. 8b/1 la normele metodologice)

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂ?LZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE


┌───────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Venit │Cuantum│ Numãr │ │ Numãr beneficiari │
│ net │ajutor │ luni │ ├───────┬────────────────────────────────────┤
│ mediu │ │ │ Total │Persoa-│ Familii cu │
│ lunar │ │ │ │nã ├──────┬───────┬──────┬───────┬──────┤
│pe mem-│ │ │ │singurã│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 │
│bru de │ │ │ │ │membri│membri │membri│ membri│membri│
│familie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│pânã la│ 262 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ 155 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 162 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ 210 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 137 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ 260 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 112 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ 310 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,10-│ 87 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
� │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 62 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ 425 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 44 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ 480 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 31 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ 540 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
�,1- │ 19 𗈙 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ 615 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈘 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈗 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈖 luni │ 0│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 𗈕 lunã │ 0│ │ │ │ │ │ │
├───────┴───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ TOTAL 𗈙 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 𗈘 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 𗈗 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 𗈖 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 𗈕 lunã │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│TOTAL GENERAL │ 0 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
└───────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │La data de │
│ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
│ 󧓧 oct. 󧓦 nov.󧓧 dec. 󧓧 ian.│ 28(29) 󧓧 mar.│
│ │ │ │ │ │ febr. │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total de │ │ │ │ │ │ │
│cereri │ │ │ │ │ │ │
│depuse │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │
│ajutoare │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘ANEXA 6
(Anexa nr. 8b/2 la normele metodologice)

PLĂ?ŢI PENTRU AJUTOARE GAZE NATURALE
┌──────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cuantum │ Plãţi │ Plãţi în luna │
│ ajutor │pentru luna├─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
│ │ │Decembrie│Ianuarie│Februarie│ Martie │Aprilie│ Mai │ Iunie │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 262 │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 162 │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 137 │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 112 │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 87 │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 62 │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 44 │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 31 │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 19 │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘ANEXA 7
(Anexa nr. 8c la normele metodologice)


AJUTOARE LEMNE, CĂ?RBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CONFORM
<>LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT,
CU MODIFICĂ?RILE ŞI COMPLETÃRILE ULTERIOARE┌───────┬─────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Nr. a│ noiembrie │ decembrie │ ianuarie │ februarie │ martie │
│ │jutoa├──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┤
│ │re a-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Tip │proba│Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │
│familie│te la│ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │
│ │înce-│re │toare│re │toare│re │toare│re │toare│re │toare│
│ │putul│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-│
│ │sezo-│bate │tate │bate │tate │bate │tate │bate │tate │bate │tate │
│ │nului│în │în │în │în │în │în │în │în │în │în │
│ │rece │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │
│ │ │curen-│curen│curen-│cu- │curen-│cu- │curen-│cu- │curen-│cu- │
│ │ │tã │tã │tã │rentã│tã │rentã│tã │rentã│tã │rentã│
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│persoa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nã sin-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gurã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu > 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │La începu-│În luna │În luna │În luna │În luna │În luna │
│ PLÃŢI │tul sezo- │noiembrie │decembrie │ianuarie │februarie │martie │
│ │nului rece│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ANEXA 8
(Anexa nr. 8d/1 la normele metodologice)

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂ?LZIREA LOCUINŢEI CU LEMNE,
CÃRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI
în cazul altor persoane decât beneficiarii de
ajutor social conform <>Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare┌───────┬───────┬───────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Venit │Cuantum│ Numãr │ │ Numãr beneficiari │
│net │ajutor │ luni │ ├───────┬───────────────────────────────────────┤
│mediu │încãl- │ │Total,│Persoa-│ Familii cu │
│lunar │zire │ │ din │nã ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│pe mem-│ │ │ care │singurã│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 │
│bru de │ │ │ │ │membri │membri │membri │membri │membri │
│familie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ -lei- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│pânã la│ 54 │ nov. │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 155 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ dec │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ ian │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ febr │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ mar │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 48 │ nov. │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 210 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ dec │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ ian │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ febr │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ mar │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 44 │ nov. │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 260 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ dec │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ ian │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ febr │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ mar │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 39 │ nov. │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 310 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ dec │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ ian │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ febr │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ mar │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 34 │ nov. │ 0 │ │ │ │ │ │ │
� │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ dec │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ ian │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ febr │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ mar │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 30 │ nov. │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 425 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ dec │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ ian │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ febr │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ mar │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 26 │ nov. │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 480 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ dec │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ ian │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ febr │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ mar │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 20 │ nov. │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 540 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ dec │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ ian │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ febr │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ mar │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
�,1- │ 16 │ nov. │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ 615 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ dec │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ ian │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ febr │ 0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ mar │ 0 │ │ │ │ │ │ │
├───────┴───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ TOTAL │ nov. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ dec │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ ian │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ febr │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ mar │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────┴───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│TOTAL GENERAL │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ La data de │
│ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
│ 󧓧 oct. 󧓦 nov.󧓧 dec. 󧓧 ian.󧓤 feb. 󧓧 mar.│
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total de │ │ │ │ │ │ │
│cereri │ │ │ │ │ │ │
│depuse │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │ │ │
│ajutoare │ │ │ │ │ │ │
│aprobate │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘ANEXA 9
(Anexa nr. 8 d/2 la normele metodologice)

PLĂ?ŢI PENTRU AJUTOARE LEMNE, CÃRBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI
în cazul altor persoane decât beneficiarii de ajutor social
conform <>Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare┌───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Cuantum│ Plãţi │ Plãţi în luna │
│ajutor │ pentru ├─────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────┤
│ │ luna │Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie│Aprilie│Mai│Iunie│
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │noiembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ 54 ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │decembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │februarie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │noiembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ 48 ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │decembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │februarie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │noiembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ 44 ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │decembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │februarie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │noiembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ 39 ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │decembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │februarie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │noiembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ 34 ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │decembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │februarie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │noiembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ 30 ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │decembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │februarie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │noiembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ 26 ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │decembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │februarie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │noiembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ 20 ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │decembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │februarie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │noiembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ 16 ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │decembrie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │februarie│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────┘ANEXA 10
(Anexa nr. 9 la normele metodologice)ROMÂNIA
Judeţul/Municipiul Bucureşti .......(cod, denumire)..........
Primar comunã/oraş/municipiu/sector
al municipiului Bucureşti ...........(cod, denumire).......ANCHETA SOCIALĂ?
privind verificarea respectãrii condiţiilor pentru
acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei

Formular familie*1)/persoanã singurã efectuatã
la data ..... anul ......
-------
*1) Prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacã între acestea existã sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau aceeaşi reşedinţã ori care locuiesc şi gospodãresc împreunã, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Ca urmare a cererii dlui (dnei) ......, înregistratã sub nr. ........ la data de ......, prin care s-a solicitat acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei pentru familia/persoana singurã ......., adresa: ......., s-a procedat la verificarea situaţiei de fapt, din care s-au constatat urmãtoarele:
A. Date privind familia/persoana singurã
1. Componenţa familiei şi veniturile acesteia:┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────┐
│ │ Componenţa familiei/Persoana singurã │Veniturile familiei/│Alte │
│ │ │persoanei singure │veni-│
│Nr. │ │ │turi │
│crt.├─────────┬──────┬─────────────┬─────────────┼──────┬─────────────┼─────┤
│ │Numele şi│CNP/ │Relaţia de │Statutul │Sursa │ Cuantum │Cuan-│
│ │prenumele│Data │rudenie │ocupaţional │cod**)│ │tum │
│ │ │naşte-├───────┬─────┼───────┬─────┤ │ │ │
│ │ │(zz/ │în clar│cod*)│în clar│cod*)│ │ │ │
│ │ │ll/)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────┴─────────────┴─────┘


--------
*) Se va trece codul prevãzut în tabelele "Relaţia de rudenie", "Statutul ocupaţional", "Tipul locuinţei" şi "Regimul juridic al locuinţei".
**) Se va trece, dupã caz, codul, în cazul veniturilor prevãzute la pct. II lit. B din Cererea şi declaraţia pe propria rãspundere pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei.

2. Locuinţa:
Tipul locuinţei*: ...............................................
Regimul juridic al locuinţei*: ..................................
Nr. de camere: ..................................................
Suprafaţa utilã (m²): ..........................................
Dotare cu bunuri de folosinţã îndelungatã: .....................
Condiţii de igienã: ............................................
Încãlzirea locuinţei:┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Sistem centralizat de furnizare a energiei termice*)│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Gaze naturale*) │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Lemne*) │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cãrbuni*) │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Combustibili petrolieri*) │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


-------
*) Se va bifa cu "X" cãsuţa corespunzãtoare sistemului de încãlzire a locuinţei.

3. Familia/persoana singurã deţine în proprietate/folosinţã:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│BUNURI IMOBILE │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
𗈕. │- clãdiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau│ │
│ │alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu│ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│BUNURI MOBILE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mijloace transport │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
𗈖. │Autoturisme care depãşesc 1.600 cmc │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
𗈗. │Autoutilitare │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
𗈘. │Autocamioane şi remorci │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
𗈙. │Şalupe │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
𗈚. │Bãrci cu motor │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
𗈛. │Scutere de apã │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
𗈜. │Iahturi │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
𗈝. │Autobuze │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
󧓒.│Microbuze │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Utilaje agricole │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
󧓓.│Tractor │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
󧓔.│Combinã autopropulsatã │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Utilaje de prelucrare agricolã │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
󧓕.│Presã de ulei │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
󧓖.│Moarã de cereale │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Utilaje de prelucrat lemnul │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
󧓗.│Gater, drujbã │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
󧓘.│Alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DEPOZITE BANCARE │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
󧓙.│Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│TERENURI │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
󧓚.│Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentã (teren │ │
│ │intravilan), care depãşesc 1.000 m² în zona urbanã şi 2.000 m² │ │
│ │în zona ruralã │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Terenuri în zona colinarã şi de şes │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
󧓛.│Teren arabil şi fâneaţã cu suprafaţa de cel puţin 2 ha în cazul │ │
│ │familiilor cu 1-3 persoane sau 3 ha în cazul familiilor cu peste │ │
│ 𗈗 persoane │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
󧓜.│Teren forestier cu suprafaţa de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu │ │
│ 𗈕-3 persoane sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 persoane │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
󧓝.│Vii, livezi, grãdini de legume şi flori cu suprafaţa mai mare de 1 ha │ │
│ │în cazul familiilor cu 1-3 persoane sau 1,5 ha în cazul familiilor cu │ │
│ │peste 3 persoane │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Terenuri în zona montanã │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
󧓞.│Teren forestier cu suprafaţa de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu │ │
│ 𗈕-3 persoane sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 persoane │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
󧓟.│Vii, livezi cu suprafaţã de cel puţin 1,5 ha în cazul familiilor cu │ │
│ 𗈕-3 persoane sau 2 ha în cazul familiilor cu peste 3 persoane │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
󧓠.│Pãşuni şi fâneţe cu suprafaţã de cel puţin 4 ha în cazul familiilor cu│ │
│ 𗈕-3 persoane sau 5 ha în cazul familiilor cu peste 3 persoane │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│CATEGORII DE ANIMALE/PÃSÃRI │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
󧓡.│Peste 3 bovine │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
󧓢.│Peste 5 porcine │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
󧓣.│Peste 20 ovine/caprine │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
󧓤.│Peste 15 familii de albine │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘B. Alte aspecte constatate
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
C. Se propune menţinerea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei în cuantum maxim de:
...................................................................
D. Se propune încetarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei, deoarece:
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Am luat cunoştinţã Întocmit
------------------- --------
Solicitant, Semnãtura
................... ...................

Coduri utilizate în ancheta socialã:


┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod│ Relaţia de rudenie │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓉 │titularul │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓊 │soţ/soţie │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓋 │concubin │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓌 │copil (inclusiv copilul luat în adopţie, plasament familial, │
│ │încredinţare, tutelã sau curatelã) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓍 │alte persoane │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod│ Statutul ocupaţional │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓉 │salariat │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓊 │persoanã autorizatã sã desfãşoare activitãţi independente/agricole │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓋 │şomer (care primeşte indemnizaţie de şomaj) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓌 │lucrãtor ocazional │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓍 │pensionar │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓎 │fãrã loc de muncã │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓏 │casnic │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓐 │elev, student │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓑 │copil de vârstã şcolarã care nu urmeazã formã de învãţãmânt organizatã │
│ │potrivit legii │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓒 │copil de vârstã preşcolarã │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod│ Tipul locuinţei │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓉 │casã cu curte │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓊 │casã fãrã curte │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓋 │apartament la bloc │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓌 │locuinţã socialã │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓍 │locuinţa de necesitate │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓎 │nu are locuinţã/adãpost improvizat │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod│ Regimul juridic al locuinţei │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓉 │în proprietate │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓊 │în închiriere (public/privat) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓋 │alte situaţii │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016