Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 99 din 31 ianuarie 2007  pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la   Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 99 din 31 ianuarie 2007 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 7 februarie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, precum şi al <>art. 8 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 ,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Se aprobã modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevãzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la <>Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , prevãzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocã Departamentului pentru Relaţii Interetnice.
(2) Suma de 53.659 mii lei se repartizeazã şi se utilizeazã conform destinaţiilor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
(1) Secretariatul General al Guvernului executã operaţiunile financiare privind fondurile prevãzute în anexa la bugetul propriu, destinate realizãrii programelor, proiectelor şi acţiunilor prevãzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la <>Legea nr. 486/2006 . Alocarea fondurilor cãtre destinatarul acestor programe, proiecte sau acţiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentãrilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora şi a devizelor de cheltuieli întocmite şi certificate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi rãspunde numai de încadrarea sumelor alocate în limitele stabilite prin prezenta hotãrâre.
(2) Pentru finanţãrile nerambursabile alocate pentru programele şi proiectele interetnice şi de combatere a intoleranţei sunt aplicabile prevederile <>Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţãrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitãţi nonprofit de interes general.
(3) Justificarea sumelor prevãzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la <>Legea nr. 486/2006 , alocate pe baza fundamentãrilor prevãzute la alin. (1), se face de Departamentul pentru Relaţii Interetnice prin prezentarea de documente legale aprobate de secretarul de stat, din care sã rezulte utilizarea sumelor pe destinaţiile prevãzute în notele de fundamentare.
ART. 3
(1) Sumele prevãzute la lit. A din anexã se alocã şi se justificã potrivit protocolului încheiat între Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi organizaţiile cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv <>art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activitãţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) Rãspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor prevãzute în anexã la lit. A revine, potrivit legii, organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, iar monitorizarea utilizãrii acestor sume, potrivit destinaţiilor legale, se exercitã de Departamentul pentru Relaţii Interetnice.
(3) Rãspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor pe destinaţiile prevãzute în anexã la lit. B revine Departamentului pentru Relaţii Interetnice.
ART. 4
(1) La solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de pânã la 30% din valoarea contractelor de finanţare încheiate pentru derularea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevãzute în anexã, fãrã solicitarea unei scrisori de garanţie bancarã.
(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii vor prezenta, pânã la data de 30 noiembrie 2007, documente justificative cu privire la utilizarea acestora.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul delegat
pentru coordonarea
Secretariatului General
al Guvernului,
Radu Stroe

Secretarul de stat
al Departamentului
pentru Relaţii Interetnice,
Attila Marko

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 31 ianuarie 2007.
Nr. 99.

ANEXĂ

REPARTIZAREA
sumelor prevãzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la <>Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

TOTAL GENERAL: 53.659 mii lei,
din care:
A. Sume alocate pentru sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv <>art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activitãţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin acoperirea parţialã a cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi filialelor acestora, precum şi pentru lucrãrile de întreţinere şi reparaţii ale acestora, cheltuieli de personal, cheltuieli pentru presã, cãrţi, manuale şcolare şi publicaţii, cheltuieli pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor, conform statutului, şi alte asemenea manifestãri organizate în ţarã şi în strãinãtate, cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfãşurãrii activitãţii organizaţiilor.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Organizaţia Sumele alocate
crt. - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. 1.040
2. Asociaţia Liga Albanezilor din România 1.020
3. Asociaţia Macedonenilor din România 1.026
4. Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa" 7.000
5. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 2.730
6. Federaţia Comunitãţilor Evreieşti din România 1.620
7. Forumul Democrat al Germanilor din România 3.898
8. Fundaţia "Communitas" 10.770
9. Uniunea Armenilor din România 2.150
10. Uniunea Bulgarã din Banat - România 1.749
11. Uniunea Croaţilor din România 1.218
12. Uniunea Culturalã a Rutenilor din România 735
13. Uniunea Democratã Turcã din România 1.771
14. Uniunea Democraticã a Slovacilor şi Cehilor din România 1.740
15. Uniunea Democraticã a Tãtarilor Turco-Musulmani din România 2.042
16. Uniunea Elenã din România 1.890
17. Uniunea Polonezilor din România "Dom Polski" 1.260
18. Uniunea Sârbilor din România 1.940
19. Uniunea Ucrainenilor din România 4.060
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 49.659
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Suma de 4.000 mii lei alocatã pentru finanţarea unor acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei, iniţiate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice, de instituţii publice, precum şi de organizaţii, asociaţii şi fundaţii din ţarã şi din strãinãtate, inclusiv de organisme internaţionale, care desfãşoarã activitãţi în sfera de competenţã a Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi aflate în evidenţa sa:
a) promovarea diversitãţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase;
b) cultivarea bunei cunoaşteri şi înţelegeri între minoritãţile naţionale, precum şi între majoritate şi minoritãţi naţionale;
c) perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional privind minoritãţile naţionale;
d) promovarea de politici de combatere a intoleranţei;
e) continuarea parteneriatului cu societatea civilã, instituţiile publice şi autoritãţile locale;
f) întãrirea capacitãţii de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice în parteneriat cu instituţii publice/organizaţii, asociaţii şi fundaţii din ţarã şi din strãinãtate, inclusiv cu organisme internaţionale;
g) participarea la Programul comunitar de acţiune pentru combaterea discriminãrii (2001-2006), gestionat de Comisia Europeanã, potrivit Acordului de grant încheiat între Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Comisia Europeanã, precum şi la diferite programe europene şi internaţionale.
Proiectele şi programele cuprinse se pot realiza prin:
1. organizarea şi participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, şedinţe, plenare, ateliere, workshopuri desfãşurate în ţarã şi în strãinãtate;
2. organizarea şi participarea la manifestãri culturale şi interculturale de interes naţional şi internaţional (festivaluri, spectacole, concursuri, expoziţii, lansãri de carte, târguri);
3. organizarea şi participarea la activitãţi educaţionale desfãşurate în ţarã şi în strãinãtate (tabere, cãlãtorii, vizite de studiu, concursuri);
4. organizarea şi participarea la acţiuni în cooperare cu organisme neguvernamentale şi instituţii publice din ţarã şi din strãinãtate;
5. organizarea şi participarea la schimburi de experienţã, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregãtire, formare şi perfecţionare în ţarã şi în strãinãtate, în domenii utile pentru promovarea relaţiilor interetnice;
6. achiziţionarea, editarea, tipãrirea, traducerea şi difuzarea de materiale documentare (broşuri, buletine informative, pliante, albume, publicaţii periodice, cãrţi, manuale şcolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afişe, casete audio şi video, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);
7. realizarea de filme documentare şi filme artistice de scurt metraj;
8. achiziţionarea de rechizite şi materiale promoţionale;
9. vizite ale unor invitaţi strãini, cu acoperirea cheltuielilor de transport internaţional şi de sejur pe teritoriul României;
10. achiziţionarea de spoturi publicitare, închirierea şi achiziţionarea de spaţii de emisie şi de comunicare în mass-media şi pe internet;
11. întreţinerea şi actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relaţii Interetnice;
12. finanţarea de servicii de internet şi multimedia;
13. comandarea de sondaje de opinie, studii şi cercetãri în domeniul relaţiilor interetnice;
14. achiziţionarea unor servicii de publicitate, de consultanţã în publicitate, consultanţã în gestionarea proiectelor şi consultanţã în relaţii cu publicul;
15. realizarea de campanii de informare publicã şi imagine;
16. abonamente la publicaţii în domeniu;
17. alte activitãţi necesare şi oportune pentru pãstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identitãţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minoritãţilor naţionale.
Pentru proiectele şi programele menţionate mai sus se pot acoperi urmãtoarele cheltuieli pentru: cazare, transport, masã, masã zilnicã sau diurnã, dupã caz, trataţii, reprezentare, mese oficiale, taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, poliţe de asigurare pentru cãlãtorii în strãinãtate şi/sau asigurãri medicale, taxe de vizã, comunicaţii telefonice, premii, onorarii, achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii specializate de organizare a expoziţiilor, târgurilor, spectacolelor şi congreselor, editare, tipãrire, multiplicare, difuzare, realizarea de filme documentare şi filme artistice de scurt metraj, servicii de publicitate, consultanţã în publicitate, consultanţã în gestionarea proiectelor, consultanţã în relaţii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii şi cercetãri, realizarea de campanii de informare şi imagine, traduceri, închiriere de bunuri mobile şi imobile.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016