Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 987 din 5 octombrie 2011  pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 987 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 14 octombrie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Hotãrârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacãu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacãu, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 şi nr. 305 bis din 9 mai 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La anexa nr. 34 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gãiceana", dupã poziţia nr. 136 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 137-139, prevãzute în anexa nr. 1.
    2. La anexa nr. 59 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Parava", dupã poziţia nr. 93 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 94-97, prevãzute în anexa nr. 2.
    3. Anexa nr. 71 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sascut" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    a) se abrogã poziţia nr. 316;
    b) dupã poziţia nr. 345 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 346, prevãzutã în anexa nr. 3.
    4. Anexa nr. 78 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ştefan cel Mare" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    a) se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 22, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "drum comunal Gutinaş, D.C. 122", iar coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "N - DN 11A; S - Drãgoi Ghiţã; E - teren proprietãţi private; V - teren proprietãţi private; 5.000 m x 6 m";
    - la poziţia nr. 132, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "drum comunal Viişoara, D.C. 113", iar coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "N - vatrã sat şi gospodãrii populaţie; S - vatrã sat şi gospodãrii populaţie; E - def. Rau Constantin, def. Manea Clement; V - D.C. 112; 1.200 m x 6 m";
    - la poziţia nr. 148, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "drum comunal Viişoara, D.C. 113", iar coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "N - Ciubotaru Constantin; S - D.C. 112; E - vatrã sat şi gospodãrii populaţie; V - vatrã sat şi gospodãrii populaţie; 1.300 m x 6 m";
    - la poziţia nr. 158, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "drum comunal Rãdeana, D.C. 112", iar coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "N - DN 11A; S - Luca Gheorghe - Matei Ienoh; E - izlaz comunal şi proprietãţi private; V - proprietãţi private; 2.900 m x 6 m";
    - la poziţia nr. 159, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "drum sãtesc", iar coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "N - proprietãţi private şi izlaz comunal; S - proprietãţi private şi izlaz comunal; E - proprietãţi private şi izlaz comunal; V - D.C. 122; 2.000 m x 6 m";
    b) dupã poziţia nr. 213 se introduc cincizeci şi trei de noi poziţii, poziţiile nr. 214-266, prevãzute în anexa nr. 4.
    5. Anexa nr. 88 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zemeş" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.
    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ----------------
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 5 octombrie 2011.
    Nr. 987.


    ANEXA 1


                    Completãri la inventarul bunurilor care
                 aparţin domeniului public al comunei Gãiceana┌────┬────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬────────┬───────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Cod de │ │ │ Anul │ │ │
│crt.│clasifi-│ Denumirea │ Elementele de identificare, │ dobân- │ Valoarea │Situaţia juridicã │
│ │ care │ imobilului │ conform documentaţiei │ dirii │ de │ actualã/Denumire │
│ │ │ │ cadastrale │ sau │ inventar │act de proprietate│
│ │ │ │ │ al │ (lei) │ sau alte acte │
│ │ │ │ │dãrii în│ │ doveditoare │
│ │ │ │ │ folo- │ │ │
│ │ │ │ │ sinţã │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 137│ 1.8.12│Reabilitare şi │Bazin beton armat │ 2010 │ 2.713.120│Domeniul public al│
│ │ │extindere alimen- │Cap = 200.000 l │ │ │comunei Gãiceana, │
│ │ │tare cu apã, │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │staţie de pompare │ │ │ │nr. 22/27.06.2011 │
│ │ │a apei │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 138│ 1.8.4│Conducte de │L = 33,7 km │ 2010 │ - │Domeniul public al│
│ │ │aducţiune şi │ │ │ │comunei Gãiceana, │
│ │ │distribuţie a apei│ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 22/27.06.2011 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 139│ - │Teren aferent │S = 613 mp │ - │ - │Domeniul public al│
│ │ │blocului nr. 3, │ │ │ │comunei Gãiceana, │
│ │ │comuna Gãiceana, │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │judeţul Bacãu │ │ │ │nr. 22/27.06.2011 │
└────┴────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────────────┘
    ANEXA 2

                    Completãri la inventarul bunurilor care
                  aparţin domeniului public al comunei Parava┌────┬────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬────────┬───────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Cod de │ │ │ Anul │ │ │
│crt.│clasifi-│ Denumirea │ Elementele de identificare │ dobân- │ Valoarea │Situaţia juridicã │
│ │ care │ imobilului │ │ dirii │ de │ actualã/Denumire │
│ │ │ │ │ sau │ inventar │act de proprietate│
│ │ │ │ │ al │ (lei) │ sau alte acte │
│ │ │ │ │dãrii în│ │ doveditoare │
│ │ │ │ │ folo- │ │ │
│ │ │ │ │ sinţã │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 94│ │Teren arabil │Suprafaţa = 3.700 mp, teren │ 2009 │ 4.287│Domeniul public al│
│ │ │situat în satul │situat în T7 P.251/56/2 │ │ │comunei Parava, │
│ │ │Teiuş, destinat │Vecinãtãţi: │ │ │potrivit Hotãrârii│
│ │ │puţului de forare │ N - Negru Petrache │ │ │Consiliului local │
│ │ │pentru Sistemul │ S - drum exploataţie │ │ │nr. 37/3.08.2011 │
│ │ │de Alimentare cu │ E - Balan Atila │ │ │ │
│ │ │Apã Teiuş │ V - Parohia Parava, │ │ │ │
│ │ │ │ filiala Teiuş │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 95│ │Teren arabil │Suprafaţa = 2.500 mp, teren │ 2009 │ 1.260│Domeniul public al│
│ │ │situat în satul │situat în T6 P.237/73/1 │ │ │comunei Parava, │
│ │ │Teiuş, destinat │Vecinãtãţi: │ │ │potrivit Hotãrârii│
│ │ │bazinului de │ N - Duta Stan │ │ │Consiliului local │
│ │ │înmagazinare a │ S - DE 235 │ │ │nr. 37/3.08.2011 │
│ │ │apei pentru │ E - Andrei Gheorghe │ │ │ │
│ │ │Sistemul de │ V - Duta Stan │ │ │ │
│ │ │Alimentare cu │ │ │ │ │
│ │ │Apã Teiuş │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 96│ 1.3.7.1│Uliţa Bursuc, │Lungimea = 230 m │ 2009 │ 8.000│Domeniul public al│
│ │ │situatã în satul │Lãţimea = 5 m, teren care face│ │ │comunei Parava, │
│ │ │Drãguşani │legãtura între DJ 109B şi │ │ │potrivit Hotãrârii│
│ │ │ │pârâul Parava(locuinţã Bursuc)│ │ │Consiliului local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 37/3.08.2011 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 97│ │Teren arabil, │Suprafaţa = 2.399,83 mp, teren│ 2006 │ 2.400│Domeniul public al│
│ │ │situat în satul │situat în T.36 P.704/1 │ │ │comunei Parava, │
│ │ │Drãguşani, comuna │Vecinãtãţi: │ │ │potrivit Hotãrârii│
│ │ │Parava, judeţul │ N - Pârâu Parava │ │ │Consiliului local │
│ │ │Bacãu, cu destina-│ E - Bindac Ion │ │ │nr. 37/3.08.2011 │
│ │ │ţie de construire │ S - DCL 710 (DJ 119 B) │ │ │ │
│ │ │staţie epurare │ V - Chelmus Gheorghe │ │ │ │
└────┴────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────────────┘
    ANEXA 3

                    Completãri la inventarul bunurilor care
                  aparţin domeniului public al comunei Sascut┌────┬────────┬──────────────────┬─────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Cod de │ │ │ Anul │ │ │
│crt.│clasifi-│ Denumirea │ Elementele de identificare, │ dobân- │ Valoarea │Situaţia juridicã │
│ │ care │ imobilului │ conform documentaţiei │ dirii │ de │ actualã/Denumire │
│ │ │ │ cadastrale │ sau │ inventar │act de proprietate│
│ │ │ │ │ al │ (lei) │ sau alte acte │
│ │ │ │ │dãrii în│ │ doveditoare │
│ │ │ │ │ folo- │ │ │
│ │ │ │ │ sinţã │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 346│ 1.8.6│Reabilitare şi │- reţea aducţiune - 4.051 ml;│ 2006 │1.375.698,57│Domeniul public al│
│ │ │extindere sistem │- reţea distribuţie - │ │ │comunei Sascut, │
│ │ │alimentare cu apã │ 15.408 ml; │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │în localitãţile: │- pompe submersibile - │ │ │nr. 43/30.06.2011 │
│ │ │Sascut-Târg, │ 5 bucãţi; │ │ │Legea nr. 213/1998│
│ │ │Sascut-Sat, │- staţii sterilizare cu UV - │ │ │ │
│ │ │Schineni şi │ Q-14 mc/h. │ │ │ │
│ │ │Bãlcuţa din comuna│Q-46 mc/h │ │ │ │
│ │ │Sascut, judeţul │ │ │ │ │
│ │ │Bacãu │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────────────┴─────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────────┘
    ANEXA 4


                    Completãri la inventarul bunurilor care
              aparţin domeniului public al comunei Ştefan cel Mare┌────┬────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬────────┬───────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Cod de │ │ │ Anul │ │ │
│crt.│clasifi-│ Denumirea │ Elementele de identificare │ dobân- │ Valoarea │Situaţia juridicã │
│ │ care │ imobilului │ │ dirii │ de │ actualã/Denumire │
│ │ │ │ │ sau │ inventar │act de proprietate│
│ │ │ │ │ al │ (lei) │ sau alte acte │
│ │ │ │ │dãrii în│ │ doveditoare │
│ │ │ │ │ folo- │ │ │
│ │ │ │ │ sinţã │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 214│ - │Teren fotbal │N - drum, S - izlaz comunal, │ 2002 │ 32.800│Domeniul public │
│ │ │"Viitorul" │E - izlaz comunal, V - izlaz │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │Satul Rãdeana │comunal, suprafaţa de 1,00 ha │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │ │ │ │Decizia nr. 374/ │
│ │ │ │ │ │ │19 august 1991 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 215│ 1.3.7.2│Drum exploataţie -│Teren proprietate privatã, │ 1965 │ 23.616│Domeniul public │
│ │ │spre satul Gutinaş│teren proprietate privatã, │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │drum comunal, │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │S - Staţia electricã Gutinaş │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │960 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 216│ 1.3.7.1│Uliţã sat Gutinaş │N - Sarghie Neculai, S-Drãgoi │ 1970 │ 4.870│Domeniul public │
│ │ │ │Catrina, V - Nedelea Toader │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │135 ml x 4 ml │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │ │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 217│ 1.3.7.1│Uliţã sat Gutinaş │N - Şcoala Gutinaş, S - │ 1970 │ 21.648│Domeniul public │
│ │ │ │Vãleanu Gheorghe, E - │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │Gherasim Nicuţã, V - def. │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │Chenciu Gheorghe │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │600 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 218│ │Teren pãşune │N - D.E., S - izlaz comunal, │ 1991 │ 1.640│Domeniul public │
│ │ │situat în satul │E - izlaz comunal, V - izlaz │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │Gutinaş │comunal │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │Suprafaţa de 500 mp │ │ │Decizia nr. 374/ │
│ │ │ │ │ │ │19 august 1991 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 219│ 1.3.7.1│Uliţã sat Gutinaş │V - Popa V. Vasile, E - urm. │ 1970 │ 36.080│Domeniul public │
│ │ │ │Gherasim Ion, S - izlaz │ │ │ H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │comunal, N - D.C.121 │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │1.000 ml x 4 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 220│ 1.3.7.1│Drum sãtesc satul │E - teren domeniu public, │ 1970 │ 8.200│Domeniul public │
│ │ │Gutinaş │S - izlaz, V - izlaz, │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │N - Gherasim Ion │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │200 x 5 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 221│ 1.3.7.1│Uliţã sat Gutinaş │N - Gherasim Doina, S - Cantor│ 1970 │ 28.864│Domeniul public │
│ │ │ │Viorel, E - Gabor Anton, S - │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │Şimon Victor │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │800 ml x 4 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 222│ 1.3.7.1│Drum sãtesc - │E - pârâul Chilia, │ 1970 │ 30.750│Domeniul public │
│ │ │satul Viişoara │V - Postolache Neculai, │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │N - Paşcu Mihai, S - izlaz │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │1.500 ml x 5 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 223│ 1.3.7.1│Drum comunal - │Podul peste râul Trotuş, │ 1962 │ 63.140│Domeniul public │
│ │ │satul Viişoara │Melinte Gheorghe, Udrea │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │Constantin │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │1.400 ml x 5 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 224│ 1.3.7.1│Drum comunal - │V - depozit cenuşã Termo │ 1962 │ 144.320│Domeniul public │
│ │ │satul Viişoara │Borzeşti │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │N - pãdure ocol silvic, │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │E - Floreşti - comuna Cãiuţi, │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │S - teren agricol proprietate │ │ │ │
│ │ │ │privatã, 3.200 ml x 5 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 225│ │Teren pãşune │N - izlaz comunal, S - izlaz │ 1991 │ 5.125│Domeniul public │
│ │ │situat în satul │comunal, E - pârâul Chilia, │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │Viişoara, │V - izlaz comunal, │ │ │22.06.2011 │
│ │ │T.21 P.527 │Suprafaţa = 2.500 mp │ │ │Decizia nr. 374/ │
│ │ │ │ │ │ │19 august 1991 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 226│ │Teren pãşune │N - izlaz comunal, S - D.C, │ 1991 │ 5.125│Domeniul public │
│ │ │situat în satul │E - izlaz comunal, │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │Viişoara, │V - izlaz comunal │ │ │22.06.2011 │
│ │ │T.22 P.551 │Suprafaţa de 2.500 mp │ │ │Decizia nr. 374/ │
│ │ │ │ │ │ │1991 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 227│ │Teren pãşune │N - Ocolul Silvic Cãiuţi, │ 1991 │ 2.050│Domeniul public │
│ │ │situat în satul │S - izlaz comunal, E - D.E., │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │Viişoara │V - izlaz comunal │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │Suprafaţa de 1.000 mp │ │ │Decizia nr. 374/ │
│ │ │ │ │ │ │1991 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 228│ 1.3.7.1│Drum sãtesc │N - Panciu Ion, S - Samis │ 1960 │ 31.570│Domeniul public │
│ │ │Viişoara │Constantin, V - ocolul silvic,│ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - D.C. │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │700 ml x 5 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 229│ 1.3.7.1│Uliţã satul │V - Lazar Iordache, E - Bontas│ 1960 │ 9.840│Domeniul public │
│ │ │Viişoara │Constantin, N - Coman Costicã,│ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │S - teren proprietate privatã │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │600 ml x 4 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 230│ │Teren pãşune │N - D.C., S - pârâul Rãdeana, │ 1991 │ 1.025│Domeniul public │
│ │ │situat în satul │E - D.C., V - izlaz comunal │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │Rãdeana │Suprafaţa de 500 mp │ │ │22.06.2011 │
│ │ │T.41 P 1114 │ │ │ │Decizia nr. 374/ │
│ │ │ │ │ │ │1991 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 231│ │Teren pãşune │N - D.C., S - Pârâul Rãdeana, │ 1991 │ 1.025│Domeniul public │
│ │ │situat în satul │E - izlaz comunal, V - pârâul │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │Rãdeana │Rãdeana │ │ │22.06.2011 │
│ │ │T.41 P 1114 │Suprafaţa de 500 mp │ │ │Decizia nr. 374/ │
│ │ │ │ │ │ │1991 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 232│ 1.3.7.1│Uliţã satul Ştefan│V - Ciobanu Stroie, │ 1960 │ 14.432│Domeniul public │
│ │ │cel Mare │E - Zlotu Alecu, S - izlaz │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │comunal, N - pârâul Bogdana │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │400 ml x 4 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 233│ 1.3.7.1│Uliţã satul │S - Stoleru Maria, N - Maftei │ 1960 │ 10.906│Domeniul public │
│ │ │Ştefan cel Mare │Dumitru, E - Maftei Fãnica, │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │V - pârâul Bogdana │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │400 ml x 3,5 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 234│ │Teren intravilan │N - DN 11 A, S - moarã, izlaz │ 1991 │ 27.360│Domeniul public │
│ │ │satul Negoieşti │comunal, E - drum exploataţie,│ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │V - urm. Manea N. Ion │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │Suprafaţa de 1.335 mp │ │ │ │
│ │ │ │30 ml x 44,5 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 235│ 1.3.7.1│Drum exploataţie -│E - Antal Maria, V- Manea Ion,│ 1962 │ 88.560│Domeniul public │
│ │ │satul Negoieşti │S - pãdure primãrie, │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │N - pãdure primãrie │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │4.400 ml x 4 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 236│1.3.17.2│Podul peste pârâul│N - uliţã sat, E - pârâul │ 2008 │ 1.083.330│Domeniul public │
│ │ │Bogdana │Bogdana, S - uliţã sat, │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │Punctul "Biserica │V - pârâul Bogdana │ │ │22.06.2011 │
│ │ │Catolicã" │30 ml x 7 ml │ │ │O.G. nr. 7/2006 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 237│1.3.17.2│Podul peste pârâul│N - pârâul Bogdana, E - uliţã │ 2008 │ 1.083.330│Domeniul public │
│ │ │Bogdana │sat, S - pârâul Bogdana, │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │Punctul "La Moarã"│V - D.J. 119E │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │30 ml x 7 ml │ │ │O.G. nr. 7/2006 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 238│1.3.17.2│Podul peste pârâul│N - pârâul Bogdana, E - uliţã │ 2008 │ 1.083.340│Domeniul public │
│ │ │Bogdana │sat, S - pârâul Bogdana, │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │Punctul "Tulpan" │V - D.J. 119E │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │30 ml x 7 ml │ │ │O.G. nr. 7/2006 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 239│ 1.3.7.1│Uliţã satul │N - Puluc Sofia, S - Stan │ 1970 │ 5.535│Domeniul public │
│ │ │Bogdana │Maria, E - urm. Carol │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │Gheorghe, V - pârâul Bogdana │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │250 ml x 3 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 240│ 1.3.7.1│Uliţã satul │N - Dohotaru Gheorghe, S - │ 1970 │ 4.428│Domeniul public │
│ │ │Bogdana │Vãleanu Virgil, E - Bãlţãtescu│ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │Maria, V - izlaz │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │200 ml x 3 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 241│ 1.3.7.1│Uliţã satul │E - D.J.120, V - Irimia │ 1970 │ 2.214│Domeniul public │
│ │ │Bogdana │Neculai, S - Avadanei Neculai,│ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │N - izlaz │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │100 ml x 3 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 242│1.3.7.1.│Drum de exploa- │N - proprietate privatã │ 1991 │ 32,508.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │S - C.F.R. platformã de gunoi │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - D.E. Silişte │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │V - pârâul Bogdana │ │ │ │
│ │ │ │1.050 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 243│1.3.7.1.│Drum de exploa- │N - proprietãţi private D.E. │ 1991 │ 23,220.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │Vlanic │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │S - platformã de gunoi │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │E - proprietãţi private Vlanic│ │ │ │
│ │ │ │V - proprietãţi private Vlanic│ │ │ │
│ │ │ │750 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 244│1.3.7.1.│Drum de exploa- │N. - D.E. Vlanic │ 1991 │ 24,304.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │S - platformã de gunoi │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - proprietãţi private Vlanic│ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │V - proprietãţi private Vlanic│ │ │ │
│ │ │ │785 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 245│1.3.7.1.│Drum de exploa- │N - proprietate Vlanic │ 1991 │ 4,515.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │S - proprietãţi private Vlanic│ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - proprietãţi private Vlanic│ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │V - proprietãţi private Vlanic│ │ │ │
│ │ │ │150 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 246│1.3.7.1.│Drum de exploa- │N - Lunca Trotuş │ 1991 │ 9,115.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │S - Budãi Ilie Antohe │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - Lunca Trotuş │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │V - proprietãţi private Vlanic│ │ │ │
│ │ │ │288 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 247│ 1.3.7.1│Drum de exploa- │N - Iaz │ 1991 │ 20,634.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │S - proprietãţi private │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - D.E. Silişte │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │V - D.E. Vlanic │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │652 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 248│1.3.7.1.│Drum de exploa- │N - proprietãţi private │ 1991 │ 19,707.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │Mãrãcini │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │S - proprietãţi private │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │Silişte │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │E - D.E. Mânioasa │ │ │ │
│ │ │ │V - Iaz │ │ │ │
│ │ │ │651 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 249│ 1.3.7.1│Drum de exploa- │N - D.E. Sondã │ 1991 │ 13,830.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │S - C.F.R. │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - canal │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │V - Tãbãcaru Constantin │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │430 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 250│ 1.3.7.1│Drum de exploa- │N - Lunca Trotuş │ 1991 │ 18,198.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │S - D.E. Silişte │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - proprietãţi private │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │Mânioasa │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │V -proprietãţi private Silişte│ │ │ │
│ │ │ │575 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 251│1.3.7.1.│Drum de exploa- │N - Drãgan Emil │ 1991 │ 19,453.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │S - proprietãţi private │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │Mânioasa │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │E - Canal Cobzaru │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │V - proprietãţi private │ │ │ │
│ │ │ │Mânioasa │ │ │ │
│ │ │ │650 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 252│ 1.3.7.1│Drum de exploa- │N - proprietãţi private Tãlpãu│ 1991 │ 20,854.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │S - C.F.R. │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - C.F.R., │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │V - S.C. "Alpado" - S.R.L. │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │685 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 253│ 1.3.7.1│Drum de exploa- │N - Cozanu Catrina │ 1991 │ 11,111.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │S. - S.C. "Alpado" - S.R.L. │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │E - proprietãţi private Tãlpãu│ │ │H.C.L nr. 40/ │
│ │ │ │V - proprietãţi private │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │Mânioasa │ │ │ │
│ │ │ │340 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 254│ 1.3.7.1│Drum de exploa- │N - la Lunca │ 1991 │ 38,790.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │S - C.F.R. │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - proprietãţi private Tãlpãu│ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │V - proprietãţi private Tãlpãu│ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │1.237 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 255│ 1.3.7.1│Drum de exploa- │N -proprietãţi private Silişte│ 1991 │ 39,354.00│Domeniul public │
│ │ │taţie agricolã │S - C.F.R. │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - D.E. Tãbãcaru │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │V - platforma de gunoi │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │1.300 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 256│ 1.3.7.1│Drum local │N - teren Academia Românã │ 1991 │ 6,880.00│Domeniul public │
│ │ │ │S - pârâul Rãdeana │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - D.C.122 │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │V - Irimia Gheorghe │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
│ │ │ │200 ml x 4 ml │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 257│ - │Teren extravilan │N - teren neproductiv │ 1991 │ 17,796.00│Domeniul public │
│ │ │ │S - drum de exploataţie │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - drum de exploataţie │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │V - zonã de protecţie CFR │ │ │ │
│ │ │ │T.29, P.60 │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa de 2.759 mp │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 258│ - │Teren extravilan │N - izlaz comunal │ 1991 │ 7,685.00│Domeniul public │
│ │ │ │S - izlaz comunal │ │ │H.C.L. nr. 40/ │
│ │ │ │E - izlaz comunal │ │ │22.06.2011 │
│ │ │ │V - izlaz comunal T.41, P.113 │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa de 1.117 mp │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 259│ 181│Alimentare cu apã │N - DN 11 A │ 2006 │ 1.341.079│Domeniul public │
│ │ │potabilã şi de │S - izlaz comunal │ │ │Proces-verbal de │
│ │ │incendiu în satele│E - izlaz comunal │ │ │recepţie finalã │
│ │ │Bogdana, Ştefan │V - izlaz comunal │ │ │nr. 5.287/ │
│ │ │cel Mare, │ │ │ │15.11.2008 │
│ │ │Negoieşti, comuna │ │ │ │ │
│ │ │Ştefan cel Mare, │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Bacãu │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 260│1.3.7.1.│Uliţã sat Rãdeana │N - Nechita Vasile, S - Uliţã │ 2008 │ 21.525│Domeniul public al│
│ │ │ │sat Rãdeana, E - Stãnescu Ion,│ │ │comunei Ştefan cel│
│ │ │ │V - Mihai Ionel │ │ │Mare, conform │
│ │ │ │350 ml x 5 ml │ │ │H.C.L. nr. 50/ │
│ │ │ │ │ │ │17.08.2011 │
│ │ │ │ │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 261│ 1.3.7.2│Uliţã sat Rãdeana │N - Mihai Ionel, S - Mihai │ 2008 │ 22.386│Domeniul public al│
│ │ │ │Constantin, E - D.C.121, │ │ │comunei Ştefan cel│
│ │ │ │V - drum exploataţie │ │ │Mare, conform │
│ │ │ │364 ml x 5 ml │ │ │H.C.L. nr. 50/ │
│ │ │ │ │ │ │17.08.2011 │
│ │ │ │ │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 262│ 1.3.7.1│Uliţã sat Rãdeana │N - Vrânceanu Lupaşcu, │ 2008 │ 22.386│Domeniul public al│
│ │ │ │S - Munteanu Dãnuţ, V - D.E., │ │ │comunei Ştefan cel│
│ │ │ │E - DC 121 │ │ │Mare, conform │
│ │ │ │364 ml x 5 ml │ │ │H.C.L. nr. 50/ │
│ │ │ │ │ │ │17.08.2011 │
│ │ │ │ │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 263│ 1.3.7.1│Uliţã sat Rãdeana │N - Stãnescu Duca şi Vrânceanu│ 2008 │ 12.792│Domeniul public al│
│ │ │ │Strugurel, S - Vrânceanu │ │ │comunei Ştefan cel│
│ │ │ │Gheorghe, Vrânceanu Strugurel,│ │ │Mare, conform │
│ │ │ │E - D.C. 121, V - D.E. │ │ │H.C.L. nr. 50/ │
│ │ │ │240 ml x 5 ml │ │ │17.08.2011 │
│ │ │ │ │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 264│1.3.7.1.│Uliţã sat Rãdeana │E - Munteanu Cezar, V - │ 2008 │ 12.628│Domeniul public al│
│ │ │ │Stãnescu Verdeş, N -Matei Ion,│ │ │comunei Ştefan cel│
│ │ │ │S - uliţã sat Rãdeana │ │ │Mare, conform │
│ │ │ │350 ml x 4 ml │ │ │H.C.L. nr. 50/ │
│ │ │ │ │ │ │17.08.2011 │
│ │ │ │ │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 265│ 1.3.7.1│Uliţã sat Rãdeana │E - Stãnescu Ghe. Şoşoi, │ 2008 │ 12.628│Domeniul public al│
│ │ │ │Stãnescu Ciprian, V - Stãnescu│ │ │comunei Ştefan cel│
│ │ │ │Vasile, Stãnescu Bradu, N - │ │ │Mare, conform │
│ │ │ │Luca Neculai, S - uliţã sat │ │ │H.C.L. nr. 50/ │
│ │ │ │Rãdeana │ │ │17.08.2011 │
│ │ │ │350 ml x 4 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
├────┼────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 266│ 1.3.7.1│Uliţã sat Rãdeana │E - Stãnescu Gheorghe, │ 2008 │ 12.628│Domeniul public al│
│ │ │ │Trifu Ion, S - uliţã sat │ │ │comunei Ştefan cel│
│ │ │ │Rãdeana, V - Stãnescu Dãnuţ, │ │ │Mare, conform │
│ │ │ │Stãnescu I. Gheorghe, N - │ │ │H.C.L. nr. 50/ │
│ │ │ │Luca Ion │ │ │17.08.2011 │
│ │ │ │350 x 4 ml │ │ │O.G. nr. 43/1997 │
└────┴────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────────────┘
    ANEXA 5
    (Anexa nr. 88 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.347/2001)


      Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zemeş┌────┬────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Cod de │ │ │ Anul │ │Situaţia juridicã │
│crt.│clasifi-│ Denumirea │ Elemente de identificare │ dobân- │ Valoarea │ actualã/Denumire │
│ │ care │ bunului │ │ dirii, │ de │act de proprietate│
│ │ │ │ │ sau, │ inventar │ sau alte acte │
│ │ │ │ │al dãrii│ (lei) │ doveditoare │
│ │ │ │ │în folo-│ │ │
│ │ │ │ │ sinţã │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 1│ 1.3.7.1│Drum comunal │Locuinţa Gheorghe Buruianã - │ - │2.368.950,00│Domeniul public │
│ │ │ │Parc 251 │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │L = 2.370; l = 5,5 m asfaltat │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Pod poştã │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │L = 150 m; l = 6 m; asfaltat │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 2│ 1.3.7.1│Drum comunal │Locuinţa Dobre Constantin- │ - │ 132.804,00│Domeniul public │
│ │ │ │Bobeicã Ion │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │DJ117 - podeţ; L = 94 m; l = 4m │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Podeţ - DJ117; L = 433 m; │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │pietruit │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 3│ 1.3.7.1│Drum comunal │Locuinţa Hârlea Constantin - │ - │ 27.216,00│Domeniul public │
│ │ │ │locuinţa Apãvãloaie Maria │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │L = 144 m; l = 3 m; pietruit │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 4│ 1.3.7.1│Drum comunal │Locuinţa Spãtaru Rucsandra - │ - │ 241.920,00│Domeniul public │
│ │ │ │locuinţa Enea Vasile │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │L = 336 m; l = 4,5 m; asfaltat │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 5│ 1.3.7.1│Drum comunal │Locuinţa Negoiţã D. Voicu - │ - │ 161.000,00│Domeniul public │
│ │ │ │locuinţa Iosub Finiţa; L = 175m;│ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │l = 4 m - pietruit - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │L = 195 m; l = 4 m; betonat │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 6│ 1.3.7.1│Drum comunal │acces dispensar veterinar; │ 2008 │ 14.976,00│Domeniul public │
│ │ │ │L = 52 m; l = 4 m; pietruit │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 7│ 1.3.7.3│Drum comunal │Biserica Catolicã Pietrosu; │ 2009 │ 36.709,00│Domeniul public │
│ │ │ │L = 362 m; l = 4 m; pietruit │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 8│ 1.3.7.1│Drum comunal │Drum Canuş; │ 2009 │ 117.424,32│Domeniul public │
│ │ │ │L = 255 m; l = 3,5 m; asfalt │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 9│ 1.3.7.3│Drum comunal │Drum Burlacu - Gogescu; │ 2009 │ 50.698,87│Domeniul public │
│ │ │ │L = 75 m; l = 3,5 m; betonat │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 10│ 1.3.7.3│Drum comunal │Drum Hrenciuc; │ 2009 │ 40.980,88│Domeniul public │
│ │ │ │L = 91 m; l = 3,5 m; betonat │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 11│ 1.3.7.3│Drum comunal │Drum Raţã - Crãncãialã - Troiţa;│ 2009 │ 73.842,50│Domeniul public │
│ │ │ │L = 185 m; l = 3 m; betonat │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 12│ 1.3.7.2│Drum comunal │Bolãtãu - zona Todiraş; L=185 m;│ 2009 │ 197.524,15│Domeniul public │
│ │ │ │l = 3 m; betonat │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 13│ 1.3.7.3│Drum comunal │Acces Bârsan - Sârmachi; │ 2009 │ 28.909,96│Domeniul public │
│ │ │ │L = 57 m; l = 3,5 m; betonat │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 14│ 1.3.7.3│Drum comunal │Drum Goarza; │ 2007 │ 25.043,00│Domeniul public │
│ │ │ │L = 53 m; l = 3,5 m; betonat │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 15│ 1.3.7.3│Drum comunal │Zoteni (DC Buruianã - Parc - │ 2009 │ 36.062,66│Domeniul public │
│ │ │ │locuinţa Zota M.) │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │L = 47 m; l = 3,5 m; betonat │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 16│ 1.3.7.3│Drum comunal │Foltea - Rotaru; │ 2009 │ 33.409,60│Domeniul public │
│ │ │ │L = 62 m; l = 3,5 m; betonat │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 17│ 1.3.7.3│Drum comunal │Drum Rotilã - Sârmachi; │ 2009 │ 46.185,40│Domeniul public │
│ │ │ │L = 94 m; l = 2,4 m; betonat │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 18│ 1.3.7.3│Drum comunal │Preot Grigore │ 2009 │ 53.978,07│Domeniul public │
│ │ │ │L = 88 m; l = 3,5 m; betonat │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 19│ 1.3.7.3│Drum comunal │Acces Maftei Culiţã │ 2009 │ 38.681,47│Domeniul public │
│ │ │ │L = 48 m; l = 3 m; betonat │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 20│ 1.3.7.1│Drum comunal │Biserica Zemeş │ 2008 │ 348.445,98│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 21│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1966; L = 23 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 22│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1973; L = 3.176 m; l = 6 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 23│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.2026; L = 640 m; l = 5 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 24│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1607; L = 180 m; l = 6 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 25│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1626; L = 139 m; l = 6 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã (DS) - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 26│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1649; L = 113 m; l = 6 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 27│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1681; L = 113 m; l = 6 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 28│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1745; L = 481 m; l = 6 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 29│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1847; L = 206 m; l = 6 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 30│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1909; L = 159,5 m; l = 5 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 31│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1364; L = 100 m; l = 6 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 32│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1432; L = 113,5 m; l = 6 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 33│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1441; L = 483 m; l = 6 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │asfaltic, în localitatea Zemeş -│ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 34│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.766; L = 96 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 35│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1299; L = 40 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 36│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1482; L = 5 m; l = 8 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 37│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1513; L = 293,5 m; l = 6 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │beton, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 38│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1600; L = 120,5 m; l = 5 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │beton, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Modârzãu │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 39│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1022; L = 175 m; l = 4 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 40│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1211; L = 113 m; l = 6 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 41│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1072; L = 283,5 m; l = 6 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │beton, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 42│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1273; L = 456,5 m; l = 6 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │beton, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 43│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1286; L = 20 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 44│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1288; L = 23,3 m; l = 6 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │beton, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 45│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1300; L = 186,5 m; l = 6 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │beton, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 46│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1361; L = 40 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │stabilizat, în localitatea │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Zemeş - Schela Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 47│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.801; L = 117 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 48│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.823; L = 150 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pietriş │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │(balast), în localitatea Zemeş -│ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 49│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.853; L = 483,5 m; l = 6 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 50│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.928; L = 750 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 51│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.929; L = 100 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 52│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.965; L = 30 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 53│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.992; L = 146,5 m; l = 6 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │beton, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 54│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.587; L = 143 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 55│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.606; L = 300 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 56│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.621; L = 60,5 m; l = 6 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 57│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.648; L = 86,5 m; l = 6 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 58│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.665; L = 66 m; l = 3 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 59│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.712; L = 60 m; l = 3 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 60│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.764; L = 412,5 m; l = 6 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 61│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.798; L = 213 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 62│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.206; L = 110 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pietriş,│ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 63│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.233; L = 18 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 64│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.336; L = 343 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 65│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.415; L = 220 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 66│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.423; L = 80,2 m; l = 5 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 67│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.463; L = 200 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 68│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.518; L = 280 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 69│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.534; L = 79 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 70│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.487; L = 16 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 71│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.607; L = 100 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 72│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.807; L = 180 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 73│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.32; L = 237 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton şi│ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │bitum, în localitatea Zemeş - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Schela Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 74│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.58; L = 51,5 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 75│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.102; L = 40 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 76│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.200; L = 380 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 77│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.104; L = 60 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 78│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.117; L = 180 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 79│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.376; L = 70 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 80│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.4; L = 176 m; l = 4 m. Drum de│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │sondã - îmbrãcãminte balast, în │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 81│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.114; L = 170 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 82│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.18; L = 80 m; l = 4 m. Drum de│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │sondã - îmbrãcãminte balast, în │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 83│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.111; L = 122,5 m; l = 4 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 84│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.355; L = 400 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu - Schela │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Petrolierã Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 85│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1886; L = 50 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 86│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1920; L = 60 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 87│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1945; L = 24 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 88│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1978; L = 30 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 89│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1986; L = 8 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 90│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.2003; L = 50 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 91│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.2058; L = 24 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 92│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.2089; L = 607 m; l = 6 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 93│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1522; L = 24 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 94│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1570; L = 200 m; l = 5 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │bitum, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 95│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1579; L = 10 m; l = 3 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 96│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1702; L = 160,5 m; l = 4 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 97│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1731; L = 35 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 98│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1801; L = 397,5 m; l = 5 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 99│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1845; L = 35 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 100│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1316; L = 75 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 101│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1346; L = 64 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 102│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1358; L = 30 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 103│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1375;L = 85 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 104│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1390; L = 24 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 105│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1421; L = 60 m; l = 3 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 106│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1458; L = 84 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 107│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1461; L = 40; l = 4 m. Drum de│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │sondã - îmbrãcãminte balast, în │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 108│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1127; L = 20 m; l = 6 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 109│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1148; L = 70,5 m; l = 3 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 110│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1205; L = 149,5 m; l = 4 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 111│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1213; L = 134,6 m; l = 8 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │pãmânt, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 112│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1219; L = 95 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 113│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1243; L = 133 m; l = 3 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 114│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1252; L = 46 m; l = 3 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 115│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1284; L = 66 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 116│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.993; L = 105 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 117│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1008; L = 111 m; l = 5 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 118│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1047; L = 107,5 m; l = 5 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 119│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1061; L = 67,5 m; l = 5 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 120│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1071; L = 260 m; l = 5 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 121│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1103; L = 40 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 122│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.1119; L = 40 m; l = 3 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 123│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.730; L = 30 m; l = 5 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 124│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.765; L = 13 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 125│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.766; L = 56,25 m; l = 4 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 126│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.833; L = 65 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 127│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.872; L = 25 m; l = 3m. Drum de│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │sondã - îmbrãcãminte balast, în │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 128│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.892; L = 50 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 129│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.955; L = 80 m; l = 3 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 130│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.977; L = 156 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 131│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.445; L = 64,75 m; l = 4 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 132│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.464; L = 60 m; l = 3 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 133│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.504; L = 100 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 134│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.570; L = 184 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pietriş │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │(balast), în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 135│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.619; L = 130 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 136│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.670; L = 143,6 m; l = 5 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 137│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.172; L = 59,5 m; l = 4 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 138│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.191; L = 62,25 m; l = 4 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │pãmânt, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 139│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.210; L = 19,75 m; l = 4 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │pãmânt, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 140│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.248; L = 52 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 141│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.281; L = 144 m; l = 3 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte beton, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 142│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.301; L = 62,25 m; l = 4 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │pãmânt, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 143│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.351; L = 245 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 144│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.721; L = 81,5 m; l = 4 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 145│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.70; L = 108,25 m; l = 4 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 146│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.80; L = 157,25 m; l = 4 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 147│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.93; L = 47,75 m; l = 4 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 148│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.97; L = 26,30 m; l = 3 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 149│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.111; L = 39,5 m; l = 4 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Zemeş │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 150│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.155; L = 211,3 m; l = 3 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │pietriş (balast), în localitatea│ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Zemeş │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 151│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.284; L = 80 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 152│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.290; L = 80 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pietriş │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │(balast), în localitatea Bolãtãu│ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 153│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.294; L = 21 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte pãmânt, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 154│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.297; L = 25,5 m; l = 4 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 155│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.319; L = 20,5 m; l = 4 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 156│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.549; L = 30 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 157│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.650; L = 100 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 158│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.50; L = 12,66 m; l = 3 m. Drum│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 159│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.55; L = 40 m; l = 3 m. Drum de│ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │sondã - îmbrãcãminte balast, în │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 160│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.153; L = 100 m; l = 4 m. Drum │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │de sondã - îmbrãcãminte balast, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 161│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.187; L = 244,5 m; l = 4 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 162│ 1.3.7.1│Drum de sondã │D.274; L = 100,5 m; l = 4 m. │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │Drum de sondã - îmbrãcãminte │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │balast, în localitatea Bolãtãu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ Parapeţi │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 163│ 1.3.7.1│Parapeţi │drum comunal Canuş; L = 291 m │ 2009 │ 56.622,28│Domeniul public │
│ │ │metalici │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 164│1.3.17.2│Punte metalicã │poliţie; L = 45,5 m; l = 2 m │ 2008 │ 25.634,99│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 165│ │Punte │Punte metalicã pietonalã │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 166│1.3.17.2│Parapeţi │pod Gaze; │ 2009 │ 3.799,25│Domeniul public │
│ │ │metalici │L = 8 m │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 167│1.3.17.2│Parapeţi │pod Corbu; │ 2009 │ 38.291,43│Domeniul public │
│ │ │metalici │L = 44 m │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 168│1.3.17.2│Parapeţi │Parapeţi metalici pod Pietrosu; │ 2009 │ 23.874,56│Domeniul public │
│ │ │metalici │L = 44 m │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 169│1.3.7.2 │Trotuare │Trotuare comunã │ 2008 │ 365.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │L = 4.300 m; l = 1 m │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 170│1.3.17.2│Întregit punţi │Întregit punţi şi trotuare │ 2008 │ 18.900,00│Domeniul public │
│ │ │şi trotuare │L = 42 m; l = 1m - metalice │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 171│1.3.17.2│Pod │pârâul Babuca │ - │ 4.320,00│Domeniul public │
│ │ │ │L = 6 m; l = 2 m - tub beton │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 172│1.3.17.2│Pod │locuitorul Dobre Constantin │ - │ 43.200,00│Domeniul public │
│ │ │ │L = 6 m; l = 5 m - beton armat │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 173│1.3.17.2│Pod │pietrosu Sec │ - │ 16.320,00│Domeniul public │
│ │ │ │L = 8m; l = 3 m │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │Fier podit cu lemn brad │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 174│1.3.17.2│Pod │Plopeni Zemeş │ - │ 10.880,00│Domeniul public │
│ │ │ │L = 4 m; l = 2 m - beton armat │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 175│1.3.17.2│Pod │Biserica (Vasai) Zemeş │ - │ 36.720,00│Domeniul public │
│ │ │ │L = 18 m; l = 3 m │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │Construit din fier podit cu lemn│ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │de brad │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 176│1.3.17.2│Pod │Şcoala "M. Eminescu" │ - │ 51.000,00│Domeniul public │
│ │ │ │(Ioja Avãdãni); │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │L = 25 m; l = 3 m │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │Construit din fier podit cu lemn│ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │de brad │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 177│1.3.17 │Pod │grup case Fodor Aurel; │ 2001 │ 40.800,00│Domeniul public │
│ │ │ │L = 20 m; l = 3 m │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │Construit din fier podit lemn │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 178│1.3.17 │Pod │grup case Galin │ 2001 │ 28.560,00│Domeniul public │
│ │ │ │L = 14 m; l = 3 m │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │Construit din fier podit cu lemn│ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │de brad │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 179│1.3.17.2│Pod │varianta P.T.T.R. Zemeş │ - │ 120.960,00│Domeniul public │
│ │ │ │L = 14 m; l = 6 m │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │Construit din beton armat │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
└────┴────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────────┘

                                   SISTEME ALIMENTARE APĂ
┌────┬────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 180│ - │Canalizare │Canalizare la blocurile de │ 2005 │ 5.672,83│Domeniul public │
│ │ │blocuri │locuinţã │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 181│1.8. │Canalizare şi │Canalizare şi fosã septicã la │ 2009 │ 58.149,46│Domeniul public │
│ │ │fosã septicã │Şcoala Ştefan cel Mare corp A │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 182│ - │Preluare ape │Preluare ape pluviale Pârâul │ 2009 │ 49.125,66│Domeniul public │
│ │ │pluviale │Pietrosu Sec │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 183│ - │Reţea de apã │Reţea de apã Maxim │ 2009 │ 109.234,14│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 184│1.8.6. │Sistem │ţeavã zincatã │ 1999 │ 435.046,26│Domeniul public │
│ │ │alimentare apã │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
└────┴────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────────┘

                                SISTEME DE ILUMINAT PUBLIC
┌────┬────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 185│ - │Sistem de │Sistem de iluminat public │ 2009 │ 71.607,87│Domeniul public │
│ │ │iluminat public│colonie │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
└────┴────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────────┘

                                SISTEME DE INFRASTRUCTURĂ
┌────┬────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 186│ - │Indicator │La casa pãdurii - Pietrosu │ - │ - │Domeniul public │
│ │ │intrare în │- beton │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │comunã │- piatrã de carierã - 20 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 187│1.6.4. │Clãdire │Clãdirea Primãriei Zemeş cu │ 1950 │ 449.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │total teren 8.787 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 270 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- fundaţie: beton │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- regim înãlţime P │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi: cãrãmidã │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã: lemn brad fasonat │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare: tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 188│1.6.2 │Clãdire │Clãdire Salã de festivitãţi │ 1997 │ 306.200,00│Domeniul public │
│ │ │ │Zemeş │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- fundaţie: beton │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime P+1 │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- pereţi: cãrãmidã +BCA │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã: lemn + beton armat │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare: tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 189│1.6.2. │Clãdire │Clãdire Salã festivitãţi │ 2000 │ 368.942,48│Domeniul public │
│ │ │ │Bolãtãu │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- teren 935 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │ 472,50 mp │ │ │ │
│ │ │ │- regim înãlţime - P │ │ │ │
│ │ │ │- fundaţie beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã + bolţari │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 190│1.6.2 │Şcoalã │Şcoala "Ştefan cel Mare"- corp A│ 1981 │ 919.421,78│Domeniul public │
│ │ │ │- teren 4.306,5 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 590 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime - P+1 │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn de brad │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 191│1.6.2. │Şcoalã │Şcoala "Ştefan cel Mare"- Corp B│ 1997 │1.264.213,00│Domeniul public │
│ │ │ │- teren 2.808 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ 1.985 mp │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- regim înãlţime - P+2 │ │ │ │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 192│1.6.2. │Şcoalã │Şcoala "Mihai Eminescu" │ 1974 │ 394.256,56│Domeniul public │
│ │ │ │(Pietrosu) Zemeş │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- teren 3.200 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 439 mp │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- regim de înãlţime - P │ │ │ │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 193│1.6.2. │Şcoalã │Şcoala "Ion Creangã" nr. 1 │ 1964 │ 594.547,23│Domeniul public │
│ │ │ │Bolãtãu │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- teren 11.004,23 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 370 mp │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- regim înãlţime - P │ │ │ │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 194│1.6.2. │Şcoalã │Şcoala nr. 2 Bolãtãu (Topliţa) │ 1978 │ 419.864,00│Domeniul public │
│ │ │ │- teren 1.428 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 80 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime - P │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - panouri din placaj │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - carton asfaltat │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 195│1.6.2. │Grãdiniţã │Grãdiniţa nr. 1 Bolãtãu -(Fodor)│ 1998 │ 369.670,00│Domeniul public │
│ │ │ │- teren-500 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţa construitã - 156 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime - P │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare -- tablã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 196│1.6.2. │Grãdiniţã │Grãdiniţa nr. 3 Zemeş │ 2001 │ 378.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │- teren 630 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 135 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime - P │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - panouri placaj │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 197│1.6.2. │Grãdiniţã │Grãdiniţa "Luceafãrul" Zemeş │ 2002 │ 276.137,27│Domeniul public │
│ │ │ │- teren 200 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ 148,80 mp │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- regim înãlţime - P │ │ │ │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 198│1.6.2. │Grãdiniţã │Grãdiniţa nr. 3 Bolãtãu (anexã │ 2000 │ 38.995,00│Domeniul public │
│ │ │ │Şcoala "I. Creangã") │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- teren 40 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 40 mp │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- regim înãlţime - P │ │ │ │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã şi BCA │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 199│1.6.2. │Clãdire │Biblioteca Zemeş │ 1998 │ 135.827,00│Domeniul public │
│ │ │ │- teren 125 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 97,2 mp│ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime - P + mansardã │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - BCA │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 200│1.6.2. │Grãdiniţã │Grãdiniţa "Voinicelul" │ 2007 │1.402.550,00│Domeniul public │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ 1.271,04 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime - P+2 │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- cadre - beton armat monolit │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã cu goluri │ │ │ │
│ │ │ │- planşee din panouri beton │ │ │ │
│ │ │ │ armat prefabricat │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 201│1.6.2. │Clãdire │Clãdire salã agrement Bolãtãu │ 2008 │ 436.657,09│Domeniul public │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 120 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- regim înãlţime - P │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- cadre - metal │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - panouri oltpan │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - panouri oltpan │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 202│1.6.2. │Clãdire │Clãdire anexã grup sanitar salã │ 2008 │ 137.029,84│Domeniul public │
│ │ │ │agrement Bolãtãu │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ 90,25 mp │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- regim înãlţime - P │ │ │ │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 203│ - │Teren │Primãria Zemeş - 1.636 mp │ - │ 67.698,00│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 204│ - │Teren │Salã festivitãţi Zemeş - 606 mp │ - │ 25.076,00│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 205│ - │Teren │Salã festivitãţi Bolãtãu │ - │ 11.607,00│Domeniul public │
│ │ │ │- 935 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 206│ - │Teren │Şcoala "Ştefan cel Mare" - │ - │ 187.271,00│Domeniul public │
│ │ │ │corp A - 4.525,65 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 207│1.6.3.2.│Gard │Împrejmuire gard Şcoala "Ştefan │ 2007 │ 47.753,46│Domeniul public │
│ │ │ │cel Mare" - corp A │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 208│ - │Teren │Şcoala "Ştefan cel Mare" - │ - │ 116.195,00│Domeniul public │
│ │ │ │corp B - 2.808 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 209│1.6.3.2.│Gard │Împrejmuire gard Şcoala "Ştefan │ 2007 │ 14.397,36│Domeniul public │
│ │ │ │cel Mare" - corp B │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 210│1.6.8. │Teren │Teren sport Şcoala │ 2008 │ 129.012,31│Domeniul public │
│ │ │ │"Ştefan cel Mare" - corp B │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 211│ - │Teren │Şcoala "Mihai Eminescu" │ - │ 134.416,00│Domeniul public │
│ │ │ │(Pietrosu) Zemeş - 3.200 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 212│1.6.3.2.│Gard │Împrejmuire gard Şcoala "Mihai │ 2008 │ 55.758,56│Domeniul public │
│ │ │ │Eminescu" (Pietrosu) Zemeş │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 213│1.6.8. │Teren │Teren sport Şcoala "Mihai │ 2008 │ 87.020,02│Domeniul public │
│ │ │ │Eminescu" (Pietrosu) Zemeş │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 214│3.4. │Copertinã │Şcoala "Mihai Eminescu" │ 2009 │ 2.190,00│Domeniul public │
│ │ │ │(Pietrosu) Zemeş │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 215│ - │Teren │Grãdiniţa "Luceafãrul" Zemeş │ - │ 8.276,00│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 216│ - │Teren │Şcoala "I. Creangã" nr. 1 │ - │ 136.607,00│Domeniul public │
│ │ │ │Bolãtãu - │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 217│1.6.3.2.│Gard │Împrejmuire gard Şcoala │ 2008 │ 41.620,01│Domeniul public │
│ │ │ │"I. Creangã" nr. 1 Bolãtãu │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 218│1.6.8. │Teren │Teren sport Şcoala "Ion Creangã"│ 2009 │ 126.778,06│Domeniul public │
│ │ │ │nr. 1 Bolãtãu │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 219│ - │Clãdire │Clãdire grup sanitar Şcoala │ 2010 │ 225.151,33│Domeniul public │
│ │ │ │"Ion Creangã" nr. 1 Bolãtãu │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 220│3.4. │Copertine │Copertine 3 bucãţi Şcoala │ 2009 │ 6.568,40│Domeniul public │
│ │ │ │"Ion Creangã" nr. 1 Bolãtãu │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 221│1.6.3.2.│Gard │Gard Şcoala "Ion Creangã" nr. 1 │ - │ 12.985,70│Domeniul public │
│ │ │ │Bolãtãu │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 222│ - │Teren │Teren - 40 mp, Grãdiniţa nr. 3 │ - │ 497,00│Domeniul public │
│ │ │ │Bolãtãu (anexã Şcoala │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │"I. Creangã") │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 223│ - │Teren │Teren - 510 mp, Şcoala nr. 2 │ - │ 6.331,00│Domeniul public │
│ │ │ │Bolãtãu (Topliţa) │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 224│ - │Teren │Teren - 500 mp, Grãdiniţa nr. 1 │ - │ 6.207,00│Domeniul public │
│ │ │ │Bolãtãu (Fodor) │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 225│1.3.7.2.│Pavaj │Grãdiniţa nr. 1 Bolãtãu (Fodor) │ 2009 │ 33.471,96│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 226│1.6.3.2.│Gard │Împrejmuire gard Grãdiniţa nr. 1│ 2008 │ 41.430,00│Domeniul public │
│ │ │ │Bolãtãu (Fodor) │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 227│ - │Teren │Teren - 630 mp, Grãdiniţa nr. 3 │ - │ 26.069,00│Domeniul public │
│ │ │ │Zemeş │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 228│ - │Teren │Teren - 125 mp, Biblioteca Zemeş│ - │ 5.173,00│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 229│1.6.3.2.│Gard │Împrejmuire gard Grãdiniţa │ 2011 │ 13.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │"Voinicelul" │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 230│ - │Parc │Parc agrement Zemeş │ - │ 45.642,00│Domeniul public │
│ │ │ │- teren - 1.103 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 231│1.6.8. │Parc │Parc agrement Zemeş - │ 2009 │ 219.878,44│Domeniul public │
│ │ │ │împrejmuire gard - bãnci │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 232│ - │Parc │Ecoparc club Zemeş │ - │ 21.435,00│Domeniul public │
│ │ │ │- teren - 518 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 233│1.6.8. │Parc │Ecoparc club Zemeş - bãnci, alei│ 2009 │ 18.977,85│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 234│1.6.8. │Parc │Parc centru Zemeş │ - │ 37.035,00│Domeniul public │
│ │ │ │- teren - 895 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 235│1.6.8. │Parc │Parc centru Zemeş - împrejmuire │ 2001 │ 112.777,80│Domeniul public │
│ │ │ │gard - bãnci │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 236│1.6.2. │Dispensar uman │suprafaţã construitã - 368,00 mp│ 1952 │ 176.718,61│Domeniul public │
│ │ │ │- fundaţie beton │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã plinã │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- învelitoare - ţiglã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 237│1.6.2. │Dispensar │Dispensar + farmacie Zemeş │ 1952 │ 503.983,33│Domeniul public │
│ │ │ │(parter bloc) │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţa construitã dispensar│ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ - 162,06 mp │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- suprafaţã construitã farmacie │ │ │ │
│ │ │ │ - 32,43 mp │ │ │ │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã Lindab │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 238│1.6.8. │Club │Club Zemeş │ 2009 │ 492.521,00│Domeniul public │
│ │ │ │- teren - 1.994 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 731 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime P + 1 │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã portantã │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 239│ - │Teren │Teren Club Zemeş │ - │ 82.512,00│Domeniul public │
│ │ │ │- 1.994 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 240│1.6.8. │Stadion │- teren - 13.968 mp │ 2011 │ 617.915,35│Domeniul public │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 260 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- regim înãlţime P + 1 │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
│ │ │ │-şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 241│1.6.3.2.│Gard │Împrejmuire curte aferentã │ 2011 │ 58.004.05│Domeniul public │
│ │ │ │clãdire stadion Zemeş │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 242│3.4. │Tribune │Tribune stadion Zemeş │ 2009 │ 28.000,00│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 243│1.6.3.2.│Gard │Împrejmuire Stadion Zemeş │ 2009 │ 40.477,26│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 244│ - │Teren │Stadion Zemeş │ - │ 346.798,00│Domeniul public │
│ │ │ │- 13.968 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 245│1.8.8. │Clãdire │Staţie epurare Zemeş │ 2009 │ 11.321,00│Domeniul public │
│ │ │ │- clãdire C1 │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 26 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime P │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- fundaţie beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 246│1.8.8. │Clãdire │Clãdire Pompa C3 │ 2009 │ 2.612,00│Domeniul public │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 6 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã portantã │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã zincatã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 247│1.8.8. │Clãdire │Staţie de epurare │ 2009 │ 621.206,00│Domeniul public │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 84 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- fundaţie - beton armat monolit│ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- pereţi - beton armat monolit │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- învelitoare - tablã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 248│1.8.8. │Teren │Teren staţie de epurare │ - │ 34.734,00│Domeniul public │
│ │ │ │- teren - 1.399 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 249│ - │Teren │Teren intravilan localitatea │ - │ 151.534,00│Domeniul public │
│ │ │ │Zemeş │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- teren - 3.662 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 250│1.6.1.1.│Apartament │Apartament douã camere │ 1988 │ 62.950,00│Domeniul public │
│ │ │ │Str. Principalã bl. 351, sc. A, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ap. 3 │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 48 mp │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- regim înãlţime - P + 2 │ │ │ │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã plinã + │ │ │ │
│ │ │ │ cadre beton armat │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã Limdau │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 251│1.6.1.1.│Boxã │Boxã subsol C1, Str. Principalã │ 1988 │ 4.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │bl. 351, sc. A │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 12 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 252│1.6.1.1.│Apartament │Apartament douã camere │ 1988 │ 62.950,00│Domeniul public │
│ │ - │ │Str. Principalã bl. 351, sc. A, │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ap. 4 │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 48 mp │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- regim înãlţime - P + 2 │ │ │ │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã plinã + │ │ │ │
│ │ │ │ cadre beton armat │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - tablã Limdau │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 253│1.6.1.1.│Boxã │Boxã subsol C1, Str. Principalã │ 1988 │ 4.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │bl. 351, sc. A │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 12 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 254│1.6.1.1.│Apartament │Apartament 3 camere Str. │ 1989 │ 71.500,00│Domeniul public │
│ │ - │ │Principalã bl. 523, sc. B, ap. 1│ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 72 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime P + 2 │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã plinã + │ │ │ │
│ │ │ │ cadre beton armat │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - ţiglã tip solzi │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 255│1.6.1.1.│Boxã │Boxã subsol C3, Str. Principalã │ 1989 │ 4.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │bl. 523, sc. B │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 12 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 256│1.6.1.1.│Apartament │Apartament 3 camere, Str. │ 1989 │ 71.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │Principalã bl. 523, sc. B, ap. 5│ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 72 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime P + 2 │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã plinã + │ │ │ │
│ │ │ │ cadre beton armat │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - ţiglã tip solzi │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 257│1.6.1.1.│Boxã │Boxã subsol C3, Str. Principalã │ 1989 │ 4.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │bl. 523, sc. B │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 12 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 258│1.6.1.1.│Apartament │Apartament 3 camere Str. │ 1989 │ 71.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │Principalã, bl. 523, sc. B, ap.7│ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 72 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime P + 2 │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã plinã + │ │ │ │
│ │ │ │ cadre beton armat │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - ţiglã tip solzi │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 259│1.6.1.1.│Boxã │Boxã subsol C3, Str. Principalã │ 1989 │ 4.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │bl. 523, sc. B │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 12 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 260│1.6.1.1.│Apartament │Apartament 3 camere, Str. │ 1989 │ 71.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │Principalã bl. 523, sc. B, ap. 8│ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 72 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- regim înãlţime - P + 2 │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │ │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã plinã + │ │ │ │
│ │ │ │ cadre beton armat │ │ │ │
│ │ │ │- şarpantã - lemn │ │ │ │
│ │ │ │- învelitoare - ţiglã tip solzi │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 261│1.6.1.1.│Boxã │Boxã subsol C3, Str. Principalã │ 1989 │ 4.500,00│Domeniul public │
│ │ │ │bl. 523, sc. B │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţã construitã - 12 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- fundaţie - beton │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- pereţi - cãrãmidã │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 262│1.6.2. │Dispensar │Dispensar veterinar Zemeş │ - │ 39.625,49│Domeniul public │
│ │ │ │- clãdire │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 263│ - │Teren │Teren dispensar veterinar Zemeş │ - │ 4.138,00│Domeniul public │
│ │ │ │- 100 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
└────┴────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────────┘

                                STATUI ŞI MONUMENTE
┌────┬────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 264│6.4 │Statuia "M. │- la Şcoala nr. 2 Zemeş │ 1998 │ 6.853,08│Domeniul public │
│ │ │Eminescu" │- suprafaţa - 1 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- soclu: beton - placat cu │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ marmurã │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │- statuie bust bronz │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 265│6.4. │Statuia "Ştefan│- la Şcoala "Ştefan cel Mare" │ 1997 │ 28.662,51│Domeniul public │
│ │ │Cel Mare" │- corp A │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- suprafaţa - 1 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- soclu: beton - placat cu │ │ │nr. 61/2011 │
│ │ │ │ marmurã │ │ │ │
│ │ │ │- statuie bust bronz │ │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 266│6.4. │Statuia "Ion │- la Şcoala nr. 1 Bolatãu │ 1999 │ 8.128,36│Domeniul public │
│ │ │Creangã" │- suprafaţa: 1 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- soclu: beton placat cu marmurã│ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │- statuie bust bronz │ │ │nr. 61/2011 │
└────┴────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────────┘

                                LĂCAŞE DE CULT
┌────┬────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 267│1.6.2. │Bisericã │Sf. Împãraţi Constantin şi Elena│ 2008 │1.572.849,74│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 268│1.6.2. │Bisericã │Grigore Teologul │ 2003 │ 779.282,09│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 269│6.4. │Catapeteasma │Biserica Sf. Împãraţi Constantin│ 2008 │ 200.245,32│Domeniul public │
│ │ │ │şi Elena │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 270│6.4. │Catapeteasma │Biserica Grigore Teologul │ 2008 │ 98.890,98│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 271│1.6.2. │Mãnãstire │Mãnãstirea Înãlţarea Domnului │ 2009 │ - │Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 272│ - │Teren │Mãnãstirea Înãlţarea Domnului │ - │ 23.729,00│Domeniul public │
│ │ │ │- suprafaţa - 3.823 mp │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 273│1.6.2. │Bisericã │Biserica Sfântul Mare Mucenic │ 2011 │ 465.589,81│Domeniul public │
│ │ │ │Ioan cel Nou de la Suceava │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- clãdire │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 274│ - │Teren │Biserica Sfântul Mare Mucenic │ - │ 4.941,00│Domeniul public │
│ │ │ │Ioan cel Nou de la Suceava │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │- teren - 796 mp │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 275│1.6.3.2.│Gard │Împrejmuire gard Biserica │ 2011 │ 55.299,00│Domeniul public │
│ │ │ │Sfântul Mare Mucenic Ioan cel │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │Nou de la Suceava │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
├────┼────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 276│1.6.1.1.│Grup sanitar │Grup sanitar şi fosã septicã │ 2011 │ 56.405,00│Domeniul public │
│ │ │ │ │ │ │al comunei Zemeş, │
│ │ │ │ │ │ │conform H.C.L. │
│ │ │ │ │ │ │nr. 61/2011 │
└────┴────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────────┘                                   --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016