Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 986 din 11 decembrie 2013 privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unor unitati de invatamant special, precum si alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judete si municipiul Bucuresti
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 986 din 11 decembrie 2013  privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unor unitati de invatamant special, precum si alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judete si municipiul Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 986 din 11 decembrie 2013 privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unor unitati de invatamant special, precum si alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judete si municipiul Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 12 decembrie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, se repartizează pe judeţe suma de 1.230 mii lei, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ special, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti pe anul 2013 cu suma de 25.905 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.
    (2) Din suma prevăzută la alin. (1) se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti 18.265 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, iar 7.640 mii lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 3
    (1) Sumele prevăzute în anexa nr. 2 se repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.
    (2) Inspectoratele şcolare comunică direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice sumele repartizate pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat.
    ART. 4
    Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1 şi 2.
    ART. 5
    Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2013.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                       p. Ministrul educaţiei naţionale,
                                Gigel Paraschiv,
                                secretar de stat

                 Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
                cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
                             Mihnea Cosmin Costoiu

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                       p. Ministrul delegat pentru buget,
                              Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 11 decembrie 2013.
    Nr. 986.


    ANEXA 1

             Sume repartizate pentru plata salariilor, sporurilor,
                      indemnizaţiilor şi a altor drepturi
     salariale în bani, stabilite prin lege, şi pentru plata contribuţiilor
    aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ special

                                                     - mii lei -
┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ │ Suma repartizată pentru │
│crt.│ Judeţul │plata salariilor, sporuri- │
│ │ │ lor, indemnizaţiilor şi a │
│ │ │altor drepturi salariale în│
│ │ │ bani, stabilite prin lege,│
│ │ │ precum şi pentru plata │
│ │ │ contribuţiilor aferente │
│ │ │acestora pentru personalul │
│ │ │din unităţile de învăţământ│
│ │ │ special │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1│Alba │ 350│
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2│Constanţa │ 200│
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 3│Hunedoara │ 50│
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 4│Mehedinţi │ 200│
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 5│Satu Mare │ 80│
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 6│Timiş │ 350│
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │Total: │ 1.230│
└────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┘    ANEXA 2

                   Sume repartizate pentru plata salariilor,
                sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi
      salariale în bani, stabilite prin lege, pentru plata contribuţiilor
               aferente acestora, precum şi pentru plata sumelor
              prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect
        acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea
         personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

                                                                 - mii lei -
┌────┬─────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ din care │
│crt.│ Judeţul │ Total ├────────────────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ Suma repartizată │ Suma repartizată │
│ │ │ │ pentru plata sala- │ pentru plata │
│ │ │ │ riilor, sporurilor,│sumelor prevăzute │
│ │ │ │ indemnizaţiilor şi │ prin hotărâri │
│ │ │ │ a altor drepturi │judecătoreşti având│
│ │ │ │ salariale în bani, │ca obiect acordarea│
│ │ │ │stabilite prin lege,│ unor drepturi de │
│ │ │ │ precum şi pentru │ natură salarială │
│ │ │ │plata contribuţiilor│ stabilite în fa- │
│ │ │ │ aferente acestora │voarea personalului│
│ │ │ │ pentru personalul │ din unităţile de │
│ │ │ │ din unităţile de │ învăţământ preuni-│
│ │ │ │învăţământ preuni- │ versitar de stat │
│ │ │ │ versitar de stat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 1│Alba │ 550│ 550 │ 0 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 2│Argeş │ 1.700│ 800 │ 900 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 3│Bistriţa-Năsăud │ 750│ 750 │ 0 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 4│Braşov │ 600│ 600 │ 0 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 5│Brăila │ 450│ 450 │ 0 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 6│Caraş-Severin │ 800│ 800 │ 0 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 7│Cluj │ 850│ 850 │ 0 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 8│Constanţa │ 150│ 150 │ 0 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 9│Galaţi │ 600│ 400 │ 200 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 10│Harghita │ 900│ 500 │ 400 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 11│Hunedoara │ 1.225│ 325 │ 900 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 12│Ialomiţa │ 650│ 650 │ 0 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 13│Ilfov │ 200│ 200 │ 0 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 14│Maramureş │ 1.150│ 750 │ 400 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 15│Mehedinţi │ 400│ 400 │ 0 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 16│Olt │ 3.300│ 2.500 │ 800 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 17│Satu Mare │ 2.500│ 900 │ 1.600 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 18│Sălaj │ 1.100│ 800 │ 300 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 19│Suceava │ 500│ 500 │ 0 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 20│Teleorman │ 90│ 0 │ 90 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 21│Timiş │ 1.040│ 590 │ 450 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 22│Vaslui │ 800│ 0 │ 800 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 23│Vâlcea │ 1.050│ 750 │ 300 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 24│Vrancea │ 450│ 450 │ 0 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 25│Bucureşti │ 4.100│ 3.600 │ 500 │
├────┴─────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ TOTAL: │ 25.905│ 18.265 │ 7.640 │
└──────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴───────────────────┘


                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016