Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 941 din 8 septembrie 2010  pentru modificarea anexei nr. 3 Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 941 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea anexei nr. 3 "Lista programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2010" la Hotararea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2010

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010
HOTĂ?RÂRE nr. 941 din 8 septembrie 2010
pentru modificarea anexei nr. 3 "Lista programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010" la <>Hotãrârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010

În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Anexa nr. 3 "Lista programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010" la <>Hotãrârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 9 februarie 2010, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul mediului şi pãdurilor,
Laszlo Borbely

Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu


Bucureşti, 8 septembrie 2010.
Nr. 941.


ANEXÃ
(Anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 82/2010 )

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

LISTA
programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010MII LEI

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┐
│ DENUMIREA PROGRAMELOR │ Cod │ BVC │
│ │ │realocat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│ A │ B │ C │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│TOTAL CHELTUIELI 󧓿.10.01 │ │
│ I. Credite de angajament │ 𗈗.056.434│
│ II. Credite bugetare │ 𗈕.889.884│
│finanţate din: │ │ │
│ - venituri proprii 󧓿.10.01 │ │
│ I. Credite de angajament │ 𗈗.056.434│
│ II. Credite bugetare │ 𗈕.889.884│
│a) Programul Prevenirea poluãrii 󧓿.10.01.01 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 0│
│ II. Credite bugetare │ │ 33.500│
│b) Programul Reducerea impactului asupra atmosferei, apei, solului󧓿.10.01.02 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 11.699│
│ II. Credite bugetare │ │ 16.675│
│c) Programul Reducerea nivelurilor de zgomot 󧓿.10.01.03 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 0│
│ II. Credite bugetare │ │ 0│
│d) Programul Utilizarea de tehnologii curate 󧓿.10.01.04 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 0│
│ II. Credite bugetare │ │ 0│
│e) Programul Gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor 󧓿.10.01.05 │ │
│ periculoase şi închiderea depozitelor de deşeuri │ │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 97.878│
│ II. Credite bugetare │ │ 77.848│
│f) Programul Protecţia resurselor de apã, staţiile de tratare, 󧓿.10.01.06 │ │
│ staţiile de epurare pentru comunitãţi locale │ │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 301.250│
│ II. Credite bugetare │ │ 93.823│
│g) Programul Gospodãrirea integratã a zonei costiere 󧓿.10.01.07 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 0│
│ II. Credite bugetare │ │ 0│
│h) Programul Conservarea biodiversitãţii 󧓿.10.01.08 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 1.000│
│ II. Credite bugetare │ │ 3.000│
│i) Programul Administrarea ariilor naturale protejate 󧓿.10.01.09 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 0│
│ II. Credite bugetare │ │ 2.350│
│j) Programul Educaţia şi conştientizarea publicului privind 󧓿.10.01.10 │ │
│ protecţia mediului │ │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 10.863│
│ II. Credite bugetare │ │ 9.853│
│k) Programul Creşterea producţiei de energie din surse │ │ │
│ regenerabile 󧓿.10.01.11 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 710.334│
│ II. Credite bugetare │ │ 140.000│
│l) Programul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã 󧓿.10.01.12 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 0│
│ II. Credite bugetare │ │ 0│
│m) Programul Reconstrucţia şi gospodãrirea durabilã a pãdurilor 󧓿.10.01.13 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 600│
│ II. Credite bugetare │ │ 454│
│n) Programul Împãdurirea terenurilor degradate situate în zonele 󧓿.10.01.14 │ │
│ deficitare în pãduri, stabilite în condiţiile legii a │ │ │
│ terenurilor din fondul forestier naţional afectate de │ │ │
│ calamitãţi naturale │ │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 201.500│
│ II. Credite bugetare │ │ 62.279│
│o) Programul închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier󧓿.10.01.15 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 100.000│
│ II. Credite bugetare │ │ 20.000│
│p) Programul Lucrãri destinate prevenirii, înlãturãrii şi/sau 󧓿.10.01.16 │ │
│ diminuãrii efectelor produse de fenomenele meteorologice │ │ │
│ periculoase la lucrãrile de gospodãrire a apelor aferente │ │ │
│ obiectivelor din domeniul public al statului │ │ │
│ finanţare din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 624.052│
│ II. Credite bugetare │ │ 282.609│
│g) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 󧓿.10.01.17 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 0│
│ II. Credite bugetare │ │ 722.000│
│r) Programul naţional de îmbunãtãţire a calitãţii mediului prin 󧓿.10.01.18 │ │
│ realizarea de spaţii verzi în localitãţi │ │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 300.000│
│ II. Credite bugetare │ │ 163.000│
│s) Proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de 󧓿.10.01.19 │ │
│ încãlzire cu sisteme care utilizeazã energia solarã, energia │ │ │
│ geotermalã şi energia eolianã sau alte sisteme care conduc la │ │ │
│ îmbunãtãţirea calitãţii aerului, apei şi solului │ │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 254.391│
│ II. Credite bugetare │ │ 186.006│
│ş) Proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: 󧓿.10.01.20 │ │
│ eolianã, solarã, biomasã, hidro │ │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 365.000│
│ II. Credite bugetare │ │ 30.000│
│t) Proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul 󧓿.10.01.21 │ │
│ natural │ │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 1.000│
│ II. Credite bugetare │ │ 0│
│ţ) Proiecte de realizare a pistelor pentru biciclişti 󧓿.10.01.22 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 54.250│
│ II. Credite bugetare │ │ 5.000│
│u) Programul de stimulare a înnoirii parcului naţional de 󧓿.10.01.23 │ │
│ tractoare şi maşini agricole autopropulsate │ │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 0│
│ II. Credite bugetare │ │ 19.385│
│v) Proiecte privind refacerea siturilor contaminate istoric, cu 󧓿.10.01.24 │ │
│ excepţia celor reglementate prin legi speciale │ │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 10.000│
│ II. Credite bugetare │ │ 4.102│
│x) Proiecte privind reducerea riscului la fenomene hidrometeoro- 󧓿.10.01.25 │ │
│ logice periculoase, lucrãri pentru elaborarea hãrţilor de risc │ │ │
│ pentru bazine sau sub-bazine hidrografice │ │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 12.617│
│ II. Credite bugetare │ │ 18.000│
│y) Proiecte privind înlocuirea acoperişurilor din azbest 󧓿.10.01.26 │ │
│ finanţat din: │ │ │
│ - venituri proprii │ │ │
│ I. Credite de angajament │ │ 0│
│ II. Credite bugetare │ │ 0│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┘La previziunea creditelor de angajament s-a avut în vedere disponibilul înregistrat în anii precedenţi, în valoare de 1.946.894 lei precum şi veniturile estimate a se încasa pe durata derulãrii programelor multianuale.

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice