Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 937 din 1 septembrie 2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 937 din 1 septembrie 2010 
 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase
    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 937 din 1 septembrie 2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010
HOTĂ?RÂRE nr. 937 din 1 septembrie 2010
 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţã a preparatelor periculoase
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010


     În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
     (1) Prezenta hotãrâre stabileşte cadrul legal pentru clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţã a preparatelor periculoase şi conţine prevederi speciale pentru anumite preparate, care pot prezenta pericol, clasificate sau nu ca periculoase în sensul prezentei hotãrâri.
     (2) Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã preparatelor care:
     a) conţin cel puţin o substanţã periculoasã, potrivit prevederilor <>art. 2 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase; şi
     b) sunt considerate periculoase, potrivit prevederilor art. 5-11.
     (3) Prevederile art. 13-22 şi 30, precum şi cele ale anexelor nr. 1 şi 2 se aplicã şi preparatelor care nu sunt considerate periculoase potrivit prevederilor art. 5-11, dar care pot prezenta un anumit pericol.
     (4) Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã produselor de protecţie a plantelor, fãrã a aduce atingere <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasãrii pe piaţã şi a utilizãrii lor pe teritoriul României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
     (5) Prevederile prezentei hotãrâri nu se aplicã urmãtoarelor preparate finite, destinate utilizatorului final:
     a) preparatelor care conţin substanţe radioactive, astfel cum sunt definite în Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologicã şi de <>Ordinul ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicalã a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, cu completãrile ulterioare;
     b) dispozitivelor medicale invazive sau utilizate în contact fizic direct cu corpul uman, în mãsura în care anumite dispoziţii legale stabilesc pentru substanţele şi preparatele periculoase criterii de clasificare şi de etichetare, care asigurã acelaşi nivel de informare şi de protecţie ca şi prezenta hotãrâre;
     c) preparatelor prevãzute la <>art. 1 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008.
     (6) Prevederile prezentei hotãrâri nu se aplicã în cazul:
     a) transportului de preparate periculoase pe calea feratã, pe cãi rutiere, aeriene, maritime sau pe cãi navigabile interioare;
     b) preparatelor în tranzit supuse unui control vamal, cu condiţia ca acestea sã nu fie supuse unei prelucrãri sau unei transformãri.
     (7) Pentru aplicarea prezentei hotãrâri se desemneazã ca autoritãţi competente urmãtoarele instituţii:
     a) Ministerul Mediului şi Pãdurilor - autoritate de coordonare şi de reglementare;
     b) Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului - autoritate de implementare;
     c) Garda Naţionalã de Mediu şi Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor - autoritãţi de control şi inspecţie.
ART. 2
     Pentru aplicarea prezentei hotãrâri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
     a) polimer - substanţã constituitã din molecule caracterizate printr-o secvenţã din unul sau mai multe tipuri de unitãţi monomere şi care conţine o majoritate ponderalã simplã de molecule cu cel puţin 3 unitãţi monomere legate covalent de cel puţin o altã unitate monomerã sau un alt reactant şi conţine mai puţin de o majoritate ponderalã simplã de molecule cu aceeaşi greutate molecularã. Asemenea molecule trebuie sã aibã greutãţile moleculare distribuite într-un astfel de domeniu încât diferenţele de greutate molecularã sã fie atribuite, în primul rând, diferenţelor de numãr al unitãţilor monomere. În înţelesul prezentei definiţii, prin unitate monomerã se înţelege forma reacţionatã a unei substanţe monomere într-un polimer;
     b) cercetare şi dezvoltare ştiinţificã - experimentarea ştiinţificã, analiza sau cercetarea chimicã desfãşuratã în condiţii controlate; aceasta include determinarea proprietãţilor intrinseci, a performanţelor şi eficacitãţii, precum şi cercetãrile ştiinţifice legate de dezvoltarea unui produs;
     c) cercetare şi dezvoltare orientate spre proces - dezvoltarea în continuare a unei substanţe în preparate, în cursul cãreia se utilizeazã instalaţii-pilot sau producţie de probã în vederea elaborãrii procesului de producţie şi/sau a testãrii domeniilor de aplicare a substanţei;
     d) semnificaţiile termenilor "preparate", "substanţe", "EINECS" şi a expresiei "introducere pe piaţã" sunt corespunzãtoare definiţiilor prevãzute la <>art. 2 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008.
ART. 3
     (1) Clasificarea preparatelor periculoase în funcţie de gradul şi natura specificã ale pericolelor prezentate se bazeazã pe definiţiile categoriilor de pericol prevãzute la <>art. 2 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008.
     (2) Principiile generale care guverneazã clasificarea şi etichetarea preparatelor se aplicã potrivit criteriilor prevãzute în anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008, cu excepţia cazului în care se aplicã criteriile alternative prevãzute la art. 5-11 sau la art. 14-22 şi în anexele nr. 1-5.
ART. 4
     (1) Evaluarea pericolelor pe care le poate prezenta un preparat se bazeazã pe determinarea urmãtoarelor proprietãţi:
     a) fizico-chimice;
     b) care afecteazã sãnãtatea;
     c) care afecteazã mediul.
     (2) Proprietãţile prevãzute la alin. (1) trebuie sã fie evaluate în conformitate cu dispoziţiile prevãzute la art. 5-11.
     (3) În cazurile în care se fac încercãri de laborator, acestea trebuie efectuate asupra preparatului, în forma în care acesta este introdus pe piaţã.
     (4) La determinarea proprietãţilor periculoase ale preparatelor periculoase, în sensul prevederilor <>art. 2 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008, potrivit prevederilor art. 5-11, trebuie sã fie luate în considerare toate substanţele periculoase şi în special cele care:
     a) sunt cuprinse în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 , cu modificãrile ulterioare;
     b) sunt cuprinse în ELINCS (Lista europeanã a substanţelor notificate);
     c) sunt clasificate şi etichetate provizoriu de cãtre persoana care rãspunde de introducerea lor pe piaţã în conformitate cu prevederile <>art. 6 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008.
     (5) Pentru preparatele care fac obiectul prezentei hotãrâri, substanţele periculoase prevãzute la alin. (4) clasificate ca periculoase pe baza efectelor lor asupra sãnãtãţii şi/sau asupra mediului, prezente fie sub formã de impuritãţi, fie sub formã de aditivi, trebuie sã fie luate în considerare atunci când concentraţiile lor sunt egale sau superioare celor prevãzute în tabelul nr. 1, cu excepţia cazurilor în care sunt stabilite valori inferioare în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificãrile ulterioare, în anexa nr. 3 secţiunea B sau în anexa nr. 4 secţiunea B, cu excepţia cazului în care sunt prevãzute dispoziţii contrare în anexa nr. 2.

     Tabelul nr. 1


  ┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
  │ │ Concentraţia luatã │
  │ │ în considerare pentru │
  │Categoria de pericol a substanţei├─────────────────────┬────────────────────┤
  │ │ preparate gazoase │ alte preparate │
  │ │ % volum/volum │% greutate/greutate │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Foarte toxic │ ≥ 0,02 │ ≥ 0,1 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Toxic │ ≥ 0,02 │ ≥ 0,1 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Cancerigen │ ≥ 0,02 │ ≥ 0,1 │
  │Categoria 1 sau 2 │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Mutagen │ ≥ 0,02 │ ≥ 0,1 │
  │Categoria 1 sau 2 │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Toxic pentru reproducere │ ≥ 0,02 │ ≥ 0,1 │
  │Categoria 1 sau 2 │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Nociv │ ≥ 0,2 │ ≥ 1 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Coroziv │ ≥ 0,02 │ ≥ 1 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Iritant │ ≥ 0,2 │ ≥ 1 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Sensibilizant │ ≥ 0,2 │ ≥ 1 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Cancerigen │ ≥ 0,2 │ ≥ 1 │
  │Categoria 3 │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Mutagen │ ≥ 0,2 │ ≥ 1 │
  │Categoria 3 │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Toxic pentru reproducere │ ≥ 0,2 │ ≥ 1 │
  │Categoria 3 │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Periculos pentru mediu N │ │ ≥ 0,1 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Periculos pentru stratul de ozon │ ≥ 0,1 │ ≥ 0,1 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
  │Periculos pentru mediu │ │ ≥ 1 │
  └─────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘ART. 5
     (1) Pericolele care decurg din proprietãţile fizicochimice ale unui preparat se evalueazã prin determinarea, potrivit metodelor de testare prevãzute în partea A a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificãrile ulterioare, a proprietãţilor fizico-chimice ale preparatului, necesare pentru o clasificare şi o etichetare corespunzãtoare, în conformitate cu criteriile prevãzute în anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008.
     (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu este necesarã determinarea proprietãţilor explozive, oxidante, extrem de inflamabile, foarte inflamabile sau inflamabile ale unui preparat, cu condiţia ca:
     a) niciunul dintre componenţii sãi sã nu prezinte astfel de proprietãţi şi ca, pe baza informaţiilor de care dispune producãtorul, sã fie puţin probabil ca preparatul sã prezinte pericole de aceastã naturã;
     b) în caz de modificare a compoziţiei unui preparat cu compoziţie cunoscutã, sã existe argumente ştiinţifice prin care sã se arate cã o reevaluare a pericolelor nu va conduce la schimbarea clasificãrii;
     c) preparatele introduse pe piaţã sub formã de aerosoli sã îndeplineascã cerinţele prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţã a generatorilor de aerosoli, cu modificãrile ulterioare.
     (3) În cazul în care metodele de testare prevãzute în partea A a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008 , cu modificãrile ulterioare, nu sunt adecvate, pot fi folosite metode de calcul alternative, dupã cum urmeazã:
     a) pentru preparatele negazoase se poate utiliza metoda de determinare a proprietãţilor oxidante ale preparatelor care conţin peroxizi organici, conform prevederilor pct. 2.2.2.1 din anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008;
     b) pentru determinarea proprietãţilor de inflamabilitate ale preparatelor gazoase se poate utiliza metoda de calcul alternativ prevãzutã la pct. 9.1.1.1 din anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008;
     c) pentru determinarea proprietãţilor oxidante ale preparatelor gazoase se poate utiliza metoda de calcul alternativ prevãzutã la pct. 9.1.1.2 din anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008.
     (4) În cazul preparatelor inflamabile, existã derogãri de la aplicarea metodelor de testare prevãzute în Regulamentul (CE) nr. 440/2008, cu modificãrile ulterioare, conform prevederilor pct. 2.2.5 din anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008.
     (5) Pericolele care decurg din proprietãţile fizico-chimice ale unui preparat reglementat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se evalueazã prin determinarea proprietãţilor fizico-chimice ale preparatului, necesare pentru o clasificare corespunzãtoare, în conformitate cu criteriile din anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008. Aceste proprietãţi se determinã cu ajutorul metodelor de testare prevãzute în partea A a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008 , cu modificãrile ulterioare, cu excepţia cazului în care alte metode recunoscute pe plan internaţional sunt acceptabile potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, al ministrului sãnãtãţii şi al ministrului mediului şi gospodãririi apelor <>nr. 421/<>809/<>687/2005 pentru aprobarea cerinţelor pe care trebuie sã le îndeplineascã dosarele substanţelor active şi ale produselor formulate, necesare evaluãrii în vederea omologãrii, frazelor de risc şi frazelor-tip pentru mãsurile de siguranţã specifice produselor de protecţie a plantelor.
ART. 6
     Pericolele pentru sãnãtate pe care le prezintã un preparat se evalueazã dupã una sau mai multe dintre urmãtoarele proceduri:
     a) prin metoda convenţionalã prevãzutã în anexa nr. 3;
     b) prin determinarea proprietãţilor toxicologice ale preparatului, necesare pentru o clasificare corespunzãtoare, în conformitate cu criteriile prevãzute în anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008, cu ajutorul metodelor de testare specificate în partea B a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008 , cu modificãrile ulterioare, cu excepţia cazului în care pentru produsele de protecţie a plantelor sunt acceptabile, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, al ministrului sãnãtãţii şi al ministrului mediului şi gospodãririi apelor <>nr. 421/<>809/<>687/2005, alte metode recunoscute pe plan internaţional.
ART. 7
     (1) Fãrã a aduce atingere prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, numai atunci când poate fi demonstrat ştiinţific de cãtre persoana responsabilã de introducerea pe piaţã a preparatului cã proprietãţile toxicologice ale acestuia nu pot fi corect determinate prin metoda prevãzutã în anexa nr. 3 sau pornind de la rezultatele testelor efectuate pe animale, se pot aplica metodele prevãzute la art. 6 lit. b), cu condiţia ca acestea sã fie justificate sau autorizate în mod specific, potrivit prevederilor <>art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 471/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor şi al ministrului apelor şi protecţiei mediului <>nr. 143/<>400/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adãpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale.
     (2) În cazul în care o proprietate toxicologicã este determinatã prin metodele prezentate la art. 6 lit. b), pentru obţinerea de noi date, testul se efectueazã în conformitate cu principiile bunei practici de laborator prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bunã practicã de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectãrii acestora în cazul testãrilor efectuate asupra substanţelor chimice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu prevederile <>art. 7 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2002, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 471/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor şi al ministrului apelor şi protecţiei mediului <>nr. 143/<>400/2002.
     (3) Sub rezerva prevederilor art. 8, în cazul în care s-a stabilit o proprietate toxicologicã pe baza celor douã metode prevãzute la art. 6, pentru clasificarea preparatului se folosesc rezultatele obţinute prin metodele prevãzute la art. 6 lit. b), cu excepţia cazurilor în care este vorba despre efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, când se aplicã numai metoda prevãzutã la art. 6 lit. a).
     (4) Orice proprietate toxicologicã a preparatului care nu a fost evaluatã prin metodele prevãzute la art. 6 lit. b) trebuie sã fie evaluatã în conformitate cu metoda prevãzutã în anexa nr. 3.
ART. 8
     Preparatul periculos trebuie clasificat avându-se în vedere şi urmãtoarele elemente:
     a) efectele preparatului asupra omului, în cazul în care se poate demonstra prin studii epidemiologice, prin studii de caz validate ştiinţific, conform prevederilor anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008, sau prin experienţa practicã, fundamentatã statistic, cum ar fi evaluarea datelor furnizate de centrele de informare toxicologicã sau a celor referitoare la bolile profesionale, cã efectele toxicologice asupra omului se deosebesc de cele evidenţiate prin aplicarea metodelor prevãzute la art. 6;
     b) efecte precum potenţarea, în cazul în care se poate demonstra cã din cauza acestor efecte o evaluare convenţionalã ar putea subestima pericolul datorat toxicitãţii preparatului;
     c) efecte precum antagonismul, în cazul în care se poate demonstra cã din cauza acestor efecte o evaluare convenţionalã ar putea supraestima pericolul cauzat de toxicitatea preparatului.
ART. 9
     (1) Pentru preparatele cu compoziţie cunoscutã, cu excepţia celor reglementate de <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, clasificate în conformitate cu metoda prevãzutã la art. 6 lit. b), se va face o nouã evaluare a pericolului pentru sãnãtate prin metodele prevãzute la art. 6 lit. b) sau în anexa nr. 3, atunci când:
     a) producãtorul modificã, în conformitate cu tabelul nr. 2, concentraţia iniţialã, exprimatã în procente greutate/greutate sau în procente volum/volum, a unuia sau mai multor componenţi periculoşi care intrã în compoziţia lor;

     Tabelul nr. 2


  ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │ Domeniul de concentraţie iniţialã │ Variaţia admisã pentru │
  │ a componentului │concentraţia iniţialã a componentului│
  ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ ≤ 2,5% │ ± 30% │
  ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ > 2,5 ≤ 10% │ ± 20% │
  ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ > 10 ≤ 25% │ ± 10% │
  ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ > 25 ≤ 100% │ ± 5% │
  └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘     b) producãtorul modificã compoziţia preparatelor, înlocuind sau adãugând unul ori mai mulţi componenţi, chiar dacã sunt sau nu periculoşi în sensul definiţiilor cuprinse în <>art. 2 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008.
     (2) Aceastã nouã evaluare este aplicabilã cu excepţia cazurilor în care existã argumente ştiinţifice convingãtoare care aratã cã o reevaluare a pericolului nu va conduce la o schimbare a clasificãrii.
ART. 10
     (1) Evaluarea pericolelor pentru mediu ale unui preparat se realizeazã dupã una sau mai multe dintre urmãtoarele proceduri:
     a) prin metoda convenţionalã de calcul prevãzutã în anexa nr. 4;
     b) prin determinarea proprietãţilor periculoase pentru mediu ale preparatului, necesare pentru o clasificare corespunzãtoare, în conformitate cu criteriile prevãzute în anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008, cu ajutorul metodelor de testare prevãzute în partea C a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008, cu modificãrile ulterioare, cu excepţia cazului în care pentru produsele de protecţia plantelor sunt acceptabile alte metode recunoscute pe plan internaţional în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, al ministrului sãnãtãţii şi al ministrului mediului şi gospodãririi apelor <>nr. 421/<>809/<>687/2005.
     (2) Condiţiile de aplicare a metodelor de testare sunt prevãzute în anexa nr. 4 secţiunea C, fãrã a aduce atingere cerinţelor de testare prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
     (3) În situaţia în care se stabileşte o proprietate ecotoxicologicã pe baza metodelor prevãzute la alin. (1) lit. b), în vederea obţinerii de noi date, testul se realizeazã în conformitate cu principiile bunei practici de laborator prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 63/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în conformitate cu dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 471/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
     (4) În situaţia în care pericolele pentru mediu au fost evaluate dupã ambele proceduri prevãzute la alin. (1), rezultatele obţinute prin metodele prevãzute la alin. (1) lit. b) se folosesc la clasificarea preparatului.
ART. 11
     (1) Pentru preparatele cu compoziţie cunoscutã, cu excepţia celor reglementate de <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, clasificate conform metodelor prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. b), se efectueazã o nouã evaluare a pericolului pentru mediu dupã metoda prevãzutã în anexa nr. 4 sau dupã cele prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. b), atunci când:

     a) producãtorul modificã, în conformitate cu tabelul nr. 3, concentraţia iniţialã, exprimatã în procente greutate/greutate sau în procente volum/volum, a unuia sau mai multor componenţi periculoşi care intrã în compoziţia lor;

     Tabelul nr. 3


  ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │ Limitele de concentraţie iniţialã │ Variaţia admisã pentru │
  │ a componentului │concentraţia iniţialã a componentului│
  ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ ≤ 2,5% │ ± 30% │
  ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ > 2,5 ≤ 10% │ ± 20% │
  ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ > 10 ≤ 25% │ ± 10% │
  ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ > 25 ≤ 100% │ ± 5% │
  └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘     b) producãtorul modificã compoziţia înlocuind sau adãugând unul ori mai mulţi componenţi, chiar dacã sunt sau nu periculoşi în sensul definiţiilor cuprinse în <>art. 2 alin. (2) al Hotãrârii Guvernului nr. 1.408/2008.
     (2) Aceastã nouã evaluare este aplicabilã cu excepţia cazului în care existã argumente ştiinţifice convingãtoare care aratã cã o reevaluare a pericolului nu va conduce la o schimbare a clasificãrii.
ART. 12
     (1) Este interzisã introducerea pe piaţã a preparatelor care fac obiectul prezentei hotãrâri dacã acestea nu îndeplinesc criteriile de clasificare, ambalare şi etichetare.
     (2) Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului solicitã persoanei responsabile de introducerea pe piaţã a preparatului informaţii legate de compoziţia acestuia şi orice alte informaţii utile în acest sens, cum sunt:
     a) datele utilizate pentru clasificarea şi etichetarea preparatului;
     b) datele referitoare la cerinţele de ambalare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3), inclusiv certificatul de testare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 partea A la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008;
     c) datele utilizate la întocmirea fişei cu date de securitate, în conformitate cu art. 30.
     (3) Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului comunicã Comisiei Europene informaţii şi date referitoare la aplicarea prevederilor privind preparatele periculoase, dupã ce în prealabil a informat Ministerul Mediului şi Pãdurilor în legãturã cu acestea.
ART. 13
     (1) Este interzisã introducerea pe piaţã a preparatelor prevãzute la art. 1 alin. (2) şi a celor prevãzute în anexa nr. 1 potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) dacã ambalajul acestora nu îndeplineşte urmãtoarele cerinţe:
     a) ambalajele trebuie sã fie proiectate şi realizate astfel încât sã împiedice orice pierdere de conţinut; aceastã cerinţã nu se aplicã atunci când se prevãd dispozitive de siguranţã speciale;
     b) materialele din care sunt realizate ambalajele şi sistemele de închidere nu trebuie sã fie susceptibile la atacul conţinutului sau sã formeze cu acesta compuşi periculoşi;
     c) ambalajul şi sistemele de închidere trebuie sã fie rezistente şi solide pentru a se evita slãbirea acestora şi pentru a îndeplini criteriile de securitate în condiţiile unei manipulãri normale;
     d) recipientele prevãzute cu sisteme de închidere trebuie sã fie proiectate astfel încât ambalajul sã permitã închiderea în mod repetat, fãrã pierdere de conţinut.
     (2) Recipientele care conţin preparate oferite sau vândute publicului larg nu trebuie sã aibã:
     a) o formã şi/sau un design de naturã sã atragã sau sã stimuleze curiozitatea copiilor ori sã inducã în eroare consumatorii;
     b) o prezentare şi/sau o denumire ca cele utilizate pentru produsele alimentare sau hrana pentru animale ori produsele medicinale sau cosmetice.
     (3) Recipientele care conţin preparate oferite sau vândute publicului larg şi care sunt prevãzute în anexa nr. 1 trebuie sã îndeplineascã cel puţin una dintre urmãtoarele condiţii:
     a) sã fie prevãzute cu un sistem de închidere de siguranţã pentru copii;
     b) sã aibã o indicaţie tactilã de pericol.
     (4) Sistemele trebuie sã fie conforme cu specificaţiile tehnice prevãzute în anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008.
     (5) Ambalajul pentru preparate este considerat corespunzãtor cerinţelor prevãzute la alin. (1) lit. a)-c) atunci când acesta se conformeazã cerinţelor aplicabile la transportul mãrfurilor periculoase pe calea feratã, pe cãi rutiere, aeriene sau pe cãi navigabile interioare şi maritime.
ART. 14
     Este interzisã introducerea pe piaţã:
     a) a preparatelor dacã eticheta de pe ambalaj nu îndeplineşte toate cerinţele prevãzute de art. 15-22 şi dacã nu corespunde dispoziţiilor specifice prevãzute în anexa nr. 2 secţiunile A şi B;
     b) a preparatelor, în sensul art. 1 alin. (3), aşa cum sunt ele definite în secţiunile B şi C ale anexei nr. 2, dacã eticheta de pe ambalaj nu îndeplineşte cerinţele prevãzute la art. 15 lit. a) şi b) şi nu corespunde dispoziţiilor speciale cuprinse în secţiunile B şi C ale anexei nr. 2.
ART. 15
     Pe orice ambalaj trebuie indicate lizibil, în mod clar şi în aşa fel încât sã nu se poatã şterge urmãtoarele informaţii:
     a) denumirea comercialã sau denumirea prin care furnizorul identificã preparatul;
     b) numele, adresa completã şi numãrul de telefon ale persoanei stabilite pe teritoriul Comunitãţii care rãspunde de introducerea pe piaţã a preparatului, indiferent cã este producãtor, importator sau distribuitor;
     c) denumirea chimicã a substanţei sau substanţelor periculoase prezente în preparat;
     d) simbolurile şi indicaţiile de pericol;
     e) natura riscurilor specifice atribuite - fraze R;
     f) recomandãri de prudenţã - fraze S;
     g) cantitatea nominalã - masa nominalã sau volumul nominal al conţinutului în cazul preparatelor oferite sau vândute publicului larg.
ART. 16
     (1) Înscrierea pe eticheta preparatului a denumirii chimice a substanţei sau substanţelor periculoase prezente în acesta se realizeazã în conformitate cu urmãtoarele cerinţe:
     a) pentru preparatele clasificate T^+, T, Xn, în conformitate cu prevederile art. 6, trebuie luate în considerare numai substanţele T^+, T, Xn prezente în concentraţie egalã cu sau mai mare decât limita inferioarã (limita Xn) prevãzutã pentru fiecare dintre ele în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificãrile ulterioare, sau în anexa nr. 3 secţiunea B;
     b) pentru preparatele clasificate C, conform prevederilor art. 6, se iau în considerare numai substanţele C prezente în concentraţie egalã cu sau mai mare decât limita inferioarã (limita Xi) stabilitã în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificãrile ulterioare, sau în anexa nr. 3 secţiunea B;
     c) denumirile substanţelor care au determinat clasificarea preparatului în una sau mai multe dintre urmãtoarele categorii de pericole:
     (i) cancerigen categoriile 1, 2 sau 3;
     (ii) mutagen categoriile 1, 2 sau 3;
     (iii) toxic pentru reproducere categoriile 1, 2 sau 3;
     (iv) foarte toxic, toxic sau nociv datoritã efectelor neletale în urma unei singure expuneri;
     (v) toxic sau nociv datoritã efectelor grave în urma expunerii repetate sau prelungite;
     (vi) sensibilizant.
     (2) Denumirea chimicã trebuie sã fie menţionatã sub una dintre denumirile prevãzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificãrile ulterioare, sau o denumire chimicã recunoscutã pe plan internaţional, dacã o asemenea denumire nu este prevãzutã încã în aceastã anexã.
     (3) Ca urmare a prevederilor alin. (1), nu este necesarã menţionarea pe etichetã a denumirii niciuneia dintre substanţele care au condus la clasificarea preparatului în una sau mai multe dintre urmãtoarele categorii de pericol:
     a) exploziv;
     b) oxidant;
     c) extrem de inflamabil;
     d) foarte inflamabil;
     e) inflamabil;
     f) iritant;
     g) periculos pentru mediu.
     (4) Se excepteazã de la prevederile alin. (3) cazurile în care substanţa trebuie sã fie menţionatã în temeiul alin. (1).
     (5) Este suficient un numãr de maximum 4 denumiri chimice ale substanţelor din compoziţia preparatului pentru identificarea substanţelor responsabile în principal de pericolele majore pentru sãnãtate care au determinat clasificarea şi alegerea frazelor de risc adecvate. În anumite cazuri pot fi necesare mai mult de 4 denumiri chimice ale substanţelor din componenţa preparatului.
ART. 17
     (1) Etichetarea preparatelor cu simbolurile de pericol şi indicaţiile de pericol prevãzute la art. 15 lit. d) se efectueazã potrivit prevederilor anexelor nr. 1 şi 4 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008 şi este aplicatã în funcţie de rezultatele evaluãrii pericolelor efectuate potrivit prevederilor anexelor nr. 3-5.
     (2) În cazul în care se impune atribuirea a mai mult de un simbol de pericol pentru un preparat, trebuie respectate urmãtoarele:
     a) obligaţia de a aplica simbolul "T" face opţionalã utilizarea simbolurilor "C" şi "X", dacã nu existã prevederi contrare în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificãrile ulterioare;
     b) obligaţia de a aplica simbolul "C" face opţionalã utilizarea simbolului "X";
     c) obligaţia de a aplica simbolul "E" face opţionalã utilizarea simbolurilor "F" şi "O";
     d) obligaţia de a aplica simbolul "Xn" face opţionalã utilizarea simbolului "Xi".
     (3) Simbolul sau simbolurile sunt tipãrite cu negru, pe fond galben-portocaliu.
ART. 18
     (1) Etichetarea preparatelor cu frazele R prevãzute la art. 15 lit. e) trebuie sã fie în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 şi 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008, iar atribuirea acestora în concordanţã cu rezultatele evaluãrii pericolelor, realizatã în conformitate cu anexele nr. 3-5.
     (2) Un numãr de maxim 6 fraze R este suficient pentru descrierea riscurilor; în acest scop, combinaţiile de fraze prevãzute în anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008 sunt considerate fraze unice.
     (3) În cazul în care preparatul se încadreazã concomitent în mai multe categorii de pericol, frazele-tip trebuie sã acopere totalitatea principalelor pericole prezentate de preparat. În anumite cazuri, pot fi necesare mai mult de 6 fraze R.
     (4) Frazele-tip "extrem de inflamabil" sau "foarte inflamabil" pot sã nu fie utilizate în cazul în care descriu o indicaţie de pericol utilizatã în concordanţã cu prevederile art. 17.
ART. 19
     (1) Etichetarea preparatelor cu recomandãrile de prudenţã (fraze S) prevãzute la art. 15 lit. f) trebuie sã fie în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 şi 6 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008, iar atribuirea acestora în funcţie de rezultatele evaluãrii pericolelor, realizatã în conformitate cu anexele nr. 3-5.
     (2) Este suficient un numãr de maxim 6 fraze S pentru formularea celor mai adecvate recomandãri de prudenţã, în acest scop, combinaţiile de fraze prevãzute în anexa nr. 6 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008 sunt considerate fraze unice. Cu toate acestea, în anumite cazuri pot fi necesare mai mult de 6 fraze S.
     (3) În cazul în care inscripţionarea pe etichetã sau chiar pe ambalaj este fizic imposibilã, ambalajul va fi însoţit de recomandãri de prudenţã cu privire la utilizarea preparatului.
ART. 20
     Etichetarea ecologicã trebuie sã respecte dispoziţiile speciale prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 21
     În cazul în care conţinutul ambalajului nu depãşeşte 125 ml:
     a) pentru preparatele clasificate ca foarte inflamabile, oxidante, iritante, cu excepţia celor care au atribuite fraza R41, sau periculoase pentru mediu şi cãrora li se atribuie simbolul N, inscripţionarea frazelor R sau a frazelor S nu este necesarã;
     b) pentru preparatele clasificate ca inflamabile sau periculoase pentru mediu şi cãrora nu li se atribuie simbolul N, este necesarã inscripţionarea frazelor R, dar nu şi a frazelor S.
ART. 22
     Fãrã a aduce atingere <>art. 34 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, indicaţiile de tipul "netoxic", "nenociv", "nepoluant", "ecologic" sau orice altã indicaţie al cãrei scop este de a demonstra caracterul nepericulos al unui preparat sau care poate duce la subestimarea pericolelor prezentate de preparatul respectiv nu trebuie menţionate pe ambalajul sau eticheta niciunuia dintre preparatele reglementate de prezenta hotãrâre.
ART. 23
     (1) Atunci când menţiunile prevãzute de art. 14-22 se gãsesc pe o etichetã, aceasta trebuie fixatã bine pe una sau mai multe feţe ale ambalajului, astfel încât aceste menţiuni sã poatã fi citite orizontal în cazul în care ambalajul este depozitat în condiţii normale.
     (2) Dimensiunile etichetei sunt stabilite în anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008, iar eticheta este destinatã exclusiv informaţiilor prevãzute de prezenta hotãrâre şi, dacã este necesar, informaţii suplimentare referitoare la sãnãtate sau securitate.
     (3) Eticheta nu este obligatorie atunci când menţiunile impuse conform modalitãţilor prevãzute la alin. (1) şi (2) sunt inscripţionate în mod vizibil chiar pe ambalaj.
     (4) Culoarea şi forma de prezentare a etichetei sau, în cazul prevãzut de alin. (3), ale ambalajului trebuie sã fie astfel realizate încât simbolul de pericol şi fondul acestuia sã se poatã distinge cu claritate.
     (5) Informaţiile înscrise pe etichetã conform prevederilor art. 14-22 trebuie sã se distingã în mod clar pe fondul acestuia şi sã aibã o dimensiune şi o spaţiere suficiente pentru a putea fi citite cu uşurinţã.
     (6) Prevederile speciale cu privire la forma de prezentare şi formatul acestor informaţii sunt stabilite în anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008.
     (7) Pentru preparatele introduse pe piaţa din România eticheta se redacteazã în limba românã.
ART. 24
     Cerinţele de etichetare sunt considerate ca fiind îndeplinite:
     a) în cazul unui ambalaj exterior care cuprinde unul sau mai multe ambalaje interioare, dacã ambalajul exterior este etichetat în conformitate cu normele internaţionale privind transportul mãrfurilor periculoase şi dacã ambalajul sau ambalajele interioare sunt etichetate în conformitate cu prezenta hotãrâre;
     b) în cazul unui ambalaj unic, dacã acesta este etichetat în conformitate cu normele internaţionale pentru transportul mãrfurilor periculoase, precum şi cu prevederile art. 15, 16, 18 şi 19 pentru preparatele clasificate în conformitate cu art. 10 şi 11 se aplicã şi dispoziţiile art. 17, pentru proprietatea respectivã, atunci când aceasta nu a fost menţionatã ca atare pe etichetã sau, dacã este cazul, pentru tipuri speciale de ambalaj, de exemplu buteliile de gaz mobile, cu respectarea dispoziţiilor specifice prevãzute de anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008.
ART. 25
     Pentru preparatele periculoase care nu pãrãsesc teritoriul României se poate admite etichetarea în conformitate cu normele naţionale în locul etichetãrii în conformitate cu normele internaţionale privind transportul mãrfurilor periculoase.
ART. 26
     (1) Prevederile art. 13-25 nu se aplicã pentru explozivii introduşi pe piaţã în vederea producerii unui efect practic prin explozie sau prin efect pirotehnic.
     (2) Prevederile art. 13-25 nu se aplicã anumitor preparate periculoase în sensul prevederilor art. 5-11, definite conform pct. 9.3 din anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008, dacã, în forma sub care sunt introduse pe piaţã nu prezintã niciun risc din punct de vedere al proprietãţilor fizico-chimice ori risc pentru sãnãtate sau pentru mediu.
ART. 27
     (1) La introducerea pe piaţã a preparatelor periculoase sunt permise urmãtoarele excepţii:
     a) pe ambalajele care sunt fie prea mici, fie improprii pentru a fi etichetate în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1)-(3), etichetarea prevãzutã de art. 14-22 poate sã fie efectuatã într-un alt mod adecvat;
     b) prin excepţie de la prevederile art. 14-25, ambalajele care conţin preparate periculoase care sunt clasificate ca nocive, extrem de inflamabile, foarte inflamabile, inflamabile, iritante sau oxidante pot sã nu fie etichetate sau sã fie etichetate într-un alt mod, în cazul în care ambalajele conţin cantitãţi atât de mici încât acestea nu prezintã niciun pericol pentru persoanele care manipuleazã aceste preparate sau pentru alte persoane;
     c) prin excepţie de la prevederile art. 14-25, ambalajele care conţin preparate clasificate în conformitate cu prevederile art. 10-11 pot sã nu fie etichetate sau sã fie etichetate într-un alt mod, în cazul în care cantitãţile pe care le conţin sunt atât de mici încât nu prezintã niciun pericol pentru mediu;
     d) prin excepţie de la prevederile art. 14-25, ambalajele preparatelor periculoase care nu sunt menţionate la lit. b) sau c) pot sã fie etichetate într-un alt mod adecvat, în cazul în care ambalajele sunt prea mici pentru a permite etichetarea prevãzutã la art. 14-25 şi nu prezintã niciun pericol pentru persoanele care manipuleazã aceste preparate sau pentru alte persoane.
     (2) În cazul în care se aplicã prevederile alin. (1) nu este permisã utilizarea altor simboluri, indicaţii de pericol, fraze R sau fraze S decât cele prevãzute prin prezenta hotãrâre.
ART. 28
     În cazul în care se aplicã prevederile art. 27, Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului informeazã imediat Comisia Europeanã şi celelalte state membre.
ART. 29
     Orice reclamã pentru un preparat, în sensul prezentei hotãrâri, care permite unei persoane din publicul larg sã încheie un contract de cumpãrare fãrã a vedea în prealabil eticheta preparatului trebuie sã precizeze tipul sau tipurile de pericol indicate pe etichetã, fãrã a aduce atingere prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţã, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
ART. 30
     Fişa cu date de securitate şi furnizarea ei trebuie sã respecte prevederile titlului IV şi ale anexei II din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1.999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 31
     (1) În cazul în care persoana care rãspunde de introducerea pe piaţã a preparatului poate demonstra cã menţionarea pe etichetã sau în fişa cu date de securitate a identitãţii chimice a unei substanţe care este clasificatã exclusiv ca iritantã, cu excepţia celor cãrora li se atribuie fraza R41, sau iritantã în combinaţie cu una sau mai multe din celelalte proprietãţi prevãzute la art. 16 alin. (2)-(4) sau nocivã ori nocivã în combinaţie cu una sau mai multe din proprietãţile prevãzute la art. 16 alin. (2)-(4), care prezintã numai efecte letale acute, prezintã un risc pentru natura confidenţialã a proprietãţii sale intelectuale, acesteia i se permite, conform prevederilor din anexa nr. 5, sã facã trimitere la aceastã substanţã fie cu ajutorul unei denumiri care identificã cele mai importante grupe chimice funcţionale, fie cu ajutorul unei denumiri alternative.
     (2) Aceastã procedurã nu se aplicã în cazul în care pentru substanţa respectivã existã o limitã de expunere în temeiul dispoziţiilor comunitare.
ART. 32
     (1) În cazul în care persoana responsabilã de introducerea pe piaţa din România pentru prima datã a unui preparat doreşte sã beneficieze de dispoziţiile legate de confidenţialitate, depune o cerere la Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului.
     (2) Cererea de confidenţialitate trebuie sã fie redactatã în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 şi sã furnizeze informaţiile incluse în formularul din secţiunea A a acestei anexe.
     (3) Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului poate solicita informaţii suplimentare persoanei responsabile de introducerea pe piaţã a preparatului, dacã acestea sunt necesare pentru evaluarea validitãţii cererii de confidenţialitate.
     (4) Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului informeazã în termen de 30 de zile solicitantul asupra deciziei luate, iar persoana responsabilã de introducerea pe piaţã a preparatului transmite o copie a acestei decizii autoritãţilor competente ale fiecãrui stat membru în care doreşte sã comercializeze produsul.
     (5) Informaţiile confidenţiale puse la dispoziţia autoritãţilor unui stat membru sau a Comisiei trebuie sã fie în conformitate cu prevederile art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificãrile ulterioare.
ART. 33
     Fãrã a aduce atingere prevederilor prezentei hotãrâri, autoritãţile publice pot asigura, prin reglementãri specifice, conform legii, protecţia sãnãtãţii şi a siguranţei la locul de muncã a persoanelor, în timpul utilizãrii preparatelor periculoase.
ART. 34
     (1) Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului şi Biroul pentru Regulamentul sanitar internaţional şi informare toxicologicã din structura Institutului Naţional de Sãnãtate Publicã şi centrele de expertizã şi informare toxicologicã prevãzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative <>nr. 2.021/<>691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţã medicalã de urgenţã şi de prim ajutor calificat" din <>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii sunt autoritãţile competente pentru primirea informaţiilor, inclusiv compoziţia chimicã, referitoare la preparatele introduse pe piaţã şi considerate ca periculoase în baza efectelor lor asupra sãnãtãţii sau în baza efectelor fizico-chimice ale acestora.
     (2) Autoritãţile competente prevãzute la alin. (1) trebuie sã garanteze pãstrarea confidenţialitãţii informaţiilor primite, care nu pot fi utilizate decât pentru a rãspunde oricãrei solicitãri de ordin medical prin mãsuri atât preventive, cât şi curative, în special în caz de urgenţã.
     (3) Autoritãţile competente prevãzute la alin. (1) garanteazã cã informaţiile nu sunt utilizate în alte scopuri.
     (4) Autoritãţile competente prevãzute la alin. (1) trebuie sã dispunã, din partea producãtorilor sau a persoanelor care rãspund de comercializare, de toate informaţiile prevãzute de cerinţele legislaţiei naţionale în vigoare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
ART. 35
     Fãrã a aduce atingere altor dispoziţii din legislaţia naţionalã, nu se poate interzice, restricţiona sau împiedica introducerea pe piaţã a preparatelor din motive legate de clasificare, ambalare, etichetare sau fişe cu date de securitate, dacã acestea respectã dispoziţiile prezentei hotãrâri.
ART. 36
     (1) În cazul în care constatã, pe baza dovezilor detaliate, cã un preparat, deşi corespunde prevederilor prezentei hotãrâri, prezintã un pericol pentru sãnãtatea umanã sau pentru mediu, Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului poate decide interzicerea temporarã sau impunerea unor condiţii speciale privind introducerea pe piaţã a preparatului respectiv, pe teritoriul României.
     (2) Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului informeazã de îndatã Comisia Europeanã şi celelalte state membre cu privire la aceasta, precizând motivele care îi justificã decizia, cu informarea prealabilã a Ministerului Mediului şi Pãdurilor.
ART. 37
     (1) Urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice constituie contravenţii şi se sancţioneazã, dupã cum urmeazã:
     a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amendã de la 30.000 lei la 50.000 lei;
     b) nerespectarea prevederilor art. 13, cu amendã de la 20.000 lei la 40.000 lei;
     c) nerespectarea prevederilor art. 14-23, cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei.
     (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) se realizeazã de personalul împuternicit al Gãrzii Naţionale de Mediu.
     (3) În cazul în care preparatele sunt introduse pe piaţã cu scopul de a fi oferite sau vândute publicului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c) se realizeazã de personalul împuternicit al Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
     (4) Contravenţiilor prevãzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 38
     Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre şi se actualizeazã prin ordin al ministrului mediului şi pãdurilor, în funcţie de adaptãrile la progresul tehnic în conformitate cu procedura prevãzutã de legislaţia comunitarã în domeniu, şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 39
     (1) Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 10 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României.
     (2) Prezenta hotãrâre este în vigoare pânã la data de 1 iunie 2015, potrivit prevederilor art. 60 al Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, cu modificãrile ulterioare.
ART. 40
     (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, <>Hotãrârea Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 25 februarie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se abrogã.
     (2) Ori de câte ori într-o lege specialã sau în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (1), trimiterea se considerã fãcutã la dispoziţiile corespunzãtoare din prezenta hotãrâre.

     Prezenta hotãrâre transpune prevederile Directivei nr. 1.999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene nr. L 200 din 30 iulie 1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                  PRIM-MINISTRU
                                     EMIL BOC

                                 Contrasemneazã:
                                 ---------------
                         Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                  Laszlo Borbely

             Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                                 Adriean Videanu

                               Ministrul sãnãtãţii,
                                   Cseke Attila

                  Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                                  Mihail Dumitru

                Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                             Mihai Constantin Şeitan

               Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia
                                 Consumatorilor,
                              Constantin Cerbulescu

                  Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
                                  Bogdan Mãnoiu

                          Ministrul finanţelor publice,
                        Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

     Bucureşti, 1 septembrie 2010.
     Nr. 937.
 __________
     *) Anexele nr. 1-5 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

                                       ----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016