Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 930 din 27 noiembrie 2013  privind modificarea si completarea anexei nr. 19 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 930 din 27 noiembrie 2013 privind modificarea si completarea anexei nr. 19 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    - La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Prezidenţiale:
    a) se introduc două noi poziţii: "Complex Palat Cotroceni: teren şi amenajări la teren" şi "Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri administrative şi anexe, împrejmuiri, instalaţii aferente construcţiilor, drumuri, alei, reţele, terase, gradene şi alte elemente de construcţii" având datele de identificare, descrierea tehnică, vecinătăţile, adresa, valorile de inventar şi datele de carte funciară prevăzute în anexa nr. 1;
    b) se modifică denumirea bunului imobil cu nr. M.F. 35891, din "Complexul Cotroceni - Bucureşti" în "Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri muzeale", precum şi datele de identificare, descrierea tehnică/artistică, adresa, valoarea de inventar şi datele de carte funciară, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2;
    c) se completează denumirile bunurilor mobile cu nr. M.F. 20907, 21137, 21175 şi se modifică datele de identificare, descrierea tehnică/artistică, adresa şi valorile de inventar pentru aceste bunuri, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 3;
    d) se modifică denumirea bunului mobil cu nr. M.F. 21140, precum şi datele de identificare, descrierea tehnică/artistică, adresa şi valoarea de inventar ale acestuia, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 4;
    e) se modifică datele de identificare, descrierea tehnică/artistică, adresa şi valorile de inventar ale bunurilor mobile cu nr. M.F. 21138, 21139, 21141, 21142, 21143, 21144, 21145, 21146, 21147, 21148, 21149, 21150, 21151, 21152, 21153, 21154, 21155, 21156, 21157, 21158, 21159, 21160, 21161, 21162, 21163, 21164, 21165, 21166, 21167, 21168, 21169, 21170, 21171, 21172, 21173, 21174, 21176, 21177, 21178, 21179, 21180, 21181, 21182, 21183, 21184, 21185, 21186, 21187, 21188, 21189, 21190, 21192, 21193, 21195, 21196, 21197, 21198, 21199, 21200, 21201, 21202, 21203, 21204, 21205, 21206, 21207, 21208, 21209, 21210, 21211, 99303, 99305, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 5.
    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                       Secretarul general al Guvernului,
                                   Ion Moraru

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

    Bucureşti, 27 noiembrie 2013.
    Nr. 930.


    ANEXA 1

         INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale │ │ │
│administraţiei publice centrale) │ 4283732 │ ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care │ │ │
│funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea │ │ │
│organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu │ │ │
│modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, │ │ │
│şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────────────┬────────┬──────┤
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Situaţia│ Tip │
│ │ │ │ │ │ │ │juridică│ bun │
│ Nr. │Cod de │ │ │ │ Valoarea │ │ actuală│ │
│ M.F. │clasi- │ Denumire ├───────────────────┬─────────┬───────────────┤Anul │ de ├──────────┬───────────┼────────┤ │
│ │ficare │ │ Descriere tehnică │ Veci- │ Adresa │dobân-│ inventar │ Baza │ În │Concesi-│ │
│ │ │ │ (pe scurt) │ nătăţi │ │dirii/│ (în lei) │ legală │ adminis- │ une/ │ │
│ │ │ │ │ (după │ │dării │ │ │ trare/ │ Închi-│ │
│ │ │ │ │ caz, │ │ în │ │ │ conce- │riat/Dat│ │
│ │ │ │ │ (pe │ │folo- │ │ │ siune │cu titlu│ │
│ │ │ │ │ scurt) │ │sinţă │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ *) │ 8.29.02│COMPLEX PALAT │Include: │N: Şos. │Ţara: România, │ 2001 │ 938.277.814│Hotărârea │în admi- │ │imobil│
│ │ │COTROCENI: │A. Teren intravilan│Cotroceni│judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │teren şi │Zona Cotroceni, în │V: Bd. │piul Bucureşti;│ │ │nr. │CF nr. │ │ │
│ │ │amenajări la │suprafaţă de │Geniului │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│58949 │ │ │
│ │ │teren │186.783 mp │S-V: Şos.│Bd. Prof. Dr. │ │ │ │Încheiere │ │ │
│ │ │ │B. Amenajări la │Panduri │Gheorghe │ │ │ │nr. 440753/│ │ │
│ │ │ │teren, compuse din │S, S-E: │Marinescu nr. 2│ │ │ │07.12.2010 │ │ │
│ │ │ │albie pârâu arti- │Str. Ana │ │ │ │ │la OCPI │ │ │
│ │ │ │ficial şi 2 lacuri │Davila │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
│ │ │ │artificiale, în │E; Bd. │ │ │ │ │sector 5 │ │ │
│ │ │ │suprafaţă de │Prof. Dr.│ │ │ │ │Conversie │ │ │
│ │ │ │2.576 mp │Gheorghe │ │ │ │ │în CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │Marinescu│ │ │ │ │217584/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │07.05.2012 │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┤
│ *) │ 8.29.02│COMPLEX PALAT │Construcţii cu │ │Ţara: România, │ 2001 │ 399.419.235│Hotărârea │în admi- │ │imobil│
│ │ │COTROCENI: │subsol parţial, │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │imobil - cor- │parter; P+1E, P+2E │ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │CF nr. │ │ │
│ │ │puri clădiri │sau P+3E, cu │ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│58949 │ │ │
│ │ │administrative│structuri din beton│ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │Încheiere │ │ │
│ │ │şi anexe, │armat monolit, │ │Gheorghe │ │ │ │nr. 440753/│ │ │
│ │ │împrejmuiri, │structuri zidărie │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │07.12.2010 │ │ │
│ │ │instalaţii │din BCA şi con- │ │ │ │ │ │la OCPI │ │ │
│ │ │aferente con- │strucţii parţiale │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
│ │ │strucţiilor, │din lemn; │ │ │ │ │ │sector 5 │ │ │
│ │ │drumuri, alei,│Sc = 11.053 mp, │ │ │ │ │ │Conversie │ │ │
│ │ │reţele,terase,│Sd = 32.026 mp; │ │ │ │ │ │în CF nr. │ │ │
│ │ │gradene şi │Corpuri de clădiri │ │ │ │ │ │217584/ │ │ │
│ │ │alte elemente │C4, C5, C6, C7, C8,│ │ │ │ │ │07.05.2012 │ │ │
│ │ │de construcţii│C9, C11, C12, C13, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C14, C15, C16, C17,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C18, C19, C20, C21,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C22, C23 şi C24 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────────────┴───────────────────┴─────────┴───────────────┴──────┴─────────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────┘
                                                                              TOTAL: 1.337.697.049 lei


-----------
    *) Repunere în inventarul domeniului public al statului, în forma divizată, actualizată conform înscrierii în Cartea funciară nr. 58949 din 7 decembrie 2010, transcrisă în Cartea funciară nr. 217584 din 7 mai 2012, a bunului imobil cu nr. M.F. 20349 "Complex Palat Cotroceni compus din: 5 corpuri de clădiri cu anexe şi terenul aferent în suprafaţă de 186.613,70 mp", omis din anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    Se vor aloca numere de inventar M.F. noi pentru imobilele din anexa nr. 1.


    ANEXA 2

             INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale │ │ │
│administraţiei publice centrale) │ 4283732 │ ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care │ │ │
│funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea │ │ │
│organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu │ │ │
│modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, │ │ │
│şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────┤
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Situaţia │ Tip │
│ │ │ │ │ │ │ │juridică │ bun │
│ Nr. │Cod de │ │ │ │ Valoarea │ │ actuală │ │
│ M.F. │clasi- │ Denumire ├───────────────────┬──────┬───────────────┤Anul │ de ├──────────┬───────────┼─────────┤ │
│ │ficare │ │ Descriere tehnică │Veci- │ Adresa │dobân-│ inventar │ Baza │ În │Concesi- │ │
│ │ │ │ (pe scurt) │nătăţi│ │dirii/│ (în lei) │ legală │ adminis- │ une/ │ │
│ │ │ │ │(după │ │dării │ │ │ trare/ │ Închi- │ │
│ │ │ │ │caz, │ │ în │ │ │ conce- │riat/Dat │ │
│ │ │ │ │(pe │ │folo- │ │ │ siune │cu titlu │ │
│ │ │ │ │scurt)│ │sinţă │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 35891│ 8.24.01│COMPLEX PALAT │Include: │ │Ţara: România, │ 2001 │ 162.508.360│Hotărârea │în admi- │ │imobil│
│ │ │COTROCENI: │A. Monument de │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │imobil - │arhitectură, ansam-│ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │CF nr. │ │ │
│ │ │corpuri clă- │blu şi sit istoric │ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│58949 │ │ │
│ │ │diri muzeale │şi arheologic, │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │Încheiere │ │ │
│ │ │ │muzeu de interes │ │Gheorghe │ │ │ │nr. 440753/│ │ │
│ │ │ │naţional. Construc-│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │07.12.2010 │ │ │
│ │ │ │ţie cu subsol par- │ │ │ │ │ │la OCPI │ │ │
│ │ │ │ţial, parter, P+1E,│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
│ │ │ │P+2E sau P+3E, │ │ │ │ │ │sector 5 │ │ │
│ │ │ │datată 1679-1925 şi│ │ │ │ │ │Conversie │ │ │
│ │ │ │restaurată în 1986.│ │ │ │ │ │în CF nr. │ │ │
│ │ │ │Structura de rezis-│ │ │ │ │ │217584/ │ │ │
│ │ │ │tenţă din zidărie │ │ │ │ │ │07.05.2012 │ │ │
│ │ │ │portantă şi cadre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de beton armat, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şarpantă din lemn. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Corpuri de clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C1 (Sc = 674 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sd = 2.781 mp), C2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Sc = 982 mp, Sd = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │3.583 mp), C3 (Sc =│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │925 mp, 2.775 mp); │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │B. Clădire pavilion│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acces vizitatori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │muzeu, realizată în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │anul 1999, cu par- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ter, cu structura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din zidărie por- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tantă din cărămidă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu sâmburi de beton│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi învelitoare în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │terasă; Corp │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │clădire C10 (Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sd = 123 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────────────┴───────────────────┴──────┴───────────────┴──────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴──────┘
                                                                            TOTAL: 162.508.360 lei    ANEXA 3

              INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale │ │ │
│administraţiei publice centrale) │ 4283732 │ ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care │ │ │
│funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea │ │ │
│organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu │ │ │
│modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, │ │ │
│şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────┤
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Situaţia │ Tip │
│ │ │ │ │ │ │ │juridică │ bun │
│ Nr. │Cod de │ │ │ │ Valoarea │ │ actuală │ │
│ M.F. │clasi- │ Denumire ├───────────────────┬──────┬───────────────┤Anul │ de ├──────────┬───────────┼─────────┤ │
│ │ficare │ │ Descriere tehnică │Veci- │ Adresa │dobân-│ inventar │ Baza │ În │Concesi- │ │
│ │ │ │ (pe scurt) │nătăţi│ │dirii/│ (în lei) │ legală │ adminis- │ une/ │ │
│ │ │ │ │(după │ │dării │ │ │ trare/ │ Închi- │ │
│ │ │ │ │caz, │ │ în │ │ │ conce- │riat/Dat │ │
│ │ │ │ │(pe │ │folo- │ │ │ siune │cu titlu │ │
│ │ │ │ │scurt)│ │sinţă │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 20907│ 8.30._ │VAS DECORATIV │Sticla Montesy, │ │Ţara: România, │ 2001 │ 800│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │ │colorată în masă, │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │dispusă în straturi│ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │suprapuse, gravată │ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │cu acid. Vasul are │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │talpa circulară, │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cupă semiovoidală │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │adâncă, iar croma- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tica este sienna │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │arsă, sienna natu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rală, brun închis │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi brun deschis. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Decorul este alcă- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tuit din elemente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale (frunze de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │viţă-de-vie sălba- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tică). Piesa este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată pe peretele│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vasului "Montesy", │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în relief. Dimen- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │siuni: H = 23 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 19,5 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 12 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21137│ 8.30._ │SFEŞNIC CU 4 │Sfeşnic din bronz, │ │Ţara: România, │ 2001 │ 3.200│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │BRAŢE │cu patru braţe, cu │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │cinci lumini, din │ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │care una centrală. │ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │Braţele, în formă │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de volute, sunt │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorate cu motive │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale. Ele se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │desprind dintr-un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │corp central sferic│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din metal, acoperit│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu o peliculă de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare neagră, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │încadrat de decora-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţiuni circulare din│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bronz. Piesa face │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │corp comun cu un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │postament de formă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pătrată cu latera- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lele traforate şi 4│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │picioruşe în col- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţuri. Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 90 cm; posta- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ment L = 24 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │l = 24 cm. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conserva │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │re: bună;4 bucăţi. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Unul dintre sfeş- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nice prezintă un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │defect de turnare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la unul din braţe. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21175│ 8.30._ │SFEŞNIC CU 2 │Sfeşnic din argint │ │Ţara: România, │ 2001 │ 1.200│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │BRAŢE │cu două braţe (lu- │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │mini), cu braţul │ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │susţinător în formă│ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │de "S", decorat cu │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │motive florale │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(trandafir). Baza │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bombată este deco- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rată cu 4 medali- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │oane în formă de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lacrimă, cu supra- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │faţa lisă. Suportul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │luminilor este de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │formă uşor octogo- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nală şi este format│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dintr-o suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │puţin adâncită din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care se ridică un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │caliciu, care sus- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţine suportul pen- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tru lumânare. Su- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │portul are forma │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cilindrică cu par- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tea superioară │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │evazată, dublată de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un inel. Piesa este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nemarcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: H = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │19,5 cm; Lb = lb = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │10,5 cm; G =435 gr.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conserva- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │re: bună. 2 bucăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────────────┴───────────────────┴──────┴───────────────┴──────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴──────┘
                                                                            TOTAL: 5.200 lei    ANEXA 4

          INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale │ │ │
│administraţiei publice centrale) │ 4283732 │ ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care │ │ │
│funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea │ │ │
│organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu │ │ │
│modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, │ │ │
│şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────┤
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Situaţia │ Tip │
│ │ │ │ │ │ │ │juridică │ bun │
│ Nr. │Cod de │ │ │ │ Valoarea │ │ actuală │ │
│ M.F. │clasi- │ Denumire ├───────────────────┬──────┬───────────────┤Anul │ de ├──────────┬───────────┼─────────┤ │
│ │ficare │ │ Descriere tehnică │Veci- │ Adresa │dobân-│ inventar │ Baza │ În │Concesi- │ │
│ │ │ │ (pe scurt) │nătăţi│ │dirii/│ (în lei) │ legală │ adminis- │ une/ │ │
│ │ │ │ │(după │ │dării │ │ │ trare/ │ Închi- │ │
│ │ │ │ │caz, │ │ în │ │ │ conce- │riat/Dat │ │
│ │ │ │ │(pe │ │folo- │ │ │ siune │cu titlu │ │
│ │ │ │ │scurt)│ │sinţă │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21140│ 8.30._ │GARNITURĂ │Stil Ludovic al │ │Ţara: România, │ 2001 │ 8.100│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │SALON │XV-lea, din lemn │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │sculptat aurit, │ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │tapisată cu mătase │ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │aurie imprimată cu │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │motive florale, │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │compusă din: │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- canapea 3 locuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(1 buc): H =113 cm,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │L = 172 cm, l = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │70 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- fotolii (2 buc): │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 106 cm, L = 67 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cm, l = 65 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- scaune (2 buc.): │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 100 cm, L = 53 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cm, l = 51 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Canapeaua are spă- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tarul dreptunghiu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lar, colţurile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rotunjite, laturile│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lungi cu contur în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acoladă, rama │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mulurată şi un mic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fronton (motiv │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │scoică stilizată şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │motive florale). │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Montanţii patrula- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │teri uşor arcuiţi, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şederea trapezoi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dală susţinută de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │picioare uşor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │arcuite, terminate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în partea inferi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │oară în volute, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acant şi buton │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │scund. Fotoliile au│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │spătar în formă de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │panou, cu rama cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un mic fronton în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │colţuri rotunjite, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │braţe drepte (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cotiere), pe suport│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în consolă mulurată│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şederea este amplă,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu rama profilată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mulurată, decorată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin reluarea ele- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mentelor din tra- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │versa spătarului. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Picioarele sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │uşor arcuite în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │forma literei "S" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi sunt decorate cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │motive florale; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fotoliile au supor-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tul textil la coti-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ere şi şezutul de- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │teriorat. Scaunele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │au spătar în formă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de scut (ecuson), │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu rama profilată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu mic fronton │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorat cu scoică │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stilizată, ce se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reia şi în rama │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şederii pe latura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │anterioară. Picioa-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rele sunt uşor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │arcuite şi se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │termină în volute; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unuia dintre scaune│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │i s-a consolidat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un picior. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: relativ bună.│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────────────┴───────────────────┴──────┴───────────────┴──────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴──────┘
                                                                            TOTAL: 8.100 lei    ANEXA 5

          INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale │ │ │
│administraţiei publice centrale) │ 4283732 │ ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care │ │ │
│funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea │ │ │
│organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu │ │ │
│modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, │ │ │
│şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────┤
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Situaţia │ Tip │
│ │ │ │ │ │ │ │juridică │ bun │
│ Nr. │Cod de │ │ │ │ Valoarea │ │ actuală │ │
│ M.F. │clasi- │ Denumire ├───────────────────┬──────┬───────────────┤Anul │ de ├──────────┬───────────┼─────────┤ │
│ │ficare │ │ Descriere tehnică │Veci- │ Adresa │dobân-│ inventar │ Baza │ În │Concesi- │ │
│ │ │ │ (pe scurt) │nătăţi│ │dirii/│ (în lei) │ legală │ adminis- │ une/ │ │
│ │ │ │ │(după │ │dării │ │ │ trare/ │ Închi- │ │
│ │ │ │ │caz, │ │ în │ │ │ conce- │riat/Dat │ │
│ │ │ │ │(pe │ │folo- │ │ │ siune │cu titlu │ │
│ │ │ │ │scurt)│ │sinţă │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21138│ 8.30._ │GARNITURĂ HOL │Stil Ludovic al │ │Ţara: România, │ 2001 │ 6.200│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │ │XVI-lea, din lemn │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │sculptat, stucat, │ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │aurit, tapiţată cu │ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │mătase galbenă cu │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dungi albastru des-│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │chis, decor cu │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │motive florale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale, formată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- canapea 3 locuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(1 buc): H =103 cm,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │L = 136 cm, l = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │68 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- fotolii cu braţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 95 cm, L = 59 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cm, l = 54 cm (4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bucăţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Canapeaua are spă- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tarul de formă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ovală, înscris în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ramă din lemn │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sculptată, aurită; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şederea este joasă,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │îngustă, cu patru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │laturi uşor curbate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iar picioarele sunt│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorate în cane- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │luri (forma picio- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rului fiind de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │trunchi de con │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │răsturnat). Cele 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fotolii au spătarul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de forma unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │medalion circular │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înscris în rama │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ovală sculptată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aurită; şederea are│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │patru laturi, uşor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în semicerc, iar │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │picioarele sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorate în cane- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │luri; tapiseria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fotoliilor este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │marcată cu bandă de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare gri-deschis│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu fir de aur. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21139│ 8.30._│FOTOLII STIL │Piesă de mobilier │ │Ţara: România, │ 2001 │ 4.800│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │ │din lemn sculptat, │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │stucat, aurit stil │ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │Ludovic al XVI-lea,│ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │tapisată cu mătase │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │galbenă cu dungi │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bleu, galbene, gri-│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deschis. Spătarul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prezintă un meda- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lion circular │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înscris în ramă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ovală, sculptată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aurită. Decorul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este alcătuit din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ghirlande florale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi vegetale (frunze│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de acantă). Şederea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este joasă, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │patru laturi uşor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │curbate. Picioarele│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │au formă de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │colonete. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 102 cm, L = 63 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cm, l = 57 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conserva- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │re: bună. 4 bucăţi.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21141│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj cu pomi şi │ │Ţara: România, │ 2001 │ 9.500│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │ │case" - Ştefan │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │Popescu, ulei/pânză│ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 51 x 65 │ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │cm │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Compoziţia repre- │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │zintă în prim-plan │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pomi înfrunziţi, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iar în fundal se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │văd case văruite în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alb cu acoperişuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşii, cer înalt cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nori albi. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cromatica: verde, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │brun, roşu, alb. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată stânga jos,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu negru: St. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popescu, nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21142│ 8.30._│TABLOU │"La seceriş" - │ │Ţara: România, │ 2001 │ 9.000│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │ │Ştefan Popescu, │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză, dimen- │ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │siuni 50 x 64 cm │ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea înfăţi- │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şează o scenă │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │câmpenească, la │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │seceriş. În prim- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │plan se vede un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │copac înfrunzit, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iar lângă copac │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sunt trei femei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care adună spice │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │secerate. Femeile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sunt îmbrăcate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bluze albe, fuste │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi au batice pe cap│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(două cu batice │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albe, iar una cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │batic negru). În │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │plan secund se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │observă un pâlc de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │copaci, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mai multe şire de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │paie. La orizont, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cerul este albastru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │-gri. Lucrarea este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată stânga jos,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu brun: St. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popescu. Nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21143│ 8.30._│DULAP │Piesă din lemn │ │Ţara: România, │ 2001 │ 30.000│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │BIBLIOTECĂ │sculptat, bogat │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │ornamentată cu │ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │deschideri bifore, │ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │late de o parte şi │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de alta a unei nişe│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deschise în arcada │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu fundal de cupru,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vibrată, stil │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │neogotic francez. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pe acest fundal se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │află o sculptură în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │relief, reprezen- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tând un personaj │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alegoric (Victorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înaripată), drapată│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │trâmbiţând, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │altorelief. Figura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │feminină este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │executată din aramă│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi este încastrată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe panou. Sculptura│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este semnată în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea dreaptă jos:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ingalbert. În │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea stângă jos │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este ştanţată şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │poartă marca ateli-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │erului de turnare: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │THIEBAUT FREKES │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FONDEURS PARIS. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Celelalte deschi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deri au capetele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │superioare în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acolade şi colonete│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suple cu torsade şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │caneluri. În regis-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │trul superior, un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şir decorativ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(flori de crin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stilizate). Pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │uşile din registrul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │inferior regăsim │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │patru capete în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │altorelief cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reprezentări de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │figuri princiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din diferite epoci.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: H = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │324 cm, L = 397 cm,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │l = 64 cm. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21144│ 8.30._│DULAP │Piesă din lemn │ │Ţara: România, │ 2001 │ 15.000│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │BIBLIOTECĂ │sculptat bogat │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │ornamentată cu │ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │deschideri trifore,│ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │în corp compact, │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stil neogotic │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │francez. Cele trei │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deschideri au │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │capetele superioare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în acolade, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │colonete suple cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │torsade şi caneluri│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În registrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │superior, un şir │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorativ care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │continuă şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lambriuri: flori de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │crin stilizate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alternate cu frunze│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de stejar stilizate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pe uşile din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │registrul inferior │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │regăsim trei capete│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în altorelief cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reprezentări de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │figuri princiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din diferite epoci.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │La uşile duble din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │registrul inferior │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │se observă două │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bucăţele mici de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lemn lipsă, din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cantul uşii. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: H = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │324 cm, L = 246 cm,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │l = 63 cm. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21145│ 8.30._│STATUETĂ │Sculptură din │ │Ţara: România, │ 2001 │ 2.000│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │ │alabastru "Bust de │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │femeie" │ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea reprezintă│ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │un personaj feminin│ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │antic, în semipro- │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fil dreapta, cu │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │părul strâns pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │spate, cu diademă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe cap. Femeia este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbrăcată în rochie│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fără mâneci. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Postamentul este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rotund, supraînăl- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţat, din alabastru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi este aşezat pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un alt postament │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tot din alabastru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de culoare alb-bej.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sculptura este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │spartă şi lipită │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │neprofesional în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │zona gâtului şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pieptului. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: H = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │90 cm; L baza = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │24 cm. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: mediocră. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Necesită restaurare│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21146│ 8.30._│TABLOU │"Munţi stâncoşi şi │ │Ţara: România, │ 2001 │ 3.000│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │ │mare" (stânci la │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │malul mării) - D.V.│ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │Ghika, ulei/pânză, │ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 92 x 125│ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cm │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În stânga compozi- │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţiei este redat un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │peisaj cu stânci la│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │malul mării, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lumina apusului. În│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea dreaptă este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │redată marea, având│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în centrul compozi-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţiei o stâncă brună│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi o barcă de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pescari. În largul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mării se află patru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bărci cu pânze albe│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Se observă o redare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stângace a aspec- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │telor ce ţin de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mişcarea apei. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cerul este albastru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu nori de culoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alb-gri. Lucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este o copie după │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Karl Bţhme. Este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată, datată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stânga jos, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │negru: D.V. Ghika, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1903. În partea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │superioară se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │observă intervenţii│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de restaurare. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21147│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj - Car cu │ │Ţara: România, │ 2001 │ 5.000│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │ │boi" - A. Dumitriu,│ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză, dimen- │ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │siuni 67 x 130 cm │ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │În centrul tablou- │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lui este un car │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tras de doi boi, în│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care sunt patru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personaje: doi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bărbaţi şi două │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │femei. În spatele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lor, o căruţă şi un│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grup de ţărani în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mişcare. În partea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreaptă a carului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu boi, alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personaje de la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţară, o vacă şi doi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │oameni - o femeie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi un bărbat. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată şi datată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu: A. Dumitriu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(18)' 95. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pânza este defor- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mată, iar rama │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │torsionată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21148│ 8.30._│VAS DECORATIV │Vas decorativ din │ │Ţara: România, │ 2001 │ 7.000│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │ │onix de formă amfo-│ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │roidală, având gura│ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │larg decorată cu │ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │montura din bronz │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │turnat, traforat, │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cizelat, aurit. │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Postamentul din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bronz, având forma │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │trilobată, se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sprijină pe trei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │picioare şi conti- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nuă superior cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suportul din bronz │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │al vasului, decorat│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu trei capete de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │elefanţi în manieră│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │indiană şi un brâu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │traforat. Onixul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este de culoare bej│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu nuanţe de maro. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Buza vasului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ciobită. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 72 cm (inclusiv│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │postament), │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 30 cm. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │L baza = 28 cm. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21149│ 8.30._│STATUETĂ │Statuetă din anti- │ │Ţara: România, │ 2001 │ 5.000│Hotărârea │în admi- │ │mobil │
│ │ │ │moniu patinat │ │judeţul: munici│ │ │Guvernului│nistrare │ │ │
│ │ │ │"Tânără cu o ramură│ │piul Bucureşti;│ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │înflorită în mâini"│ │sectorul 5; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │- Ch. Perron │ │Bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea reprezintă│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o tânără în pi- │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cioare, cu braţele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ridicate, ţinând în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │arcadă o ramură │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înflorită. Tânăra │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este îmbrăcată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sumar cu un veşmânt│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înfăşurat pe trup, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │într-o mişcare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │falduri. În partea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stânga jos, flori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de trandafiri. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Piciorul drept │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dezgolit. Lucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este semnată pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │spate, pe plintă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(lateral dreapta), │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în adâncime: Ch. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Perron. Pe soclu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe plăcuţa metalică│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │inscripţia: REFRAIN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DU PRINTEMPS. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ch. Perron │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Medaille d'Or au │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Salon). │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: H = 56 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cm (cu soclu); │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │D soclu = 19 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │D plintă = 11 cm. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21150│ 8.30._│VAS DECORATIV │Vas din porţelan │ │Ţara: România; │ 2001 │ 3.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │japonez policrom cu│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │dominantă de roşu, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │de formă bulbară, │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │bază circulară, │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gura evazată cu │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │buza ondulată │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(dantelată). │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Decoraţia vasului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este alcătuită din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │două medalioane cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │două personaje │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │orientale - bărbat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi femeie. Femeia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţine în mâini o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │casetă şi trece pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lângă un bărbat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care stă în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │genunchi. Bărbatul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţine în mână un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │evantai. Pe un fond│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alb, cromatica este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alcătuită din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nuanţe de: roşu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │oranj, verde- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │smarald, albastru- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │violet. Buza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dantelată este pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alocuri ciobită. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 60 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 25 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 15 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Spart şi restaurat.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21151│ 8.30._│VAS DECORATIV │Vas din porţelan │ │Ţara: România; │ 2001 │ 5.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │japonez cu decor │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │policrom, de formă │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │bulbară, cu bază │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │circulară şi gura │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │evazată cu │ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │marginile ondulate │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(dantelate). │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Decoraţia vasului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este alcătuită din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │două medalioane │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centrale mari cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │scene de gen şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │două medalioane │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mici pe gâtul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │subţiat. În │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │medalioane sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reprezentate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personaje aşezate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în peisaj, iar │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │între medalioane │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorul este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alcătuit din păsări│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi flori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(crizanteme de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │diferite culori, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │flori de cireş). │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cromatica: alb, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roz, bordo, brun, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasul prezintă la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gură o fisură. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │A fost spart şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │restaurat. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 106 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 38 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 21 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21152│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj din Tirol" │ │Ţara: România; │ 2001 │ 16.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │- E. Brandt, ulei/ │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │pânză, dimensiuni: │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │56 x 67 cm │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea redă un │ │sectorul 5; bd.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │peisaj montan. Pe │ │Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fundal, munţii sunt│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acoperiţi pe │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alocuri cu zăpadă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În prim-plan - un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │podeţ peste un râu,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │flancat de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetaţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stânci. În capăt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de perspectivă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sunt doi călători. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În partea stângă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în plan secund, un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pâlc de brazi. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată dreapta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │jos, cu alb: E. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Brandt, nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: foarte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21153│ 8.30._│OGLINDĂ │Piesa are forma │ │Ţara: România; │ 2001 │ 4.500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │ovală, cu rama din │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │lemn lată, bogat │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │sculptată, stucată,│ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │aurită. Rama este │ │sectorul 5; bd.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată cu motive │ │Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │florale şi │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale: frunze de│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │viţă-de-vie, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ciorchini de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │struguri, flori de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dovleac, dispuse în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ghirlandă amplă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 210 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │l = 110 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rama lată aurită │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prezintă o mică │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │distanţare în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea stângă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │median. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21154│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj" - │ │Ţara: România; │ 2001 │ 6.500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Charlotte Gabrielle│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Besnard, ulei/pânză│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │65 x 94 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea reprezintă│ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un peisaj cu apă │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(râu), vegetaţie │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │abundentă, cerul în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │amurg, cu nori. În │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prim-plan se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profilează un grup │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de copaci înalţi, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │desfrunziţi, iar în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea dreaptă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cursul apei se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prelungeşte dincolo│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de linia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │orizontului. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cromatica: verde, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albastru, brun, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │violet, oranj. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată dreapta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │jos, cu negru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(semnătură apli- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cată): Ch. Besnard.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21155│ 8.30._│TABLOU │"Natură statică cu │ │Ţara: România; │ 2001 │ 2.500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │flori" - Anonim, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │37,5 x 47 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Într-un vas bulbar │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │negru, nuanţat cu │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gri, este aşezat un│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │buchet cu flori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │multicolore │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(tufănele). De │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │jur-împrejurul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vasului sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │împrăştiate câteva │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │flori. Gama │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cromatică: roz, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │galben, roşu, alb. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pictura este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nesemnată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea a fost │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │restaurată (în par-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tea dreaptă, cen- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tru, lucrarea a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suferit o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │intervenţie). │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21156│ 8.30._│CEAS PENDULĂ │Ceas pendulă stil │ │Ţara: România; │ 2001 │ 7.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │DE ŞEMINEU │Napoleon III, cu │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │elemente baroce, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │din bronz turnat, │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │aurit. Cadranul │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este circular, din │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │email alb, cu cifre│ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │romane de culoare │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │neagră. Ceasul este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │susţinut pe patru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │picioare cu volute,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în partea superi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │oară decorul este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alcătuit din două │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │capete de vulturi. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În partea laterală │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi în centru sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │busturi feminine. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 89 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │baza = 54 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grosime = 13 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21157│ 8.30._│TABLOU │Nicolae Grigorescu,│ │Ţara: România; │ 2001 │ 30.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │ulei/pânză, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │56 x 74 cm │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este o │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │copie după Jean- │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Baptiste Corot. │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În prim-plan sunt │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │redaţi copaci cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │coroanele bogate. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În vegetaţia abun- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dentă, într-un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │luminiş, se disting│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │două personaje │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │feminine, una în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │picioare, cealaltă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aşezată; în plan │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │secund se observă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un luciu de apă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cerul este de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare verde- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albastru. Cromatica│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este închisă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │predomină nuanţe de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │brun, verde-închis,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albastru. În zona │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnăturii, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vernis-ul a fost │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înlăturat şi se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │observă urme de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │intervenţii şi re- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pictări. Lucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este semnată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │localizată şi data-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tă dreapta jos, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu: După Corot, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Grigorescu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Paris/1863. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pânză dublată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa acoperi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tă cu cracluri. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21158│ 8.30._│TABLOU │"Natură statică cu │ │Ţara: România; │ 2001 │ 4.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │flori" - Adam │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Bălţatu, ulei/ │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │carton, │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │44 x 49 cm │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pictura redă un vas│ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din ceramică, în │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care este aşezat un│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │buchet de flori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(garoafe) multi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │colore: roz, roşu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alb, grena. Vasul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este de culoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ocru-galben, fondul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este vibrat în gama│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de ocruri. Lucrarea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este semnată dreap-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ta jos, cu roşu: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bălţatu. Nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21159│ 8.30._│TABLOU │"Natură statică" - │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Valentin Hoflich, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │63 x 69 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pe o masă acoperită│ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu un material de │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare alb-gri │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sunt aşezate mai │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │multe obiecte. În │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prim-plan o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │strachină cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fructe (două lămâi,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o pară verde şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │struguri), alături,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în partea dreaptă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un trandafir şi un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ceainic, în stânga,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o vază cu flori, în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │planul următor o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vază cu picior în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care este o floare,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iar în spatele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acesteia o lucrare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de pictură. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fundalul este pic- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tat cu roşu perma- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nent, vibrat. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este sem- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nată stânga sus, cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │negru: Hoflich V., │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21160│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj. La Sinaia"│ │Ţara: România; │ 2001 │ 300│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │- Neidentificat │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză lipită │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │pe carton, dimensi-│ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │uni: 46 x 55 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Compoziţia redă, de│ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o parte şi de alta │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a unui drum, copaci│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înfrunziţi, iar în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centru - capăt de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │perspectivă a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │drumului - o casă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu acoperişul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │orange, cu pereţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │văruiţi în alb. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cerul este senin. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată dreapta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │jos, sub stratul de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare cu verde, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │indescifrabil. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(eboşa). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21161│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj. │ │Ţara: România; │ 2001 │ 2.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Ciobănaşul" - │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Neidentificat, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză lipită │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │pe carton, │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │46 x 61 cm │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea reprezintă│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o scenă pastorală. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pe fondul unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │peisaj, pe un tăp- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şan, sunt reprezen-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tate două persona- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │je: un băiat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(ciobănaş) întins │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe iarbă, cu pălă- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rie neagră pe cap, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iar lângă el o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţărăncuţă şezând, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ce poartă o basma │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albă pe cap. Ambele│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personaje poartă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │costume populare. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În plan secund, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pajişte, câteva │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │animale: oi, iar în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea dreaptă a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tabloului, o vacă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În plan secund se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │văd munţii împădu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │riţi, iar la ori- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │zont cerul este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │senin - albastru. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nesemnată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea prezintă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cracluri, zgârie- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │turi, mici lipsuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în stratul pictu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ral. Rama prezintă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lacune. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: mediocră. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21162│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj. │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.800│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Bucureştiul vechi" │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │- Mircea Dumitrescu│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │ulei/carton, │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │48 x 58,5 cm │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea reprezintă│ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un colţ de mahala │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu case dărăpănate,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe diferite înăl- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţimi, dispuse pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │latura stângă a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unei străzi desfun-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │date. Gama cro- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │matică de brunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sumbre prezintă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │varietăţi de verde.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nu este vernisată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Semnată stânga jos,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu gri: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │M. Dumitrescu şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedatată. Datorită │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pensulaţiei, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lucrare s-a aşezat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un strat de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │murdărie aderentă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stratul de bronz │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de pe ramă este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ros. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21163│ 8.30._│TABLOU │"Casa cu │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │trandafiri" - │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Gheorghe Vlăsceanu,│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │ulei/carton, │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │30 x 35 cm │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În centrul compo- │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ziţiei, într-o │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │curte, este redată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o boltă (pergolă) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu trandafiri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │agăţători, pe sub │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care trece drumul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │către o casă. În │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea dreaptă a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │picturii se află o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │casă cu marchiză. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pictura este înca- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │drată într-un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │passepartout de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare roz- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deschis. Lucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este semnată stânga│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │jos cu negru: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G. Vlăsceanu. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21164│ 8.30._│TABLOU │"Târg la │ │Ţara: România; │ 2001 │ 500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Sighişoara" - │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Gheorghe Saru │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │ulei/carton, │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │19 x 28 cm │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În centrul compo- │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ziţiei se află un │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grup numeros de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personaje feminine │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi masculine care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vând şi cumpără. În│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │plan secund se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │remarcă un grup │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │compact de case cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │numeroase ferestre,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de diferite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni. În │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centru se vede o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │scară ce separă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grupul de clădiri. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gama cromatică este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în tonuri de pământ│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată şi datată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreapta sus, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │brun: SARU (19)'53.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: foarte bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21165│ 8.30._│FARFURIOARĂ │Piesă de formă │ │Ţara: România; │ 2001 │ 750│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │DESERT │circulară din │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │argint aurit, de │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │mici dimensiuni, cu│ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │margini festonate, │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată cu motive │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │florale şi vegetale│ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Centrul are │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa lisă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedecorată. Piesa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este nemarcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │D = 13,6 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 140,7 g │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21166│ 8.30._│VAS DECORATIV │Vas din alamă │ │Ţara: România; │ 2001 │ 800│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │argintată (cupă cu │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │picior), iar în │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │interior vas din │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │sticlă. Vas │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorativ în formă │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de cupă, cu baza │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │circulară. Cupa │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este alcătuită din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │zece medalioane în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │formă de petale, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorate cu motive │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale şi florale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Buza este ondulată,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iar baza este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată cu friză │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu motive vegetale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stilizate. În │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │interiorul vasului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │se găseşte un bol │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de sticlă transpa- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rentă de culoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fumurie. Vasul din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sticlă prezintă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mici ciobituri. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Piesa este ne- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │marcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 30 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 32 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 25 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 1.705 g (fără │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vasul din sticlă). │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21167│ 8.30._│TAVĂ │Alamă cu decor în │ │Ţara: România; │ 2001 │ 600│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │ocniţe │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Dg = 48 cm; │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │Db = 30 cm; │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │G = 1.615 g │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Piesă de formă │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │circulară cu margi-│ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nea lată, cu deco- │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │raţia în arcade │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deschise (ocniţe). │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marginea este bogat│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şaisprezece arcade,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │având în interior │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │motive florale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(trandafiri) şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale. Centrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │piesei are suprafa-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţa lisă, nedecorată│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Piesa este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nemarcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21168│ 8.30._│PLATOU │Piesă din alamă │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.100│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │argintată cizelată,│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │de formă circulară,│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │cu marginea în │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │acoladă, decorată │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu motive florale │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi vegetale: │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ciorchini, │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │trandafiri, frunze,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fructe de măceş. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Centrul are supra- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │faţa lisă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedecorată. Este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată pe margine,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu majuscule: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMIL MIRCIOIU. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │D = 38 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 21 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 1.025/960 g │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(2 bucăţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21169│ 8.30._│PLATOU │Piesă din alamă │ │Ţara: România; │ 2001 │ 600│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │argintată, de formă│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │circulară cu buza │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │ondulată. Marginea │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │este lată şi este │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată în patru │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │secţiuni cu capete │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de cerbi, păsări, │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fazani, fântâni │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │arteziene şi motive│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale. Centrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este adâncit, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa lisă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedecorată. Piesa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este nemarcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 5 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 41,5 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 22 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 975 g │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21170│ 8.30._│PLATOU │Piesă din alamă │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │argintată, de formă│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │circulară, cu buza │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │ondulată, marginea │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │lată, bogat │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ornamentată cu │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │motive vegetale şi │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │florale în relief. │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Centrul piesei are │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa lisă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedecorată. Piesa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este patinată şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nemarcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 43 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 26 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 1.245/1.240 g │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(2 bucăţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21171│ 8.30._│PLATOU │Piesa din alamă │ │Ţara: România; │ 2001 │ 500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │argintată, de formă│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │ovală, puţin adânc,│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │având marginea │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │bogat decorată cu │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │motive florale şi │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale. Buza este│ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ondulată, │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedecorată, iar │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centrul piesei are │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa lisă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedecorată. Piesa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nu este marcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dlung = 45 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dlat = 35 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 815 g │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21172│ 8.30._│FRUCTIERĂ │Piesa din alamă │ │Ţara: România; │ 2001 │ 800│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │ambutisată, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │ciocănită, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │cizelată, de formă │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │circulară de mari │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni, cu │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │marginea lată, │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată cu motive │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │florale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale: viţa-de- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vie şi ciorchini, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fructe de pădure. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Buza este ondulată,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iar centrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fructierei nu este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorat, având │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa lisă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Piesa este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nemarcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 4 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 45 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 20,5 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 1.340 g │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21173│ 8.30._│VAZĂ │Vază din metal alb,│ │Ţara: România; │ 2001 │ 700│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │cizelată, argintată│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │800 la mie, de │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │formă tronconică, │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │cu partea │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │inferioară bulbară,│ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │buză evazată, │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ondulată, cu două │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │anse. Partea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tronconică este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată auster cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │caneluri. Partea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bulbară este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ornamentată cu opt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │medalioane alungite│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la capete cu motive│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │florale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(trandafiri). │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Piesa este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nemarcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 20 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 7,5 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 6,5 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 395 g │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21174│ 8.30._│SFEŞNIC CU │Sfeşnic din argint │ │Ţara: România; │ 2001 │ 500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │DOUĂ BRAŢE │cu două braţe │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │(lumini), cu braţul│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │susţinător în formă│ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │de "S", decorat cu │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │motive florale │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(trandafiri). Baza │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bombată este │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată cu patru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │medalioane în formă│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de lacrimă, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa lisă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suportul luminilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este de forma uşor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │octogonală şi este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │format dintr-o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţă puţin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │adâncită din care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │se ridică un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │caliciu adâncit, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care susţine │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suportul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lumânare. Caliciul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi suportul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lumini sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorate cu frunze │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de stejar. Piesa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este nemarcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Argint │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 19,5 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lb = lb = 11 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 405 g │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21176│ 8.30._│SFEŞNIC CU │Sfeşnic din argint │ │Ţara: România; │ 2001 │ 500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │DOUĂ BRAŢE │cu două braţe │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │(lumini), cu braţul│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │susţinător în formă│ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │de "S", decorat cu │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │motive florale │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(trandafiri). Baza │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bombată este │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată cu patru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │medalioane în formă│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de lacrimă, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa lisă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suportul luminilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este de formă uşor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │octogonală şi este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │format dintr-o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţă puţin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │adâncită, din care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │se ridică un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │caliciu, care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │susţine suportul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru lumânare. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suportul are forma │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cilindrică, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea superioară │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │evazată, dublată de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un inel. Unul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dintre suporturile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │luminii este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dezlipit de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │braţul susţinător │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în trei bucăţi. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Piesa este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nemarcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 19,5 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lb = lb = 10,5 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 440 g │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deteriorată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(necesită │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │restaurare). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21177│ 8.30._│FRUCTIERĂ │Vas decorativ din │ │Ţara: România; │ 2001 │ 500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │argint 800 la mie, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │de formă circulară,│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │cu picior, cu │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │partea superioară │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mai largă decât │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │baza. Baza este │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată cu o friză│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu motive florale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(trandafiri), care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │se reia la interior│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mărită. Centrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este decorat cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mici arcade în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │relief, nedecorate,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nervurile sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vizibile şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │exterior. Centrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vasului, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │interior, este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │marcat cu o rozetă,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu margini │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dantelate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ciocănită în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │puncte. În jurul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │piciorului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decoraţia este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alcătuită din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │motive vegetale. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Piesa este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nemarcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 13 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 21 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 13 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 655 g │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21178│ 8.30._│TAVĂ │Rotundă, margine │ │Ţara: România; │ 2001 │ 300│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │ondulată, decor cu │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │motive vegetale şi │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │florale. Piesă de │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │formă circulara cu │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │buza ondulată, │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │marginea bogat │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată cu motive │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale şi florale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(trandafiri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │diferite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni). │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Centrul are │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa lisă, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şase acolade │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deschise. Marginea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este patinată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Piesa este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nemarcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 25 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 12,5 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 378 g │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21179│ 8.30._│PLATOU │Piesă din alamă │ │Ţara: România; │ 2001 │ 400│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │argintată de formă │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │circulară, întinsă,│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │cu marginea │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │vălurită. Decoraţia│ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este alcătuită din │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │două figuri de │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personaje nude │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(îngeraşi), 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dragoni, din motive│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale şi florale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în vrej. Partea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centrală este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │adâncită şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedecorată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Piesa este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nemarcată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │D = 24,5 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G = 360 g │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21180│ 8.30._│VAS DECORATIV │Piesă din faianţă │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.800│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Extremul Orient, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │montată în bronz │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │aurit, de culoare │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │predominant verde- │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │smarald, formă │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ovoidală. Coroana │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din bronz aurit din│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea de sus a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vasului este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată cu motive │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │florale. Montura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(baza) din bronz │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aurit se sprijină │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe 4 picioruşe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │având aspectul unor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │labe de leu, legate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │printr-o friză şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │continuă în partea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │superioară în spic.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Decoraţia vasului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de faianţă este în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stil oriental, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un fond alb se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │remarcă motive │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale şi florale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(trandafiri). │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cromatica: verde- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │smarald, roşu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cărămiziu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albastru, bej, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │galben. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 28 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 12 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 13 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │foarte bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21181│ 8.30._│STATUETĂ │Statuetă din bronz │ │Ţara: România; │ 2001 │ 4.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │"Tânăr cu lance". │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │40 x 69 cm │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │Compoziţia din │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bronz este │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltată pe │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │orizontală şi │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reprezintă un tânăr│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ghemuit, ţinând în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mâna dreaptă o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lance, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sprijinindu-se cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │genunchiul stâng │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe sol. Sculptura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stă pe un postament│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreptunghiular din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bronz, făcând corp │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │comun cu acesta. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Postamentul din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bronz este aşezat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe un alt postament│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreptunghiular din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │marmură, de culoare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bej, cu nuanţe de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │maro, ocru şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │verde. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nesemnată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │foarte bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21182│ 8.30._│STATUETĂ │Statuetă din │ │Ţara: România; │ 2001 │ 8.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │marmură albă "Bust │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │de copil" - │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │Constantin Baraschi│ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │51 x 36 cm, │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gr. = 22 cm │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Piesa reprezintă un│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │copil - bust - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │văzut din faţă, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │obraji bucălaţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │păr cârlionţat. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Braţele şi pieptul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gol sunt nefinali- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │zate, fiind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înglobate în blocul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de marmură. Semnat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe soclu în spate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(în marmură) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Baraschi. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21183│ 8.30._│SCULPTURĂ │"Călăreţ şi zimbru"│ │Ţara: România; │ 2001 │ 7.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │- A. Hofman │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Sculptură din bronz│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │turnat, patinat │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 65 cm; │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │L = 88 cm; │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │l = 20 cm │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Compoziţie dinamică│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │desfăşurată pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │orizontală, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reprezentând un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │călăreţ aproape │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nud, cu coif pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cap, ţinând în mână│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o lance (lancea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lipsă), cu intenţia│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de a lovi zimbrul. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Zimbrul este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reprezentat în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │poziţie de atac, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │având capul sub │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │calul ridicat pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │picioarele din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │spate. Calul, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │picioarele din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │faţă, se sprijină │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe capul zimbrului.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │desfăşurată pe un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │postament care face│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │corp comun cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sculptura. Este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │postament, lângă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │piciorul calului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în spate, semnătura│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │săpată în bronz: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │A. Hofmann. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21184│ 8.30._│OU GRESIE │Compoziţie "Început│ │Ţara: România; │ 2001 │ 400│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │de drum" (Ou │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │gresie) - │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │Mihai Tomseneanu │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │H = 90 cm, │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 21,5 cm │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Obiect decorativ │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │confecţionat din │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gresie albă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │glazurată, de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │formă ovoidală, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bulbară, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa poroasă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Se termină în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea superioară │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu două aplicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în formă de "U". │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gol la interior, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iar la exterior │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │glazurată cu nuanţe│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de gri-deschis spre│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alb. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nesemnată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21185│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj. Biserica │ │Ţara: România; │ 2001 │ 400│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │din com. │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Scorniceşti" - │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │Iliescu Gheorghe │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │acuarelă/hârtie, │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │30 x 20 cm │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În prim-plan este │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pictată o biserică │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu vedere dinspre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pridvor (frontală).│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Biserica este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorată cu pictură│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │exterioară şi are │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │trei arcade. Gama │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cromatică dominantă│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a bisericii este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşul, iar fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este albastru, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vibrat. Lucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este semnată şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │datată în partea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu: Iliescu Gh. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(1)'967, iar în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stânga jos este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │scris titlul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lucrării, tot cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu: Biserica din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │com. Scorniceşti. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rama uşor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │scorojită. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21186│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj. Biserica │ │Ţara: România; │ 2001 │ 450│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │din com. │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Scorniceşti" - │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │Iliescu Gheorghe │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │acuarelă/hârtie, │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │41 x 29 cm │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În centrul lucrării│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este reprezentat un│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │monument cu soclu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu trepte şi cu o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │figură de bărbat în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │picioare, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │poziţie semiprofil.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În plan secund se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │află o biserică cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pictură murală │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │exterioară, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │flancată de copaci │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi înconjurată de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │crucile din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cimitir, cerul alb │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu nori. Cromatica:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │verde, ocru, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albastru, alb. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată, datată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu: Iliescu Gh. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(1)'967; localizată│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în partea stânga │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │jos, cu roşu: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Biserica din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │com. Scorniceşti. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21187│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj. Biserica │ │Ţara: România; │ 2001 │ 450│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │din com. │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Scorniceşti" - │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │Iliescu Gheorghe │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │acuarelă/hârtie, │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │bd. Prof. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │41 x 28 cm │ │Dr. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pe un fundal cu │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nori se distinge o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │biserică văzută din│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lateral, având │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pictură exterioară │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu nişe şi ocniţe. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Biserica este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │flancată de crucile│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din cimitir, iar pe│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fundal (în stânga │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi în dreapta) se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │află siluetele unor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │copaci. Cromatica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este dominată de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culori de pământ - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │verde-pastel. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată şi datată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în partea dreapta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │jos, cu roşu: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iliescu Gh. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(1)'967, iar în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea stânga jos │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este scris titlul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │compoziţiei, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu: Biserica din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │com. Scorniceşti. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │foarte bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21188 │ 8.30._│TABLOU │"Peisaj. Podul │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Băneasa" - Maria │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Chelsoi, acuarelă/ │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │hârtie, dimensiuni:│ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │48 x 34 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea reprezintă│ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │podul Băneasa. │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În prim-plan, o apă│ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │traversată de un │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pod pe care trece o│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │locomotivă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fumegând, iar în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stânga un stâlp de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │telegraf; în plan │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │secund, dincolo de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pod, se observă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │câţiva copaci │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │având coroane verzi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi arămii. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cromatica: maron, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │brun, violet, verde│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │negru şi albastru. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată stânga jos,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu negru, datată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │localizată: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │M. Chelsoi, Băneasa│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(1)'963. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21189 │ 8.30._│TABLOU │"Natură statică" - │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.200│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Gheorghe Ionescu │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Sin, ulei/carton, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │65 x 50 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea reprezintă│ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un vas din ceramică│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu toartă, de formă│ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bulbară, în care │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este aşezat un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │buchet cu flori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │multicolore: mov, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu, roz, galben, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │orange. Alături de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vas se află un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │postament de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare orange, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vibrat, cu câteva │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │flori presărate. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fundalul este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vibrat, cu nuanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de: verde, roz, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Semnată dreapta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sus cu negru: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ionescu Sin şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21190 │ 8.30._│PLATOU │Platou decorativ │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │din aramă ciocănită│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │gravată, parţial │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │cositorită central,│ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │de mari dimensiuni,│ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu bordură lată, │ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decor vegetal │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │oriental. În centru│ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este reprezentat un│ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personaj feminin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care dansează, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │flancat de alte 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personaje │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(muzicanţi). În │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decor alternează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │zonele de metal │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu (aramă) cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cele de metal alb. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 82 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 60 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21192 │ 8.30._│SCULPTURĂ │"Bust de tânără" - │ │Ţara: România; │ 2001 │ 4.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Anonim, dimensiuni:│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │H = 58 cm; │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │L = 18 cm; │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │l = 15 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sculptură din │ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │marmura albă, ce │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │redă un bust de │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tânără cu fruntea │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │liberă şi cu părul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │strâns în coc la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │spate, din coadă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │împletită şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rotită. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Piedestalul din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │marmură albă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profilat, face │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │corp comun cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sculptura. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nesemnată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21193 │ 8.30._│VAS DECORATIV │Piesă din gresie │ │Ţara: România; │ 2001 │ 8.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │germană glazurată, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │formată din │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │postament şi vas, │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │bogat decorată cu │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │basoreliefuri, │ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │figuri umane, │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │animale, brâuri. │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ceramica este │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │glazurată cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albastru-cobalt, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe fond gri-deschis│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Postamentul este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │decorat cu frunze │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi vrejuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │căpşune, capete de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lei şi steme de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cetăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(principate), cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │două personaje │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │masculine de o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │parte şi de alta a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fiecărei steme. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H(1) = 77 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg(1) = 29,5 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db(1) = 35,5 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H(2) = 75 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg(2) = 29,5 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db(2) = 35,5 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasul adânc, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │două anse ceramice,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este de formă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bulbară, decorat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din loc în loc cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personaje de epocă,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în relief. Unul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dintre vase a fost │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │restaurat parţial, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │restaurarea nefiind│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │finalizată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H(1) = 34 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg(1) = 39,5 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db(1) = 24,5 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H(2) = 34 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg(2) = 28,5 cm; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db(2) = 25,5 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nesemnat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedatat. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Două bucăţi. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21195 │ 8.30._│TABLOU │"Ţesătoare la │ │Ţara: România; │ 2001 │ 5.500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │război" - Samuel │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Mutzner, acuarelă/ │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │carton, dimensiuni:│ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │49 x 39 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea redă o │ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tânără aşezată în │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │faţa unui război de│ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţesut. Tânăra este │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbrăcată în costum│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │popular, având │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bluza albă brodată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi părul strâns │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │într-o coadă. În │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea dreaptă a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │războiului se văd │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │câteva sculuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lână. Gama │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cromatică: maron, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │brun, roşu, negru. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată, datată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stânga jos, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │brun: S. Mutzner, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1931. Cartonul este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │uşor deformat. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21196 │ 8.30._│TABLOU │"Peisaj marin" - │ │Ţara: România; │ 2001 │ 20.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Neidentificat, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │ulei/lemn, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │79 x 26 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea redă o │ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mare învolburată │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(talazuri), │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înspumată. În │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │largul mării o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │corabie cu pânze, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iar lângă ţărm o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │barcă şi două │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personaje │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │masculine. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În dreapta, uscatul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iar la orizont, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cerul cu nori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cenuşii ocupă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │jumătate din tablou│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cromatica: tonuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de gri-alb, culori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de pământ. Lucrarea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este semnată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │datată, localizată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │negru: La Roche. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Paris 1886. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21197 │ 8.30._│TABLOU │"Natură statică cu │ │Ţara: România; │ 2001 │ 6.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │flori" - Octav │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Băncilă, ulei/ │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │carton, dimensiuni:│ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │24 x 24 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea reprezintă│ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un buchet de flori │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │galbene pe un fond │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de culoare închisă,│ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aşezate într-o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ulcică de pământ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu toartă, de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare maron. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În centrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │compoziţiei, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centrul de interes │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este un accent │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alb. Lucrarea are │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un grad ridicat de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │împăstare. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Este semnată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stânga jos cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │galben: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Octav Băncilă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rama prezintă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lipsuri ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stratului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │preparaţie. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │foarte bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21198 │ 8.30._│TABLOU │"Peisaj rural" - │ │Ţara: România; │ 2001 │ 2.500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Grigore Manea, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │ulei/carton, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │35 x 50 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea redă o │ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │casă ţărănească cu │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cerdac, pe balus- │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │trada căreia sunt │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aşezate ghivece cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │flori. Acoperişul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │casei are culoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │brună, iar pereţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │casei sunt văruiţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în alb. În faţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │casei se află un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gard crem cu o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │portiţă. În faţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │portiţei este un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personaj masculin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │văzut din spate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbrăcat în panta- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │loni de culoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │închisă, cămaşă bej│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu şapcă albă pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cap. În partea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stângă, vegetaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este formată din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │copaci cu coroane │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înfrunzite de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare verde │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │intens. Lucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este semnată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stânga jos, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │negru: Gr. Manea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rama are mici │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lacune. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21199 │ 8.30._│TABLOU │"Peisaj marin. La │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.200│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Balcic" - Alexandru│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Moscu, ulei/carton,│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │50 x 63 cm. │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În prim-plan, în │ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │jumătatea de jos, │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sunt prezente case │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi clădiri în │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culori deschise: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bej, crem, orange, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu acoperişuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşii, ocruri, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gama de griuri. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În plan secund │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este pictat un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │intrând de mare cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nuanţe de albastru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │-verzui. Printre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │case se văd co- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roanele înfrunzite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ale copacilor, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │capăt de pers- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pectivă peisaj │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │colinar cu vege- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │taţie săracă, iar │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la orizont cerul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │senin. Lucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este semnată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │negru, datată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │apoi intervenit │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu roşu peste │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prima semnătură, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în majuscule: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOSCU (19)41. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cartonul este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deformat. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21200 │ 8.30._│TABLOU │"Natură statică cu │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.800│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │fructe" - Elena │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Muller Stăncescu │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │ulei/carton, │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │22 x 32 cm │ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pe o masă acoperită│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu o ţesătură albă │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │se află un vas de │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sticlă cu toarte, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │transparent, puţin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înclinat, în care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sunt aşezate cinci │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │piersici, iar în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │faţa vasului, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │masă, încă patru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │piersici. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cromatica: roşu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │orange, nuanţe de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gri, albastru. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată dreapta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │jos, cu negru: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │E. Muller │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stăncescu. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rama este uşor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deteriorată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21201 │ 8.30._│TABLOU │"Natură statică cu │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │flori" - neidenti- │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │ficat, ulei/carton,│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │48 x 34 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pe un fond de cu- │ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │loare maro-închis, │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │într-o vază de │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare albastră, │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nuanţată cu orange,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu gâtul subţire, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sunt aşezate patru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │crizanteme de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare albă. Lu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │crarea este semnată│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │negru, indesci- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │frabil. Nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21202 │ 8.30._│TABLOU │"Natură statică cu │ │Ţara: România; │ 2001 │ 800│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │flori" - neidenti- │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │ficat, ulei/carton,│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │44 x 50,5 cm. │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Într-un ulcior de │ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ceramică cu toartă │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este aşezat un │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │buchet de flori │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │multicolore: albe, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │galbene, bleu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşii, roz. Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tabloului este de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare albastru- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │închis. Semnat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │datat dreapta jos │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │indescifrabil, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de conser- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vare: relativ bună.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21203 │ 8.30._│TABLOU │"Peisaj marin" - │ │Ţara: România; │ 2001 │ 950│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Sergiu Singer, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │acuarelă/carton, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │29 x 43 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea reprezintă│ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │un peisaj marin cu │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cinci ambarcaţiuni │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în partea dreaptă, │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │executate în pe- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │niţă, pe un fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albastru-deschis. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │La orizont, cerul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în amurg. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Este semnată şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │datată stânga jos, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu brun: Sergiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Singer (19)'58. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de con- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │servare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│21204 │ 8.30._│TABLOU │"Natură statică cu │ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │flori de câmp" - │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │M. Sidlecki, ulei/ │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │carton, dimensiuni:│ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │70 x 51 cm │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea redă un │ │bd. Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │buchet de maci │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşii aşezaţi │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │într-un vas de ce- │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ramică de formă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bulbară, de culoare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gri-bej. În partea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreaptă a vasului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sunt aşezaţi câţiva│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │maci, trei spice de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grâu şi albăstrele.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cromatica: roşu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │galben, albastru, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │verde, negru. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată stânga jos,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu negru, sub ramă:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │M. Sidlecki şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cartonul este uşor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deformat. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de con- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │servare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21205│ 8.30._│TABLOU │"Natură statică" - │ │Ţara: România; │ 2001 │ 6.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Marius Bunescu, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │ulei/carton, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │79 x 65 cm │ │sectorul 5; bd.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea redă un │ │Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ghiveci cu flori │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşii (trandafiri),│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care ocupă aproape │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │întreaga suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a picturii. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ghiveciul are │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare brun-închis│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ca şi suprafaţa pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care este aşezat, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iar fundalul este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vibrat, de culoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gri-bleu. Lucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este semnată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │negru: Bunescu. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cartonul este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deformat, rama cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lacune şi rosături.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21206│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj. Toamna cu │ │Ţara: România; │ 2001 │ 700│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │copaci şi dealuri" │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │- Eremia Profeta, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză, │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │sectorul 5; bd.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │51 x 60 cm │ │Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Peisaj de deal în │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │amurg, cu copaci │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │desfrunziţi, doar │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │schiţaţi (toamnă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │târzie). La orizont│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cerul luminos. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cromatica: gama de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │griuri în josul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │compoziţiei, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │accente de verde. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată şi datată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreapta sus cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albastru: Eremia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Profeta 1955 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rama este uşor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deteriorată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stratul de bronz │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este ros şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prezintă urme de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mucegai. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: foarte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21207│ 8.30._│TABLOU │"Bătrână cosând" - │ │Ţara: România; │ 2001 │ 500│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │neidentificat, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │ulei/carton, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │29 x 23 cm │ │sectorul 5; bd.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pictura reprezintă │ │Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o femeie bătrână, │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu ochelari, cosând│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Personajul este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aşezat într-un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fotoliu, lângă casă│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţinând în mâini un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │material de culoare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşie. Bătrâna este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbrăcată într-o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rochie neagră cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │guler alb şi un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şorţ alb. În partea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stângă se vede o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ramură de copac cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │frunze de culoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │verde-smarald. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pictura este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată stânga jos,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu brun, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │indescifrabil. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nedatat. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21208│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj cu pădure"-│ │Ţara: România; │ 2001 │ 1.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Ion Panteli-Stanciu│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │ulei/carton, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │64 x 49 cm │ │sectorul 5; bd.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Compoziţia este │ │Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dominată de trei │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │copaci seculari, de│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o parte şi de alta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a unui pârâu. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Într-un luminiş se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │observă în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prim-plan câteva │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │elemente de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetaţie. În plan │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │secund, pe marginea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pârâului, într-o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │poieniţă se află │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │două personaje │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │feminine, unul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şezând şi unul în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │picioare, lângă o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mică turmă de oi. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gama cromatică în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tonuri calde │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alternate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tonurile reci de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │griuri ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │copacilor. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată şi datată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu: I. Panteli- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stanciu 1946. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21209│ 8.30._│TABLOU │"Vas pe mare - │ │Ţara: România; │ 2001 │ 2.000│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Furtună" - neiden- │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │tificat, ulei/pânză│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │46 x 57 cm │ │sectorul 5; bd.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Peisaj marin, │ │Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │redând o furtună pe│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mare, cu talazuri │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mari înspumate de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare verde- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albastru. În plan │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │secund, un vas uşor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │înclinat, prins în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mijlocul furtunii. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În partea stângă se│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vede un mal stâncos│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cerul este cenuşiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu nuanţe de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gri-închis. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată stânga jos,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu negru: indesci- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │frabil; datată 1918│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rama prezintă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lacune. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21210│ 8.30._│TABLOU │"Peisaj - La │ │Ţara: România; │ 2001 │ 100│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Veneţia"-Institutul│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │Poligrafic din Roma│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │reproducere │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │tipografică/carton,│ │sectorul 5; bd.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: │ │Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │59 x 94 cm │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea redă o │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vedere din Veneţia.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În prim-plan se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conturează canalul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe care plutesc │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gondole, bărci, iar│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de o parte şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alta a acestuia se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │remarcă diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │clădiri arhitecto- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nice. În prim-plan │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe partea dreaptă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o stradă de-a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lungul canalului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe care se găsesc │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │multe personaje în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │costume de epocă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aflate în mişcare; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în dreapta străzii,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │se remarcă o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │clădire în stil │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │arhitectonic gotic,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │având cromatica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alb-gri şi brun. În│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │plan îndepărtat, pe│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │partea stângă a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │canalului se află │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │veneţiene, din care│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │se observă în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fundal două turle │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ale unei bazilici. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cromatica: nuanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de gri, albastru, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │brun, verde. Pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │verso: ştampila │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Institutului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Poligrafic de Stat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din Roma. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Inscripţie: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INSTITUTO │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POLIGRAFICO DELLO │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STATO ROMA. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RIPRODUZIONE DI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPERE D'ARTE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 21211│ 8.30._│TABLOU │"Ţăran cu coasa" - │ │Ţara: România; │ 2001 │ 800│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │Jean Neylies, ulei/│ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │pânză, dimensiuni: │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │40 x 23 cm │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │În centrul compozi-│ │sectorul 5; bd.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţiei este redat un │ │Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţăran cu mustaţă │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albă, care poartă o│ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unealtă pe umărul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stâng. Ţăranul este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbrăcat în costum │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │popular de culoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │albă, încins la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │brâu cu un chimir │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe care ţine mâna │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreaptă. Pe cap are│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o căciulă de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culoare închisă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pictura este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vibrată, peisaj de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pădure, vara, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culori vii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │galben, roşu, verde│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnată dreapta jos│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu roşu: J. Neylies│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nedatată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stratul de pictură │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este deteriorat în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │zona capului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţăranului. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 99303│ 8.30._│CASETĂ CU │Casetă cu capac │ │Ţara: România; │ 2001 │ 300│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │CAPAC │detaşabil, corpul │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │cilindric scurt, │ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │uşor strâns spre │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │buză, cu talpă │ │sectorul 5; bd.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │circulară, iar │ │Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │capacul urmând │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conturul buzei, │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │uşor bombat. Sticla│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │"Montesy" este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │colorată în masă cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o gamă caldă de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │roşu englez mat, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gravată cu acid. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Decorul este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alcătuit din motive│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vegetale şi florale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(frunze şi flori de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ciclame). Piesa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este semnată pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │corp şi pe capac │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │"Montesy", în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │relief. Dimensiuni:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 7 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 13,5 cm-15 cm,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 14,7 cm. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: bună │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(are mici ciobituri│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la buză). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┤
│ 99305│ 8.30._│VAS DECORATIV │Sticlă Montesy, │ │Ţara: România; │ 2001 │ 600│Hotărârea │în adminis-│ │mobil │
│ │ │ │colorată în masă, │ │judeţul: │ │ │Guvernului│trare │ │ │
│ │ │ │dispusă în straturi│ │municipiul │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │suprapuse, gravată │ │Bucureşti; │ │ │1.279/2001│ │ │ │
│ │ │ │cu acid. Vasul are │ │sectorul 5; bd.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │baza ovală, corpul │ │Prof. Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ovoidal, uşor │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aplatizat lateral, │ │Marinescu nr. 2│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gura circulară mică│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sticla este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │colorată în masă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │verde-oliv, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │matisată. Decorul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este alcătuit din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │elemente vegetale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi florale. Piesa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │este semnată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │"Montesy", în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │relief. La │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │semnătură, ultima │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │literă (y) este în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │relief, dar nu este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │colorată. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dimensiuni: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 13 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dg = 4 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Db = 10,5 cm │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conservare: foarte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bună. │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────────────┴───────────────────┴──────┴───────────────┴──────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴──────┘
                                                                                TOTAL: 282.600 lei                                      -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016