Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 911 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 911 din 5 septembrie 2012  pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 911 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 3 alineatul (2), litera e) se abrogă.

    2. La articolul 3 alineatul (3), litera d) se abrogă.

    3. La articolul 3 alineatul (4), litera d) se abrogă.

    4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Valoarea ajutorului specific, în cuantum de 4.098.000 euro, va fi calculată la un curs euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Plata anuală suplimentară maximă/exploataţie şi plafoanele alocate fiecărui sector pentru care se acordă ajutor specific, respectiv producţie vegetală şi producţie animalieră, sunt prezentate în anexa nr. 1.
    (3) Cuantumul plăţii anuale suplimentare/exploataţie se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură după finalizarea tuturor verificărilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fiecare sector la numărul exploataţiilor eligibile, având în vedere plata anuală suplimentară maximă/exploataţie pentru fiecare categorie de dimensiune a exploataţiei. În cazul în care plafonul solicitat depăşeşte plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuală suplimentară maximă/exploataţie se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toate categoriile de dimensiune a exploataţiei ale sectorului respectiv.
    (4) În situaţia în care beneficiarii nu utilizează în totalitate plafonul alocat unui sector pentru care se acordă ajutor specific, respectiv producţie vegetală sau producţie animalieră, diferenţa se redistribuie către celălalt sector."

    5. La articolul 5 alineatul (1), litera i) se abrogă.

    6. Anexa nr. 1 "Plafonul anual alocat sprijinului specific" se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. II
    Solicitarea eliberării certificatului prevăzut la art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) se poate face până la data de 15 octombrie.
    ART. III
    Beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care au încheiat contractul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. c) cu organismul de inspecţie şi certificare căruia i-a fost retrasă aprobarea, pot:
    a) depune cererea prevăzută la art. 8 alin. (1) până la data de 15 decembrie;
    b) solicita eliberarea de către noul organism de inspecţie şi certificare a documentului justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei - în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine - până la data de 15 decembrie.
    ART. IV
    Prevederile art. 3, 4 şi 5 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică pentru cererile privind acordarea de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor înregistrate în sistemul de agricultură ecologică din producţia vegetală şi animalieră, depuse după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. V
    Pentru anul 2012, cererile de solicitare privind ajutorul specific, prevăzute la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se pot depune până la data de 15 octombrie.
    ART. VI
    Pentru anul 2012, controlul la faţa locului prevăzut la art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează începând cu data de 1 noiembrie, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

    ART. VII
    Hotărârea Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 3 august 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - Producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice, persoane juridice, crescători de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de taurine din rase de carne şi/sau din metişii acestora, denumiţi în continuare beneficiari, cu exploataţii cu cod de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, beneficiază de un ajutor specific pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual în funcţie de efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie din următoarele categorii:".

    2. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) copie de pe paşaportul fiecărui animal, emis de ANSVSA, după caz;".

    3. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cadrul controlului la faţa locului, pentru tineretul mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişii cu rase de carne, în cazul ieşirilor din exploataţie, se verifică următoarele elemente referitoare la sistemul de identificare şi de înregistrare a bovinelor, prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 :
    a) extrasul din baza de date electronică a ANSVSA;
    b) registrul individual al exploataţiei."

                           PRIM-MINISTRU
                        VICTOR-VIOREL PONTA

                          Contrasemnează:
                          ---------------
                     p. Ministrul agriculturii
                       şi dezvoltării rurale,
                          Gheorghe Albu,
                         secretar de stat

                   Ministrul afacerilor europene,
                          Leonard Orban

                        Viceprim-ministru
                   ministrul finanţelor publice,
                         Florin Georgescu

    Bucureşti, 5 septembrie 2012.
    Nr. 911.


    ANEXĂ
    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2010)

                      Plafonul anual alocat ajutorului specific

    I. Producţie vegetală: culturi anuale, culturi perene, păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) în conversie

┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Categoria │ Dimensiunea exploataţiei │ Plata anuală │
│ │ │suplimentară maximă/exploataţie│
│ │ │ (Euro) │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ 0,30 - 5 ha │ 1.500 │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2 │ 5,1 - 20 ha │ 2.300 │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 3 │ 21 - 50 ha │ 2.900 │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 4 │ 51 - 100 ha │ 3.400 │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 5 │ Peste 100 ha │ 3.800 │
└───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘


    II. Creşterea animalelor în conversie

    1. Păsări

┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Categoria │ Dimensiunea exploataţiei │ Plata anuală │
│ │ │suplimentară maximă/exploataţie│
│ │ │ (Euro) │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ Sub 500 de capete │ 1.500 │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2 │ Peste 500 de capete │ 3.000 │
└───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘


    2. Bovine

┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Categoria │ Dimensiunea exploataţiei │ Plata anuală │
│ │ │suplimentară maximă/exploataţie│
│ │ │ (Euro) │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ Sub 20 de capete │ 800 │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2 │ Peste 20 de capete │ 2.000 │
└───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘


    3. Ovine/Caprine

┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Categoria │ Dimensiunea exploataţiei │ Plata anuală │
│ │ │suplimentară maximă/exploataţie│
│ │ │ (Euro) │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ Sub 20 de capete │ 500 │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2 │Între 21 şi 100 de capete │ 1.500 │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 3 │ Peste 100 de capete │ 3.500 │
└───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘


    4. Apicultură

┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Categoria │ Dimensiunea exploataţiei │ Plata anuală │
│ │ │suplimentară maximă/exploataţie│
│ │ │ (Euro) │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ 1 - 50 de familii │ 750 │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2 │ 51 - 100 de familii │ 850 │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 3 │ Peste 101 familii │ 950 │
└───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘


         Plafonul total alocat pentru plăţile anuale suplimentare

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Sectoarele pentru care │ Plafonul alocat anual │
│ se acordă sprijin │ (Euro) │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ Producţia vegetală │ 3.139.000 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ Producţia animalieră │ 959.000 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ TOTAL: │ 4.098.000 │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘


                           ----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016