Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 907 din 25 august 2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 907 din 25 august 2010  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004  privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 907 din 25 august 2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010
HOTĂ?RÂRE nr. 907 din 25 august 2010
pentru modificarea şi completarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010

În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã ,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I.
<>Hotãrârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. La articolul 2, litera m) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"m) substanţã periculoasã - orice substanţã care îndeplineşte criteriile pentru oricare dintre urmãtoarele clase sau categorii de pericol prevãzute în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006:
1. clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 şi 2.7, 2.8 tipurile A şi B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 şi 2, 2.14 categoriile 1 şi 2, 2.15 tipurile A-F;
2. clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra funcţiei sexuale şi a fertilitãţii sau asupra dezvoltãrii, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 şi 3.10;
3. clasa de pericol 4.1;
4. clasa de pericol 5.1;".

2. La articolul 4, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Materialele şi componentele prevãzute la alin. (2) sunt etichetate sau identificate prin mijloace adecvate, conform legislaţiei în vigoare."

3. La articolul 12, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Se aprobã finanţare din Fondul pentru mediu pentru proiecte de mediu, în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectivelor de reutilizare/reciclare/valorificare a vehiculelor scoase din uz potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2)."

4. La articolul 17 alineatul (1), dupã litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu urmãtorul cuprins:
"e) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 14, precum şi a cerinţelor minime prevãzute în anexa nr. 1, cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei;
f) transmiterea oricãror informaţii sau date, prezentate în anexa nr. 2, care nu corespund cu realitatea, precum şi nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 11 alin. (3), cu amendã de la 6.000 lei la 12.000 lei;
g) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 4 alin. (21), cu amendã de la 14.000 lei la 17.000 lei."

5. Anexa nr. 3 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

ART. II
Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1, care intrã în vigoare la data de 1 decembrie 2010.
ART. III
În tot cuprinsul <>Hotãrârii Guvernului nr. 2.406/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sintagma "Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Mediului şi Pãdurilor".
ART. IV
<>Hotãrârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul mediului şi pãdurilor,
Laszlo Borbely

Ministrul economiei,
comerţului şi mediului de afaceri,
Adriean Videanu

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mãnoiu

Bucureşti, 25 august 2010.
Nr. 907.


ANEXÃ
(Anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.406/2004 )


LISTA
materialelor şi componentelor exceptate de la
aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr.
<>2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

┌───┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr.│ │ Obiectul şi data de expirare │Se eticheteazã sau│
│crt│ Materiale şi componente │ a exceptãrii │se identificã în │
│ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │art. 4 alin. (2^1)│
│ │ │ │din Hotãrârea │
│ │ │ │Guvernului nr. │
│ │ │ │<>2.406/2004 │
├───┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┤
│ Plumbul ca element de aliere │
├───┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ 1.│Oţel pentru prelucrãri mecanice şi │ │ │
│ │oţel galvanizat cu conţinut de plumb │ │ │
│ │de pânã la 0,35% în greutate │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.│a) Aluminiu pentru prelucrãri mecanice│Ca piese de schimb pentru vehicule│ │
│ │cu conţinut de plumb de pânã la 2% în │introduse pe piaţã înainte de 1 │ │
│ │greutate │iulie 2005 │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │b) Aluminiu cu conţinut de plumb de │Ca piese de schimb pentru vehicule│ │
│ │pânã la 1,5% în greutate │introduse pe piaţã înainte de 1 │ │
│ │ │iulie 2008 │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │c) Aluminiu cu conţinut de plumb de │ │ │
│ │pânã la 0,4% în greutate │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3.│Aliaj de cupru cu conţinut de plumb de│ │ │
│ │pânã la 4% în greutate │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 4.│a) Bucşe şi carcase de lagãre │Ca piese de schimb pentru vehicule│ │
│ │ │introduse pe piaţã înainte de 1 │ │
│ │ │iulie 2008 │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │b) Bucşe şi carcase de lagãre în 𗈕 iulie 2011 şi ulterior acestei │ │
│ │motoare, transmisii şi compresoare de │date ca piese de schimb pentru │ │
│ │aer condiţionat │vehicule introduse pe piaţã │ │
│ │ │înainte de 1 iulie 2011 │ │
├───┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┤
│ Plumb şi compuşi ai plumbului în componente │
├───┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ 5.│Baterii │ │ X │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 6.│Amortizoare de vibraţii │ │ X │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 7.│a) Agenţi de vulcanizare şi │Ca piese de schimb pentru vehicule│ │
│ │stabilizatori pentru elastomeri în │introduse pe piaţã înainte de 1 │ │
│ │furtunuri de frânã, furtunuri pentru │iulie 2005 │ │
│ │combustibil, furtunuri pentru │ │ │
│ │ventilarea aerului, piese din │ │ │
│ │elastomeri/metal în şasiuri şi │ │ │
│ │ansambluri motoare │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │b) Agenţi de vulcanizare şi │Ca piese de schimb pentru vehicule│ │
│ │stabilizatori pentru elastomeri în │introduse pe piaţã înainte de 1 │ │
│ │furtunuri de frânã, furtunuri pentru │iulie 2006 │ │
│ │combustibil, furtunuri pentru │ │ │
│ │ventilarea aerului, piese din │ │ │
│ │elastomeri/metal în şasiuri şi │ │ │
│ │ansambluri motoare cu conţinut de │ │ │
│ │plumb de pânã la 0,5% în greutate │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │c) Lianţi pentru elastomeri în │Ca piese de schimb pentru vehicule│ │
│ │aplicaţii ale sistemului de propulsie │introduse pe piaţã înainte de 1 │ │
│ │cu conţinut de plumb de pânã la 0,5% │iulie 2009 │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 8.│a) Plumbul din aliajele de sudurã │Vehicule omologate înainte de 1 │ X*1) │
│ │pentru ataşarea componentelor │ianuarie 2016 şi piese de schimb │ │
│ │electrice şi electronice la plãcile │ pentru aceste vehicule │ │
│ │electronice cu circuite imprimate şi │ │ │
│ │plumbul din finisajele de la bornele │ │ │
│ │componentelor, altele decât │ │ │
│ │condensatorii electrolitici cu │ │ │
│ │aluminiu, pe contacţii componentelor │ │ │
│ │şi pe plãcile electronice cu circuite │ │ │
│ │imprimate │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │b) Plumbul din aliaje de sudurã pentru│Vehicule omologate înainte de 1 │ X*1) │
│ │aplicaţii electrice, cu excepţia │ianuarie 2011 şi piese de schimb │ │
│ │sudurii pe plãcile electronice cu │pentru aceste vehicule │ │
│ │circuite imprimate şi pe sticlã │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │c) Plumbul din finisajele de pe │Vehicule omologate înainte de 1 │ X*1) │
│ │bornele condensatorilor electrolitici │ianuarie 2013 şi piese de schimb │ │
│ │cu aluminiu │pentru aceste vehicule │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │d) Plumbul utilizat la sudura pe │Vehicule omologate înainte de 1 │ X*1) │
│ │sticlã în senzori de flux de masã de │ianuarie 2015 şi piese de schimb │ │
│ │aer │pentru aceste vehicule │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │e) Plumbul din aliaje de lipit cu │*2) │ X*1) │
│ │temperaturã de topire înaltã │ │ │
│ │(respectiv aliaje de plumb care conţin│ │ │
│ 󧔝% în greutate sau mai mult plumb) │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │f) Plumbul folosit la sisteme de │*2) │ X*1) │
│ │conectori cu pini flexibili │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │g) Plumbul din aliaje de lipit pentru │*2) │ X*1) │
│ │realizarea unei conexiuni electrice │ │ │
│ │viabile între purtãtor şi substratul │ │ │
│ │semiconductorului în carcasele de │ │ │
│ │circuite integrate tip Flip Chip │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │h) Plumbul din sudurile de fixare a │*2) │ X*1) │
│ │radiatorului de cãldurã la │ │ │
│ │ventilatorul de cãldurã în │ │ │
│ │ansamblurile de semiconductori cu un │ │ │
│ │cip de dimensiune de cel puţin 1 cm² │ │ │
│ │a zonei de proiecţie şi o densitate a │ │ │
│ │curentului nominal de cel puţin │ │ │
│ 𗈕 A/mm² în zona cipului de siliciu │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │i) Plumbul din aliaje de lipire pentru│Vehicule omologate înainte de 1 │ X*1) │
│ │aplicaţii electrice pe sticlã, cu │ianuarie 2013 şi piese de schimb │ │
│ │excepţia lipiturilor pe sticlã │pentru aceste vehicule*3) │ │
│ │stratificatã │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │j) Plumbul din aliajele de lipire pe │ *2) │ X*1) │
│ │sticlã stratificatã │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 9.│Scaune de supapã │Ca piese de schimb pentru tipurile│ │
│ │ │de motoare dezvoltate înainte de 1│ │
│ │ │iulie 2003 │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
󧓒.│Componentele electrice care conţin │ │ X*4) (pentru alte│
│ │plumb, inserate într-o matrice din │ │componente decât │
│ │sticlã sau ceramicã, cu excepţia │ │cele piezoelec- │
│ │sticlei pentru baloanele becurilor şi │ │trice în motoare) │
│ │a izolatorilor ceramici ai bujiilor │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
󧓓.│Iniţiatori pirotehnici │Vehicule omologate înainte de 1 │ │
│ │ │iulie 2006 şi piese de schimb │ │
│ │ │pentru aceste vehicule │ │
├───┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┤
│ Crom hexavalent │
├───┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┤
󧓔.│a) Acoperiri anticorozive │Ca piese de schimb pentru vehicule│ │
│ │ │introduse pe piaţã înainte de 1 │ │
│ │ │iulie 2007 │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │b) Acoperiri anticorozive ale │Ca piese de schimb pentru vehicule│ │
│ │şuruburilor şi piuliţelor de asamblare│introduse pe piaţã înainte de 1 │ │
│ │pentru şasiuri │iulie 2008 │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
󧓕.│Rãcitoare cu absorbţie în rulote auto │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┤
│ Mercur │
├───┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┤
󧓖.│a) Lãmpi cu descãrcare pentru faruri │Vehicule omologate înainte de 1 │ │
│ │ │iulie 2012 şi piese de schimb │ │
│ │ │pentru aceste vehicule │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │b) Tuburi fluorescente utilizate la │Vehicule omologate înainte de 1 │ │
│ │afişajele panou instrumente │iulie 2012 şi piese de schimb │ │
│ │ │pentru aceste vehicule │ │
├───┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┤
│ Cadmiu │
├───┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┤
󧓗.│Baterii pentru vehiculele electrice │Ca piese de schimb pentru vehicule│ │
│ │ │introduse pe piaţã înainte de │ │
│ │ 󧓧 decembrie 2008 │ │
└───┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┘


----------
*1) Se dezmembreazã în cazul în care, în corelaţie cu nr. crt. 10, se depãşeşte pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producţie nu se iau în considerare.
*2) Aceastã exceptare se va reexamina în 2014.
*3) Aceastã exceptare se va reexamina înainte de 1 ianuarie 2012.
*4) Se dezmembreazã în cazul în care, în corelaţie cu nr. crt. 8 lit. a)-j), se depãşeşte pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producţie nu se iau în considerare.

Observaţii:
Se tolereazã într-un material omogen plumb, crom hexavalent şi mercur în concentraţie maximã de 0,1% în greutate şi cadmiu în concentraţie maximã de 0,01% în greutate.
Se admite reutilizarea nelimitatã a pãrţilor de vehicule care existau pe piaţã la data expirãrii unei exceptãri, întrucât acest aspect nu intrã sub incidenţa <>art. 4 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 2.406/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Piesele de schimb introduse pe piaţã dupã 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele introduse pe piaţã înainte de 1 iulie 2003, sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor <>art. 4 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 2.406/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare*).
----------
*) Aceastã clauzã nu se aplicã maselor pentru echilibrarea roţilor, periilor de grafit pentru motoare electrice şi garniturilor de frânã.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016