Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 905 din 25 august 2010 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli in anul scolar 2010-2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 905 din 25 august 2010  privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli in anul scolar 2010-2011    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 905 din 25 august 2010 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli in anul scolar 2010-2011

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 6 septembrie 2010
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 1 alin. (2) şi (5) şi al <>art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Pentru anul şcolar 2010-2011 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev, pentru o perioadã de maximum 93 de zile de şcolarizare, începând cu data de 1 noiembrie 2010.
ART. 2
(1) Mãsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2010-2011 sunt urmãtoarele:
a) organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolã sau legumicolã, la zilele recoltei, expoziţii, târguri ori alte evenimente şi/sau activitãţi similare;
b) organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalitãţi practice educative care sã contribuie la dezvoltarea competenţelor elevilor şi prin activitãţi de grãdinãrit;
c) realizarea de broşuri sau de materiale didactice al cãror scop este cunoaşterea beneficiilor consumului de fructe şi legume proaspete.
(2) Sumele necesare implementãrii mãsurilor adiacente prevãzute la alin. (1) se suportã din bugetele locale ale judeţelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã şi nu vor putea depãşi 10% din fondurile alocate consiliilor judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, pentru acordarea gratuitã a merelor, aşa cum sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(3) Mãsurile adiacente prevãzute la alin. (1) care se implementeazã în anul 2010 se suportã din bugetul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, aprobat conform <>art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, şi cele aferente anului 2011 se suportã din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2011.
(4) Consiliile judeţene şi/sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, opteazã, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru mãsurile adiacente pe care le vor implementa şi vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puţin una dintre mãsurile adiacente prevãzute la alin. (1).
(5) Consiliile judeţene şi/sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, şi unitãţile şcolare vor lua mãsurile necesare astfel încât elevii prezenţi la cursuri sã beneficieze de implementarea mãsurilor adiacente prevãzute la alin. (1).
(6) Consiliile judeţene şi/sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, sunt responsabile de implementarea mãsurilor adiacente prevãzute la alin. (1) şi, respectiv, de organizarea procedurilor de achiziţie publicã, desemnarea câştigãtorilor, încheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea şi controlul implementãrii mãsurilor adiacente prevãzute la alin. (1).
(7) Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, vor recupera de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, sumele plãtite pentru implementarea mãsurilor adiacente, pe care le vireazã la bugetul de stat.
(8) În funcţie de specificul mãsurilor adiacente pe care le vor implementa, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, vor beneficia de asistenţã din partea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi/sau a direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene, respectiv a Direcţiei de Sãnãtate Publicã a Municipiului Bucureşti şi/sau din partea direcţiilor pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã, conform prevederilor legale în vigoare.
(9) Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, au obligaţia informãrii Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã cu privire la mãsurile adiacente prevãzute la alin. (1) implementate.
ART. 3
(1) Finanţarea sumelor aprobate de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, care reprezintã sprijinul financiar pentru implementarea mãsurilor adiacente prevãzute la art. (2) alin. (1), se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare", articolul "Programe din Fondul European de Garantare Agricolã (FEGA)", reprezentând contribuţie publicã naţionalã totalã.
(2) În privinţa mãsurilor adiacente prevãzute la art. (2) alin. (1), Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã are atribuţiile prevãzute la <>art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2010 .
ART. 4
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, este autoritatea naţionalã responsabilã pentru asigurarea evaluãrii programului.
(2) Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã este responsabilã de organizarea procedurii de achiziţie publicã pentru realizarea de cãtre un evaluator independent a exerciţiului de evaluare prevãzut la alin. (1).
(3) Sumele alocate pentru evaluarea programului nu vor putea depãşi 10% din plafonul alocat României de cãtre Uniunea Europeanã prin Decizia Comisiei din 29 aprilie 2010 privind repartizarea definitivã a ajutoarelor Uniunii Europene între statele membre în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, pentru perioada cuprinsã între 1 august 2010 şi 31 iulie 2011.
(4) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale va emite un ordin prin care se vor stabili indicatorii de evaluare a programului aferentã perioadei 15 septembrie 2010-15 iunie 2011 şi obligaţiile evaluatorului.
(5) Fondurile necesare realizãrii evaluãrii prevãzute la alin. (1) se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent Fondului european de garantare agricolã.
ART. 5
(1) Sumele necesare pentru implementarea Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2010-2011, aferente acordãrii drepturilor menţionate la art. 1 şi realizãrii mãsurilor adiacente prevãzute la art. 2 alin. (1), sunt prevãzute în anexã.
(2) În situaţia în care fondurile necesare pentru distribuţia merelor şi/sau implementarea mãsurilor adiacente prevãzute la art. 2 alin. (1) nu sunt disponibile în anul 2010, prevederile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu luna ianuarie 2011, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru anul 2011.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
Mihail Dumitru

Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

Ministrul sãnãtãţii,
Cseke Attila

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mãnoiu

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu


Bucureşti, 25 august 2010.
Nr. 905.


ANEXĂ


BUGETUL
pentru implementarea Programului de încurajare a
consumului de fructe în şcoli - fonduri pentru distribuţia merelor
şi implementarea mãsurilor adiacente - în anul şcolar 2010-2011

- mii lei -
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ Elevi │ SUMELE │ Fondurile │ Fondurile │ │ Fondurile │ Fondurile │ │
│ │ clasele │ ALOCATE │necesare în│ necesare în │ Total │necesare în│ necesare în │ Total │
│ JUDEŢUL │ I-VIII în │ ANUL │2010 pentru│ 2010 pentru │ fonduri │2011 pentru│ 2011 pentru │ fonduri │
│ │anul şcolar│ ŞCOLAR │distribuţia│implementarea│ 2010 │distribuţia│implementarea│ 2011 │
│ │ 2010-2011 │ 2010-2011 │ de mere │ mãsurilor │ │ de mere │ mãsurilor │ │
│ │ │ │ │ adiacente │ │ │ adiacente │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Alba │ 27734│ 851,15646│ 282,8868│ 28,28868│ 311,17548│ 490,8918│ 49,08918│ 539,98098│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Arad │ 36505│ 1120,33845│ 372,351│ 37,2351│ 409,5861│ 646,1385│ 64,61385│ 710,75235│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Argeş │ 50464│ 1548,74016│ 514,7328│ 51,47328│ 566,20608│ 893,2128│ 89,32128│ 982,53408│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Bacãu │ 61316│ 1881,78804│ 625,4232│ 62,54232│ 687,96552│ 1085,2932│ 108,52932│ 1193,82252│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Bihor │ 50025│ 1535,26725│ 510,255│ 51,0255│ 561,2805│ 885,4425│ 88,54425│ 973,98675│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Bistriţa- │ 28335│ 869,60115│ 289,017│ 28,9017│ 317,9187│ 501,5295│ 50,15295│ 551,68245│
│Nãsãud │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Botoşani │ 44858│ 1376,69202│ 457,5516│ 45,75516│ 503,30676│ 793,9866│ 79,39866│ 873,38526│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Braşov │ 42962│ 1318,50378│ 438,2124│ 43,82124│ 482,03364│ 760,4274│ 76,04274│ 836,47014│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Brãila │ 26477│ 812,57913│ 270,0654│ 27,00654│ 297,07194│ 468,6429│ 46,86429│ 515,50719│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Buzãu │ 38383│ 1177,97427│ 391,5066│ 39,15066│ 430,65726│ 679,3791│ 67,93791│ 747,31701│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Caraş- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Severin │ 24876│ 763,44444│ 253,7352│ 25,37352│ 279,10872│ 440,3052│ 44,03052│ 484,33572│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Cãlãraşi │ 28374│ 870,79806│ 289,4148│ 28,94148│ 318,35628│ 502,2198│ 50,22198│ 552,44178│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Cluj │ 46300│ 1420,947│ 472,26│ 47,226│ 519,486│ 819,51│ 81,951│ 901,461│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Constanţa │ 58100│ 1783,089│ 592,62│ 59,262│ 651,882│ 1028,37│ 102,837│ 1131,207│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Covasna │ 19717│ 605,11473│ 201,1134│ 20,11134│ 221,22474│ 348,9909│ 34,89909│ 383,88999│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Dâmboviţa │ 44766│ 1373,86854│ 456,6132│ 45,66132│ 502,27452│ 792,3582│ 79,23582│ 871,59402│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Dolj │ 54102│ 1660,39038│ 551,8404│ 55,18404│ 607,02444│ 957,6054│ 95,76054│ 1053,36594│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Galaţi │ 49794│ 1528,17786│ 507,8988│ 50,78988│ 558,68868│ 881,3538│ 88,13538│ 969,48918│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Giurgiu │ 24443│ 750,15567│ 249,3186│ 24,93186│ 274,25046│ 432,6411│ 43,26411│ 475,90521│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Gorj │ 32242│ 989,50698│ 328.8684│ 32,88684│ 361,75524│ 570,6834│ 57,06834│ 627,75174│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Harghita │ 28627│ 878,56263│ 291,9954│ 29,19954│ 321,19494│ 506,6979│ 50,66979│ 557,36769│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Hunedoara │ 34450│ 1057,2705│ 351,39│ 35,139│ 386,529│ 609,765│ 60,9765│ 670,7415│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Ialomiţa │ 24115│ 740,08935│ 245,973│ 24,5973│ 270,5703│ 426.8355│ 42,68355│ 469,51905│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Iaşi │ 78536│ 2410,26984│ 801,0672│ 80,10672│ 881,17392│ 1390,0872│ 139,00872│ 1529,09592│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Ilfov │ 24698│ 757,98162│ 251,9196│ 25,19196│ 277,11156│ 437.1546│ 43,71546│ 480,87006│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Maramureş │ 42053│ 1290,60657│ 428,9406│ 42,89406│ 471,83466│ 744,3381│ 74,43381│ 818,77191│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Mehedinţi │ 22700│ 696,663│ 231,54│ 23,154│ 254,694│ 401,79│ 40,179│ 441,969│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Mureş │ 48844│ 1499,02236│ 498,2088│ 49,82088│ 548,02968│ 864,5388│ 86,45388│ 950,99268│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Neamţ │ 43557│ 1336,76433│ 444,2814│ 44,42814│ 488,70954│ 770,9589│ 77,09589│ 848,05479│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Olt │ 37455│ 1149,49395│ 382,041│ 38,2041│ 420,2451│ 662,9535│ 66,29535│ 729,24885│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Prahova │ 59630│ 1830,0447│ 608,226│ 60,8226│ 669,0486│ 1055,451│ 105,5451│ 1160,9961│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Satu Mare │ 32036│ 983,18484│ 326,7672│ 32,67672│ 359,44392│ 567.0372│ 56,70372│ 623,74092│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Sãlaj │ 21134│ 648,60246│ 215,5668│ 21,55668│ 237,12348│ 374,0718│ 37,40718│ 411,47898│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Sibiu │ 34948│ 1072,55412│ 356,4696│ 35,64696│ 392,11656│ 618.5796│ 61,85796│ 680,43756│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Suceava │ 67040│ 2057,4576│ 683,808│ 68,3808│ 752,1888│ 1186,608│ 118,6608│ 1305,2688│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Teleorman │ 28681│ 880.21989│ 292,5462│ 29,25462│ 321,80082│ 507,6537│ 50,76537│ 558,41907│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Timiş │ 50878│ 1561,44582│ 518,9556│ 51,89556│ 570,85116│ 900.5406│ 90,05406│ 990,59466│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Tulcea │ 18880│ 579,4272│ 192,576│ 19,2576│ 211,8336│ 334,176│ 33,4176│ 367,5936│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Vaslui │ 45235│ 1388,26215│ 461,397│ 46,1397│ 507,5367│ 800,6595│ 80,06595│ 880,72545│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Vâlcea │ 31601│ 969,83469│ 322,3302│ 32,23302│ 354,56322│ 559,3377│ 55,93377│ 615,27147│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Vrancea │ 29278│ 898,54182│ 298,6356│ 29,86356│ 328,49916│ 518,2206│ 51,82206│ 570,04266│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Bucureşti │ 108280│ 3323,1132│ 1104,456│ 110.4456│ 1214.9016│ 1916.55│ 191.6556│ 2108.2116│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL │ 1702429│52247,54601│ 17364,7758│ 1736,47758│19101,25338│ 30132,9933│ 3013,29933│33146,29263│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘


----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016