Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 904 din 1 septembrie 2012  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 904 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 21 septembrie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 şi 620 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman" secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 1197 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 1198, conform anexei nr 1.

    2. Anexa nr. 3 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele" se modifică şi se completează după cum urmează:

    a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Colegiul Naţional «Unirea»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins:
    "1. Adresa: Str. Castanilor nr. 25, suprafeţe: suprafaţă totală incintă = 11.698,16 mp:
    a) corp clădire 1 - clădire veche liceu:
    - suprafaţă construită = 1.922,85 mp;
    - suprafaţă desfăşurată = 3.845,70 mp;
    - regim de înălţime: parter + un etaj;
    - construcţie din cărămidă;
    alte elemente caracteristice:
    - număr săli de clasă = 13;
    - număr laboratoare = 3;
    b) corp clădire 2 - clădire nouă liceu:
    - suprafaţă construită = 579,83 mp;
    - suprafaţă desfăşurată = 1.739,49 mp;
    - regim de înălţime: parter + două etaje;
    - construcţie din cărămidă cu cadre din beton armat;
    alte elemente caracteristice:
    - număr săli de clasă = 14;
    - număr laboratoare = 2;
    c) corp clădire 3 - seră:
    - suprafaţă construită = 39,82 mp;
    - suprafaţă desfăşurată = 39,82 mp;
    - regim de înălţime: parter;
    d) corp clădire 4 - cabină poartă + birou administrativ:
    - suprafaţă construită = 28,42 mp;
    - suprafaţă desfăşurată = 28,42 mp;
    - regim de înălţime: parter;
    - construcţie din cărămidă;
    e) corp clădire 5 - sală de sport:
    - suprafaţă construită = 245,99 mp;
    - suprafaţă desfăşurată = 491,98 mp;
    - regim de înălţime: parter înalt echivalent parter + un etaj;
    - construcţie din cărămidă pe cadre din beton armat;
    f) corp clădire 6 - arhivă:
    - suprafaţă construită = 71,38 mp;
    - suprafaţă desfăşurată = 71,38 mp;
    - regim de înălţime: parter;
    g) corp clădire 7 - clădire internat:
    - suprafaţă construită = 292,65 mp;
    - suprafaţă desfăşurată = 1.170,60 mp;
    - regim de înălţime: parter + 3 etaje;
    - construcţie din cărămidă pe cadre din beton armat;
    h) corp clădire 8 - magazie lemn:
    - suprafaţă construită = 21,00 mp;
    - suprafaţă desfăşurată = 21,00 mp;
    - regim de înălţime: parter;
    i) corp clădire sală de sport nouă (an construire 2004):
    - valoare de inventar = 1.490.146,40 lei;
    - suprafaţă construită = 1.102,63 mp;
    - suprafaţă utilă = 1.011,14 mp;
    - regim de înălţime: parter înalt;
    împrejmuire şi vecinătăţi:
    - nord - bloc M3, lungime = 17,00 m, bloc M2, M4, lungime = 68,10 m, Strada Pompierilor, lungime = 38,45 m şi zonă verde, lungime = 72,45 m, gard din beton;
    - sud - Strada Castanilor, lungime = 196,0 m, gard din beton;
    - est - bloc M1, lungime = 61,0 m, gard din beton;
    - vest - strada Calea Dunării, lungime = 35,0 m şi bloc M3, lungime = 26,0 m, gard din beton;
    2. Bibliotecă
    Adresă: strada Vlad Ţepeş nr. 20
    - suprafaţă incintă = 1.436 mp;
    corp clădire 1 - bibliotecă:
    - suprafaţă construită = 846,5 mp;
    - suprafaţă desfăşurată = 846,5 mp;
    - regim de înălţime: parter;
    - construcţie din cărămidă;
    împrejmuire şi vecinătăţi:
    - nord - strada Vlad Ţepeş, lungime = 28,00 m, gard din beton;
    - sud - proprietăţi particulare, lungime = 33,00 m, gard din beton;
    - est - proprietăţi particulare, lungime = 44,00 m, gard din beton;
    - vest - proprietăţi particulare, lungime = 43,00 m, gard din beton";
    - la poziţia nr. 185, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Adresă: Strada Stadionului nr. 14 A; suprafaţa totală = 2.340 mp;
    vecinătăţi:
    - nord - proprietăţi particulare - S.C. CARPATINA PROD COM;
    - sud - drum centură - Strada Stadionului;
    - est - proprietate particulară - S.C. CARPATINA PROD COM;
    - vest - proprietate particulară - S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM - S.R.L.;"

    b) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 481 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 482 şi 483, conform anexei nr. 2.

    3. Anexa nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roşiorii de Vede" se modifică după cum urmează:
    - la secţiunea I "Bunuri imobile", litera c) "Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate cu terenurile aferente":
    - la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasament - peste triajul Gării de Est, paralel cu aceasta, suprafaţa = 61.868 mp; vecini nord - râul Vedea, sud - drum acces, est - teren agricol, vest - teren agricol; corpul administrativ executat din cărămidă pe fundaţie de beton; construcţiile speciale executate din beton armat.
    Construcţii aflate în incinta staţiei:
    C1 - corp administrativ, suprafaţa construită = 74 mp; C2 - magazie, suprafaţa construită = 29 mp; C3 - post trafo, suprafaţa construită = 34 mp; C4 - centrală termică, suprafaţa construită = 168 mp; C5 - staţie clorinare, suprafaţa construită = 29 mp; C6 - seră, suprafaţa construită = 127 mp; C7 - seră, suprafaţa construită = 215 mp; C8 - metatanc, seră, suprafaţa construită = 251 mp; C9 - decantor secundar radial, suprafaţa construită = 978 mp; C10 - comandă vane, suprafaţa construită = 11 mp; C11 - camera snech, suprafaţa construită = 25 mp; C12 - decantor secundar radial = 979 mp; C13 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.033 mp; C14 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.013 mp; C15 - bazin, suprafaţă construită = 148 mp; C16 - decantor secundar, suprafaţa construită = 61 mp; C17 - comandă vane, suprafaţa construită = 4 mp; C18 - decantor secundar, suprafaţa construită = 67 mp; C19 - bazin aerare, suprafaţa construită = 1.313 mp; C20 - decantor primar, suprafaţa construită = 643 mp; C21 - comandă vane, suprafaţa construită = 37 mp; C22 - decantor primar, suprafaţa construită = 641 mp; C23 - decantor primar, suprafaţa construită = 741 mp; C24 - decantor primar II, suprafaţa construită = 884 mp; C25 - gazometru, suprafaţa construită = 135 mp; C26 - platformă betonată, suprafaţa construită = 251 mp; C27 - decantor primar, suprafaţa construită = 500 mp; C28 - decantor primar, suprafaţa construită = 514 mp; C29 - pat uscare, suprafaţa construită = 824 mp; C30 - pat uscare, suprafaţa construită = 826 mp; C31 - atelier vopsitorie, suprafaţa construită = 135 mp; C32 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.015 mp; C33 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.011 mp; C34 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.014 mp; C35 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.017 mp; C36 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.010 mp; C37 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.010 mp; C38 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.008 mp; C39 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.014 mp; C40 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.011 mp; C41 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.008 mp; C42 - pompe evacuare, suprafaţa construită = 51 mp; C43 - comandă vane, suprafaţa construită = 14 mp; C44 - staţie pompare ape uzate, suprafaţa construită = 107 mp; C45 - puţ apă industrială, suprafaţa construită = 6 mp; C46 - canal vizitare, suprafaţa construită = 2 mp; C47 - canal vizitare, suprafaţa construită = 2 mp; C48 - canal vizitare, suprafaţa construită = 2 mp; C49 - staţie pompare nămol, suprafaţa construită = 18 mp";
    - la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "1. Strada Carpaţi, executat din beton, lungime = 1.060 ml; 2. Strada Dunării, lungime = 500 ml; 3. Strada Izbiceanu, lungime = 300 ml; 4. Bloc A, lungime = 85 ml; 5. Zona CFR, lungime = 200 ml; 6. Strada Oltului, lungime = 700 ml; 7. Fabrica de bere S.C. "Robema" - S.A., lungime = 4.960 ml; 8. Cvartal blocuri, lungime = 2.415 ml; 9. Strada Sfânta Vineri, lungime = 900 ml; 10. Strada Mărăşeşti, lungime = 560 ml; 11. Strada Rahovei, lungime = 300 ml; 12. Strada Sfântul Teodor, lungime = 281 ml; 13. Strada Mihai Bravu, lungime = 800 ml; 14. Strada 1 Mai, lungime = 850 ml; 15. Strada Ion Luca Caragiale, lungime = 490 ml; 16. Strada Tudor Vladimirescu, lungime = 200 ml; 17. Strada Republicii, lungime = 1.010 ml; 18. Strada Sănătăţii, lungime = 100 ml; 19. Piaţa agroalimentară, lungime = 200 ml; 20. Strada Ciocănaru Lazar, lungime = 460 ml; 21. Strada Plutonier Radulescu, lungime = 130 ml; 22. Strada Cotelici, lungime = 150 ml; 23. Strada Decebal, lungime = 280 ml; 24. Strada Mihail Kogălniceanu, lungime = 230 ml; 25. Strada Badea Cârţan, lungime = 300 ml; 26. Strada Nicolae Bălcescu, lungime = 230 ml; 27. Strada Renaşterii, lungime = 450 ml; 28. Strada Oituz, lungime = 550 ml; 29. Blocuri Alexandru Ioan Cuza, lungime = 200 ml; 30. Strada Alexandru Ioan Cuza, lungime = 350 ml; 31. Blocuri zona centru, lungime = 500 ml; 32. Zona G 100, lungime = 300 ml; 33. Blocuri zona CFR, lungime = 300 ml; 34. Blocuri zona Cotelici, lungime = 120 ml; 35. Blocuri Strada Republicii, lungime = 200 ml; 36. Blocuri zona Moara Izbiceanu, lungime = 100 ml; 37. Strada 9 Mai, lungime = 60 ml; 38. Ştrand, lungime = 250 ml; 39. Strada Manafilor nr. 24, lungime = 324 ml; 40. Fundătura Oituz DN 200, lungime = 130 ml; 41. Fundătura Carpaţi DN 200, lungime = 59 ml; 42. Strada Ion Luca Caragiale (tronson Dobrogeanu Gherea-Anton Ionescu), conductă PREMO DN 800, lungime = 229 ml; 43. Zona agrement, lungime = 50 ml; 44. Fundătura 1 Corlătescu, lungime = 152 ml; 45. Strada Anton Ionescu (tronson Dunării- Ioan Luca Caragiale), conductă PREMO DN 600, lungime = 330 ml; 46. Strada Buzeşti, conductă beton D 300, lungime = 100 ml; 47. Strada Tudor Vladimirescu, conductă beton D 300, lungime = 114 ml; 48. Strada Ciocănaru Lazăr, conductă beton D 300, lungime = 110 ml; 49. Strada Mărăşti (tronson PECO-strada Oituz), conductă beton D 300, lungime = 168 ml; 50. Strada Fundătura 2 Corlătescu, conductă beton D 300, lungime = 173 ml; 51. Strada Verzişori, conductă beton D 300, lungime = 204 ml; 52. Strada Anton Ionescu, conductă PREMO DN 600, lungime = 94 ml; 53. Strada Anton Ionescu (tronson Ioan Luca Caragiale-Păcii), conductă beton D 300, lungime 207 ml; 54. Strada Verzişori, lungime = 244 ml; 55. Strada Petre Atanasiu, conductă beton D 300, lungime = 117 ml; 56. Colegiul Naţional Anastasescu, lungime = 190 ml; 57. Bloc E, I-Strada Oltului, lungime = 69 ml; 58. Strada Ion Luca Caragiale (tronson Sfântul Teodor-Locotenent Bălăcescu), lungime = 216 ml; 59. Strada Republicii, bloc 414-415, conductă beton D 300, lungime = 102 ml; 60. Strada Locotenent Bălăcescu, conductă beton D 300, lungime = 133 ml; 61. Sală sport Strada Republicii, conductă PVC D 160, lungime = 60 ml; 62. Strada Caporal Dumitrescu, conductă beton D 300, lungime = 241 ml; 63. Strada Zaharia Stancu (Popa Gheorghe-Caporal Dumitrescu), conductă beton D 300, lungime = 134 ml; 64. Strada Alexandru Ciocănaru (tronson Mihail Kogălniceanu - Bulevardul Comercial), conductă beton D 200, lungime = 287 ml; 65. Strada Alexandru Ciocănaru (tronson Mihai Kogălniceanu-Mihai Eminescu), conductă beton D 200, lungime 79 ml; 66. Bulevardul Comercial (tronson Strada Cotelici-strada Oituz), conductă PVC D 160, lungime = 160 ml; 67. Strada Căluşari (tronson 1 Decembrie-Sănătăţii), conductă beton D 300, lungime = 392 ml; 68. Strada Mihai Eminescu (tronson 1 Decembrie-Sănătăţii), lungime = 242 ml; 69. Strada 1 Decembrie (Carpaţi-Eminescu), conductă beton D 300, lungime = 234 ml; 70. Strada Alexandru Ioan Cuza (tronson Republicii-Mălurescu), conductă beton D 300, lungime = 173 ml; 71. Sală sport Republicii, conductă PVC D 160, lungime = 12 ml; 72. Piaţa Centrală, lungime = 21 ml; 73. Strada Aleea 2 CFR, conductă D 200, lungime = 111 ml; 74. Strada Fundătura 1 Căluşari, conductă PVC DN 300, lungime = 180 ml; 75. Strada Fundătura 2 Căluşari, conductă PVC DN 300, lungime = 200 ml; 76. Strada Stelian Popescu, conductă PVC DN 300, lungime = 583 ml; 77. Strada Nucilor, conductă PVC D 300, lungime = 387 ml; 78. Strada Ceauş Mitrea, conductă PVC D 300, lungime = 300 ml; 79. Strada Caporal Joiţa, conductă PVC D 300, lungime = 405 ml; 80. Strada Dunării (tronson Popa Gheorghe-Dorobanţi), lungime = 337 ml (307 ml-conductă DN 300 şi 30 ml - conductă DN 400); 81. Strada Ana Ipătescu, conductă D 300, lungime = 40 ml; 82. Strada Gheorghe Doja, tub beton DN 300, lungime = 250 ml; 83. Strada Oituz, tub beton DN 200, lungime = 183 ml; 84. Strada Fundătura 3 Căpitan Corlătescu, lungime = 250 m; 85. Strada Anton Ionescu (tronson Păcii-DN6), lungime = 93,5 ml; 86. Strada Fundătura Parc Nord, lungime = 90 m".

    4. Anexa nr. 13 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brânceni" se modifică după cum urmează:
    a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 63 şi 64;
    b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Sistem rutier DC 10 Piatra-Brânceni km 7+400 - 20+000, comuna Brânceni, judeţul Teleorman", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "km 7+400-20+000:
    - limită comuna Piatra până la drumul naţional 51;
    - lungime - 12,60 km;
    - lăţimea platformei - 7,00 m;
    - lăţimea părţii carosabile - 5,50 m;
    - lăţimea acostamentelor - 2 x 0,75 m;
    - grosime - 22 cm, balast stabilizat cu 6% ciment;
    - îmbrăcăminte = 2 cm - sistem dublu bituminos (SLURRY SEAL), coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.568.613,22 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Proces-verbal de recepţie finală nr. 4.410 din 15.12.2008, fonduri SAPARD, H.C.L. Brânceni nr. 38 din 18.08.2011";
    - la poziţia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Parc comuna Brânceni", coloana 3 va avea următorul cuprins: "suprafaţa = 4.355 mp, vecini: nord - Mănăstirea «Sfântul Ioan Botezătorul», sud - Comănescu George Valentin, est - dig comunal, vest - DN 51", coloana 5 va avea următorul cuprins: "402.877,23 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fonduri de la Administraţia Fondului pentru Mediu, H.C.L. Brânceni nr. 38 din 18.08.2011".

    5. La anexa nr. 20 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cervenia" secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 98 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 99 şi 100, conform anexei nr. 3.

    6. Anexa nr. 22 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciuperceni" se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Localitatea Ciuperceni, suprafaţa construită - 282 mp, suprafaţa aferentă - 1.240 mp, structura de rezistenţă - beton armat, zidărie de cărămidă, vecinătăţi: N - şcoala generală, S - DN 51A, E - cămin cultural, V - dispensar medical", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "179.203 lei";
    - la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Localitatea Ciuperceni, suprafaţa - 10.660 mp, clădire vestiar - suprafaţa - 39,60 mp, vecinătăţi: N - DN 51A, S - T28/7, E - uliţă, V - Vişan Marioara", coloana 5 va avea următorul cuprins: "25.000 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Registrul cadastral din 1965, raport de evaluare";
    b) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 70 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 71, conform anexei nr. 4.

    7. La anexa nr. 27 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crângu" secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 204 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 205, conform anexei nr 5.

    8. La anexa nr. 32 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca" secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 367 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 368-370, conform anexei nr. 6.

    9. Anexa nr. 33 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Furculeşti" se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 13 şi 25;
    b) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 215 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 216, conform anexei nr. 7.

    10. La anexa nr. 48 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nanov" secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 106 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 107, conform anexei nr. 8.

    11. La anexa nr. 69 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sfinţeşti" secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 104 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 105, conform anexei nr. 9.

    12. Anexa nr. 73 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Slobozia Mândra" se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) la secţiunea I "Bunuri imobile" la poziţia nr. 15, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Teren de interes public", coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Teren extravilan. Tarlaua 36, parcela 262, suprafaţa = 7.308 mp
    Teren intravilan. Tarlaua 36, parcela 262/a, suprafaţa = 7.143 mp
    Teren intravilan. Tarlaua 36, parcela 262/b, suprafaţa = 9.249 mp", iar coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 3.07.2009 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 26.02.2011";
    b) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 316 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 317 şi 318, conform anexei nr. 10.

    13. Anexa nr. 76 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suhaia" se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 148 şi 219;
    b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Cadastru funciar 285/10. Suprafaţa de teren ocupată - 1.876,76 mp, din care suprafaţa construită - 760 mp. Fundaţia din beton, pereţi din cărămidă arsă, acoperiş din placă de beton. Vecini: E - uliţă, V - teren şcoală, S - CEC şi dispensarul uman, N - Grădiniţa «Casa cu Pitici» - Suhaia";
    - la poziţia nr. 142, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Cadastru funciar 286/10. Suprafaţa de teren ocupată - 727,18 mp, din care suprafaţa construită - 150 mp. Pereţii din pământ bătut + beton, acoperită cu ţiglă pe suprafaţa de 100 mp, iar garajul de 50 mp acoperit cu planşeu din beton armat. Vecini: E - uliţă, V - teren şcoală, S - Grădiniţa «Casa cu Pitici» - Suhaia, N - teren sport";
    c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 224 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 225-227, conform anexei nr. 11.

    14. La anexa nr. 82 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Trivalea-Moşteni" secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 226 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 227-229, conform anexei nr. 12.

    15. Anexa nr. 91 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Beuca" se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "km 0+000-4+965, drumul începe din drumul judeţean DJ 612B din satul Beuca şi se termină în satul Plopi, lungimea = 4,965 km, lăţimea părţii carosabile = 5,70 m, lăţime ampriză + zona de siguranţă = 13-15 m";
    - la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 600 m, lăţime = 9-10 m, drumul începe din DJ 612B şi se termină în DS 52/1";
    - la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 390 m, lăţime = 9 m, drumul începe din DS 52 şi se termină în DS 1324";
    - la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 317,90 m, lăţime = 10-11 m, drumul începe în DS 246 şi se termină în DS 52/2";
    - la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 200 m, lăţime = 5-8 m, drumul începe din DJ 612B şi se termină în DS 504";
    - la poziţia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 270 m, lăţime = 9 m, drumul începe în DJ 612B şi se termină în pârâul Burdea";
    - la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 280 m, lăţime = 6-10 m, drumul începe din DS 634 şi se termină în DJ 612B";
    - la poziţia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 490 m, lăţime = 15 m, drumul începe din DJ 612B şi se termină în DS 708";
    - la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 330 m, lăţime = 9-10 m, drumul începe din DS 709 şi se termină în DC 50";
    - la poziţia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 500 m, lăţime = 8 m, drumul începe din DS 709 şi se termină în DC 50";
    - la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 300 m, lăţime = 10-13 m, drumul începe din DC 50 şi se termină în P971";
    - la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 220,50 m, lăţime = 7 m, drumul începe din DC 50 şi se termină în pârâul Burdea";
    - la poziţia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 175 m, lăţime = 7-8 m, drumul începe din DS 988 şi se termină la Radu D. Ilie";
    - la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 246,13 m, lăţime = 7 m, drumul începe din DJ 612 B şi se termină în pârâul Burdea";
    - la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 350 m, lăţime = 7-10 m, drumul începe din DJ 612 B şi se termină în P 1156/1";
    - la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 410 m, lăţime = 7,3-9 m, drumul începe din DS 1413 şi se termină în DS 246";
    - la poziţia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 480 m, lăţime = 8,4-10 m, drumul începe din DS 1413 şi se termină în DJ 612 B";
    - la poziţia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 80 m, lăţime = 8-10 m, drumul începe din DS 1324 şi se termină în DS 1433";
    - la poziţia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 60,17 m, lăţime = 6 m, începe din DS 1413 şi se termină în teren proprietatea lui Pencea Florea";
    - la poziţia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 300 m, lăţime = 8,4 m, drumul începe din DS 1413 şi se termină în DJ 612 B";
    - la poziţia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 125 m, lăţime = 7-8 m, drumul începe din DS 66 şi se termină la Carvaci Radu";
    - la poziţia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 100 m, lăţime = 6,5-8 m, drumul începe din proprietatea lui Vlaicu Emilian şi se termină în DS 66";
    - la poziţia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 240 m, lăţime = 9-10 m, drumul începe din DS 66 şi se termină în DC 66";
    - la poziţia nr. 182, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 80 m, lăţime = 12 m, drumul începe din DJ 612 B şi se termină în DS 504";
    - la poziţia nr. 191, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.8", coloana 2 va avea următorul cuprins: "Alimentare cu apă în satul Beuca - comuna Beuca, judeţul Teleorman", coloana 3 va avea următorul cuprins: "situată în satul Beuca, în CV 1, parcela 7, nr. puţuri 2, lungime reţea - 16,266 km, staţie de tratare + pompare a apei + punct exploatare, rezervor înmagazinare - 300 mc, cişmele stradale - 35, hidranţi incendiu - 3, suprafaţa - 5.096 m.p., vecinătăţi: N - consiliul local, S - consiliul local, E - consiliul local, V - consiliul local", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2011", coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.042.990 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.524/2.06.2011";
    - la poziţia nr. 192, coloana 3 va avea următorul cuprins: "situat în satul Beuca în CV 1, parcela 8, suprafaţa 5.000 m.p., vecinătăţi: N - consiliul local, S - consiliul local, E - consiliul local, V - consiliul local";
    - la poziţia nr. 199, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 182 m, lăţime = 6 m, drumul începe din DS 634 şi se termină în DJ 612 B";
    - la poziţia nr. 205, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 220 m, lăţime = 10 m, drumul începe din DS 1375 şi se termină în DS 246";
    b) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 234 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 235-237, conform anexei nr. 13.

    ART. II
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                           PRIM-MINISTRU
                        VICTOR-VIOREL PONTA

                          Contrasemnează:
                          ---------------
               Ministrul administraţiei şi internelor,
                            Mircea Duşa

               Ministrul delegat pentru administraţie,
                            Radu Stroe

    Bucureşti, 1 septembrie 2012.
    Nr. 904.


    ANEXA 1

                  Completare la inventarul bunurilor care aparţin
                     domeniului public al judeţului Teleorman


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬──────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┤
│Nr. │Codul │ Denumirea bunului │ Elemente │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│ de │ │ de identificare │dirii sau, │de inventar│juridică actuală │
│ │clasi-│ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ficare│ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼──────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│1198│ - │Teren - depozit central -│Comuna Mavrodin, │ 2005 │ 195.095,00│ Domeniul public │
│ │ │sistem integrat de │judeţul Teleorman │ │ │ al judeţului │
│ │ │management al deşeurilor │Suprafaţă teren = 48 ha│ │ │ Teleorman, │
│ │ │din judeţul Teleorman │Tarlaua 53, parcela 1, │ │ │conform Hotărârii│
│ │ │ │nr. cadastral 403, │ │ │ Consiliului │
│ │ │ │carte funciară nr. 270 │ │ │ Judeţean nr. │
│ │ │ │ │ │ │ 68/2011 │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘    ANEXA 2

              Completări la inventarul bunurilor care aparţin
              domeniului public al municipiului Turnu Măgurele


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬──────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┤
│Nr. │Codul │ Denumirea bunului │ Elemente │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│ de │ │ de identificare │dirii sau, │de inventar│juridică actuală │
│ │clasi-│ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ficare│ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼──────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 482│ - │Teren Strada Chimiei │Adresă: │ 2011 │ 280.700 │Domeniul public │
│ │ │ │Strada Chimiei nr. 16; │ │ │al municipiului │
│ │ │ │suprafaţă = 2.807 mp; │ │ │Turnu Măgurele, │
│ │ │ │vecinătăţi: │ │ │conform Hotărârii│
│ │ │ │N - drum centură; │ │ │Consiliului │
│ │ │ │S, V - domeniul public │ │ │Local nr. 76/2011│
│ │ │ │- alee beton; │ │ │ │
│ │ │ │E - proprietate privată│ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 483│ - │Teren Strada 1 Decembrie │Adresă: │ 2011 │ 374.900 │Domeniul public │
│ │ │ │Strada 1 Decembrie │ │ │al municipiului │
│ │ │ │nr. 6; │ │ │Turnu Măgurele, │
│ │ │ │suprafaţă = 3.749 mp; │ │ │conform Hotărârii│
│ │ │ │vecinătăţi: │ │ │Consiliului Local│
│ │ │ │N - Poliţie │ │ │nr. 76/2011 │
│ │ │ │Turnu Măgurele; │ │ │ │
│ │ │ │S - strada │ │ │ │
│ │ │ │Nicolae Bălcescu; │ │ │ │
│ │ │ │E - Strada 1 Decembrie;│ │ │ │
│ │ │ │V - alee acces blocuri │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘    ANEXA 3

               Completări la inventarul bunurilor care aparţin
                   domeniului public al comunei Cervenia


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬──────┬─────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┤
│Nr. │Codul │Denumirea bunului│ Elementele │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│ de │ │ de identificare │dirii sau, │de inventar│juridică actuală │
│ │clasi-│ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ficare│ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼──────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼──────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│99. │ - │Teren intravilan │Destinaţia: sursă şi gospodărie│ 2011 │ 14.000 │ Domeniul public │
│ │ │comuna Cervenia │de apă │ │ │ al comunei │
│ │ │ │Suprafaţa totală: 6.942 mp, │ │ │Cervenia, conform│
│ │ │ │din care: │ │ │ Hotărârii │
│ │ │ │- gospodărie de apă: 3.000 mp, │ │ │Consiliului Local│
│ │ │ │sola 13, parcela 2 │ │ │ nr. 13/2011 │
│ │ │ │Vecinătăţi: │ │ │ │
│ │ │ │N - Răducu Marin │ │ │ │
│ │ │ │S - Matoru Aurelia │ │ │ │
│ │ │ │V - DE │ │ │ │
│ │ │ │E - DE │ │ │ │
│ │ │ │- Drum acces: 3.000 mp, de la │ │ │ │
│ │ │ │Strada Agricultorilor la │ │ │ │
│ │ │ │gospodăria de apă, lungime │ │ │ │
│ │ │ │600 m, lăţime 5 m │ │ │ │
│ │ │ │- Sursa de apă - puţ P2, P3, │ │ │ │
│ │ │ │P4: 942 mp, sola 12, │ │ │ │
│ │ │ │parcela 1/1, 2/2, 3/3 │ │ │ │
│ │ │ │Vecinătăţi: │ │ │ │
│ │ │ │N - proprietate particulară │ │ │ │
│ │ │ │S - proprietate particulară │ │ │ │
│ │ │ │E - proprietate particulară │ │ │ │
│ │ │ │V - proprietate particulară │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│100.│ - │Teren extravilan │Destinaţia: staţie epurare │ 2011 │ 5.000 │ Domeniul public │
│ │ │comuna Cervenia │Suprafaţa totală: 2.189 mp, │ │ │ al comunei │
│ │ │ │din care: │ │ │Cervenia, conform│
│ │ │ │- staţie epurare: 939 mp, │ │ │ Hotărârii │
│ │ │ │sola 75, parcela 51 │ │ │Consiliului Local│
│ │ │ │Vecinătăţi: │ │ │ nr. 13/2011 │
│ │ │ │N - proprietate privată │ │ │ │
│ │ │ │comuna Cervenia │ │ │ │
│ │ │ │S - proprietate privată │ │ │ │
│ │ │ │comuna Cervenia │ │ │ │
│ │ │ │V - proprietate privată │ │ │ │
│ │ │ │comuna Cervenia │ │ │ │
│ │ │ │E - proprietate privată │ │ │ │
│ │ │ │comuna Cervenia │ │ │ │
│ │ │ │Drum acces şi canal deversor: │ │ │ │
│ │ │ │1.250 mp, din care: │ │ │ │
│ │ │ │- drum acces 650 mp, de la │ │ │ │
│ │ │ │Strada Turturelelor la staţia │ │ │ │
│ │ │ │de epurare, lungime 130 m, │ │ │ │
│ │ │ │lăţime 5 m │ │ │ │
│ │ │ │- canal deversor 600 mp, de la │ │ │ │
│ │ │ │staţia de epurare la râul │ │ │ │
│ │ │ │Vedea, lungime 120 m, │ │ │ │
│ │ │ │lăţime 5 m │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────────┴───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘    ANEXA 4

                Completare la inventarul bunurilor care aparţin
                   domeniului public al comunei Ciuperceni


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬──────┬─────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┤
│Nr. │Codul │Denumirea bunului│ Elementele │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│ de │ │ de identificare │dirii sau, │de inventar│juridică actuală │
│ │clasi-│ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ficare│ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼──────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│71. │1.6.2.│Clădire dispensar│Suprafaţă construită - │ 2011 │ 478.080 │ Domeniul public │
│ │ │medicină generală│ 138,65 mp │ │ │ al comunei │
│ │ │şi cabinet │Suprafaţă teren aferent - │ │ │ Ciuperceni, │
│ │ │stomatologic │ 625 mp │ │ │conform Hotărârii│
│ │ │ │Structura de rezistenţă - │ │ │Consiliului Local│
│ │ │ │ fundaţii de beton │ │ │ nr. 18/2011 │
│ │ │ │Vecinătăţi: │ │ │ │
│ │ │ │N - Şcoala generală │ │ │ │
│ │ │ │S - DN 51A │ │ │ │
│ │ │ │E - local primărie │ │ │ │
│ │ │ │V - uliţă │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────────┴───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘    ANEXA 5

                  Completări la inventarul bunurilor care aparţin
                       domeniului public al comunei Crângu


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬──────┬─────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┤
│Nr. │Codul │Denumirea bunului│ Elemente │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│ de │ │ de identificare │dirii sau, │de inventar│juridică actuală │
│ │clasi-│ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ficare│ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼──────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│205.│ - │Teren │Intravilan satul Crângu │ 2000 │ 25.559 │ Domeniul public │
│ │ │ │Teren - suprafaţa totală - │ │ │ al comunei │
│ │ │ │ 1.235 mp, tarlaua nr. 61, │ │ │Crângu, conform │
│ │ │ │parcela 391 │ │ │ Hotărârii │
│ │ │ │Vecini: │ │ │Consiliului Local│
│ │ │ │N - proprietate Geneva Valerica│ │ │ nr. 22/2011 │
│ │ │ │S - DN 52 │ │ │ │
│ │ │ │E - dispensar veterinar │ │ │ │
│ │ │ │V - uliţă │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────────┴───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘    ANEXA 6

                Completări la inventarul bunurilor care aparţin
                domeniului public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬──────┬─────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┤
│Nr. │Codul │Denumirea bunului│ Elemente │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│ de │ │ de identificare │dirii sau, │de inventar│juridică actuală │
│ │clasi-│ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ficare│ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼──────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼──────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│368.│ - │Teren cu │Extravilan satul │ 2011 │ - │ Domeniul public │
│ │ │vegetaţie │Drăgăneşti-Vlaşca, T64, P 651, │ │ │ al comunei │
│ │ │forestieră, │Suprafaţa - 14,97 ha │ │ │Drăgăneşti-Vlaşca│
│ │ │aflat în afara │Vecinătăţi: │ │ │conform Hotărârii│
│ │ │fondului │N - teren arabil extravilan │ │ │Consiliului Local│
│ │ │forestier │S - Râul Câlniştea │ │ │ nr. 10/2011 │
│ │ │naţional │E - pădure │ │ │ │
│ │ │ │V - teren arabil extravilan │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│369.│ - │Alee pietonală │Situată pe dreapta DE 70 în │ 2012 │ - │ Domeniul public │
│ │ │ │sensul de mers Bucureşti- │ │ │ al comunei │
│ │ │ │Alexandria, suprafaţa 3.848 mp,│ │ │Drăgăneşti-Vlaşca│
│ │ │ │suprafaţa construită din beton │ │ │conform Hotărârii│
│ │ │ │ 1.549 mp, │ │ │Consiliului Local│
│ │ │ │lăţimea 1,80 m │ │ │ nr. 2/2012 │
│ │ │ │Vecinătăţi: │ │ │ │
│ │ │ │sector 1: │ │ │ │
│ │ │ │N - proprietăţi private │ │ │ │
│ │ │ │S - DE 70 │ │ │ │
│ │ │ │E - strada Bujoreni │ │ │ │
│ │ │ │V - strada Constantin │ │ │ │
│ │ │ │Brâncoveanu │ │ │ │
│ │ │ │sector 2: │ │ │ │
│ │ │ │N - proprietăţi private │ │ │ │
│ │ │ │S - DE 70 │ │ │ │
│ │ │ │E - strada Constantin │ │ │ │
│ │ │ │Brâncoveanu │ │ │ │
│ │ │ │V - strada Costieni │ │ │ │
│ │ │ │sector 3: │ │ │ │
│ │ │ │N - proprietăţi private │ │ │ │
│ │ │ │S - DE 70 │ │ │ │
│ │ │ │E - strada Costieni │ │ │ │
│ │ │ │V - Strada Gării │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│370.│ - │Alee pietonală │Situată pe stânga DE 70 în │ 2012 │ - │ Domeniul public │
│ │ │ │sensul de mers Bucureşti- │ │ │ al comunei │
│ │ │ │Alexandria, suprafaţa 5.177 mp,│ │ │Drăgăneşti-Vlaşca│
│ │ │ │suprafaţa construită din beton │ │ │conform Hotărârii│
│ │ │ │ 2.131,04 mp, │ │ │Consiliului Local│
│ │ │ │lăţimea 1,80 m │ │ │ nr. 2/2012 │
│ │ │ │Vecinătăţi: │ │ │ │
│ │ │ │sector 1: │ │ │ │
│ │ │ │N - DE 70 │ │ │ │
│ │ │ │S - comuna Drăgăneşti-Vlaşca │ │ │ │
│ │ │ │E - proprietate privată │ │ │ │
│ │ │ │V - comuna Drăgăneşti-Vlaşca │ │ │ │
│ │ │ │sector 2: │ │ │ │
│ │ │ │N - DE 70 │ │ │ │
│ │ │ │S - comuna Drăgăneşti-Vlaşca │ │ │ │
│ │ │ │E - comuna Drăgăneşti-Vlaşca │ │ │ │
│ │ │ │V - strada Carol I │ │ │ │
│ │ │ │sector 3: │ │ │ │
│ │ │ │N - DE 70 │ │ │ │
│ │ │ │S - Consiliul Local │ │ │ │
│ │ │ │Drăgăneşti-Vlaşca │ │ │ │
│ │ │ │E - strada Carol I │ │ │ │
│ │ │ │V - strada Nicolae Titulescu │ │ │ │
│ │ │ │sector 4: │ │ │ │
│ │ │ │N - DE 70 │ │ │ │
│ │ │ │S - proprietăţi private │ │ │ │
│ │ │ │E - strada Nicolae Titulescu │ │ │ │
│ │ │ │V - strada Sf. Nicolae │ │ │ │
│ │ │ │sector 5: │ │ │ │
│ │ │ │N - DE 70 │ │ │ │
│ │ │ │S - proprietăţi private │ │ │ │
│ │ │ │E - strada Sf. Nicolae │ │ │ │
│ │ │ │V - strada Preot Gheorghe │ │ │ │
│ │ │ │Ciortan │ │ │ │
│ │ │ │sector 6: │ │ │ │
│ │ │ │N - DE 70 │ │ │ │
│ │ │ │S - proprietăţi private │ │ │ │
│ │ │ │E - strada Nicolae Bucur │ │ │ │
│ │ │ │V - Strada Pandurilor │ │ │ │
│ │ │ │sector 7: │ │ │ │
│ │ │ │N - DE 70 │ │ │ │
│ │ │ │S - proprietăţi private │ │ │ │
│ │ │ │E - Strada Pandurilor │ │ │ │
│ │ │ │V - strada Cartian │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────────┴───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘    ANEXA 7

                Completare la inventarul bunurilor care aparţin
                   domeniului public al comunei Furculeşti


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬──────┬─────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┤
│Nr. │Codul │Denumirea bunului│ Elementele │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│ de │ │ de identificare │dirii sau, │de inventar│juridică actuală │
│ │clasi-│ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ficare│ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼──────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│216.│1.8.3.│Alimentare cu │Sistem de alimentare cu apă │ 2006 │ 4.553 │ Domeniul public │
│ │ │apă în sistem │centralizat executat în cele │ │ │ al comunei │
│ │ │centralizat │4 sate componente ale comunei │ │ │ Furculeşti, │
│ │ │pentru comuna │Captare din drenuri de medie │ │ │conform Hotărârii│
│ │ │Furculeşti │adâncime situate în partea │ │ │Consiliului Local│
│ │ │ │de E a satului Furculeşti │ │ │ nr. 24/2011 │
│ │ │ │Conducta de aducţiune I - │ │ │ │
│ │ │ │cu L = 420 m; │ │ │ │
│ │ │ │Dn = 110 mm din P.E.I.D. │ │ │ │
│ │ │ │Rezervor suprateran - 400 mc │ │ │ │
│ │ │ │Conducta de aducţiune II - │ │ │ │
│ │ │ │cu L = 900 m; │ │ │ │
│ │ │ │Dn = 200 mm din P.E.I.D. │ │ │ │
│ │ │ │Reţea distribuţie totală cu │ │ │ │
│ │ │ │L = 26.925 m; │ │ │ │
│ │ │ │Dn cuprins între 63 şi 200 mm │ │ │ │
│ │ │ │din P.E.I.D., îngropată │ │ │ │
│ │ │ │11 hidranţi de incendiu │ │ │ │
│ │ │ │subterani cu Dn = 80 mm │ │ │ │
│ │ │ │110 cişmele stradale cu │ │ │ │
│ │ │ │Dn = 25 mm │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────────┴───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘    ANEXA 8

              Completare la inventarul bunurilor care aparţin
                   domeniului public al comunei Nanov


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┤
│Nr. │ Codul │Denumirea bunului│ Elemente │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│ de │ │ de identificare │dirii sau, │de inventar│juridică actuală │
│ │ clasi- │ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ ficare │ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│107.│1.3.7.1.│Teren în vederea │Suprafaţă teren = 81.988 mp, │ 2011 │ - │ Domeniul public │
│ │ │realizării obiec-│compusă din: │ │ │al comunei Nanov,│
│ │ │tivului de inves-│a) suprafaţa de 78.108 mp în │ │ │conform Hotărârii│
│ │ │tiţii "Sistem │tarlaua 48, parcela 431/1-3, │ │ │Consiliului Local│
│ │ │centralizat de │având următoarele vecinătăţi:│ │ │ nr. 41/2011 │
│ │ │alimentare cu apă│N - drum │ │ │ │
│ │ │în comuna Nanov, │S - De CFR, Colfescu Monica │ │ │ │
│ │ │judeţul │Mihaela, Banu Ionel │ │ │ │
│ │ │Teleorman" │E - Colfescu Monica Mihaela, │ │ │ │
│ │ │ │drum │ │ │ │
│ │ │ │V - Ciobanu Ilie │ │ │ │
│ │ │ │b) suprafaţa de 3.880 mp în │ │ │ │
│ │ │ │tarlaua 48, parcela 431/1-6, │ │ │ │
│ │ │ │având următoarele │ │ │ │
│ │ │ │vecinătăţi: │ │ │ │
│ │ │ │N - Negoescu Irina Petruţa, │ │ │ │
│ │ │ │Mocanu Ion, Costea Maria, │ │ │ │
│ │ │ │Gongone Ion │ │ │ │
│ │ │ │S - drum │ │ │ │
│ │ │ │E - drum │ │ │ │
│ │ │ │V - Călin Florea │ │ │ │
└────┴────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘    ANEXA 9

                 Completare la inventarul bunurilor care aparţin
                     domeniului public al comunei Sfinţeşti


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬──────┬─────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┤
│Nr. │Codul │Denumirea bunului│ Elemente │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│ de │ │ de identificare │dirii sau, │de inventar│juridică actuală │
│ │clasi-│ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ficare│ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼──────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│105.│1.2.8.│Baraj │Se compune din: dig de pământ, │ 1992 │ 75.209,00 │ Domeniul public │
│ │ │Sfinţeşti I │călugăr, radier, deversor 1 şi │ │ │ al comunei │
│ │ │ │deversor 2, cu teren aferent, │ │ │ Sfinţeşti, │
│ │ │ │având suprafaţa de 166.206 mp, │ │ │conform Hotărârii│
│ │ │ │amplasat în cvartal │ │ │Consiliului Local│
│ │ │ │Cv. 11, P135 │ │ │ nr. 24/2011 │
│ │ │ │Vecinătăţi: │ │ │ │
│ │ │ │- nord - drum, pârâu Tinoasa, │ │ │ │
│ │ │ │proprietăţi particulare │ │ │ │
│ │ │ │- sud - pârâu Tinoasa │ │ │ │
│ │ │ │- est - proprietăţi particulare│ │ │ │
│ │ │ │- vest - drum, pârâu Tinoasa, │ │ │ │
│ │ │ │proprietăţi particulare │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────────┴───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘    ANEXA 10

                 Completări la inventarul bunurilor care aparţin
                   domeniului public al comunei Slobozia Mândra


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬──────┬─────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────┤
│Nr. │Codul │Denumirea bunului│ Elemente │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│ de │ │ de identificare │dirii sau, │de inventar│juridică actuală │
│ │clasi-│ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ficare│ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│317.│ - │Teren de interes │Teren intravilan, cvartal 22,│ - │ - │Domeniul public al │
│ │ │public │parcela 7; suprafaţa 5.264 mp│ │ │comunei Slobozia │
│ │ │ │N - Ciobanu Vasile │ │ │Mândra, conform │
│ │ │ │S - DS │ │ │ Hotărârii │
│ │ │ │E - Croitoru Tudor, │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Achim Gheorghe, Achim Ion │ │ │ nr. 32/2011 │
│ │ │ │V - DS │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│318.│ - │Teren de interes │Teren intravilan, cvartal 27,│ - │ - │Domeniul public al │
│ │ │public │parcela 5; suprafaţa de │ │ │comunei Slobozia │
│ │ │ │1.627 mp │ │ │Mândra, conform │
│ │ │ │N - DS │ │ │ Hotărârii │
│ │ │ │S - DS │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │E - DS │ │ │ nr. 32/2011 │
│ │ │ │V - Achim Tăsica │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────┘    ANEXA 11

              Completări la inventarul bunurilor care aparţin
                  domeniului public al comunei Suhaia


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────────────┤
│Nr. │Codul │ Denumirea │ Elementele │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│de │ bunului │ de identificare │dirii sau, │de inventar │juridică actuală │
│ │clasi-│ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ficare│ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────┤
│225.│1.6.2.│Teren │Cvartal CV11, P288 │ - │ - │Domeniul public al │
│ │ │intravilan │S - drum │ │ │comunei Suhaia, │
│ │ │aferent sală │N - drum │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │de sport │E - Unitatea de Pompieri │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Suhaia │ │ │nr. 25/2011 │
│ │ │ │V - cimitir │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa - 4.064 mp │ │ │ │
├────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────┤
│226.│1.6.2.│Grădiniţa cu │Cvartal 10, P285 │ 2009 │ 402.369,45│Domeniul public al │
│ │ │3 grupe "Casa │Construită de Primăria Suhaia│ │ │comunei Suhaia, │
│ │ │cu pitici", │cu fonduri guvernamentale │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │comuna Suhaia,│Suprafaţa de teren ocupată │ │ │Consiliului Local │
│ │ │judeţul │este de 1.817,95 mp, din care│ │ │nr. 25/2011 │
│ │ │Teleorman │suprafaţa construită de │ │ │ │
│ │ │ │311,50 mp, are 3 săli de │ │ │ │
│ │ │ │clasă, 1 hol, 1 sală de mese,│ │ │ │
│ │ │ │1 cancelarie, încălzire cu │ │ │ │
│ │ │ │combustibili solizi │ │ │ │
│ │ │ │S - căminul cultural │ │ │ │
│ │ │ │N - remiză PSI │ │ │ │
│ │ │ │E - teren şcoală │ │ │ │
│ │ │ │V - drum │ │ │ │
├────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────┤
│227.│1.6.2.│Sală de sport │Cvartal CV11, P288 │ 2010 │3.437.160,70│Domeniul public al │
│ │ │cu nivel de │Construită în cadrul │ │ │comunei Suhaia, │
│ │ │practică spor-│programului "Săli de sport" │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │tivă şcolară │de către CNI │ │ │Consiliului Local │
│ │ │competiţională│S - drum │ │ │nr. 25/2011 │
│ │ │locală, teren │N - drum │ │ │ │
│ │ │de handbal şi │E - Unitatea de Pompieri │ │ │ │
│ │ │150 de locuri │Suhaia │ │ │ │
│ │ │pentru specta-│V - cimitir comunal │ │ │ │
│ │ │tori - Şcoala │Suprafaţa de teren ocupată │ │ │ │
│ │ │generală cu │este de 4.064 mp, din care │ │ │ │
│ │ │clasele I-VIII│suprafaţa construită de │ │ │ │
│ │ │comuna Suhaia,│1.779,91 mp │ │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │ │ │
│ │ │Teleorman │ │ │ │ │
└────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────────────┘    ANEXA 12

                  Completări la inventarul bunurilor care aparţin
                   domeniului public al comunei Trivalea-Moşteni


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬──────┬───────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────┤
│Nr. │Codul │ Denumirea │ Elementele │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│de │ bunului │ de identificare │dirii sau, │de inventar│juridică actuală │
│ │clasi-│ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ficare│ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼──────┼───────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┤
│227.│ - │Teren agricol │Suprafaţa de 0,78 ha, teren │ 1990 │ - │Domeniul public al │
│ │ │ │aferent curţii secţiei de │ │ │comunei Trivalea- │
│ │ │ │mecanizare Schela, având │ │ │Moşteni, conform │
│ │ │ │următoarele vecinătăţi: │ │ │Hotărârii Consiliului│
│ │ │ │N şi E - DC 58 │ │ │Local nr. 18/2006 │
│ │ │ │V şi S - păşunea comunală │ │ │ │
├────┼──────┼───────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┤
│228.│ - │Teren agricol │Suprafaţa de 0,41 ha, curtea │ 1990 │ - │Domeniul public al │
│ │ │ │secţiei de prestări servicii,│ │ │comunei Trivalea- │
│ │ │ │cu următoarele vecinătăţi: │ │ │Moşteni, conform │
│ │ │ │E, V şi S - păşunea comunală │ │ │Hotărârii Consiliului│
│ │ │ │N - DC 58 │ │ │Local nr. 18/2006 │
├────┼──────┼───────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┤
│229.│ - │Teren agricol │Suprafaţa de 2,58 ha teren │ 1990 │ - │Domeniul public al │
│ │ │ │curtea secţiei de mecanizare │ │ │comunei Trivalea- │
│ │ │ │Brătăşani, cu următoarele │ │ │Moşteni, conform │
│ │ │ │vecinătăţi: │ │ │Hotărârii Consiliului│
│ │ │ │N, E - teren arabil │ │ │Local nr. 18/2006 │
│ │ │ │V - DJ 504 │ │ │ │
│ │ │ │S - gospodărie individuală │ │ │ │
│ │ │ │(Bunea Petre) │ │ │ │
└────┴──────┴───────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────────┘    ANEXA 13

                   Completări la inventarul bunurilor care aparţin
                        domeniului public al comunei Beuca


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────┤
│Nr. │Codul │ Denumirea │ Elementele │Anul dobân-│ Valoarea │ Situaţia │
│crt.│de │ bunului │ de identificare │dirii sau, │de inventar│ juridică actuală │
│ │clasi- │ │ │după caz, │ - lei - │ Denumire act │
│ │ficare │ │ │al dării în│ │ proprietate sau │
│ │ │ │ │folosinţă │ │ alte acte │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┤
│235.│ │Teren în satul│Teren situat în CV 1, parcela│ 2010 │ - │Domeniul public al │
│ │ │Beuca, punctul│9 CC - suprafaţa terenului - │ │ │comunei Beuca, │
│ │ │"Zootehnie" │5.400 mp │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │ │Vecinătăţi: │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │N - consiliul local │ │ │nr. 37/2011 │
│ │ │ │S - consiliul local │ │ │ │
│ │ │ │E - consiliul local │ │ │ │
│ │ │ │V - consiliul local │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┤
│236.│ │Teren staţie │Situat în sola 20, parcela 93│ 2011 │ - │Domeniul public al │
│ │ │de epurare │satul Beuca, suprafaţa │ │ │comunei Beuca, │
│ │ │a apei în │1.200 mp; cuprinde: staţie de│ │ │conform Hotărârii │
│ │ │satul Beuca │epurare, canal deversor şi │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │drum acces │ │ │nr. 37/2011 │
│ │ │ │Vecinătăţii: │ │ │ │
│ │ │ │N - consiliul local │ │ │ │
│ │ │ │S - consiliul local │ │ │ │
│ │ │ │E - consiliul local │ │ │ │
│ │ │ │V - consiliul local │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┤
│237.│1.3.7.1│Str. Geagova, │Lungime = 190 m, lăţime = │ 2011 │ - │Domeniul public al │
│ │ │DS 634, în │6,5-7,5 m, drumul începe din │ │ │comunei Beuca, │
│ │ │satul Beuca │DS 580 şi se termină în │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │ │DS 709 │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 37/2011 │
└────┴───────┴──────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────────┘

                                  -----------Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice