Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 896 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea finantarii din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrari destinate prevenirii si inlaturarii efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 896 din 7 septembrie 2011  privind aprobarea finantarii din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrari destinate prevenirii si inlaturarii efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 896 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea finantarii din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrari destinate prevenirii si inlaturarii efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 13 alin. (1) lit. p) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobã alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 200.000 mii lei, în anii 2011-2012, sub formã de finanţare nerambursabilã, pentru continuarea şi finalizarea unor lucrãri destinate prevenirii şi înlãturãrii efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrãrile de gospodãrire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului prevãzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre, dupã cum urmeazã:
    - suma de 64.670 mii lei, pentru suplimentarea sumelor aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 508/2010 privind aprobarea finanţãrii din bugetul Fondului pentru mediu a lucrãrilor de înlãturare şi prevenire a efectelor calamitãţilor naturale produse de inundaţii, cu finanţare din bugetul Fondului pentru mediu, prevãzutã în anexa nr. 1;
    - suma de 1.000 mii lei, pentru suplimentarea sumelor aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 796/2010 pentru aprobarea finanţãrii din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrãri destinate prevenirii, înlãturãrii şi/sau diminuãrii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, cu finanţare din bugetul Fondului pentru mediu, prevãzutã în anexa nr. 2;
    - suma de 134.330 mii lei, pentru lucrãri în continuare, prevãzutã în anexa nr. 3.
    (2) Pentru anul 2011 fondurile necesare pentru realizarea lucrãrilor prevãzute la alin. (1) se suportã de la lit. p) a anexei nr. 3 "Lista cu proiectele şi programele finanţate în anul 2011 din Fondul pentru mediu" la Hotãrârea Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2011, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 2
    (1) Suma prevãzutã la art. 1 alin. (1) se acordã beneficiarului Administraţia Naţionalã "Apele Române", care implementeazã proiectele prin administraţiile bazinale de ape.
    (2) Administraţia Naţionalã "Apele Române", prin administraţiile bazinale de ape, asigurã execuţia, proiectarea şi supravegherea tehnicã a lucrãrilor prevãzute la art. 1 alin. (1), având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Administraţia Naţionalã "Apele Române", prin administraţiile bazinale de ape, urmãreşte şi controleazã realizarea lucrãrilor şi efectueazã recepţia acestora.
    ART. 3
    (1) Beneficiarul lucrãrilor încaseazã suma prevãzutã la art. 1 alin. (1) în baza cererii şi a contractului de finanţare încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu.
    (2) Suma alocatã din Fondul pentru mediu în vederea realizãrii lucrãrilor prevãzute la art. 1 se deconteazã de cãtre beneficiar în mod eşalonat, în baza cererilor de tragere, pe mãsura executãrii lucrãrilor.

               PRIM-MINISTRU
                  EMIL BOC

                    Contrasemneazã:


                    ───────────────
            Ministrul mediului şi pãdurilor,
                     Laszlo Borbely

            Ministrul finanţelor publice,
                 Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 7 septembrie 2011.
    Nr. 896.


    ANEXA 1

            Suplimentarea sumelor aprobate prin Hotãrârea Guvernului
            nr. 508/2010 privind aprobarea finanţãrii din bugetul Fondului
             pentru mediu a lucrãrilor de înlãturare şi prevenire a efectelor
             calamitãţilor naturale produse de inundaţii, cu finanţare din
                         bugetul Fondului pentru mediu

                                                                 - mii lei -
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Beneficiar │ Valoarea │
│crt.├─────────────────────────────────────────────────────────────┤finanţãrii │
│ │ Denumirea obiectivului │ 2011-2012 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ I. │ Administraţia Bazinalã de Apã Someş-Tisa │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 6.875│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1. │Amenajarea râului Sãsar în aval de podul Decebal, în │ │
│ │municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş │ 4.625│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2. │Amenajarea râului Vaser la Vişeul de Sus, judeţul Maramureş │ 2.250│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│II. │ Administraţia Bazinalã de Apã Crişuri │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 9.550│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3. │Amenajarea râului Crişul Repede, judeţul Bihor │ 7.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4. │Amenajarea Vãii Mãrgãuţa, judeţul Cluj │ 2.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 5. │Amenajarea Vãii Mideş, confluenţã Beliu - sat Secaci, │ │
│ │judeţul Arad │ 450│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 6. │Amenajarea Vãii Cuzap, judeţul Bihor │ 100│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│III.│ Administraţia Bazinalã de Apã Mureş │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 2.677│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 7. │Amenajarea râului Mureş în zona Coşlariu - Sântimbru, │ │
│ │judeţul Alba │ 2.165│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 8. │Amenajarea pârâului Topliţa pentru apãrarea împotriva │ │
│ │inundaţiilor în zona localitãţii Topliţa, judeţul Harghita │ 512│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│IV. │ Administraţia Bazinalã de Apã Banat │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 12.148│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 9. │Consolidarea şi reprofilarea râului Timiş pe sectorul Lugoj -│ │
│ │frontierã Serbia, judeţul Timiş │ 12.148│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│V. │ Administraţia Bazinalã de Apã Olt │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 1.500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10. │Regularizarea râului Olteţ, localitatea Iancu Jianu, │ │
│ │judeţul Olt │ 1.500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│VI. │ Administraţia Bazinalã de Apã Argeş-Vedea │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11. │Punerea în siguranţã a barajului Buciumeni, judeţul Ilfov │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│VII.│ Administraţia Bazinalã de Apã Buzãu - Ialomiţa │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 8.970│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12. │Punerea în siguranţã a barajului Iezer, judeţul Cãlãraşi │ 8.970│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│VIII│ Administraţia Bazinalã de Apã Siret │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 12.650│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13. │Amenajarea râului Suceava şi a afluenţilor pe zona Ulma- │ │
│ │Brodina - Straja, judeţul Suceava │ 4.100│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│14. │Amenajarea râului Cracãu la Slobozia, judeţul Neamţ │ 4.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15. │Regularizarea albiei şi consolidãri de mal râul Oituz, │ │
│ │în aval de podul Cãlcâi, comuna Oituz, judeţul Bacãu │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│16. │Refacerea amenajãrii râului Moldova în zona sursei de │ │
│ │alimentare cu apã a municipiului Roman (front de captare │ │
│ │Pildeşti), judeţul Neamţ │ 3.550│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│IX. │ Administraţia Bazinalã de Apã Prut - Bârlad │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 9.300│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17. │Supraînãlţarea digului malului stâng al râului Jijia în │ │
│ │amonte, confluenţã cu râul Prut, judeţul Iaşi │ 2.600│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18. │Supraînãlţarea digului malului drept al râului Prut în zona │ │
│ │Sculeni şi km 70+200-77+600, judeţul Iaşi │ 1.200│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19. │Apãrarea împotriva inundaţiilor a localitãţii Soleşti - │ │
│ │Vaslui - Secuia, judeţul Vaslui │ 4.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20. │Regularizarea râului Vãmãşoaia, judeţul Iaşi │ 1.500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Administraţia Naţionalã Apele Române │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ TOTAL: │ 64.670│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    ANEXA 2

        Suplimentarea sumelor aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 796/2010
        pentru aprobarea finanţãrii din bugetul Fondului pentru mediu a unor
         lucrãri destinate prevenirii, înlãturãrii şi/sau diminuãrii efectelor
         produse de fenomenele meteorologice periculoase, cu finanţare din
                        bugetul Fondului pentru mediu


                                                                   - mii lei -
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Beneficiar │ Valoarea │
│crt.├─────────────────────────────────────────────────────────────┤finanţãrii │
│ │ Denumirea obiectivului │ 2011-2012 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ I. │ Administraţia Bazinalã de Apã Dobrogea - Litoral │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │Lucrãri de îndiguire pentru apãrarea împotriva inundaţiilor │ │
│ │pentru localitatea Ceatalchioi, judeţul Tulcea │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Administraţia Naţionalã Apele Române │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ TOTAL: │ 1.000│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    ANEXA 3

                      Lucrãri în continuare


                                                                  - mii lei -
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Beneficiar │ Valoarea │
│crt.├─────────────────────────────────────────────────────────────┤finanţãrii │
│ │ Denumirea obiectivului │ 2011-2012 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ I. │ Administraţia Bazinalã de Apã Someş-Tisa │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 5.900│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1. │Amenajarea râului Agriş în comunele Românaşi şi Creaca, │ │
│ │judeţul Sãlaj │ 2.900│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2. │Amenajarea râului Someşul Mare în zona localitãţii Nimigea │ │
│ │de jos, judeţul Bistriţa-Nãsãud │ 3.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│II. │ Administraţia Bazinalã de Apã Crişuri │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 17.822│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3. │Acumulare Mihãileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara │ 10.272│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4. │Amenajarea Vãii Nimãieşti, judeţul Bihor │ 3.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 5. │Regularizarea Vãii Rabiţa, judeţul Hunedoara │ 1.350│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 6. │Amenajarea Vãii Petrileni (Curãturii), sat Petrileni, │ │
│ │comuna Rieni, judeţul Bihor │ 1.300│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 7. │Amenajarea Vãii Mari la Târnova, judeţul Arad │ 1.900│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│III.│ Administraţia Bazinalã de Apã Mureş │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 24.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 8. │Apãrare de mal cu epiuri pe râul Mureş la Stretea, comuna │ │
│ │Dobra, judeţul Hunedoara │ 2.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 9. │Protecţie de mal pe râul Mureş, mal drept, în zona Pãuliş- │ │
│ │Sâmbãteni, judeţul Arad │ 500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10. │Îndiguire şi apãrare de mal drept pe râul Mureş la Beldiu, │ │
│ │oraş Teiuş, judeţul Alba │ 3.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11. │Regularizarea râului Cugir, în amonte şi în aval de │ │
│ │localitatea Vinerea, judeţul Alba │ 2.900│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12. │Regularizarea râului Târnava Micã în zona localitãţii Mica, │ │
│ │judeţul Mureş │ 3.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13. │Reabilitarea lucrãrilor hidrotehnice cu rol de apãrare │ │
│ │împotriva inundaţiilor pe sectorul cuprins între barajele de │ │
│ │prizã nr. 1 şi 2 pe râul Mureş în municipiul Târgu Mureş, │ │
│ │judeţul Mureş │ 921│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│14. │Supraînãlţarea digului pe malul drept al râului Mureş şi │ │
│ │consolidarea malului drept în zona localitãţii Dileul Nou, │ │
│ │comuna Sânpaul, judeţul Mureş │ 3.579│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15. │Consolidare de mal pe râul Târnava Micã, comuna Gãneşti, │ │
│ │judeţul Mureş │ 2.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│16. │Apãrãri de maluri pe pârâul Magheruş, la Topliţa, judeţul │ │
│ │Harghita │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17. │Amenajarea râului Mureş şi a afluenţilor în zona comunei │ │
│ │Stânceni, judeţul Mureş │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18. │Punerea în siguranţã a digului de apãrare pe râul Mureş, │ │
│ │mal drept Pecica, judeţul Hunedoara │ 1.500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19. │Regularizare şi consolidare de mal pe pârâul Ohaba, pe │ │
│ │sectorul Ohaba Ponor şi Ponor, judeţul Hunedoara │ 500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20. │Regularizarea pârâului Boz şi a afluenţilor în zona │ │
│ │localitãţii Brãnişca, judeţul Hunedoara │ 1.500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21. │Amenajarea pârâului Valea Ciorii la Baia de Arieş, │ │
│ │judeţul Alba │ 600│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│IV. │ Administraţia Bazinalã de Apã Banat │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 11.800│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22. │Regularizarea pârâului Potoc la Caransebeş, judeţul Caraş- │ │
│ │Severin │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│23. │Regularizarea pârâului Mehadica, în localitatea Mehadica, │ │
│ │Cuptoare şi Crusovãţ, judeţul Caraş-Severin │ 2.500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│24. │Regularizarea pârâului Dognecea în aval de barajul Dognecea │ │
│ │Mare, judeţul Caraş-Severin │ 2.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│25. │Regularizarea pârâului Macioviţa, la Maciova, judeţul │ │
│ │Caraş-Severin │ 300│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│26. │Amenajarea râului Bârzava şi a afluenţilor în oraşul Bocşa- │ │
│ │Gãtaia, judeţul Caraş- Severin │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│27 │Ecologizarea canalului Bega, pe sectorul Timişoara, frontierã│ │
│ │Serbia, judeţul Timiş │ 5.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│V. │ Administraţia Bazinalã de Apã Jiu │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 9.475│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│28. │Regularizarea râului Amaradia în zona localitãţii Bustuchin- │ │
│ │Melineşti, judeţul Gorj │ 7.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│29. │Regularizarea râului Bistriţa pe sectorul Gureni-Brãdiceni, │ │
│ │judeţul Gorj │ 2.475│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│VI. │ Administraţia Bazinalã de Apã Olt │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 12.100│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│30. │Amenajarea pârâului Baraolt pe sectorul Biborţeni, confluenţã│ │
│ │râu Olt, judeţul Covasna │ 2.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│31. │Regularizarea râului Pava în localitatea Zãbala, judeţul │ │
│ │Covasna │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│32. │Amenajarea pârâului Sâmnic pe sectorul Goleşti-Blidari, │ │
│ │judeţul Vâlcea │ 1.600│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│33. │Regularizarea pârâului Trepteanca la Vitomireşti, judeţul Olt│ 400│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│34. │Regularizarea pârâului Dejeasca la Vitomireşti, judeţul Olt │ 800│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│35. │Regularizarea pârâului Luncavãţ şi a afluenţilor pe sectorul │ │
│ │Vaideeni-Popeşti, judeţul Vâlcea │ 700│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│36. │Consolidãri de maluri pe râul Olt şi recalibrare albie în │ │
│ │localitatea Bãlan, judeţul Harghita │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│37. │Regularizarea pârâului Ghelinţa în localitatea Ghelinţa, │ │
│ │judeţul Covasna │ 2.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│38. │Regularizarea pârâului Hinţa la Govora, judeţul Vâlcea │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│39. │Regularizarea pârâului Covasna în municipiul Covasna, │ │
│ │judeţul Covasna │ 1.600│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│VII.│ Administraţia Bazinalã de Apã Argeş-Vedea │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 19.200│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│40. │Amenajarea râului Doamnei pentru apãrarea împotriva │ │
│ │inundaţiilor în localitãţile Corbi, Domneşti, Pietroşani, │ │
│ │Coseşti şi Dãrmãneşti, judeţul Argeş │ 8.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│41. │Mãrirea gradului de siguranţã în exploatare a acumulãrii │ │
│ │Mihãileşti, judeţul Giurgiu │ 1.700│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│42. │Amenajarea râului Dâmboviţa în Municipiul Bucureşti │ 1.500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│43. │Amenajãri pe Valea Sticlãriei, judeţul Ilfov │ 3.500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│44. │Amenajãri pe Valea Snagov, judeţul Ilfov │ 2.350│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│45. │Amenajarea râului Bratia între localitãţile Berevoieşti si │ │
│ │Bãileşti, judeţul Argeş │ 1.700│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│46. │Amenajarea râului Bughea între localitãţile Bughea de Jos şi │ │
│ │Capul Piscului, judeţul Argeş │ 450│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│VIII│ Administraţia Bazinalã de Apã Buzãu - Ialomiţa │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 2.530│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│47. │Refacerea apãrãrilor de maluri pe râul Prahova în comuna │ │
│ │Cocorãştii Colţ, sat Piatra, şi comuna Brazi, sat Stejaru, │ │
│ │judeţul Prahova │ 1.500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│48. │Amenajarea şi regularizarea pârâului Vulcana în zona │ │
│ │comunelor Vulcana-Pandele şi Sotonga, judeţul Dâmboviţa │ 1.030│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│IX. │ Administraţia Bazinalã de Apã Siret │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 3.803│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│49. │Regularizarea râului Bistriţa în amonte de podul DJ 156 B, │ │
│ │Buhuşi Blãgeşti, judeţul Bacãu │ 1.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│50. │Regularizarea albiei pe pârâul Tarcãu la Tarcãu, │ │
│ │judeţul Neamţ │ 2.100│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│51. │Regularizarea albiei pe pârâul Topoliţa la Petricani, │ │
│ │judeţul Neamţ │ 703│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│X. │ Administraţia Bazinalã de Apã Prut - Bârlad │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 7.200│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│52. │Amenajarea râului Jijia în zona Ţigãnaşi, judeţul Iaşi │ 3.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│53. │Amenajarea râului Siret pe sectorul Homocea - confluenţã cu │ │
│ │fluviul Dunãrea, judeţul Galaţi │ 4.200│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│XI. │ Administraţia Bazinalã de Apã Dobrogea - Litoral │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Total, din care: │ 20.500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│54. │Lucrãri de consolidare a falezelor în zonele Eforie Nord şi │ │
│ │Eforie Sud, judeţul Constanţa │ 4.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│55. │Lucrãri de consolidare a falezelor în zona localitãţii Tuzla,│ │
│ │judeţul Constanţa │ 4.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│56. │Lucrãri de protecţie a lacului Techirghiol, etapa a III-a, │ │
│ │judeţul Constanţa │ 2.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│57. │Regularizarea vãilor Agigea şi Lazu, judeţul Constanţa │ 2.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│58. │Lucrãri de corectare a torenţilor pe Valea Irisului, în zona │ │
│ │comunei Deleni, judeţul Constanţa │ 4.500│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│59. │Lucrãri de consolidare a falezelor în zona localitãţii │ │
│ │Costineşti, judeţul Constanţa │ 4.000│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ Administraţia Naţionalã Apele Române │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ TOTAL: │ 134.330│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


                 ____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016