Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 887 din 25 august 2010 privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 887 din 25 august 2010  privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 887 din 25 august 2010 privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al <>art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
Valoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului având nr. M.F.P. 35517, 35522 şi 144475 din anexa nr. 44 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã corespunzãtor datelor prevãzute în anexa nr. 1.
ART. II
Se aprobã înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor cu datele de identificare prevãzute în anexa nr. 2, situate în localitãţile Zalãu şi Chişineu-Criş, intrate în domeniul public al statului şi date în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
ART. III
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzãtor anexa nr. 44 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. IV
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
--------------
Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
Marcel Opriş

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 25 august 2010.
Nr. 887.


ANEXA 1
┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (ministere│ 4267230 │Serviciul de Teleco- │
│sau autoritãţi ale administraţiei publice │ │municaţii Speciale │
│centrale) │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi │ │ │
│naţionale aflate sub autoritatea ordonato- │ │ │
│rului principal, institute naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare şi, dupã caz, societãţi│ │ │
│comerciale cu capital majoritar de stat care│ │ │
│au în administrare bunuri din patrimoniul │ │ │
│public al statului │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului)
┌──────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────┬──────┬──────────┬────────────────────┬────────┬──────┐
│ Nr. │ Cod │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │Situaţia│Tipul │
│ M.F. │ de │ │ │ │ Valoarea │ │juridicã│bunu- │
│ │clasi- │Denumire ├──────────┬───────┬───────────┤Anul │ de ├───────────┬────────┼────────┤ lui │
│ │ficare │ │Descriere │ Veci- │ Adresa │dobân-│ inventar │ Baza │În │Concesi-│ │
│ │ │ │tehnicã │nãtãţi │ │dirii/│ (în lei) │ legalã │adminis-│une/ │ │
│ │ │ │(pe scurt)│ (dupã │ │dãrii │ │ │trare/ │închi- │ │
│ │ │ │ │ caz, │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ │
│ │ │ │ │ (pe │ │folo- │ │ │siune │dat cu │ │
│ │ │ │ │scurt) │ │sinţã │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┤
│ 35517│ 8.15.02│Reţele │Cabluri de│ │Ţara: │ 1998 │44.985.653│- H.G.R. │În ad- │ │Imobil│
│ │ │telefo- │cupru şi │ │România │ │ │nr. 808 din│minis- │ │ │
│ │ │nice de │fibrã │ │ │ │ │2.12.1997 │trare │ │ │
│ │ │transport│opticã în │ │ │ │ │- H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │şi dis- │canali- │ │ │ │ │439 din │ │ │ │
│ │ │tribuţie │zaţie │ │ │ │ │8.04.2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- P.V. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │35.873 din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2008 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- P.V. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │35.272 din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2009 │ │ │ │
├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┤
│ 35522│ 8.29.19│Imobil 3 │Construc- │ │Ţara: │ 1980 │ 1.993.331│- Decret │În ad- │ │Imobil│
│ │ │ │ţie din │ │România │ │ │preziden- │minis- │ │ │
│ │ │ │beton, │ │Judeţul: │ │ │ţial nr. │trare │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã, │ │Ilfov │ │ │216 din │ │ │ │
│ │ │ │terasã │ │ │ │ │13.07.1979 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439 din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8.04.2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- P.V. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │136.470 din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │20.10.2009 │ │ │ │
├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┤
│144475│ 8.29.11│Imobil 38│Construc- │ │Ţara: │ 2002 │36.675.149│- H.G. nr. │În ad- │ │Imobil│
│ │ │ │ţie din │ │România │ │ │114 din │minis- │ │ │
│ │ │ │beton şi │ │Judeţul: │ │ │7.02.2002 │trare │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã │ │Braşov │ │ │- H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna: │ │ │943 din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Cristian │ │ │14.08.2003 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- H.G. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │439 din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │08.04.2009 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- P.V. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │136.730, din │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │26.09.2008 │ │ │ │
└──────┴────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────┴──────────┴───────────┴────────┴────────┴──────┘
ANEXA 2
┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (ministere│ 4267230 │Serviciul de Teleco- │
│sau autoritãţi ale administraţiei publice │ │municaţii Speciale │
│centrale) │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi │ │ │
│naţionale aflate sub autoritatea ordonato- │ │ │
│rului principal, institute naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare şi, dupã caz, societãţi│ │ │
│comerciale cu capital majoritar de stat care│ │ │
│au în administrare bunuri din patrimoniul │ │ │
│public al statului │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului)
┌──────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────┬──────┬──────────┬────────────────────┬────────┬──────┐
│ Nr. │ Cod │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │Situaţia│Tipul │
│ M.F. │ de │ │ │ │ Valoarea │ │juridicã│bunu- │
│ │clasi- │Denumire ├──────────┬───────┬───────────┤Anul │ de ├───────────┬────────┼────────┤ lui │
│ │ficare │ │Descriere │ Veci- │ Adresa │dobân-│ inventar │ Baza │În │Concesi-│ │
│ │ │ │tehnicã │nãtãţi │ │dirii/│ (în lei) │ legalã │adminis-│une/ │ │
│ │ │ │(pe scurt)│ (dupã │ │dãrii │ │ │trare/ │închi- │ │
│ │ │ │ │ caz, │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ │
│ │ │ │ │ (pe │ │folo- │ │ │siune │dat cu │ │
│ │ │ │ │scurt) │ │sinţã │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ 8.29.11│Teren 33 │150 m² │ │Ţara: │ 2009 │ 82.790 │- Decizia │În ad- │ │Imobil│
│ │ │ │ │ │România │ │ │Inspectora-│minis- │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │tului Teri-│trare │ │ │
│ │ │ │ │ │Sãlaj │ │ │torial │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Localita- │ │ │Silvic şi │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tea: Zalãu │ │ │de Vânãtoare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Oradea nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │104 din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.02.2009 │ │ │ │
├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ 8.29.11│Teren 34 │54 m² │ │Ţara: │ 2010 │ 3.633 │- Hotãrârea│În ad- │ │Imobil│
│ │ │ │ │ │România │ │ │Consiliului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │Local │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Arad │ │ │Chişineu- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Localita- │ │ │Criş nr. 13│ │ │ │
│ │ │ │ │ │tea: │ │ │din 18.02. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Chişineu- │ │ │2009 modi- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Criş │ │ │ficatã de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Hotãrârea│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Local │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Chişineu- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Criş nr. 59│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │16.06.2010 │ │ │ │
└──────┴────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────┴──────────┴───────────┴────────┴────────┴──────┘--------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016