Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 885 din 18 august 2010  privind organizarea si functionarea Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 885 din 18 august 2010 privind organizarea si functionarea Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 6 septembrie 2010
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetãrii,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Se organizeazã şi funcţioneazã Unitatea Executivã a Consiliului Naţional al Calificãrilor şi al Formãrii Profesionale a Adulţilor - UECNCFPA, denumitã în continuare Unitate Executivã, instituţie publicã cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
(2) Sediul Unitãţii Executive este în municipiul Bucureşti, piaţa Valter Mãrãcineanu nr. 1-3, sectorul 1.
ART. 2
Unitatea Executivã asigurã condiţiile juridice, tehnice, economice, financiare şi logistice pentru funcţionarea Consiliului Naţional al Calificãrilor şi al Formãrii Profesionale a Adulţilor ca autoritate naţionalã pentru calificãri.
ART. 3
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Unitatea Executivã poate:
a) sã alcãtuiascã, pe baza unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţã şi competitivitate, propriul registru de experţi pentru elaborarea, gestionarea şi actualizarea periodicã a cadrului naţional al calificãrilor, precum şi a calificãrilor, pe care îl supune avizãrii Consiliului Naţional al Calificãrilor şi al Formãrii Profesionale a Adulţilor;
b) sã solicite autoritãţilor, instituţiilor publice şi furnizorilor de formare profesionalã informaţii, date statistice şi studii elaborate în domeniul sãu de activitate, aceştia având obligaţia de a i le pune la dispoziţie.
ART. 4
Unitatea Executivã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii şi desfãşoarã urmãtoarele activitãţi, în sprijinirea şi cu aprobarea Consiliului Naţional al Calificãrilor şi al Formãrii Profesionale a Adulţilor, pentru îndeplinirea misiunilor acestuia:
a) elaboreazã metodologii, instrumente şi proceduri pentru dezvoltarea şi actualizarea cadrului naţional al calificãrilor;
b) elaboreazã criterii şi proceduri unitare pentru dezvoltarea, actualizarea şi validarea calificãrilor;
c) elaboreazã criterii şi proceduri unitare pentru certificarea şi recunoaşterea calificãrilor;
d) asigurã realizarea tehnicã şi actualizarea Registrului naţional al calificãrilor;
e) elaboreazã instrumente şi proceduri privind înscrierea calificãrilor în Registrul naţional al calificãrilor;
f) elaboreazã metodologii, instrumente şi proceduri pentru corelarea sistemului naţional al calificãrilor cu instrumentele existente la nivel european şi internaţional în domeniul calificãrilor;
g) elaboreazã criterii şi proceduri unitare pentru elaborarea şi actualizarea standardelor ocupaţionale;
h) avizeazã standardele ocupaţionale noi şi actualizate, pe care le prezintã spre aprobare Consiliului Naţional al Calificãrilor şi al Formãrii Profesionale a Adulţilor;
i) organizeazã procesul de autorizare a furnizorilor şi programelor de formare profesionalã a adulţilor;
j) elaboreazã metodologii, instrumente şi proceduri pentru asigurarea calitãţii programelor de formare profesionalã a adulţilor;
k) organizeazã procesul de autorizare a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale şi de certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale;
l) elaboreazã metodologii, instrumente şi proceduri pentru validarea rezultatelor învãţãrii dobândite în contexte nonformale şi informale;
m) colecteazã informaţii şi date privind participarea adulţilor la programele de formare profesionalã şi la inserţia pe piaţa muncii a persoanelor care au finalizat programe de formare profesionalã;
n) dezvoltã şi actualizeazã baze de date privind standardele ocupaţionale, furnizorii de formare profesionalã autorizaţi, centre de evaluare a competenţelor profesionale autorizate şi evaluatorii de competenţe profesionale certificaţi;
o) pune în aplicare politicile şi strategiile de dezvoltare ale Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
p) publicã manuale, ghiduri de bune practici, studii, buletine informative, precum şi alte lucrãri în domeniul calificãrilor, al formãrii profesionale continue şi în alte domenii conexe;
q) concepe şi implementeazã programe şi proiecte naţionale sau internaţionale pentru îndeplinirea misiunilor sale şi participã la derularea unor programe sau proiecte finanţate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;
r) desfãşoarã activitãţi de transfer de cunoştinţe, formare, consultanţã şi asistenţã tehnicã în domeniul sãu de activitate;
s) administreazã şi gestioneazã resursele financiare alocate de la bugetul de stat;
ş) elaboreazã rapoarte de autoevaluare a calitãţii propriei activitãţi în vederea pregãtirii evaluãrii externe;
t) publicã anual raportul de activitate;
ţ) elaboreazã, verificã, conformeazã pentru legalitate şi avizeazã pentru conformitate documentele care vor fi prezentate pe ordinea de zi a Consiliului Naţional al Calificãrilor şi al Formãrii Profesionale a Adulţilor.
ART. 5
Unitatea Executivã exercitã şi alte atribuţii şi activitãţi specifice domeniului sãu de activitate, care se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, cu aprobarea Consiliului Naţional al Calificãrilor şi al Formãrii Profesionale a Adulţilor.
ART. 6
(1) Unitatea Executivã este condusã de un director general, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, pe bazã de concurs organizat în condiţiile legii. Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite pentru Unitatea Executivã.
(2) Unitatea Executivã are un numãr maxim de 70 de posturi, care se încadreazã în numãrul total de posturi aprobate pentru unitãţile de învãţãmânt şi cercetare care funcţioneazã în subordinea şi în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, finanţate de la bugetul de stat.
(3) Unitatea Executivã foloseşte colaboratori externi şi experţi în domeniul sãu de activitate, remuneraţi conform legii.
ART. 7
Salarizarea personalului Unitãţii Executive se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare pentru instituţiile publice centrale.
ART. 8
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Unitãţii Executive se asigurã integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
(2) Unitatea Executivã poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotã-parte la proiectele din cadrul programelor europene şi internaţionale acordate României, în conformitate cu cerinţele acestora.
ART. 9
Structura organizatoricã, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Unitãţii Executive se aprobã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, la propunerea Unitãţii Executive, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 10
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Unitatea Executivã preia toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acte administrative, contracte, convenţii, proiecte finanţate din fonduri naţionale şi externe, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri, litigii şi din orice alte acte care produc efecte juridice ale secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor, precum şi ale Agenţiei Naţionale pentru Calificãrile din Învãţãmântul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART.
(2) Structurile de personal, patrimoniul aferent, infrastructura logisticã, baza de date şi arhiva, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din aplicarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetãrii se preiau pe bazã de protocol de predare-preluare, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

Viceprim-ministru,
Marko Bela

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat


Bucureşti, 18 august 2010.
Nr. 885.
------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice