Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 883 din 23 august 2012  pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 883 din 23 august 2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 şi 414 bis din 12 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Prezenta hotărâre transpune Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 46 din 17 februarie 1997, modificată de Directiva 98/85/CE a Comisiei din 11 noiembrie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 315 din 25 noiembrie 1998, de Directiva 2001/53/CE a Comisiei din 10 iulie 2001, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 204 din 28 iulie 2001, de Directiva 2002/75/CE a Comisiei din 2 septembrie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 254 din 23 septembrie 2002, de articolul 5 al Directivei 2002/84/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 324 din 29 noiembrie 2002, de Directiva 2008/67/CE a Comisiei din 30 iunie 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 171 din 1 iulie 2008, de Directiva 2009/26/CE a Comisiei din 6 aprilie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 113 din 6 mai 2009, de Directiva 2010/68/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 305 din 20 noiembrie 2010 şi de Directiva 2011/75/UE a Comisiei din 2 septembrie 2011, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 239 din 15 septembrie 2011."

    2. Anexele A.1 şi A.2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
---------
    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. II
    Echipamentele menţionate în anexa A.1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind transferate de la anexa A.2, care au fost fabricate înainte de data de 5 octombrie 2012 în conformitate cu procedurile de aprobare de tip deja în vigoare înainte de acea dată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, pot fi în continuare introduse pe piaţă şi montate la bordul unei nave care arborează pavilionul român, până la data de 5 octombrie 2014.
    ART. III
    Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data de 5 octombrie 2012.
    ART. IV
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii comunică Comisiei Europene textul prezentei hotărâri, precum şi textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2011/75/UE a Comisiei din 2 septembrie 2011 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, după publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                          *

    Prezenta hotărâre transpune Directiva 2011/75/UE a Comisiei din 2 septembrie 2011 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 239 din 15 septembrie 2011.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Ovidiu Ioan Silaghi

                        Ministrul economiei, comerţului
                            şi mediului de afaceri,
                                 Daniel Chiţoiu

                         Ministrul afacerilor europene,
                                 Leonard Orban

                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu


    Bucureşti, 23 august 2012.
    Nr. 883.


    ANEXA 1
    (Anexa A1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)


                                  ECHIPAMENTE
              pentru care există standarde de încercări detaliate
                        în instrumentele internaţionale

    Note generale:
    a) Regulile SOLAS se referă la versiunea consolidată din 2009 a Convenţiei SOLAS.
    b) În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiaşi denumiri. Variantele produselor sunt furnizate independent şi separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz. (Exemplu: A.1/3.3).

    Note privind anexa A.1 în ansamblu:
    a) Generalităţi: în afara standardelor de încercări menţionate explicit, o serie de dispoziţii a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip - incluse în aprobarea de tip, astfel cum este prevăzut în modulele de evaluare a conformităţii din anexa B, figurează în cerinţele aplicabile din cadrul convenţiilor internaţionale, rezoluţiilor şi circularelor corespunzătoare ale IMO.
    b) Coloana 1: se poate aplica art. II din Hotărârea Guvernului nr. 267/2010 pentru modificarea Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, prin care se transpune Directiva 2009/26/CE a Comisiei din 6 aprilie 2009 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 113 din 6 mai 2009.
    c) Coloana 1: se poate aplica art. II Hotărârea Guvernului nr. 267/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, prin care se transpune Directiva 2010/68/CE a Comisiei din 22 octombrie 2010 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 305 din 20 noiembrie 2010.
    d) Coloana 5: în cazul în care se face referire la rezoluţii ale IMO, numai standardele de încercări incluse în secţiunile corespunzătoare ale anexelor la rezoluţii sunt aplicabile, fiind excluse dispoziţiile din cadrul rezoluţiei în sine.
    e) Coloana 5: convenţiile internaţionale şi standardele de încercări se aplică în versiunea actualizată. În scopul identificării corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de încercări, certificatele şi declaraţiile de conformitate trebuie să menţioneze standardul de încercări specific aplicat şi versiunea acestuia.
    f) Coloana 5: în cazul în care două seturi de standarde identificate sunt separate prin "sau", fiecare set îndeplineşte toate cerinţele de încercări în conformitate cu standardele de performanţă ale IMO. Astfel, încercarea cu ajutorul unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele instrumentelor internaţionale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare - virgula, se aplică toate standardele enumerate.
    g) Coloana 6: în cazul în care este menţionat modulul H, prin aceasta se înţelege modulul H plus certificatul de examinare EC de proiect.
    h) Cerinţele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerinţelor privind transportul din cadrul convenţiilor internaţionale.

    1. Mijloace de salvare

    Coloana 4: circulara MSC.980 a IMO se aplică, în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea │ Reguli din Solas 74, │ Reguli din Solas 74, precum │ Standarde │ Module de │
│ │ echipamentului │ prin care se cere │şi rezoluţiile şi circularele│ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ "aprobarea de tip" │corespunzătoare ale IMO, după│ │conformităţii│
│ │ │ │ caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.1 │Colaci de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod Hsc │ │B + F │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. Msc.48(66)-(Cod LSA)I,│ │ │
│ │ │ │II a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.2 │Lumini de indicare a │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │poziţiei pentru mijloacele│- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E │
│ │de salvare: │ │- Reg. III/26, │ │B + F │
│ │a) pentru bărci de │ │- Reg. III/32, │ │ │
│ │salvare şi bărci de │ │- Reg. III/34, │ │ │
│ │urgenţă, │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │b) pentru colaci de │ │1994 8 a IMO, │ │ │
│ │salvare, │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │c) pentru veste de │ │II, IV a IMO, │ │ │
│ │salvare. │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.3 │Semnale fumigene cu │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │declanşare automată │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │pentru colaci de salvare │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, II a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.4 │Veste de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, II a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 922, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC. 1/Circ. 1304. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.5 │Costume de imersiune │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │şi costume de protecţie │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E │
│ │neclasificate ca veste │ │- Reg. III/32, │ │B + F │
│ │de salvare: │ │- Reg. III/34, │ │ │
│ │- izolate sau neizolate. │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, II a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1046. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.6 │Costume de imersiune │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │şi costume de protecţie │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E │
│ │clasificate ca veste de │ │- Reg. III/32, │ │B + F │
│ │salvare: │ │- Reg. III/34, │ │ │
│ │- izolate sau neizolate │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, II a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC 97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ.1046. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.7 │Mijloace de protecţie │- Reg. III/4, │- Reg. III/22, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │termică │- Reg. X/3. │- Reg. III/32, │ │B + E │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, II a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ.1046. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.8 │Rachete paraşută │- Reg. III/4, │- Reg. III/6, │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │luminoase (pirotehnice) │- Reg.X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. Msc.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, III a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. Msc.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.9 │Facle de mână │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │(pirotehnice) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + E │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, III a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.10│Semnale fumigene │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │plutitoare (pirotehnice) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │B + E │
│ │ │ │I, III a IMO. │ │B + F │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.11│Aparate de lansare a │- Reg. III/4, │- Reg. III/18, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │bandulei │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, VII a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.l2│Plute de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/13, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │gonflabile │- Reg. X/3. │- Reg. III/21, │ │B + E │
│ │ │ │- Reg. III/26, │ │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/31, │ │ │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, IV a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.13│Plute de salvare rigide │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/26, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + E │
│ │ │ │- Reg. III/31, │ │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, IV a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.14│Plute de salvare cu │- Reg. III/4, │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │redresare automată │- Reg X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, IV a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 809, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.l5│Plute de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │închise, reversibile │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, IV a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 809, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.16│Dispozitive de degajare │- Reg. III/4, │- Reg. III/13, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │liberă. a plutelor de │- Reg. X/3. │- Reg. III/26, │ │B + E │
│ │salvare (dispozitive │ │- Reg. III/34, │ │B + F │
│ │hidrostatice de │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │declanşare) │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, IV a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.17│Bărci de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, IV a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.18│Bărci de urgenţă rigide │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, V a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.19│Bărci de urgenţă │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D │
│ │gonflabile │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO 15372(2000). │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, V a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.20│Bărci de urgenţă rapide │- Reg. III/4. │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │ │ │- Reg. III/34, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│- IMO 15372(2000). │G │
│ │ │ │I, V a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1016, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1094. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.21│Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/23, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │apă care folosesc │- Reg. X/3. │- Reg. III/33, │ │B + E │
│ │curenţi (gruie) │ │- Reg. III/34, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │G │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, VI a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.22│Mijloace de lansare la │Punctul a fost mutat la A.2/1.3. │
│ │apă prin degajare liberă │ │
│ │pentru ambarcaţiunile │ │
│ │de salvare │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.23│Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/16, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │apă prin cădere liberă a │- Reg X/3. │- Reg. III/23, │ │B + E │
│ │bărcilor de salvare │ │- Reg. III/33, │ │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, VI a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.24│Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/12, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │apă a plutelor de │- Reg X/3. │- Reg. III/16, │ │B + E │
│ │salvare │ │- Reg. III/34, │ │B + F │
│ │(gruie) │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, VI a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.25│Mijloace de lansare la │- Reg. III/4. │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │apă a bărcilor de │ │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │urgenţă rapide │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │B + F │
│ │(gruie) │ │I, VI a IMO. │ │G │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.26│Mecanisme de declanşare a │- Reg. III/4, │- Reg. III/16, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │a) bărcilor de salvare şi │- Reg X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │a bărcilor de urgenţă │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + F │
│ │şi a │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │b) plutelor de salvare │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │lansate prin folosirea │ │I, VI a IMO, │ │ │
│ │unui curent sau curenţilor│ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.27│Instalaţii de evacuare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/15, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │apă │- Reg.X/3. │- Reg. III/26, │ │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, VI a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.28│Mijloace de salvare │- Reg. III/4. │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D │
│ │ │ │- Reg. III/34, │- IMO MSC/Circ.810 │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, VI a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.29│Scări de îmbarcare │- Reg. III/4, │- Reg. III/11, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D │
│A se │ │- Reg. III/11, │- Reg. III/34, │- ISO 5489 (2008). │B + F │
│vedea │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│nota b) │ │ │1994) a IMO, │ │ │
│din │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│prezen- │ │ │a IMO, │ │ │
│ta │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│anexă │ │ │2000) a IMO, │ │ │
│A.1 │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1285. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.30│Materiale │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. A.658(16) a IMO │B + D │
│ │reflectorizante │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + E │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.31│Aparat radiotelefonic │Punctul a fost mutat la A.1/5.17 şi A.1/5.18. │
│ │de emisie - recepţie în │ │
│ │VHF pentru ambarcaţiunile │ │
│ │de salvare │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/1.32│Transponder SAR în bandă │Punctul a fost mutat la A.1/4.18. │
│ │de 9 GHz (SART) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.33│Reflector radar pentru │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- ISO 8729-1 (2010), │B + D │
│ │bărci de salvare şi bărci │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │de urgenţă (pasiv) │ │1994) 8 a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008) │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│sau │ │
│ │ │ │I, IV, V a IMO, │- ISO 8729-1 (2010) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.164(78) a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.34│Compas pentru bărci de │Punctul a fost mutat la A.1/4.23. │
│ │salvare şi bărci de │ │
│ │urgenţă │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/1.35│Echipament portabil de │Punctul a fost mutat la A.1/3.38. │
│ │stingere a incendiului │ │
│ │pentru bărci de salvare │ │
│ │şi bărci de urgenţă │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.36│Motoare de propulsie │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │pentru bărci de salvare │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │B + E │
│ │şi bărci de urgenţă │ │IV, V a IMO. │ │B + F │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.37│Motoare exterioare de │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │propulsie pentru bărci │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │B + E │
│ │de urgenţă │ │V a IMO. │ │B + F │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.38│Proiectoare pentru │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │folosire la bărci de │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + E │
│ │salvare şi bărci de │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F │
│ │urgenţă │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│ │ │
│ │ │ │I, IV, V a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.39│Plute de salvare │- Reg. III/4, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │B + D │
│ │reversibile deschise │- Reg. X/3. │1994) 8 a IMO, anexa 10, │1994) 8 a IMO, anexa 10, │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │
│ │ │ │I a IMO, │2000) 8 a IMO, anexa 11. │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, anexa 11. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.40│Instalaţie mecanică de │Punctul a fost mutat la A.1/4.48. │
│ │ridicare a pilotului │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.41│Vinciuri pentru │- Reg. III/4, │- Reg. III/16, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │ambarcaţiuni de salvare │- Reg. X/3. │- Reg. III/17, │ │B + E │
│ │şi bărci de urgenţă │ │- Reg. III/23, │ │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/24, │ │G │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA │ │ │
│ │ │ │I, VI a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.42│Scară pentru pilot │Punctul a fost mutat la A.1/4.49. │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.43│Bărci de urgenţă │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D │
│A se │rigide/gonflate │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO MSC/Circ. 1006, │B + F │
│vedea │ │ │- Reg. III/34, │- ISO 15372(2000). │G │
│nota c) │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ din │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│prezen- │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA │ │ │
│ta anexă│ │ │I, V, a IMO, │ │ │
│A.1 │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┘


    2. Prevenirea poluării marine


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │Regula din MARPOL 73/78 │ Regulile din MARPOL 73/78, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.1 │Echipament de filtrare │- anexa I, Reg. 14 │- anexa I, Reg. 14, │- Rez. MEPC.107(49) a IMO, │B + D │
│ │a hidrocarburilor │ │- IMO MEPC.1/Circ.643. │- IMO MEPC.1/Circ.643. │B + E │
│ │(pentru un conţinut de │ │ │ │B + F │
│ │hidrocarburi al │ │ │ │ │
│ │efluentului care nu │ │ │ │ │
│ │depăşeşte 15 ppm) │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.2 │Detectoare ale │- anexa I, Reg. 32. │- anexa I, Reg. 32. │- Rez. MEPC.5(XIII) a IMO. │B + D │
│ │suprafeţei de separaţie │ │ │ │B + E │
│ │hidrocarburi/apă │ │ │ │B + F │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.3 │Aparate de măsură a │- anexa I, Reg. 14. │- anexa I, Reg. 14, │- Rez. MEPC.107(49) a IMO, │B + D │
│ │conţinutului de │ │- IMO MEPC.1/Circ.643. │- IMO MEPC.1/Circ.643. │B + E │
│ │hidrocarburi │ │ │ │B + F │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/2.4 │Elemente de procesare │Spaţiu necompletat intenţionat. │
│ │destinate ataşării la │ │
│ │echipamentul de │ │
│ │separare │ │
│ │apă/hidrocarburi existent │ │
│ │(pentru un conţinut de │ │
│ │hidrocarburi al │ │
│ │efluentului care nu │ │
│ │depăşeşte 15 ppm) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/2.5 │Instalaţie de supraveghere│- anexa I, Reg. 31. │- anexa I, Reg. 31. │- Rez. MEPC.108(49) a IMO. │B + D │
│ │şi control al deversărilor│ │ │ │B + E │
│ │de hidrocarburi pentru │ │ │ │B + F │
│ │petroliere │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.6 │Instalaţii de tratare a │- anexa IV, Reg. 9. │- anexa IV, Reg. 9. │- Rez. MEPC.159(55) a IMO. │B + D │
│ │apelor uzate │ │ │ │B + E │
│ │ │ │ │ │B + F │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.7 │Incineratoare de bord │- anexa VI, Reg. 16. │- anexa VI, Reg. 16. │- Rez. MEPC.76(40) a IMO. │B + D │
│ │pentru nave │ │ │ │B + E │
│ │ │ │ │ │B + F │
│ │ │ │ │ │G │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.8 │Dispozitive de bord │- anexa VI, Reg. 13, │- anexa VI, Reg. 13, │- Codul tehnic NO(x) 2008, │B + D │
│A se │pentru controlul şi │- Codul tehnic NO(x) │- Codul tehnic NO(x) │- Rez. MEPC.177(58) a IMO. │B + E │
│vedea │înregistrarea NO(x) │2008, │2008, │ │B + F │
│nota b) │ │- Rez. MEPC.177(58) a │- Rez. MEPC.177(58) a │ │G │
│din │ │IMO. │IMO, │ │ │
│prezen- │ │ │- IMO MEPC.1/Circ.638. │ │ │
│ta anexă│ │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.9 │Alte metode tehnologice de│- anexa VI, Reg. 4. │- anexa VI, Reg. 4. │- Rez. MEPC.184(59) a IMO. │B + D │
│A se │reducere a emisiilor de │ │ │ │B + E │
│vedea │SO(x) │ │ │ │B + F │
│nota b) │ │ │ │ │G │
│din │ │ │ │ │ │
│prezen- │ │ │ │ │ │
│ta │ │ │ │ │ │
│anexă │ │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.10│Instalaţii de bord de │- anexa VI, Reg. 4. │- anexa VI, Reg. 4 │- Rez. MEPC.l84(59) a IMO. │B + D │
│Anterior│epurare a gazelor arse │ │ │ │B + E │
│punctul │evacuate. │ │ │ │B + F │
│A.2/2.2 │ │ │ │ │G │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┘


    3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS 74 │Regulile din SOLAS 74, precum│ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.1 │Învelişul nedemontabil │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │al punţii │- Reg. II-2/6, │- Reg. II-2/6, │IMO, anexa 1, partea 2 şi partea │B + E │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │6 sau anexa 2, │B + F │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │- IMO MSC/Circ. 1102, │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.2 │Stingătoare portabile │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/4, │- EN 3-7 (2004) inclusiv A.1 │B + D │
│ │de incendiu │- Reg. X/3, │- Reg. II-2/10, │(2007), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73)- (Cod │- Reg. II-2/18, │- EN 3-8 (2006) inclusiv AC │B + F │
│ │ │FSS) 4 a IMO │- Reg. II-2/19, │(2007), │ │
│ │ │ │- Reg. II-2/20, │- EN 3-9 (2006) inclusiv AC │ │
│ │ │ │- Rez. A.951(23) a IMO, │(2007), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 3-10 (2009). │ │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│ │ │
│ │ │ │4 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1239, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1275. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.3 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │Îmbrăcăminte de protecţie pentru │B + D │
│ │pompieri: │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │lupta împotriva incendiilor: │B + E │
│ │Îmbracăminte de protecţie │- Rez. MSC.98(73) - (Cod│1994) 7 a IMO, │- EN 469 (2005) inclusiv A1 │B + F │
│ │(echipament pentru │FSS 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │(2006) şi AC (2006). │ │
│ │contactul cu focul) │ │2000) 7 a IMO, │Îmbrăcăminte de protecţie pentru │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│pompieri - Îmbrăcămintea │ │
│ │ │ │3 a IMO. │reflectorizantă pentru operaţiile│ │
│ │ │ │ │speciale de luptă împotriva │ │
│ │ │ │ │incendiului: │ │
│ │ │ │ │- EN 1486 (2007). │ │
│ │ │ │ │Îmbrăcăminte de protecţie pentru │ │
│ │ │ │ │combaterea incendiilor │ │
│ │ │ │ │Îmbrăcăminte de protecţie cu │ │
│ │ │ │ │strat exterior reflectorizant: │ │
│ │ │ │ │- ISO 15538 (2001). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.4 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 15090 (2006). │B + D │
│ │pompieri: bocanci │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)- (Cod HSC │ │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │ │FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│ │ │
│ │ │ │3 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.5 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 659(2003) inclusiv A1(2008) │B + D │
│ │pompieri: mănuşi │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │şi AC(2009). │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │ │FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS │ │ │
│ │ │ │3 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.6 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 443 (2008). │B + D │
│ │pompieri: cască │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod│1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │ │FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS │ │ │
│ │ │ │3 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.7 │Aparat de respiraţie │- Reg. II-2/10 │- Reg. II-2/10, │- EN 136(1998) inclusiv │B + D │
│ │autonom acţionat cu │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │AC(2003), │B + E │
│ │aer comprimat │- Rez. MSC.98(73) - (Cod│1994) 7 a IMO, │- EN 137 (2006). │B + F │
│ │Notă: În cazul │FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │accidentelor care │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │implică mărfuri │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS │ │ │
│ │periculoase, este │ │3 a IMO. │ │ │
│ │necesară o mască cu │ │ │ │ │
│ │presiune pozitivă. │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.8 │Aparat de respiraţie cu │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 14593-1 (2005), │B + D │
│ │aer comprimat │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│1994) 7 A IMO. │- EN 14593-2 (2005) inclusiv AC │B + E │
│ │ │HSC 1994) 7 a IMO. │ │(2005), │B + F │
│ │ │ │ │- EN 14594 (2005). │ │
│ │ │Notă. Acest echipament │ │ │ │
│ │ │este destinat numai │ │ │ │
│ │ │navelor de mare viteză │ │ │ │
│ │ │construite conform │ │ │ │
│ │ │prevederilor Codului HSC│ │ │ │
│ │ │din 1994. │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.9 │Componente ale │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │- Rez. A.800(19) a IMO. │B + D │
│ │instalaţiilor cu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/9, │ │B + E │
│ │sprinklere pentru │- Reg. X/3, │- Reg. II-2/10, │ │B + F │
│ │încăperile de locuit, de │- Rez. MSC.98(73) - (Cod│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │serviciu şi posturile de │FSS) 8 a IMO. │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │comandă, echivalente │ │- Rez. MSC.44(65) a IMO, │ │ │
│ │cu cele prevăzute în │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │Convenţia SOLAS 74 │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │Reg. II-2/12 (numai │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS │ │ │
│ │pentru duze şi │ │8 a IMO, │ │ │
│ │funcţionarea acestora). │ │- IMO MSC/Circ.912. │ │ │
│ │[Duzele pentru │ │ │ │ │
│ │instalaţii fixe cu │ │ │ │ │
│ │sprinklere pentru │ │ │ │ │
│ │navele de mare viteză │ │ │ │ │
│ │(HSC) sunt incluse la │ │ │ │ │
│ │acest punct.] │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.10│Duze pentru instalaţii │- Reg. II-2/10 │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 1165, │B + D │
│A se │fixe de stingere a │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │Apendicele A. │B + E │
│vedea │incendiilor cu apă │- Rez. MSC.98(73) - (Cod│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + F │
│nota b) │pulverizată sub presiune, │FSS) 7 a IMO. │1994) 7 a IMO, │ │ │
│din │în încăperile de maşini şi│ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│prezen- │în compartimentele │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ta │pompelor de marfă │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS │ │ │
│anexă │ │ │7 a IMO, │ │ │
│A.1 │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1313. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.11│Construcţii de tip "A" │Tip "A": │- Reg. II-2/9, şi │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │şi "B" rezistente la foc │- Reg. II-2/3.2. │Tip "A": │IMO, anexa 1, partea 3 şi │B + E │
│ │a) construcţii de tip │Tip "B": │- Reg. II-2/3.2. │anexa 2, │B + F │
│ │"A", │- Reg. II-2/3.4. │Tip "B": │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │
│ │b) construcţii de tip │ │- Reg. II-2/3.4. │ │ │
│ │"B". │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.12│Dispozitive pentru │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- EN 12874 (2001), │Pentru alte │
│ │prevenirea trecerii │- Reg. II-2/16. │- Reg. II-2/16. │- ISO 15364 (2007), │echipamente │
│ │flăcărilor în tancurile │ │ │- IMO MSC/Circ.677. │decât │
│ │de marfă de la │ │ │ │supapele: │
│ │petroliere │ │ │ │B + D │
│ │ │ │ │ │B + E │
│ │ │ │ │ │B + F │
│ │ │ │ │ │Pentru │
│ │ │ │ │ │supape: │
│ │ │ │ │ │B + F │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.13│Materiale │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │incombustibile │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/5, │IMO, anexa 1, partea 1, │B + E │
│ │ │ │- Reg. II-2/9, │- IMO MSC/Circ. 1120. │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/3.14│Materiale, altele decăt │Punctul a fost inclus la A.1/3.26 şi A.1/3.27. │
│ │oţelul, destinate │ │
│ │tubulaturilor care │ │
│ │traversează construcţii │ │
│ │de tip "A" sau "B" │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/3.15│Materiale, altele decât │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- Rez. A.753(18) a IMO, │B + D │
│ │oţelul, destinate │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- ISO 15540 (2001), │B + E │
│ │tubulaturilor pentru │ │1994) 7, 10 a IMO, │- ISO 15541 (2001). │B + F │
│ │hidrocarburi sau │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │combustibili lichizi │ │2000) 7, 10 a IMO, │ │ │
│ │a) ţevi şi armături, │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │ │
│ │b) valvule, │ │ │ │ │
│ │c) ansambluri de ţevi │ │ │ │ │
│ │flexibile. │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.16│Uşi antifoc │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │ │ │ │IMO, anexa 1, partea 3 │B + E │
│ │ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120, │B + F │
│ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1273, │ │
│ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1319. │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.17│Componente ale │- Reg. II-2/9. │- Reg. II/2/9. │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │sistemelor de comandă │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │IMO, anexa 1, partea 4. │B + E │
│ │pentru uşi antifoc │ │2000) 7 a IMO. │ │B + F │
│ │ │ │ │ │ │
│ │Notă: În cazul în care │ │ │ │ │
│ │în coloana 2 apare │ │ │ │ │
│ │expresia "componente │ │ │ │ │
│ │ale sistemelor", aceasta │ │ │ │ │
│ │poate însemna că fie o │ │ │ │ │
│ │singură componentă, │ │ │ │ │
│ │fie un grup de │ │ │ │ │
│ │componente, fie un │ │ │ │ │
│ │întreg sistem trebuie │ │ │ │ │
│ │încercat pentru a │ │ │ │ │
│ │verifica conformitatea │ │ │ │ │
│ │cu cerinţele │ │ │ │ │
│ │internaţionale. │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.18│Materiale de finisare şi │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │acoperire a pardoselilor │- Reg. II-2/5, │- Reg. II-2/5, │IMO, anexa 1, partea 2 şi │B + E │
│ │cu caracteristici de │- Reg. II-2/6, │- Reg. II-2/6, │partea 5 ori anexa 2. │B + F │
│ │propagare lentă a │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │- IMO MSC/Circ. 1120, │ │
│ │flăcărilor │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- ISO 1716 (2002). │ │
│ │a) furniruri decorative │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │b) sisteme de vopsire, │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │Notă: În cazul în care este │ │
│ │c) materiale de │ │2000) 7 a IMO, │necesar ca materialele de │ │
│ │acoperire a pardoselilor, │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │finisare să aibă o anumită │ │
│ │d) acoperiri de izolaţie │ │ │căldură specifică maximă, │ │
│ │pentru ţevi, │ │ │aceasta se măsoară în │ │
│ │e) adezivi utilizaţi la │ │ │conformitate cu ISO 1716. │ │
│ │construcţiile de tip │ │ │ │ │
│ │"A", "B" şi "C", │ │ │ │ │
│ │f) tubulaturi din │ │ │ │ │
│ │materiale combustibile │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.19│Draperii, perdele şi alte │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │elemente textile │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │IMO, anexa 1, partea 7, │B + E │
│ │suspendate │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- IMO MSC/Circ. 1102, │B + F │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.20│Mobilier tapiţat │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │ │- Reg. II-2/5, │- Reg. II-2/5, │IMO, anexa 1, partea 8, │B + E │
│ │ │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │- IMO MSC/Circ. 1102, │B + F │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.21│Cazarmament │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │ │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │IMO, anexa 1, partea 9, │B + E │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- IMO MSC/Circ. 1102, │B + F │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.22│Clapete antifoc │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9, │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │ │ │ │IMO, anexa 1, partea 3, │B + E │
│ │ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │B + F │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/3.23│Treceri incombustibile │Punctul a fost mutat la A.1/3.26. │
│ │de tubulaturi prin │ │
│ │construcţii de tip "A" │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/3.24│Treceri de cabluri │Punctul a fost mutat la A.1/3.26. │
│ │electrice prin │ │
│ │construcţii de tip "A" │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/3.25│Ferestre şi hublouri │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9, │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │antifoc pentru │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │IMO, anexa 1, partea 3, │B + E │
│ │construcţii de tip "A" │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │B + F │
│ │şi "B" │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1203. │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.26│Treceri prin construcţii │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9, │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │de tip "A" │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │IMO, anexa 1, partea 3, │B + E │
│ │a) treceri de cabluri │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │B + F │
│ │electrice, │ │ │ │ │
│ │b) treceri de tubulaturi, │ │ │ │ │
│ │conducte, puţuri, etc. │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.27│Treceri prin construcţii │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │de tip "B" │ │ │IMO, anexa 1, partea 3, │B + E │
│ │a) treceri de cabluri │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │B + F │
│ │electrice, │ │ │ │ │
│ │b) treceri de tubulaturi, │ │ │ │ │
│ │conducte, puţuri, etc. │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.28│Instalaţii cu sprinklere │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │- ISO 6182-1 (2004) │B + D │
│ │(limitate la capetele │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │sau │B + E │
│ │sprinklerelor) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 12259-1 (1999) inclusiv │B + F │
│ │[Duzele pentru instalaţii │ │1994) 7 a IMO, │A1(2001), A2(2004) şi A3(2006). │ │
│ │fixe cu sprinklere pentru │ │- Rez. MSC.44(65) a IMO, │ │ │
│ │navele de mare viteză │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │(HSC) sunt incluse la │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │acest punct.] │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│ │ │
│ │ │ │8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 912. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.29│Furtunuri de incendiu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 14540 (2004) inclusiv │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │A.1(2007). │B + E │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.30│Echipament portabil │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │pentru analiza │- Reg. VI/3. │- Reg. VI/3, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │oxigenului şi detectarea │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│- CEI 60092-504 (2001), │B + F │
│ │gazelor │ │15 a IMO. │- CEI 60533 (1999), │ │
│ │ │ │ │şi, dupa caz, aplicabile pentru: │ │
│ │ │ │ │a) categoria 1: (zona de │ │
│ │ │ │ │securitate): │ │
│ │ │ │ │- EN 50104 (2002) inclusiv A.1 │ │
│ │ │ │ │(2004) Oxigen, │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007). │ │
│ │ │ │ │b) categoria 2: (atmosfere: │ │
│ │ │ │ │gazoase explozive) │ │
│ │ │ │ │- EN 50104 (2002)inclusiv A.1 │ │
│ │ │ │ │(2004) Oxigen, │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60079-0 (2007) │ │
│ │ │ │ │- CEI 60079-1 (2007), inclusiv │ │
│ │ │ │ │CEI 60079-1, Rectificarea 1 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
│ │ │ │ │- CEI 60079-10-1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60079-11 (2006), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60079-15 (2010), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60079-26 (2006). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/3.31│Duze pentru instalaţii │Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/3.9 şi A.1/3.28 │
│ │fixe cu sprinklere │ │
│ │pentru navele de mare │ │
│ │viteza (HSC) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/3.32│Materiale pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │limitarea incendiului │ │1994) 7 a IMO, │IMO, anexa 1, partea 10. │B + E │
│ │(cu excepţia mobilierului)│ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │B + F │
│ │pentru navele de mare │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
│ │viteza │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.33│Materiale pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │limitarea incendiului │ │1994) 7 a IMO, │IMO, anexa 1, partea 1, partea 8 │B + E │
│ │pentru mobilierul │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │şi partea 10. │B + F │
│ │navelor de mare viteză │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1102. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.34│Construcţii rezistente la │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │foc pentru navele de │ │1994) 7 a IMO, │IMO, anexa 1, partea 11. │B + E │
│ │mare viteză │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.35│Uşi antifoc pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │navele de mare viteză │ │1994) 7 a IMO, │IMO, anexa 1, partea 11. │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.36│Clapete antifoc pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │navele de mare viteză │ │1994) 7 a IMO, │IMO, anexa 1, partea 11. │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1102. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.37│Treceri prin construcţii │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │rezistente la foc la │ │1994) 7 a IMO, │IMO, anexa 1, partea 11. │B + E │
│ │navele de mare viteză │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │B + F │
│ │a) treceri de cabluri │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
│ │electrice, │ │ │ │ │
│ │b) treceri de tubulaturi, │ │ │ │ │
│ │conducte, puţuri etc. │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.38│Echipament portabil de │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- EN 3-7 (2004) inclusiv A1 │B + D │
│ │stingere a incendiului │- Reg. X/3, │- Rez. A.951(23) a IMO, │(2007), │B + E │
│ │pentru bărci de salvare │- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 3-8 (2006) inclusiv AC │B + F │
│ │şi bărci de urgenţă │(Cod FSS) 4 a IMO. │1994) 8 a IMO, │(2007), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA)│- EN 3-9 (2006) inclusiv AC │ │
│ │ │ │I, IV, V a IMO, │(2007), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- EN 3-10 (2009). │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│ │ │
│ │ │ │4 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1313 │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.39│Duze pentru instalaţiile │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ.1165. │B + D │
│ │echivalente de stingere │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + E │
│ │a incendiilor cu apă în │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │încăperi de maşini şi în │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │compartimentele │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │pompelor de marfă │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│ │ │
│ │ │ │7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1313 │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.40│Instalaţii de iluminat │- Reg. II-2/13, │- Reg. II-2/13, │- Rez. A.752(18) a IMO, │B + D │
│ │amplasate la joasă │- Rez. MSC.98(73) - (Cod│- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│sau │B + E │
│ │înălţime (numai │FSS) 11 a IMO. │11 a IMO. │- ISO 15370 (2010). │B + F │
│ │componente) │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.41│Aparate de respiraţie │- Reg. II-2/13, │- Reg. II-2/13, │- ISO 23269-1 (2008) şi, pe rând:│B + D │
│ │pentru evacuare în caz │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│Pentru aparate de protecţie │B + E │
│ │de urgenţă (EEBD) │ │3 a IMO, │respiratorie autonome cu circuit │B + F │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 849. │deschis cu aer comprimat, cu │ │
│ │ │ │ │supapa la cerere, cu mască │ │
│ │ │ │ │completă sau ansamblu muştiuc, │ │
│ │ │ │ │pentru evacuare: │ │
│ │ │ │ │- EN 402(2003), │ │
│ │ │ │ │Pentru aparate de protecţie │ │
│ │ │ │ │respiratorie. Aparate de │ │
│ │ │ │ │protecţie respiratorie izolante │ │
│ │ │ │ │autonome cu circuit deschis cu │ │
│ │ │ │ │aer comprimat cu cagula pentru │ │
│ │ │ │ │evacuare: │ │
│ │ │ │ │- EN 1146(2005), │ │
│ │ │ │ │Pentru aparate de protecţie │ │
│ │ │ │ │respiratorie. Aparate de │ │
│ │ │ │ │protecţie respiratorie izolante, │ │
│ │ │ │ │autonome, cu circuit închis │ │
│ │ │ │ │pentru evacuare: │ │
│ │ │ │ │- EN 13794(2002). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.42│Componente ale │- Reg. II-2/4. │- Reg. II-2/4, │IMO MSC/Circ. 353. │B + D │
│ │instalaţiilor cu gaz inert│ │- Rez. A.567(14) a IMO, │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│ │B + F │
│ │ │ │15 a IMO, │ │G │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 353, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 387, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 485, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 450 Rev. 1, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 731, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.43│Duze pentru instalaţiile │- Reg. II-2/1, │- Reg. II-2/1, │- ISO 15371 (2009). │B + D │
│ │de stingere a incendiilor │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │B + E │
│ │(manuale sau automate) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + F │
│ │destinate aparatelor de │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │gătit. │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.44│Echipament pentru │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- Rez. MSC.61(67) - (Cod FTP) a │B + D │
│ │pompieri - saulă │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │IMO, anexa 1, partea 1, │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod│1994) 7 a IMO, │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS) 3 a│B + F │
│ │ │ FSS) 3 a IMO │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │IMO. │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│ │ │
│ │ │ │3 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.45│Componente ale │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 848, │B + D │
│ │instalaţiilor echivalente │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- IMO MSC.1/Circ. 1317 │B + E │
│ │fixe cu gaz de stingere │- Rez. MSC.98(73) - (Cod│1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │a incendiilor (agenţi de │FSS) 5 a IMO │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │stingere, valvule de │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │capăt şi duze) pentru │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│ │ │
│ │încăperile de maşini şi │ │5 a IMO, │ │ │
│ │compartimentele │ │- IMO MSC/Circ. 848, │ │ │
│ │pompelor de marfă │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1316, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1317. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.46│Instalaţii echivalente │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1270. │B + D │
│ │fixe cu gaz de stingere │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │B + E │
│ │a incendiilor pentru │- Rez. MSC.98(73) - (Cod│1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │încăperile de maşini │FSS) 5 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │(instalaţii cu aerosol) │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│ │ │
│ │ │ │5 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1270, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.47│Concentrat pentru │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 670. │B + D │
│ │instalaţii fixe de │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│ │B + E │
│ │stingere a incendiilor │ │6 a IMO. │ │B + F │
│ │cu spumă cu coeficient │ │ │ │ │
│ │ridicat de expandare în │ │ │ │ │
│ │încăperile de maşini şi │ │ │ │ │
│ │compartimentele │ │ │ │ │
│ │pompelor de marfă │ │ │ │ │
│ │Notă: Instalaţiile fixe │ │ │ │ │
│ │de stingere a incendiilor │ │ │ │ │
│ │cu spumă cu coeficient │ │ │ │ │
│ │ridicat de expandare sau │ │ │ │ │
│ │cu aer interior pentru │ │ │ │ │
│ │încăperile de maşini şi │ │ │ │ │
│ │compartimentele │ │ │ │ │
│ │pompelor de marfă │ │ │ │ │
│ │trebuie sa fie încercate │ │ │ │ │
│ │cu concentraţii aprobat │ │ │ │ │
│ │şi considerat conform │ │ │ │ │
│ │de către Administraţie. │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.48│Componente ale │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 913, │B + D │
│ │instalaţiilor fixe de │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │B + E │
│ │stingere a incendiilor │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │pe bază de apă şi cu │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │acţiune directă │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
│ │destinate încaperilor de │ │ │ │ │
│ │maşini de tip "A" │ │ │ │ │
│ │(duze şi încercări ale │ │ │ │ │
│ │performanţelor). │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.49│Duze pentru instalaţii │- Reg. II-2/19, │- Reg. II-2/19, │- IMO MSC.1/Circ. 1272. │B + D │
│A se │fixe de stingere a │- Reg. II-2/20, │- Reg. II-2/20, │ │B + E │
│vedea │incendiilor cu apă sub │- Reg. X/3, │- Rez. A.123(V) a IMO, │ │B + F │
│nota b) │presiune în încăperile │- Rez. MSC.98(73) - (Cod│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│din │de categorie specială şi │FSS) 7 a IMO. │1994) 7 a IMO, │ │ │
│prezen- │încăperile ro-ro │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ta │menţionate în rezoluţia │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│anexă │A.123(V) │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│ │ │
│A.1 │ │ │7 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/3.50│Îmbrăcăminte de protecţie │Punctul a fost mutat la A.2/3.9. │
│ │rezistentă la acţiunea │ │
│ │substanţelor chimice │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/3.51│Componente ale │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │Echipamet de control şi afişaj. │B + D │
│ │instalaţiilor fixe de │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │Instalaţii electrice de la bordul│B + E │
│ │detectare şi avertizare │- Rez. MSC.98(73)-(Cod │1994) 7 a IMO, │navelor │B + F │
│ │în caz de incendiu │FSS) 9 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- EN 54-2 (1997) inclusiv AC │ │
│ │pentru posturile de │ │2000) 7 a IMO, │(1999) şi A1(2006). │ │
│ │comandă, încăperile de │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│Echipament de alimentare cu │ │
│ │serviciu, încăperile de │ │9 a IMO, │energie electrică: │ │
│ │locuit, balcoanele │ │- IMO MSC.1/Circ. 1242, │- EN 54-4 (1997) inclusiv │ │
│ │cabinelor, încăperile de │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │AC(1999), A1(2002) şi A2(2006). │ │
│ │maşini şi încăperile de │ │ │Detectoare de căldură - │ │
│ │maşini nesupravegheate │ │ │Detectoare punctuale: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-5 (2000) inclusiv │ │
│ │ │ │ │A1(2002). │ │
│ │ │ │ │Detectoare de fum - Detectoare │ │
│ │ │ │ │punctuale care utilizeaza │ │
│ │ │ │ │dispersia luminii, lumina sau │ │
│ │ │ │ │ionizarea: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-7 (2000) inclusiv │ │
│ │ │ │ │A1(2002) şi A2(2006). │ │
│ │ │ │ │Detectoare de flăcări - │ │
│ │ │ │ │Detectoare punctuale: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-10 (2002) inclusiv │ │
│ │ │ │ │A1(2005). │ │
│ │ │ │ │Declanşatoare manuale: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-11 (2001) inclusiv │ │
│ │ │ │ │A1(2005). │ │
│ │ │ │ │Şi, după caz, instalaţii │ │
│ │ │ │ │electrice şi electronice de la │ │
│ │ │ │ │bordul navelor: │ │
│ │ │ │ │- CEI 60092-504 (2001), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60533 (1999). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.52│Stingătoare de incendiu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/4, │EN 1866-1(2007) │B + D │
│ │fixe şi mobile │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/10, │sau │B + E │
│ │ │ │- Reg. X/3, │- ISO 11601 (2008). │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.53│Dispozitive de alarmă │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │Dispozitive acustice │B + D │
│ │în caz de incendiu - │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 54-3 (2001) inclusiv │B + E │
│ │dispozitive acustice │- Rez. MSC.98(73)- (Cod │1994) 7 a IMO, │A1(2002) şi A2(2006), │B + F │
│ │ │FSS) 9 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- CEI 60092-504 (2001), │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │- CEI 60533 (1999). │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│ │ │
│ │ │ │9 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.54│Echipament fix pentru │ - Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- EN 60945 (2002) inclusiv CEI │B + D │
│ │analiza oxigenului şi │ - Reg. VI/3. │- Reg. VI/3, │60945 Rectificarea 1 (2008) sau │B + E │
│ │detectarea gazelor │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS)│CEI 60945 (2002) inclusiv CEI │B + F │
│ │ │ │15 a IMO. │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60092-504 (2001), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60533 (1999), │ │
│ │ │ │ │şi, după caz, pentru: │ │
│ │ │ │ │a) categoria 4: (zona de │ │
│ │ │ │ │securitate) │ │
│ │ │ │ │- EN 50104 (2002) inclusiv A.1 │ │
│ │ │ │ │(2004) Oxigen, │ │
│ │ │ │ │b) categoria 3: (atmosfere │ │
│ │ │ │ │gazoase explozive) │ │
│ │ │ │ │- EN 50104 (2002) inclusiv A.1 │ │
│ │ │ │ │(2004) Oxigen, │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.55│Duze de tip combinat │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │Ţevi manuale destinate │B + D │
│A se │(jet pulverizat/jet │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │serviciilor de pompieri şi de │B + E │
│vedea │compact) │ │1994) 7 a IMO, │salvare. Ţevi mixte debit şi jet │B + F │
│nota b) │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │reglabile PN 16: │ │
│din │ │ │2000) 7 a IMO. │- EN 15182-1 (2007) inclusiv │ │
│prezen- │ │ │ │A1(2009), │ │
│ta │ │ │ │- EN 15182-2 (2007) inclusiv │ │
│anexă │ │ │ │A1(2009). │ │
│A.1 │ │ │ │Ţevi manuale destinate │ │
│ │ │ │ │serviciilor de pompieri şi de │ │
│ │ │ │ │salvare. Ţevi cu jet compact │ │
│ │ │ │ │şi/sau pulverizat cu unghi fix │ │
│ │ │ │ │PN 16: │ │
│ │ │ │ │- EN 15182-1 (2007) inclusiv │ │
│ │ │ │ │A1 (2009), │ │
│ │ │ │ │- EN 15182-3 (2007) inclusiv │ │
│ │ │ │ │A1 (2009). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.56│Furtunuri de incendiu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 671-1 (2001) inclusiv AC │B + D │
│A se │(tip mosor) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │(2002) │B + E │
│vedea │ │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│nota b) │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│din │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
│prezen- │ │ │ │ │ │
│ta │ │ │ │ │ │
│anexă │ │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.57│Componente ale │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10.8.1, │- IMO MSC/Circ. 798. │B + D │
│A se │instalaţiilor de stingere │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS │ │B + E │
│vedea │a incendiilor cu spumă │ │14 a IMO, │ │B + F │
│nota b) │cu coeficient mediu de │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239, │ │ │
│din │expandare - dispozitive │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ │
│prezen- │fixe cu spumă pentru │ │ │ │ │
│ta │punţile navelor cisternă │ │ │ │ │
│anexă │ │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.58│Componente ale │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 1312. │B + D │
│A se │instalaţiilor fixe de │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS │ │B + E │
│vedea │stingere a incendiilor cu │ │6 a IMO, │ │B + F │
│nota b) │spuma cu coeficient redus │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239, │ │ │
│din │de expandare pentru │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276 │ │ │
│prezen- │încăperile de maşini şi │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
│ta │protecţia punţilor │ │ │ │ │
│anexă │navelor-cisternă │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.59│Spuma expandabilă pentru │- Reg. II-2/1, │- Rez. MSC.4(48) - (Cod IBC) │- IMO MSC.1/Circ. 1312. │B + D │
│A se │instalaţii fixe de │- Rez. MSC.4(48)- (Cod │a IMO, │ │B + E │
│vedea │stingere a incendiilor de │IBC) a IMO. │- IMO MSC/Circ. 553. │ │B + F │
│nota b) │la bordul navelor care │ │ │ │ │
│din │transportă produse │ │ │ │ │
│prezen- │chimice │ │ │ │ │
│ta │ │ │ │ │ │
│anexa │ │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.60│Duze pentru instalaţii │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1268. │B + D │
│A se │fixe de stingere a │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS │ │B + E │
│vedea │incendiilor cu apă │ │7 a IMO, │ │B + F │
│nota b) │pulverizată sub presiune, │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
│din │destinate balcoanelor │ │ │ │ │
│prezen- │cabinelor │ │ │ │ │
│ta │ │ │ │ │ │
│anexă │ │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.61│Instalaţii de stingere a │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10. │- IMO MSC.1/Circ. 1271. │B + D │
│A se │incendiilor cu spumă cu │ │ │ │B + E │
│vedea │coeficient ridicat de │ │ │ │B + F │
│nota b) │expandare cu aer interior │ │ │ │ │
│din │pentru încăperile de │ │ │ │ │
│prezen- │maşini şi compartimentele │ │ │ │ │
│ta │pompelor de marfă. │ │ │ │ │
│anexă │Notă: Instalaţiile de │ │ │ │ │
│A.1 │stingere a incendiilor cu │ │ │ │ │
│ │spumă cu coeficient │ │ │ │ │
│ │ridicat de expandare cu │ │ │ │ │
│ │aer interior pentru │ │ │ │ │
│ │încăperile de maşini şi │ │ │ │ │
│ │compartimentele │ │ │ │ │
│ │pompelor de marfă │ │ │ │ │
│ │trebuie să fie încercate │ │ │ │ │
│ │cu concentratul aprobat │ │ │ │ │
│ │şi acceptate de către │ │ │ │ │
│ │Administraţie. │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.62│Instalaţii de stingere a │- Reg. II-2/1. │- Reg. II-2/1, │- IMO MSC.1/Circ. 1315. │B + D │
│Anterior│incendiilor cu pulbere │ │Codul internaţional pentru │ │B + E │
│punctul │chimică uscată │ │construcţia şi echiparea │ │B + F │
│A.2/3.32│ │ │navelor care transportă gaze │ │ │
│ │ │ │lichefiate în vrac: │ │ │
│ │ │ │Capitolul 11. │ │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┘


    4. Echipamente de navigaţie

    Note aplicabile secţiunii 4: Echipamente de navigaţie
    Coloana 5: În cazul în care se face referire la seria EN 61162 sau la seria CEI 61162, se are în vedere specificarea echipamentului respectiv pentru a determina standardul aplicabil din seria EN 61162 sau seria CEI 61162.


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS 74 │Regulile din SOLAS 74, precum│ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.1 │Compas magnetic │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- ISO 1069 (1913), │B + D │
│ │ │ │- Rez. A.382(X) a IMO, │- ISO 25862 (2009), │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO. │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + F │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008) │G │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 1069 (1973), │ │
│ │ │ │ │- ISO 25862 (2009), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.2 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │transmiterea informaţiei │- Reg. V/19, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │de drum THD (metoda │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- seria EN 61162, │B + F │
│ │magnetică) │- Rez. MSC.36(63)- (Cod │1994) 13 a IMO, │- ISO 22090-2 (2004), inclusiv │G │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │Rectificarea din 2005, │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - │2000) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.116(73) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 6l162, │ │
│ │ │ │ │- ISO 22090-2 (2004), inclusiv │ │
│ │ │ │ │Rectificarea din 2005, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.3 │Girocompas │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN ISO 8728 (1998), │B + D │
│ │ │ │- Rez. A.424(XI) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162, │G │
│ │ │ │ │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 8728 (1997), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.4 │Echipament radar │Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 şi A.1/4.36. │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.5 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.34. │
│ │trasare radar (ARPA) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.6 │Sondă ultrason │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN ISO 9875 (2001) inclusiv │B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.224(VII) a IMO, │Rectificarea tehnică ISO 1:2006, │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- (Cod │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + F │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │60945, Rectificarea 1 (2008), │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- (Cod │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │- Rez. MSC.74(69) a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │anexa 4, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- EN ISO 9875 (2000) inclusiv │ │
│ │ │ │2000) 13 a IMO, │Rectificarea tehnică ISO 1:2006, │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.7 │Echipament de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │măsurare a vitezei şi a │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │distanţei (SDME) │- Rez. MSC.36(63)- (Cod │- Rez. A.824(19) a IMO, │- EN 61023 (2007), │B + F │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- seria EN 61162, │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- (Cod │1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │- Rez. MSC.96(72) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)- (Cod HSC │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │2000) 13 a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 61023 (2007), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.8 │Indicator al unghiului │Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 şi A.1/4.22. │
│ │cârmei, al vitezei de │ │
│ │rotaţie a elicei, al │ │
│ │pasului elicei │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.9 │Indicator al vitezei de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│A se │giraţie │- Reg. X/3, │- Rez. A.526(13) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│vedea │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + F │
│nota b) │ │HSC 1994) 13 a IMO, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- ISO 20672 (2007), │G │
│din │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│prezen- │ │HSC 2000) 13 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │sau │ │
│ta │ │ │2000) 13 a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│anexă │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│A.1 │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- ISO 20672 (2007), │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.10│Radiogoniometru │Spaţiu necompletat intenţionat. │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.11│Echipament Loran-C │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.818(19) a IMO, │- EN 61075 (1993) │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez - MSC.36(63) - (Cod HSC│- seria EN 61162, │G │
│ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │sau │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │2000) 13 a IMO │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61075 (1991), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.12│Echipament Chayka │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. A.818(19) a IMO, │- EN 61075 (1993), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO,│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- seria EN 61162, │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │sau │ │
│ │ │ │2000) 13 a IMO │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61075 (1991), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.13│Echipament de navigaţie │Spaţiu necompletat intenţionat. │
│ │Decca │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.14│Echipament GPS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945(2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 61108-1 (2003), │B + F │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │1994) a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- (Cod │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │2000) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.112(73) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-1 (2003), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.15│Echipament │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │GLONASS │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 61108-2 (1998), │B + F │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │2000) 13 a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.113(73) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-2 (1998), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.16│Sistem de control al │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- ISO 11674 (2006), │B + D │
│ │direcţiei de deplasare │ │- Rez. A.342(IX) a IMO, │- EN 60945 (2002), iuclusiv CEI │B + E │
│ │(HCS) │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.64(67) a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │ │anexa 3, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 11674 (2006), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), iuclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.17│Instalaţie mecanică de │Punctul a fost mutat la A.1/1.40. │
│ │ridicare a pilotului │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.18│Transponder SAR în │- Reg. III/4, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │bandă de 9 GHz │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │(SART) │- Reg. V/18, │- Rez. A.530(13) a IMO, │- EN 61097-1 (2007) │B + F │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.802(19) a IMO, │sau │G │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. A.694(17) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│1994) 8, 14 a IMO, │- CEI 61097-1 (2007). │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8, 14 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- UIT-R M.628-3 (11/93). │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.19│Echipament radar │Punctul a fost mutat la A.1/4.37. │
│ │pentru navele de mare │ │
│ │viteză │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.20│Indicator al unghiului │- Reg. V/18, │- Reg.V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│A se │cârmei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│vedea │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- seria EN 61162, │B + F │
│nota b) │ │HSC 1994) 13 a IMO, │1994) 13 a IMO, │- ISO 20673 (2007), │G │
│din │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- EN 62288 (2008) │ │
│prezen- │ │HSC 2000) 13 a IMO. │2000) 13 a IMO, │sau │ │
│ta │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│anexă │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│A.1 │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- ISO 20673 (2007), │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.21│Indicator al vitezei de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│A se │rotaţie a elicei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│vedea │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- seria EN 61162, │B + F │
│nota b) │ │HSC 1994) 13 a IMO, │1994) 13 a IMO, │- ISO 22554 (2007), │G │
│din │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- EN 62288 (2008) │ │
│prezen- │ │HSC 2000) 13 a IMO. │2000) 13 a IMO, │sau │ │
│ta │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│anexă │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│A.1 │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- ISO 22554 (2007), │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.22│Indicator al pasului │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│A se │elicei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│vedea │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- seria EN 61162, │B + F │
│nota b) │ │HSC 1994) 13 a IMO, │1994) 13 a IMO, │- ISO 22555 (2007), │G │
│din │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- EN 62288 (2008) │ │
│prezen- │ │HSC 2000) 13 a IMO. │2000) 13 a IMO, │sau │ │
│ta │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│anexă │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│A.1 │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- ISO 22555 (2007), │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.23│Compas pentru bărci │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │ISO 25862 (2009). │B + D │
│ │de salvare şi bărci de │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.48(66) - (Cod LSA │ │B + E │
│ │urgenţă │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│IV, V a IMO, │ │B + F │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod │ │G │
│ │ │ │HSC 1994) 8, 13 a IMO, │ │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │2000) 8, 13 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.24│Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.37. │
│ │trasare radar (ARPA) │ │
│ │pentru navele de mare │ │
│ │viteză │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.25│Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.35. │
│ │urmărire a drumului │ │
│ │(ATA) │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.26│Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.38. │
│ │urmărire a drumului │ │
│ │(ATA) pentru navele │ │
│ │de mare viteză │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.27│Dispozitiv electronic │Punctul a fost mutat la A.1/4.36. │
│ │de trasare (EPA) │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.28│Sistem de punte integrat │Punctul a fost mutat la A.2/4.30. │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.29│Înregistrator de date │- Reg. V/18, │- Reg. V/20, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │privind voiajul (VDR) │- Reg. V/20, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.861(20) a IMO, │- seria EN 61162, │B + F │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 61996-1 (2008), │G │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │sau │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │2000) 13 a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 61996-1 (2007-11), │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.30│Sistem electronic de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │date şi vizualizare a │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │hărţilor maritime cu │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- seria EN 61162, │B + F │
│ │dispozitiv de rezervă │HSC 1994) 13 a IMO, │1994) 13 a IMO, │- EN 61174 (2008), │G │
│ │(ECDIS) şi sistem de │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │sau │ │
│ │vizualizare a hărţilor cu │HSC 2000) 13 a IMO. │2000) 13 a IMO. │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │grafică raster (RCDS) │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.232(82) a IMO, │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │- IMO SN. 1/Circ.266. │- CEI 61174 (2008), │ │
│ │ │ │[Copiile de sigulanţă ECDIS │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
│ │ │ │şi RCDS sunt aplicabile numai│ │ │
│ │ │ │în cazul în care această │ │ │
│ │ │ │funcţie este inclusă în │ │ │
│ │ │ │ECDIS. Certificatul pentru │ │ │
│ │ │ │modulul B trebuie să indice │ │ │
│ │ │ │dacă aceste opţiuni au fost │ │ │
│ │ │ │testate]. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.31│Girocompas pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 16328(2001), │B + D │
│ │navele de mare viteză │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. A.821(19) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │60945, Rectificat 1 (2008), │B + F │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │2000) 13 a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- ISO 16328 (2001), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.32│Echipament AIS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │(sistem automat de │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificat 1 (2008), │B + E │
│ │identificare) universal │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- seria CEI 61162, │B + F │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │1994) 13 a IMO, │- EN 61993-2 (2001) │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.74(69) a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │sau │ │
│ │ │ │2000) 13 a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- UIT-R M.1371-4(2010). │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 61993-2 (2001), │ │
│ │ │ │Notă: UIT-R M. 1371-4(2010) │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
│ │ │ │se aplică numai în │ │ │
│ │ │ │conformitate cu dispoziţiile │ │ │
│ │ │ │Rez. MSC.74(69) a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.33│Sistem de urmărire a │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │drumului navei │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │(funcţionează, la viteza │ │- Rez. MSC.74(69) a IMO, │- seria EN 61162, │B + F │
│ │navei, de la viteza minimă│ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- EN 62065 (2002), │G │
│ │de manevră până la viteza │ │ │- EN 62288 (2008) │ │
│ │de 30 de noduri) │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62065 (2002), │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.34│Echipament radar │- Reg. V/18. │- Reg. V/19. │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │CAT 1 │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + F │
│ │ │ │- Rez. A.823(19) a IMO, │- EN 62288 (2008), │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- EN 62388 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- UIT-R M. 1177-3(06/03). │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 62388 Ed.1.0(2007). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.35│Echipament radar │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945(2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │CAT 2 │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- EN 62288 (2008), │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │- EN 62388 (2008), │ │
│ │ │ │- UIT-R M. 1177-3(06/03). │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
│ │ │ │ │- CEI 62388 Ed.1.0(2007). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.36│Echipament radar │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945(2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │CAT 3 │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- EN 62288 (2008), │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │- EN 62388 (2008), │ │
│ │ │ │- UIT-R M. 1177-3(06/03). │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
│ │ │ │ │- CEI 62388 Ed.1.0(2007). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.37│Echipament radar pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │- EN 60945(2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │navele de mare viteză │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │(CAT 1H, CAT 2H şi │HSC 1994) 13 a IMO, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod │- seria EN 61162, │B + F │
│ │CAT 3H) │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│HSC 1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008), │G │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod │- EN 62388 (2008), │ │
│ │ │ │HSC 2000) 13 a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- UIT-R M. 1177-3(06/03). │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
│ │ │ │ │- CEI 62388 Ed.1.0(2007). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.38│Echipament radar aprobat │- Reg. X/3, │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │- EN 60945(2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │cu opţiune de hartă │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │nautică, respectiv: │HSC 1994) 13 a IMO, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod │- seria EN 61162, │B + F │
│ │a) CAT 1 cu opţiune de │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│HSC 1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008), │G │
│ │hartă nautică │HSC 2000) 13 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod │- EN 62388 (2008) │ │
│ │b) CAT 2 cu opţiune de │ │HSC 2000) 13 a IMO, │sau │ │
│ │hartă nautică │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │c) CAT 1 pentru HSC │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │cu opţiune de hartă │ │- UIT-R M. 1177-3(06/03). │- seria CEI 61162, │ │
│ │nautică │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
│ │d) CAT 2 pentru HSC │ │ │- CEI 62388 Ed.1.0(2007). │ │
│ │cu opţiune de hartă │ │ │ │ │
│ │nautică │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.39│Reflector radar - tip │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 8729-1 (2010) │B + D │
│ │pasiv │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 60945(2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│1994) 13 a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │- Rez. MSC.97(73) - (Cod │sau │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│HSC 2000) 13 a IMO, │- ISO 8729-1 (2010) │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │- Rez. MSC.164(78) a IMO. │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.40│Sistem de control al │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 16329 (2003), │B + D │
│ │direcţiei de deplasare │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. A.822(19) a IMO, │- EN 60945(2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │pentru navele de mare │HSC 1994) 13 a IMO, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │viteză │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod │- EN 62288(2008), │ │
│ │ │ │HSC 2000) 13 a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- ISO 16329 (2003), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.41│Dispozitiv pentru │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 22090-3 (2004), inclusiv │B + D │
│ │transmiterea │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │Rectificarea 1 ISO (2005), │B + E │
│ │informaţiei de drum │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 60945(2002), inclusiv CEI │B + F │
│ │THD │HSC 1994) 13 a IMO, │1994) 13 a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │G │
│ │(metoda GNSS) │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.97(73) - (Cod │- seria EN 61162, │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │HSC 2000) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.116(73) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- ISO 22090-3 (2004), inclusiv │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 ISO (2005), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.42│Reflector pentru navele │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 17884 (2004), │B + D │
│ │de mare viteză │- Rez. MSC.36(63) - │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO,│1994) 13 a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73) - (Cod │sau │G │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│HSC 2000) 13 a IMO. │- ISO 17884 (2004), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.43│Echipament pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 16273 (2003), │B + D │
│ │vizibilitate nocturnă │- Rez. MSC.36(63) - │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │destinat navelor de │(Cod HSC 1994) 13 a IMO,│1994) 13 a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │mare viteză │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.94(72) a IMO, │- ISO 16273 (2003), │G │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) - (Cod │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │60945, Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.44│Receptor diferenţial de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │baliză pentru echipament │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │DGPS şi DGLONASS │- Rez. MSC.36(63) - │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- CEI 61108-4 (2004), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO,│1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73) - (Cod │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│HSC 2000) 13 a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.114(73) a IMO. │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-4 (2004), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.45│Material cartografic │Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/4.38 │
│A se │pentru radarul de bord │ │
│vedea │ │ │
│nota b) │ │ │
│din │ │ │
│prezen- │ │ │
│ta │ │ │
│anexă │ │ │
│A.1 │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.46│Dispozitiv pentru │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 22090-1 (2002), inclusiv │B + D │
│ │transmiterea informaţiei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │Rectificarea 1 (2005), │B + E │
│ │de drum THD (metoda │- Rez. MSC.36(63) - │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + F │
│ │giroscopică) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO,│1994) 13 a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73) - (Cod │- seria EN 61162, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO │HSC 2000) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.116(73) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- ISO 22090-1 (2002), inclusiv │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2005), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.47│Înregistrator simplificat │- Reg. V/20. │- Reg. V/20, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │de date privind voiajul │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │(S-VDR) │ │- Rez. MSC.163(78) a IMO, │- seria EN 61162, │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO │- EN 61996-2 (2008), │G │
│ │ │ │ │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 61996-2 (2007), │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.48│Instalaţie mecanică de │- Reg. V/23. │- Reg. V/23, │- Rez. A.889(21) a IMO │B + D │
│ │ridicare a pilotului │ │- Rez. A.889(21) a IMO, │ │B + E │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 773. │ │B + F │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.49│Scară pentru pilot │- Reg. V/23, │- Reg. V/23, │- Rez. A.889(21) a IMO, │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. A.889(21) a IMO, │- ISO 799 (2004). │B + E │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 773. │ │B + F │
│ │ │ │ │ │G │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.50│Echipamentul DGPS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│A se │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│vedea │ │- Rez. MSC.36(63) - │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 61108-1 (2003), │B + F │
│nota b) │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO,│1994) 13 a IMO, │- EN 61108-4 (2004), │G │
│din │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73) - (Cod │- seria EN 61162, │ │
│prezen- │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│HSC 2000) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ta anexă│ │ │- Rez. MSC.112(73) a IMO, │sau │ │
│A.1 │ │ │- Rez. MSC.114(73) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-1 (2003), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-4 (2004), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.51│Echipament DGLONASS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│A se │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│vedea │ │- Rez. MSC.36(63) - │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 61108-2 (1998), │B + F │
│nota b) │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO,│1994) 13 a IMO, │- EN 61108-4 (2004), │G │
│din │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73) - (Cod │- seria EN 61162, │ │
│prezen- │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│HSC 2000) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ta │ │ │- Rez. MSC.113(73) a IMO, │sau │ │
│anexă │ │ │- Rez. MSC.114(73) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│A.1 │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-2 (1998), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-4 (2004), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.52│Lampa de semnalizare │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│A se │pe timp de zi │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│vedea │ │- Rez. MSC.36(63) - │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- ISO 25861 (2007) │B + F │
│nota c) │ │(Cod HSC 1994) a IMO, │1994) a IMO, │sau │ │
│din │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.95(72) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│prezen- │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod │60945, Rectificarea 1 (2008), │ │
│ta │ │ │HSC 2000) a IMO. │- ISO 25861 (2007). │ │
│anexă │ │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.53│Amplificator pentru │- Reg. V/18, │- Rez. A.694(17) a IMO │- ISO 8729-2 (2009), │B + D │
│Anterior│radiolocaţie │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│punctul │ │- Rez. MSC.36(63) - │1994) 13 a IMO, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│A.2/4.17│ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO,│- Rez. MSC.97(73)- │sau │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │(Cod HSC 2000) 13 a IMO, │- ISO 8729-2 (2009), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.164(78) a IMO. │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A-1/4.54│Dispozitiv pentru │- Reg. V/18. │- Reg. V/19. │- ISO 25862 (2009), │B + D │
│Anterior│relevment │ │ │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│punctul │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│A-2/4.31│ │ │ │sau │G │
│ │ │ │ │- ISO 25862 (2009), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.55│Echipament AIS SART │- Reg. III/4, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│Anterior│ │- Reg. IV/14. │- Reg. IV/7, │60945, Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│punctul │ │ │- Rez. MSC.246(83) a IMO │- EN 61097-14 (2010), │B + F │
│A.2/4.36│ │ │- Rez. MSC.247(83) a IMO, │- seria EN 61162 │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.256(84) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- UIT-R M.1371-4(2010). │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-14 (2010), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.56│Receptor Galileo │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│Anterior│ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│punctul │ │- Rez. MSC.36(63) - │- Rez. A.813(19) a IMO, │- EN 61108-3 (2010), │B + F │
│A.2/4.35│ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO,│- Rez. MSC.36(63) - │- seria EN 61162, │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │(Cod HSC 1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73)- │sau │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.233(82) a IMO. │- CEI 61108-3 (2010), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.57│Sistem de alarmă şi │- Reg. V/18. │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│Anterior│supraveghere a navigaţiei │ │- Rez. MSC. 128(75) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│punctul │pe punte (BNWAS) │ │- Rez. MSC. 191(79) a IMO. │- seria EN 61162, │B + F │
│A.2/4.32│ │ │ │- EN 62288 (2008), │G │
│ │ │ │ │- CEI 62616 (2010) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008) │ │
│ │ │ │ │- CEI 62616 (2010). │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┘


    5. Echipamente de radiocomunicaţii

    Note aplicabile secţiunii 5: Echipamente de radiocomunicaţii.
    Coloana 5: În cazul în care dispoziţiile MSC/Circ.862 a IMO şi cerinţele standardelor de încercări ale produselor sunt contradictorii, prevalează dispoziţiile MSC/Circ.862, a IMO.
    În cazul în care se face referire la seria EN 61162 sau seria CEI 61162, se are în vedere specificarea echipamentului respectiv pentru a determina standardul aplicabil din seria EN 61162 sau seria CEI 61162.


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS 74 │Regulile din SOLAS 74, precum│ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.1 │Instalaţie radio în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV./7, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D │
│ │bandă VHF care │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │permite transmisia şi │- Rez. MSC.36(63) - │- Rez. A.385(X) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │recepţia prin ASN şi │(Cod HSC 1994) 14 a IMO,│- Rez. A.524(13) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │radiotelefonie │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1. │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│- Rez. A.803(19) a IMO, │(2010-02), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1. │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO, │(2010-02), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO, │(2004-06), │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ.862, │- ETSI EN 301 925 V1.2.1 (2006- │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │12) │ │
│ │ │ │- UIT-R M.489-2 (10/95), │sau │ │
│ │ │ │- UIT-R M.493-13 (10/09), │- IMO MSC/Circ.862, │ │
│ │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04), │- CEI 60945 (2002), inclusiv │ │
│ │ │ │- UIT-R M.689-2 (09/94). │CEI 60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-3 (1994), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-7 (1996), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.2 │Receptor de veghe prin │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │ASN în bandă VHF │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1. │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.803(19) a IMO, │(2010-02), │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)- (Cod HSC │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1. │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │(2010-02), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005- │ │
│ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │12), │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.489-2 (10/95), │(2004-06), │ │
│ │ │ │- UIT-R M.493-13 (10/09), │sau │ │
│ │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04). │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-3 (1994), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-8 (1998). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.3 │Receptor NAVTEX │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- (COD │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ETSI EN 300 065-1 V1.2.1. │B + F │
│ │ │HSC 1994) 14 a IMO, │- Rez. MSC.36(63)- (Cod HSC │(2009-01), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 843-4 V1.2.1. │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2004-06) │ │
│ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.148(77) a IMO. │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- UIT-R M.540-2 (06/90), │- CEI 61097-6 (2005-12). │ │
│ │ │ │- UIT-R M.625-3 (40/95). │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.4 │Receptor EGC │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7 │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.570(14) a IMO, │- ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996- │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.664(16) a IMO, │05), │ │
│ │ │IMO, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 829 V.1.1 (1998- │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │03), │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 │ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │(2004-06) │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-4 (2007). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.5 │Receptor în bandă HF │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7 │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │pentru informaţii │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │privind siguranţa │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + F │
│ │maritimă (MSI) │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.699(17) a IMO, │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990- │ │
│ │(receptor HS NBDP) │IMO, │- Rez. A.700(17) a IMO, │11), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. A.806(19) a IMO, │- ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(1993-10) │ │
│ │ │IMO. │1994) 14 a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI-│ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- seria CEU 61162, │ │
│ │ │ │- UIT-R M.491-1 (07/86), │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990- │ │
│ │ │ │- UIT-R M.492-6 (10/95), │11), │ │
│ │ │ │- UIT-R M.540-2 (06/90), │- ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.625-3 (10/95), │(1993-10). │ │
│ │ │ │- UIT-R M.688 (06/90). │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.6 │Radiobaliză în bandă │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- IMO MSC/Circ. 862, │B + D │
│ │de 406MHz(COSPAS-SARSAT) │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.662(16) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ETSI EN 300 066 V 1.3.1.(2001- │ │
│ │ │IMO, │- Rez. A.696(17) a IMO, │01) │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. A.810(19) a IMO, │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circ. 862, │ │
│ │ │IMO. │1994) 14 a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │- CEI 61097-2 (2008). │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │ │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │Notă: IMO MSC/Circ. 862 se │ │
│ │ │ │- UIT-R M.633-3 (05/04), │aplică doar dispozitivului │ │
│ │ │ │- UIT-R M.690-1 (10/95). │opţional care permite activarea │ │
│ │ │ │ │de la distanţă, nu şi │ │
│ │ │ │ │radiobalizei propriu-zise. │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/5.7 │Radiobaliză în bandă-L │Spaţiu necompletat intenţionat. │
│ │(INMARSAT) │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/5.8 │Receptor de veghe în │Spaţiu necompletat intenţionat. │
│ │bandă de 2 182 KHz │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/5.9 │Generator de semnal de │Spaţiu necompletat intenţionat. │
│ │alarmă bitonal │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/5.10│Instalaţie radio în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/9, │- IMO MSC/Circ. 862, │B + D │
│ │bandă MF care permite │- Reg. X/3, │- Reg. IV/10, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │transmisia şi recepţia │- Rez. MSC.36(63)- │- Reg. X/3, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │prin ASN şi radiotelefonie│(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │IMO, │- Rez. A.804(19) a IMO, │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ │
│ │Notă: În conformitate │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2010-02), │ │
│ │cu deciziile IMO şi │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ │
│ │UIT, cerinţele pentru │IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2010-02), │ │
│ │generatorul de semnal │ │2000) 14 a IMO, │- ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 │ │
│ │de alarmă bitonal şi │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │(2002-10), │ │
│ │transmisie în H3E nu │ │- UIT-R M.493-13 (10/09), │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ │
│ │se mai aplică în │ │- UIT-R M.541-9 (05/04). │(2004-06) │ │
│ │standardele de │ │ │sau │ │
│ │încercări. │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-3 (1994), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-9 (1997), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.11│Receptor de veghe prin │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/14, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │ASN în bandă MF │- Reg. X/3, │- Reg. IV/10, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Reg. X/3, │- ETSI EN 300 338-1 V 1.3.1 │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2010-02), │ │
│ │ │IMO, │- Rex. A.804(19) a IMO, │- ETSI EN 300 338-2 V 1.3.1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │(2010-02), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 033 V 1.2.1 (2005- │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │12), │ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 843-5 V 1.1.1 │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │(2004-06) │ │
│ │ │ │- UIT-R M.493-13 (10/09), │sau │ │
│ │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04), │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- UIT-R M.1173 (10/95). │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-3 (1994), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-8 (1998). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.12│Inmarsat-B SES (staţie │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ. 862, │B + D │
│ │terestră pentru │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │navigaţie) │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.570(14) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- CEI 61097-10 (1999) │ │
│ │ │IMO, │- Rez. A.808(19) a IMO, │sau │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- IMO MSC/Circ. 862, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │CEI 60945 Recificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │- CEI 61097-10 (1999). │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │ │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.13│Inmarsat-C SES (staţie │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ. 862, │B + D │
│ │terestră pentru │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │navigaţie) │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.570(14) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.664(16) a IMO, (se │- seria EN 61162, │ │
│ │ │IMO, │aplică doar dacă Inmarsat-C │- ETSI ETS 300 460 Ed. 1 (1996- │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │SES include funcţii EGC), │05), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ETSI ETS 300 460/A1 (1997- │ │
│ │ │IMO. │- Rez. A.807(19) a IMO, │11), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998- │ │
│ │ │ │1994) 14 a IMO, │03), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 │ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │(2004-06) │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │sau │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-4 (2007), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.14│Instalaţie radio în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ. 862, │B + D │
│ │bandă MF/HF care │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │permite transmisia şi │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │recepţia prin ASN, │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.806(19) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │NBDP şi radiotelefonie │IMO, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- ETSI ETS 300 067 Ed. 1 (1990- │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │11), │ │
│ │Notă: În conformitate │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1 │ │
│ │cu deciziile IMO şi │IMO. │2000) 14 a IMO, │(1993-10), │ │
│ │UIT, cerinţele pentru │ │- IMO MSC/Circ. 862, │- ETSI EN 300 338-1 V 1.3.1 │ │
│ │generatorul de semnal │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │(2010-02), │ │
│ │de alarmă bitonal şi │ │- UIT-R M.476-5 (10/95), │- ETSI EN 300 338-2 V 1.3.1 │ │
│ │transmisie în A3H nu │ │- UIT-R M.491-1 (07/86), │(2010-02), │ │
│ │se mai aplică în cadrul │ │- UIT-R M.492-6 (10/95), │- ETSI ETS 300 373-1 V 1.2.1 │ │
│ │standardele de │ │- UIT-R M.493-13 (10/09), │(2002-10), │ │
│ │încercări. │ │- UIT-R M.541-9 (05/04), │- ETSI EN 301 843-5 V 1.1.1 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.625-3 (10/95), │(2004-06) │ │
│ │ │ │- UIT-R M.1173 (10/95). │sau │ │
│ │ │ │ │- IMO MSC/Circ.862, │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-3 (1994), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-9 (1997), │ │
│ │ │ │ │seria CEI 61162. │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.15│Receptor de veghe prin │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │ASN în bandă MF/HF │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ETSI EN 300 338-1 V 1.3.1 │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.806(19) a IMO, │(2010-02), │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- ETSI EN 300 338-2 V 1.3.1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │(2010-02), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- ETSI EN 301 033 V 1.2.1 (2005)-│ │
│ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │12) │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │sau │ │
│ │ │ │- UIT-R M.493-13 (10/09), │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04). │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-3 (1994), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-8 (1998). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/5.16│Aparat radiotelefonic │Punctul a fost mutat la A.2/5.8 │
│ │aeronautic de emisie │ │
│ │recepţie în VHF │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/5.17│Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │portabil de emisie - │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │recepţie în VHF pentru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.809(19) a IMO, │- ETSI EN 300 225 V 1.4.1 (2004- │B + F │
│ │ambarcatiunile de │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │12), │ │
│ │salvare │IMO, │1994) 8, 14 a IMO, │- ETSI EN 301 843-1 V 1.2.1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2004-06) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │2000) 8, 14 a IMO, │sau │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.149(77) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- UIT-R M.489-2 (10/95). │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-12 (1996). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.18│Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + D │
│ │fix de emisie-recepţie │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + E │
│ │în VHF pentru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.809(19) a IMO, │- ETSI EN 301 466 V 1.1.1 (2000- │B + F │
│ │ambarcatiunile de │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │10), │ │
│ │salvare │IMO, │1994) 8, 14 a IMO, │sau │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │2000) 8, 14 a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │IMO. │- UIT-R M.489-2 (10/95). │- CEI 61097-12 (1996). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A1/5.19 │Inmarsat-F SES (staţie │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D │
│ │terestră pentru navigaţie)│- Reg. X/3, │- Rez. A.570(14) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.808(19) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO,│- Rez. A.694(17) a IMO, │- CEI 61097-13 (2003) │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│1994) 8, 14 a IMO, │- IMO MSC/Circ.862, │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │- CEI 61097-13 (2003). │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┘


    6. Echipamente cerute de convenţia COLREG 72


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din COLREG 72 │ Regulile din COLREG, precum │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/6.1 │Lumini de navigaţie │- COLREG anexa I/14. │- COLREG anexa I/14, │- EN 14744 (2005), inclusiv AC │B + D │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2006), │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.253(83) a IMO. │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │B + F │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008) │G │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- EN 14744 (2003), inclusiv AC │ │
│ │ │ │ │(2006), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1(2008). │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┘


    7. Echipamente de siguranţă pentru vrachiere
    Nu există niciun astfel de echipament în prezenta anexă.

    8. Echipamente conform SOLAS capitolul II-1. Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS 74 │Regulile din SOLAS 74, precum│ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A1/8.1 │Detectoare nivel apă │- Rez. MSC.188(79) │- Reg. II-1/22-1, │- CEI 60092-504 (2001), │B + D │
│A se │ │a IMO, │- Reg. II-1/23-3, │- CEI 60529 (2001), │B + E │
│vedea │ │- IMO MSC.1/Circ. 1291. │- Reg. XII/12, │- Rez. MSC.188(79) a IMO, │B + F │
│nota c) │ │ │- Rez. MSC.188(79) a IMO, │- IMO MSC.1/Circ. 1291. │ │
│din │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1291. │ │ │
│prezen- │ │ │ │ │ │
│ta │ │ │ │ │ │
│anexă │ │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 2
    (Anexa A2 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)

                                  ECHIPAMENTE
             pentru care nu există standarde de încercări detaliate
                        în instrumentele internaţionale

    Note generale:
    a) Regulile SOLAS se referă la versiunea consolidată din 2009 a Convenţiei SOLAS.
    b) În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiaşi denumiri. Variantele produselor sunt furnizate independent şi separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz. (Exemplu: A.1/3.3).

    1. Mijloace de salvare

    Coloana 4: Circulara MSC.980 a IMO se aplică în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS 74 │Regulile din SOLAS 74, precum│ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/1.1 │Reflector radar pentru │- Reg. III/4, │- Rez. MSC.48(66)- (Cod LSA) │ │ │
│ │plute de salvare │- Reg. III/34, │IMO. │ │ │
│ │ │- Reg. X/3. │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/1.2 │Materiale pentru │Spaţiu necompletat intenţionat. │
│ │costumele de imersiune │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/1.3 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/13, │ │ │
│ │apă prin degajare liberă │- Reg. III/34. │- Reg. III/16, │ │ │
│ │pentru ambarcaţiunile de │ │- Reg. III/26, │ │ │
│ │salvare │ │- Reg. III/34, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36/(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, IV, VI, a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/1.4 │Scări de îmbarcare │Punctul a fost mutat la A1/1.29. │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/1.5 │Instalaţii de alarmă │Reg. III/6. │- Rez. A.1021(26) a IMO, │- ISO 27991 (2008). │ │
│ │generală în caz de │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │urgenţă şi de comunicare │ │1994) a IMO, │ │ │
│ │cu publicul (în cazul ca │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) a│ │ │
│ │dispozitiv de alarmă în │ │IMO, │ │ │
│ │caz de incendiu se │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │aplică A.1/3.53). │ │2000) a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ.808. │ │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┘


    2. Prevenirea poluării marine


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din MARPOL 73/78│ Regulile din MARPOL 73/78 │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/2.1 │Dispozitive de bord │Punctul a fost mutat la A.1/2.8. │
│ │pentru controlul şi │ │
│ │înregistrarea NO(x) │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/2.2 │Instalaţii de bord de │Punctul a fost mutat la A.1/2.10. │
│ │epurare a gazelor arse │ │
│ │evacuate │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/2.3 │Alte metode │- anexa VI, Reg. 4. │- anexa VI, Reg. 4. │ │ │
│ │echivalente de reducere │ │ │ │ │
│ │a emisiilor de NO(x) la │ │ │ │ │
│ │bord │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/2.4 │Alte metode │Punctul a fost mutat la A.1./2.9. │
│ │tehnologice de │ │
│ │reducere a emisiilor de │ │
│ │SO(x) │ │
└────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS 74 │Regulile din SOLAS 74, precum│ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.1 │Stingătoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.52. │
│ │fixe şi mobile │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.2 │Duze pentru instalaţii │Punctul a fost mutat la A.1/3.49. │
│ │fixe de stingere a │ │
│ │incendiilor cu apă sub │ │
│ │presiune în încăperile │ │
│ │de categorie specială, │ │
│ │încăperile ro-ro pentru │ │
│ │marfă, încăperile ro-ro │ │
│ │şi încăperile pentru │ │
│ │vehicule │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.3 │Pornirea grupurilor │Punctul a fost mutat la A.2/8.1. │
│ │generatoare pe vreme │ │
│ │rece (dispozitive de │ │
│ │pornire) │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.4 │Duze de tip combinat │Punctul a fost mutat la A.1/3.55. │
│ │(jet pulverizat/jet │ │
│ │compact) │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.5 │Componente ale │Punctul fost mutat la A.1/3.51. │
│ │instalaţiilor fixe de │ │
│ │detectare şi avertizare │ │
│ │în caz de incendiu │ │
│ │pentru posturile de │ │
│ │comandă, încăperile de │ │
│ │serviciu, încăperile de │ │
│ │locuit, încăperile de │ │
│ │maşini şi încăperile de │ │
│ │maşini nesupravegheate │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.6 │Detectoare de fum │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.7 │Detectoare de căldură │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.8 │Lampă electrică de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- seria CEI 60079. │ │
│ │siguranţă │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │FSS) a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │ │ │3 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/3.9 │Îmbrăcăminte de │- Reg. II-2/19. │- Reg. II-2/19, │- EN 943-1 (2002) inclusiv AC │ │
│ │protecţie rezistentă la │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2005), │ │
│ │acţiunea substanţelor │ │1994) 7 a IMO, │- EN 943-2 (2002), │ │
│ │chimice │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN ISO 6529 (2001), │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │- EN ISO 6530 (2005), │ │
│ │ │ │ │- EN 14605, (2005), inclusiv A1 │ │
│ │ │ │ │(2009), │ │
│ │ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.10│Instalaţii de iluminat │Pimctul a fost mutat la A.1/3.40. │
│ │amplasate la joasă │ │
│ │înălţime │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.11│Duze pentru instalaţii │Punctul a fost mutat la A.1/3.10. │
│ │fixe de stingere a │ │
│ │incendiilor cu apă │ │
│ │pulverizată sub presiune │ │
│ │în încăperile de maşini │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.12│Instalaţii echivalente │Punctul a fost mutat la A.1/3.45. │
│ │fixe cu gaz de stingere │ │
│ │a incendiilor pentru │ │
│ │încăperile de maşini şi │ │
│ │compartimentele │ │
│ │pompelor de marfă │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.13│Aparat de respiraţie cu │Punct anulat. │
│ │aer comprimat │ │
│ │(nave de mare viteză - │ │
│ │HSC). │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.14│Furtunuri de incendiu │Punctul a fost mutat A.1/3.56. │
│ │(tip mosor) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.15│Componente ale │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-/7, │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 10 │ │
│ │instalaţiilor de detectare│- Reg. II-2/19, │- Reg. II-2/19, │a IMO. │ │
│ │a fumului prin prelevare │- Reg. II-2/20, │- Reg. II-2/20, │ │ │
│ │de eşantioane de aer │- Rez. MSC.98(73)-(Cod │- Rez. MSC.98(73)-(Cod │ │ │
│ │ │FSS) 10 a IMO. │FSS) 10 a IMO. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.16│Detectoare de flăcări │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.17│Avertizoare de incendiu cu│Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
│ │comandă manuală │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.18│Dispozitive de alarmă │Punctul a fost mutat la A.1/3.53 │
│ │în caz de incendiu │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.19│Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.48. │
│ │instalaţiilor fixe de │ │
│ │stingere a incendiilor │ │
│ │pe bază de apă şi cu │ │
│ │acţiune directă destinate │ │
│ │încăperilor de maşini de │ │
│ │tip "A" │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.20│Mebilier tepiţat │Punctul a fost mutat la A.1/3.20. │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.21│Componente ale │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10, │ │ │
│ │instalaţiilor de stingere │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239. │ │ │
│ │a incendiilor pentru │ │ │ │ │
│ │magazii de vopsele şi │ │ │ │ │
│ │lichide inflamabile │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/3.22│Componente ale │-Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │ │ │
│ │instalaţiilor fixe de │ │ │ │ │
│ │stingere a incendiilor │ │ │ │ │
│ │pentru conductele de │ │ │ │ │
│ │evacuare ale cuptoarelor │ │ │ │ │
│ │din bucătării │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/3.23│Componente ale │- Reg. II-2/18. │- Reg. II-2/18. │- EN 13565-1 (2003) inclusiv │ │
│ │instalaţiilor de stingere │ │ │A1(2007) │ │
│ │a incendiilor pentru │ │ │ │ │
│ │eliporturi │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/3.24│Dispozitive portabile │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │ │
│ │cu spumă │- Reg. II-2/20, │- Reg. II-2/20, │ │ │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │ │ │4 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/3.25│Construcţii de tip "C" │- Reg. II-2/3. │- Reg. II-2/3. │- Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a │ │
│ │ │ │ │IMO, anexa 1, partea 1 şi partea │ │
│ │ │ │ │5 sau anexa 2, │ │
│ │ │ │ │- ISO 1716 (2002). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/3.26│Instalaţii cu combustibil │- Reg. II-2/4. │- Reg. II-2/4, │ │ │
│ │gazos pentru uz casnic │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ │
│ │(componente) │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/3.27│Componente ale │- Reg. II-2/5, │- Reg. II-2/5, │Dispozitive electrice automate de│ │
│ │instalaţiilor fixe de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │comandă şi temporizare: │ │
│ │stingere a incendiilor │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/20, │- EN 12094-1 (2003). │ │
│ │cu gaz [CO(2)] │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │Dispozitive neelectrice automate │ │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │de comandă şi temporizare: │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- EN 12094-2 (2003). │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │Dispozitive manuale de declanşare│ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) - (Cod FSS │şi oprire: │ │
│ │ │ │7 a IMO, │- EN 12094-3 (2003). │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1313, │Ansambluri de supape şi │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1318. │declanşatoarele lor: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-4 (2004). │ │
│ │ │ │ │Rebinete direcţionale de înaltă │ │
│ │ │ │ │şi joasă presiune şi │ │
│ │ │ │ │declanşatoarele lor: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-3 (2006). │ │
│ │ │ │ │Dispozitive neelectrice de │ │
│ │ │ │ │scoatere din funcţiune: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-6 (2006). │ │
│ │ │ │ │Duze pentru sisteme cu CO(2): │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-7 (2000) inclusiv A1 │ │
│ │ │ │ │(2005). │ │
│ │ │ │ │Racorduri: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-8 (2006). │ │
│ │ │ │ │Manometre şi presostate: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-10 (2003). │ │
│ │ │ │ │Dispozitive mecanice de │ │
│ │ │ │ │cântărire: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-11 (2003). │ │
│ │ │ │ │Clapete antiretur: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-13 (2001) inclusiv AC │ │
│ │ │ │ │(2002). │ │
│ │ │ │ │Dispozitive de odorizare pentru │ │
│ │ │ │ │instalaţiile cu CO(2) de joasă │ │
│ │ │ │ │presiune: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-16 (2003). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.28│Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.57. │
│ │instalaţiilor de stingere │ │
│ │a incendiilor cu spumă │ │
│ │cu coeficient mediu de │ │
│ │expandare - dispozitive │ │
│ │fixe cu spumă pentru │ │
│ │punţile navelor cisternă. │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.29│Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.58. │
│ │instalaţiilor fixe de │ │
│ │stingere a incendiilor │ │
│ │cu spumă cu coeficient │ │
│ │redus de expandare │ │
│ │pentru încăperile de │ │
│ │maşini şi protecţia │ │
│ │punţilor navelor │ │
│ │cisternă │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.30│Spumă expandabilă │Punctul a fost mutat la A.1/3.59. │
│ │pentru instalaţii fixe de │ │
│ │stingere a incendiilor │ │
│ │de la bordul navelor │ │
│ │care transportă produse │ │
│ │chimice │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.31│Instalaţii manuale de │- Reg. II-2/10. │- Reg.II-2/10. │ │ │
│ │pulverizare a apei │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.32│Stingătoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.62. │
│ │cu pudră chimică uscată │ │
└────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    4. Echipamente de navigaţie

    Note aplicabile secţiunii 4: Echipamente de navigaţie

    Coloanele 3 şi 4: Referirile la capitolul V din SOLAS se vor considera ca referiri la SOLAS 1974, astfel cum a fost rnodificat la MSC 73, intrat în vigoare la 1 iulie 2002.


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS 74 │Regulile din SOLAS 74, precum│ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.1 │Girocompas pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.31. │
│ │ navele de mare viteză │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.2 │Sistem de control al │Punctul a fost mutat la A.1/4.40. │
│ │direcţiei de deplasare │ │
│ │pentru navele de mare │ │
│ │viteză (anterior, pilot │ │
│ │automat) │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.3 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.41. │
│ │transmiterea │ │
│ │informaţiei de drum │ │
│ │THD (metoda GNSS) │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.4 │Lampă de semnalizare │Punctul a fost mutat la A.1/4.52. │
│ │pe timp de zi │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.5 │Reflector pentru navele │Punctul a fost mutat la A.1/4.42. │
│ │de mare viteză │ │

├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.6 │Echipament pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.43. │
│ │vizibilitate nocturnă │ │
│ │destinat navelor de │ │
│ │mare viteză │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.7 │Sistem de urmărire a │Punctul a fost mutat A.1/4.33. │
│ │drumului navei │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.8 │Sistem electronic de │Punctul a fost mutat A.1/4.30. │
│ │date şi vizualizare a │ │
│ │hărţilor maritime │ │
│ │(ECDIS) │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.9 │Dispozitiv de rezervă │Punctul a fost mutat A.1/4.30. │
│ │pentru sistemul │ │
│ │electronic de date şi │ │
│ │vizualizare a hărţilor │ │
│ │maritime (ECDIS) │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.10│Sistem de vizualizare a │Punctul a fost mutat la A.1/4.30. │
│ │hărţilor cu grafică │ │
│ │raster (RCDS) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.11│Echipament combinat │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │GPS/GLONASS │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- EN 61108-1 (2003), │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a IMO, │1994) a IMO, │- EN 61108-2 (1998), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │2000) a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC. 115(73) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rctificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-1 (2003), │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-2 (1998), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.12│Echipament DGPS şi │Punctul a fost mutat la A.1/4.44, A.1/4.50 şi A.1/4.51. │
│ │DGLONASS │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.13│Girocompas pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.31. │
│ │navele de mare viteză │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.14│Înregistrator de date │Punctul a fost mutat la A.1/4.29. │
│ │privind voiajul (VDR) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.15│Sistem de navigaţie │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │integrat │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │1994) 13 a IMO, │- EN 61924 (2006), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.86(70) a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │ │(2000) 13 a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 61924 (2006), │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.16│Sistem de punte integrat │Spaţiu necompletat intenţionat. │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.17│Amplificator de │Punctul a fost mutat la A.1/4.53. │
│ │radiolocaţie │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.18│Sistem de recepţie │- Reg. V/18, │- Reg. V/19. │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │acustică │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) - (Cod│- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │HSC 1994) a IMO, │1994) a IMO, │- EN 62288 (2008), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.86(70) a IMO, │ │ │
│ │ │HSC 2000) a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │ │(2000) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) IMO. │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/4.19│Compas magnetic │- Reg. X/3, │- Rez. A.382(X) a IMO, │- ISO 1069 (1973), │ │
│ │pentru navele de mare │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 25862 (2009), │ │
│ │viteză │(Cod HSC 1994) a IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │1994) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │HSC 2000) a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │ │2000) a IMO. │- ISO 1069 (1973), │ │
│ │ │ │ │- ISO 25862 (2009), │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002) inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/4.20│Sistem de control al │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │drumului pentru │- Rez. MSC.36(63) - │- Rez. MSC.36(63)-(COD HSC │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │- nave de mare viteză │(Cod HSC 1994) a IMO │1994) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) - (Cod│- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │HSC 2000) a IMO. │2000) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.21│Material cartografic │Punctul a fost mutat la A.1/4.45. │
│ │pentru radarul de bord │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.22│Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.46. │
│ │transmiterea informaţiei │ │
│ │de drum THD (metoda │ │
│ │giroscopică) │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.23│Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.2. │
│ │transmiterea informaţiei │ │
│ │de drum THD (metoda │ │
│ │magnetică) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.24│Indicator de împingere │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │HSC 1994) a IMO, │1994) a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │HSC 2000) a IMO. │2000) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IM0. │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/4.25│Indicatoare ale împingerii│- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │laterale, ale cârmei şi a │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │regimului de funcţionare │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a IMO, │1994) a IMO, │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │sau │ │
│ │ │HSC 2000) a IMO. │2000) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC. 191(79) a IM0. │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.26│Indicator al vitezei de │Punctul a fost mutat la A.1/4.9. │
│ │giraţiei │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.27│Indicator al unghiului │Punctul a fost mutat la A.1/4.20. │
│ │cârmei │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.28│Indicator al vitezei de │Punctul a fost mutat la A.1/4.21. │
│ │rotaţie a elicei │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.29│Indicator al pasului │Punctul a fost mutat la A.1/4.22. │
│ │elicei │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.30│Sistem de punte integrat │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │HSC 1994) 13 a IMO, │1994) 15 a IMO, │- EN 61209 (1999), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │HSC 2000) 13 a IMO. │HSC 2000) 15 a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- IMO SN.1/Circ.288. │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 61209 (1999), │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.31│Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.54. │
│ │relevment │ │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.32│Sistem de alarmă şi │Punctul a fost mutat la A.1/4.57. │
│ │supraveghere a navigaţiei │ │
│ │de punte (BNWAS) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.33│Sistem de control pentru │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │reperarea locatiei │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │(funcţionează la viteza │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162, │ │
│ │navei de peste 30 de │ │ │- EN 62288 (2008) │ │
│ │noduri) │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162, │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008). │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/4.34│Echipament având funcţii │- Reg. V/19. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │de identificare şi │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │urmărire la distanţă mare │ │- Rez. A.813(19) a IMO, │- seria EN 61162 │ │
│ │a navelor (LRIT) │ │- Rez. MSC.202(81) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.211(81) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.263(84) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- IM0 MSC.1/Circ. 1307. │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.35│Receptor Galileo │Punctul a fost mutat la A.1/4.56. │
├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.36│Echipament AIS SART │Punctul a fost mutat la A.1/4.55. │
└────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5. Echipamente de radiocomunicaţii


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS 74 │Regulile din SOLAS 74, precum│ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/5.1 │Radiobaliză EPIRB în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/8, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │bandă VHF │- Reg. X/3, │- Rez. A.662(16) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a IMO, │- Rez. A.805(19) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │60945 Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │1994) a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) a IMO, │ │ │
│ │ │ │- UIT-R M.489-2 (10/95), │ │ │
│ │ │ │- UIT-R M.693 (06/90). │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/5.2 │Sursă de energie de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/13, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │rezervă pentru alimentare │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │radio │- Rez. MSC.36(63)-(Cod │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │HSC 1994) a IMO, │1994) a IMO, │- CEI 60945 (2002) inclusiv CEI │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │60945 Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │HSC 2000) a IMO. │2000) a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.16, │ │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/5.3 │Inmarsat-F SES (staţie │Punctul a fost mutat la A.1/5.19. │
│ │terestră pentru navigaţie)│ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/5.4 │Panou pentru cazuri de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │sinistru │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │HSC 1994) a IMO, │1994) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │60945 Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │HSC 2000) a IMO. │2000) a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │ │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/5.5 │Panou pentru semnale │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │de alertare sau │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │semnalizare în caz de │- Rez. MSC.36(63)-(Cod │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │ │
│ │sinistru │HSC 1994) a IMO, │1994) a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │60945 Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │HSC 2000) a IMO. │(2000) a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │ │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/5.6 │Radiobaliză în bandă-L │Spaţiu necompletat intenţionat. │
│ │(INMARSAT) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/5.7 │Sistem de alarmă de │ │- Reg. XI-2/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │securitate al navei │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.147(77) a IMO, │- seria EN 61162 │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1075. │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/5.8 │Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│Anterior│aeronautic de emisie- │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│punctul │recepţie în VHF │- Rez. MSC.36(63)-(Cod │- Rez. MSC.36(63) - (Cod HSC │- ETSI EN 301 688 V 1.1.1 (2000- │ │
│A.1/5.16│ │HSC 1994) 14 a IMO, │1994) 14 a IMO, │07) │ │
│ │ │- Rez. MSC │- Rez. MSC.97(73) - (Cod HSC │sau │ │
│ │ │MSC.97(73)-(Cod HSC │2000) 14 a IMO, │- CEI 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │2000) 14 a IMO. │- Rez. MSC.80(70) a IMO, │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- ETSI EN 301 688 V 1.1.1(2000- │ │
│ │ │ │- Convenţia OACI, anexa 10, │07). │ │
│ │ │ │reglementări privind │ │ │
│ │ │ │radiocomunicaţiile. │ │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┘


    6. Echipamente cerute de convenţia COLREG 72


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din COLREG 72 │ Regulile din COLREG, precum │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/6.1 │Lumini de navigaţie │Punctul a fost mutat la A.1/6.1. │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/6.2 │Mijloace de │- anexa III/3. │- anexa III/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv CEI │ │
│ │semnalizare acustică │ │- Rez. A.694(17) a IMO. │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- Fluiere - COLREG 72 anexa │ │
│ │ │ │ │III/1 (funcţionare), │ │
│ │ │ │ │- Clopote sau gonguri - COLREG 72│ │
│ │ │ │ │anexa III/2 (funcţionare) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945(2002), inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945 Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- Fluiere - COLREG 72 anexa │ │
│ │ │ │ │III/1 (funcţionare), │ │
│ │ │ │ │- Clopote sau gonguri - COLREG 72│ │
│ │ │ │ │anexa III/2 (funcţionare). │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┘


    7. Echipamente de siguranţă pentru vrachiere


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS 74 │Regulile din SOLAS 74, precum│ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2./7.1│Calculator de încărcare │- Reg. XII/11, │- Reg. XII/11, │- IMO MSC. 1/Circ 1229. │ │
│ │ │- Conferinţa SOLAS │- Conferinţa SOLAS 1997, │ │ │
│ │ │1997, Rez. 5. │Rez. 5. │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/7.2 │Indicatoare ale │Punct anulat. │
│ │nivelului apei pentru │ │
│ │vrachiere │ │
└────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    8. Echipamente conform SOLAS capitolul II-1


┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS 74 │Regulile din SOLAS 74, precum│ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/8.1 │Pornirea grupurilor │- Reg. II-1/44, │- Reg. II-1/44, │ │ │
│ │generatoare pe vreme rece │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │(dispozitive de pornire) │ │1994) 12 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 12 a IMO. │ │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┘


                               ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016