Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 868 din 28 septembrie 2000  privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 868 din 28 septembrie 2000 privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala "Comtom" - S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat in administrarea Ministerului Finantelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 octombrie 2000


În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale <>art. 92^1 şi 92^8, introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 , precum şi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/1999 , din <>Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 108/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Acţiunile deţinute de stat la Societatea Comercialã "Comtom" - S.A. se transfera din administrarea Fondului Proprietãţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor.
(2) Ministerul Finanţelor este împuternicit sa exercite în numele statului toate drepturile acţionarului la Societatea Comercialã "Comtom" - S.A., cu sediul în comuna Tomesti, sos. Iaşi-Tutora, judeţul Iaşi.
(3) Acţiunile transferate se administreazã de Ministerul Finanţelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a creanţelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanţelor poate menţine persoanele desemnate de Fondul Proprietãţii de Stat ca reprezentanţi în adunarea generalã a actionarilor la Societatea Comercialã "Comtom" - S.A., mandatandu-i în mod corespunzãtor.
ART. 2
În termen de 3 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãţii Comerciale "Comtom" - S.A. va lua toate mãsurile care se impun în vederea efectuãrii mentiunilor corespunzãtoare în registrul de evidentiere a actionarilor.
ART. 3
(1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale titularilor de creanţe bugetare, inclusiv cele ale unitãţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, vor raporta Ministerului Finanţelor datoriile bugetare restante ale Societãţii Comerciale "Comtom" - S.A., pe categorii de bugete şi în cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxa, contribuţie etc., cu evidentierea distinctã a penalitatilor şi majorãrilor de întârziere, obligaţii datorate şi neachitate pana la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi numerele de cont în care se vãrsa aceste contribuţii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportarile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit Ministerului Finanţelor în forma prevãzutã în situaţia cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 4
Toate procedurile de executare silitã pornite pentru realizarea creanţelor bugetare, precum şi orice procedura de privatizare sau de lichidare initiata de Fondul Proprietãţii de Stat în cazul Societãţii Comerciale "Comtom" - S.A. se suspenda pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a creanţelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri. De asemenea, pe aceasta durata se suspenda şi orice amânãri şi eşalonãri privind plata obligaţiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã "Comtom" - S.A.
ART. 5
Pentru obligaţiile bugetare restante ale Societãţii Comerciale "Comtom" - S.A., de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã şi nu se mai datoreazã penalitãţi şi majorãri de întârziere.
ART. 6
Penalitãţile şi majorãrile de întârziere, aferente tuturor obligaţiilor bugetare reprezentând debite la bugete, asa cum sunt definite în <>art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 , astfel cum a fost modificat prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/1999 , datorate de Societatea Comercialã "Comtom" - S.A. la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleazã.
ART. 7
(1) Ministerul Finanţelor este împuternicit sa încheie contractul de mandat cu consultanţii care au întocmit raportul de evaluare a Societãţii Comerciale "Comtom" - S.A., pentru vânzarea acţiunilor deţinute de stat la aceasta societate comercialã, în scopul stingerii creanţelor bugetare.
(2) Ministerul Finanţelor mandateazã consultanţii sa aplice modalitãţile de stingere a creanţelor bugetare prevãzute la <>art. 92^2 alin. 1 lit. a), b) şi f) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 , astfel cum a fost modificat prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 211/1999 .
ART. 8
Dispoziţiile privind încheierea contractelor de vânzare a acţiunilor prin negociere sau pe pieţele organizate, plata acţiunilor, garanţiile de buna executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obţinute prin vânzarea acţiunilor la trezoreria statului, precum şi celelalte dispoziţii din <>Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare se aplica în mod corespunzãtor.
ART. 9
Ministerul Finanţelor este împuternicit sa reprezinte interesele celorlalţi creditori bugetari şi sa distribuie sumele obţinute din vânzarea acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercialã "Comtom" - S.A., cu respectarea proporţionalã a cuantumului creanţelor bugetare comunicate de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanţelor pentru realizarea procedurilor prevãzute de <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 .
ART. 10
În cazul în care acţiunile preluate de la Fondul Proprietãţii de Stat nu s-au vândut pana laimplinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1 alin. (3), acţiunile statului se transfera de la Ministerul Finanţelor la Fondul Proprietãţii de Stat la încetarea aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în mod corespunzãtor.
ART. 11
În termen de 10 zile de la încheierea acţiunii de stingere a creanţelor bugetare sau la încetarea aplicãrii prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la art. 1 alin. (3) Ministerul Finanţelor informeazã Guvernul despre rezultatele obţinute.


PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneazã:


──────────────
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes

Ministrul industriei şi comerţului,
Radu Berceanu

Ministrul muncii
şi protecţiei sociale,
Liviu Lucian Albu

Ministru de stat,
ministrul sãnãtãţii,
Hajdu Gabor

Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Dezvoltare Regionala,
Mihai David

Preşedintele Consiliului de administraţie
al Fondului Proprietãţii de Stat,
Radu Sarbu


ANEXA 1

Antetul titularului de creanţe bugetare (dupã caz)
Nr. registratura ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãţii Comerciale "Comtom" - S.A., cu sediul în comuna Tomesti, sos. Iaşi-Tutora, judeţul Iaşi, cod fiscal 1954647


SITUAŢIA
privind datoriile bugetare ale Societãţii Comerciale "Comtom" - S.A. la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri

- lei -
┌───┬─────┬────────┬───────────┬────────────────────────────────────┬──────────┐
│Nr.│Buge-│Impo- │Titularul │ │Confirmat │
│c │tul │zite, │creanţei şi│ │realitatea│
│r │ │taxe, │numãrul de │ │informa- │
│t. │ │contri- │cont (pen- │ │tiilor │
│ │ │butii şi│tru fie- │ Crenate bugetare │(numele, │
│ │ │alte ve-│care impo- │ E │prenumele │
│ │ │nituri │zit, taxa, │ │şi semna- │
│ │ │buge- │contri- │ │tura re- │
│ │ │tare │butie, │ │prezen- │
│ │ │(enu- │alte ve- │ │tantului │
│ │ │merate │nituri │ │titularu- │
│ │ │dis- │bugetare, │ │lui de │
│ │ │tinct) │enume- │ │creanţe │
│ │ │ │rate dis- │ │care a │
│ │ │ │tinct) │ │întocmit │
│ │ │ │ │ │procesul- │
│ │ │ │ │ │verbal de │
│ │ │ │ │ │control) │
├───┼─────┼────────┼───────────┼───┬────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │To-│ din care: │ │
│ │ │ │ │tal│ │ │
├───┼─────┼────────┼───────────┼───┼────────────────┬───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Impozite,taxe, │Majorãri de în-│ │
│ │ │ │ │ │contribuţii şi │tarziere afe- │ │
│ │ │ │ │ │alte venituri │rente, calcula-│ │
│ │ │ │ │ │bugetare scaden-│te )pana la │ │
│ │ │ │ │ │te (pana la data│data intrãrii │ │
│ │ │ │ │ │intrãrii în vi- │în vigoare a │ │
│ │ │ │ │ │goare a prezen- │prezentei ho- │ │
│ │ │ │ │ │tei hotãrâri) şi│tarari) şi │ │
│ │ │ │ │ │neachitate │neachitate │ │
├───┼─────┼────────┼───────────┼───┼─────┬──────────┼─────┬─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Total│din care: │Total│din care:│ │
│ │ │ │ │ │ │eşalonate │ │eşalonate│ │
│ │ │ │ │ │ │sau amana-│ │sau ama- │ │
│ │ │ │ │ │ │te │ │nate │ │
├───┼─────┼────────┼───────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ A │ B │ C │ D │1= │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ F │
│ │ │ │ │2+4│ │ │ │ │ │
├───┼─────┼────────┼───────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼────────┼───────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼────────┼───────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼────────┼───────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│4. │Total│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────┴────────┴───────────┴───┴─────┴──────────┴─────┴─────────┴──────────┘Director general,
....................

Întocmit,
......................

───────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016