Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 862 din 6 noiembrie 2013  privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, modificarea datelor de identificare si darea in administrarea Ministerului Culturii si a Bibliotecii Nationale a Romaniei a unui imobil aflat in domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 862 din 6 noiembrie 2013 privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, modificarea datelor de identificare si darea in administrarea Ministerului Culturii si a Bibliotecii Nationale a Romaniei a unui imobil aflat in domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 noiembrie 2013

    În temeiul dispoziţiilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 861 alin. (3), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii a unui bun imobil - construcţie compusă din 3 corpuri - având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Ca urmare a înscrierii bunului imobil menţionat la alin. (1), descrierea tehnică, respectiv valoarea de inventar a bunului imobil identificat la numărul MF 150136 se modifică şi se completează corespunzător.
    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul MF 150136, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Ca urmare a transmiterii parţiale potrivit prevederilor alin. (1), partea de imobil rămasă în administrarea Ministerului Culturii are datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
    ART. 3
    Predarea-preluarea părţilor de imobil transmise potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 4
    Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                              Ministrul culturii,
                            Daniel-Constantin Barbu,

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

    Bucureşti, 6 noiembrie 2013.
    Nr. 862.


    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
            a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi
          în administrarea Ministerului Culturii, care se înscrie în
         inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul
            public al statului prin completarea numărului MF 150136


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite │ 4192812 │Ministerul Culturii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │
│ subordonate ordonatorului principal │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┘

┌────────┬──────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ │ │ │ │ Valoarea de │
│ MF │ │ │ │ │ inventar │
│Codul de│Denumirea │ Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │ - lei - │
│clasifi-│ │ │ │ │ │
│ care │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ 150136 │ │Corp tehnic - C2: Construcţie S│Bd. Unirii, │Municipiul │1.028.032.229│
│ 8.29.06│ Imobil │din beton armat şi zidărie, │bd. Mircea Vodă, │Bucureşti, │ │
│ │ │Sc = 2.724 mp, Su = 2.253,86 mp│râul Dâmboviţa, │Bd. Unirii nr. 22, │ │
│ │ │Teren în suprafaţă de 26.767 mp│teren administrat│sectorul 3 │ │
│ │ │CF nr. 223959 │de către Teatrul │ │ │
│ │ │ │Naţional de │ │ │
│ │ │Biblioteca Naţională - C1: │Operetă "Ion │ │ │
│ │ │Construcţie 2S+P+M+7E din beton│Dacian" │ │ │
│ │ │armat, zidărie şi faţade cu │ │ │ │
│ │ │pereţi-cortină, Sc = 9.981 mp, │ │ │ │
│ │ │Su = 69.528,04 mp │ │ │ │
│ │ │Aulă - C3: Construcţie S+P+M+5E│ │ │ │
│ │ │din beton armat, zidărie şi │ │ │ │
│ │ │faţade cu pereţi-cortină, │ │ │ │
│ │ │Sc = 2.710 mp, │ │ │ │
│ │ │Su = 13.355,20 mp │ │ │ │
│ │ │Teren în suprafaţă de 13.080 mp│ │ │ │
│ │ │CF nr. 223958 │ │ │ │
└────────┴──────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┘    ANEXA 2


                             DATELE DE IDENTIFICARE
             a părţii de imobil, proprietate publică a statului,
             nr. MF 150136, care se transmite din administrarea
                    Ministerului Culturii în administrarea
                       Bibliotecii Naţionale a României


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite │ 4192812 │Ministerul Culturii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ 6312079 │Biblioteca Naţională a │
│ │ │României │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │
│ subordonate ordonatorului principal │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┘

┌──────┬───────┬──────┬───────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ Nr. │ Codul │ │ │ │ │ inventar │
│ MF │ de │Denu- │ Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │ - lei - │
│ │clasi- │mirea │ │ │ │ │
│ │ficare │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│150136│8.29.08│Imobil│Biblioteca Naţională - C1: │Teren administrat│Municipiul │ 579.614.085│
│(par- │ │ │Construcţie S + P + M + 7E din │de către │Bucureşti, │ │
│ ţial)│ │ │beton armat, zidărie şi faţade │Ministerul │Bd. Unirii nr. 22,│ │
│ │ │ │cu pereţi-cortină, suprafaţa │Culturii │sectorul 3 │ │
│ │ │ │utilă exclusivă Su = 49.529,30 │ │ │ │
│ │ │ │mp, suprafaţa utilă indiviză │ │ │ │
│ │ │ │7.314,78 mp │ │ │ │
│ │ │ │Teren în indiviziune aferent C1│ │ │ │
│ │ │ │în suprafaţă de 8.410,31 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Aulă - C3: Construcţie S + P + │ │ │ │
│ │ │ │M + E1 din beton armat, zidărie│ │ │ │
│ │ │ │şi faţade cu pereţi-cortină, │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa utilă exclusivă │ │ │ │
│ │ │ │Su = 1.391,93 mp, suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │utilă indiviză 311,01 mp │ │ │ │
│ │ │ │Teren în indiviziune aferent C3│ │ │ │
│ │ │ │în suprafaţă de 356,15 mp │ │ │ │
│ │ │ │CF nr. 223958 │ │ │ │
└──────┴───────┴──────┴───────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴────────────┘    ANEXA 3


                             DATELE DE IDENTIFICARE
           a părţii de imobil cu nr. MF 150136, proprietate publică a
          statului, care rămâne în administrarea Ministerului Culturii


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite │ 4192812 │Ministerul Culturii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │
│ subordonate ordonatorului principal │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┘

┌──────┬───────┬──────┬───────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ Nr. │ Codul │ │ │ │ │ inventar │
│ MF │ de │Denu- │ Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │ - lei - │
│ │clasi- │mirea │ │ │ │ │
│ │ficare │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│150136│8.29.06│Imobil│Corp tehnic - C2: Construcţie S│Bd. Unirii, │Municipiul │ 448.418.144│
│ │ │ │din beton armat şi zidărie, │bd. Mircea Vodă, │Bucureşti, │ │
│ │ │ │Sc = 2.724 mp, Su = 2.253,86 mp│râul Dâmboviţa, │Bd. Unirii nr. 22,│ │
│ │ │ │Teren în suprafaţă de 26.767 mp│teren administrat│sectorul 3 │ │
│ │ │ │CF nr. 223959 │de către Teatrul │ │ │
│ │ │ │ │Naţional de │ │ │
│ │ │ │Biblioteca Naţională - C1: │Operetă "Ion │ │ │
│ │ │ │Construcţie 2S + P + M, din │Dacian" şi Bibli-│ │ │
│ │ │ │beton armat, zidărie şi faţade │oteca Naţională a│ │ │
│ │ │ │cu pereţi-cortină, suprafaţa │României │ │ │
│ │ │ │utilă exclusivă Su = 11.052,08 │ │ │ │
│ │ │ │mp, suprafaţa utilă indiviză │ │ │ │
│ │ │ │1.631,87 mp │ │ │ │
│ │ │ │Teren în indiviziune aferent │ │ │ │
│ │ │ │C1 în suprafaţa 1.876,69 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Aulă - C3: Construcţie S + P + │ │ │ │
│ │ │ │M + 5E din beton armat, zidărie│ │ │ │
│ │ │ │şi faţade cu pereţi-cortină, │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţa utilă exclusivă │ │ │ │
│ │ │ │Su = 9.523,90 mp, suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │utilă indiviză 2.128,35 mp │ │ │ │
│ │ │ │Teren în indiviziune aferent C3│ │ │ │
│ │ │ │în suprafaţă de 2.436,85 mp │ │ │ │
│ │ │ │CF nr. 223958 │ │ │ │
└──────┴───────┴──────┴───────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴────────────┘


                                    -------Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice