Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 852 din 6 noiembrie 2013  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 852 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 11 noiembrie 2013

    Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                         p. Ministrul transporturilor,
                             Manuel Marian Donescu,
                                secretar de stat

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                 Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
                           şi persoanelor vârstnice,
                                Mariana Câmpeanu

    Bucureşti, 6 noiembrie 2013.
    Nr. 852.


    ANEXĂ

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.
    Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
    CIF: RO11054537

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2013

mii lei
 ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────┐
 │ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │
 │ │ │rd. │ an 2013 │
 ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ I. │ │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ 1.135.500,00│
 │ │ │ │(Rd.1 = Rd.2 + Rd.3 + Rd.4) │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │ 1.110.085,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │2 │ │Venituri financiare │ 3 │ 25.415,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 4 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │ 5 │ 1.185.500,00│
 │ │ │ │(Rd.5 = Rd.6 + Rd.17 + Rd.18) │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 6 │ 1.142.915,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7 │ 648.686,00│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │ 8 │ 6.900,00│
 │ │ │ │asimilate │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 9 │ 401.511,00│
 │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │ │C1│ch. cu salariile │ 10 │ 268.331,00│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │ │C2│bonusuri │ 11 │ 871,00│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 12 │ 45.182,00│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ 13 │ 0,00│
 │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │ 14 │ 1.219,00│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│ 15 │ 85.908,00│
 │ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
 │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │ 16 │ 85.818,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli financiare │ 17 │ 42.585,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │ 18 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ III │ │ │REZULTATUL BRUT │ 19 │ -50.000,00│
 │ │ │ │(profit/pierdere) │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 20 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│ 21 │ │
 │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │ 22 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ 23 │ │
 │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ 24 │ │
 │ │ │ │precedenţi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │ 25 │ │
 │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
 │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
 │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
 │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
 │ │ │ │împrumuturi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 26 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │ 27 │ │
 │ │ │ │la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │ 28 │ │
 │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
 │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
 │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
 │ │ │ │financiar de referinţă*) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ 29 │ │
 │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │
 │ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
 │ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │
 │ │ │ │stat, din care: │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, │ 30 │ │
 │ │ │ │după caz │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│ 31 │ │
 │ │ │ │Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
 │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │ 32 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ VII │ │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: │ 33 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli materiale │ 34 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │ 35 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │ 36 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │ 37 │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │e)│alte cheltuieli │ 38 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 39 │ 77.000,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │1 │ │Alocaţii de la buget, din care │ 40 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor │ 40 │ │
 │ │ │ │din anii anteriori │ bis│ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │ 41 │ 77.000,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 42 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │ 43 │ 9.053│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │ 44 │ 9.053│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │3 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: │ 45 │ 269.202,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli cu salariile │ 46 │ 268.331,00│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │ │b)│bonusuri │ 47 │ 871,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │ 48 │ 2.470,00│
 │ │ │ │determinat pe baza fondului de salarii aferent │ │ │
 │ │ │ │personalului angajat pe bază de contract │ │ │
 │ │ │ │individual de muncă │ │ │
 │ │ │ │(Rd.46/Rd.44)/12 x 1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │ 49 │ 2.478,02│
 │ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │
 │ │ │ │şi/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12 x 1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │ 50 │ 122.620,68│
 │ │ │ │total personal mediu în preţuri curente (lei/ │ │ │
 │ │ │ │persoană) (Rd.2/Rd.44) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │9 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ 53 │ 1.044,03│
 │ │ │ │(Rd.5/rd.1) x 1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │10│ │Plăţi restante, în preţuri curente │ 54 │ 0,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
 │ │11│ │Creanţe restante, în preţuri curente │ 55 │ 309.850,00│
 └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┘


                                     ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice