Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 848 din 30 octombrie 2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 848 din 30 octombrie 2013  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 848 din 30 octombrie 2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 11 noiembrie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 28 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi, în limita creditelor bugetare aprobate, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 100.000 euro."

    2. La articolul 4, literele b), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) au cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a formularului de înscriere şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, în condiţiile legii, cu cel puţin 3 luni înaintea datei completării on-line a formularului de înscriere;
    .................................................................................................
    f) prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a locurilor de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni;
    ...............................................................................................
    h) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;"

    3. La articolul 4, litera e) se abrogă.

    4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, respectiv cu Regulamentul."

    5. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Numărul minim estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.111."

    6. În anexă, la articolul 1, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) plan de investiţii - document care cuprinde informaţii privind investiţia, evidenţierea cheltuielilor eligibile şi neeligibile, graficul de efectuare a activităţilor, evoluţia situaţiei financiare în perioada implementării şi în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei, calendarul creării locurilor de muncă şi din care rezultă viabilitatea şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;"

    7. În anexă, la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumit în continuare OTIMMC, din raza teritorială în care se află sediul social al întreprinderii solicitante."

    8. În anexă, la articolul 3 alineatul (2), partea introductivă şi litera h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă transmite OTIMMC din raza teritorială în care se află sediul social al întreprinderii solicitante următoarele documente:
    ...............................................................................................
    h) plan de investiţii;"

    9. În anexă, la articolul 3 alineatul (2), litera j) se abrogă.

    10. În anexă, la articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Planul de investiţii este structurat astfel:
    a) date generale: beneficiarul investiţiei, persoana de contact şi datele de contact, denumirea proiectului de investiţii şi locaţia realizării investiţiei;
    b) descrierea întreprinderii solicitante şi prezentarea activităţii acesteia (se prezintă un scurt istoric al întreprinderii, activitatea curentă, produsele/serviciile oferite);
    c) prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţare, aferentă codului CAEN din cererea de acord pentru finanţare, cu menţionarea experienţei în domeniu;
    d) descrierea activelor ce urmează a fi achiziţionate şi încadrarea acestora în fluxul tehnologic în cazul în care întreprinderea desfăşoară activitate de producţie:
    (i) se descriu în detaliu activele considerate eligibile - caracteristici fizice şi tehnice;
    (ii) se justifică necesitatea achiziţionării activelor pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţare;
    (iii) în cazul unei activităţi productive, se prezintă fluxul tehnologic, cu poziţionarea activelor ce fac obiectul proiectului;
    (iv) se prezintă produsele/serviciile obţinute/prestate ca urmare a implementării planului de investiţii propus spre finanţare;
    (v) se descrie sumar piaţa de desfacere.
    e) în cazul realizării unei construcţii, prezentarea caracteristicilor acesteia, schiţa amplasamentului, cu menţionarea suprafeţei desfăşurate a construcţiei, pe baza căreia s-au întocmit devizul general pe obiective şi devizul obiectului, realizate conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008;
    f) graficul de realizare a investiţiei, cu eşalonarea ajutorului de minimis solicitat;
    g) evoluţia situaţiei financiare în perioada implementării şi în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei pe baza elementelor principale ale bilanţului şi contului de profit şi pierdere, plecând de la situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat:
    (i) proiecţiile se referă la întreaga activitate a întreprinderii şi includ ajutorul de minimis solicitat;
    (ii) proiecţiile pornesc de la datele înregistrate în ultimul exerciţiu financiar încheiat şi se realizează pe anul curent, pe anii de implementare a proiectului de investiţii şi pe următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;
    (iii) proiecţiile realizate trebuie să fie realiste, în concordanţă cu evoluţia întreprinderii până în prezent şi viziunea privind creşterea performanţelor economice;
    h) calendarul creării noilor locuri de muncă, cu respectarea prevederilor art. 4 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare - se prezintă sub formă tabelară şi conţine următoarele informaţii:

 ┌───┬────────────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────────────┐
 │Nr.│Valoarea ajutorului │Nr. de locuri de │Nr. de locuri│Anul în care se │
 │crt│de minimis solicitat│muncă existente la│de muncă │creează locurile│
 │ │ │data înregistrării│nou-create │ de muncă │
 │ │ │cererii de acord │ │ │
 │ │ │pentru finanţare │ │ │
 ├───┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └───┴────────────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────────────┘

    i) consideraţii privind viabilitatea proiectului de investiţii - se analizează evoluţia situaţiei financiare în perioada implementării şi în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei."

    11. În anexă, la articolul 4, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În vederea înscrierii, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă pe site-ul www.aippimm.ro. După înregistrare, solicitantul va completa şi va transmite on-line formularul de înscriere începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile de la demararea înscrierii, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului, după cum urmează:
    a) formularul de înscriere on-line corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei pe parcursul celor 10 zile de înregistrare, programul electronic de înregistrare on-line nepermiţând înscrierea de două ori a aceluiaşi operator economic;
    b) calcularea punctajului se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a formularului de înscriere, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile;
    c) după expirarea termenului de înscriere şi în conformitate cu punctajul obţinut on-line, pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, se publică în termen de o zi lucrătoare lista centralizată cu solicitanţii acceptaţi în vederea verificărilor administrative, de eligibilitate;
    d) admiterea la finanţare se va face în urma verificărilor prevăzute la lit. c), în ordinea punctajului obţinut la completarea formularului de înscriere nr. 8. La punctaje egale va prevala în această ordine:
    (i) domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicită finanţarea;
    (ii) numărul locurilor de muncă nou-create;
    (iii) categoria IMM din care face parte solicitantul;
    (iv) locaţia implementării proiectului;
    (v) valoarea profitului obţinut din exploatare la 31 decembrie 2012;
    (vi) valoarea profitului net la 31 decembrie 2012.
    După această etapă, aplicaţia electronică va genera automat un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul unic electronic, şi va genera şi transmite automat pe adresa de poştă electronică o scrisoare de înştiinţare privind înregistrarea în registru, precum şi numărul de înregistrare RUE.
    (4) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, solicitanţii care au îndeplinit punctajul minim de 60 de puncte au obligaţia depunerii cererii de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative, la OTIMMC din raza teritorială unde se află sediul social al solicitantului, cu următoarele menţiuni: Destinatar:
    (i) OTIMMC - adresa;
    (ii) schema de minimis.
    Expeditor:
    (i) numărul de înregistrare on-line;
    (ii) denumirea completă a operatorului economic solicitant;
    (iii) numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
    (iv) CUI/codul de înregistrare fiscală;
    (v) suma solicitată;
    (vi) adresa solicitantului, inclusiv judeţul.
    Nedepunerea cererii de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 3, în intervalul de timp de 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile schemei."

    12. În anexă, la articolul 4, alineatul (5) se abrogă.

    13. În anexă, la articolul 4, alineatele (6), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Cererile de acord pentru finanţare vor fi analizate şi verificate în limita bugetului alocat schemei, în ordinea punctajului obţinut la formularul de înscriere. În cazul în care vor exista renunţări, respingeri sau diferenţe de sume la rambursare, vor fi analizate şi verificate, în limita bugetului alocat schemei, cererile de acord pentru finanţare, în ordinea punctajului obţinut la formularul de înscriere, începând cu prima cerere admisă iniţial în afara bugetului.
    (7) Cererile de acord pentru finanţare vor fi verificate de către unitatea de implementare constituită la nivelul fiecărui OTIMMC, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data depunerii întregii documentaţii, în limita bugetului alocat schemei.
    (8) Analiza şi verificarea cererilor de acord pentru finanţare de către unităţile de implementare din cadrul fiecărui OTIMMC au ca finalitate stabilirea uneia dintre următoarele decizii:
    a) acceptarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii proiectului;
    b) respingerea cererii de acord pentru finanţare;
    c) solicitarea de clarificări."

    14. În anexă, la articolul 4, alineatul (12) se abrogă.

    15. În anexă, la articolul 4, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(13) Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis."

    16. În anexă, la articolul 4, alineatele (14), (15) şi (16) se abrogă.

    17. În anexă, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru a primi plata ajutorului de minimis, este necesar ca beneficiarii să deschidă cont de tipul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri" la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal beneficiarul de ajutor de minimis. Ajutorul de minimis se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală, după caz, a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanţare, proporţional cu gradul de realizare a investiţiei, în limita sumelor aprobate."

    18. În anexă, la articolul 5 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea plăţii ajutorului de minimis, întreprinderea care a primit acord pentru finanţare transmite OTIMMC din raza teritorială unde este înregistrat sediul social următoarele:"

    19. În anexă, la articolul 5 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Plata ajutorului de minimis de către OTIMMC se efectuează după verificarea la faţa locului a realizării investiţiei de către reprezentanţii unităţii de implementare. Verificarea la faţa locului urmăreşte:"

    20. În anexă, la articolul 5, alineatul (13) se abrogă.

    21. În anexă, la articolul 6, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) OTIMMC verifică, în condiţiile legii, la sediul întreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis, veridicitatea şi conformitatea documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de întreprinderi în cadrul schemei, precum şi menţinerea investiţiilor şi a locurilor de muncă pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acestora.
    (2) În cazul în care, în urma controalelor OTIMMC efectuate la întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis, se constată:
    a) lipsa activelor pentru care s-a solicitat/obţinut ajutor de minimis;
    b) neînregistrarea în evidenţele contabile a activelor pentru care s-a solicitat/obţinut ajutor de minimis;
    c) nerespectarea obligaţiei asumate la obţinerea acordului pentru finanţare privind crearea şi menţinerea locurilor de muncă;
    d) schimbarea destinaţiei finanţării aprobate;
    e) orice altă nerespectare a prevederilor prezentei hotărâri sau a acordului pentru finanţare.
    Unitatea de implementare nu plăteşte ajutorul de minimis solicitat sau începe procedura de recuperare totală ori parţială a ajutorului de minimis acordat, după caz.
    ................................................................................................
    (5) Întreprinderile beneficiare au obligaţia să transmită OTIMMC anual, timp de 3 ani de la finalizarea investiţiei, o raportare privind efectele finanţării, conform formularului nr. 6. Transmiterea formularului de raportare se face până la data de 1 iulie a anului în curs pentru anul precedent."

    22. În anexă, articolele 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ARTICOLUL 7
    Renunţarea totală sau parţială la cheltuielile eligibile aprobate prin acordul pentru finanţare
    În cazul în care beneficiarul renunţă la una sau mai multe cheltuieli eligibile aprobate spre finanţare potrivit acordului pentru finanţare, are obligaţia de a transmite unităţii de implementare o cerere de renunţare totală sau parţială, conform formularului nr. 7.
    ARTICOLUL 8
    Formularele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură."

    23. În anexă, la articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Regulile privind conflictul de interese în cazul funcţionarilor publici şi personalului contractual din instituţiile publice, conform prevederilor legale în vigoare, se aplică în mod corespunzător personalului OTIMMC implicat în procesul de analizare şi soluţionare a cererilor de acord pentru finanţare şi a cererilor de plată a ajutorului de minimis."

    24. În anexă, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ARTICOLUL 10
    Confidenţialitate
    Personalul OTIMMC are obligaţia de a păstra confidenţialitatea privind documentele justificative depuse de întreprinderile solicitante în cadrul prezentei hotărâri."

    25. În anexă, după formularul nr. 2 la procedură se introduce un nou formular, formularul nr. 2a la procedură "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate", al cărui conţinut este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

    26. În anexă, formularul nr. 3 la procedură "Angajament" se modifică şi se înlocuieşte potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

    27. În anexă, la formularul nr. 5 la procedură "Lista documentelor justificative", punctul 16 se abrogă.

    28. În anexă, la formularul nr. 7 la procedură "Cerere de anulare totală sau parţială a ajutorului de minimis pentru care există Acord pentru finanţare emis în baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii" sintagma, "anulare totală sau parţială" se înlocuieşte cu sintagma "renunţare totală sau parţială".

    29. În anexă, după formularul nr. 7 la procedură se introduce un nou formular, formularul nr. 8 la procedură, "Formular înscriere online", al cărui conţinut este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

    30. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu sintagma " Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism".


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                              Ministrul economiei,
                              Andrei Dominic Gerea

                            Ministrul delegat pentru
                        întreprinderi mici şi mijlocii,
                          mediul de afaceri şi turism,
                                 Maria Grapini

                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Titus Corlăţean

    Bucureşti, 30 octombrie 2013.
    Nr. 848.


    ANEXA 1
    -------
(Formularul nr. 2a la procedură)
--------------------------------

                                    CALCULUL
                  pentru întreprinderile partenere sau legate

    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    - secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Perioada de referinţă - anul 2012 │
 ├────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┤
 │ │Numărul mediu│Cifra de │Total active│
 │ │anual de │afaceri │(mii lei/ │
 │ │salariaţi │anuală netă │mii euro) │
 │ │ │(mii lei/ │ │
 │ │ │mii euro) │ │
 ├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
 │1. Datele*1) întreprinderii │ │ │ │
 │solicitante sau din situaţiile │ │ │ │
 │financiare anuale consolidate (se │ │ │ │
 │vor introduce datele din tabelul B1 │ │ │ │
 │din secţiunea B*2) │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
 │2. Datele cumulate1 în mod │ │ │ │
 │proporţional ale tuturor │ │ │ │
 │întreprinderilor partenere, dacă │ │ │ │
 │este cazul (se vor introduce datele │ │ │ │
 │din secţiunea A) │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
 │3. Datele cumulate ale tuturor │ │ │ │
 │întreprinderilor legate*1) (dacă │ │ │ │
 │există) - dacă nu au fost deja │ │ │ │
 │incluse prin consolidare la pct. 1 │ │ │ │
 │(se vor introduce datele din tabelul│ │ │ │
 │B2 din secţiunea B) │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
 │TOTAL: │ │ │ │
 └────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘

-----
    *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.
    *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul nr. 2 la procedură.

    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE

    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

    Date de identificare şi date financiare preliminare

    Tabelul A.1

 ┌────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┐
 │Întreprinderea parteneră - Date de identificare │Numărul │Cifra de│Active │
 ├──────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤mediu │afaceri │totale │
 │Numele sau│Adresa │Codul unic de│Numele şi │anual de │anuală │(mii lei│
 │denumirea │sediului│înregistrare │prenumele │salariaţi│netă │/mii │
 │întreprin-│social │ │preşedintelui │ │(mii lei│euro) │
 │derii │ │ │Consiliului de│ │/mii │ │
 │ │ │ │administraţie,│ │euro) │ │
 │ │ │ │director │ │ │ │
 │ │ │ │general sau │ │ │ │
 │ │ │ │echivalent │ │ │ │
 ├──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
 │1. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
 │2. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
 │3. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
 │4. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
 │5. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
 │6. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
 │7. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
 │8. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤
 │Tabel: │ │ │ │ │ │ │
 └──────────┴────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────┘


    NOTĂ:
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


                              FIŞĂ DE PARTENERIAT

    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ........................................................................................
    Adresa sediului social ..........................................................................................
    Codul unic de înregistrare ......................................................................................
    Numele, prenumele şi funcţia .........../(preşedintele Consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent) ............

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Perioada de referinţă - anul 2012 │
 ├────────────────────────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┤
 │ │Numărul mediu│Cifra de afaceri│Active totale*4)│
 │ │anual de │anuală netă │(mii lei/ │
 │ │salariaţi*3) │(mii lei/ │mii euro) │
 │ │ │mii euro) │ │
 ├────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┤
 │TOTAL: │ │ │ │
 └────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┘

-----
    *3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    *4) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

    NOTĂ:
    Aceste date rezultă din conturile sau din alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-o proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*5) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
    ...............................................................................................................
    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată):
    ...............................................................................................................
    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2:

    Tabelul de parteneriat - A.2

 ┌───────────────────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────────┐
 │ Procent │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Active totale*4)│
 │ │anual de salariaţi│anuală netă │(mii lei/ │
 │ │ │(mii lei/ │mii euro) │
 │ │ │mii euro) │ │
 ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
 │Valoare rezultată în │ │ │ │
 │urma aplicării celui │ │ │ │
 │mai mare procent la │ │ │ │
 │datele introduse în │ │ │ │
 │tabelul de la pct. 1 │ │ │ │
 └───────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────┘


    Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.

    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE

    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    [] cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
    [] cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6).
-----
    *5) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
    *6) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 175/2006.

    2. Metode de calcul pentru fiecare caz:
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

    Tabelul B1

 ┌────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
 │ │Numărul mediu│Cifra de afaceri │Active totale │
 │ │anual de │anuală netă │(mii lei/mii euro)│
 │ │salariaţi*7) │(mii lei/mii euro)│ │
 ├────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
 │TOTAL: │ │ │ │
 └────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

-----
    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │
 ├──────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤
 │Întreprinderea │Adresa sediului│Codul unic de│Numele şi prenumele │
 │legată (denumirea/│social │înregistrare │preşedintelui Consiliului │
 │datele de │ │ │de administraţie, │
 │identificare) │ │ │directorului general sau │
 │ │ │ │echivalent │
 ├──────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
 │A. │ │ │ │
 ├──────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
 │B. │ │ │ │
 ├──────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
 │C. │ │ │ │
 ├──────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
 │D. │ │ │ │
 ├──────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
 │E. │ │ │ │
 └──────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o fişă de parteneriat trebuie adăugate la secţiunea A.

    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate) se va completa o fişă privind legătura dintre întreprinderi şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

    Tabelul B2

 ┌──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
 │Întreprinderea│Numărul mediu │Cifra de afaceri │Active totale │
 │numărul: │anual de salariaţi│anuală netă │(mii lei/mii euro)│
 │ │ │(mii lei/mii euro)│ │
 ├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
 │1.*) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
 │2.*) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
 │3.*) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
 │4.*) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
 │5.*) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
 │TOTAL: │ │ │ │
 └──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


-----
    *) Ataşaţi câte o fişă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

    NOTĂ:
    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)

    Numele .................................. Ştampila
    Funcţia: ................................
    Semnătura ...............................
    Data semnării: ..........................
-----
    *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).


                                      FIŞA
                   privind legătura dintre întreprinderi nr.
                   .............. din tabelul B2, secţiunea B
               (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
              incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii
    ..........................................................................................................
    Adresa sediului social
    ..........................................................................................................
    Codul unic de înregistrare
    ..........................................................................................................
    Numele, prenumele şi funcţia
    ............./(preşedintele Consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)..............

    2. Date referitoare la întreprindere

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Perioada de referinţă │
 ├──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤
 │ │Numărul mediu │Cifra de afaceri │Active totale │
 │ │anual de │anuală netă │(mii lei/mii euro)│
 │ │salariaţi*9) │(mii lei/mii euro) │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │TOTAL: │ │ │ │
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

-----
    *9) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi fişa de parteneriat trebuie introduse în secţiunea A.

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*10)

    Numele ........................... Ştampila
    Funcţia: .........................
    Semnătura ........................
    Data semnării: ...................
-----
    *10) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).


    ANEXA 2
    -------
(Formularul nr. 3 la procedură)
-------------------------------

                                   ANGAJAMENT

    Subsemnatul(a), ............................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ..........., eliberat(ă) de ...................... la data de .................., cu domiciliul în localitatea .................................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......................, în calitate de persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea ............................, mă angajez:
    - să menţin locurile de muncă existente la data înregistrării formularului de înscriere online, să creez până la finalizarea investiţiei şi să menţin, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, locurile de muncă după cum urmează:
    [] locurile de muncă existente la data înregistrării formularului de înscriere online;
    [] locurile de muncă nou-create, menţionate în formularul de înscriere online;
    - să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului de investiţii aprobat spre finanţare, în condiţiile decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordul pentru finanţare;
    - să nu mă găsesc, pe întregul parcurs al implementării proiectului, în situaţia de conflict de interese, aşa cum este înţeleasă şi definită de legislaţia comunitară şi naţională în vigoare. Înţeleg că furnizarea oricărei informaţii care nu corespunde realităţii va duce la respingerea cererii de acord pentru finanţare, a cererii de plată a ajutorului de minimis sau la revocarea acordului pentru finanţare şi restituirea ajutorului de minimis primit, conform prevederilor legale în vigoare.

    Numele: .................
    Funcţia: ................
    Data semnării: ..........

    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1)
    ..................................................
-----
    *1) Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


    ANEXA 3
    -------
(Formularul nr. 8 la procedură)
-------------------------------

                           FORMULAR INSCRIERE ONLINE

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ DATE GENERALE │
 │ Se completează obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba │
 │română, prin tehnoredactare. │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Titlul planului de investiţii: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Denumirea solicitantului: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Codul unic de înregistrare: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Nr. de înregistrare la oficiul │ │
 │registrului comerţului │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Judeţul: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Localitatea: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Adresa solicitantului: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Codul poştal: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Nr. telefon/Nr. fax: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │E-mail: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Persoană de contact (denumirea, │ │
 │telefon, e-mail): │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Cod CAEN aferent activităţii │ │
 │principale: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Cod CAEN aferent planului de │ │
 │investiţii: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Activitatea pe care se accesează se │[] producţie │
 │adresează domeniului: │[] învăţământ, ştiinţă, cercetare │
 │ │[] servicii, ocrotirea sănătăţii şi │
 │ │asistenţă socială, cultură şi artă │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Număr de locuri de muncă nou-create: │[] 5 [] absolvent universitar │
 │ │[] 4 promoţia 2013 │
 │ │[] 3 │
 │ │[] 2 │
 │ │[] 1 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Categoria IMM │[] microîntreprindere │
 │ │[] întreprindere mică │
 │ │[] întreprindere mijlocie │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Investiţia se realizează în mediul: │[] rural │
 │ │[] zona defavorizată │
 │ │[] urban │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Locaţia implementării planului │ │
 │(adresa): │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │IMM este plătitoare de TVA: │[] Da │
 │ │[] Nu │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Capitalul social: │ ......................... lei │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Cifra de afaceri (conform ultimului │ ......................... lei │
 │bilanţ contabil anual aprobat - pentru│ │
 │2012, dacă este cazul ): lei │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Valoarea profitului din exploatare la │ [] lei │
 │31 decembrie 2012 │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Valoarea profitului net la │ [] lei │
 │31 decembrie 2012 │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Numărul mediu de salariaţi (conform │ │
 │ultimului bilanţ contabil anual │ │
 │aprobat - pentru 2012, dacă este │ │
 │cazul): │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Numărul de salariaţi la data │ │
 │înscrierii online │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Valoarea totală a planului de │ ........................ lei │
 │investiţii: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Valoarea ajutorului de minimis │ ........................ lei │
 │solicitat: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Categoria IMM │ 15 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Microîntreprindere │ 15 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Întreprindere mică │ 10 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Întreprindere mijlocie │ 5 │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │ GRILĂ*** │ Întreprinderi │
 │ │ cu activitate │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Sectorul pe care accesează │ 35 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Producţie │ 35 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Învăţământ, ştiinţă, cercetare │ 30 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Servicii, sănătate şi asistenţă socială, cultură şi artă │ 20 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Rezultate aşteptate după implementarea planului de │ 35 │
 │investiţii │ │
 │OBSERVAŢIE: │ │
 │Se acordă suplimentar 5 puncte pentru un loc de muncă ocupat│ │
 │de absolvent universitar promoţia 2013. │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │locuri de muncă create = 5 │ 30 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │locuri de muncă create = 4 │ 25 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │locuri de muncă create = 3 │ 20 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │locuri de muncă create = 2 │ 15 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │locuri de muncă create = 1 │ 10 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Locaţia implementării proiectului │ 15 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Implementarea proiectului în mediul rural │ 15 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Implementarea proiectului în zonă defavorizată │ 10 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Implementarea proiectului în mediu urban │ 5 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │TOTAL: │ 100 │
 └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


    Punctajul minim pentru aprobare este de 60 puncte.
-----
    ***) Atenţie!
    Informaţiile din formularul de înscriere trebuie să corespundă cu informaţiile din planul de investiţii. În cazul în care nu sunt completate coerent toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni a planului de investiţii, aplicantul va primi scrisoare de respingere.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016