Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 848 din 15 decembrie 1997  privind unele masuri in legatura cu asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in aplicarea   art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 848 din 15 decembrie 1997 privind unele masuri in legatura cu asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in aplicarea art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 17 decembrie 1997
Guvernul României hotãrãşte:

ART. 1
Nivelul primelor pentru anul 1998 este cel prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
În cazul persoanelor care deţin autovehicule înmatriculate în România, primele de asigurare se plãtesc astfel:
a) la data eliberãrii autorizaţiei provizorii de circulaţie;
b) la data înmatriculãrii autovehiculului în circulaţie, pentru autovehiculele care se înmatriculeazã în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 1998;
c) pana la data de 31 decembrie 1997, pentru autovehiculele înmatriculate pana la aceasta data.
Primele se plãtesc pentru întreg anul 1998 sau fractionat aferent perioadelor:
- 1 ianuarie - 31 martie 1998, pana la data de 31 decembrie 1997;
- 1 aprilie - 31 decembrie 1998, pana la data de 31 martie 1998.
În cazul plãţii integrale a primelor anuale prevãzute în tarif, pana la 31 decembrie 1997, asiguratul beneficiazã de o reducere cu 10% a primelor de asigurare.
În cazul neachitarii la scadenta a primelor prevãzute la art. 1, deţinãtorul autovehiculului este neasigurat pana în momentul încheierii asigurãrii.
ART. 3
Pentru autovehiculele care se înmatriculeazã temporar (cele ce urmeazã sa fie scoase definitiv din ţara), precum şi în cazul eliberãrii unei autorizaţii provizorii de circulaţie, primele de asigurare se calculeazã lunar şi reprezintã 1/10 din prima de asigurare anuala prevãzutã în tarif.
ART. 4
În cazul persoanelor care intra pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în strãinãtate, dar neasigurate sau ale cãror asigurãri expira în timpul cat se afla pe teritoriul României, primele de asigurare, aferente perioadei cat autovehiculul neasigurat se afla în România, se plãtesc anticipat şi integral, astfel:
a) în mod obligatoriu, la intrarea autovehiculului pe teritoriul României, la punctele de trecere a frontierei, în cazul persoanelor care intra pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în strãinãtate, dar neasigurate;
b) cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unitãţile teritoriale ale asigurãtorilor autorizaţi, în cazul persoanelor care se afla pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în strãinãtate şi ale cãror asigurãri expira în perioada în care se afla în România.
ART. 5
Rãspunderea asiguratorului începe:
a) dupã 24 de ore de la expirarea zile în care:
- s-au plãtit asiguratorului primele de asigurare în numerar, respectiv s-a prezentat ordinul de plata vizat de societatea bancarã la care asiguratorul are deschis contul de disponibil; şi
- s-a eliberat documentul care atesta încheierea asigurãrii, pentru asiguraţii care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plata a primei de asigurare prevãzute la art. 2 sau 4 ori pentru asiguraţii care nu au plãtit la scadenta prima aferentã perioadei respective;
b) din momentul plãţii primelor de asigurare în numerar, respectiv al prezentãrii ordinului de plata vizat de societatea bancarã la care asiguratul are deschis contul de disponibil şi al eliberãrii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrãrii în vigoare a asigurãrii înscrise în document, pentru asiguraţii care îşi îndeplinesc obligaţiile de plata a primei de asigurare prevãzute la art. 2 sau 4 ori pentru asiguraţii care au plãtit la scadenta prima aferentã perioadei respective.
ART. 6
Rãspunderea asiguratorului înceteazã la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în tichetul de asigurare pentru care s-a plãtit prima de asigurare datoratã sau, anterior acestei date, în momentul radierii autovehiculului.
Dovada plãţii primelor de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind chitanţa, dispoziţia de plata sau alt document probator al plãţii.
ART. 7
În unul şi acelaşi accident, indiferent de numãrul persoanelor rãspunzãtoare de producerea pagubelor, asiguratorul acorda despãgubiri, inclusiv pentru cheltuielile fãcute de asiguraţi în procesul civil, în urmãtoarele limite:
a) de la 300.000 lei pana la maximum 80.000.000 lei, indiferent de numãrul persoanelor pagubite, în caz de avariere ori de distrugere a bunurilor pentru pagube materiale directe şi indirecte de peste 300.000 lei;
b) pana la 30.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 80.000.000 lei, indiferent de numãrul persoanelor accidentate, în caz de vãtãmãri corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fãrã caracter patrimonial.
Limitele despãgubirilor mai sus menţionate se aplica în cazul daunelor, consecinta a accidentelor de autovehicule survenite în anul 1998.
ART. 8
Dovada existenţei asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, în cazul controalelor efectuate de cãtre ofiţerii şi subofiterii de poliţie, în conformitate cu prevederile <>art. 64 şi 65 din Legea nr. 136/1995 , o constituie tichetul de asigurare emis de asiguratorii autorizaţi sa practice aceasta asigurare sau documentele internaţionale de asigurare de rãspundere civilã auto, eliberate de societãţi de asigurare din strãinãtate, cu valabilitate pe teritoriul României şi numai pentru perioada menţionatã în acestea.
ART. 9
Primele de asigurare din anexa pot fi majorate prin hotãrâre a Guvernului, în cursul anului 1998, dacã se înregistreazã o rata a inflaţiei mai mare de 30%, care a fost avutã în vedere la stabilirea primelor din prezenta hotãrâre.
Neplata diferenţei de prima ce va fi stabilitã îl obliga pe asigurator numai la acoperirea proporţionalã a prejudiciului cauzat de asigurat.
ART. 10
Pentru obţinerea autorizaţiei de a practica asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, în conformitate cu prevederile legii, asiguratorii solicitanti trebuie sa îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
a) sa dispunã de o reţea teritorialã prin care sa presteze servicii specializate în fiecare judeţ;
b) sa dispunã în teritoriu de personal propriu specializat în activitatea de constatare şi de lichidare a daunelor auto (ingineri, subingineri, tehnicieni cu pregãtire profesionalã de profil).
ART. 11
Pe data de 31 decembrie 1997 orice dispoziţii contrare prezentei hotãrâri se abroga.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
---------------
p. Ministrul finanţelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat


ANEXA 1
NIVELUL
primelor la asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule

I. *) În cazul persoanelor care deţin autovehicule înmatriculate în România:

- lei -


Prima de asigurare pentru fiecare autovehicul
înmatriculat în România,
aferentã perioadei:
Nr. Felul -------------------------------------------------------
crt. autovehiculului 1 ian. - 1 ian. - 1 apr. -
31 dec. 1998 31 martie 1998 31 dec. 1998
-------------------------------------------------------
persoane persoane persoane persoane persoane persoane
fizice juridice fizice juridice fizice juridice
-------------------------------------------------------------------------------
1. Autoturisme (inclusiv
autoturisme de teren),
autosanitare, autorulote,
automobile mixte, autoutilitare,
având capacitatea cilindrica:
a) pana la 1.200 cmc 165.000 195.000 42.000 49.000 123.000 146.000
b) între 1.201-1.400
cmc 190.000 245.000 48.000 61.000 142.000 184.000
c) între 1.401-1.700
cmc 225.000 330.000 56.000 83.000 169.000 247.000
d) între 1.701-2.000
cmc 290.000 400.000 72.000 100.000 218.000 300.000
e) peste 2.000 cmc 350.000 480.000 88.000 120.000 262.000 360.000

2. Autovehicule pentru
transport de persoane:
a) având cel puţin 10,
dar nu mai mult de 17
locuri exclusiv pe scaune,
inclusiv cel al
conducatorului 465.000 550.000 115.000 140.000 350.000 410.000
b) având cel puţin 18
locuri pe scaune, inclusiv
cel al conducatorului 600.000 1.000.000 150.000 250.000 450.000 750.000
c) tramvaie, troleibuze - 800.000 - 200.000 - 600.000

3. Motocicluri cu sau
fãrã atas 120.000 200.000 30.000 50.000 90.000 150.000

4. Autovehicule de transport,
altele decât cele de transport
persoane, şi tractoarele rutiere,
a cãror greutate maxima autorizata
este de:
a) pana la 2.300 kg 300.000 435.000 75.000 110.000 225.000 325.000
b) între 2.301-3.500
kg 475.000 600.000 120.000 150.000 355.000 450.000
c) între 3.501-7.500
kg 650.000 750.000 165.000 190.000 485.000 560.000
d) între 7.501-16.000
kg 800.000 1.000.000 200.000 250.000 600.000 750.000
e) peste 16.000 kg 1.000.000 1.300.000 250.000 325.000 750.000 975.000

5. a) tractoare
rutiere 500.000 500.000 125.000 125.000 375.000 375.000
b) tractoare viticole
(sau asimilate) 100.000 100.000 25.000 25.000 75.000 75.000
--------------------------------------------------------------------------------
*) a) Primele de asigurare se plãtesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci şi atase nu se plãtesc prime de asigurare.
b) Primele de asigurare prevãzute mai sus se plãtesc şi pentru fiecare numãr de circulaţie de proba.
c) Pentru persoanele cu deficiente locomotorii, deţinãtorii de motocicluri şi autoturisme adaptate infirmitãţii lor, inclusiv pentru cele primite de aceştia în folosinta, primele de asigurare se reduc cu 50% .

II. *) În cazul persoanelor care intra pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în strãinãtate, dar neasigurate, sau ale cãror asigurãri expira în perioada în care se afla pe teritoriul României:

- lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Prima de asigurare pentru fiecare luna sau fracţiune
de luna, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 1998,
Nr. Felul pentru fiecare autovehicul înmatriculat în
crt. autovehiculului strãinãtate
-------------------------------------------------------------------------------
1. Autoturisme 400.000
2. Alte autovehicule decât autoturisme şi motocicluri 1.000.000
3. Motocicluri 150.000
--------------------------------------------------------------------------------
*) Primele de asigurare se plãtesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci şi atase nu se plãtesc prime de asigurare.----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016