Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 834 din 25 octombrie 2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse privind deschiderea si conditiile de functionare a Institutului Cultural Roman in orasul Moscova si a Centrului Rus de Stiinta si Cultura in orasul Bucuresti, semnat la Moscova la 9 iulie 2013
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 834 din 25 octombrie 2013  pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse privind deschiderea si conditiile de functionare a Institutului Cultural Roman in orasul Moscova si a Centrului Rus de Stiinta si Cultura in orasul Bucuresti, semnat la Moscova la 9 iulie 2013    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 834 din 25 octombrie 2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse privind deschiderea si conditiile de functionare a Institutului Cultural Roman in orasul Moscova si a Centrului Rus de Stiinta si Cultura in orasul Bucuresti, semnat la Moscova la 9 iulie 2013

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 5 noiembrie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind deschiderea şi condiţiile de funcţionare a Institutului Cultural Român în oraşul Moscova şi a Centrului Rus de Ştiinţă şi Cultură în oraşul Bucureşti, semnat la Moscova la 9 iulie 2013.


            PRIM-MINISTRU
         VICTOR-VIOREL PONTA

                    Contrasemnează:
                   ─────────────────
            Ministrul afacerilor externe,
                   Titus Corlăţean

                Viceprim-ministru,
         ministrul finanţelor publice,
                Daniel Chiţoiu

         Ministrul delegat pentru buget,
                  Liviu Voinea

         Ministrul afacerilor interne,
                   Radu Stroe

         Ministrul muncii, familiei,
           protecţiei sociale şi
           persoanelor vârstnice,
              Mariana Câmpeanu

           Ministrul culturii,
         Daniel-Constantin Barbu


    Bucureşti, 25 octombrie 2013.
    Nr. 834.


                             ACORD
       între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind deschiderea
         şi condiţiile de funcţionare a Institutului Cultural Român în oraşul
         Moscova şi a Centrului Rus de Ştiinţă şi Cultură în oraşul Bucureşti

    Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, denumite în continuare părţi,
    având în vedere interesul popoarelor României şi Federaţiei Ruse pentru cunoaşterea reciprocă a valorilor umane şi culturale, pentru păstrarea, îmbogăţirea reciprocă şi dezvoltarea relaţiilor tradiţionale dintre ele,
    acordând o mare importanţă ridicării gradului de informare a opiniei publice privind evoluţia proceselor politice, economice, culturale, ştiinţifice şi educaţionale din România şi din Federaţia Rusă,
    dorind să contribuie la dezvoltarea relaţiilor bilaterale umane, culturale, tehnico-ştiinţifice şi informaţionale, conducânduse după prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea în domeniile culturii, ştiinţei şi educaţiei, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993, au convenit următoarele:

    ART. 1
    1. Partea română deschide în oraşul Moscova Institutul Cultural Român, denumit în continuare Institut, iar partea rusă deschide în oraşul Bucureşti Centrul Rus pentru Ştiinţă şi Cultură, denumit în continuare Centru.
    2. Activitatea Institutului şi a Centrului se desfăşoară pe baza dispoziţiilor prezentului acord, a normelor dreptului internaţional şi conform legislaţiei statului de reşedinţă. În cazul României, legislaţia internă include de asemenea şi legislaţia Uniunii Europene.
    3. Părţile pot, pe bază de înţelegere reciprocă, să deschidă institute şi centre în alte oraşe ale statului de reşedinţă, cu respectarea legislaţiei statului de reşedinţă.
    ART. 2
    1. Institutul este subordonat Ministerului Afacerilor Externe al României şi Institutului Cultural Român din România, în conformitate cu legislaţia României.
    2. Centrul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea generală a şefului misiunii diplomatice a Federaţiei Ruse în România. Funcţionarea Centrului este realizată de către Agenţia Federală pentru Afaceri cu Comunitatea Statelor Independente, conaţionalii care locuiesc în străinătate şi pentru Colaborare Internaţională Umanitară.
    ART. 3
    În scopul realizării activităţii lor, Institutul şi Centrul pot stabili relaţii directe cu ministerele, cu alte instituţii de stat, cu autorităţile locale, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane fizice şi juridice ale statului de reşedinţă.
    ART. 4
    Principalele obiective ale Institutului şi Centrului sunt:
    a) participarea la realizarea programelor de colaborare bilaterală în domeniile umanist, cultural şi tehnico-ştiinţific;
    b) participarea la realizarea politicii statului lor, orientată către sprijinirea conaţionalilor din străinătate, în scopul asigurării drepturilor lor socio-culturale, educaţionale, sprijinirea consolidării lor, păstrării limbii materne, a specificului naţional-cultural, a dezvoltării pe toate planurile a relaţiilor organizaţiilor celor două state cu conaţionalii din străinătate şi uniunile acestora;
    c) informarea opiniei publice a statului de reşedinţă cu privire la istoria şi cultura, la politica internă şi externă ale statului lor, la evenimentele ce au loc în viaţa socială şi economică;
    d) acordarea de sprijin în stabilirea de contacte şi în extinderea colaborării dintre organizaţiile de creaţie, cultural-educaţionale, ştiinţifice şi profesionale ale celor două state;
    e) acordarea de sprijin în studierea limbilor oficiale ale celor două state;
    f) utilizarea posibilităţilor de informare ale Institutului şi Centrului în interesul creării de condiţii favorabile pentru extinderea colaborării tehnico-ştiinţifice şi culturale a celor două state;
    g) sprijinirea stabilirii şi dezvoltării relaţiilor de parteneriat între oraşe şi unităţi administrativ-teritoriale ale României şi Federaţiei Ruse;
    h) organizarea activităţii de informare şi promovare în domeniul culturii, ştiinţei şi tehnicii.
    ART. 5
    1. Institutul şi Centrul, în conformitate cu atribuţiile ce le revin pe baza legislaţiei statului trimiţător şi cu obiectivele prezentului acord:
    a) constituie bănci de date privind schimburile culturale, ştiinţifice şi educaţionale, organizează conferinţe, simpozioane, seminarii, consultări privind colaborarea internaţională în domeniile umanist, ştiinţific, cultural;
    b) oferă servicii de informare şi consultare organizaţiilor interesate şi cetăţenilor statului de reşedinţă interesaţi în stabilirea de contacte cu organizaţii cultural-educaţionale, ştiinţifice, de învăţământ şi profesionale ale statelor lor;
    c) desfăşoară o activitate de informare în domeniul cultural-educaţional în rândul conaţionalilor din statul de reşedinţă;
    d) acordă sprijin în schimbul de grupuri profesionale;
    e) sprijină organizarea de manifestări ale unor ansambluri artistice şi ale unor interpreţi individuali, artişti sau oameni de cultură, organizează vizionări de filme de televiziune şi de cinema;
    f) organizează expoziţii de opere de artă, de carte, de fotografie, de creaţie populară şi altele;
    g) înfiinţează consilii şi cluburi cu acces liber pentru diferite activităţi cu atragerea în activitatea lor a reprezentanţilor de vază ai societăţii civile şi a cercurilor de afaceri locale, a unor personalităţi remarcabile din domeniul ştiinţei, culturii şi mass-media;
    h) organizează cursuri de studiere a limbii, culturii şi istoriei naţionale ale statului lor, acordă sprijin metodic cercetătorilor şi profesorilor de limbă şi literatură care lucrează în instituţiile de învăţământ şi cercetare ale statului de reşedinţă;
    i) acordă sprijin în selectarea şi trimiterea la studii în statele lor, inclusiv cu acordarea de burse cetăţenilor statului de reşedinţă;
    j) sprijină activitatea asociaţiilor şi cluburilor absolvenţilor de instituţii de învăţământ ale statului lor în statul de reşedinţă, contribuie la menţinerea legăturilor unor astfel de asociaţii şi cluburi cu aceste instituţii de învăţământ şi, de asemenea, organizează seminarii de ridicare a nivelului profesional pentru absolvenţii din rândul cetăţenilor statului de reşedinţă;
    k) asigură servicii de bibliotecă şi alte servicii informaţionale pentru organizaţiile şi cetăţenii statului de reşedinţă;
    l) colaborează cu asociaţiile şi societăţile de prietenie, cu instituţiile de învăţământ, culturale şi de cercetare ştiinţifică ale statului de reşedinţă, cu centrele de cultură şi informare din terţe state, dau în folosinţă temporară, cu titlu gratuit, o parte a spaţiilor ocupate pentru organizarea de activităţi în scopul realizării prezentului acord.
    2. Institutul şi Centrul pot desfăşura şi alte tipuri de activităţi care să corespundă scopurilor prezentului acord, în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţă.
    3. Institutul şi Centrul pot desfăşura diferite acţiuni şi în afara sediilor lor, în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţă.
    ART. 6
    Fiecare parte recunoaşte Institutului sau Centrului celeilalte părţi dreptul de a îndeplini, în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţă, acte juridice necesare pentru realizarea obiectivelor enumerate în articolul 4 al prezentului acord, respectiv:
    a) să deschidă conturi bancare;
    b) să încheie contracte;
    c) să deţină ştampilă şi formulare-tipizate;
    d) să intenteze procese în instanţă şi să participe la proceduri judiciare în calitate de reclamant sau pârât;
    e) să exercite alte drepturi şi să îşi asume alte obligaţii necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite în prezentul acord.
    ART. 7
    Părţile asigură liberul acces al publicului la manifestările organizate de Institut şi Centru.
    ART. 8
    Institutul şi Centrul nu au ca scop obţinerea de profit din desfăşurarea activităţii lor. În acelaşi timp, pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli, acestea pot:
    a) percepe o plată pentru participarea la manifestările pe care le organizează, pentru cursurile de limbă şi pentru alte tipuri de activităţi;
    b) vinde publicaţii periodice, cataloage, afişe, programe, cărţi, tablouri şi reproduceri, materiale audio-video, precum şi materiale didactice, indiferent de modalitatea de înregistrare a informaţiei, alte obiecte care au tangenţă cu manifestările pe care le organizează, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie încălcate normele activităţii comerciale, legislaţia fiscală şi vamală a statului de reşedinţă şi drepturile deţinătorilor de proprietate intelectuală;
    c) avea în incintele Institutului sau Centrului librării, chioşcuri de suveniruri, cafenele şi cofetării, în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţă.
    ART. 9
    1. Părţile, conform legislaţiei statului de reşedinţă, se ajută una pe cealaltă în crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea Institutului şi Centrului şi realizarea activităţii lor.
    2. Lucrările de proiectare, construcţie şi amenajare a clădirilor (localurilor) Institutului şi Centrului, după obţinerea aprobărilor necesare, se realizează de către partea trimiţătoare, în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţă. În acest sens, funcţionarii împuterniciţi ai statului trimiţător au dreptul să desemneze independent antreprenorii pentru efectuarea lucrărilor respective.
    ART. 10
    Regimul fiscal aplicabil Institutului şi Centrului, precum şi personalului Institutului şi Centrului este reglementat de legislaţia statului de reşedinţă şi de Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Moscova la 27 septembrie 1993.
    ART. 11
    Fiecare parte, pe baza principiului de reciprocitate, în conformitate cu legislaţia statului ei şi, în cazul României, cu legislaţia Uniunii Europene, scuteşte Institutul şi Centrul celeilalte părţi de plata taxelor vamale pentru bunurile importate temporar, cu obligaţia de a le exporta înapoi, cu condiţia ca acele bunuri să fie necesare Institutului şi Centrului pentru desfăşurarea activităţii sale în conformitate cu prezentul acord.
    Bunurile importate temporar pot fi înstrăinate pe teritoriul statului de reşedinţă numai în condiţiile de achitare a taxelor vamale şi îndeplinirii altor cerinţe stabilite prin legislaţia statului de reşedinţă şi, în cazul României, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.
    ART. 12
    1. Fiecare parte îşi rezolvă singură problemele de angajare a personalului Institutului sau Centrului său.
    2. Personalul poate fi constituit din cetăţeni ai statului trimiţător, ai statului de reşedinţă sau ai unui stat terţ. În ultimul caz, numirea trebuie să fie convenită cu organele competente ale statului de reşedinţă şi se face în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează încadrarea în muncă pe teritoriul statului de reşedinţă.
    3. Directorul şi directorul adjunct ai Institutului sau Centrului sunt numiţi de autorităţile statului părţii trimiţătoare menţionate la articolul 2 al prezentului acord şi beneficiază, pe bază de reciprocitate, de statut diplomatic. Părţile îşi notifică în mod corespunzător prin canalele diplomatice numirea şi statutul acestora.
    4. Fiecare parte va notifica celeilalte părţi, pe canale diplomatice, membrii personalului trimişi sau angajaţi ai Institutului sau Centrului, precum şi despre începerea şi încetarea activităţii acestora.
    ART. 13
    Fiecare parte, în conformitate cu legislaţia statului său şi cu principiul reciprocităţii, eliberează în cel mai scurt timp posibil vize de intrare pentru personalul detaşat al Institutului sau Centrului celeilalte părţi şi pentru membrii de familie ai acestora, care locuiesc împreună cu ei pe durata detaşării, precum şi, după caz, permise de şedere.
    ART. 14
    1. Personalul Institutului sau Centrului, precum şi membrii de familie, care sunt cetăţeni ai statului trimiţător şi nu şi-au stabilit domiciliul pe teritoriul statului de reşedinţă, sunt supuşi legislaţiei statului trimiţător în materie de dreptul muncii.
    2. Personalului Institutului sau Centrului, care nu se încadrează la situaţiile prevăzute la alineatul 1, îi sunt aplicabile prevederile legislaţiei statului de reşedinţă în materie de dreptul muncii.
    ART. 15
    1. Fiecare parte, în conformitate cu legislaţia statului său, permite membrilor personalului Institutului sau Centrului statului trimiţător şi membrilor familiilor, care locuiesc împreună cu aceştia pe perioada mandatului de activitate în Institut ori Centru, importul temporar al bunurilor pentru uz personal şi familial, inclusiv bunurile necesare instalării, cu condiţia returnării acestora.
    Pentru partea română, în ceea ce priveşte introducerea pe teritoriul României a bunurilor prevăzute la articolul 11 şi articolul 15 alineatul 1, prin import temporar se înţelege regimul de admitere temporară cu exonerare totală de taxe vamale potrivit legislaţiei Uniunii Europene.
    2. Bunurile menţionate în prezentul articol pot fi înstrăinate pe teritoriul statului de reşedinţă numai cu condiţia plăţii taxelor vamale şi îndeplinirii cerinţelor stabilite prin legislaţia acestui stat.
    3. Prevederile prezentului articol nu se aplică membrilor personalului Institutului sau Centrului care sunt cetăţeni ai statului de reşedinţă sau persoanelor care au reşedinţa permanentă pe teritoriul lui.
    ART. 16
    Divergenţele ce pot apărea între părţi privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate pe calea negocierilor.
    ART. 17
    1. Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile îşi comunică îndeplinirea procedurilor interne corespunzătoare, necesare pentru intrarea sa în vigoare.
    2. Prezentul acord se încheie pe termen de 5 ani şi va fi prelungit în mod automat, pentru perioade succesive de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părţi nu îl denunţă, în scris, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate.

    Semnat la Moscova la data de 9 iulie 2013, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi rusă, ambele texte fiind egal autentice.


            PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI
               TITUS CORLĂŢEAN,
         ministrul afacerilor externe

      PENTRU GUVERNUL FEDERAŢIEI RUSE
             SERGHEI LAVROV,
         ministrul afacerilor externe

                  _______
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016