Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 82 din 2 februarie 2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale pentru primarul comunei Apold, judetul Mures, din data de 13 martie 2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 82 din 2 februarie 2011  pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale pentru primarul comunei Apold, judetul Mures, din data de 13 martie 2011    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 82 din 2 februarie 2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale pentru primarul comunei Apold, judetul Mures, din data de 13 martie 2011

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 125 alin. (1) şi al <>art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Se aprobã Programul calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfãşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Apold, judeţul Mureş, din data de 13 martie 2011, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ----------------
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                     p. Preşedintele Autoritãţii Electorale
                                  Permanente,
                                 Marian Muhuleţ

    Bucureşti, 2 februarie 2011.
    Nr. 82.


    ANEXĂ

                            PROGRAMUL CALENDARISTIC
                   privind realizarea acţiunilor referitoare
        la organizarea şi desfãşurarea alegerilor locale parţiale pentru
       primarul comunei Apold, judeţul Mureş, din data de 13 martie 2011┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ Termenul de │ │ │ │
│crt.│realizare potrivit │ │ │ │
│ │ <>Legii nr. 67/2004 │ │ │ │
│ │ pentru alegerea │ │ Cine │ Modalitatea │
│ │ autoritãţilor │ │ realizeazã │ de │
│ │ administraţiei │ │ acţiunea │ realizare │
│ │ publice locale, │ Acţiunea │ │ │
│ │ republicatã, cu │ │ │ │
│ │ modificãrile şi │ │ │ │
│ │ completãrile │ │ │ │
│ │ ulterioare │ │ │ │
│ │ (articolul) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 1.│Cu cel puţin 35 de │Stabilirea şi aducerea la │Guvernul │Hotãrâre care se │
│ │zile înaintea │cunoştinţa publicã a datei │ │publicã în │
│ │votãrii │desfãşurãrii alegerilor │ │Monitorul Oficial│
│ │4 februarie 2011 │ │ │al României, │
│ │Art. 9 alin. (2) │ │ │Partea I │
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 2.│În termen de douã │Numerotarea circumscripţiei │Prefectul │Prin ordin │
│ │zile de la stabi- │electorale │ │ │
│ │lirea datei alege- │ │ │ │
│ │rilor, dar nu mai │ │ │ │
│ │târziu de │ │ │ │
│ │5 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 11 alin. (1) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 3.│Cu o zi înainte de │Întocmirea listelor cu magis- │Preşedintele │ │
│ │desemnare │traţi şi alţi jurişti care │tribunalului, │ │
│ │12 februarie 2011 │participã la tragerea la sorţi│prefectul, cu │ │
│ │Art. 24 alin. (5) │pentru desemnarea preşedinte- │participarea │ │
│ │şi (7) │lui biroului electoral de │reprezentanţi- │ │
│ │ │circumscripţie şi a locţiito- │lor partidelor │ │
│ │ │rului acestuia │politice │ │
│ │ │Completarea listei prevãzute │Prefectul, la │ │
│ │ │la art. 24 alin. (5) cu alte │propunerea │ │
│ │ │persoane care se bucurã de │primarului │ │
│ │ │prestigiu în faţa locuitori- │ │ │
│ │ │lor, care nu fac parte din │ │ │
│ │ │niciun partid politic şi au │ │ │
│ │ │cel puţin studii medii │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 4.│Cu cel puţin 24 de │Aducerea la cunoştinţa publicã│Preşedintele │Anunţ în presã şi│
│ │ore înainte de data│a datei şedinţei în care se va│tribunalului │afişare la uşa │
│ │şedinţei │efectua tragerea la sorţi a │ │instanţei │
│ │12 februarie 2011 │preşedintelui biroului electo-│ │ │
│ │Art. 24 alin. (8) │ral de circumscripţie şi a │ │ │
│ │ │locţiitorului acestuia │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 5.│În termen de cel │Delimitarea şi numerotarea │Primarul │Prin dispoziţie │
│ │mult 10 zile de la │secţiilor de votare; aducerea │ │Prin afişare │
│ │stabilirea datei │la cunoştinţa publicã a deli- │ │ │
│ │alegerilor, dar nu │mitãrii şi numerotãrii secţi- │ │ │
│ │mai târziu de │ilor de votare şi a numero- │ │ │
│ │13 februarie 2011 │tãrii circumscripţiei │ │ │
│ │Art. 12 şi 15 │electorale │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 6.│În termen de cel │Desemnarea preşedintelui │Preşedintele │Tragere la sorţi │
│ │mult 10 zile de la │biroului electoral de circum- │tribunalului │ │
│ │stabilirea datei │scripţie şi a locţiitorului │ │ │
│ │alegerilor, cel mai│acestuia │ │ │
│ │târziu │ │ │ │
│ │13 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 24 alin. (5) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 7.│În termen de 24 de │Punerea la dispoziţia parti- │Preşedintele │În scris │
│ │ore de la solici- │delor politice, alianţelor │tribunalului, │ │
│ │tare, dupã │politice sau a alianţelor │împreunã cu │ │
│ │13 februarie 2011 │electorale, la solicitarea │prefectul │ │
│ │Art. 24 alin. (11) │scrisã a acestora, a listei │ │ │
│ │ │cuprinzând datele necesare ale│ │ │
│ │ │preşedintelui biroului elec │ │ │
│ │ │toral de circumscripţie şi ale│ │ │
│ │ │locţiitorului acestuia pentru │ │ │
│ │ │a fi contactaţi, precum şi │ │ │
│ │ │adresa şi numãrul de telefon │ │ │
│ │ │al sediului biroului electoral│ │ │
│ │ │de circumscripţie. │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 8.│În termen de o zi │Aducerea la cunoştinţa publicã│Prefectul │Prin afişare şi │
│ │de la constituire, │a sediului biroului electoral │ │prin orice alt │
│ │dar nu mai târziu │de circumscripţie şi a progra-│ │mijloc de publi- │
│ │de │mului de activitate al │ │citate │
│ │14 februarie 2011 │acestuia │ │ │
│ │Art. 27 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 9.│În termen de 24 de │Completarea biroului electoral│Preşedintele │În ordinea │
│ │ore de la consti- │de circumscripţie cu reprezen-│biroului elec- │descrescãtoare a │
│ │tuire, dar nu mai │tanţii propuşi de organiza- │toral de cir- │numãrului cumulat│
│ │târziu de │ţiile judeţene ale partidelor │cumscripţie │de senatori şi │
│ │14 februarie 2011 │politice parlamentare care │ │deputaţi ai │
│ │Art. 34 alin. (2) │depun candidat la funcţia de │ │fiecãrui partid │
│ │ │primar │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 10.│În termen de 24 de │Comunicarea cãtre biroul │Primarul │În scris │
│ │ore de la consti- │electoral de circumscripţie a │ │ │
│ │tuirea biroului │numãrului de alegãtori │ │ │
│ │electoral de cir- │rezultat din listele electo- │ │ │
│ │cumscripţie, dar nu│rale permanente şi complemen- │ │ │
│ │mai târziu de │tare │ │ │
│ │14 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 22 alin. (1) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 11.│În termen de 24 de │Formularea contestaţiilor │Persoanele │În scris │
│ │ore de la desemnare│privind desemnarea preşedin- │interesate │ │
│ │dar nu mai târziu │telui biroului electoral de │ │ │
│ │de │circumscripţie şi a locţii- │ │ │
│ │14 februarie 2011 │torului acestuia │ │ │
│ │Art. 39 alin. (1) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 12.│În termen de 24 de │Formularea contestaţiilor │Persoanele │În scris │
│ │ore de la comple- │privind completarea biroului │interesate │ │
│ │tare, dar nu mai │electoral de circumscripţie │ │ │
│ │târziu de │ │ │ │
│ │15 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 39 alin. (1) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 13.│În termen de o zi │Soluţionarea contestaţiilor │Tribunalul │Hotãrâre defini- │
│ │de la înregistrare,│privind desemnarea preşedin- │ │tivã şi │
│ │dar nu mai târziu │telui biroului electoral de │ │irevocabilã │
│ │de │circumscripţie şi a locţiito- │ │ │
│ │15 februarie 2011 │rului acestuia │ │ │
│ │Art. 31 alin. (6) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 14.│În termen de o zi │Soluţionarea contestaţiilor │Tribunalul │Hotãrâre defini- │
│ │de la înregistrare,│privind completarea biroului │ │tivã şi │
│ │dar nu mai târziu │electoral de circumscripţie │ │irevocabilã │
│ │de │ │ │ │
│ │16 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 31 alin. (6) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 15.│În termen de 5 zile│Comunicarea de cãtre partidele│Partidele poli-│În scris │
│ │de la constituirea │politice, organizaţiile cetã- │tice, organiza-│ │
│ │biroului electoral │ţenilor aparţinând minoritã- │ţiile cetãţe- │ │
│ │de circumscripţie, │ţilor naţionale, alianţele │nilor aparţi- │ │
│ │dar nu mai târziu │politice şi alianţele electo- │nând minoritã- │ │
│ │de │rale biroului electoral de │ţilor naţionale, │
│ │17 februarie 2011 │circumscripţie a semnelor │alianţele po- │ │
│ │Art. 56 alin. (1) │electorale │litice şi ali- │ │
│ │ │ │anţele electo- │ │
│ │ │ │rale │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 16.│În urmãtoarea zi │Aducerea la cunoştinţa publicã│Biroul elec- │Prin afişare şi │
│ │dupã expirarea │a semnelor electorale │toral de cir- │prin orice alt │
│ │termenului pentru │ │cumscripţie │mijloc de publi- │
│ │comunicarea sem- │ │ │citate │
│ │nelor electorale │ │ │ │
│ │18 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 56 alin. (7) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 17.│În termen de 18 │Punerea la dispoziţia │Direcţia pentru│Proces-verbal │
│ │zile de la data │primarului a listelor │Evidenţa Per- │ │
│ │stabilirii zilei │electorale permanente şi a │soanelor şi │ │
│ │alegerilor, cel mai│listelor electorale │Administrarea │ │
│ │târziu la data de │complementare │Bazelor de Date│ │
│ │21 februarie 2011 │ │din cadrul │ │
│ │Art. 16 alin. (1) │ │Ministerului │ │
│ │şi art. 22^1 │ │Administraţiei │ │
│ │ │ │şi Internelor │ │
│ │ │ │şi Oficiul │ │
│ │ │ │Român pentru │ │
│ │ │ │Imigrãri │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 18.│Cel mai târziu cu │DEPUNEREA CANDIDATURILOR │Partidele poli-│În scris, în 4 │
│ │20 de zile înainte │ │tice, alianţele│exemplare │
│ │de data desfãşurã- │ │politice, ali- │ │
│ │rii alegerilor, dar│ │anţele electo- │ │
│ │nu mai târziu de │ │rale, organiza-│ │
│ │21 februarie 2011 │ │ţiile cetãţeni-│ │
│ │Art. 44 şi 45 │ │lor aparţinând │ │
│ │ │ │minoritãţilor │ │
│ │ │ │naţionale care │ │
│ │ │ │participã la │ │
│ │ │ │alegeri, candi-│ │
│ │ │ │daţii indepen- │ │
│ │ │ │denţi │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 19.│Cel mai târziu cu │Solicitarea acordãrii timpilor│Partidele poli-│În scris │
│ │20 de zile înaintea│de antenã cãtre conducerile │tice, alianţele│ │
│ │datei alegerilor, │posturilor de radiodifuziune │politice, ali- │ │
│ │dar nu mai târziu │şi televiziune publice şi │anţele electo- │ │
│ │de │private sau, dupã caz, ale │rale,candidaţii│ │
│ │21 februarie 2011 │studiourilor teritoriale ale │independenţi şi│ │
│ │Art. 65 alin. (6) │acestora │organizaţiile │ │
│ │ │ │cetãţenilor │ │
│ │ │ │aparţinând │ │
│ │ │ │minoritãţilor │ │
│ │ │ │naţionale │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 20.│În termen de 24 de │Afişarea candidaturilor │Biroul │Prin afişare la │
│ │ore de la înregis- │acceptate │electoral de │sediul biroului │
│ │trare, dar nu mai │ │circumscripţie │electoral de │
│ │târziu de │ │ │circumscripţie │
│ │22 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 50 alin. (3) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 21.│În termen de 24 de │Formularea de contestaţii │Candidaţii, │În scris │
│ │ore de la respin- │împotriva respingerii │partidele poli-│ │
│ │gere, dar nu mai │candidaturilor │tice, alianţele│ │
│ │târziu de │ │politice sau │ │
│ │22 februarie 2011 │ │alianţele │ │
│ │Art. 52 alin. (2) │ │electorale care│ │
│ │ │ │au propus │ │
│ │ │ │candidatura │ │
│ │ │ │respectivã │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 22.│În termen de 24 de │Soluţionarea contestaţiilor │Judecãtoria │Hotãrâre │
│ │ore de la înregis- │formulate împotriva respin- │ │ │
│ │trare, dar nu mai │gerii candidaturilor │ │ │
│ │târziu de │ │ │ │
│ │23 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 52 alin. (5) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 23.│În termen de cel │Formularea de contestaţii │Cetãţenii, │În scris │
│ │mult 24 de ore de │împotriva acceptãrii unor │partidele poli-│ │
│ │la afişarea candi- │candidaturi │tice, alianţele│ │
│ │daturii, dar nu mai│ │politice şi │ │
│ │târziu de │ │alianţele │ │
│ │23 februarie 2011 │ │electorale │ │
│ │Art. 52 alin. (1) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 24.│În termen de 24 de │Declararea recursului împo- │Candidaţii, │În scris │
│ │ore de la pronun- │triva hotãrârii pronunţate în │partidele poli-│ │
│ │ţare, dar nu mai │cazul respingerii candidaturii│tice, alianţele│ │
│ │târziu de │ │politice şi │ │
│ │24 februarie 2011 │ │alianţele │ │
│ │Art. 52 alin. (6) │ │electorale care│ │
│ │ │ │au propus │ │
│ │ │ │candidatura │ │
│ │ │ │respectivã │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 25.│În termen de 24 de │Soluţionarea contestaţiilor │Judecãtoria │Hotãrâre │
│ │ore de la înregis- │formulate împotriva acceptãrii│ │ │
│ │trare, dar nu mai │candidaturilor │ │ │
│ │târziu de │ │ │ │
│ │24 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 52 alin. (5) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 26.│În termen de 24 de │Declararea recursului împo- │Cetãţenii, par-│În scris │
│ │ore de la pronun- │triva hotãrârii pronunţate în │tidele politice│ │
│ │ţare, dar nu mai │cazul acceptãrii candidaturii │alianţele poli-│ │
│ │târziu de │ │tice şi alian- │ │
│ │25 februarie 2011 │ │ţele electorale│ │
│ │Art. 52 alin. (6) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 27.│În termen de 24 de │Soluţionarea recursului │Tribunalul │Hotãrâre defini- │
│ │ore de la înregis- │declarat împotriva hotãrârii │ │tivã şi │
│ │trare, dar nu mai │pronunţate în soluţionarea │ │irevocabilã │
│ │târziu de │contestaţiei privind respin- │ │ │
│ │25 februarie 2011 │gerea candidaturii │ │ │
│ │Art. 52 alin. (6) │ │ │ │
│ │şi (7) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 28.│Pânã la rãmânerea │Comunicarea cãtre prefect a │Biroul │În scris │
│ │definitivã a candi-│semnelor electorale în vederea│electoral de │ │
│ │daturilor, dar nu │imprimãrii lor pe buletinele │circumscripţie │ │
│ │mai târziu de │de vot │ │ │
│ │25 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 56 alin. (7) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 29.│Pânã la începerea │Stabilirea locurilor speciale │Primarul │Prin dispoziţie │
│ │campaniei electo- │pentru afişaj electoral │ │ │
│ │rale, dar nu mai │ │ │ │
│ │târziu de │ │ │ │
│ │25 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 76 alin. (1) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 30.│În termen de 5 zile│Punerea la dispoziţia parti- │Primarul │În scris │
│ │de la primirea │delor politice, alianţelor │ │ │
│ │listelor electorale│politice şi alianţelor electo-│ │ │
│ │permanente şi com- │rale, la cererea şi pe chel- │ │ │
│ │plementare, dar nu │tuiala acestora, a copiilor de│ │ │
│ │mai târziu de │pe listele electorale perma- │ │ │
│ │25 februarie 2011 │nente, precum şi de pe listele│ │ │
│ │Art. 16 alin. (2) │electorale suplimentare │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 31.│În termen de 24 de │Soluţionarea recursului │Tribunalul │Hotãrâre defini- │
│ │ore de la înregis- │declarat împotriva hotãrârii │ │tivã şi │
│ │trare, dar nu mai │pronunţate asupra contestaţiei│ │irevocabilã │
│ │târziu de │privind admiterea candidaturii│ │ │
│ │26 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 52 alin. (6) │ │ │ │
│ │şi (7) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 32.│Dupã expirarea │RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A │Biroul │Proces-verbal │
│ │termenului de │CANDIDATURILOR │electoral de │ │
│ │depunere a candi- │ │circumscripţie │ │
│ │daturilor, la care │ │ │ │
│ │se adaugã, dacã │ │ │ │
│ │este cazul, │ │ │ │
│ │termenele prevãzute│ │ │ │
│ │la art. 52, dar nu │ │ │ │
│ │mai târziu de │ │ │ │
│ │26 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 53 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 33.│Cu 15 zile înainte │ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE│ │ │
│ │de data desfãşurã- │ │ │ │
│ │rii alegerilor │ │ │ │
│ │26 februarie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 61 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 34.│Imediat dupã rãmâ- │Stabilirea numãrului de ordine│Preşedintele │Prin tragere la │
│ │nerea definitivã a │de pe buletinul de vot, în │biroului │sorţi │
│ │candidaturilor, dar│prezenţa reprezentanţilor │electoral de │ │
│ │nu mai târziu de │partidelor politice, alian- │circumscripţie │ │
│ │27 februarie 2011 │ţelor politice, alianţelor │ │ │
│ │Art. 55 alin. (8) │electorale care depun │ │ │
│ │şi (12) │candidaturi │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 35.│În termen de 24 de │Centralizarea candidaturilor │Biroul │În scris │
│ │ore de la întocmire│depuse de partidele politice, │electoral de │ │
│ │dar nu mai târziu │alianţele politice, alianţele │circumscripţie │ │
│ │de │electorale şi organizaţiile │ │ │
│ │27 februarie 2011 │cetãţenilor aparţinând mino- │ │ │
│ │Art. 37 alin. (1) │ritãţilor naţionale şi comu- │ │ │
│ │lit. f) │nicarea situaţiei centralizate│ │ │
│ │ │cãtre Societatea Românã de │ │ │
│ │ │Televiziune şi Societatea │ │ │
│ │ │Românã de Radiodifuziune (dupã│ │ │
│ │ │rãmânerea definitivã a │ │ │
│ │ │candidaturilor) │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 36.│Cel mai târziu pânã│Stabilirea timpilor de antenã │Societatea │În funcţie de │
│ │la │pentru partidele politice │Românã de │ponderea deţinutã│
│ │28 februarie 2011 │parlamentare, alianţele │Televiziune şi │în Parlament │
│ │Art. 65 alin. (3) │acestora şi organizaţiile │Societatea │ │
│ │ │cetãţenilor aparţinând mino- │Românã de │ │
│ │ │ritãţilor naţionale reprezen- │Radiodifuziune │ │
│ │ │tate în Parlament │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 37.│În termen de 24 de │Comunicarea cãtre prefect a │Preşedintele │În scris │
│ │ore de la efectua- │ordinii pentru înscrierea pe │biroului │ │
│ │rea tragerii la │buletinul de vot a candida- │electoral de │ │
│ │sorţi, dar nu mai │ţilor la funcţia de primar, │circumscripţie │ │
│ │târziu de │precum şi a ordinii pentru │ │ │
│ │28 februarie 2011 │candidaţii independenţi │ │ │
│ │Art. 55 alin. (11) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 38.│În termen de 24 de │Calcularea timpilor de antenã │Societatea │În funcţie de │
│ │ore de la primirea │acordaţi partidelor politice, │Românã de │situaţia listelor│
│ │comunicãrii date- │alianţelor politice, alianţe- │Televiziune şi │complete │
│ │lor, dar nu mai │lor electorale şi candidaţilor│Societatea │prezentate │
│ │târziu de │independenţi, la serviciile de│Românã de │ │
│ │28 februarie 2011 │radiodifuziune şi de televi- │Radiodifuziune │ │
│ │Art. 65 alin. (1) │ziune, inclusiv la studiourile│ │ │
│ │şi (2) │teritoriale ale acestora │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 39.│Cel mai târziu în │Întocmirea listei cu jurişti │Prefectul, la │ │
│ │data de │şi alte persoane propuse de │propunerea │ │
│ │7 martie 2011 │primar care au, de regulã, cel│primarului │ │
│ │Art. 28 alin. (2) │puţin studii medii şi nu fac │ │ │
│ │şi (4) │parte din niciun partid │ │ │
│ │ │politic, din care vor fi │ │ │
│ │ │desemnaţi preşedintele birou- │ │ │
│ │ │lui electoral al secţiei de │ │ │
│ │ │votare şi locţiitorul acestuia│ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 40.│Dupã tipãrirea │Prezentarea unui exemplar al │Prefectul │ │
│ │primului tiraj al │buletinului de vot membrilor │ │ │
│ │buletinului de vot,│biroului electoral de │ │ │
│ │dar nu mai târziu │circumscripţie │ │ │
│ │de 7 martie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 57 alin. (3) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 41.│Cel mai târziu cu │TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT │Biroul │ │
│ │5 zile înainte de │ │electoral de │ │
│ │data alegerilor │ │circumscripţie,│ │
│ │8 martie 2011 │ │prin grija │ │
│ │Art. 57 alin. (1) │ │prefectului │ │
│ │şi (4) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 42.│Cel mai târziu cu │Desemnarea preşedinţilor │Preşedintele │Tragere la sorţi │
│ │5 zile înainte de │birourilor electorale ale │tribunalului │ │
│ │data alegerilor, │secţiilor de votare şi a │ │ │
│ │dar nu mai târziu │locţiitorilor acestora │ │ │
│ │de 8 martie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 28 alin. (6) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 43.│În termen de 24 de │Comunicarea cãtre preşedintele│Organizaţiile │În scris │
│ │ore de la desemna- │biroului electoral de circum- │judeţene ale │ │
│ │rea preşedintelui │scripţie a reprezentanţilor │partidelor │ │
│ │biroului electoral │partidelor politice în birou- │politice parla-│ │
│ │al secţiei de │rile electorale ale secţiilor │mentare care │ │
│ │votare, dar nu mai │de votare │depun candidat │ │
│ │târziu de │ │la funcţia de │ │
│ │9 martie 2011 │ │primar │ │
│ │Art. 28 alin. (8) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 44.│De îndatã ce pri- │Comunicarea cãtre preşedintele│Preşedintele │În scris │
│ │meşte comunicarea │biroului electoral al secţiei │biroului │ │
│ │reprezentanţilor │de votare a reprezentanţilor │electoral de │ │
│ │partidelor politice│partidelor politice în birou- │circumscripţie │ │
│ │în birourile elec- │rile electorale ale secţiilor │ │ │
│ │torale ale secţi- │de votare │ │ │
│ │ilor de votare, dar│ │ │ │
│ │nu mai târziu de │ │ │ │
│ │9 martie 2011 │ │ │ │
│ │Art. 28 alin. (8) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 45.│În termen de 24 de │Completarea biroului electoral│Preşedintele │Proces-verbal │
│ │ore de la desemna- │al secţiei de votare cu repre-│biroului │În ordine │
│ │rea preşedintelui, │zentanţi propuşi de organiza- │electoral al │descrescãtoare a │
│ │dar nu mai târziu │ţiile judeţene ale partidelor │secţiei de │numãrului cumulat│
│ │de 9 martie 2011 │politice parlamentare care │votare │de senatori şi │
│ │Art. 34 alin. (4) │depun candidat la funcţia de │ │deputaţi ai │
│ │ │primar │ │fiecãrui partid │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 46.│În termen de 24 de │Formularea contestaţiilor │Persoanele │În scris │
│ │ore de la desem- │privind desemnarea preşedin- │interesate │ │
│ │nare, dar nu mai │telui biroului electoral al │ │ │
│ │târziu de │secţiei de votare, respectiv │ │ │
│ │9 martie 2011 │a locţiitorului acestuia │ │ │
│ │Art. 39 alin. (1) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 47.│Imediat dupã tipã- │Preluarea de la prefect a │Prefectul, │Proces-verbal │
│ │rire, dar nu mai │buletinelor de vot de cãtre │primarul, │ │
│ │târziu de │primar împreunã cu preşedin- │preşedintele │ │
│ │9 martie 2011 │tele biroului electoral de │biroului elec- │ │
│ │Art. 58 alin. (1) │circumscripţie │toral de │ │
│ │ │ │circumscripţie │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 48.│În termen de 24 de │Formularea contestaţiilor │Persoanele │În scris │
│ │ore de la comple- │privind completarea biroului │interesate │ │
│ │tare, dar nu mai │electoral al secţiei de votare│ │ │
│ │târziu de │cu reprezentanţi propuşi de │ │ │
│ │10 martie 2011 │organizaţiile judeţene ale │ │ │
│ │Art. 39 alin. (1) │partidelor politice parlamen- │ │ │
│ │şi art. 34 alin.(4)│tare care depun candidat la │ │ │
│ │ │funcţia de primar │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 49.│Cu 3 zile înainte │Comunicarea cãtre biroul │Primarul │În scris │
│ │de data alegerilor │electoral de circumscripţie a │ │ │
│ │10 martie 2011 │numãrului definitiv de │ │ │
│ │Art. 22 alin. (2) │alegãtori, pe baza datelor │ │ │
│ │ │cuprinse în copiile de pe │ │ │
│ │ │listele electorale permanente,│ │ │
│ │ │în copiile de pe listele │ │ │
│ │ │electorale complementare şi │ │ │
│ │ │în lista suplimentarã │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 50.│În termen de douã │Afişarea unui buletin de vot, │Primarul, │ │
│ │zile de la expira- │vizat şi anulat de preşedin- │preşedintele │ │
│ │rea termenului de │tele biroului electoral de │biroului │ │
│ │imprimare, dar nu │circumscripţie, la sediul │electoral de │ │
│ │mai târziu de │primãriei, al biroului elec- │circumscripţie │ │
│ │10 martie 2011 │toral de circumscripţie şi al │ │ │
│ │Art. 59 │biroului electoral al secţiei │ │ │
│ │ │de votare │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 51.│În termen de o zi │Soluţionarea contestaţiilor │Biroul │Hotãrâre defini- │
│ │de la înregistrare,│privind desemnarea preşedin- │electoral de │tivã şi │
│ │dar nu mai târziu │telui biroului electoral al │circumscripţie │irevocabilã │
│ │de 10 martie 2011 │secţiei de votare, respectiv │ │ │
│ │Art. 39 alin. (2) │a locţiitorului acestuia │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 52.│În termen de o zi │Soluţionarea contestaţiilor │Biroul │Hotãrâre defini- │
│ │de la înregistrare,│privind completarea biroului │electoral de │tivã şi │
│ │dar nu mai târziu │electoral al secţiei de votare│circumscripţie │irevocabilã │
│ │de 11 martie 2011 │cu reprezentanţi propuşi de │ │ │
│ │Art. 39 alin. (2) │organizaţiile judeţene ale │ │ │
│ │şi art. 34 alin.(4)│partidelor politice parlamen- │ │ │
│ │ │tare care depun candidat la │ │ │
│ │ │funcţia de primar │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 53.│Cu douã zile │Transmiterea copiilor de pe │Primarul │ │
│ │înainte de data │listele electorale permanente │ │ │
│ │alegerilor │şi complementare, în douã │ │ │
│ │11 martie 2011 │exemplare, precum şi a liste- │ │ │
│ │Art. 16 alin. (6) │lor electorale suplimentare │ │ │
│ │şi art. 22^2 alin. │birourilor electorale ale │ │ │
│ │(3) │secţiilor de votare │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 54.│În termen de cel │Comunicarea cãtre biroul │Primarul │În scris │
│ │mult 24 de ore de │electoral al secţiei de votare│ │ │
│ │la efectuarea │a modificãrilor fãcute în │ │ │
│ │modificãrilor │lista electoralã permanentã │ │ │
│ │Art. 16 alin. (8) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 55.│În termen de 24 de │Comunicarea cãtre preşedintele│Biroul │Preşedintele │
│ │ore de la pronun- │tribunalului a hotãrârii prin │electoral de │tribunalului va │
│ │ţare, dar nu mai │care se admite contestaţia │circumscripţie │face o nouã │
│ │târziu de │privind desemnarea preşedin- │ │desemnare. │
│ │11 martie 2011 │telui biroului electoral al │ │ │
│ │Art. 39 alin. (3) │secţiei de votare, respectiv a│ │ │
│ │ │locţiitorului acestuia │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 56.│În ziua de sâmbãtã │ÎNCHEIEREA CAMPANIEI │ │ │
│ │care precedã data │ELECTORALE │ │ │
│ │alegerilor │ │ │ │
│ │12 martie 2011 - │ │ │ │
│ │ora 7,00 │ │ │ │
│ │Art. 61. │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 57.│Cel mai târziu în │Predarea buletinelor de vot │Primarul, │Proces-verbal │
│ │preziua alegerilor │preşedinţilor birourilor │împreunã cu │ │
│ │12 martie 2011 │electorale ale secţiilor de │preşedintele │ │
│ │Art. 58 alin. (1) │votare │biroului elec- │ │
│ │ │ │toral de │ │
│ │ │ │circumscripţie │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 58.│În ajunul zilei │Prezentarea preşedintelui şi a│Preşedintele şi│ │
│ │alegerilor │membrilor biroului electoral │membrii birou- │ │
│ │12 martie 2011 - │al secţiei de votare la sediul│lui electoral │ │
│ │ora 18,00 │acesteia şi luarea mãsurilor │al secţiei de │ │
│ │Art. 78 alin. (3) │pentru asigurarea ordinii şi │votare │ │
│ │şi (4) │corectitudinii operaţiunilor │ │ │
│ │ │de votare şi a pazei în jurul │ │ │
│ │ │localului de vot │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 59.│În ziua alegerilor │Verificarea de cãtre preşe- │Preşedintele şi│ │
│ │13 martie 2011 - │dintele biroului electoral al │membrii birou- │ │
│ │ora 6,00 │secţiei de votare, în prezenţa│lui electoral │ │
│ │Art. 79 alin. (1) │celorlalţi membri, a existen- │al secţiei de │ │
│ │şi (2) │ţei materialelor necesare │votare │ │
│ │ │votãrii (urne, liste electo- │ │ │
│ │ │rale, formulare de liste │ │ │
│ │ │electorale suplimentare, │ │ │
│ │ │ştampile, tuşiere etc.), │ │ │
│ │ │sigilarea urnelor prin apli- │ │ │
│ │ │carea ştampilei de control a │ │ │
│ │ │secţiei de votare şi aplicarea│ │ │
│ │ │ştampilei de control a secţiei│ │ │
│ │ │de votare pe ultima paginã a │ │ │
│ │ │buletinelor de vot │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 60.│În data de │ÎNCEPEREA VOTĂRII │ │ │
│ │13 martie 2011 - │ │ │ │
│ │ora 7,00 │ │ │ │
│ │Art. 81 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 61.│În data de │ÎNCHIDEREA VOTĂRII │ │ │
│ │13 martie 2011 - │ │ │ │
│ │ora 21,00 │ │ │ │
│ │Art. 81 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 62.│Dupã încheierea │Numãrarea voturilor, încheie- │Preşedintele │ │
│ │votãrii │rea proceselor-verbale şi │biroului elec- │ │
│ │13 martie 2011 - │întocmirea dosarelor cu │toral al secţiei │
│ │ora 21,00 │rezultatele votãrii │de votare, │ │
│ │Art. 92 alin. (1) │ │membri ai │ │
│ │ │ │biroului │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 63.│În termen de 24 de │Formularea de cereri pentru │Partidele poli-│Cerere motivatã, │
│ │ore de la închi- │anularea alegerilor │tice, alianţele│însoţitã de │
│ │derea votãrii: cel │ │politice, │dovezile pe care │
│ │mai târziu în │ │alianţele │se întemeiazã │
│ │14 martie 2011 - │ │electorale sau │ │
│ │ora 21,00 │ │candidaţii │ │
│ │Art. 37 alin. (3) │ │independenţi │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 64.│În termen de douã │Soluţionarea cererilor pentru │Judecãtoria │Hotãrâre defini- │
│ │zile de la înregis-│anularea alegerilor │ │tivã şi │
│ │trarea sesizãrilor │ │ │irevocabilã │
│ │şi contestaţiilor │ │ │ │
│ │Art. 31 alin. (4) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 65.│În cel mult 24 de │Predarea de cãtre preşedintele│Preşedintele │Proces-verbal │
│ │ore de la încheie- │biroului electoral al secţiei │biroului │Transportul se │
│ │rea votãrii │de votare, a dosarelor cu │electoral al │face cu pazã │
│ │14 martie 2011 - │rezultatele votãrii, biroului │secţiei de │militarã. │
│ │ora 21,00 │electoral de circumscripţie │votare, împre- │ │
│ │Art. 92 alin. (1) │ │unã cu cel │ │
│ │şi (2) │ │puţin 2 membri │ │
│ │ │ │ai biroului │ │
│ │ │ │electoral al │ │
│ │ │ │secţiei de │ │
│ │ │ │votare, stabi- │ │
│ │ │ │liţi prin │ │
│ │ │ │tragere la sorţi │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 66.│În termen de 24 de │Totalizarea voturilor şi │Biroul │Transmiterea │
│ │ore de la primirea │atribuirea mandatelor. Înain- │electoral de │dosarului se face│
│ │tuturor proceselor-│tarea dosarului privind │circumscripţie │în vederea │
│ │verbale de la biro-│alegerea primarului la │ │validãrii │
│ │urile electorale │judecãtorie │ │mandatelor. │
│ │ale secţiilor de │ │ │ │
│ │votare │ │ │ │
│ │15 martie 2011 - │ │ │ │
│ │ora 21,00 │ │ │ │
│ │Art. 94 alin. (1) │ │ │ │
│ │şi art. 99 alin.(5)│ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 67.│Începând cu │Aducerea la cunoştinţa publicã│Biroul │Prin orice mijloc│
│ │14 martie 2011 - │a rezultatului alegerilor │electoral de │de publicitate │
│ │ora 21,00, │ │circumscripţie │ │
│ │respectiv │ │ │ │
│ │15 martie 2011 - │ │ │ │
│ │ora 21,00 │ │ │ │
│ │Art. 100 alin. (6) │ │ │ │
└────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘    NOTĂ:
    Dacã este cazul organizãrii turului al II-lea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc dupã o sãptãmânã de la desfãşurarea primului tur, în data de 20 martie 2011.

                                 ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016