Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 804 din 16 octombrie 2013  privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complexul Sportiv National Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 804 din 16 octombrie 2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complexul Sportiv National "Lia Manoliu", precum si pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complexul Sportiv National "Lia Manoliu"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867, 869 şi art. 874 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 80 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă încetarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", având datele de identificare prevăzute la poziţia nr. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2003 privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, unor federaţii sportive naţionale, cu modificările ulterioare.
    ART. 3
    Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în scopul realizării obiectivului de investiţii "Renovarea Patinoarului artificial Mihai Flamaropol".
    ART. 4
    Consiliul General al Municipiului Bucureşti, astfel cum rezultă din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 240 din 26 septembrie 2013, menţine destinaţia actuală a imobilului Patinoar artificial "Mihai Flamaropol", asigură gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi a unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia şi reface Patinoarul artificial "Mihai Flamaropol", în condiţiile impuse de normativele şi standardele internaţionale în vigoare, precum şi realizează spaţii adiacente necesare practicării activităţilor specifice.
    ART. 5
    Ministerul Tineretului şi Sportului verifică şi controlează periodic, prin Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", modul de folosire a imobilelor transmise în conformitate cu destinaţia acestora.
    ART. 6
    În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 2 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu".
    ART. 7
    (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotare.
    (3) Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul şi pasivul, conform situaţiei contabile şi juridice la data predării.
    ART. 8
    Consiliul General al Municipiului Bucureşti se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilelor solicitate pentru transmitere.
    ART. 9
    Ministerul Tineretului şi Sportului va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 10
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţia nr. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2003 privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, unor federaţii sportive naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 19 decembrie 2003, cu modificările ulterioare.


            PRIM-MINISTRU
         VICTOR-VIOREL PONTA

                    Contrasemnează:
                    ───────────────
         Ministrul tineretului şi sportului,
                   Nicolae Bănicioiu

                p. Viceprim-ministru,
           ministrul dezvoltării regionale
             şi administraţiei publice,
                    Shhaideh Sevil,
                   secretar de stat

                  Viceprim-ministru,
             ministrul finanţelor publice,
                  Daniel Chiţoiu

              Ministrul delegat pentru buget,
                      Liviu Voinea


    Bucureşti, 16 octombrie 2013.
    Nr. 804.


    ANEXA 1

                           DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
      Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional
            "Lia Manoliu" care îşi actualizează valoarea de inventar


┌────┬──────┬────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Nr. │Codul de│ Denumirea │ Locul unde este │ Persoana │ Caracteristicile tehnice│ Valoarea │
│crt.│M.F.P.│clasi- │ imobilului │ situat imobilul │juridică în a │ ale imobilelor │de inven- │
│ │ │ficare │ │ │ cărei │ │tar actua-│
│ │ │ │ │ │administrare se │ │lizată a │
│ │ │ │ │ │ află imobilul │ │imobilului│
│ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ 1 │ 34188│ 8.26.02│Patinoar artificial│Ţara: România; │Statul român şi │C1 = suprafaţă construită│ 4.606.827│
│ │ │ │"Mihai Flamaropol" │judeţul: municipiul│în administrarea│la sol 7.727 mp şi │ │
│ │ │ │ │Bucureşti; │Ministerului │suprafaţă desfăşurată │ │
│ │ │ │ │sectorul 2, │Tineretului şi │de 9.238 mp. │ │
│ │ │ │ │bd. Basarabia │Sportului │CF 216359 │ │
│ │ │ │ │nr. 35 │(CUI 26604620) │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ 2 │ 34198│ 8.26.02│Uzină pentru frig │Ţara: România; │Statul român şi │C3 = Suprafaţă construită│ 82.123│
│ │ │ │şi răcitoare de apă│judeţul: municipiul│în administrarea│la sol şi desfăşurată de │ │
│ │ │ │ │Bucureşti; │Ministerului │323 mp │ │
│ │ │ │ │sectorul 2, │Tineretului şi │C4 = Suprafaţă construită│ │
│ │ │ │ │bd. Basarabia │Sportului │la sol şi desfăşurată de │ │
│ │ │ │ │nr. 35 │(CUI 26604620) │107 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 216359 │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ 3 │ 34199│ 8.26.02│Casă de bilete │Ţara: România; │Statul român şi │C5 = Suprafaţă construită│ 23.841│
│ │ │ │ │judeţul: municipiul│în administrarea│la sol şi desfăşurată de │ │
│ │ │ │ │Bucureşti; │Ministerului │19 mp │ │
│ │ │ │ │sectorul 2, │Tineretului şi │C6 = Suprafaţă construită│ │
│ │ │ │ │bd. Basarabia │Sportului │la sol şi desfăşurată de │ │
│ │ │ │ │nr. 35 │(CUI 26604620) │8 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 216359 │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ 4 │34204 │ 8.26.02│ Vestiare │Ţara: România; │Statul român şi │C2 = Suprafaţă construită│ 205.272│
│ │(par- │ │ │judeţul: municipiul│în administrarea│la sol şi desfăşurată de │ │
│ │ţial) │ │ │Bucureşti; │Ministerului │62 mp │ │
│ │ │ │ │sectorul 2, │Tineretului şi │C7 = Suprafaţă construită│ │
│ │ │ │ │bd. Basarabia │Sportului │la sol şi desfăşurată de │ │
│ │ │ │ │nr. 35 │(CUI 26604620) -│283 mp │ │
│ │ │ │ │ │Complexul │CF 216359 │ │
│ │ │ │ │ │Sportiv Naţional│ │ │
│ │ │ │ │ │"Lia Manoliu" │ │ │
│ │ │ │ │ │(CUI 4203890) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────────┴─────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 2

                                DATELE DE IDENTIFICARE
         ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi
           din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului -
             Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" în domeniul public al
              municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General
                             al Municipiului Bucureşti


┌──────┬───────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Codul │ │ Denumirea │Persoana juridică │ Persoana juridică│ Caracteristici tehnice │ Valoarea │
│M.F.P.│ de │ Adresa │ imobilului │ de la care se │ la care se │ ale imobilelor │ de │
│ │clasi- │ │ │ transmite │ transmite │ │ inventar │
│ │ficare │ │ │ │ │ │ (lei) │
├──────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ 34188│8.26.02│Ţara: România; │Patinoar artificial│Domeniul public al │Domeniul public al│C1 = suprafaţă construită│ 4.606.827│
│ │ │judeţul: municipiul│"Mihai Flamaropol" │statului şi în │municipiului │la sol de 7.727 mp şi │ │
│ │ │Bucureşti; │ │administrarea │Bucureşti şi în │suprafaţă desfăşurată de │ │
│ │ │sectorul 2, │ │Ministerului │administrarea │9.238 mp │ │
│ │ │bd. Basarabia │ │Tineretului şi │Consiliului │CF 216359 │ │
│ │ │nr. 35 │ │Sportului │General al │ │ │
│ │ │ │ │(CUI 26604620) │Municipiului │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
│ │ │ │ │ │CUI: 4267117 │ │ │
├──────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ 34198│8.26.02│Ţara: România; │Uzină pentru frig │Domeniul public al │Domeniul public al│C3 = Suprafaţă construită│ 82.123│
│ │ │judeţul: municipiul│şi răcitoare de apă│statului şi în │municipiului │la sol şi desfăşurată de │ │
│ │ │Bucureşti; │ │administrarea │Bucureşti şi în │323 mp │ │
│ │ │sectorul 2, │ │Ministerului │administrarea │C4 = Suprafaţă construită│ │
│ │ │bd. Basarabia │ │Tineretului şi │Consiliului │la sol şi desfăşurată de │ │
│ │ │nr. 35 │ │Sportului │General al │107 mp │ │
│ │ │ │ │(CUI 26604620) │Municipiului │CF 216359 │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
│ │ │ │ │ │CUI: 4267117 │ │ │
├──────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ 34199│8.26.02│Ţara: România; │Casă de bilete │Domeniul public al │Domeniul public al│C5 = Suprafaţă construită│ 23.841│
│ │ │judeţul: municipiul│ │statului şi în │municipiului │la sol şi desfăşurată de │ │
│ │ │Bucureşti; │ │administrarea │Bucureşti şi în │19 mp C6 = Suprafaţă │ │
│ │ │sectorul 2, │ │Ministerului │administrarea │construită la sol şi │ │
│ │ │bd. Basarabia │ │Tineretului şi │Consiliului │desfăşurată de 8 mp │ │
│ │ │nr. 35 │ │Sportului │General al │CF 216359 │ │
│ │ │ │ │(CUI 26604620) │Municipiului │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
│ │ │ │ │ │CUI: 4267117 │ │ │
├──────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
│ 34204│8.26.02│Ţara: România; │Vestiare şi │Domeniul public al │Domeniul public al│C2 = Suprafaţă construită│ 205.272│
│(par- │ │judeţul: municipiul│terenuri de tenis │statului şi în │municipiului │la sol şi desfăşurată de │ │
│ţial) │ │Bucureşti; │ │administrarea │Bucureşti şi în │62 mp │ │
│ │ │sectorul 2, │ │Ministerul │administrarea │C7 = Suprafaţă construită│ │
│ │ │bd. Basarabia │ │Tineretului şi │Consiliului │la sol şi desfăşurată de │ │
│ │ │nr. 35 │ │Sportului │General al │283 mp │ │
│ │ │ │ │CUI 26604620 │Municipiului │CF 216359 │ │
│ │ │ │ │Complexul Sportiv │Bucureşti │ │ │
│ │ │ │ │Naţional "Lia │CUI: 4267117 │ │ │
│ │ │ │ │Manoliu" │ │ │ │
│ │ │ │ │CUI 4203890 │ │ │ │
├──────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
│158647│8.26.02│Ţara: România; │Teren aferent │Statul român, │Domeniul public al│Suprafaţă totală: │30.784.505│
│ │ │judeţul: municipiul│Patinoar "Mihai │Ministerul │municipiului │26.319 mp │ │
│ │ │Bucureşti, │Flamaropol" │Tineretului şi │Bucureşti şi în │CF nr. 216359 │ │
│ │ │sectorul 2, │ │Sportului │administrarea │ │ │
│ │ │bd. Basarabia │ │CUI 26604620 │Consiliului │ │ │
│ │ │nr. 35 │ │Complexul Sportiv │General al │ │ │
│ │ │ │ │Naţional "Lia │Municipiului │ │ │
│ │ │ │ │Manoliu" │Bucureşti │ │ │
│ │ │ │ │CUI 4203890 │CUI: 4267117 │ │ │
└──────┴───────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴──────────┘

                      _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016