Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 800 din 8 iulie 2009  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, aflata in subordinea Ministerului Economiei    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 800 din 8 iulie 2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, aflata in subordinea Ministerului Economiei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 800 din 8 iulie 2009
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, aflatã în subordinea Ministerului Economiei
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gospodãrirea în siguranţã a deşeurilor radioactive, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, instituţie publicã de interes naţional, aflatã în subordinea Ministerului Economiei, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive reprezintã limite maxime şi nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.
(2) În cazul în care în cursul execuţiei bugetare se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor aprobate, Agenţia Naţionalã pentru Deşeuri Radioactive poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul economiei,
Adriean Videanu

Ministrul muncii,
familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 8 iulie 2009.
Nr. 800.


ANEXÃ


MINISTERUL ECONOMIEI
AGENŢIA NAŢIONALÃ PENTRU DEŞEURI RADIOACTIVE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pentru anul 2009


- mii lei -
┌────────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Cap./ │Subcap./ │Paragraf/ │ Denumirea indicatorilor │ Program │
│ Titlu │Articol │Alineat │ │ 2009 │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│C │ │ │Venituri nefiscale - TOTAL │ 74991│
│C1 󧓧.10 │ │Venituri din dobânzi │ 6208│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ 󧓧.10.03 │Alte venituri din dobânzi │ 6208│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│C2 │ │ │Vânzãri de bunuri şi servicii │ 68781│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓩.10 │ │Venituri din prestãri │ 56500│
│ │ │ │servicii şi alte activitãţi │ │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ 󧓩.10.08 │Venituri din prestãri servicii │ 56500│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓬.10 │ │DIVERSE VENITURI │ 30│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ 󧓬.10.50 │Alte venituri │ 30│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓭.10 │ │Transferuri voluntare, altele │ 12251│
│ │ │ │decât subvenţiile │ │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ 󧓭.10.50 │Alte transferuri voluntare │ 12251│
│ │ │ │(Fonduri externe neramb.) │ │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ II │ │ │VENITURI DIN CAPITAL │ 2│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓯.10 │ │Venituri din valorificarea unor │ 2│
│ │ │ │bunuri │ │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ 󧓯.10.01 │Venituri din valorificarea unor │ 2│
│ │ │ │bunuri ale instit. public │ │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI TOTAL │ 22402│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ 󧓉. CHELTUIELI CURENTE(10+20+55)│ 19492│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 10│ │ │Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL│ 3285│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓒.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 2363│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓒.02 │ │Cheltuieli salariale în naturã │ 150│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓒.03 │ │Contribuţii │ 772│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ 󧓒.03.01 │Contribuţii pentru asigurãri │ 585│
│ │ │ │sociale de stat │ │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ 󧓒.03.02 │Contribuţii pentru asigurãri │ 15│
│ │ │ │de şomaj │ │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ 󧓒.03.03 │Contribuţii pentru asigurãri │ 140│
│ │ │ │sociale de sãnãtate │ │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ 󧓒.03.04 │Contribuţii pentru asigurãri │ │
│ │ │ │de accidente de muncã şi boli │ │
│ │ │ │profesionale │ 12│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ 󧓒.03.05 │Prime de asigurãri de viaţã │ │
│ │ │ │plãtite de angajator pentru │ │
│ │ │ │angajaţi │ │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ 󧓒.03.06 │Contribuţii pt. concedii şi │ 20│
│ │ │ │indemnizaţii │ │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 20│ │ │Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII │ 16127│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓜.01 │ │Bunuri şi servicii │ 658│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓜.02 │ │Reparaţii curente │ 70│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓜.05 │ │Bunuri de natura obiectelor │ 100│
│ │ │ │de inventar │ │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓜.06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri│ 300│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓜.11 │ │Cãrţi şi publicaţii │ 50│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓜.12 │ │Consultanţã şi expertizã │ 100│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓜.13 │ │Pregãtire profesionalã │ 120│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓜.14 │ │Protecţia muncii │ 390│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓜.16 │ │Studii şi cercetãri │ 300│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓜.25 │ │Cheltuieli judiciare şi extra- │ │
│ │ │ │judiciare derivate din acţiuni │ │
│ │ │ │în reprezentarea intereselor │ │
│ │ │ │statului, potrivit dispoziţiilor│ │
│ │ │ │legale │ 30│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓜.30 │ │Alte cheltuieli │ 14005│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
󧓿 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧓿.02.01 │ │Contribuţii şi cotizaţii la │ │
│ │ │ │organisme internaţionale │ 80│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ 󧔎. CHELTUIELI DE CAPITAL(71+72)│ 2910│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 71│ │ │Titlul X. Active nefinanciare │ 2910│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 󧔏.01 │ │Active fixe (inclusiv reparaţii │ 2910│
│ │ │ │capitale) │ │
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ 󧔏.01.02 │Maşini, echipamente şi mijloace │ │
│ │ │ │de transport │ 220│
│ │ 󧔏.01.03 │Mobilier, aparaturã biroticã │ │
│ │ │ │şi alte active corporale │ 10│
│ │ │ │Alte active fixe (Studii pentru │ │
│ │ │ │DFDSMA acţiuni multianuale, │ │
│ │ │ │credit de angajament, din care: │ │
│ │ │ │lucrãri efectuate în anul 2008, │ │
│ │ 󧔏.01.30 �, 2010 - credit bugetar) │ 2680│
├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────────┴─────────────┘


------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice