Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 799 din 3 august 2011  pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 799 din 3 august 2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 19 septembrie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Hotãrârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Anexa nr. 11 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Amãrãşti" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    2. La anexa nr. 15 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Berbeşti", secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã dupã cum urmeazã:
    a) se abrogã urmãtoarele poziţii: 78-80, 95-97, 101 şi 102;
    b) se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 77, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã Dealu Aluniş - Dant - Târgu Gânguleşti", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 2.500 m, l = 6 m; Descript: pãmânt, extravilan; Adresa: oraşul Berbeşti, satul Dealu Aluniş şi Târgu Gânguleşti";
    - la poziţia nr. 84, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã Dealu Aluniş - Stramba - Dãmţeni", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 1.200 m, l = 6 m; Descript: pãmânt, extravilan; Adresa: oraşul Berbeşti, satele Dealu Aluniş şi Dãmţeni";
    - la poziţia nr. 94, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã Delureni - Balaci - Aglasau", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 7.000 m, l = 6 m; Descript: pãmânt, extravilan; Adresa: oraşul Berbeşti, satele Târgu Gânguleşti şi Dealu Aluniş".
    3. La anexa nr. 21 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernişoara", la secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 102 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 103 şi 104, conform anexei nr. 2.
    4. La anexa nr. 24 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Costeşti", la secţiunea I "Bunuri imobile", la poziţia nr. 4, coloana 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: teren aferent construcţiei, S = 2.537 mp; Adresa: comuna Costeşti, satul Bistriţa; Vecini: N - Exploatarea Minierã Râmnicu Vâlcea şi S.C. SAMARA - S.R.L., S, E - Exploatarea Minierã Râmnicu Vâlcea, V - DJ 646", iar coloana 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "938 lei".
    5. La anexa nr. 26 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dãeşti", secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    a) se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 67, coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 455 m, l = 4 m; Descript: pãmânt, intravilan, fãrã şanţuri; Adresa: comuna Dãeşti, satul Sâmbotin; Vecini: de la DC 18 la Vlãdescu Ion";
    - la poziţia nr. 86, coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 155 m, l = 4 m; Descript: pãmânt, intravilan, fãrã şanţuri; Adresa: comuna Dãeşti, satul Dãeşti; Vecini: DJ 703 L de la Ionescu la Neacşu";
    - la poziţia nr. 87, coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 135 m, l = 4 m; Descript: pietruit, intravilan, fãrã şanţuri; Adresa: comuna Dãeşti, satul Dãeşti; Vecini: DJ 703 L de la Olaru C. la Dumitrache";
    - la poziţia nr. 89, coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 326 m, l = 4 m; Descript: pietruit, intravilan, fãrã şanţuri; Adresa: comuna Dãeşti, satul Dãeşti; Vecini: DJ 703 L de la Gutoiu la Gabunea";
    b) dupã poziţia nr. 131 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 132-134, conform anexei nr. 3.
    6. La anexa nr. 56 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pãuşeşti", la secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 407 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 408 şi 409, conform anexei nr. 4.
    7. La anexa nr. 60 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietrari", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 66, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã "Dupã Pisc"", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 938 m, l = 6 m, extravilan, de pãmânt; Adresa: comuna Pietrari, satul Pietrari; Vecini: din DJ (Sima Constantin - DN 67) Nicula Ion";
    - la poziţia nr. 71, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã "Malul Alb"", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 2.500 m, l = 6 m extravilan, de pãmânt; Adresa: comuna Pietrari, satul Pietrari; Vecini: hotar Dealul Mare - la Bãrbãteşti";
    - la poziţia nr. 72, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã "Paltinet"", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 900 m, l = 6 m, extravilan, de pãmânt; Adresa: comuna Pietrari, satul Pietrari; Vecini: din Mohoara-Paltinet, Malul Alb";
    - la poziţia nr. 74, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã "Spatele Morii"", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 700 m, l = 6 m, extravilan, de pãmânt; Adresa: comuna Pietrari, satul Pietrari; Vecini: din DN 67 - Moara "La Mohoare"";
    - la poziţia nr. 81, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã "La Gorun"", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 400 m, l = 6 m, extravilan, de pãmânt; Adresa: comuna Pietrari, satul Pietrari; Vecini: de la Grajdul lui Matei la Lupu";
    - la poziţia nr. 82, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã "Noroaie"", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 1.769 m, l = 6 m, extravilan, de pãmânt; Adresa: comuna Pietrari, satul Pietrari; Vecini: de la Lupu, Valea Fântânii, Noroaie, Sângeret DC 153";
    - la poziţia nr. 93, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã "Aniniş"", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 1.000 m, l = 6 m, extravilan, de pãmânt; Adresa: comuna Pietrari, satul Pietrari; Vecini: Dealul Moteştilor - Valea Cortii";
    - la poziţia nr. 104, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã "Calea Dealului"", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 1.415 m, l = 6 m, extravilan, de pãmânt; Adresa: comuna Pietrari, satul Pietrarii de Sus; Vecini: de la Ivãnescu Elena - hotar Tomşani";
    - la poziţia nr. 111, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã "La Lac"", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 415 m, l = 6 m, extravilan, de pãmânt; Adresa: comuna Pietrari, satul Pietrarii de Sus; Vecini: de la Uscatu Dumitru - La Lac";
    - la poziţia nr. 112, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã "Sub Faţã"", iar coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 715 m, l = 6 m, extravilan, de pãmânt; Adresa: comuna Pietrari, satul Pietrarii de Sus; Vecini: de la Gãlbenuşi Ion - Dealul Tomşanilor".
    8. La anexa nr. 61 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Popeşti", la secţiunea I "Bunuri imobile", la poziţia nr. 18, coloana 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 4.800 m, l = 5 m, pietruit, şanţuri; Descript: pãmânt, zonã de siguranţã 10 m, intravilan, extravilan; Adresa: Meieni-Firijba", iar coloana 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "1.177.692 lei".
    9. La anexa nr. 63 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Racoviţa" secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    a) se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 51, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã La Turn", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 495 m, l = 5 m, S = 2.475 mp; Adresa: satul Blãnoiu, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea; Vecini: de la Blãnoiu pânã la Clocotici"; coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1999", coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "941,00 lei", iar coloana 7 va avea urmãtorul cuprins: "Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Hotãrârea Consiliului Local nr. 35/2010";
    - la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã (Capul Câmpului-Grãdini)", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 2.000 m, l = 5 m, S = 10.000 mp; Adresa: satul Racoviţa, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea; Vecini: Capul Câmpului-Grãdini", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1999", coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "3.800,00 lei", iar coloana 7 va avea urmãtorul cuprins: "Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Hotãrârea Consiliului Local nr. 35/2010";
    - la poziţia nr. 62, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã Spre Garã (Cãmin Cultural- Pasarela peste Olt)", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 450 m, l = 5 m, S = 2.250 mp; Adresa: satul Racoviţa, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea; Vecini: Cãmin Cultural-Pasarela peste Olt", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1999", coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "855,00 lei", iar coloana 7 va avea urmãtorul cuprins: "Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Hotãrârea Consiliului Local nr. 35/2010";
    - la poziţia nr. 77 coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã La Neagoe (DC 8 - Neagoe Ion)", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 445 m, l = 5 m, S = 2.225 mp; Adresa: satul Gruiu Lupului, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea; Vecini: DC 8 - Neagoe Ion", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1999", coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "486,00 lei", iar coloana 7 va avea urmãtorul cuprins: "Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Hotãrârea Consiliului Local nr. 35/2010";
    - la poziţia nr. 122, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolã Lutoare (E81-Pavel Ion)", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: L = 1.220 m, l = 5 m, S = 6.100 m; Adresa: satul Balota, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea; Vecini: E81 - Pavel Ion", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1999", coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "2.318,00 lei", iar coloana 7 va avea urmãtorul cuprins: "Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Hotãrârea Consiliului Local nr. 35/2010";
    b) dupã poziţia nr. 190 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 191 şi 192, conform anexei nr. 5.
    10. Anexa nr. 65 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Roşiile" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6.
    11. La anexa nr. 80 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tomşani",la secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 245 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile nr. 246-248, conform anexei nr. 7.
    12. La anexa nr. 86 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zãtreni", la secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 404 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 405-409, conform anexei nr. 8.
    ART. II
    Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
-----
    *) Anexele nr. 1-8 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 3 august 2011.
    Nr. 799.

                                     -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice