Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 781 din 10 septembrie 1996  privind stabilirea cantitatilor contingentate la exportul de produse lemnoase si a produselor lemnoase neadmise la export in anul 1996    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 781 din 10 septembrie 1996 privind stabilirea cantitatilor contingentate la exportul de produse lemnoase si a produselor lemnoase neadmise la export in anul 1996

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 12 septembrie 1996

    Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    Se aprobă lista produselor lemnoase şi cantităţile contingentate la export în anul 1996, cuprinse în anexa nr. 1, precum şi lista produselor lemnoase neadmise la export în anul 1996, cuprinse în anexa nr. 2.
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    În afară cantităţilor contingentate, se pot exporta, pe bază de licenţe de operaţiune, produse lemnoase prevăzute în anexa nr. 1, în cadrul unor contracte pentru construcţii-montaj şi realizarea de obiective complexe în străinătate. Licenţele se acordă de către Ministerul Comerţului, cu avizul Ministerului Industriilor sau al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, după caz.
    ART. 3
    Eliberarea licenţelor pentru exportul produselor lemnoase se va face în baza normelor elaborate şi aprobate de Ministerul Comerţului, cu consultarea Ministerului Industriilor, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Patronatului din Economia Forestieră.
    Au prioritate la exportul de cherestea de răşinoase agenţii economici care recoltează masa lemnoasă din doborâturile de vânt în zonele calamitate din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.
    Avizul privind provenienţa legală a masei lemnoase pentru cherestea şi lemn se va acorda de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, ţinând seama de prevederile alineatului precedent.
    Pentru celelalte produse lemnoase contingentate, cererile de licenţa vor fi însoţite de documente şi de declaraţia pe propria răspundere a producătorului privind provenienţa legală a masei lemnoase.
    Se admite numai exportul produselor lemnoase contingentate realizate din masa lemnoasă aprobată pentru recoltare în anul 1996 din pădurile proprietate publică a statului, conform prevederilor Legii nr. 34/1996. Fac excepţie produsele lemnoase realizate din masa lemnoasă afectată de doborâturi de vânt şi rupturi masive din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.
    ART. 4
    Încasarea contravalorii exportului de cherestea de răşinoase şi cherestea de fag se va face fie anticipat, fie la livrare, prin acreditiv documentar sau alte forme de plată garantate.
    Contingentul pentru cherestea se repartizează agenţilor economici care desfăşoară activităţi productive de exploatare şi/sau de prelucrare a lemnului proporţional cu masa lemnoasă exploatată şi/sau prelucrată. Aceştia pot realiza exportul de cherestea direct sau prin comisionari, situaţie în care valuta se va transfera comitentului.
    ART. 5
    Licenţele de export eliberate în baza Hotărârii Guvernului nr. 275/1996, având termen de valabilitate până la 31 august 1996, se prelungesc până la data de 31 decembrie 1996.
    Pentru cheresteaua de răşinoase şi cheresteaua de fag la care licenţele de export au fost eliberate pe bază de garanţie bancară de bună execuţie, agenţii economici au obligaţia să prezinte Ministerului Comerţului, până la data de 20 septembrie 1996, extinderea valabilităţii garanţiilor bancare de bună execuţie până la data de 15 martie 1997 pentru livrări cu destinaţia în Europa şi Orientul Mijlociu sau până la data de 15 aprilie 1997 pentru livrări cu alte destinaţii.
    ART. 6
    Licenţele de export eliberate în condiţiile prezentei hotărâri, având termen de valabilitate 31 decembrie 1996, se utilizează numai de titularii acestora, neputând fi transmise altui agent economic.


                                 PRIM-MINISTRU
                                NICOLAE VĂCĂROIU

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                           p. Ministrul industriilor,
                                Constantin Dicu,
                                secretar de stat

                             Ministrul comerţului,
                                Dan Ioan Popescu

                       p. Ministrul apelor, pădurilor şi
                              protecţiei mediului,
                               Marian Ianculescu,
                                secretar de stat

                    Ministru de stat, ministrul finanţelor,
                                Florin Georgescu

    Bucureşti, 10 septembrie 1996.
    Nr. 781.


    ANEXA 1

                                     LISTA
   produselor lemnoase şi a cantităţilor contingentate la export în anul 1996

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   Produsul Poziţia U.M. Cantitatea
                                                  tarifară
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cherestea, inclusiv elemente semifabricate
 De răşinoase - total 4407.10 mc 650.000
 - lipite prin îmbinare dinţată, chiar geluite
   sau şlefuite 4407.10.10
 - geluite 4407.10.30
 - şlefuite 4407.10.50
 - scândurele destinate fabricării creioanelor 4407.10.71
 - lemn de o lungime de până la 125 cm şi de o
   grosime de cel puţin 12,5 mm 4407.10.79
 - de molid din specia "Picea abies Karst"
   sau brad argintat (Abies alba Mill) 4407.10.91
 - de pin din specia "Pinus sylvestris L" 4407.10.93
 - Altele 4407.10.99
 De fag - total 4407.92 mc 230.000
 - lipite prin îmbinare dinţată, chiar geluite
   sau şlefuite 4407.92.10
 - geluite 4407.92.30
 - şlefuite 4407.92.50
 - Altele 4407.92.90
 De plop - total 4407.99.91 mc 30.000
 Lamele şi frize pentru parchet din stejar
 (prelucrate), neasamblate ex. 4409.20.91 mc 1.000
 Furnir din fag sub 1 mm ex. 4408.90.94 mc 250
 Furnir din fag peste 1 mm ex. 4408.90.98 mc 500
 Lăzi, lădiţe, coşuri, bidoane (din
 răşinoase, fag şi diverse esenţe tari) ex. 4415.10.10 mc 60.000
 Europaleţi, boxpaleţi (din răşinoase, fag
 şi diverse esenţe tari) ex. 4415.20.90 mc 20.000
 Cofraje pentru betonare 4418.40.00 mp 10.000
 Pastă chimică de lemn tratat cu dizolvanţi 4702.00.00 tone 5.000
 Pastă chimică de lemn (celuloză) semialbită
 sau albită de conifere 4703.21.00 tone 1.000
 Pastă chimică de lemn (celuloză) semialbită
 sau albită de foioase 4703.29.00 tone 20.000
 Lemn de plop (lemn de celuloză) ex. 4403.99.10 mc 1.000
 Altele (lemn de salcie, anin pentru
 celuloză) ex. 4403.99.80 mc 600
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    1. Cantităţile prevăzute mai sus includ şi cantităţile alocate în baza Hotărârii Guvernului nr. 275/1996.
    2. Pot fi avizate, de către Ministerul Comerţului, livrări de produse lemnoase prevăzute în această anexă, sub formă de donaţii realizate de către instituţii publice, în limita a maximum 0,1% din contingentele de mai sus.
    3. Produsele lemnoase din această anexă, utilizate ca ambalaje şi prevăzute în contract pentru mărfurile de export, nu se supun contingentării şi licenţierii.
    4. Cu "ex" s-au marcat situaţiile în care, din întreaga poziţie tarifară, este contingentat numai produsul sau grupa menţionată.


    ANEXA 2

                                     LISTA
              produselor lemnoase neadmise la export în anul 1996

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Poziţia Denumirea produsului
 crt. tarifară
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. 4401.10.00 Lemn de foc sub formă de trunchiuri, buşteni, ramuri,
                      vreascuri sau sub forme similare
   2. 4401.21.00 Lemn sub formă de plăci sau particule de conifere
   3. 4401.22.00 Altele decât conifere
   4. 4401.30.10 Rumeguş
   5. 4401.30.90 Altele - deşeuri şi resturi de lemn, chiar aglomerate sub
                      formă de buşteni, brichete, pelete sau sub forme similare
   6. 4403.10.10 Stâlpi de conifere (trataţi cu vopsea, creozot sau alţi
                      agenţi de conservare) de o lungime nu mai mică de 6 m, dar
                      nici mai mare de 18 m, cu circumferinţa bazei de peste 45
                      cm, dar nu mai mult de 90 cm, injectaţi sau altfel
                      impregnaţi într-un anumit grad
   7. 4403.10.91 De conifere
   8. 4403.10.99 Altele
   9. 4403.20.00 Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit, de
                      conifere
  10. 4403.91.00 De stejar (Quercus spp.)
  11. 4403.92.00 De fag (Fagus spp.)
  12. ex. 4403.99.10 De plop
  13. 4403.99.20 De castan
  14. ex. 4403.99.80 Altele
            44.04 Lemn despicat; prajini despicate; stâlpi, ţăruşi şi pari
                      de lemn, ascuţiţi, netăiaţi longitudinal; beţe cioplite
                      sau rotunjite sumar, dar netorsionate, necurbate, nici
                      altfel prelucrate, pentru bastoane, umbrele, mânere de
                      scule sau similare; atele, lame, benzi de lemn şi
                      produse similare.
  15. 4404.10.00 De conifere
  16. 4404.20.00 Altele decât de conifere
  17. ex. 4405.00.00 Lână de lemn
  18. 4406.10.00 Traverse de lemn pentru căi ferate sau similare,
                      neimpregnate
  19. 4409.90.00 Alte traverse de cale ferată sau similare
            44.07 Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit,
                      chiar geluit, şlefuit sau lipit prin îmbinare dinţată, de
                      o grosime care depăşeşte 6 mm.
  20. 4407.91.10 Lipite prin îmbinare dinţată, chiar geluite sau şlefuite,
                      din stejar
  21. 4407.91.31 Lamele şi frize pentru parchet din stejar, neasamblate
  22. 4407.91.39 Altele, din stejar
  23. 4407.91.50 Şlefuite, din stejar
  24. 4407.91.90 Altele
  25. ex. 4407.99.19 De nuc, paltin, cireş, ulm, frasin
  26. ex. 4407.99.39 De nuc, paltin, cireş, ulm, frasin
  27. ex. 4407.99.59 De nuc, paltin, cireş, ulm, frasin
  28. 4407.99.93 De nuc
  29. ex. 4407.99.99 Altele (paltin, cireş, ulm, frasin)
            44.08 Foi de placaj şi foi pentru furnir de placaj (chiar
                      îmbinate) şi alt lemn tăiat longitudinal, retezat sau
                      derulat; chiar geluit, şlefuit sau lipit prin îmbinare
                      dinţată, de o grosime care nu depăşeşte 6 mm.
  30. ex. 4408.90.94 Altele care să nu depăşească 1 mm, din stejar, cireş,
                      paltin, ulm, frasin, nuc
  31. ex. 4408.90.98 Altele care să depăşească 1 mm, din stejar, cireş,
                      paltin, ulm, frasin, nuc
            44.09 Lemn (inclusiv lamele şi frizele de parchet, neasamblate)
                      fasonat (sub formă de pene de uluc, fălţuit, nutuit,
                      rindeluit, cantuit, fasonat sau similare), chiar geluite,
                      şlefuite sau lipite prin îmbinare dinţată.
  32. ex. 4409.20.91 Lamele şi frize pentru parchet, neasamblate, prelucrate
                      din nuc, paltin, cireş, frasin, ulm
  33. ex. 4409.20.99 Altele (nuc, paltin, cireş, frasin, ulm)
  34. ex. 4412.99.90 Placaje furniruite cu stejar, nuc, paltin, frasin, ulm,
                      cireş
  35. ex. 4415.10.10 Lăzi, lădiţe, coşuri, bidoane (stejar, paltin, cireş, ulm,
                      frasin, nuc)
  36. ex. 4415.20.10 Palete simple din stejar, paltin, cireş, ulm, frasin, nuc
  37. ex. 4415.20.90 Altele (europaleţi, boxpaleţi din stejar, paltin, cireş,
                      ulm, frasin, nuc)
  38. ex. 4416.00.10 Lemn pentru doage, chiar tăiat pe cele două feţe
                      principale, dar neprelucrat altfel, din stejar
  39. ex. 4416.00.90 Altele, din stejar
  40. ex. 4418.90.00 Altele (părţi de şarpantă pentru construcţii, căpriori,
                      bile, manele)
          4701.00 Pastă mecanică din lemn
  41. 4701.00.10 Pastă termomecanică din lemn
  42. 4701.00.90 Altele
            47.03 Pastă chimică de lemn, tratată cu sodă sau sulfat, cu
                      excepţia pastei tratate cu dizolvanţi.
  43. 4703.11.00 De conifere
  44. 4703.19.00 Altele decât de conifere
            47.04 Pastă chimică de lemn, tratată cu sulfit, cu excepţia
                      pastei tratate cu dizolvanţi.
  45. 4704.11.00 De conifere - nealbită
  46. 4704.19.00 Altele decât de conifere - nealbită
  47. 4704.21.00 De conifere - semialbită şi albită
  48. 4704.29.00 Altele decât de conifere - semialbită şi albită
  49. 4705.00.00 Pastă semichimică de lemn
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Cu "ex" s-au marcat situaţiile în care, din întreaga poziţie tarifară, este neadmis temporar la export numai produsul sau grupa de produse menţionate.

                                     ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice