Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 771 din 1 iulie 2009  privind modificarea si completarea anexei nr. 3 la   Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 771 din 1 iulie 2009 privind modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 771 din 1 iulie 2009
privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
Anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind bunurile aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pãdurilor - ROMSILVA, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pãdurilor - ROMSILVA bunurile având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1.
2. Se modificã valoarea de inventar a bunurilor având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 2.
3. Se aprobã includerea în domeniul public al statului a bunurilor având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 3.
ART. II
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul agriculturii,
pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Ilie Sârbu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 1 iulie 2009.
Nr. 771.


ANEXA 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care se scot din inventarul bunurilor
din domeniul public al statului în vederea
corectãrii unor erori de înregistrare┌────────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────┐
│ Nr. │ Denumirea bunurilor │Valoare de│ Administratorul │
│ M.F.P. │ │ inventar │ bunurilor │
│ │ │ (lei) │ │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│ 148938 │DRUM FORESTIER VIIŞOARA │ 3860 │ │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 148939 │DRUM FORESTIER GOLUMBELU VALE │ 26 │ │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 148940 │DRUM FORESTIER GOLUMBELU │ 1430 │ │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 148941 │DRUM FORESTIER BALACI SCÂNDURA │ 1726 │ │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 148942 │DRUM FORESTIER LINTI │ 2980 │ │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 148943 │DRUM FORESTIER BRATOVOEŞTI │ 47655 │ │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ Ministerul Agriculturii,│
│ 148944 │DRUM FORESTIER VALEA HOŢULUI │ 29784 │Pãdurilor şi Dezvoltãrii │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ Rurale/Regia Naţionalã │
│ 148945 │DRUM FORESTIER VALEA HOŢULUI │ 43684 │ a Pãdurilor - ROMSILVA │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 148946 │DRUM FORESTIER GRÃJDANA │ 52619 │ │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 148947 │DRUM FORESTIER COSACU │ 19856 │ │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 148948 │DRUM FORESTIER ŢÂNŢÃRENI │ 33 │ │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 148949 │DRUM FORESTIER SADOVA │ 10630 │ │
├────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ 148950 │DRUM FORESTIER SADOVA │ 17 │ │
└────────┴────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────┘
ANEXA 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor din domeniul public al statului
pentru care se modificã valoarea
de inventar ca urmare a reevaluãrii┌────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┐
│ Nr. │ Denumirea bunului │ Administratorul │ Valoarea │
│ M.F.P. │ │ bunului │de inventar│
│ │ │ │actualizatã│
│ │ │ │ (lei) │
├────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ 11540 │DRUM FORESTIER BRATOVOIEŞTI │ │ 47.659 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 11541 │DRUM FORESTIER VALEA HOŢULUI │ │ 29.788 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 11542 │DRUM FORESTIER VALEA HOŢULUI │ │ 43.691 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 11543 │DRUM FORESTIER GRÃJDANA │ │ 52.630 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 11544 │DRUM FORESTIER COSACU │ Ministerul Agriculturii,│ 19.860 │
├────────┼───────────────────────────────┤Pãdurilor şi Dezvoltãrii ├───────────┤
│ 11546 │DRUM FORESTIER RACOVIŢA II │ Rurale - Regia Naţionalã│ 4.529 │
├────────┼───────────────────────────────┤ a Pãdurilor - ROMSILVA ├───────────┤
│ 11547 │DRUM FORESTIER URSOAIA I │ │ 3.001 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 11548 │DRUM FORESTIER URSOAIA II │ │ 5.487 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 11550 │DRUM FORESTIER PIRIA │ │ 16.862 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 11551 │DRUM FORESTIER VERBICIOARA │ │ 14.053 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152524 │TEREN FORESTIER │ │ 4.957,86 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152525 │TEREN FORESTIER │ │ 25.569.30 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152526 │TEREN FORESTIER │ │ 43.289,98 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152527 │TEREN FORESTIER │ │ 7.902,70 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152528 │TEREN FORESTIER │ �.568,22 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152529 │TEREN FORESTIER │ │ 57.099,54 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152530 │TEREN FORESTIER │ │ 21.832,28 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152531 │TEREN FORESTIER │ │ 18.513,40 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152532 │TEREN FORESTIER │ │ 75.950,79 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152533 │TEREN FORESTIER │ │ 52.019,87 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152534 │TEREN FORESTIER │ │ 11.427,47 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152535 │TEREN FORESTIER │ │ 92.124,03 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152536 │TEREN FORESTIER │ │ 38.629,51 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152537 │TEREN FORESTIER │ │ 7.225,75 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152538 │TEREN FORESTIER │ │ 46.492,58 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152539 │TEREN FORESTIER │ │ 49.261,87 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152540 │TEREN FORESTIER │ │ 45.625,45 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152541 │TEREN FORESTIER │ │ 9.747,07 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152542 │TEREN FORESTIER │ │ 40.498,63 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152543 │TEREN FORESTIER │ │ 19.686,89 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152544 │TEREN FORESTIER │ │ 31.080,04 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152545 │TEREN FORESTIER │ │ 35.170,52 │
├────────┼───────────────────────────────┤ ├───────────┤
│ 152546 │TEREN FORESTIER │ │ 45.025,93 │
└────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────┘
ANEXA 3

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor achiziţionate, în condiţiile legii,
care se includ în inventarul bunurilor
din domeniul public al statului

┌─────────────┬───────┬──────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│ Adminis- │Cod de │ Date de identificare │Adresa │ Anul │Valoare de│
│ tratorul │clasi- ├─────────────┬───────────┬────────┤ │dãrii în │ inventar │
│ bunurilor │ficare │ Denumirea │ Descrierea│ Vecini │ │folosinţã│ (lei) │
│ │ │ bunului │ tehnicã │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Ministerul 𗈜.04.01│Fond │Suprafaţa -│Conform │Judeţul│ 2006 �.492,78│
│Agriculturii,│ │forestier - �,2824 ha│amenaja-│ Dolj │ │ │
│Pãdurilor şi │ │achiziţionat │ │mentelor│ │ │ │
│Dezvoltãrii │ │conform │ │silvice │ │ │ │
│Rurale/Regia │ │art. 11 │ │ │ │ │ │
│Naţionalã │ │alin. (6) din│ │ │ │ │ │
│a Pãdurilor -│ │Codul silvic │ │ │ │ │ │
│ROMSILVA │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┘----------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice