Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 770 din 27 iulie 2011  pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economica si tehnica, semnat la Rio de Janeiro la 28 mai 2010    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 770 din 27 iulie 2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economica si tehnica, semnat la Rio de Janeiro la 28 mai 2010

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 16 august 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Se aprobã Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economicã şi tehnicã, semnat la Rio de Janeiro la 28 mai 2010.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                        Ministrul economiei, comerţului
                            şi mediului de afaceri,
                                   Ion Ariton

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                Anton Niculescu,
                                secretar de stat


    Bucureşti, 27 iulie 2011.
    Nr. 770.


                                     ACORD
                 între Guvernul României şi Guvernul Republicii
         Federative a Braziliei privind cooperarea economicã şi tehnicã

    Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei, denumite în continuare pãrţi contractante,
    conştiente de solidele relaţii economice tradiţionale, dezvoltate prin intermediul unei cooperãri fructuoase şi reciproc avantajoase, având o viziune comunã asupra problematicilor de interes reciproc,
    dorind sã stabileascã un cadru legal propice unui dialog constant pentru adoptarea mãsurilor adecvate în scopul dezvoltãrii relaţiilor economice şi tehnice în beneficiul ambelor state,
    hotãrâte sã consolideze, sã adânceascã şi sã diversifice relaţiile economice şi tehnice, astfel încât acestea sã atingã un potenţial optim, în beneficiul reciproc,
    recunoscând faptul cã parteneriatul economic are rolul de a dinamiza dialogul pe diferite aspecte economice de interes comun, susţinând dezvoltarea economicã a ambelor ţãri, îmbunãtãţirea eficienţei economice şi a nivelului de trai,
    convinse de faptul cã întãrirea cooperãrii dintre pãrţile contractante va crea noi oportunitãţi, precum şi un mediu stabil, favorabil colaborãrii economice şi tehnice,
    au convenit asupra celor ce urmeazã:

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    1. Pãrţile contractante, având în vedere potenţialul lor intern şi aspiraţiile economice pe termen lung, vor încuraja cooperarea bilateralã în toate domeniile de interes, în special în sectoarele economic şi tehnic.
    2. Obiectivele acestei cooperãri includ, printre altele:
    a) dezvoltarea şi prosperitatea propriilor industrii de profil;
    b) încurajarea cooperãrii economice şi a progresului tehnic;
    c) protecţia şi îmbunãtãţirea mediului înconjurãtor;
    d) contribuţia la dezvoltarea de ansamblu a propriilor economii, precum şi a nivelului de trai.
    ART. 2
    1. În conformitate cu prevederile prezentului acord, relaţiile economice se vor dezvolta prin promovarea activitãţilor cu caracter economic şi tehnic.
    2. Cooperarea în domeniile prezentate mai jos încurajeazã dezvoltarea contactelor de afaceri dintre companiile din cele douã ţãri, informarea reciprocã asupra legislaţiei în vigoare şi identificarea de proiecte concrete şi de domenii de interes potenţial pentru cooperarea bilateralã:
    a) industria siderurgicã;
    b) industria minierã;
    c) extracţia petrolului şi rafinare;
    d) industria auto (autovehicule şi componente);
    e) producţia de vagoane de marfã şi pasageri;
    f) industria aeronauticã şi componente, precum şi alte domenii de interes pentru pãrţile contractante.
    3. Se vor facilita schimbul de experienţã dintre experţi din sectorul public şi privat, tehnicieni, investitori şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, precum şi transferul de echipamente, materiale şi know-how necesare pentru implementarea activitãţilor la care face referire prezentul acord.

    CAP. II
    Comisia româno-brazilianã de cooperare economicã

    ART. 3
    1. Pãrţile contractante înfiinţeazã comisia româno-brazilianã de cooperare economicã, denumitã în continuare Comisia mixtã, în scopul promovãrii şi evaluãrii diverselor activitãţi economice, acţionând ca principal instrument de punere în practicã a prezentului acord.
    2. În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia mixtã poate solicita asistenţa funcţionarilor publici sau guvernamentali şi a experţilor aparţinând instituţiilor pãrţilor contractante şi poate constitui grupuri de lucru sau comitete ad-hoc ori permanente, însãrcinate cu atribuţii specifice.
    ART. 4
    Comisia mixtã lucreazã în sesiuni anuale sau ori de câte ori este necesar, alternativ, în fiecare ţarã, la propunerea uneia dintre pãrţile contractante.
    ART. 5
    Pentru a facilita implementarea şi îndeplinirea obiectivelor generale ale prezentului acord, Comisia mixtã va urmãri printre altele:
    a) evoluţia şi perspectivele relaţiilor economice bilaterale;
    b) încurajarea cooperãrii în domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor dintre companiile din cele douã ţãri şi prin identificarea de proiecte concrete şi de domenii de interes potenţial pentru cooperarea bilateralã;
    c) informarea comunitãţilor de afaceri cu privire la oportunitãţile de investiţii în ţara celeilalte pãrţi contractante;
    d) schimb de informaţii cu privire la legislaţia şi reglementãrile în vigoare care sunt legate sau afecteazã aplicarea prezentului acord;
    e) promovarea şi dezvoltarea cooperãrii economice în domeniul public şi privat, inclusiv a transferului de tehnologie, cu respectarea obligaţiilor internaţionale ale pãrţilor contractante, a legislaţiei şi reglementãrilor naţionale, precum şi a prioritãţilor politicii economice şi de dezvoltare;
    f) acţioneazã ca organ consultativ pentru pãrţile contractante în problematica aferentã cooperãrii economice, industriale, tehnice, propunând pãrţilor contractante mãsuri pentru dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale, aşa cum sunt ele definite în prezentul acord;
    g) evaluarea periodicã a implementãrii prezentului acord.
    ART. 6
    În vederea identificãrii şi facilitãrii oportunitãţilor de afaceri, precum şi a unor noi forme de cooperare economicã şi tehnicã, Comisia mixtã:
    a) sprijinã înfiinţarea şi funcţionarea de birouri de reprezentare, sucursale, filiale, camere mixte de comerţ şi alte entitãţi economice, în conformitate cu legislaţia pãrţilor contractante;
    b) promoveazã şi acordã sprijin misiunilor economice şi de investiţii, organizãrii de târguri, expoziţii, seminare, simpozioane şi alte activitãţi similare;
    c) încurajeazã instituţiile financiare şi bancare din statele pãrţilor contractante în vederea stabilirii de contacte şi pentru amplificarea cooperãrii dintre acestea, încurajeazã participarea întreprinderilor mici şi mijlocii la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, susţine activitãţile de investiţii, precum şi crearea de întreprinderi mixte şi sucursale.

    CAP. III
    Consultãri

    ART. 7
    1. În vederea soluţionãrii pe cale amiabilã a eventualelor divergenţe, partea contractantã interesatã poate solicita, în scris, organizarea unor consultãri în cadrul Comisiei mixte.
    2. Consultãrile se vor desfãşura într-un interval de maximum 30 de zile de la data primirii solicitãrii scrise.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 8
    1. Prezentul acord intrã în vigoare la data primirii ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi notificã reciproc îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.
    2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadã de 5 ani, reînnoibil prin tacitã reconducţiune pentru perioade consecutive de 5 ani, dacã niciuna dintre pãrţile contractante nu notificã celeilalte pãrţi, în scris, intenţia de a nu-i prelungi valabilitatea.
    ART. 9
    1. Fiecare parte contractantã poate denunţa acordul, notificând, în scris, celeilalte pãrţi intenţia sa.
    2. În acest caz, acordul îşi înceteazã valabilitatea în termen de 6 luni de la data primirii notificãrii.
    3. Denunţarea prezentului acord înainte de termen nu afecteazã proiectele sau contractele convenite în timpul perioadei sale de valabilitate.
    ART. 10
    1. Prezentul acord poate fi amendat sau modificat prin consimţãmântul reciproc al pãrţilor.
    2. Orice amendament sau modificare a prezentului acord va urma aceeaşi procedurã ca şi intrarea în vigoare a acordului.
    ART. 11
    1. Prevederile prezentului acord se aplicã fãrã a aduce atingere obligaţiilor internaţionale ale pãrţilor contractante. Prezentul acord se aplicã fãrã a aduce atingere obligaţiilor internaţionale ce decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene.
    2. Prezentul acord nu poate fi interpretat sau invocat cu scopul de a desfiinţa ori de a afecta, în vreun fel, obligaţiile ce decurg din orice acord încheiat între Comunitatea Europeanã sau Comunitatea Europeanã şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Federativã a Braziliei, pe de altã parte.

    Semnat la Rio de Janeiro la 28 mai 2010, în douã exemplare originale în limbile românã, portughezã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba englezã prevaleazã.

                           Pentru Guvernul României,
                               Teodor Baconschi,
                          ministrul afacerilor externe

               Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei,
                                 Celso Amorim,
                          ministrul relaţiilor externe


                                    -----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice