Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 762 din 1 iulie 2009  privind modificarea si completarea   Hotararii Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritatilor administratiei publice locale, in completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii in turism pe anul 2009    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 762 din 1 iulie 2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritatilor administratiei publice locale, in completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii in turism pe anul 2009

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 9 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 762 din 1 iulie 2009
privind modificarea şi completarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autoritãţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 9 iulie 2009


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã ,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
<>Hotãrârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autoritãţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 10 aprilie 2009, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Transferurile de fonduri de la bugetul Ministerului Turismului, capitolul 87.01 «Alte acţiuni economice», titlul «Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice», cãtre unitãţile administrativ-teritoriale prevãzute în anexã se vor face pe baza solicitãrilor acestora însoţite de contractul de achiziţie publicã încheiat între beneficiar şi executant în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Unitãţile administrativ-teritoriale prevãzute la alin. (1), beneficiare ale fondurilor, au obligaţia:
a) sã organizeze procedurile de achiziţii publice pentru atribuirea contractelor de servicii, bunuri sau lucrãri pentru finanţarea documentaţiilor tehnice, respectiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, alte studii de specialitate, precum şi a lucrãrilor de execuţie aferente programelor şi obiectivelor de investiţii în turism;
b) sã încheie contractele;
c) sã implementeze contractele;
d) sã efectueze plãţile."
2. Anexa se modificã şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul turismului,
Elena Gabriela Udrea

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 1 iulie 2009.
Nr. 762.

ANEXÃ
-----
(Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 426/2009 )
--------------------------------------------

LISTA
cuprinzând autoritãţile administraţiei publice locale
care beneficiazã de finanţarea proiectelor
de investiţii în turism pe anul 2009,
în completarea surselor proprii ale acestora┌────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ Unitatea │ Destinaţia │ Suma │
│crt.│ administrativ- │ │ alocatã │
│ │ teritorialã │ │ în 2009 │
│ │ │ │-mii lei-│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 1.│JUDEŢUL ALBA │TOTAL │ 2.255│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Construcţie baza salvamont Arieşeni │ 1.091│
│ │Alba │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local 𗈕. Restaurare şi amenajare zona porţii │ │
│ │Alba Iulia │de sud a castrului roman - cetatea │ │
│ │ │bastionarã Alba Carolina │ 1.164│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 2.│JUDEŢUL ARAD │TOTAL │ 3.360│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Amenajare ştrand termal "Neptun" din Arad │ 3.360│
│ │Arad │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 3.│JUDEŢUL ARGEŞ │TOTAL │ 3.096│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Construcţii refugii de creastã în masivul│ │
│ │Argeş │Fãgãraş │ │
│ │ 𗈖. Construcţii baze de salvare în masivul │ 3.096│
│ │ │Fãgãraş şi în masivul Piatra Craiului │ │
│ │ 𗈗. Reabilitare trasee turistice montane │ │
│ │ │în masivele Fãgãraş şi Piatra Craiului │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 4.│JUDEŢUL BIHOR │TOTAL │ 886│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Centre de sisteme de informare turisticã │ │
│ │Bihor │şi baze salvamont la Stâna de Vale şi la │ │
│ │ │Bãiţa - Vârtop │ 886│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 5.│JUDEŢUL BRAŞOV │TOTAL │ 31.675│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Modernizãri baze de salvare în munţii │ │
│ │Braşov │Bucegi, Fãgãraş şi Piatra Craiului - │ │
│ │ │Valea Mãlãieşti, Vârful Omu, Zãnoaga, │ │
│ │ │Valea Ciubotea, Valea Sâmbetei, Curmãtura │ │
│ │ 𗈖. Construcţii refugii montane în masivul │ 6.575│
│ │ │Bucegi şi în masivul Fãgãraş │ │
│ │ 𗈗. Reabilitare trasee turistice în masivul │ │
│ │ │Bucegi şi în masivul Fãgãraş │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Schi în România │ 9.500│
│ │Braşov │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Schi în România │ 13.500│
│ │Predeal │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Investiţii în infrastructura de schi (baza │ │
│ │Râşnov │biatlon şi schi fond şi complex trambuline │ │
│ │ │pentru sãrituri cu schiurile) │ 2.100│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 6.│JUDEŢUL │TOTAL │ 4.657│
│ │CARAŞ-SEVERIN │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Construcţie cabanã salvamont şi cabanã │ │
│ │Caraş-Severin │pentru centru de informare turisticã │ │
│ │ 𗈖. Construcţie refugiu montan │ 4.657│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 7.│JUDEŢUL CLUJ │TOTAL │ 8.119│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Construcţii centre de salvare în masivul │ │
│ │Cluj │Bihor Vlãdeasa - Serviciul public salvamont │ │
│ │ │Margãu - localitãţile Beliş, Doda Pilii, │ │
│ │ │Sãcuieu │ 1.819│
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Schi în Romania - comuna Bãişoara │ 6.300│
│ │Cluj │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 8.│JUDEŢUL CONSTANŢA │TOTAL │ 9.644│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Amenajarea unor centre de prevenţie, │ │
│ │Constanţa │tratament medical primar şi a punctelor │ │
│ │ │de salvamar din zona litoralã a judeţului │ │
│ │ │Constanţa │ 5.000│
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local 𗈕. Pasarela şi pontoane acostare ambarca- │ │
│ │Constanţa │ţiuni agrement în staţiunea Mamaia │ 4.644│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 9.│JUDEŢUL COVASNA │TOTAL │ 4.956│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local 𗈕. Reabilitarea cãilor de acces din parcul │ │
│ │Covasna │central al staţiunii şi centru de informare │ │
│ │ │turisticã │ 756 │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Reabilitarea infrastructurii de schi în zona│ │
│ │Sfântu Gheorghe │Şugaş-Bãi, municipiul Sfântu Gheorghe │ 4.200│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 10.│JUDEŢUL DÂMBOVIŢA │TOTAL │ 9.370│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Construcţii şi reabilitarea de cabane, │ │
│ │Dâmboviţa │refugii montane şi baze salvamont │ │
│ │ 𗈖. Refacerea sistemului de semnalizare pe │ │
│ │ │traseele montane │ 9.370│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 11.│JUDEŢUL HARGHITA │TOTAL │ 17.957│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local 𗈕. Construcţie complex balnear │ │
│ │Praid 𗈖. Reabilitare clãdire dispensar pentru │ │
│ │ │amenajarea unui centru de informare │ │
│ │ │turisticã │ 9.500│
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local 𗈕. Modernizarea, consolidarea şi extinderea │ │
│ │Bãile Tuşnad │clãdirii casei de culturã pentru amenajarea │ │
│ │ │unui complex balnear │ │
│ │ 𗈖. Amenajarea unui traseu pentru curã de │ │
│ │ │teren │ 4.687│
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Schi în România │ 3.770│
│ │Borsec │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 12.│JUDETUL GALATI │TOTAL │ 2.940│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Port ambarcaţiuni de agrement - Galaţi │ 2.940│
│ │Galaţi │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 13.│JUDEŢUL HUNEDOARA │TOTAL │ 28.458│
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Construcţii baze salvamont şi refugii │ │
│ │Hunedoara │montane în masivul Retezat - Râuşor, │ │
│ │ │Poiana Pelegii, Pietrele, Bucura, Paltina, │ │
│ │ │Stâna de Râu, Baleia │ 3.048│
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Schi în România │ 10.700│
│ │Vulcan │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Schi în România │ 14.800│
│ │Petroşani │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 14.│JUDEŢUL MARAMUREŞ │TOTAL │ 21.500│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean│Schi în România │ 10.500│
│ │Maramureş │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Schi în România │ 11.000│
│ │Cavnic │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 15.│JUDEŢUL MUREŞ │TOTAL │ 4.633│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local 𗈕. Amenajare lac de agrement în zona lacului│ │
│ │Sovata │Tineretului │ 4.633│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 16.│JUDEŢUL NEAMŢ │TOTAL │ 10.992│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Construcţii şi reabilitare de refugii │ 992│
│ │Neamţ │montane şi baze salvamont în masivul Ceahlãu│ │
│ │ 𗈖. Refacerea sistemului de semnalizare pe │ │
│ │ │traseele montane în masivul Ceahlãu │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local 𗈕. Dezvoltarea infrastructurii turistice │ │
│ │Piatra-Neamţ │de agrement pe masivele Cozla şi Pietricica │ 10.000│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 17.│JUDEŢUL PRAHOVA │TOTAL │ 32.637│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Construcţii baze salvamont în masivul │ │
│ │Prahova │Bucegi la Buşteni - Babele şi Sinaia - │ │
│ │ │Cota 1400 │ 1.862│
│ │ 𗈖. Construcţie centru de informare turisticã│ │
│ │ │a parcului natural Bucegi │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Schi în România │ 11.500│
│ │Azuga │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Schi în România │ 9.775│
│ │Buşteni │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Schi în România │ 9.500│
│ │Sinaia │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 18.│JUDEŢUL SIBIU │TOTAL │ 9.569│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Construcţie bazã salvamont Bâlea Lac │ │
│ │Sibiu 𗈖. Refacerea refugiilor montane şi a siste- │ │
│ │ │mului de semnalizare pentru trasee turistice│ │
│ │ │montane │ 1.069│
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local 𗈕. Amenajarea parcului balnear │ │
│ │Ocna Sibiului 𗈖. Modernizarea şi amenajarea salinelor │ │
│ │ │exterioare │ 8.500│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 19.│JUDEŢUL SUCEAVA │TOTAL │ 9.500│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local │Schi în România │ 9.500│
│ │Câmpulung │ │ │
│ │Moldovenesc │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 20.│JUDEŢUL TULCEA │TOTAL │ 25.500│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Judeţean𗈕. Amenajare plajã Sulina │ │
│ │Tulcea 𗈖. Miniporturi în localitãţile │ │
│ │ │Sfântu Gheorghe, Murighiol │ 25.500│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 21.│JUDEŢUL VÂLCEA │TOTAL │ 8.000│
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local 𗈕. Reabilitarea casei de culturã în vederea │ │
│ │Bãile Govora │amenajãrii muzeului balnear │ 5.500│
│ │ 𗈖. Construcţie centru de informare turisticã│ │
│ │ │şi bazã de kinetoterapie │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Local 𗈕. Centre de informare turisticã în locali- │ 2.500│
│ │Cãlimãneşti │tãţile Cãlimãneşti şi Cãciulata │ │
│ │ 𗈖. Amenajare traseu pentru curã de teren │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │TOTAL GENERAL: │ │ 249.704│
└────┴──────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┘------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice