Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 751 din 27 iulie 2011  pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 751 din 27 iulie 2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 august 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Anexele A.1 şi A.2 la Hotãrârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 şi 414 bis din 12 mai 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. II
    În cazul în care un echipament identificat ca "echipament nou" în coloana 1 din anexa A.1 sau ca transferat din anexa A.2 în anexa A.1 la Hotãrârea Guvernului nr. 494/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a fost fabricat anterior datei prevãzute la art. III, în conformitate cu procedurile de aprobare de tip în vigoare pânã la aceastã datã, un astfel de echipament poate fi introdus pe piaţã şi amplasat la bordul unei nave care arboreazã pavilionul român doar în urmãtorii 2 ani de la data respectivã.
    ART. III
    Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu data de 10 decembrie 2011.
    ART. IV
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii comunicã Comisiei Europene textul prezentei hotãrâri şi tabelul de concordanţã aferent, dupã intrarea în vigoare a acesteia, precum şi textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2010/68/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime.
                        *
    Prezenta hotãrâre transpune Directiva 2010/68/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 305 din 20 noiembrie 2010.

                       PRIM-MINISTRU
                         EMIL BOC

                      Contrasemneazã:
                      ---------------
                 Ministrul transporturilor
                    şi infrastructurii,
                   Anca Daniela Boagiu

              Ministrul economiei, comerţului
                 şi mediului de afaceri,
                       Ion Ariton

              Ministrul finanţelor publice,
                  Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 27 iulie 2011.
    Nr. 751.

    ANEXA 1
    --------
(Anexa A.1 la Hotãrârea Guvernului nr. 494/2006)
------------------------------------------------

                         ECHIPAMENTE
            pentru care existã standarde de încercãri
            detaliate în instrumentele internaţionale

    Note privind anexa A.1 în ansamblu
    a) Generalitãţi: în afara standardelor de încercãri menţionate explicit, o serie de dispoziţii a cãror respectare trebuie verificatã pe parcursul examinãrii de tip - incluse în aprobarea de tip, astfel cum este prevãzut în modulele de evaluare a conformitãţii din anexa B, figureazã în cerinţele aplicabile din cadrul convenţiilor internaţionale, rezoluţiilor şi circularelor corespunzãtoare ale IMO.
    b) Coloana 1: se poate aplica art. 2 din Directiva 2009/26/CE a Comisiei din 6 aprilie 2009 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 113 din 6 mai 2009.
    c) Coloana 5: în cazul în care se face referire la rezoluţii ale IMO, numai standardele de încercãri incluse în secţiunile corespunzãtoare ale anexelor la rezoluţii sunt aplicabile, fiind excluse dispoziţiile din cadrul rezoluţiei în sine.
    d) Coloana 5: convenţiile internaţionale şi standardele de încercãri se aplicã în versiunea actualizatã. În scopul identificãrii corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de încercãri, certificatele şi declaraţiile de conformitate trebuie sã menţioneze standardul de încercãri specific aplicat şi versiunea acestuia.
    e) Coloana 5: în cazul în care douã seturi de standarde identificate sunt separate prin "sau", fiecare set îndeplineşte toate cerinţele de încercãri în conformitate cu standardele de performanţã ale IMO. Astfel, încercarea cu ajutorul unuia dintre aceste seturi este suficientã pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele instrumentelor internaţionale corespunzãtoare. Pe de altã parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare - virgula, se aplicã toate standardele enumerate.
    f) Coloana 6: în cazul în care este menţionat modulul H, prin aceasta se înţelege modulul H plus certificatul de examinare EC de proiect.
    g) Cerinţele stabilite în prezenta anexã nu aduc atingere cerinţelor privind transportul din cadrul convenţiilor internaţionale.
    1. Mijloace de salvare
    Note aplicabile secţiunii 1 "Mijloace de salvare"
    Coloana 4: Circulara MSC.980 a IMO se aplicã, în afara cazurilor când este înlocuitã de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.
────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din SOLAS 74 │ Reguli din SOLAS 74, precum şi │ Standarde de │Module de
  Nr. │ Denumirea echipamentului │ prin care se cere │ rezoluţiile şi circularele │ încercãri │evaluare
        │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzãtoare ale IMO, dupã caz │ │a confor-
        │ │ │ │ │ mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
   1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.1 │Colaci de salvare │- Regula III/4, │- Regula III/7, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │ │- Regula X/3 │- Regula III/34, │IMO │B + E
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)- │ │B + F
        │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │
        │ │ │I, II a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)- │ │
        │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.2 │Lumini de indicare a │- Regula III/4, │- Regula III/7, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │poziţiei pentru mijloacele│- Regula X/3 │- Regula III/22, │IMO │B + E
        │de salvare: │ │- Regula III/26, │ │B + F
        │a) pentru bãrci de salvare│ │- Regula III/32, │ │
        │şi bãrci de urgenţã, │ │- Regula III/34, │ │
        │b) pentru colaci de │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │salvare, │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │c) pentru veste de │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) II, IV│ │
        │salvare │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.3 │Semnale fumigene cu │- Regula III/4, │- Regula III/7, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │declanşare automatã │- Regula X/3 │- Regula III/34, │IMO │B + E
        │pentru colaci de salvare │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO, │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.4 │Veste de salvare │- Regula III/4, │- Regula III/7, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │ │- Regula X/3 │- Regula III/22, │IMO │B + E
        │ │ │- Regula III/34, │ │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 922 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.5 │Costume de imersiune şi │- Regula III/4, │- Regula III/7, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │costume de protecţie │- Regula X/3 │- Regula III/22, │IMO │B + E
        │neclasificate ca veste de │ │- Regula III/32, │ │B + F
        │salvare: │ │- Regula III/34, │ │
        │- izolate sau neizolate │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.6 │Costume de imersiune şi │- Regula III/4, │- Regula III/7, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │costume de protecţie │- Regula X/3 │- Regula III/22, │IMO │B + E
        │clasificate ca veste de │ │- Regula III/32, │ │B + F
        │salvare: │ │- Regula III/34, │ │
        │- izolate sau neizolate │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.7 │Mijloace de protecţie │- Regula III/4, │- Regula III/22, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │termicã │- Regula X/3 │- Regula III/32, │IMO │B + E
        │ │ │- Regula III/34, │ │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.8 │Rachete paraşutã │- Regula III/4, │- Regula III/6, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │luminoase (pirotehnice) │- Regula X/3 │- Regula III/34, │IMO │B + E
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III│ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.9 │Facle de mânã │- Regula III/4, │- Regula III/34, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │(pirotehnice) │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │IMO │B + E
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III│ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.10│Semnale fumigene │- Regula III/4, │- Regula III/34, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │plutitoare (pirotehnice) │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III│IMO │B + E
        │ │ │a IMO │ │B + F
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.11│Aparate de lansare a │- Regula III/4, │- Regula III/18, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │bandulei │- Regula X/3 │- Regula III/34, │IMO │B + E
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VII│ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.12│Plute de salvare │- Regola III/4, │- Regula III/13, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │gonflabile │- Regula X/3 │- Regula III/21, │IMO │B + E
        │ │ │- Regula III/26, │ │B + F
        │ │ │- Regula III/31, │ │
        │ │ │- Regula III/34, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 811 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.13│Plute de salvare rigide │- Regula III/4, │- Regula III/21, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │ │- Regula X/3 │- Regula III/26, │IMO │B + E
        │ │ │- Regula III/31, │- IMO MSC/Circulara 1006 │B + F
        │ │ │- Regula III/34, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 811 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.14│Plute de salvare cu │- Regula III/4, │- Regula III/26, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │redresare automatã │- Regula X/3 │- Regula III/34, │IMO, │B + E
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circulara 809, │B + F
        │ │ │1994) 8 a IMO, │inclusiv Add.1 │
        │ │ │- Rezoluţia MSC 48(66)-(Cod LSA) I, IV │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 809 inclusiv Add.1,│ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 811 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.15│Plute de salvare închise, │- Regula III/4, │- Regula III/26, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │reversibile │- Regula X/3 │- Regula III/34, │IMO, │B + E
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circulara 809, │B + F
        │ │ │1994) 8 a IMO, │inclusiv Add.1 │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO, anexa 11, │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 809 inclusiv Add.1,│ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 811 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.16│Dispozitive de degajare │- Regula III/4, │- Regula III/13, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │liberã a plutelor de │- Regula X/3 │- Regula III/26, │IMO │B + E
        │salvare (dispozitive │ │- Regula III/34, │ │B + F
        │hidrostatice de │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │declanşare) │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 811 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.17│Bãrci de salvare │- Regula III/4, │- Regula III/21, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │ │- Regula X/3 │- Regula III/31, │IMO │B + F
        │ │ │- Regula III/34, │- IMO MSC/Circulara 1006 │G
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.18│Bãrci de urgenţã rigide │- Regula III/4, │- Regula III/21, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │ │- Regula X/3 │- Regula III/31, │IMO, │B + F
        │ │ │- Regula III/34, │- IMO MSC/Circulara 1006 │G
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.19│Bãrci de urgenţã │- Regula III/4, │- Regula III/21, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │gonflabile │- Regula X/3 │- Regula III/31, │IMO │B + F
        │ │ │- Regula III/34, │- ISO 15372 (2000) │G
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.20│Bãrci de urgenţã rapide │- Regula III/4 │- Regula III/26, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │ │ │- Regula III/34, │IMO, │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V │- IMO MSC/Circulara 1006, │G
        │ │ │a IMO, │- ISO 15372 (2000) │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 809 inclusiv Add.1,│ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 1016, │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 1094 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.21│Mijloace de lansare la apã│- Regula III/4, │- Regula III/23, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │care folosesc curenţi │- Regula X/3 │- Regula III/33, │IMO │B + E
        │(gruie) │ │- Regula III/34, │ │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │G
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI │ │
        │ │ │a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/1.22│Mijloace de lansare la apã│Punctul a fost mutat la A.2/1.3.
        │prin degajare liberã │
        │pentru ambarcaţiunile de │
        │salvare │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/1.23│Mijloace de lansare la apã│- Regula III/4, │- Regula III/16, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │prin cãdere liberã a │- Regula X/3 │- Regula III/23, │IMO │B + E
        │bãrcilor de salvare │ │- Regula III/33, │ │B + F
        │ │ │- Regula III/34, │ │G
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, │ │
        │ │ │VI a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO, │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.24│Mijloace de lansare la apã│- Regula III/4, │- Regula III/12, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │a plutelor de salvare │- Regula X/3 │- Regula III/16, │IMO │B + E
        │(gruie) │ │- Regula III/34, │ │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │G
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, │ │
        │ │ │VI a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO, │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.25│Mijloace de lansare la apã│- Regula III/4 │- Regula III/26, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │a bãrcilor de urgenţã │ │- Regula III/34, │IMO │B + E
        │rapide (gruie) │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, │ │B + F
        │ │ │VI a IMO, │ │G
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add.1│ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.26│Mecanisme de declanşare a │- Regula III/4, │- Regula III/16, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │a) a bãrcilor de salvare │- Regula X/3 │- Regula III/34, │IMO │B + E
        │şi a bãrcilor de urgenţã; │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F
        │şi │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │b)a plutelor de salvare │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV,│ │
        │lansate prin folosirea │ │VI a IMO, │ │
        │unui curent sau curenţilor│ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.27│Instalaţii de evacuare la │- Regula III/4, │- Regula III/15, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + F
        │apã │- Regula X/3 │- Regula III/26, │IMO │G
        │ │ │- Regula III/34, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, │ │
        │ │ │VI a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.28│Mijloace de salvare │- Regula III/4, │- Regula III/26, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │ │- Regula X/3 │- Regula III/34, │IMO, │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circulara 810 │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, │ │
        │ │ │VI a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.29│Scãri de îmbarcare │- Regula III/4, │- Regula III/11, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
A se ve-│ │- Regula III/11, │- Regula III/34, │IMO, │B + F
dea nota│ │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- ISO 5489 (2008) │
b) din │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
prezenta│ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │
anexã │ │ │ a IMO, │ │
A.1 │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.30│Materiale reflectorizante │- Regula III/4, │- Regula III/34, │- Rezoluţia A.658(16) a IMO│B + D
        │ │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I a │ │
        │ │ │IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO, │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/1.31│Aparat radiotelefonic de │Punctul a fost mutat la A.1/5.17 şi A.1/5.18.
        │emisie-recepţie în VHF │
        │pentru ambarcaţiunile de │
        │salvare │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.1/1.32│Transponder SAR în │Punctul a fost mutat la A.1/4.18.
        │bandã de 9 GHz (SART) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/1.33│Reflector radar pentru │- Regula III/4, │- Regula III/34, │- EN ISO 8729 (1998) │B + D
        │bãrci de salvare şi bãrci │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E
        │de urgenţã │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV,│ │
        │ │ │V a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.164(78) a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/1.34│Compas pentru bãrci de │Punctul a fost mutat la A.1/4.23.
        │salvare şi bãrci de │
        │urgenţã │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.1/1.35│Echipament portabil de │Punctul a fost mutat la A.1/3.38.
        │stingere a incendiului │
        │pentru bãrci de salvare │
        │şi bãrci de urgenţã │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/1.36│Motoare de propulsie │- Regula III/4, │- Regula III/34, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │pentru bãrci de salvare şi│- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, │IMO │B + E
        │bãrci de urgenţã │ │V a IMO │ │B + F
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.37│Motoare exterioare de │- Regula III/4, │- Regula III/34, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │propulsie pentru bãrci de │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) V a │IMO │B + E
        │urgenţã │ │IMO │ │B + F
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.38│Proiectoare pentru │- Regula III/4, │- Regula III/34, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │folosire la bãrci de │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │IMO │B + E
        │salvare şi bãrci de │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F
        │urgenţã │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, │ │
        │ │ │IV, V a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/1.39│Plute de salvare │- Regula III/4, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod│B + D
        │reversibile deschise │- Regula X/3 │1994) 8 a IMO, anexa 10, │HSC 1994) a IMO anexa 10, │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I a │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod│
        │ │ │IMO, │HSC 2000) a IMO anexa 11 │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO, anexa 11 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/1.40│Instalaţie mecanicã de │Punctul a fost mutat la A.1/4.48.
        │ridicare a pilotului │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/1.41│Vinciuri pentru ambarcaţi-│- Regula III/4, │- Regula III/16, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
        │uni de salvare şi bãrci de│- Regula X/3 │- Regula III/17, │IMO │B + E
        │urgenţã │ │- Regula III/23, │ │B + F
        │ │ │- Regula III/24, │ │G
        │ │ │- Regula III/34, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, │ │
        │ │ │VI a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/1.42│Scarã pentru pilot │Punctul a fost mutat la A.1/4.49.
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/1.43│Bãrci de urgenţã rigide/ │- Regula III/4, │- Regula III/21, │- Rezoluţia MSC.81(70) a │B + D
Echipa- │gonflate │- Regula X/3 │- Regula III/31, │IMO, │B + F
ment │ │ │- Regula III/34, │- IMO MSC/Circulara 1006, │G
nou │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- ISO 15372(2000) │
        │ │ │1994) 8 a IMO │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, │ │
        │ │ │V a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────   2. Prevenirea poluãrii marine
────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din │ Regulile din MARPOL 73/78, precum şi │ │Module de
  Nr. │ Denumirea echipamentului │ MARPOL 73/78 │ rezoluţiile şi circularele │ Standarde │evaluare
        │ │ prin care se cere │ corespunzãtoare ale IMO, dupã caz │ de încercãri │a confor-
        │ │ "aprobarea de tip" │ │ │mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
   1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/2.1 │Echipament de filtrare a │- anexa I, regula 14 │- anexa I, regula 14 │- Rezoluţia MEPC.107(49) a │B + D
        │hidrocarburilor (pentru un│ │- IMO MEPC.1/Circulara 643 │IMO, │B + E
        │conţinut de hidrocarburi │ │ │- IMO MEPC.1/Circulara 643 │B + F
        │al efluentului care nu │ │ │ │
        │depãşeşte 15 ppm) │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/2.2 │Detectoare ale suprafeţei │- anexa I, │- anexa I, regula 32 │- Rezoluţia MEPC.5(XIII) a │B + D
        │de separaţie │regula 32 │ │IMO │B + E
        │hidrocarburi/apã │ │ │ │B + F
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/2.3 │Aparate de mãsurã a │- anexa I, │- anexa I, regula 14, │- Rezoluţia MEPC.107(49) a │B + D
        │conţinutului de │regula 14. │- IMO MEPC.1/Circulara 643 │IMO, │B + E
        │hidrocarburi │ │ │- IMO MEPC.1/Circulara 643 │B + F
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/2.4 │Elemente de procesare │Spaţiu necompletat intenţionat.
        │destinate ataşãrii la │
        │echipamentul de separare │
        │apã/hidrocarburi existent │
        │(pentru un conţinut de │
        │hidrocarburi al │
        │efluentului care nu │
        │depãşeşte 15 ppm) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/2.5 │Instalaţie de │- anexa I, regula 31 │- anexa I, regula 31 │- Rezoluţia MEPC.108(49) a │B + D
        │supraveghere şi control │ │ │IMO │B + E
        │al deversãrilor de │ │ │ │B + F
        │hidrocarburi pentru │ │ │ │
        │petroliere │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/2.6 │Instalaţii de tratare a │- anexa IV, │- anexa IV, regula 9 │- Rezoluţia MEPC.159(55) a │B + D
        │apelor uzate │regula 9 │ │IMO │B + E
        │ │ │ │ │B + F
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/2.7 │Incineratoare de bord │- anexa VI, │- anexa VI, regula 16 │- Rezoluţia MEPC.76(40) a │B + D
        │pentru nave │regula 16 │ │ IMO │B + E
        │ │ │ │ │B + F
        │ │ │ │ │G
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/2.8 │Dispozitive de bord pentru│- Anexa VI, regula 13, │- Anexa VI, regula 13, │- Rezoluţia MEPC.103(49) a │B + D
A se ve-│controlul şi înregistrarea│- Codul tehnic NO(x), │- Codul tehnic NO(x), │IMO, │B + E
dea nota│NO(x) │- Rezoluţia MEPC.177(58) │- Rezoluţia MEPC.177(58) a IMO, │- Rezoluţia MEPC.177(58) │B + F
b) din │ │a IMO │- IMO MEPC.1/Circulara 638 │a IMO │G
prezenta│ │ │ │ │
anexã │ │ │ │ │
A.1 │ │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/2.9 │Alte metode tehnologice de│- anexa VI, regula 14 │- anexa VI, regula 14 │- Rezoluţia MEPC.170(57) a │B + D
A se ve-│reducere a emisiilor de │ │ │IMO. │B + E
dea nota│SO(x) │ │ │ │B + F
b) din │ │ │ │ │G
prezenta│ │ │ │ │
anexã │ │ │ │ │
A.1 │ │ │ │ │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────   3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor

────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din │ │ │Module de
        │ │ SOLAS 74 │ Regulile din SOLAS 74, │ Standarde │evaluare
  Nr. │ Denumirea echipamentului │ prin care se cere │ precum şi rezoluţiile şi │ de încercãri │a confor-
        │ │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzãtoare ale │ │mitãţii
        │ │ │ IMO, dupã caz │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
   1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.1 │Învelişul nedemontabil al │- Regula II-2/4, │- Regula II-2/4, │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │punţii │- Regula II-2/6, │- Regula II-2/6, │FTP) a IMO, anexa 1, partea│B + E
        │ │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │2 şi partea 6 sau anexa 2 │B + F
        │ │ │1994) 7 a IMO, │- IMO MSC/Circulara 1102, │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circulara 1120 │
        │ │ │2000) 7 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.2 │Stingãtoare portabile de │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/4, │- EN 3-6 (1995), inclusiv │B + D
        │incendiu │- Regula X/3, │- Regula II-2/10, │A.1 (1999), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Regula II-2/19, │- EN 3-7 (2004), inclusiv │B + F
        │ │MSC.98(73)- │- Regula II-2/20, │A.1 (2007), │
        │ │(Cod FSS) 4 a IMO │- Rezoluţia A.951(23) a IMO, │- EN 3-8 (2006), inclusiv │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │AC (2007), │
        │ │ │1994) 7 a IMO, │- EN 3-9 (2006), inclusiv │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │Ac (2007) │
        │ │ │2000) 7 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a │ │
        │ │ │IMO, │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 1239, │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 1275 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.3 │Echipament de pompieri: │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │Îmbrãcãminte de protecţie │B + D
        │îmbrãcãminte de │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │pentru combaterea incen- │B + E
        │protecţie (echipament │- Rezoluţia │1994) 7 a IMO, │diilor: │B + F
        │pentru contactul cu focul)│MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 469 (2005), inclusiv │
        │ │(Cod FSS) 3 a │2000) 7 a IMO, │A1 (2006) şi AC (2006), │
        │ │IMO │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a │Îmbrãcãminte de protecţie │
        │ │ │IMO │pentru combaterea incendii-│
        │ │ │ │lor - îmbrãcãminte reflec- │
        │ │ │ │torizantã pentru aplicaţii │
        │ │ │ │specializate de combatere a│
        │ │ │ │incendiilor: │
        │ │ │ │- EN 1486 (2007), │
        │ │ │ │Îmbrãcãminte de protecţie │
        │ │ │ │pentru combaterea incendii-│
        │ │ │ │lor - îmbrãcãminte de pro- │
        │ │ │ │tecţie cu strat exterior │
        │ │ │ │reflectorizant: │
        │ │ │ │- ISO 15538 (2001) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.4 │Echipament de pompieri: │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- EN ISO 20344 (2004), │B + D
        │bocanci │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv A1(2007) şi AC │B + E
        │ │- Rezoluţia │1994) 7 a IMO, │(2005), │B + F
        │ │MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN ISO 20345 (2004), │
        │ │(Cod FSS) 3 a │2000) 7 a IMO, │inclusiv A1(2007) şi AC │
        │ │IMO. │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a │(2007) │
        │ │ │IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.5 │Echipament de pompieri: │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- EN 659 (2003), │B + D
        │mãnuşi │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv A1(2008) │B + E
        │ │- Rezoluţia │1994) 7 a IMO, │ │B + F
        │ │MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │(Cod FSS) 3 a │2000) 7 a IMO, │ │
        │ │IMO │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a │ │
        │ │ │IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.6 │Echipament de pompieri: │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- EN 443 (2008) │B + D
        │cascã │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E
        │ │- Rezoluţia │1994) 7 a IMO, │ │B + F
        │ │MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │(Cod FSS) 3 a │2000) 7 a IMO, │ │
        │ │IMO │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a │ │
        │ │ │IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.7 │Aparat de respiraţie │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- EN 136 (1998), inlcusiv │B + D
        │autonom acţionat cu aer │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │AC(2003), │B + E
        │comprimat │- Rezoluţia │1994) 7 a IMO, │- EN 137 (2006) │B + F
        │Notã: În cazul │MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │accidentelor care implicã │(Cod FSS) 3 a │2000) 7 a IMO, │ │
        │mãrfuri periculoase, este │IMO │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a │ │
        │necesarã o mascã cu │ │IMO. │ │
        │presiune pozitivã. │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.8 │Aparat de respiraţie │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 14593-1 (2005), │B + D
        │cu aer comprimat │- Rezoluţia │1994) 7 a IMO │- EN 14593-2 (2005), │B + E
        │ │MSC.36(63)- │ │inclusiv AC (2005), │B + F
        │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO │ │- EN 14594 (2005) │
        │ │Notã: Acest echipament │ │ │
        │ │este destinat numai nave-│ │ │
        │ │lor de mare vitezã │ │ │
        │ │construite conform │ │ │
        │ │prevederilor Codului HSC │ │ │
        │ │din 1994. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.9 │Componente ale │- Regula II-2/7, │- Regula II-2/7, │- Rezoluţia A.800(19) a IMO│B + D
        │instalaţiilor cu │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/9, │ │B + E
        │sprinklere pentru │- Regula X/3, │- Regula II-2/10, │ │B + F
        │încãperile de locuit, de │- Rezoluţia MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7│ │
        │serviciu şi posturile de │(Cod FSS) 8 a │a IMO, │ │
        │comandã, echivalente cu │IMO │- Rezoluţia MSC.44(65) a IMO, │ │
        │cele prevãzute în │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) │ │
        │Convenţia SOLAS 74 regula │ │7 a IMO, │ │
        │II-2/12 (numai pentru │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod ESS) 8 a │ │
        │duze şi funcţionarea │ │IMO, │ │
        │acestora). │ │- IMO MSC/Circulara 912 │ │
        │[Duzele pentru instalaţii │ │ │ │
        │fixe cu sprinklere pentru │ │ │ │
        │navele de mare vitezã │ │ │ │
        │(HSC) sunt incluse la │ │ │ │
        │acest punct.] │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.10│Duze pentru instalaţii │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- IMO MSC/Circulara 1165, │B + D
A se ve-│fixe de stingere a │- Regula X/3, │- Regula X/3, │Apendicele A │B + E
dea nota│incendiilor cu apã │- Rezoluţia MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7│ │B + F
b) din │pulverizatã sub presiune, │(Cod FSS) 7 a IMO │a IMO, │ │
prezenta│în încãperile de maşini şi│ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) │ │
anexã │în compartimentele │ │- Rezoluţia MSC.44(65) a IMO, │ │
A.1 │pompelor de marfã │ │7 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod ESS) 7 a │ │
        │ │ │IMO, │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.11│Construcţii de tip "A" şi │Tip "A": │- Regula II-2/9 şi │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │"B" rezistente la foc │- Regula II-2/3.2. │Tip "A": │FTP) a IMO, anexa 1, partea│B + E
        │- construcţii de tip "A", │Tip "B": │- Regula II-2/3.2 │3 şi anexa 2, │B + F
        │- construcţii de tip "B". │- Regula II-2/3.4 │Tip "B": │- IMO MSC/Circulara 1120 │
        │ │ │- Regula II-2/3.4 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.12│Dispozitive pentru │- Regula II-2/4, │- Regula II-2/4, │- EN 12874 (2001), │B + F
        │prevenirea trecerii │- Regula II-2/16 │- Regula II-2/16 │- ISO 15364 (2007), │
        │flãcãrilor în tancurile de│ │ │- IMO MSC/Circulara 677 │
        │marfã de la petroliere │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.13│Materiale incombustibile │- Regula II-2/3, │- Regula II-2/3, │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │ │- Regula X/3 │- Regula II-2/5, │FTP) a IMO, anexa 1, │B + E
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │partea I, │B + F
        │ │ │1994) 7 a IMO, │- IMO MSC/Circulara 1120 │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 7 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/3.14│Materiale, altele decât │Punctul a fost inclus la A.1/3.26 şi A.1/3.27.
        │oţelul, destinate │
        │tubulaturilor care │
        │traverseazã construcţii │
        │de tip "A" sau "B" │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/3.15│Materiale, altele decât │- Regula II-2/4, │- Regula II-2/4, │- Rezoluţia A.753(18) a │B + D
        │oţelul, destinate │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │IMO, │B + E
        │tubulaturilor pentru │ │1994) 7,10 a IMO, │- ISO 15540 (1999), │B + F
        │hidrocarburi sau │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │inclusiv Rectificarea 1 │
        │combustibili lichizi │ │2000) 7,10 a IMO. │(1999), │
        │a) ţevi şi armãturi, │ │- IMO MSC/Circulara 1120 │- ISO 15541 (1999) │
        │b) valvule, │ │ │ │
        │c) ansambluri de ţevi │ │ │ │
        │flexibile │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.16│Uşi antifoc │- Regula II-2/9 │- Regula II-2/9 │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │ │ │ │FTP) a IMO, anexa 1, │B + E
        │ │ │ │partea 3, │B + F
        │ │ │ │- IMO MSC/Circulara 1120, │
        │ │ │ │- IMO MSC.1/Circulara 1273 │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.17│Componente ale │- Regula II-2/9, │- Regula II-2/9, │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │sistemelor de comandã │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │FTP) a IMO, anexa 1, │B + E
        │pentru uşi antifoc │ │1994) 7 a IMO, │partea 4 │B + F
        │Notã: În cazul în care în │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │coloana 2 apare expresia │ │2000) 7 a IMO │ │
        │"componente ale │ │ │ │
        │sistemelor", aceasta │ │ │ │
        │poate însemna cã fie o │ │ │ │
        │singurã componentã, fie │ │ │ │
        │un grup de componente, │ │ │ │
        │fie un întreg sistem │ │ │ │
        │trebuie încercat pentru a │ │ │ │
        │verifica conformitatea cu │ │ │ │
        │cerinţele internaţionale. │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.18│Materiale de finisare şi │- Regula II-2/3, │- Regula II-2/3, │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │acoperire a pardoselilor │- Regula II-2/5, │- Regula II-2/5, │FTP) a IMO, anexa 1, partea│B + E
        │cu caracteristici de │- Regula II-2/6, │- Regula II-2/6, │2 şi partea 5, ori anexa 2 │B + F
        │propagare lentã a │- Regula II-2/9, │- Regula II-2/9, │- IMO MSC/Circulara 1120, │
        │flãcãrilor │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- ISO 1716 (2002) │
        │a) furniruri decorative │ │1994) 7 a IMO, │Notã: În cazul în care este│
        │b) sisteme de vopsire, │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │necesar ca materialele de │
        │c) materiale de acoperire │ │2000) 7 a IMO, │finisare sã aibã o anumitã │
        │a pardoselilor, │ │- IMO MSC/Circulara 1120 │cãldurã specificã maximã, │
        │d) acoperiri de izolaţie │ │ │aceasta se mãsoarã în │
        │pentru ţevi, │ │ │conformitate cu ISO 1716. │
        │e) adezivi utilizaţi la │ │ │ │
        │construcţiile de tip "A", │ │ │ │
        │"B" şi "C", │ │ │ │
        │f) tubulaturi combustibile│ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.19│Draperii, perdele şi alte │- Regula II-2/3, │- Regula II-2/3, │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │elemente textile │- Regula II-2/9, │- Regula II-2/9, │FTP) a IMO, anexa 1, │B + E
        │suspendate │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │partea 7, │B + F
        │ │ │1994) 7 a IMO, │- IMO MSC/Circulara 1102 │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circulara 1120 │
        │ │ │2000) 7 a IMO. │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.20│Mobilier tapiţat │- Regula II-2/3, │- Regula II-2/3, │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │ │- Regula II-2/5, │- Regula II-2/5, │FTP) a IMO, anexa 1, │B + E
        │ │- Regula II-2/9, │- Regula II-2/9, │partea 8, │B + F
        │ │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circulara 1102, │
        │ │ │1994) 7 a IMO, │- IMO MSC/Circulara 1120 │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 7 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.21│Cazarmament │- Regula II-2/3, │- Regula II-2/3, │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │ │- Regula II-2/9, │- Regula II-2/9, │FTP) a IMO, anexa 1, │B + E
        │ │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │partea 9, │B + F
        │ │ │1994) 7 a IMO, │- IMO MSC/Circulara 1102, │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circulara 1120 │
        │ │ │2000) 7 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.22│Clapete antifoc │- Regula II-2/9 │- Regula II-2/9 │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │ │ │ │FTP) a IMO, anexa 1, │B + E
        │ │ │ │partea 3, │B + F
        │ │ │ │- IMO MSC/Circulara 1120 │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/3.23│Treceri incombustibile de │Punctul a fost mutat la A.1/3.26.
        │tubulaturi prin │
        │construcţii de tip "A" │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.1/3.24│Treceri de cabluri │Punctul a fost mutat la A.1/3.26.
        │electrice prin construcţii│
        │de tip "A" │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/3.25│Ferestre şi hublouri │- Regula II-2/9 │- Regula II-2/9, │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │antifoc pentru construcţii│ │- IMO MSC/Circulara 847, │FTP) a IMO, anexa 1, │B + E
        │de tip "A" şi "B" │ │- IMO MSC/Circulara 1120 │partea 3, │B + F
        │ │ │ │- IMO MSC/Circulara 1120, │
        │ │ │ │- IMO MSC.1/Circulara 1203 │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.26│Treceri prin construcţii │- Regula II-2/9 │- Regula II-2/9, │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │de tip "A": │ │- IMO MSC.1/Circulara 1276 │FTP) a IMO, anexa 1, │B + E
        │a) treceri de cabluri │ │ │partea 3, │B + F
        │electrice, │ │ │- IMO MSC/Circulara 1120 │
        │b) treceri de tubulaturi, │ │ │ │
        │conducte, puţuri etc. │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.27│Treceri prin construcţii │- Regula II-2/9 │- Regula II-2/9 │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │de tip "B": │ │ │FTP) a IMO, anexa 1, │B + E
        │a) treceri de cabluri │ │ │partea 3, │B + F
        │electrice, │ │ │- IMO MSC/Circulara 1120 │
        │b) treceri de tubulaturi, │ │ │ │
        │conducte, puţuri etc. │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.28│Instalaţii cu sprinklere │- Regula II-2/7, │- Regula II-2/10, │- ISO 6182-1 (2004) │B + D
        │(limitate la capetele │- Regula II-2/10, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7│sau │B + E
        │sprinklerelor) │- Regula X/3 │a IMO, │- EN 12259-1 (1999), │B + F
        │[Duzele pentru instalaţii │ │- Rezoluţia MSC.44(65) a IMO, │inclusiv A1(2001), A2(2004)│
        │fixe cu sprinklere pentru │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7│şi A3(2006) │
        │navele de mare vitezã │ │a IMO, │ │
        │(HSC) sunt incluse la │ │- Rezoluţia MSC.98(73)- (Cod FSS) 8 a │ │
        │acest punct]. │ │IMO, │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 912 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.29│Furtunuri de incendiu │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- EN 14540 (2004), │B + D
        │ │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv A.1(2007) │B + E
        │ │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 7 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.30│Echipament portabil │- Regula II-2/4, │- Regula II-2/4, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │pentru analiza oxigenului │- Regula VI/3. │- Regula VI/3, │- CEI 60092-504 (2001), │B + E
        │şi detectarea gazelor │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 │- CEI 60533 (1999), │B + F
        │ │ │a IMO. │şi, dupã caz, aplicabile pt:
        │ │ │ │a) categoria 1: │
        │ │ │ │(zonã de securitate): │
        │ │ │ │- EN 50104 (2002) inclusiv │
        │ │ │ │A.1 (2004) Oxigen, │
        │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007) │
        │ │ │ │b) categoria 2: │
        │ │ │ │(atmosfere gazoase │
        │ │ │ │explozive) │
        │ │ │ │- EN 50104 (2002) inclusiv │
        │ │ │ │A.1 (2004) Oxigen, │
        │ │ │ │- CEI 60079-29-1 (2007), │
        │ │ │ │- CEI 60079-0 (2007), │
        │ │ │ │- CEI 60079-1 (2007), │
        │ │ │ │- CEI 60079-10 (2002), │
        │ │ │ │- CEI 60079-11 (2006), │
        │ │ │ │- CEI 60079-15 (2005), │
        │ │ │ │- CEI 60079-26 (2006). │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/3.31│Duze pentru instalaţii │Punct eliminat - echipamentul este vizat de A. 1/3.9 şi A. 1/3.28
        │fixe cu sprinklere pentru │
        │navele de mare vitezã │
        │(HSC) │
        │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/3.32│Materiale pentru limitarea│- Regula X/3. │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │incendiului (cu excepţia │ │1994) 7 a IMO, │FTP) a IMO, anexa 1, partea│B + E
        │mobilierului) pentru │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │10 │B + F
        │navele de mare vitezã │ │2000) 7 a IMO. │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.33│Materiale pentru limitarea│- Regula X/3. │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │incendiului pentru │ │1994) 7 a IMO, │FTP) a IMO, anexa 1, partea│B + E
        │mobilierul navelor de │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │10 │B + F
        │mare vitezã │ │2000) 7 a IMO. │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.34│Construcţii rezistente la │- Regula X/3. │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + D
        │foc pentru navele de │ │1994) 7 a IMO, │FTP) a IMO, anexa 1, partea│B + E
        │mare vitezã │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │11 │B + F
        │ │ │2000) 7 a IMO. │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.35│Uşi antifoc pentru navele │- Regula X/3. │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + D
        │de mare vitezã │ │1994) 7 a IMO, │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + E
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │FTP) a IMO, anexa 1, partea│B + F
        │ │ │2000) 7 a IMO. │11 │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.36│Clapete antifoc pentru │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + D
        │navele de mare vitezã │ │1994) 7 a IMO, │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + E
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │FTP) a IMO, anexa 1, partea│B + F
        │ │ │2000) 7 a IMO. │11 │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 1120 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.37│Treceri prin construcţii │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + D
        │rezistente la foc la │ │1994) 7 a IMO, │- Rezoluţia MSC.61(67)-(Cod│B + E
        │navele de mare vitezã: │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │FTP) a IMO, anexa 1, partea│B + F
        │a) treceri de cabluri │ │2000) 7 a IMO. │11 │
        │electrice, │ │ │ │
        │b) treceri de tubulaturi, │ │ │ │
        │conducte, puţuri etc. │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.38│Echipament portabil de │- Regula III/4, │- Regula III/34, │- EN 3-6 (1995), inclusiv │B + D
        │stingere a incendiului │- Regula X/3 │- Rezoluţia A.951(23) a IMO, │A 1 (1999) │B + E
        │pentru bãrci de salvare şi│ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 3-7 (2004), inclusiv │B + F
        │bãrci de urgenţã │ │1994) 8 a IMO, │A 1 (2007) │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV,│- EN 3-8 (2006), inclusiv │
        │ │ │V a IMO, │AC (2007) │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO. │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.39│Duze pentru instalaţiile │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- IMO MSC/Circulara 1165 │B + D
        │echivalente de stingere a │- regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994)7 │ │B + E
        │incendiilor cu apã în │ │a IMO │ │B + F
        │încãperi de maşini şi în │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000)7 │ │
        │compartimentele │ │a IMO │ │
        │pompelor de marfã │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS)7 a IMO│ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.40│Instalaţii de iluminat │- Regula II-2/13, │- Regula II-2/13, │- Rezoluţia A.752(18) a IMO│B + D
        │amplasate la joasã │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 11 a │sau │B + E
        │înãlţime (numai │MSC.98(73)- │IMO. │- ISO 15370 (2001). │B + F
        │componente) │(Cod FSS) 11 a │ │ │
        │ │IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.41│Aparate de respiraţie │- Regula II-2/13. │ │- EN 402 (2003), │B + D
        │pentru evacuare în caz │ │- Regula II-2/13 │- EN 1146 (2005), │B + E
        │de urgenţã (EEBD) │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a │- EN 13794 (2002). │B + F
        │ │ │IMO, │- ISO 23269 - 1 (2008) │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 849 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.42│Componente ale │- Regula II-2/4. │- Regula II-2/4, │- IMO MSC/Circulara 353, │B + D
        │instalaţiilor cu gaz inert│ │- Rezoluţia A.567(14) a IMO, │- IMO MSC/Circulara 387, │B + E
        │ │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a │- IMO MSC/Circulara 450 │B + F
        │ │ │IMO, │Rev. 1, │G
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 353 │- IMO MSC/Circulara 485, │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 387 │- IMO MSC/Circulara 731 │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 485 │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 731 │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 1120 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.43│Duze pentru instalaţiile │- Regula II-2/1, │- Regula II-2/1 │- ISO 15371 (2009) │B + D
        │de stingere a incendiilor │- Regula II-2/10 │- Regula II-2/10, │ │B + E
        │(manuale sau automate) │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F
        │destinate aparatelor de │ │1994) 7 a IMO, │ │
        │gãtit cu grãsime │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 7 a IMO. │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.44│Echipament pentru │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- Rezoluţia MSC.61(67)- │B + D
        │pompieri - saulã │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │(Cod FTP) a IMO, anexa 1, │B + E
        │ │- Rezoluţia │1994) 7 a IMO, │partea 1, │B + F
        │ │MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod│
        │ │(Cod FSS) 3 a │2000) 7 a IMO, │FSS) 3 a IMO │
        │ │IMO. │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a │ │
        │ │ │IMO. │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.45│Componente ale │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- IMO MSC/Circulara 848, │B + D
        │instalaţiilor echivalente │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC.1/Circulara 1317 │B + E
        │fixe cu gaz de stingere a │- Rezoluţia │1994) 7 a IMO, │ │B + F
        │incendiilor (agenţi de │MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │stingere, valvule de capãt│(Cod FSS) 5 a │2000) 7 a IMO, │ │
        │şi duze) pentru │IMO. │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a │ │
        │încãperile de maşini şi │ │IMO, │ │
        │compartimentele │ │- IMO MSC/Circulara 848 │ │
        │pompelor de marfã │ │- IMO MSC.1/Circulara 1317 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.46│Instalaţii echivalente │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- IMO MSC.1/Circulara 1270 │B + D
        │fixe cu gaz de stingere a │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E
        │incendiilor pentru │- Rezoluţia │1994) 7 a IMO, │ │B + F
        │încãperile de maşini │MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │(instalaţii cu aerosol) │(Cod FSS) 5 a │2000) 7 a IMO, │ │
        │ │IMO │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a │ │
        │ │ │IMO, │ │
        │ │ │- IMO MSC.1/Circulara 1317 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.47│Concentrat pentru │- Regula II-2/10 │- Regula II-2/10, │- IMO MSC/Circulara 670 │B + D
        │instalaţii fixe de │ │- Rezoluţia. MSC.98(73)-(Cod FSS) 6 a │ │B + E
        │stingere a incendiilor cu │ │IMO. │ │B + F
        │spumã cu coeficient │ │- IMO MSC.1/Circulara 1239 │ │
        │ridicat de expandare în │ │ │ │
        │încãperile de maşini şi │ │ │ │
        │compartimentele │ │ │ │
        │pompelor de marfã │ │ │ │
        │Notã: Instalaţiile fixe de│ │ │ │
        │stingere a incendiilor cu │ │ │ │
        │spumã cu coeficient │ │ │ │
        │ridicat de expandare sau │ │ │ │
        │cu aer interior pentru │ │ │ │
        │încãperile de maşini şi │ │ │ │
        │compartimentele │ │ │ │
        │pompelor de marfã │ │ │ │
        │trebuie sã fie încercate │ │ │ │
        │cu concentratul aprobat │ │ │ │
        │şi considerat conform de │ │ │ │
        │cãtre Administraţie. │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.48│Componente ale │- Regula II-2/10. │ │- IMO MSC/Circulara 913, │B + D
        │instalaţiilor fixe de │- Regula X/3. │- Regula II-2/10, │- IMO MSC/Circulara 1276 │B + E
        │stingere a incendiilor pe │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F
        │bazã de apã şi cu acţiune │ │1994) 7 a IMO, │ │
        │directã destinate │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │încãperilor de maşini de │ │2000) 7 a IMO. │ │
        │tip "A" (duze şi încercãri│ │ │ │
        │ale performanţelor). │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.49│Duze pentru instalaţii │- Regula II-2/19, │- Regula II-2/19, │- IMO MSC.1/Circulara 1272 │B+D
        │fixe de stingere a │- Regula II-2/20, │- Regula II-2/20, │ │B+E
        │incendiilor cu apã sub │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.123(V) a IMO, │ │B+F
        │presiune în încãperile de │- Rezoluţia MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) │ │
        │categorie specialã, │(Cod FSS)7 a IMO │7 a IMO, │ │
        │şi încãperile ro-ro │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) │ │
        │menţionate în Rezoluţia │ │7 a IMO, │ │
        │A.123(V) │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │
        │ │ │7 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/3.50│Îmbrãcãminte de │Punctul a fost mutat la A.2/3.9.
        │protecţie rezistentã la │
        │acţiunea substanţelor │
        │chimice │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/3.51│Componente ale instalaţi- │- Regula II-2/7, │ │Echipament de control şi │B + D
        │ilor fixe de detectare şi │- Regula X/3, │- Regula II-2/7, │afişaj. │B + E
        │avertizare în caz de in- │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │Instalaţii electrice de │B + F
        │cendiu pentru posturile de│MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │la bordul navelor: │
        │comandã, încãperile de │(Cod FSS) 9 │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 54-2 (1997) inclusiv │
        │serviciu, încãperile de │a IMO. │2000) 7 a IMO, │AC(1999) şi A1(2006). │
        │locuit, balcoanele cabi- │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a │Echipament de alimentare cu│
        │nelor, încãperile de ma- │ │IMO. │energie electricã: │
        │şini şi încãperile de ma- │ │- IMO MSC.1/Circulara 1242 │- EN 54-4 (1997) inclusiv │
        │şini nesupravegheate │ │ │AC(1999), A1(2002) şi │
        │ │ │ │A2(2006). │
        │ │ │ │Detectoare de cãldurã - │
        │ │ │ │detectoare punctuale: │
        │ │ │ │- EN 54-5 (2000) inclusiv │
        │ │ │ │A1(2002). │
        │ │ │ │Detectoare de fum - │
        │ │ │ │Detectoare punctuale care │
        │ │ │ │utilizeazã lumina difuzã, │
        │ │ │ │lumina transmisã sau │
        │ │ │ │ionizarea: │
        │ │ │ │- EN 54-7 (2000) inclusiv │
        │ │ │ │A1(2002) şi A2(2006). │
        │ │ │ │Detectoare de flãcãri - │
        │ │ │ │detectoare punctuale: │
        │ │ │ │- EN 54-10 (2002) inclusiv │
        │ │ │ │A1(2005). │
        │ │ │ │Puncte de apelare manualã: │
        │ │ │ │- EN 54-11 (2001) inclusiv │
        │ │ │ │A1(2005). │
        │ │ │ │şi, dupã caz, instalaţii │
        │ │ │ │electrice şi electronice │
        │ │ │ │de la bordul navelor: │
        │ │ │ │- CEI 60092-504 (2001), │
        │ │ │ │- CEI 60533 (1999). │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.52│Stingãtoare de incendiu │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/4, │- EN 1866 (2005). │B + D
        │fixe şi mobile │- Regula X/3, │- Regula II-2/10, │sau │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Regula X/3, │- EN 1866-1(2007)sau │B + F
        │ │MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- ISO 11601(2008) │
        │ │(Cod FSS) 4 a │1994) 7 a IMO, │ │
        │ │IMO. │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 7 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a │ │
        │ │ │IMO. │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.53│Dispozitive de alarmã în │- Regula II-2/7, │- Regula II-2/7, │Dispozitive acustice │B + D
        │caz de incendiu │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 54-3 (2001) inclusiv │B + E
        │ │- Rezoluţia │1994) 7 a IMO, │A1(2002) şi A2(2006), │B + F
        │ │MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60092-504 (2001), │
        │ │(Cod FSS) 9 a │2000) 7 a IMO, │- CEI 60533 (1999) │
        │ │IMO. │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a │ │
        │ │ │IMO. │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.54│Echipament fix pentru │- Regula II-2/4, │- Regula II-2/4, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │analiza oxigenului şi │- Regula VI/3 │- Regula VI/3, │- CEI 60092-504 (2001), │B + E
        │detectarea gazelor │ │Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a IMO│- CEI 60533 (1999), │B + F
        │ │ │ │şi, dupã caz, fie: │
        │ │ │ │a) categoria 4: (zonã de │
        │ │ │ │securitate) │
        │ │ │ │- EN 50104 (2002) inclusiv │
        │ │ │ │A.1 (2004) Oxigen, │
        │ │ │ │b) categoria 3: (atmosfere │
        │ │ │ │gazoase explozive) │
        │ │ │ │- EN 50104 (2002) inclusiv │
        │ │ │ │A.1 (2004) Oxigen, │
        │ │ │ │- EN 60079-29-1(2007) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/3.55│Duze de tip combinat (jet │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- EN 15182-1(2007), │B + D
A se ve-│pulverizat/jet compact) │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 15182-3(2007) │B + E
dea nota│ │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F
b) din │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
prezenta│ │ │2000) 7 a IMO, │ │
anexã A1│ │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────
A.1/3.56│Furtunuri de incendiu (tip│- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- EN 671-1 (2001), │B + D
A se ve-│mosor) │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv AC (2002) │B + E
dea nota│ │ │1994) a IMO, │ │B + F
b) din │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
prezenta│ │ │2000) a IMO, │ │
anexã A1│ │ │ │ │
        │ │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────
A.1/3.57│Componente ale instalaţi- │- Regula II-2/10 │- Regula II-2/10.8.1, │- IMO │B + D
A se ve-│ilor de stingere a incen- │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 14 a │MSC/Circulara 798 │B + E
dea nota│diilor cu spumã cu coefi- │ │IMO │ │B + F
b) din │cient mediu de expandare -│ │- IMO MSC.1/Circulara 1239, │ │
prezenta│dispozitive fixe cu spumã │ │- IMO MSC.1/Circulara 1276 │ │
anexã A1│pentru punţile navelor- │ │ │ │
        │cisternã │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────
A.1/3.58│Componente ale instalaţi- │- Regula II-2/10 │- Regula II-2/10, │- IMO MSC.1/Circulara 1312 │B + D
A se ve-│ilor fixe de stingere a │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS)6, 14 │ │B + E
dea nota│incendiilor cu spumã cu │ │ a IMO │ │B + F
b) din │coeficient redus de expan-│ │- IMO MSC.1/Circulara 1239, │ │
prezenta│dare pentru încãperile de │ │- IMO MSC.1/Circulara 1276 │ │
anexã A1│maşini şi protecţia punţi-│ │ │ │
        │lor navelor-cisternã │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────
A.1/3.59│Spumã expandabilã pentru │- Rezoluţia MSC.4(48)- │- Rezoluţia MSC.4(48) - (Cod IBC) a IMO│- IMO MSC/Circulara 553, │B + D
A se ve-│instalaţii fixe de stinge-│(Cod IBC) a IMO │ │- IMO MSC.1/Circulara 1312 │B + E
dea nota│re a incendiilor de la │ │ │ │B + F
b) din │bordul navelor care trans-│ │ │ │
prezenta│portã produse chimice │ │ │ │
anexã A1│ │ │ │ │
        │ │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────
A.1/3.60│Duze pentru instalaţii │- Regula II-2/10 │- Regula II-2/10, │- IMO MSC.1/Circulara 1268 │B + D
A se ve-│fixe de stingere a incen- │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a │ │B + E
dea nota│diilor cu apã pulverizatã │ │IMO │ │B + F
b) din │sub presiune, destinate │ │ │ │
prezenta│balcoanelor cabinelor │ │ │ │
anexã A1│ │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────
A.1/3.61│Instalaţii de stingere a │- Regula II-2/10 │- Regula II-2/10 │- IMO MSC.1/Circulara 1271 │B + D
A se ve-│incendiilor cu spumã cu │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 6 a │ │B + E
dea nota│coeficient ridicat de ex- │ │IMO │ │B + F
b) din │pandare cu aer interior │ │ │ │
prezenta│pentru încãperile de ma- │ │ │ │
anexã A1│şini şi compartimentele │ │ │ │
        │pompelor de marfã. │ │ │ │
        │Notã: Instalaţiile de │ │ │ │
        │stingere a incendiilor cu │ │ │ │
        │spumã cu coeficient ridi- │ │ │ │
        │cat de expandare cu aer │ │ │ │
        │interior pentru încãperile│ │ │ │
        │de maşinã şi compartimen- │ │ │ │
        │tele pompelor de marfã │ │ │ │
        │trebuie sã fie încercate │ │ │ │
        │cu concentratul aprobat şi│ │ │ │
        │acceptate de cãtre Admi- │ │ │ │
        │nistraţie │ │ │ │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────    4. Echipamente de navigaţie
    Note aplicabile secţiunii 4: Echipamente de navigaţie
    Coloana 5: În cazul în care se face referire la seria EN 61162 sau seria CEI 61162, se are în vedere dispunerea echipamentului respectiv pentru a determina standardul aplicabil din seria EN 61162 sau seria CEI 61162.
────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din SOLAS 74 │ Regulile SOLAS 74, precum │ Standarde │Module de
  Nr. │ Denumirea echipamentului │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi circularele │ de încercãri │evaluare
        │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzãtoare ale IMO, dupã caz │ │a confor-
        │ │ │ │ │ mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
   1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.1 │Compas magnetic │- Regula V/18. │- Regula V/19, │- ISO 1069 (1973), │B + D
        │ │ │- Rezoluţia A.382(X) a IMO, │- ISO 25862 (2009), │B + E
        │ │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO. │- EN 60945 (2002) │B + F
        │ │ │ │sau │G
        │ │ │ │- ISO 1069 (1973), │
        │ │ │ │- ISO 25862 (2009), │
        │ │ │ │- CEI 60975 (2002) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.2 │Dispozitiv pentru │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │transmiterea informaţiei │- Regula V/19, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162; │B + E
        │de drum THD (metoda │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- ISO 22090-2 (2004), │B + F
        │magneticã) │- Rezoluţia │1994) 13 a IMO, │inclusiv Rectificarea 2005,│G
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │
        │ │(Cod HSC 1994) │2000) 13 a IMO, │sau │
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.116(73) a IMO. │- CEI 60945 (2002), │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- seria CEI 61162. │
        │ │MSC.97(73)- │ │- ISO 22090-2 (2004), │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │inclusiv Rectificarea 2005,│
        │ │13 a IMO. │ │- CEI 62288 Ed. 1.0 (2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.3 │Girocompas │- Regula V/18. │- Regula V/19, │- EN ISO 8728 (1998), │B + D
        │ │ │- Rezoluţia A.424(XI) a IMO, │- EN 60945 (2002), │B + E
        │ │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162. │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- EN 62288 (2008) │G
        │ │ │ │sau │
        │ │ │ │- ISO 8728 (1997), │
        │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │
        │ │ │ │- seria CEI 61162. │
        │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0 (2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/4.4 │Echipament radar │Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 şi A.1/4.36.
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.1/4.5 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.34.
        │trasare radar (ARPA) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/4.6 │Sondã ultrason │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN ISO 9875 (2001),incl. │B + D
        │ │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.224(VII) a IMO, │Rectificarea tehnicã │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │ISO 1:2006, │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002) │G
        │ │(Cod HSC 1994) │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.74(69) a IMO, anexa 4 │- EN 62288 (2008) │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) │sau │
        │ │MSC.97(73)- │13 a IMO │- EN ISO 9875 (2000), incl.│
        │ │(Cod HSC 2000) │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │Rectificarea tehnicã │
        │ │13 a IMO. │ │ISO 1:2006, │
        │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │
        │ │ │ │- seria CEI 61162, │
        │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0 (2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.7 │Echipament de mãsurare │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │a vitezei şi a distanţei │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 61023 (2007), │B + E
        │(SDME) │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.824(19) a IMO, │- seria EN 61162. │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │G
        │ │(Cod HSC 1994) │1994) 13 a IMO, │sau │
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.96(72) a IMO │- CEI 60945 (2002), │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.97(73) - (Cod HSC 2000)│- CEI 61023 (2007) │
        │ │MSC.97(73)- │13 a IMO, │- seria CEI 61162, │
        │ │(Cod HSC 2000) │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- CEI 62288 Ed. 1.0 (2008) │
        │ │13 a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/4.8 │Indicator al unghiului │Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 şi A.1/4.22.
        │cârmei, al vitezei de │
        │rotaţie a elicei, al │
        │pasului elicei │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/4.9 │Indicator al vitezei de │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B+D
A se ve-│giraţie │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.526(13) a IMO, │- seria EN 61162. │B+E
dea nota│ │- Rezoluţia MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ISO 20672 (2007), │B+F
b) din │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │G
prezenta│ │- Rezoluţia MSC.97(73)- │1994) 13 a IMO, │sau │
anexã A1│ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), │
        │ │ │2000) 13 a IMO, │- seria CEI 61162, │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- ISO 20672 (2007), │
        │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0 (2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/4.10│Radiogoniometru │Spaţiu necompletat intenţionat
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/4.11│Echipament Loran-C │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │ │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 61075 (1993), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.818(19) a IMO, │- seria EN 61162. │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │G
        │ │(Cod HSC 1994) │1994) 13 a IMO, │sau │
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), │
        │ │- Rezoluţia │2000) 13 a IMO. │- CEI 61075 (1991), │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- seria CEI 61162, │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │13 a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.12│Echipament Chayka │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │ │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 61075 (1993), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.818(19) a IMO, │- seria EN 61162. │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │G
        │ │(Cod HSC 1994) │1994) 13 a IMO, │sau │
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), │
        │ │- Rezoluţia │2000) 13 a IMO. │- CEI 61075 (1991), │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- seria CEI 61162 │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │13 a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────
A.1/4.13│Echipament de navigaţie │Spaţiu necompletat intenţionat.
        │Decca │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────
A.1/4.14│Echipament GPS │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │ │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 61108-1 (2003), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162. │B + F
        │ │MSC.36(63)- │1994) a IMO, │- EN 62288 (2008) │G
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │
        │ │13 a IMO, │2000) a IMO, │- CEI 60945 (2002) │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.112(73) a IMO │- CEI 61108-1 (2003), │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO. │- seria CEI 61162, │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │13 a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.15│Echipament GLONASS │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │ │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 61108-2 (1998), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162. │B + F
        │ │MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │G
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │
        │ │13 a IMO, │2000) 13 a IMO, │- CEI 60945 (2002) │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.113(73) a IMO. │- CEI 61108-2 (1998), │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- seria CEI 61162, │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │13 a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.16│Sistem de control al │- Regula V/18 │- Regula V/19, │- EN ISO 11674 (2006), │B + D
        │direcţiei de deplasare │ │- Rezoluţia A.342(IX) a IMO, │- EN 60945 (2002), │B + E
        │(HCS) │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162. │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.64(67) a IMO, anexa 3, │- EN 62288 (2008) │G
        │ │ │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │sau │
        │ │ │ │- ISO 11674 (2006), │
        │ │ │ │- CEI 60945 (2002) │
        │ │ │ │- seria CEI 61162, │
        │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────
A.1/4.17│Instalaţie mecanicã de │Punctul a fost mutat la A.1/1.40.
        │ridicare a pilotului │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────
A.1/4.18│Transponder SAR în │- Regula III/4, │- Regula III/6, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │bandã de 9 GHz (SART) │- Regula IV/14, │- Regula IV/7, │- EN 61097-1 (1993). │B + E
        │ │- Regula V/18, │- Rezoluţia A.530(13) a IMO, │sau │B + F
        │ │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.802(19) a IMO, │- CEI 60945 (2002), │G
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- CEI 61097-1 (2007). │
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │(Cod HSC 1994) │1994) 8, 14 a IMO, │ │
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │- Rezoluţia │2000) 8, 14 a IMO, │ │
        │ │MSC.97(73)- │- UIT-R M.628-3 (11/93). │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │13 a IMO │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/4.19│Echipament radar pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.37.
        │nave de mare vitezã │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/4.20│Indicator al unghiului │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
A se ve-│cârmei │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.526(13) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
dea nota│ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ISO 20673 (2007) │B + F
b) din │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │G
prezenta│ │(Cod HSC 1994) │1994) 13 a IMO, │sau │
anexã A1│ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002) │
        │ │- Rezoluţia │2000) 13 a IMO, │- seria CEI 61162, │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- ISO 20673 (2007), │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │13 a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.21│Indicator al vitezei de │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
a se ve-│rotaţie a elicei │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
dea nota│ │- Rezoluţia │ │- ISO 22554 (2007) │B + F
b) din │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │G
prezenta│ │(Cod HSC 1994) │1994) 13 a IMO, │sau │
anexã A1│ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002) │
        │ │- Rezoluţia │2000) 13 a IMO, │- seria CEI 61162, │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- ISO 22554 (2007), │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │13 a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.22│Indicator al pasului │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
A se ve-│elicei │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
dea nota│ │- Rezoluţia │ │- ISO 22555 (2007) │B + F
b) din │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │G
prezenta│ │(Cod HSC 1994) │1994) 13 a IMO, │sau │
anexã A1│ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002) │
        │ │- Rezoluţia │2000) 13 a IMO, │- seria CEI 61162, │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- ISO 22555 (2007), │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │13 a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.23│Compas pentru bãrci de │- Regula III/4, │- Regula III/34, │- ISO 25862 (2009) │B + D
        │salvare şi bãrci de │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V │ │B + E
        │urgenţã │- Rezoluţia │a IMO, │ │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │G
        │ │(Cod HSC 1994) │1994) 8, 13 a IMO, │ │
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │- Rezoluţia │2000) 8, 13 a IMO. │ │
        │ │MSC.97(73)- │ │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │13 a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/4.24│Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.37.
        │trasare radar (ARPA) │
        │pentru navele de mare │
        │vitezã │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.1/4.25│Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.35.
        │urmãrire a drumului (ATA) │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.1/4.26│Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.38.
        │urmãrire a drumului (ATA) │
        │pentru navele de mare │
        │vitezã │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.1/4.27│Dispozitiv electronic de │Punctul a fost mutat la A.1/4.36.
        │trasare (EPA) │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.1/4.28│Sistem de punte integrat │Punctul a fost mutat la A.2/4.30.
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/4.29│Înregistrare de date │- Regula V/18, │- Regula V/20, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │privind voiajul (VDR) │- Regula V/20, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
        │ │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.861(20) a IMO, │- CEI 61996-1 (2007-11) │B + F
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │G
        │ │MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │sau │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), │
        │ │13 a IMO, │2000) 13 a IMO. │- seria CEI 61162, │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- CEI 61996-1 (2007-11) │
        │ │MSC.97(73)- │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │13 a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.30│Sistem electronic de │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │date şi vizualizare a │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
        │hãrţilor maritime cu │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.817(19) a IMO, │- EN 61174 (2008) │B + F
        │dispozitiv de rezervã │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │G
        │(ECDIS) şi sistem de │(Cod HSC 1994) │1994) 13 a IMO, │sau │
        │vizualizare a hãrţilor cu │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002) │
        │graficã raster (RCDS) │- Rezoluţia │2000) 13 a IMO. │- seria CEI 61162, │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC. 97(73)-(Cod HSC 2000) │- CEI 61174 (2008), │
        │ │(Cod HSC 2000) │13 a IMO, │- CEI 62288 Ed.1.0(2008) │
        │ │13 a IMO. │- Rezoluţia MSC. 191(79) a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC. 232(82) a IMO, │ │
        │ │ │- IMO SN.1/Circulara 266 │ │
        │ │ │[Copiile de siguranţã ECDIS şi RCDS │ │
        │ │ │sunt aplicabile numai în cazul în care │ │
        │ │ │aceastã funcţie este inclusã în ECDIS. │ │
        │ │ │Certificatul pentru modulul B trebuie │ │
        │ │ │sã indice dacã aceste opţiuni au fost │ │
        │ │ │testate] │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.31│Girocompas pentru nave │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ISO 16328 (2001), │B + D
        │de mare vitezã │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.821(19) a IMO, │- EN 60945 (2002), │B + E
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162. │B + F
        │ │(Cod HSC 1994) │1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │G
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │
        │ │- Rezoluţia │2000) 13 a IMO. │- ISO 16328 (2001), │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- CEI 60945 (2002), │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- seria CEI 61162, │
        │ │13 a IMO. │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.32│Echipament AIS (sistem │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │automat de identificare) │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
        │universal │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 61993-2 (2001). │B + F
        │ │MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │G
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.74(69) a IMO, │sau │
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002) │
        │ │- Rezoluţia │2000) 13 a IMO, │- seria CEI 61162, │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- CEI 61993-2 (2001), │
        │ │(Cod HSC 2000) │- UIT-R M. 1371-3(2007) │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │13 a IMO. │Notã: UIT-R M. 1371-3(2007) anexa │ │
        │ │ │3 se aplicã numai în conformitate cu │ │
        │ │ │dispoziţiile Rezoluţia MSC.74(69) a IMO│ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.33│Sistem de urmãrire a │- Regula V/18 │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │drumului navei │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
        │(funcţioneazã la viteza │ │- Rezoluţia MSC.74(69) a IMO. │- EN 62065 (2002). │B + F
        │navei, de la viteza │ │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- EN 62288 (2008) │G
        │minimã de manevrã pânã │ │ │sau │
        │la viteza de 30 de noduri)│ │ │- CEI 60945 (2002) │
        │ │ │ │- seria CEI 61162, │
        │ │ │ │- CEI 62065 (2002) │
        │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 1.0(2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.34│Echipament radar CAT 1 │- Regula V/18 │- Regula V/19. │- EN 60945 (2002), │B + D
        │ │ │- Rezoluţia A.278(VIII) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
        │ │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 62288 (2008), │B + F
        │ │ │- Rezoluţia A.823(19) a IMO, │- EN 62388 (2008), │G
        │ │ │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │sau │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.192(79) a IMO │- CEI 60945 (2002), │
        │ │ │- UIT-R M. 628-3(11/93), │- seria CEI 61162, │
        │ │ │- UIT-R M. 1177-3(06/03) │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008), │
        │ │ │ │- CEI 62388 Ed.1.0(2007) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.35│Echipament radar CAT 2 │- Regula V/18 │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002) │B + D
        │ │ │- Rezoluţia A.278(VIII) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
        │ │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 62288 (2008) │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- EN 62388 (2008) │G
        │ │ │- Rezoluţia MSC.192(79) a IMO │sau │
        │ │ │- UIT-R M. 628-3(11/93) │- CEI 60945 (2002), │
        │ │ │- UIT-R M. 1177-3(06/03). │- seria CEI 61162 │
        │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008), │
        │ │ │ │- CEI 62388 Ed.1.0 (2007) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.36│Echipament radar CAT 3 │- Regula V/18 │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002) │B + D
        │ │ │- Rezoluţia A.278(VIII) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
        │ │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 62288 (2008) │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- EN 62388 (2008), │G
        │ │ │- Rezoluţia MSC.192(79) a IMO │sau │
        │ │ │- UIT-R M. 628-3(11/93), │- CEI 60945 (2002), │
        │ │ │- UIT-R M. 1177-3(06/03) │- seria CEI 61162, │
        │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │ │ │- CEI 62388 Ed. 1.0(2007) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.37│Echipament radar pentru │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.278(VIII) a IMO, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │navele de mare vitezã │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
        │(CAT 1H, CAT 2H şi CAT 3H)│MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.820(19) a IMO, │- EN 62288 (2008), │B + F
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62388 (2008) │G
        │ │13 a IMO, │1994) 13 a IMO, │sau │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), │
        │ │MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- seria CEI 61162, │
        │ │(Cod HSC 2000) │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO, │- CEI 62288 │
        │ │13 a IMO │- Rezoluţia MSC.192(79) a IMO, │Ed.1.0(2008), │
        │ │ │- UIT-R M. 628-3(11/93), │- CEI 62388 │
        │ │ │- UIT-R M. 1177-3(06/03) │Ed.1.0(2007) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.38│Echipament radar aprobat │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.278(VIII) a IMO, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │cu opţiune de hartã nau- │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
        │ticã, respectiv: │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.820(19) a IMO, │- EN 62288 (2008), │B + F
        │a) CAT 1 cu opţiune de │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62388 (2008) │G
        │hartã nauticã │13 a IMO, │1994) 13 a IMO, │sau │
        │b) CAT 2 cu opţiune de │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), │
        │hartã nauticã │MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- seria CEI 61162, │
        │c) CAT 1 pentru HSC cu op-│(Cod HSC 2000) │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO, │- CEI 62288 │
        │ţiune de hartã nauticã │13 a IMO. │- Rezoluţia MSC.192(79) a IMO, │Ed. 1.0(2008), │
        │d) CAT 2 pentru HSC cu op-│ │- UIT-R M. 628-3(11/93), │CEI 62388 │
        │ţiune de hartã nauticã │ │- UIT-R M. 1177-3(06/03) │Ed. 1.0(2007) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.39│Reflector radar │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN ISO 8729 (1998), │B + D
        │ │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), │B + E
        │ │- Rezoluţia │1994) 13 a IMO, │sau │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 8729 (1997), │G
        │ │(Cod HSC 1994) │2000) 13 a IMO, │- CEI 60945 (2002). │
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.164(78) a IMO. │ │
        │ │- Rezoluţia │ │ │
        │ │MSC.97(73)- │ │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │13 a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.40│Sistem de control al │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ISO 16329 (2003), │B + D
        │direcţiei de deplasare │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.822(19) a IMO, │- EN 60945 (2002), │B + E
        │pentru navele de mare │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │B + F
        │vitezã │(Cod HSC 1994) │1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │G
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │
        │ │- Rezoluţia │2000) 13 a IMO, │- ISO 16329 (2003), │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- CEI 60945 (2002), │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- seria CEI 61162, │
        │ │13 a IMO │ │- CEI 62288 │
        │ │ │ │Ed. 1.0(2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.41│Dispozitiv pentru │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- ISO 22090-3 (2004), │B + D
        │transmiterea informaţiei │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), │B + E
        │de drum THD (metoda │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │B + F
        │GNSS) │MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │G
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │
        │ │13 a IMO, │2000) 13 a IMO, │- ISO 22090-3 (2004), │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.116(73) a IMO, │- CEI 60945 (2002), │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- seria CEI 61162, │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- CEI 62288 │
        │ │13 a IMO │ │Ed. 1.0(2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.42│Reflector pentru navele │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ISO 17884 (2004), │B + D
        │de mare vitezã │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002) │B + E
        │ │MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │sau │B + F
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 17884 (2004), │G
        │ │13 a IMO, │2000) 13 a IMO │- CEI 60945 (2002) │
        │ │- Rezoluţia │ │ │
        │ │MSC.97(73)- │ │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │13 a IMO │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.43│Echipament pentru │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ISO 16273 (2003), │B + D
        │vizibilitate nocturnã │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002) │B + E
        │destinat navelor de mare │MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │sau │B + F
        │vitezã │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.94(72) a IMO, │- ISO 16273 (2003), │G
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002) │
        │ │- Rezoluţia │2000) 13 a IMO │ │
        │ │MSC.97(73)- │ │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │13 a IMO │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.44│Receptor diferenţial de │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │balizã pentru │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- CEI 61108-4 (2004), │B + E
        │echipament DGPS şi │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │B + F
        │DGLONASS │MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │sau │G
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), │
        │ │13 a IMO, │2000) 13 a IMO, │- CEI 61108-4 (2004), │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.114(73) a IMO │- seria CEI 61162 │
        │ │MSC.97(73)- │ │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │13 a IMO │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/4.45│Material cartografic │Punct eliminat - achipamentul este vizat de A.1/4.38
A se ve-│pentru radarul de bord │
dea nota│ │
b) din │ │
prezenta│ │
anexã │ │
A.1 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/4.46│Dispozitiv pentru │- Regula V/18. │- Regula V/19, │- ISO 22090-1 (2002), │B + D
        │transmiterea informaţiei │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │inclusiv Rectificarea 1 │B + E
        │de drum THD (metoda │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │2005, │B + F
        │giroscopicã) │MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- EN 60945 (2002), │G
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162 │
        │ │13 a IMO, │2000) 13 a IMO, │- EN 62288 (2008) │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.116(73) a IMO, │sau │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- ISO 22090-1 (2002), │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │inclusiv Rectificarea 1 │
        │ │13 a IMO │ │(2005), │
        │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │
        │ │ │ │- seria CEI 61162, │
        │ │ │ │- CEI 62288 E.d. 1.0 (2008)│
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.47│Înregiistrator simplificat│- Regula V/20 │- Regula V/20, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │de date privind voiajul │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │B + E
        │(S-VDR) │ │- Rezoluţia MSC.163(78) a IMO, │- EN 61996-2 (2008), │B + F
        │ │ │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- EN 62288 (2008) │G
        │ │ │ │sau │
        │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │
        │ │ │ │- seria CEI 61162, │
        │ │ │ │- CEI 61996-2 (2007), │
        │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0(2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.48│Instalaţie mecanicã de │- Regula V/23 │- Regula V/23, │- Rezoluţia A.889(21) a IMO│B + D
        │ridicare a pilotului │ │- Rezoluţia A.889(21) a IMO, │ │B + E
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 773 │ │B + F
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.49│Scarã pentru pilot │- Regula V/23 │- Regula V/23, │- Rezoluţia A.889(21) a IMO│B + D
        │ │- Regula X/3 │- Rezoluţia A.889(21) a IMO, │- ISO 799 (2004) │B + E
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 773 │ │B + F
        │ │ │ │ │G
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.50│Echipament DGPS │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
A se ve-│ │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 61108-1 (2003), │B + E
dea nota│ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 61108-4 (2004), │B + F
b) din │ │MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G
prezenta│ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │
anexã │ │13 a IMO, │2000) 13 a IMO, │sau │
A.1 │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.114(73) a IMO, │- CEI 60945 (2002), │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- CEI 61108-1 (2003), │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- CEI 61108-4 (2004), │
        │ │13 a IMO │ │- seria CEI 61162, │
        │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0(2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.51│Echipament DGLONASS │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
A se ve-│ │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 61108-2 (1998), │B + E
dea nota│ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 61108-4 (2004), │B + F
b) din │ │MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G
prezenta│ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │
anexã │ │13 a IMO, │2000) 13 a IMO, │sau │
A.1 │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.114(73) a IMO, │- CEI 60945 (2002), │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- CEI 61108-2 (1998), │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- CEI 61108-4 (2004), │
        │ │13 a IMO │ │- seria CEI 61162, │
        │ │ │ │- CEI 62288 Ed. 1.0(2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/4.52│Lampã de semnalizare pe │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D
Anterior│timp de zi │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ISO 25861 (2007) │B + E
punctul │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │B + F
A.2/4.4 │ │MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- CEI 60945 (2002), │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.95(72) a IMO, │- ISO 25861 (2007) │
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) │ │
        │ │- Rezoluţia │a IMO │ │
        │ │MSC.97(73)- │ │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │13 a IMO │ │ │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────    5. Echipamente de radiocomunicaţii
    Note aplicabile secţiunii 5 "Echipamente de radiocomunicaţii"
    Coloana 5: În cazul în care dispoziţiile MSC/Circularei 862 a IMO şi cerinţele standardelor de încercãri ale produselor sunt contradictorii, prevaleazã dispoziţiile MSC/Circularei 862 a IMO.
    În cazul în care se face referire la seria EN 61162 sau seria CEI 61162, se are în vedere specificarea echipamentului respectiv pentru a determina standardul aplicabil din seria EN 61162 sau seria CEI 61162.
────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din SOLAS 74 │ Regulile din SOLAS 74, precum │ Standarde │Module de
  Nr. │ Denumirea echipamentului │ prin care se cere │ şi rezoluţiile şi circularele │ de încercãri │evaluare
        │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzãtoare ale IMO, dupã caz │ │a confor-
        │ │ │ │ │ mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
   1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/5.1 │Instalaţie radio în bandã │- Regula IV/14, │- Regula IV/7, │- ETSI EN 300 162-1 │B + D
        │VHF care permite │- Regula X/3, │- Regula X/3, │V1.4.1 (2006-05), │B + E
        │transmisia şi recepţia │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.385(X) a IMO, │- ETSI EN 300 338 V1.2.1 │B + F
        │prin ASN şi radiotelefonie│MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.524(13) a IMO, │(1999-04), │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ETSI EN 300 828 V1.1.1 │
        │ │14 a IMO, │- Rezoluţia A.803(19) a IMO, │(1998-03), │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 301 925 V1.2.1 │
        │ │MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │(2006-12), │
        │ │(Cod HSC 2000) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), │
        │ │14 a IMO │2000) 14 a IMO, │- CEI 61097-3 (1994), │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 862, │- CEI 61097-7 (1996), │
        │ │ │- IMO COMSAR/Circulara 32, │- seria EN 61162, │
        │ │ │- UIT-R M.489-2 (10/95), │- IMO MSC/Circulara 862 │
        │ │ │- UIT-R M.493-12 (03/07), │ │
        │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04), │ │
        │ │ │- UIT-R M.689-2 (11/93). │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/5.2 │Receptor de veghe prin │- Regula IV/14, │- Regula IV/7, │- ETSI EN 300 338 V1.2.1 │B + D
        │ASN în bandã VHF │- Regula X/3, │- Regula X/3, │(1999-04), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Rezolutia A.694(17) a IMO, │- ETSI EN 300 828 V1.1.1 │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.803(19) a IMO, │(1998-03), │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 301 033 V1.2.1 │
        │ │14 a IMO, │1994) 14 a IMO, │(2005-05), │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), │
        │ │MSC.97(73)- │2000) 14 a IMO, │- CEI 61097-3 (1994), │
        │ │(Cod HSC 2000) │- IMO COMSAR/Circulara 32, │- CEI 61097-8 (1998) │
        │ │14 a IMO │- UIT-R M.489-2 (10/95), │ │
        │ │ │- UIT-R M.493-12 (03/07), │ │
        │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04). │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/5.3 │Receptor NAVTEX │- Regula IV/14, │- Regula IV/7, │- ETSI EN 300 065-1 │B + D
        │ │- Regula X/3, │- Regula X/3, │V1.2.1 (2009-01), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ETSI EN 301 011 V1.1.1 │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │(1998-09), │
        │ │(Cod HSC 1994) │1994) 14 a IMO, │- EN 60945 (2002), │
        │ │14 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 61097-6 (2005-12) │
        │ │- Rezoluţia │2000) 14 a IMO, │ │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.148(77) a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │- IMO COMSAR Circulara 32, │ │
        │ │14 a IMO │- UIT-R M.540-2 (06/90), │ │
        │ │ │- UIT-R M.625-3 (10/95) │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/5.4 │Receptor EGC │- Regula IV/14, │- Regula IV/7, │- ETSI ETS 300 460 Ed.1 │B + D
        │ │- Regula X/3, │- Regula X/3, │(1996-05), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.570(14) a IMO, │- ETSI ETS 300 460/A1 │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.664(16) a IMO, │(1997-11), │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ETSI EN 300 829 V1.1.1 │
        │ │14 a IMO, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │(1998-03), │
        │ │- Rezoluţia │1994) 14 a IMO, │- EN 60945 (2002), │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 61097-4 (1994) │
        │ │(Cod HSC 2000) │2000) 14 a IMO, │ │
        │ │14 a IMO │- IMO COMSAR/Circulara 32 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/5.5 │Receptor în bandã HF │- Regula IV/14, │- Regula IV/7, │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 │B + D
        │pentru informaţii privind │- Regula X/3, │- Regula X/3, │(1990-11), │B + E
        │siguranţa maritimã (MSI) │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 │B + F
        │(receptor HF NBDP) │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.699(17) a IMO, │(1993-10), │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia A.700(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), │
        │ │14 a IMO, │- Rezoluţia A.806(19) a IMO, │- seria EN 61162. │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │14 a IMO. │2000) 14 a IMO, │ │
        │ │ │- IMO COMSAR /Circulara 32, │ │
        │ │ │- UIT-R M.491-1 (07/86), │ │
        │ │ │- UIT-R M.492-6 (10/95), │ │
        │ │ │- UIT-R M.540-2 (06/90), │ │
        │ │ │- UIT-R M.625-3 (10/95), │ │
        │ │ │- UIT-R M.688 (06/90) │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/5.6 │Radiobalizã în bandã de │- Regula IV/14, │- Regula IV/7, │- ETSI EN 300 066 V 1.3.1 │B + D
        │406 MHz (COSPAS- │- Regula X/3, │- Regula X/3, │(2001-01), │B + E
        │SARSAT) │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.662(16) a IMO, │- EN 60945 (2002), │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- CEI 61097-2 (2008), │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia A.696(17) a IMO, │- IMO MSC/Circulara 862 │
        │ │14 a IMO, │- Rezoluţia A.810(19) a IMO, │Notã: IMO MSC/Circulara 862│
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │se aplicã doar dispoziti- │
        │ │MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │vului opţional care permite│
        │ │(Cod HSC 2000) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │activarea de la distanţã, │
        │ │14 a IMO │2000) 14 a IMO, │nu şi radiobalizei │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 862, │propriu-zise. │
        │ │ │- IMO COMSAR/Circulara 32, │ │
        │ │ │- UIT-R M.633-3 (05/04), │ │
        │ │ │- UIT-R M.690-1 (10/95) │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/5.7 │Radiobalizã în bandã-L │Spaţiu necompletat intenţionat.
        │(INMARSAT) │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.1/5.8 │Receptor de veghe în │Spaţiu necompletat intenţionat.
        │bandã de 2 182 KHz │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.1/5.9 │Generator de semnal de │Spaţiu necompletat intenţionat.
        │alarmã bitonal │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/5.10│Instalaţie radio în bandã │- Regula IV/14, │- Regula IV/9, │- ETSI EN 300 338 V1.2.1 │B + D
        │MF care permite │- Regula X/3, │- Regula IV/10, │(1999-04), │B + E
        │transmisia şi recepţia │- Rezoluţia │- Regula X/3, │- ETSI ETS 300 373-1 │B + F
        │prin ASN şi │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │V1.2.1 (2002-10), │
        │radiotelefonie │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia A.804(19) a IMO, │- EN 60945 (2002), │
        │Notã: În conformitate │14 a IMO, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- CEI 61097-3 (1994), │
        │cu deciziile │- Rezoluţia │1994) 14 a IMO, │- CEI 61097-9 (1997), │
        │IMO şi UIT, cerinţele │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │
        │pentru generatorul de │(Cod HSC 2000) │2000) 14 a IMO, │- IMO MSC/Circulara 862 │
        │semnal de alarmã bitonal │14 a IMO. │- IMO COMSAR/Circulara 32, │ │
        │şi transmisie în H3E nu │ │- UIT-R M.493-12 (03/07), │ │
        │se mai aplicã în │ │- UIT-R M.541-9 (05/04). │ │
        │standardele de încercãri. │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/5.11│Receptor de veghe prin │- Regula IV/14, │- Regula IV/9, │- ETSI EN 300 338 V1.2.1 │B + D
        │ASN în bandã MF │- Regula X/3, │- Regula IV/10, │(1999-04), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Regula X/3, │- ETSI EN 301 033 V1.2.1 │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │(2005-05), │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia A.804(19) a IMO, │- EN 60945 (2002), │
        │ │14 a IMO, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- CEI 61097-3 (1994), │
        │ │- Rezoluţia │1994) 14 a IMO, │- CEI 61097-8 (1998) │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │2000) 14 a IMO, │ │
        │ │14 a IMO │- IMO COMSAR/Circulara 32, │ │
        │ │ │- UIT-R M.493-12 (03/07), │ │
        │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04). │ │
        │ │ │- UIT-R M.1173 (10/95) │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/5.12│Inmarsat-B SES (staţie │- Regula IV/14, │- Regula IV/10, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │terestrã pentru navigaţie)│- Regula X/3, │- Regula X/3, │- CEI 61097-10 (1999), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.570(14) a IMO, │- IMO MSC/Circulara 862 │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia A.808(19) a IMO, │ │
        │ │14 a IMO, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │- Rezoluţia │1994) 14 a IMO, │ │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │2000) 14 a IMO, │ │
        │ │14 a IMO │- IMO MSC/Circulara 862, │ │
        │ │ │- IMO COMSAR Circulara 32 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/5.13│Inmarsat-C SES (staţie │- Regula IV/14, │- Regula IV/10, │- ETSI ETS 300 460 Ed.1 │B + D
        │terestrã pentru navigaţie)│- Regula X/3, │- Regula X/3, │(1996-05), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.570(14) a IMO, │- ETSI ETS 300 460/A1 │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.664(16) a IMO (se aplicã │(1997-11), │
        │ │(Cod HSC 1994) │doar dacã Immarsat-C SES include │- ETSI EN 300 829 V1.1.1 │
        │ │14 a IMO, │funcţii EGC), │(1998-03), │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia A.807(19) a IMO, │- CEI 61097-4 (2007), │
        │ │(Cod HSC 2000) │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │
        │ │14 a IMO. │1994) 14 a IMO, │- IMO MSC/Circulara 862 │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 14 a IMO, │ │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 862, │ │
        │ │ │- IMO COMSAR/Circulara 32 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/5.14│Instalaţie radio în bandã │- Regula IV/14, │- Regula IV/10, │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 │B + D
        │MF/HF care permite │- Regula X/3, │- Regula X/3, │(1990-11), │B + E
        │transmisia şi recepţia │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ETSI ETS 300 067/A1 │B + F
        │prin ASN, NBDP şi │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.806(19) a IMO, │Ed.1 (1993-10), │
        │radiotelefonie Notã: În │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338 V1.2.1 │
        │conformitate cu deciziile │14 a IMO, │1994) 14 a IMO, │(1999-04), │
        │IMO şi UIT, cerinţele │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI ETS 300 373-1 │
        │pentru generatorul de │MSC.97(73)- │2000) 14 a IMO, │V1.2.1 (2002-10), │
        │semnal de alarmã bitonal │(Cod HSC 2000) │- IMO MSC/Circulara 862, │- EN 60945 (2002), │
        │şi transmisie în A3H nu │14 a IMO. │- IMO COMSAR/Circulara 32, │- CEI 61097-3 (1994), │
        │se mai aplicã în cadrul │ │- UIT-R M.476-5 (10/95), │- CEI 61097-9 (1997), │
        │standardelor de │ │- UIT-R M.491-1 (07/86), │- seria EN 61162, │
        │încercãri. │ │- UIT-R M.492-6 (10/95), │- IMO MSC/Circulara 862 │
        │ │ │- UIT-R M.493-12 (03/07), │ │
        │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04), │ │
        │ │ │- UIT-R M.625-3 (10/95), │ │
        │ │ │- UIT-R M.1173 (10/95). │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/5.15│Receptor de veghe prin │- Regula IV/14, │- Regula IV/10, │- ETSI EN 300 338 V1.2.1 │B + D
        │ASN în bandã MF/HF │- Regula X/3, │- Regula X/3, │(1999-04), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ETSI EN 301 033 V1.2.1 │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.806(19) a IMO, │(2005-05), │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), │
        │ │14 a IMO, │1994) 14 a IMO, │- CEI 61097-3 (1994), │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 61097-8 (1998) │
        │ │MSC.97(73)- │2000) 14 a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │- IMO COMSAR/Circulara 32, │ │
        │ │14 a IMO. │- UIT-R M.493-12 (03/07), │ │
        │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04) │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.1/5.16│Aparat radiotelefonic │Punctul a fost mutat la A.2/5.8
        │aeronautic de emisie- │
        │recepţie în VHF │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.1/5.17│Aparat radiotelefonic │- Regula IV/14, │- Regula III/6, │- ETSI EN 300 225 V1.4.1 │B + D
        │portabil de emisie- │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │(2004-12), │B + E
        │recepţie în VHF pentru │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.809(19) a IMO, │- ETSI EN 300 828 V1.1.1 │B + F
        │ambarcaţiuni de salvare │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │(1998-03), │
        │ │(Cod HSC 1994) │1994) 8, 14 a IMO, │- EN 60945 (2002), │
        │ │14 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 61097-12 (1996) │
        │ │- Rezoluţia │2000) 8, 14 a IMO, │ │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.149(77) a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │- UIT-R M.489-2 (10/95) │ │
        │ │14 a IMO │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/5.18│Aparat radiotelefonic fix │- Regula IV/14, │- Regula III/6, │- ETSI EN 301 466 V1.2.1 │B + D
        │de emisie-recepţie în │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │(2001-01), │B + E
        │VHF pentru ambarcaţiuni │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.809(19) a IMO, │- EN 60945 (2002), │B + F
        │de salvare │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- CEI 61097-12 (1996) │
        │ │(Cod HSC 1994) │1994) 8, 14 a IMO, │ │
        │ │14 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │- Rezoluţia │2000) 8, 14 a IMO, │ │
        │ │MSC.97(73)- │- UIT-R M.489-2 (10/95) │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │14 a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A1/5.19 │Inmarsat-F SES (staţie │- Regula IV/14, │- Regula IV/10, │- EN 60945 (2002), │B + D
        │terestrã pentru navigaţie)│- Regula X/3, │- Rezoluţia A.570(14) a IMO, │- CEI 61097-13 (2003), │B + E
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.808(19) a IMO, │- IMO MSC/Circulara 862 │B + F
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │14 a IMO, │1994) 14 a IMO, │ │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │MSC.97(73)- │2000) 14 a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │- IMO MSC/Circulara 862, │ │
        │ │14 a IMO. │- IMO COMSAR/Circulara 32 │ │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────   6. Echipamente cerute de convenţia COLREG72
────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din COLREG 72 │ Regulile din COLREG, │ │Module de
  Nr. │ Denumirea echipamentului │ prin care se cere │ precum şi rezoluţiile şi circularele │ Standarde │evaluare
        │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzãtoare ale IMO, dupã caz │ de încercari │a confor-
        │ │ │ │ │mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/6.1 │Lumini de navigaţie │- COLREG │- anexa I/14, │- EN 14744 (2005), │B + D
        │ │anexa I/14 │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │inclusiv AC (2006), │B + E
        │ │ │- Rezoluţia MSC.253(83) a IMO │- EN 60945 (2002) sau │B + F
        │ │ │ │- EN 14744 (2005), │G
        │ │ │ │inclusiv AC (2006), │
        │ │ │ │- CEI 60945 (2002) │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────    7. Echipamente de siguranţã pentru vrachiere
    Nu existã niciun astfel de echipament în prezenta anexã.

    8. Echipamente conform SOLAS cap. II-1. Construcţie - structurã, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din SOLAS 74 │ Regulile din SOLAS 74, │ │Module de
  Nr. │ Denumirea echipamentului │ prin care se cere │ precum şi rezoluţiile şi circularele │ Standarde │evaluare
        │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzãtoare ale IMO, dupã caz │ de încercari │a confor-
        │ │ │ │ │mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.1/8.1 │Detectoare nivel apã │- Rezoluţia │- Regula II-1/22-1, │- CEI 60092-0504 (2001), │B + D
(echipa-│ │MSC.188(79) a IMO, │- Regula II-1/23-3, │- CEI 60529 (2001), │B + E
ment │ │-MSC.1/Circulara │- Regula XII/12, │- Rezoluţia MSC.188(79) │B + F
nou) │ │1291 a IMO │- Rezoluţia MSC.188(79) a IMO, │a IMO, │
        │ │ │- IMO MSC.1/Circulara 1291 │- IMO MSC.1/Circulara 1291 │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
    ANEXA 2
    (Anexa A.2 la Hotãrârea Guvernului nr. 494/2006)

                                 ECHIPAMENTE
            pentru care nu existã standarde de încercãri detaliate
                        în instrumentele internaţionale

    1. Mijloace de salvare
    Coloana 4: Circulara MSC.980 a IMO se aplicã în afara cazurilor când este înlocuitã de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din SOLAS 74 │ Regulile din SOLAS 74, precum şi │ Standarde │Module de
  Nr. │ Denumirea echipamentului │ prin care se cere │ rezoluţiile şi circularele │ de încercãri │evaluare
        │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzãtoare ale IMO, dupã caz │ │a confor-
        │ │ │ │ │mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/1.1 │Reflector radar pentru │- Regula III/4, │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) a │ │
        │plute de salvare │- Regula III/34, │IMO. │ │
        │ │- Regula X/3 │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/1.2 │Materiale pentru │Spaţiu necompletat intenţionat.
        │costumele de imersiune │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/1.3 │Mijloace de lansare la apã│- Regula III/4, │- Regula III/13, │ │
        │prin degajare liberã │- Regula III/34 │- Regula III/16, │ │
        │pentru ambarcaţiunile de │ │- Regula III/26, │ │
        │salvare │ │- Regula III/34, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 8 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │
        │ │ │I, IV, VI a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 8 a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/1.4 │Scãri de îmbarcare │Punctul a fost mutat la A.1/1.29.
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/1.5 │Instalaţii de alarmã │- Regula III/6 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │generalã în caz de │ │1994) a IMO, │ │
        │urgenţã şi de comunicare │ │- Rezoluţia MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │
        │cu publicul (în cazul │ │a IMO, │ │
        │utilizãrii ca dispozitiv │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │de alarmã în caz de │ │2000) a IMO, │ │
        │incendiu se aplicã │ │- IMO MSC/Circulara 808 │ │
        │A.1/3.53). │ │ │ │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────    2. Prevenirea poluãrii marine────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din MARPOL 73/78 │ Regulile din MARPOL 73/78, │ │Module de
  Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde │evaluare
        │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzãtoare │ de încercãri │a confor-
        │ │ │ ale IMO, dupã caz │ │mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/2.1 │Dispozitive de bord │Punctul a fost mutat la A.1/2.8.
        │pentru controlul şi │
        │înregistrarea NO(x) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/2.2 │Instalaţii de bord pentru │- anexa VI, │- anexa VI, regula 13, │- Rezoluţia MEPC.170(57) a │
        │epurarea gazelor arse │regula 13, │- anexa VI, regula 14 │IMO │
        │ │- anexa VI, │ │ │
        │ │regula 14 │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/2.3 │Alte metode echivalente de│- anexa VI, │- anexa VI, regula 13 │ │
        │reducere a emisiilor de │regula 13 │ │ │
        │NO(x) la bord │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/2.4 │Alte metode tehnologice │Punctul a fost mutat la │ │ │
        │de reducere a emisiilor │A.1/2.9 │ │ │
        │de SO(x) │ │ │ │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────    3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din SOLAS 74 │ Regulile din SOLAS 74, │ │Module de
  Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde │evaluare
        │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzãtoare │ de încercãri │a confor-
        │ │ │ ale IMO, dupã caz │ │mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
   1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/3.1 │Stingãtoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.52.
        │fixe şi mobile │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.2 │Duze pentru instalaţii │Punctul a fost mutat la A.1/3.49.
        │fixe de stingere a │
        │incendiilor cu apã sub │
        │presiune în încãperile │
        │de categorie specialã, │
        │încãperile ro-ro pentru │
        │marfã, încãperile ro-ro şi│
        │încãperile pentru vehicule│
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.3 │Pornirea grupurilor │Punctul a fost mutat la A.2/8.1.
        │generatoare pe vreme │
        │rece (dispozitive de │
        │pornire) │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.4 │Ajutaje de tip combinat │Punctul a fost mutat la A.1/3.55.
        │(jet pulverizat/jet │
        │compact) │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.5 │Componente ale instala- │Punctul a fost mutat la A.1/3.51.
        │ţiilor fixe de detectare │
        │şi avertizare în caz de │
        │incendiu pentru posturile │
        │de comandã, încãperile de │
        │serviciu, încãperile de │
        │locuit, încãperile de │
        │maşini şi încãperile de │
        │maşini nesupravegheate │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.6 │Detectoare de fum │Punctul a fost mutat la A.1/3.51.
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.7 │Detectoare de cãldurã │Punctul a fost mutat la A.1/3.51.
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/3.8 │Lampã electricã de │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- Publicaţia CEI 79 │
        │siguranţã │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │- Rezoluţia │1994) a IMO, │ │
        │ │MSC.98(73)- │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │(Cod FSS) a │2000) a IMO, │ │
        │ │IMO │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a │ │
        │ │ │IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/3.9 │Îmbrãcãminte de │- Regula II-2/19 │- Regula II-2/19, │- EN 943-1 (2002), │
        │protecţie rezistentã la │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 943-1 (2002) │
        │acţiunea substanţelor │ │1994) 7 a IMO, │inclusiv AC (2005), │
        │chimice │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 943-2 (2002), │
        │ │ │2000) 7 a IMO │- EN ISO 6529 (2001), │
        │ │ │ │- EN ISO 6530 (2005), │
        │ │ │ │- EN 14605 (2005), │
        │ │ │ │ IMO MSC/Circulara 1120 │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/3.10│Instalaţii de iluminat │Punctul a fost mutat la A.1/3.40.
        │amplasate la joasã │
        │înãlţime │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.11│Duze pentru instalaţii │Punctul a fost mutat la A.1/3.10.
        │fixe de stingere a │
        │incendiilor cu apã │
        │pulverizatã sub │
        │presiune în încãperile │
        │de maşini │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.12│Instalaţii echivalente │Punctul a fost mutat la A.1/3.45.
        │fixe cu gaz de stingere a │
        │incendiilor pentru │
        │încãperile de maşini şi │
        │compartimentele pompelor │
        │de marfã │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.13│Aparat de respiraţie cu │Punct anulat
        │aer comprimat (nave de │
        │mare vitezã - HSC). │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.14│Furtunuri de incendiu │- Punctul a fost mutat la A.1/3.56.
        │(tip mosor) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/3.15│Componente ale │- Regula II-2/7, │- Regula II-2/7, │- Rezoluţia MSC.98(73)- │
        │instalaţiilor de │- Regula II-2/19, │- Regula II-2/19, │(Cod FSS) 10 a IMO │
        │detectare a fumului prin │- Regula II-2/20, │- Regula II-2/20, │ │
        │prelevare de eşantioane │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │
        │de aer │MSC.98(73)- │10 a IMO │ │
        │ │(Cod FSS) 10 a IMO │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/3.16│Detectoare de flãcãri │Punctul a fost mutat la A.1/3.51.
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.17│Avertizoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.51.
        │cu comandã manualã │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.18│Dispozitive de alarmã în │Punctul a fost mutat la A.1/3.53.
        │caz de incendiu │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.19│Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.48.
        │instalaţiilor fixe de │
        │stingere a incendiilor pe │
        │bazã de apã şi cu acţiune │
        │directã destinate încãpe- │
        │rilor de maşini de tip "A"│
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.20│Mobilier tapiţat │Punctul a fost mutat la A.1/3.20.
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/3.21│Componente ale │- Regula II-2/10 │- Regula II-2/10, │ │
        │instalaţiilor de stingere │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) a │ │
        │a incendiilor pentru │ │IMO, │ │
        │magazii de vopsele şi │ │- IMO MSC.1/Circulara 1239 │ │
        │lichide inflamabile │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/3.22│Componente ale │- Regula II-2/9 │- Regula II-2/9 │ │
        │instalaţiilor fixe de │ │ │ │
        │stingere a incendiilor │ │ │ │
        │pentru conductele de │ │ │ │
        │evacuare ale cuptoarelor │ │ │ │
        │din bucãtãrii │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/3.23│Componente ale │- Regula II-2/18 │- Regula II-2/18, │- EN 13565-1 (2003), │
        │instalaţiilor de stingere │ │- IMO MSC.1/Circulara 1239 │inclusiv A1(2007) │
        │a incendiilor pentru │ │ │ │
        │eliporturi │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/3.24│Dispozitive portabile de │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │ │
        │refulare a spumei │- Regula II-2/20, │- Regula II-2/20, │ │
        │ │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │ │1994) 7 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │ │2000) 7 a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a │ │
        │ │ │IMO, │ │
        │ │ │- IMO MSC.1/Circulara 1239 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/3.25│Construcţii de tip "C" │- Regula II-2/3 │- Regula II-2/3 │- Rez. A.653(16) a IMO, │
        │ │ │ │- Rez. A.799(19) a IMO, │
        │ │ │ │- Rez. MSC.61(67)-(Cod │
        │ │ │ │FTP) a IMO, anexa 1, │
        │ │ │ │partea 1 şi partea 5, │
        │ │ │ │sau anexa 2, │
        │ │ │ │- ISO 1716 (2002) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/3.26│Instalaţii cu combustibil │- Regula II-2/4 │- Regula II-2/4, │ │
        │gazos pentru uz casnic │ │- IMO MSC.1/Circulara 1276 │ │
        │(componente) │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/3.27│Componente ale │- Regula II-2/5, │- Regula II-2/5, │- EN 12094-1 (2003), │
        │instalaţiilor fixe de │- Regula II-2/10, │- Regula II-2/10, │- EN 12094-2 (2003), │
        │stingere a incendiilor │- Regula X/3 │- Regula II-2/20, │- EN 12094-3 (2003), │
        │cu gaz [CO(2)] │ │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 12094-4 (2004), │
        │ │ │1994) 7 a IMO, │- EN 12094-5 (2006), │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 12094-5 (2006), │
        │ │ │2000) 7 a IMO, │- EN 12094-6 (2006), │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a │- EN 12094-7 (2000), │
        │ │ │IMO. │inclusiv A1 (2005), │
        │ │ │ │- EN 12094-8 (2006), │
        │ │ │ │- EN 12094-10 (2003), │
        │ │ │ │- EN 12094-11 (2003), │
        │ │ │ │- EN 12094-13 (2001), │
        │ │ │ │inclusiv AC (2002), │
        │ │ │ │- EN 12094-16 (2003) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/3.28│Componente ale │- Punctul a fost mutat la A.1/3.57.
        │instalaţiilor de stingere │
        │a incendiilor cu spumã cu │
        │coeficient mediu de │
        │expandare - dispozitive │
        │fixe cu spumã pentru │
        │punţile navelor-cisternã │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.29│Componente ale │- Punctul a fost mutat la A.1/3.58.
        │instalaţiilor fixe de │
        │stingere a incendiilor cu │
        │spumã cu coeficient │
        │redus de expandare │
        │pentru încãperile de │
        │maşini şi protecţia │
        │punţilor navelor-cisternã │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/3.30│Spumã expandabilã │- Punctul a fost mutat la A.1/3.59.
        │pentru instalaţii fixe de │
        │stingere a incendiilor de │
        │la bordul navelor care │
        │transportã produse │
        │chimice │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/3.31│Instalaţii manuale de │- Regula II-2/10 │- Regula II-2/10, │ │
        │pulverizare a apei │ │- Rezoluţia A.800(19) a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/3.32│Stingãtoare de incendiu │- Regula II-2/1 │- Regula II-2/1, │ │
(echipa-│cu pudrã chimicã uscatã │ │- Codul internaţional pentru │ │
ment │ │ │construcţia şi echiparea navelor care │ │
nou) │ │ │transportã gaze lichefiate în vrac - │ │
        │ │ │capitolul 11 │ │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────    4. Echipamente de navigaţie
    Note aplicabile secţiunii 4: Echipamente de navigaţie
    Coloanele 3 şi 4: referirile la cap. V din SOLAS se vor considera ca referiri la SOLAS 1974, astfel cum a fost modificat la MSC 73, intrat în vigoare la 1 iulie 2002.────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din SOLAS 74 │ Regulile din SOLAS 74, │ │Module de
  Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde │evaluare
        │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzãtoare │ de încercãri │a confor-
        │ │ │ ale IMO, dupã caz │ │mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
   1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/4.1 │Girocompas pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.31.
        │navele de mare vitezã │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.2 │Sistem de control al │Punctul a fost mutat la A.1/4.40.
        │direcţiei de deplasare │
        │pentru navele de mare │
        │vitezã (anterior, pilot │
        │automat) │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.3 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.41.
        │transmiterea informaţiei │
        │de drum THD (metoda │
        │GNSS) │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.4 │Lampã de semnalizare │Punctul a fost mutat la A.1/4.52.
        │pe timp de zi │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.5 │Reflector pentru nave de │Punctul a fost mutat la A.1/4.42.
        │mare vitezã │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.6 │Echipament pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.43.
        │vizibilitate nocturnã │
        │destinate navelor de │
        │mare vitezã │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.7 │Sistem de urmãrire a │Punctul a fost mutat la A.1/4.33.
        │drumului navei │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.8 │Sistem electronic de date │Punctul a fost mutat la A.1/4.30.
        │şi vizualizare a hãrţilor │
        │maritime (ECDIS) │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.9 │Dispozitiv de rezervã │Punctul a fost mutat la A.1/4.30.
        │pentru sistemul electronic│
        │de date şi vizualizare a │
        │hãrţilor maritime (ECDIS) │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.10│Sistem de vizualizare a │Punctul a fost mutat la A.1/4.30.
        │hãrţilor cu graficã raster│
        │(RCDS) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/4.11│Echipament combinat │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │
        │GPS/GLONASS │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 61108-1 (2003), │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 61108-2 (1998), │
        │ │MSC.36(63)- │1994) a IMO, │- seria EN 61162, │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.74(69) a IMO, │- EN 62288 (2008) sau │
        │ │a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), │
        │ │- Rezoluţia │2000) a IMO, │- CEI 61108-1 (2003), │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) A IMO │- CEI 61108-2 (1998), │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- seria CEI 61162, │
        │ │a IMO │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/4.12│Echipament DGPS şi │Punctul a fost mutat la A.1/4.44, A.1/4.50, A.1/4.51.
        │DGLONASS │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.13│Girocompas pentru navele │Punctul a fost mutat la A.1/4.31.
        │de mare vitezã │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.14│Înregistrator de date │Punctul a fost mutat la A.1/4.29.
        │privind voiajul (VDR) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/4.15│Sistem de navigaţie │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │
        │integrat │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.86(70) a IMO, │- EN 61924 (2006), │
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- EN 62288 (2008) │
        │ │(Cod HSC 1994) │ │sau │
        │ │13 a IMO, │ │- CEI 60945 (2002), │
        │ │- Rezoluţia │ │- seria CEI 61162, │
        │ │MSC.97(73)- │ │- CEI 61924 (2006), │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │13 a IMO │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/4.16│Sistem de punte integrat │Spaţiu necompletat intenţionat.
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/4.17│Amplificator de │- Regula V/18, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002) │
        │radiolocaţie │- Regula X/3, │- Rezoluţia MSC.164(78) a IMO, │sau │
        │ │- Rezoluţia │- UIT-R M.1176 (10/95) │- CEI 60945 (2002) │
        │ │MSC.36(63)- │ │ │
        │ │(Cod HSC 1994) │ │ │
        │ │a IMO, │ │ │
        │ │- Rezoluţia │ │ │
        │ │MSC.97(73)- │ │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │a IMO │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/4.18│Sistem de recepţie │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │
        │acusticã │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162 │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │
        │ │MSC.36(63)- │1994) a IMO, │- CEI 60945 (2002), │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.86(70) a IMO, │- seria CEI 61162 │
        │ │a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │- Rezoluţia │2000) a IMO │ │
        │ │MSC.97(73)- │ │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/4.19│Compas magnetic pentru │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.382(X) a IMO, │- ISO 1069 (1973), │
        │navele de mare vitezã │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- ISO 25862 (2009), │
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002) │
        │ │(Cod HSC 1994) │1994) a IMO, │sau │
        │ │a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 1069 (1973), │
        │ │- Rezoluţia │2000) a IMO │- ISO 25862 (2009), │
        │ │MSC.97(73)- │ │- CEI 60945 (2002) │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │a IMO │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/4.20│Sistem de control al │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │
        │drumului - nave de mare │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │
        │vitezã │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │
        │ │MSC.36(63)- │1994) a IMO, │sau │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), │
        │ │a IMO, │2000) a IMO, │- seria CEI 61162, │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │MSC.97(73)- │ │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │a IMO │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/4.21│Material cartografic │Punctul a fost mutat la A.1/4.45.
        │pentru radarul de bord │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.22│Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.46.
        │transmiterea informaţiei │
        │de drum THD (metoda │
        │giroscopicã) │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.23│Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.2.
        │transmiterea informaţiei │
        │de drum THD (metoda │
        │magneticã) │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/4.24│Indicator de împingere │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │
        │ │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │
        │ │MSC.36(63)- │1994) a IMO, │sau │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), │
        │ │a IMO, │2000) a IMO, │- seria CEI 61162, │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │MSC.97(73)- │ │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │a IMO │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/4.25│Indicatoare ale împingerii│- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │
        │laterale, ale cârmei şi │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │
        │regimului de funcţionare │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 62288 (2008) │
        │ │MSC.36(63)- │1994) a IMO, │sau │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), │
        │ │a IMO, │2000) a IMO, │- seria CEI 61162, │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │MSC.97(73)- │ │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/4.26│Indicator al vitezei de │Punctul a fost mutat la A.1/4.9.
        │giraţie │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.27│Indicator al unghiului │Punctul a fost mutat la A.1/4.20.
        │cârmei │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.28│Indicator al vitezei de │Punctul a fost mutat la A.1/4.21.
        │rotaţie a elicei │
────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.2/4.29│Indicator al pasului │Punctul a fost mutat la A.1/4.22.
        │elicei │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/4.30│Sistem de punte integrat │- Regula V/18, │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │
        │ │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 61209 (1999), │
        │ │MSC.36(63)- │1994) 15 a IMO, │- EN 62288 (2008) │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.64(67) a IMO, │sau │
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002), │
        │ │- Rezoluţia │2000) 15 a IMO, │- seria CEI 61162, │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │- CEI 61209 (1999), │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │13 a IMO │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/4.31│Dispozitiv pentru │- Regula V/18 │- Regula V/19 │- EN 60945 (2002) │
        │relevment │ │ │sau │
        │ │ │ │- CEI 60945 (2002) │
        │ │ │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/4.32│Sistem de alarmã şi │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │ │
        │supraveghere a │ │- Rezoluţia MSC.128(75) a IMO, │ │
        │navigaţiei de punte │ │- IMO MSC/Circulara 982, │ │
        │(BNWAS) │ │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/4.33│Sistem de control pentru │- Regula V/18 │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │
        │reperarea locaţiei │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO │- seria EN 61162 │
        │(funcţioneazã la viteza │ │ │sau │
        │navei de peste 30 de │ │ │- CEI 60945 (2002), │
        │noduri) │ │ │- seria CEI 61162 │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/4.34│Echipament având funcţii │- Regula V/19 │- Regula V/19, │- EN 60945 (2002), │
        │de identificare şi │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162 │
        │urmãrire la distanţã mare │ │- Rezoluţia A.813(19) a IMO, │sau │
        │a navelor (LRIT) │ │- Rezoluţia MSC.202(81) a IMO, │- CEI 60945 (2002), │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.211(81) a IMO, │- seria CEI 61162 │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.263(84) a IMO, │ │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.1/Circulara 1307 │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/4.35│Receptor Galileo │- Regula V/18, │- Regula V, │- EN 60945 (2002), │
        │ │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162 │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.813(19) a IMO, │- EN 662288 (2008) │
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │
        │ │(Cod HSC 1994) │1994) 13 a IMO, │- CEI 60945 (2002), │
        │ │13 a IMO, │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria CEI 61162, │
        │ │- Rezoluţia │2000) 13 a IMO, │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008) │
        │ │(Cod HSC 2000) │- Rezoluţia MSC.233(82) a IMO, │ │
        │ │13 a IMO │- Rezoluţia MSC.191(79) a IMO │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/4.36│Echipament AIS SART │- Regula III/4, │- Regula III/6, │- EN 60945 (2002), │
        │ │- Regula IV/14 │- Regula IV/7, │- seria EN 61162 │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.246(83) a IMO, │sau │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.247(83) a IMO, │- CEI 60945 (2002), │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.256(84) a IMO │- seria CEI 61162 │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────    5. Echipamente de radiocomunicaţii
────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din Solas 74 │ Regulile din Solas 74, │ │Module de
  Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde │evaluare
        │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzãtoare │ de încercãri │a confor-
        │ │ │ ale IMO, dupã caz │ │mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
   1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/5.1 │Radiobalizã EPIRB în │- Regula IV/14, │- Regula IV/8, │- EN 60945 (2002) │
        │bandã VHF │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.662(16) a IMO, │sau │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- CEI 60945 (2002). │
        │ │MSC.36(63)- │- Rezoluţia A.805(19) a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │ │
        │ │a IMO, │1994) a IMO, │ │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │MSC.97(73)- │2000) a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │- UIT-R M.489-2 (10/95), │ │
        │ │a IMO. │- UIT-R M.693 (06/90). │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/5.2 │Sursã de energie de │- Regula IV/14, │- Regula IV/13, │- EN 60945 (2002) │
        │rezervã pentru │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │sau │
        │alimentare radio │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002). │
        │ │MSC.36(63)- │1994) a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │a IMO, │2000) a IMO, │ │
        │ │- Rezoluţia │- IMO COMSAR Circulara 16, │ │
        │ │MSC.97(73)- │- IMO COMSAR Circulara 32. │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/5.3 │Inmarsat-F SES (staţie │Punctul a fost mutat la A.1/5.19.
        │terestrã pentru navigaţie)│
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/5.4 │Panou pentru cazuri de │- Regula IV/14, │- Regula IV/6, │- EN 60945 (2002) │
        │sinistru │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │sau │
        │ │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002). │
        │ │MSC.36(63)- │1994) a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │a IMO, │2000) a IMO, │ │
        │ │- Rezoluţia │- IMO MSC/Circulara 862, │ │
        │ │MSC.97(73)- │- IMO COMSAR Circulara 32. │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/5.5 │Panou pentru semnale │- Regula IV/14, │- Regula IV/6, │- EN 60945 (2002) │
        │de alertare sau │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │sau │
        │semnalizare în caz de │- Rezoluţia │- Rezoluţia MSC.36(63)-(Cod HSC │- CEI 60945 (2002). │
        │sinistru │MSC.36(63)- │1994) a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 1994) │- Rezoluţia MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
        │ │a IMO, │2000) a IMO, │ │
        │ │- Rezoluţia │- IMO MSC/Circulara 862, │ │
        │ │MSC.97(73)- │- IMO COMSAR/Circulara 32. │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │ │ │
        │ │a IMO. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/5.6 │Radiobalizã în bandã-L │Spaţiu necompletat intenţionat
        │(INMARSAT) │
        │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/5.7 │Sistem de alarmã de │ │- Regula XI-2/6, │- EN 60945 (2002) │
        │securitate al navei │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162 │
        │ │ │- Rezoluţia MSC.147(77) a IMO, │sau │
        │ │ │- IMO MSC/Circulara 1072. │- CEI 60945 (2002), │
        │ │ │ │- seria CEI 61162 │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/5.8 │Aparat radiotelefonic │- Regula IV/14, │- Regula IV/7, │- ETSI EN 301 688 │
Anterior│aeronautic de emisie- │- Regula X/3, │- Rezoluţia A.694(17) a IMO, │V1.1.1 (2000-07), │
punctul │recepţie în VHF │- Rezoluţia MSC.36(63)- │- Rezoluţia MSC.36(63)- (Cod HSC.36(63)│- EN 60945 (2002) │
A.1/5.16│ │(Cod HSC 1994) │- (Cod HSC 1994) 14 a IMO, │ │
        │ │14 a IMO │- Rezoluţia MSC.97(73)- │ │
        │ │- Rezoluţia MSC │(Cod HSC 2000) 14 a IMO, │ │
        │ │MSC.97(73)- │- Rezoluţia MSC.80(70) a IMO, │ │
        │ │(Cod HSC 2000) │- IMO COMSAR Circulara 32, │ │
        │ │14 a IMO │- Convenţia OACI, anexa 10, │ │
        │ │ │reglementãri privind radiocomunicaţiile│ │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────    6. Echipamente cerute de COLREG 72
────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din COLREG 72 │ Regulile din COLREG, │ │Module de
  Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde │evaluare
        │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzãtoare │ de încercãri │a confor-
        │ │ │ ale IMO, dupã caz │ │mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
   1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/6.1 │Lumini de navigaţie │Punctul a fost mutat la A.1/6.1.
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
A.2/6.2 │Mijloace de semnalizare │- anexa III/3. │- anexa III/3, │- EN 60945 (2002), │
        │acusticã │ │- Rezoluţia A.694(17) a IMO. │- Fluiere - COLREG 72 │
        │ │ │ │anexa III/1 (funcţionare), │
        │ │ │ │- Clopote sau gonguri │
        │ │ │ │- COLREG 72 anexa III/2 │
        │ │ │ │(funcţionare), sau │
        │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │
        │ │ │ │- Fluiere - COLREG 72 │
        │ │ │ │anexa III/1 (funcţionare), │
        │ │ │ │- Clopote sau gonguri - │
        │ │ │ │COLREG 72 anexa III/2 │
        │ │ │ │(funcţionare). │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────    7. Echipamente de siguranţã pentru vrachiere
────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din Solas 74 │ Regulile din SOLAS 74, │ │Module de
  Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde │evaluare
        │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzãtoare │ de încercãri │a confor-
        │ │ │ ale IMO, dupã caz │ │mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
   1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/7.1 │Calculator de încãrcare │- Regula XII/11, │- Regula XII/11, │- IMO │
        │ │- Conferinţa │- Conferinţa SOLAS 1997, Rezoluţia 5. │MSC.1/Circulara 1229 │
        │ │SOLAS 1997, │ │ │
        │ │Rezoluţia 5. │ │ │
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────
A.2/7.2 │ Indicatoare ale nivelului│Punct anulat
        │ apei pentru vrachiere │
────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    8. Echipamente conform SOLAS cap. II-1
────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────
        │ │ Regula din SOLAS 74 │ Regulile din SOLAS 74, │ │Module de
  Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde │evaluare
        │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │ circularele corespunzãtoare │ de încercãri │a confor-
        │ │ │ ale IMO, dupã caz │ │mitãţii
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
   1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────
A.2/8.1 │Pornirea grupurilor │- Regula II-1/44, │- Regula II-1/44, │ │
Anterior│generatoare pe vreme rece │- Regula X/3 │- Rezoluţia MSC.36(63)- │ │
punctul │(dispozitive de pornire) │ │(Cod HSC 1994) a IMO, │ │
A.2/3.3 │ │ │- Rezoluţia MSC.97(73)- │ │
        │ │ │(Cod HSC 2000 a IMO │ │
────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────                          ---------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016