Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 734 din 10 noiembrie 1997  pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind notificarea rapida a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare, semnat la Kozlodui la 28 mai 1997    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 734 din 10 noiembrie 1997 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind notificarea rapida a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare, semnat la Kozlodui la 28 mai 1997

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 25 noiembrie 1997
Guvernul României hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind notificarea rapida a unui accident nuclear şi schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare, semnat la Kozlodui la 28 mai 1997.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul apelor, pãdurilor
şi protecţiei mediului,
Ioan Oltean

Ministru de stat, ministrul
afacerilor externe,
Adrian Severin

ACORD
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind notificarea rapida a unui accident nuclear şi schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare

Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare pãrţi,
dorind sa dezvolte, în continuare, relaţiile de prietenie, cooperare şi buna vecinãtate dintre România şi Republica Bulgaria,
constiente de importanta cooperãrii internaţionale în domeniul garantarii folosirii, în condiţii de siguranta, a energiei atomice,
constiente, de asemenea, de necesitatea prevenirii accidentelor nucleare şi a limitãrii consecinţelor lor transfrontiera, având în vedere ca România şi Republica Bulgaria sunt pãrţi la Convenţia cu privire la notificarea rapida a unui accident nuclear, adoptatã la Viena la 26 septembrie 1986, denumita, în continuare, Convenţia Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica - AIEA,
ţinând seama de prevederile pertinente referitoare la asigurarea securitãţii nucleare cuprinse în Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului înconjurãtor, semnatã la Sofia la 9 decembrie 1991, şi
ferm hotãrâte sa încheie, pe aceasta baza, un instrument juridic bilateral corespunzãtor, care sa faciliteze notificarea rapida a unui accident nuclear produs pe teritoriile statelor pãrţi şi sa asigure schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Domeniul de aplicare
1. Prevederile prezentului acord se aplica accidentelor nucleare care implica instalaţiile şi activitãţile menţionate la art. 1 şi 3 din Convenţia AIEA, precum şi în cazurile menţionate la art. 2 pct. 3 din acest acord.
2. Schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare se limiteazã, potrivit prevederilor prezentului acord, la instalaţiile menţionate la art. 1 din Convenţia AIEA.
3. În acest scop, fiecare parte va stabili şi va pune la dispoziţia celeilalte pãrţi lista instalaţiilor şi a activitãţilor referitoare la aplicatiile paşnice ale energiei atomice, situate sau care se realizeazã pe teritoriul statului sau. Aceste liste vor fi actualizate de îndatã ce a început construcţia unei noi instalaţii sau se întreprinde o noua activitate.
ART. 2
Notificarea unui accident nuclear
1. În caz de accident pe teritoriul statului uneia dintre pãrţi, survenit în instalaţiile sau ca rezultat al activitãţilor menţionate la art. 1 din Convenţia AIEA, accident care este sau poate fi la originea unui transfer transfrontiera de material radioactiv pe teritoriul statului celeilalte pãrţi, partea pe teritoriul statului cãruia a avut loc accidentul va informa, operativ, despre aceasta, cealaltã parte, furnizandu-i toate informaţiile disponibile conform art. 5 din Convenţia AIEA.
2. Pãrţile se vor informa reciproc şi operativ asupra accidentelor nucleare, altele decât cele menţionate la pct. 1 din prezentul articol, survenite pe teritoriile statelor lor şi care pot sa fie la originea unui transfer transfrontiera de material radioactiv de importanta, pentru cealaltã parte, din punct de vedere al siguranţei radiologice.
3. Pãrţile se vor informa operativ în cazul în care, pe teritoriile statelor lor, sunt înregistrate niveluri de radioactivitate ridicate fata de standardele fundamentale de protecţie radiologica ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica, ce nu provin din instalaţii sau activitãţi aflate pe teritoriile statelor lor şi care pot sa aibã importanta din punct de vedere al siguranţei radiologice.
ART. 3
Schimbul de informaţii şi consultãri
1. Pãrţile vor schimba reciproc informaţii privind instalaţiile şi activitãţile prevãzute la art. 1 din prezentul acord, precum şi orice alte informaţii tehnice referitoare la instalaţiile lor, ce pot fi folosite, în caz de accident, în scopul evaluãrii consecinţelor de cãtre partea care primeşte informaţiile, în vederea luãrii mãsurilor necesare protecţiei vieţii, bunurilor şi mediului înconjurãtor.
2. Schimbul de informaţii menţionate la punctul precedent priveşte instalaţiile nucleare ce se afla pe teritoriile statelor pãrţi.
3. Pãrţile pot organiza consultãri cu privire la experienta exploatãrii instalaţiilor nucleare, procedurile de intervenţie în situaţii de urgenta radiologica, reglementãrile privind securitatea nucleara şi protecţia impotriva radiatiilor, precum şi asupra rezultatelor privind expunerea la radiatii a personalului de specialitate care lucreazã la aceste instalaţii, a populaţiei şi a mediului înconjurãtor. Aceste consultãri vor putea fi organizate la cererea uneia dintre pãrţi.
ART. 4
Confidenţialitatea informaţiilor
Informaţiile transmise potrivit prevederilor pct. 1 al art. 3 din prezentul acord au caracter confidenţial şi nu pot fi folosite în scopuri comerciale sau de alta natura, care ar putea afecta interesele uneia dintre pãrţi, cu excepţia situaţiilor în care pãrţile convin altfel.
ART. 5
Autoritãţile competente
1. Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi, pentru îndeplinirea dispoziţiilor art. 1, 2 şi 3 din prezentul acord, sunt:
- pentru partea romana, Comisia Nationala pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului;
- pentru partea bulgara, Comitetul pentru Utilizarea Energiei Atomice în Scopuri Paşnice de pe lângã Consiliul de Miniştri.
2. Pãrţile se vor informa reciproc asupra eventualelor schimbãri privind autoritãţile lor competente prevãzute la pct. 1 din acest articol.
3. Obligaţiile concrete ce revin autoritãţilor competente ale pãrţilor şi mecanismul pentru punerea în aplicare a acestor obligaţii sunt cuprinse în anexele 1-5, care fac parte integrantã din prezentul acord.
ART. 6
Reglementarea diferendelor
Eventualele diferende privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord se vor soluţiona potrivit pct. 1 şi 2 ale art. 11 din Convenţia AIEA.
ART. 7
Raportarea la alte convenţii internaţionale
Prezentul acord nu afecteazã drepturile şi obligaţiile pãrţilor, ce decurg din convenţiile internaţionale în acest domeniu, la care acestea sunt pãrţi.
ART. 8
Modificãri şi amendamente
Prezentul acord poate fi modificat sau amendat cu consimţãmântul pãrţilor. Eventualele modificãri sau amendamente vor intra în vigoare dupã îndeplinirea procedurii prevãzute la art. 9 şi 10 din prezentul acord.
ART. 9
Intrarea în vigoare şi valabilitatea acordului
Prezentul acord se încheie pe o perioada nedeterminatã şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data ultimei notificãri oficiale privind îndeplinirea de cãtre pãrţi a procedurilor lor interne de aprobare sau de ratificare. Acordul poate fi denunţat. Denunţarea produce efecte la douasprezece luni de la notificarea oficialã facuta, în acest sens, de cãtre una dintre pãrţi.
ART. 10
Aplicare temporarã
Prezentul acord va intra în vigoare, în mod provizoriu, de la data semnãrii sale.
Semnat la 28 mai 1997 la Kozlodui, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi bulgara, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru
Guvernul României,
Dan Cutoiu

Pentru
Guvernul Republicii Bulgaria,
Vladimir Christov

ANEXA 1

MĂSURI
privind îndeplinirea obligaţiilor cu caracter tehnic ce revin autoritãţilor competente ale celor doua pãrţi, potrivit art. 1, 2 şi 3 din prezentul acord

Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi, prevãzute la art. 5 din acord, se obliga:
1. sa facã un schimb reciproc de liste privind instalaţiile şi activitãţile care intra sub incidenta prevederilor acestui acord. Listele vor fi actualizate în eventualitatea începerii construcţiei de noi instalaţii sau activitãţi;
2. sa-şi notifice reciproc, în scris sau prin orice alt mijloc operativ, cazurile de accidente nucleare, în conformitate cu anexa nr. 3. Notificãrile vor fi adresate punctelor de contact potrivit anexei nr. 4 şi vor conţine, în mod obligatoriu, datele prevãzute în anexa nr. 3;
3. sa schimbe, în baza art. 3 din acord, informaţiile care sunt specificate în anexa nr. 5;
4. sa reactualizeze, ori de câte ori este necesar, informaţiile cuprinse în anexe;
5. sa desemneze câte un coordonator, pe care îl vor notifica, în acest scop, celeilalte pãrţi. Ori de câte ori una dintre autoritãţile competente îşi va schimba coordonatorul, va comunica acest lucru celeilalte pãrţi.

ANEXA 2

LISTA
instalaţiilor şi a activitãţilor nucleare care fac obiectul prezentului acordROMÂNIA:

1. CNE Cernavoda
2. Reactor de cercetare VVRS, IFA-Bucureşti
3. Reactor de cercetare TRIGA, ICN-Pitesti
4. Fabrica de elemente combustibile, ICN-Pitesti
5. Instalatia de conversie, Uzina "R"-Feldioara
6. Statia de tratare deşeuri radioactive, IFA-Bucureşti
7. Statia de tratare deşeuri radioactive, ICN-Pitesti
8. Depozitul naţional de deşeuri radioactive de medie şi joasa activitate.

REPUBLICA BULGARIA:
1. CNE Kozlodui
2. Depozitul de combustibil nuclear ars, Kozlodui
3. Depozitul de deşeuri radioactive de joasa şi medie activitate, Kozlodui
4. Reactorul de cercetare, IRT-2000, Sofia
5. Depozitul naţional de deşeuri radioactive de joasa şi medie activitate, Novi-Han.ANEXA 3
INFORMAŢII
privind accidentele nucleare

În eventualitatea oricãrui accident la instalaţiile sau în cursul activitãţilor la care se referã acordul, care au ca rezultat declararea unei alarme de urgenta radiologica în afarã amplasamentului ("off-side"), sau clasificat pe scara INES a AIEA la un nivel 3 sau mai mare sau a mãsurãtorilor radioactivitatii mediului care implica o alarma de urgenta nationala, vor fi furnizate imediat, dupã caz, urmãtoarele informaţii disponibile:
1. timpul, locul exact şi, dacã este cazul, natura incidentului;
2. instalatia sau activitatea implicata;
3. cauza presupusa sau stabilitã şi dezvoltarea previzibila a accidentului;
4. caracteristicile generale ale eliberãrii radioactivitatii incluzind, în mãsura în care este practicabil şi corespunzãtor, natura, forma probabila, fizica şi chimica, cantitatea, compozitia şi înãlţimea efectivã a eliberãrii de radioactivitate;
5. informaţii referitoare la condiţiile meteorologice şi la prognoza meteorologica şi hidrologica, necesare pentru prognoza dispersiei eliberarilor radioactive apãrute sau care pot sa apara;
6. rezultatele reţelei de supraveghere a radioactivitatii mediului;
7. mãsurile de protecţie în afarã amplasamentelor ("of-side"), luate sau planificate;
8. evoluţia previzibila în timp a eliberarilor de materiale radioactive.
Asemenea informaţii vor fi reactualizate, cat mai curând posibil, dar nu mai târziu de douasprezece ore, şi, în mod necesar, vor fi completate cu noi informaţii relevante asupra dezvoltãrii situaţiei de urgenta, incluzând încheierea ei previzibila sau realã.

ANEXA 4
LISTA
cu adresele punctelor de contactROMÂNIA:
Comisia Nationala pentru Controlul Activitãţilor Nucleare
Bd. Libertãţii nr. 12, sectorul 5, Bucureşti
Tel. (401)410.05.72
(401)410.24.41
(401)410.34.93
Telefax (401)411.14.36
(401)410.34.76

REPUBLICA BULGARIA:
Comitetul pentru Utilizarea Energiei Atomice în Scopuri Paşnice
Bd. "Sipcenski prohod" 69
1574, Sofia, Bulgaria
Tel. (3592)70.30.57
Telex: 24272 BG
Telefax: (3592)72.35.23ANEXA 5
INFORMAŢII
privind instalaţiile nucleare

Urmãtoarele informaţii vor fi transmise şi valabilitatea lor va fi reconfirmata în fiecare an, în luna ianuarie, împreunã cu orice schimbãri şi completãri relevante, pentru instalaţiile din anexa nr. 2.I. Informaţii generale
1. Numele instalaţiei
2. Localitatea şi adresa
3. Proprietar
4. Exploatant
5. Funcţia
6. Principalii parametri ai instalaţiei
7. Stadiul actual de funcţionare
8. Descrierea amplasamentului (incluzând caracteristici seismice, meteorologice şi hidrologice)
9. Tratarea şi depozitarea deşeurilor radioactive
10. Gestiunea combustibilului ars.

II. Informaţii cu privire la reactorii nucleari
1. Tipul reactorului
2. Puterea
3. Zona activa (imbogatirea combustibilului proaspãt, gradul de ardere calculat, ciclul de reîncãrcare, inventarul zonei active)
4. Comanda şi funcţionarea reactorului
5. Vasul reactorului
6. Mijloacele şi circuitele de rãcire (primar şi secundar)
7. Turbina de abur
8. Eliberarile admisibile şi reale ale radioactivitatii în mediu pentru o perioada data
9. Tipul de anvelope
10. Sistemele de securitate nucleara
11. Informaţii privind analizele de securitate (determinista sau/şi probabilistica) incluzandu-le pe acelea furnizate de AIEA.

III. Depozitarea combustibilului ars
1. Tipul
2. Capacitatea
3. Rata de încãrcare

IV. Reţeaua nationala de supraveghere a radioactivitatii mediului
1. Amplasamentele statiilor de prelevare şi mãsurare
2. Tipul şi frecventa esantioanelor
3. Parametrii estimati.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016