Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 731 din 24 iunie 2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni si modificarea unor acte normative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 731 din 24 iunie 2009  privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni si modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 731 din 24 iunie 2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni si modificarea unor acte normative

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 14 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 731 din 24 iunie 2009
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni şi modificarea unor acte normative
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 14 iulie 2009

În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Se înfiinţeazã Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, unitate sanitarã publicã cu paturi, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Sãnãtãţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, prin desprinderea unei pãrţi din patrimoniul Institutului Clinic Fundeni Bucureşti aferent secţiilor clinice de chirurgie generalã I şi II, secţiilor clinice de gastroenterologie I, II şi III, ambulatoriului integrat aferent acestora, secţiei clinice ATI III, laboratorului de endoscopie şi serviciului de anatomie patologicã, precum şi colectivele de cercetare gastroenterologie şi hepatologie, cercetare clinicã şi experimentalã, cercetare chirurgie generalã şi transplant hepatic, cercetare bacteriologie şi cercetare ATI.
(2) Laboratoarele de analize medicale, laboratorul de radiologie şi imagisticã medicalã şi radiologie intervenţionalã, sterilizare, transfuzii, laboratorul de endoscopie şi serviciul de anatomie patologicã vor fi folosite de cãtre cele douã instituţii, în comun, pe bazã de protocol încheiat în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.
(3) Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
(1) Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni are ca obiect de activitate:
a) furnizarea de servicii medicale;
b) cercetarea ştiinţificã medicalã;
c) învãţãmântul medical universitar şi postuniversitar;
d) coordonarea de programe naţionale de sãnãtate;
e) transplantul hepatic;
f) alte tipuri de transplant de organe abdominale;
g) terapii celulare;
h) furnizarea de servicii ştiinţifice;
i) valorificarea rezultatelor cercetãrii şi activitãţilor medicale ştiinţifice şi de învãţãmânt;
j) consultanţã de specialitate.
(2) Activitatea de cercetare ştiinţificã medicalã, precum şi activitãţile conexe se efectueazã în cadrul unor contracte de cercetare interne şi internaţionale.
ART. 3
(1) Structura organizatoricã a Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãţii, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Structura organizatoricã a Institutului Clinic Fundeni Bucureşti se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãţii, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni urmeazã sã fie acreditat de Comisia Naţionalã de Acreditare a Spitalelor, în condiţiile legii.
ART. 5
(1) Conducerea Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni va fi asiguratã de un manager şi un comitet director, potrivit prevederilor <>Legii nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Pânã la numirea potrivit prevederilor <>Legii nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, conducerea Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni se numeşte, prin ordin al ministrului sãnãtãţii, pânã la ocuparea posturilor prin concurs.
ART. 6
(1) Personalul din cadrul secţiilor clinice de chirurgie generalã I şi II, secţiilor clinice de gastroenterologie I, II şi III, ambulatoriului integrat aferent acestora, secţiei clinice ATI III, laboratorului de endoscopie şi serviciului de anatomie patologicã, precum şi colectivele de cercetare gastroenterologie şi hepatologie, cercetare clinicã şi experimentalã, cercetare chirurgie generalã şi transplant hepatic, cercetare bacteriologie şi cercetare ATI din Institutul Clinic Fundeni Bucureşti se preia de cãtre institutul nou-înfiinţat, potrivit art. 1 alin. (1), şi îşi pãstreazã drepturile salariale avute la data preluãrii.
(2) Personalul necesar înfiinţãrii farmaciei, precum şi personalul tehnic, economic, administrativ, informaticã, de deservire şi muncitor va fi asigurat prin redistribuire de la Institutul Clinic Fundeni Bucureşti, în funcţie de normativul de personal în vigoare.
(3) Ulterior înfiinţãrii, necesarul de personal se asigurã prin concurs organizat, în condiţiile legii.
ART. 7
Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni se finanţeazã integral din venituri proprii, realizate din sumele încasate pentru serviciile medicale şi alte prestaţii efectuate pe bazã de contract, precum şi din alte surse prevãzute de <>art. 190 din Legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 8
Imobilele compuse din construcţii şi terenul aferent acestora, proprietatea publicã a statului, aflate în administrarea Ministerului Sãnãtãţii, respectiv Institutul Clinic Fundeni Bucureşti, în care îşi desfãşoarã activitatea secţiile clinice de chirurgie generalã I şi II, secţiile clinice de gastroenterologie I, II şi III, ambulatoriul integrat aferent acestora, secţia clinicã ATI III, laboratorul de endoscopie şi serviciul de anatomie patologicã, precum şi colectivele de cercetare gastroenterologie şi hepatologie, cercetare clinicã şi experimentalã, cercetare chirurgie generalã şi transplant hepatic, cercetare bacteriologie şi cercetare ATI, având elementele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, se preiau în administrare, în condiţiile legii, de Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni.
ART. 9
Partea din patrimoniul secţiilor clinice de chirurgie generalã I şi II, secţiilor clinice de gastroenterologie I, II şi III, ambulatoriului integrat aferent acestora, secţiei clinice ATI III, laboratorului de endoscopie şi serviciului de anatomie patologicã, precum şi colectivele de cercetare gastroenterologie şi hepatologie, cercetare clinicã şi experimentalã, cercetare chirurgie generalã şi transplant hepatic, cercetare bacteriologie şi cercetare ATI din cadrul Institutului Clinic Fundeni Bucureşti, stabilit pe baza ultimelor situaţii financiare întocmite, personalul prevãzut la art. 6 alin. (1), precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se preiau de cãtre Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, pe bazã de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 10
La anexa nr. 2 lit. A "Unitãţi aflate în subordinea Ministerului Sãnãtãţii" cap. II "Unitãţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate" din <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã punctul 19^1 se introduce un nou punct, punctul 19^2, cu urmãtorul cuprins:
"19^2. Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni"
ART. 11
Se aprobã completarea Descriere tehnicã (pe scurt) intervenitã la poziţiile cu nr. M.F. 144500 şi 144501 din anexa nr. 15 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã cum urmeazã:┌───────┬────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Cod de │ │ │
│M.F │clasifi-│ │ │
│ │care │ Denumire │ Descriere tehnicã (pe scurt) │
├───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│"144500𗈜.29.06 │Clãdirea A 𗈛 corpuri clãdire, S constr. 5.777 mp, inclusiv│
│ │ │ │Betatron PT1; │
│ │ │ │suprafaţã desfãşuratã utilã 30.995 mp │
├───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 144501𗈜.29.06 │Clãdire B │S constr. 5.419 mp, 12 corpuri de clãdire; │
│ │ │ │suprafaţã desfãşuratã utilã 36.089 mp" │
└───────┴────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────┘ART. 12
La cap. III "Unitãţi sanitare cu activitate de cercetare şi de învãţãmânt sau care coordoneazã programe de sãnãtate şi se finanţeazã din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate şi din transferuri de la bugetul de stat" din anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 529/2002 privind finanţarea unitãţilor sanitare şi a instituţiilor din reţeaua Ministerului Sãnãtãţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificãrile ulterioare, dupã punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu urmãtorul cuprins:
"25. Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni"

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
----------------
Ministrul sãnãtãţii,
Ion Bazac

Ministrul educaţiei, cercetãrii şi inovãrii,
Ecaterina Andronescu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 24 iunie 2009.
Nr. 731.


ANEXÃDATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor compuse din construcţii şi terenul aferent acestora,
care se preiau în administrare de cãtre Institutul Clinic de Boli
Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni
┌───┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┐
│Nr.│Locul unde │Persoana │Persoana │Imobilul care se │ Caracteristicile tehnice │
│crt│este situat │juridicã de │juridicã la │preia │ ale imobilului │
│ │imobilul │la care se │care se │ │ │
│ │Denumire │transmite │transmite │ │ │
│ │ │imobilul │imobilul │ │ │
├───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│ 1.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │- imobil:Clãdire A│Clãdire A, corp A1, etaj I │
│ │Bucureşti, │public al │public al │- cod 8.29.06 │Suprafaţã desfãşuratã │
│ │şos. Fundeni│statului │statului │- nr. M.F.P 144500│utilã = 550 mp │
│ │nr. 258, │şi din admi-│şi din admi-│ (parţial) ├────────────────────────────┤
│ │sectorul 2 │nistrarea │nistrarea │- suprafaţã │Clãdire A, corp A1, etaj III│
│ │ │Ministerului│Ministerului│desfãşuratã utilã │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │Sãnãtãţii - │Sãnãtãţii - │= 5.979,66 mp │= 546,48 mp │
│ │ │Institutul │Institutul │ ├────────────────────────────┤
│ │ │Clinic │Clinic de │ │Clãdire A, corp A2, parter │
│ │ │Fundeni │Boli │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │Bucureşti │Digestive şi│ │= 527,1 mp │
│ │ │ │Transplant │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │Hepatic │ │Clãdire A, corp A2, etaj III│
│ │ │ │Fundeni │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 546,48 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp B, subsol │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 210 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp B, parter │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 80 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp B, etaj I │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 210 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp B, etaj III │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 210 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp B, etaj VIII│
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 220 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp B, etaj IX │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 220,6 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp C, etaj I │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 269 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp C, etaj III │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 269 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp C, etaj VIII│
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 270 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp D1, subsol │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 430 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp D1, etaj III│
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 428 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp D2, subsol │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 147 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp E, etaj III │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 420 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire A, corp D2, etaj III│
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 426 mp │
├───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│ 2.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │- imobil: Vivarium│Baza ştiinţificã │
│ │Bucureşti, │public al │public al │inclusiv cus │Suprafaţã construitã │
│ │şos. Fundeni│statului │statului │- cod 8.29.06 │= 775 mp │
│ │nr. 258, │şi din admi-│şi din admi-│- nr. M.F.P 144503│ │
│ │sectorul 2 │nistrarea │nistrarea │ (parţial) │ │
│ │ │Ministerului│Ministerului│- Suprafaţã │ │
│ │ │Sãnãtãţii - │Sãnãtãţii - │construitã │ │
│ │ │Institutul │Institutul │= 775 mp │ │
│ │ │Clinic │Clinic de │ │ │
│ │ │Fundeni │Boli │ │ │
│ │ │Bucureşti │Digestive şi│ │ │
│ │ │ │Transplant │ │ │
│ │ │ │Hepatic │ │ │
│ │ │ │Fundeni │ │ │
├───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│ 3.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │- imobil:Clãdire B│Clãdire B, corp A, parter: │
│ │Bucureşti, │public al │public al │- cod 8.29.06 │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │şos. Fundeni│statului │statului │- nr. M.F.P 144501│= 52,34 mp │
│ │nr. 258, │şi din admi-│şi din admi-│(parţial) ├────────────────────────────┤
│ │sectorul 2 │nistrarea │nistrarea │- Suprafaţã │Clãdire B, corp B, parter: │
│ │ │Ministerului│Ministerului│desfãşuratã utilã │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │Sãnãtãţii - │Sãnãtãţii - │= 4.295,53 mp │= 42,33 mp │
│ │ │Institutul │Institutul │ ├────────────────────────────┤
│ │ │Clinic │Clinic de │ │Clãdire B, corp C, etaj III │
│ │ │Fundeni │Boli │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │Bucureşti │Digestive şi│ │ = 273,34 mp │
│ │ │ │Transplant │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │Hepatic │ │Clãdire B, corp I, etaj II │
│ │ │ │Fundeni │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │ = 458 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire B, corp I, etaj III │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 452,94 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire B, corp I, etaj IV │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 440,68 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire B, corp H, etaj I │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 452,10 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire B, corp H, etaj II │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 498,20 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire B, corp H, etaj III │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 498,20 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire B, corp H, etaj IV │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 498,20 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire B, corp J, parter, │
│ │ │ │ │ │ambulator de specialitate: │
│ │ │ │ │ │Gastroenterologie oncologicã│
│ │ │ │ │ │de zi │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 149,9 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire B, corp J, parter, │
│ │ │ │ │ │cantina │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 168,3 mp │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Clãdire B, corp J, etaj I │
│ │ │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã utilã │
│ │ │ │ │ │= 311 mp │
├───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│ 4.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │- imobil: teren; │Teren în suprafaţã │
│ │Bucureşti, │public al │public al │suprafaţa │de 16,121 mp │
│ │şos. Fundeni│statului │statului │= 16,121 mp │ │
│ │nr. 258, │şi din admi-│şi din admi-│- cod 8.29.06 │ │
│ │sectorul 2 │nistrarea │nistrarea │- nr. M.F.P 121092│ │
│ │ │Ministerului│Ministerului│(parţial) │ │
│ │ │Sãnãtãţii - │Sãnãtãţii - │ │ │
│ │ │Institutul │Institutul │ │ │
│ │ │Clinic │Clinic de │ │ │
│ │ │Fundeni │Boli │ │ │
│ │ │Bucureşti │Digestive şi│ │ │
│ │ │ │Transplant │ │ │
│ │ │ │Hepatic │ │ │
│ │ │ │Fundeni │ │ │
└───┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┴────────────────────────────┘
-------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016