Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 717 din 18 septembrie 2013  pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 717 din 18 septembrie 2013 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 27 septembrie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 şi 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La anexa nr. 5 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Deta" secţiunea "Bunuri imobile", după poziţia nr. 44 se introduce o poziţie nouă, poziţia nr. 45, potrivit anexei nr. 1.

    2. La anexa nr. 17 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bârna", secţiunea "Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:
    - la poziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.558.772,13";
    - la poziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.336.718,61".

    3. La anexa nr. 44 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Giulvăz" secţiunea "Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 7 localitatea Rudna.

    4. La anexa nr. 61 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasa" secţiunea "Bunuri imobile", după poziţia nr. 181 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 182-189, potrivit anexei nr. 2.

    5. La anexa nr. 79 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Traian Vuia" secţiunea "Bunuri imobile", după poziţia nr. 55 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 56-58, potrivit anexei nr. 3.


    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


             PRIM-MINISTRU
          VICTOR-VIOREL PONTA

                 Contrasemnează:
                ─────────────────
              p. Viceprim-ministru,
         ministrul dezvoltării regionale
            şi administraţiei publice,
                 Shhaideh Sevil,
                 secretar de stat


    Bucureşti 18 septembrie 2013.
    Nr. 717.


    ANEXA 1

    ROMÂNIA
    JUDEŢUL TIMIŞ

                                 COMPLETĂRI
            la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public
                              al oraşului Deta

    Bunuri imobile


┌───┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬───────┬────────┬──────────────────┐
│Nr.│Codul │ │ │Anul │Valoarea│Situaţia juridică │
│crt│ de │ Denumirea bunului │Elementele de identificare │dobân- │ de │ actuală. │
│ │clasi-│ │ │dirii │inventar│Denumire act de │
│ │ficare│ │ │ sau │ (lei) │proprietate sau │
│ │ │ │ │dării │ │ alte acte │
│ │ │ │ │în fo- │ │ doveditoare │
│ │ │ │ │losinţă│ │ │
├───┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────────────┤
│ 45│ │SAD 9, situat la etajul 1,│Deta, Str. Victoriei nr. 36,│ 1945 │ - │Domeniul public al│
│ │ │în corpul A, compus din 2 │CF nr. 3155, nr. top 22-23/ │ │ │al oraşului Deta, │
│ │ │încăperi cu 4,57% p.c.i. │1/1/1/b/IX; CF nr. 3156, │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │corp A, 3,73% p.c.i. │nr. top 22-23/1/1/1/b/X │ │ │Consiliului │
│ │ │generale şi 69/1.860 mp │ │ │ │Local nr. 56/2012 │
│ │ │teren. │ │ │ │ │
│ │ │SAD 10, situat la etajul 1│ │ │ │ │
│ │ │în corpul A, compus din 3 │ │ │ │ │
│ │ │încăperi cu 10,49% p.c.i. │ │ │ │ │
│ │ │corp A, 8,57% p.c.i. │ │ │ │ │
│ │ │generale şi 159/1.860 mp │ │ │ │ │
│ │ │teren. │ │ │ │ │
│ │ │(Biblioteca oraşului) │ │ │ │ │
└───┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴───────┴────────┴──────────────────┘


    ANEXA 2

    ROMÂNIA
    JUDEŢUL TIMIŞ


                                       COMPLETĂRI
               la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public
                                  al comunei Pietroasa

    Bunuri imobile


┌───┬───────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────────────┐
│Nr.│Codul │ │ │Anul │Valoarea │Situaţia juridică │
│crt│ de │ Denumirea bunului │Elementele de identificare │dobân- │ de │ actuală. │
│ │clasi- │ │ │dirii │inventar │Denumire act de │
│ │ficare │ │ │ sau │ (lei) │proprietate sau │
│ │ │ │ │dării │ │ alte acte │
│ │ │ │ │în folo│ │ doveditoare │
│ │ │ │ │sinţă │ │ │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤
│182│1.3.7.1│Teren intravilan │Satul Pietroasa, CF nr. 400544, │ 2012 │ 551,80│Domeniul public al│
│ │ │ │nr. top 366/56; Suprafaţa 126 mp│ │ │comunei Pietroasa,│
│ │ │ │ │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 8/26.02.2013 │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤
│183│1.3.7.1│Teren intravilan │Satul Pietroasa, CF nr. 400545, │ 2012 │ 1.734,40│Domeniul public al│
│ │ │ │nr. top 364/48; Suprafaţa 396 mp│ │ │comunei Pietroasa,│
│ │ │ │ │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 8/26.02.2013 │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤
│184│1.3.7.1│Teren intravilan │Satul Pietroasa, CF nr. 400546, │ 2012 │ 1.686,30│Domeniul public al│
│ │ │ │nr. top 394/57; Suprafaţa 385 mp│ │ │comunei Pietroasa,│
│ │ │ │ │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 8/26.02.2013 │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤
│185│1.3.7.1│Teren intravilan │Satul Pietroasa, CF nr. 400547, │ 2012 │ 20.870,70│Domeniul public al│
│ │ │ │nr. top 326; Suprafaţa 4.765 mp │ │ │comunei Pietroasa,│
│ │ │ │ │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 8/26.02.2013 │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤
│186│1.3.7.1│Teren intravilan │Satul Pietroasa, CF nr. 400548, │ 2012 │ 2.251,30│Domeniul public al│
│ │ │ │nr. top 396/58; Suprafaţa 514 mp│ │ │comunei Pietroasa,│
│ │ │ │ │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 8/26.02.2013 │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤
│187│1.3.7.1│Teren intravilan │Satul Pietroasa, CF nr. 400549, │ 2012 │ 1.261,40│Domeniul public al│
│ │ │ │nr. top 362/51; Suprafaţa 288 mp│ │ │comunei Pietroasa,│
│ │ │ │ │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 8/26.02.2013 │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤
│188│1.3.7.1│Teren intravilan │Satul Pietroasa, CF nr. 400550, │ 2012 │ 2.474,70│Domeniul public al│
│ │ │ │nr. top 360/50; Suprafaţa 565 mp│ │ │comunei Pietroasa,│
│ │ │ │ │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 8/26.02.2013 │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤
│189│1.3.7.1│Teren intravilan │Satul Pietroasa, CF nr. 400551, │ 2012 │ 473,00│Domeniul public al│
│ │ │ │nr. top 368/56; Suprafaţa 108 mp│ │ │comunei Pietroasa,│
│ │ │ │ │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 8/26.02.2013 │
└───┴───────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────────────┘


    ANEXA 3


    ROMÂNIA
    JUDEŢUL TIMIŞ

                              COMPLETĂRI
           la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
                          comunei Traian Vuia

    Bunuri imobile


┌───┬───────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────┐
│Nr.│Codul │ │ │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │
│crt│ de │ Denumirea bunului │Elementele de identificare │dobân- │ de │ actuală. │
│ │clasi- │ │ │dirii │inventar│ Denumire act de │
│ │ficare │ │ │ sau │ (lei) │ proprietate sau │
│ │ │ │ │dării │ │ alte acte │
│ │ │ │ │în folo│ │ doveditoare │
│ │ │ │ │sinţă │ │ │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────────────┤
│ 56│ 1.8.6│Sistem centralizat │- Staţie de pompare │ 2012 │ - │Domeniul public al │
│ │ │de alimentare cu │- Reţea de distribuţie │ │ │comunei Traian Vuia,│
│ │ │apă în localitatea │- Hidranţi │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │Surducu Mic │- Cişmele │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 5/28.02.2013 │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────────────┤
│ 57│ - │Centru de asistenţă│Traian Vuia nr. 33, C.F. │ 2012 │ - │Domeniul public al │
│ │ │după programul │nr. 401292, nr. top 401292 │ │ │comunei Traian Vuia,│
│ │ │şcolar │Suprafaţa 2.700 mp │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 5/28.02.2013 │
├───┼───────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────────────┤
│58 │ - │Teren cu destinaţie│CF nr. 401896, nr. top 401896; │ 1994 │ - │Domeniul public al │
│ │ │de păşune │Suprafaţa 300 mp │ │ │comunei Traian Vuia,│
│ │ │ │ │ │ │conform Hotărârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 5/28.02.2013 │
└───┴───────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────────────────┘

                   _________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice