Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 712 din 14 iunie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 712 din 14 iunie 2009  pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 712 din 14 iunie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 1 septembrie 2009

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Se aprobă Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, prevăzut în anexa nr. 1.
    ART. II
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Persoanele autorizate să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme letale au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliţie competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original şi în copie, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condiţiile legii."
    2. La articolul 106 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    ART. III
    Se aprobă tarifele de evaluare în vederea autorizării, acreditării şi evaluării externe periodice a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, percepute de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. IV
    (1) Se aprobă lista de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor, LT-2009, prevăzută în anexa nr. 3.
    (2) Taxele şi tarifele încasate pentru alte categorii de lucrări decât cele efectuate în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor, LT-2009, sunt stabilite prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 452/2006 pentru actualizarea valorilor din anexa nr. 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000, şi prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2002 privind aprobarea Listei de tarife pentru verificările metrologice ale produselor preambalate, efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală.
    ART. V
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. VI
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 70/2007 privind aprobarea Regulamentului de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 1 februarie 2007;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 320/2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare externă periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2007;
    c) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 79/2004 privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală - LT-2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 martie 2004, cu modificările ulterioare.

                       PRIM-MINISTRU
                          EMIL BOC

                      Contrasemnează:
                      ---------------
               Ministrul finanţelor publice,
                      Gheorghe Pogea

              p. Viceprim-ministru, ministrul
               administraţiei şi internelor,
                     Cristian Făinişi,
                     secretar de stat

                   Ministrul economiei,
                     Adriean Videanu

            Secretarul general al Guvernului,
               Daniela Nicoleta Andreescu

                   Ministrul educaţiei,
                 cercetării şi inovării,
                  Ecaterina Andronescu

          Preşedintele Comisiei Naţionale pentru
            Controlul Activităţilor Nucleare,
                     Borbela Vajda

    Bucureşti, 14 iunie 2009.
    Nr. 712.


    ANEXA 1

                               REGULAMENT
        privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul
                        activităţilor nucleare

    ART. 1
    (1) Taxele şi tarifele aplicabile în activităţile nucleare, activităţi prevăzute în Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, sunt stabilite în funcţie de complexitatea instalaţiilor, tehnicilor şi a riscurilor asociate activităţilor nucleare cărora li se aplică regimul de control şi autorizare prevăzut de lege.
    (2) Tarifele cuprind costurile de evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, cheltuielile materiale şi de personal necesare elaborării reglementărilor specifice, redactării răspunsurilor şi a autorizaţiilor, permiselor sau a documentelor de aprobare ori respingere şi de dezvoltare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
    ART. 2
    (1) Taxele şi tarifele aplicabile în activităţile nucleare se suportă, conform legii, de către titularii de autorizaţii sau de către solicitanţii de autorizaţii şi avize în domeniul nuclear, persoane legal constituite.
    (2) Solicitanţii de autorizaţii şi avize plătesc taxele şi tarifele cuprinse în prezentul regulament înainte de expertizarea tehnică, examinarea în vederea autorizării sau avizării.
    ART. 3
    (1) Tarifele pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii în domeniul nuclear se achită de către solicitanţii persoane legal constituite sau persoane fizice române, prin virament bancar (cu ordin de plată sau mandat poştal) în contul RO51TREZ7005025XXX000283 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (ATCPMB), beneficiar Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), cod fiscal 10792013.
    (2) Taxele pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii în domeniul nuclear se achită de către solicitanţi, prin virament bancar (cu ordin de plată sau mandat poştal) sau în numerar, cu foaie de vărsământ-chitanţă, în contul bugetului de stat 20.16.01.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază solicitanţii sunt înregistraţi fiscal sau îşi au domiciliul, după caz. Codurile IBAN ale contului 20.16.01.03 deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se regăsesc pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/PortalANAF/Asistentacontribuabililor
    (3) Taxele şi tarifele datorate de către solicitanţii persoane legal constituite străine se achită în euro în contul RO33RNCB0082044174770003, deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Unirea pe seama CNCAN, la cursul Băncii Naţionale a României valabil în ultima zi a lunii precedente datei de efectuare a plăţii.
    (4) În termen de 7 zile de la încasare, CNCAN virează integral la bugetul de stat în contul 20.36.01.50 "Alte venituri" valoarea în lei aferentă taxelor. Valoarea în lei aferentă tarifelor se virează integral în contul RO51TREZ7005025XXX000283 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii", deschis pe seama CNCAN la ATCPMB.
    (5) La documentaţia înaintată CNCAN se vor anexa copii ale documentelor care certifică virarea sumelor reprezentând taxele şi tarifele datorate, vizate de unitatea bancară prin care s-au efectuat plăţile respective.
    ART. 4
    (1) Taxele reprezintă 10% din valoarea tarifului.
    (2) Odată cu eliberarea autorizaţiei, a avizului, precum şi în cazul respingerii cererii solicitantului, CNCAN va emite factură pentru suma stabilită conform prezentului regulament.
    (3) Pentru taxe nu se emite factură.
    ART. 5
    (1) În cazul respingerii cererii solicitantului, taxele şi tarifele achitate nu se restituie.
    (2) În cazul renunţării în scris a solicitantului, tariful se restituie în cuantumul rezultat din diferenţa dintre tariful achitat şi orele efective realizate de CNCAN până în momentul înregistrării cererii de renunţare a solicitantului, tarifate conform tarifului orar prevăzut în prezentul regulament.
    (3) Restituirea sumelor achitate în plus reprezentând tarife se va efectua pe baza cererii în care se vor menţiona în mod obligatoriu numărul şi data documentului cu care s-a efectuat plata. Pe cererea de restituire, direcţia de specialitate a CNCAN va confirma că plătitorul nu avea obligaţia achitării sumei respective.
    (4) Restituirea sumelor achitate în plus reprezentând taxe se va efectua pe baza cererii adresate organului fiscal în raza căruia s-a plătit, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pe cererea de restituire adresată organului fiscal, CNCAN va confirma că plătitorul nu avea obligaţia achitării sumei respective.
    (5) Termenul scadent de achitare a taxelor şi tarifelor de autorizare prevăzute în prezentul regulament este de 30 de zile de la data transmiterii de către CNCAN a Formularului de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, prin care se comunică solicitanţilor de autorizaţii sumele ce trebuie achitate şi conturile în care trebuie plătite.
    (6) În cazul neachitării la termenul scadent a obligaţiilor bugetare, respectiv taxele de autorizare a activităţilor nucleare, solicitanţii sunt obligaţi să calculeze şi să vireze la bugetul de stat majorări de întârziere, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 6
    Tariful pentru orele efectiv lucrate (dar nu mai puţin de 8 ore) este de 90 lei/oră. Taxa reprezintă 10% din tarif.
    ART. 7
    (1) Suplimentar acestor taxe şi tarife solicitantul de autorizaţie va suporta, în limita baremelor legale, cheltuielile de deplasare a echipei CNCAN (transport, cazare, diurnă) în vederea auditării, examinării şi expertizării tehnice.
    (2) În regim de urgenţă, taxele şi tarifele se majorează cu 50%. Majorarea se va aplica numai la cererea solicitantului de a se elibera autorizaţia în cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi documentaţiei de autorizare complete la registratura CNCAN.
    ART. 8
    Taxele şi tarifele, aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind securitatea nucleară, sistemul de management al calităţii, radioprotecţia, managementul combustibilului uzat şi al deşeurilor radioactive de pe amplasament, protecţia fizică, garanţii nucleare, import, transfer şi deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipamente, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unităţile 1 şi 2, precum şi pentru Fabrica de Combustibil Nuclear de la Piteşti-Colibaşi sunt prevăzute în secţiunea nr. 1 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 9
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind securitatea nucleară, sistemul de management al calităţii, radioprotecţia, managementul combustibilului uzat şi al deşeurilor radioactive de pe amplasament, protecţia fizică, garanţii nucleare, import, transfer şi deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipamente, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unităţile 3 şi 4 sunt prevăzute în secţiunea nr. 2 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 10
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind securitatea nucleară, securitatea radiologică, managementul combustibilului uzat, deţinerea de materiale nucleare, materiale şi echipamente, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice pentru reactoarele de cercetare sunt prevăzute în secţiunea nr. 3 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 11
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de încercare, laboratoarelor de examinare postiradiere, iradiatoarelor de mare capacitate (peste 100 kCi Co-60) şi ansamblurilor subcritice sunt prevăzute în secţiunea nr. 4 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 12
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear ars sunt prevăzute în secţiunea nr. 5 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 13
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind sistemele de management al calităţii sunt prevăzute în secţiunea nr. 6 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 14
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare cu instalaţii radiologice şi surse de radiaţii, altele decât cele prevăzute în secţiunile nr. 1-5 şi 8-17, sunt prevăzute în secţiunea nr. 7 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 15
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare din domeniul cercetării geologice, extracţiei minereurilor de uraniu şi toriu, precum şi prelucrării materiilor prime nucleare sunt prevăzute în secţiunea nr. 8 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 16
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare din domeniul transportului materialelor nucleare radioactive sunt prevăzute în secţiunea nr. 9 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 17
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor pentru activităţile privind materialele, dispozitivele, echipamentele şi informaţiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată, sunt prevăzute în secţiunea nr. 10 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 18
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor de garanţii nucleare sunt prevăzute în secţiunea nr. 11 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 19
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor pentru activităţile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul nuclear şi a organismelor dozimetrice acreditate sunt prevăzute în secţiunea nr. 12 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 20
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor pentru protecţia fizică a instalaţiilor nucleare sunt prevăzute în secţiunea nr. 13 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 21
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluărilor şi controalelor surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear, care conduc la o creştere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a persoanelor din populaţie, sunt prevăzute în secţiunea nr. 14 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 22
    Taxele şi tarifele aplicabile la măsurătorile de radioactivitate sau ale câmpurilor de radiaţii, executate de către CNCAN, sunt prevăzute în secţiunea nr. 15 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 23
    Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluărilor şi controlului pentru activităţile de realizare a produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare sunt prevăzute în secţiunea nr. 16 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 24
    Taxele şi tarifele aplicabile la autorizarea executării construcţiilor în domeniul nuclear şi controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare sunt prevăzute în secţiunea nr. 17 din anexa la prezentul regulament.
    ART. 25
    Tarifele aplicabile în activităţile nucleare includ distribuirea gratuită a normelor emise de CNCAN.
    ART. 26
    Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.


    ANEXĂ
    la regulament
    -------------

    SECŢIUNEA Nr. 1

                               TAXE ŞI TARIFE
           aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi
              controalelor privind securitatea nucleară pentru
           Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unităţile 1 şi 2,
              precum şi pentru Fabrica de Combustibil Nuclear
                          de la Piteşti-Colibaşi

┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ ├─────────┼──────────┤
│ │ │(lei/an) │(lei/an) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Autorizarea desfăşurării activităţilor în domeniul │ 900.000│ 900.000│
│ 1.│nuclear aferente centralelor nuclearoelectrice, │ │ │
│ │acoperind cheltuielile pentru: │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a) evaluare, expertizare tehnică, control iniţial şi│ │ │
│ │ perodic în domeniul securităţi nucleare, elabo- │ │ │
│ │ rarea sau revizuirea reglementărilor specifice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor speci- │ │ │
│ │ ficie, evaluare, expertizare tehnică, examinare, │ │ │
│ │ control iniţial şi periodic în domeniul securi- │ │ │
│ │ tăţii radiologice, permise de exercitare în │ │ │
│ │ domeniile ON, CNE, conform secţiunii nr. 12 │ │ │
│ │ pct. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 │ │ │
│ │ şi 4 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c) activităţile de autorizare a personalului, elabo-│ │ │
│ │ rarea sau revizuirea reglementărilor specifice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │d) evaluare, expertizare tehnică, examinare, control│ │ │
│ │ iniţial şi periodic în domeniul sistemului de │ │ │
│ │ management al calităţii, conform secţiunii nr. 6 │ │ │
│ │ pct. 1.1.1, 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1., 1.5.1., │ │ │
│ │ 1.6.1., 1.7, 1.8, 1.9, 3, 4 şi 5 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │e) elaborarea sau revizuirea reglementărilor │ │ │
│ │ specifice, evaluare, expertizare tehnică, │ │ │
│ │ examinare, control iniţial şi periodic în │ │ │
│ │ domeniul managementului combustibilului uzat şi │ │ │
│ │ al deşeurilor radioactive în clădirile de pe │ │ │
│ │ amplasamentul CNE Cernavodă, conform secţiunii │ │ │
│ │ nr. 5 pct. 1 şi 3, inclusiv evaluarea planului │ │ │
│ │ conceptual şi a planului detaliat de dezafectare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │f) elaborarea sau revizuirea reglementărilor │ │ │
│ │ specifice, evaluare, expertizare tehnică, │ │ │
│ │ examinare, control iniţial şi periodic în │ │ │
│ │ domeniul protecţiei fizice, garanţiilor nucleare,│ │ │
│ │ import, transfer şi deţinere de materiale │ │ │
│ │ nucleare, materiale şi echipamente în cadrul CNE │ │ │
│ │ Cernavodă, conform secţiunii nr. 10 pct. 1.4, │ │ │
│ │ 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 şi 4, secţiunii │ │ │
│ │ nr. 13 pct. 2.1, 2.5, 2.6, 4, 7, 8 şi 11, │ │ │
│ │ secţiunii nr. 11 pct. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi│ │ │
│ │ 9, inclusiv transferul de combustibil de la │ │ │
│ │ fabrica de combustibil nuclear (FCN) la CNE │ │ │
│ │ Cernavodă │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │g) elaborarea sau revizuirea reglementărilor │ │ │
│ │ specifice, evaluare, expertizare tehnică, │ │ │
│ │ examinare, control iniţial şi periodic în │ │ │
│ │ domeniul transportului materialelor radioactive, │ │ │
│ │ conform secţiunii nr. 9 pct. 1, 4, 9 şi 10 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │h) autorizarea executării construcţiilor cu specific│ │ │
│ │ nuclear şi controlul de stat asupra calităţii │ │ │
│ │ construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare,│ │ │
│ │ conform secţiunii nr. 17 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 2.│Autorizarea desfăşurării activităţilor de testare │ │ │
│ │medicală sau psihologică a personalului │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 3.│Atestarea altor activităţi privind pregătirea │ │ │
│ │personalului operator în instalaţia nucleară, desfă-│ │ │
│ │şurate de prestatorii de servicii, conform art. 2 │ │ │
│ │lit. g) din Legea nr. 111/1996, privind desfăşurarea│ │ │
│ │în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi │ │ │
│ │controlul activităţilor nucleare, republicată │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 4.│Expertizări tehnice, consultaţii, examinări şi │ │ │
│ │controale care nu sunt enumerate mai sus │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘    SECŢIUNEA Nr. 2

                            TAXE ŞI TARIFE
         aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi
        controalelor privind securitatea nucleară pentru Centrala
             Nuclearoelectrică Cernavodă, unităţile 3 şi 4

┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ │(lei/an/ │ (lei/an/ │
│ │ │ unitate)│ unitate) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 1. │Autorizarea desfăşurării activităţilor în domeniul │ Conform │ Conform │
│ │nuclear aferente centralelor nuclearoelectrice, │ notei 2 │ notei 2 │
│ │acoperind cheltuielile pentru: │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a) evaluare, expertizare tehnică, control iniţial şi│ │ │
│ │periodic în domeniul securităţii nucleare, elabo- │ │ │
│ │rarea sau revizuirea reglementărilor specifice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor │ │ │
│ │specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare,│ │ │
│ │control iniţial şi periodic în domeniul securităţii │ │ │
│ │radiologice, permise de exercitare în domeniile ON, │ │ │
│ │CNE, conform secţiunii nr. 12 pct. 1.1, 1.2, 1.5, │ │ │
│ │1.6, 2, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 şi 4 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c) activităţile de autorizare a personalului, │ │ │
│ │elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │d) evaluare, expertizare tehnică, examinare, control│ │ │
│ │iniţial şi periodic în domeniul sistemului de │ │ │
│ │management al calităţii, conform secţiunii nr. 6, │ │ │
│ │pct. 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7, │ │ │
│ │1.8, 1.9, 3, 4 şi 5 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │e) elaborarea sau revizuirea reglementărilor │ │ │
│ │specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare,│ │ │
│ │control iniţial şi periodic în domeniul manage- │ │ │
│ │mentului combustibilului uzat şi al deşeurilor │ │ │
│ │radioactive în clădirile de pe amplasamentul CNE │ │ │
│ │Cernavodă, conform secţiunii nr. 5 pct. 1 şi 3, │ │ │
│ │inclusiv evaluarea planului conceptual şi a planului│ │ │
│ │detaliat de dezafectare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │f) elaborarea sau revizuirea reglementărilor │ │ │
│ │specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare,│ │ │
│ │control iniţial şi periodic în domeniul protecţiei │ │ │
│ │fizice, garanţiilor nucleare, import, transfer şi │ │ │
│ │deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipa-│ │ │
│ │mente în cadrul CNE Cernavodă, conform secţiunii │ │ │
│ │nr. 10 pct. 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 şi │ │ │
│ │4, secţiunii nr. 13 pct. 2.1, 2.5, 2.6, 4, 7, 8 şi │ │ │
│ │11, secţiunii 11 pct. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9,│ │ │
│ │inclusiv transferul de combustibil de la fabrica de │ │ │
│ │combustibil nuclear (FCN) la CNE Cernavodă │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │g) elaborarea sau revizuirea reglementărilor │ │ │
│ │specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare,│ │ │
│ │control iniţial şi periodic în domeniul transpor- │ │ │
│ │tului materialelor radioactive, conform secţiunii │ │ │
│ │nr. 9 pct. 1, 4, 9 şi 10 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │h) autorizarea executării construcţiilor cu specific│ │ │
│ │nuclear şi controlul de stat asupra calităţii │ │ │
│ │construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, │ │ │
│ │conform secţiunii nr. 17 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ 2. │Autorizarea desfăşurării activităţilor de testare │ │ │
│ │medicală sau psihologică a personalului │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ 3. │Atestarea altor activităţi privind pregătirea │ │ │
│ │personalului operator în instalaţia nucleară, │ │ │
│ │desfăşurate de prestatorii de servicii, conform │ │ │
│ │art. 2 lit. g) din Legea nr. 111/1996 privind │ │ │
│ │desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, │ │ │
│ │autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, │ │ │
│ │republicată │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ 4. │Expertizări tehnice, consultaţii, examinări şi │ │ │
│ │controale care nu sunt enumerate mai sus │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘


    NOTE:
    (1) Valorile taxelor şi tarifelor reprezintă sume ce vor fi achitate anual, în prima lună a anului calendaristic. Taxele şi tarifele se aplică pentru Unitatea 3 şi Unitatea 4 separat.

    (2) Valorile taxelor şi tarifelor cresc progresiv, după cum urmează:

                                                     Taxe Tarife
                                              (lei/an/unitate) (lei/an/unitate)

    Autorizaţii parţiale până la eliberarea
    autorizaţiei de construcţie: 100.000 1.000.000

    Până la eliberarea autorizaţiei de punere
    în funcţiune: 200.000 2.000.000

    Până la eliberarea autorizaţiei de creştere
    a puterii: 300.000 3.000.000

    Până la eliberarea autorizaţiei de operare: 400.000 4.000.000

    Operarea la putere nominală: 450.000 4.500.000    SECŢIUNEA Nr. 3

                             TAXE ŞI TARIFE
        aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi
              controalelor privind securitatea nucleară
                       a reactoarelor de cercetare

┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ │ (lei/an) │(lei/an) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 1. │Autorizarea desfăşurării activităţilor în domeniul │ 95.700 │ 957.000 │
│ │nuclear aferente reactoarelor de cercetare, │ │ │
│ │acoperind cheltuielile pentru: │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a) evaluare, expertizare tehnică, control iniţial şi│ │ │
│ │periodic în domeniul securităţii nucleare şi │ │ │
│ │radiologice, elaborarea sau revizuirea reglementă- │ │ │
│ │rilor specifice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor │ │ │
│ │specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare,│ │ │
│ │control iniţial şi periodic în domeniul securităţii │ │ │
│ │radiologice, permise de exercitare în domeniile │ │ │
│ │ON, RN │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c) activităţile de autorizare a personalului, │ │ │
│ │elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │d) elaborarea sau revizuirea reglementărilor │ │ │
│ │specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare,│ │ │
│ │control iniţial şi periodic în domeniul managemen- │ │ │
│ │tului combustibilului uzat, conform secţiunii nr. 5 │ │ │
│ │pct. 4, cu excepţia evaluării planului conceptual şi│ │ │
│ │a planului detaliat de dezafectare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │e) activităţile de autorizare a deţinerii de │ │ │
│ │materiale nucleare, materiale şi echipamente în │ │ │
│ │cadrul reactoarelor de cercetare, elaborarea sau │ │ │
│ │revizuirea reglementărilor specifice │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 2. │Autorizarea desfăşurării activităţilor de testare │ 1.300 │ 13.000 │
│ │medicală sau psihologică a personalului dintr-o │ │ │
│ │instalaţie nucleară │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 3. │Evaluarea planului conceptual de dezafectare │ Taxa │ Conform │
│ │ │reprezintă│ notei 3 │
│ │ │ 10% din │ │
│ │ │ tarif. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 4. │Evaluarea planului detaliat de dezafectare │ Taxa │ Conform │
│ │ │reprezintă│ notei 3 │
│ │ │ 10% din │ │
│ │ │ tarif. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 5. │Atestarea altor activităţi privind pregătirea │ Taxa │ Conform │
│ │personalului operator în instalaţia nucleară │reprezintă│ notei 3 │
│ │desfăşurate de prestatorii de servicii, conform │ 10% din │ │
│ │art. 2 lit. g) din Legea nr. 111/1996 privind │ tarif. │ │
│ │desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, │ │ │
│ │autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, │ │ │
│ │republicată │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 6. │Expertizări tehnice, consultaţii, examinări şi │ Taxa │ Conform │
│ │controale care nu sunt enumerate mai sus │reprezintă│ notei 3 │
│ │ │ 10% din │ │
│ │ │ tarif. │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘


    NOTE:
    1. Valorile taxelor şi tarifelor prevăzute la pct. 1 reprezintă sume ce vor fi achitate anual, în prima lună a anului calendaristic, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei. Taxele şi tarifele se aplică pentru fiecare reactor de cercetare.
    2. Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN vor fi finanţate de solicitantul/titularul autorizaţiei în afara cuantumului taxelor şi tarifelor stabilite în prezentul regulament.
    3. Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009.


    SECŢIUNEA Nr. 4

                             TAXE ŞI TARIFE
           aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi
        controalelor privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor
            de încercare, laboratoarelor de examinare postiradiere,
          iradiatoarelor de mare capacitate (peste 100 kCi Co-60) şi
                        ansamblurilor subcritice

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│ 1. │Prima autorizare şi reautorizarea*) pentru: │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┤
│1.1. │Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem │ 2.877 │ 28.770 │
│ │de management al calităţii │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.2. │Amplasare │ 1.199 │ 11.990 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.3. │Construcţii-montaj │ 5.754 │ 57.540 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.4. │Punere în funcţiune │ 5.754 │ 57.540 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.5. │Funcţionare de probă │ 2.877 │ 28.770 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.6. │Funcţionare şi întreţinere │ 2.877 │ 28.770 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.7. │Reparaţii sau modificări │ 1.438 │ 14.380 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.8. │Evaluarea planului conceptual de dezafectare │ 3.451 │ 34.510 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.9. │Modificarea şi revizia planului conceptual de │ │ │
│ │dezafectare**) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.10.│Evaluarea planului detaliat de dezafectare***) │ 9.316 │ 93.160 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.11.│Modificarea şi revizia planului detaliat de │ │ │
│ │dezafectare**) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.12.│Conservare │ 1.438 │ 14.380 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.13.│Dezafectare***) │ 7.193 │ 71.930 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 2. │Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea │ 720 │ 7.200 │
│ │autorizaţiei parţiale │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 3. │Autorizarea personalului(2) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1. │Evaluarea şi atestarea activităţilor de pregătire de │ 103 │ 1.030 │
│ │specialitate în instalaţia nucleară (pe persoană) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.2. │Autorizarea personalului de conducere din instalaţia │ 155 │ 1.550 │
│ │nucleară (pe persoană) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.3. │Autorizarea personalului de specialitate de execuţie │ 74 │ 740 │
│ │din instalaţia nucleară (pe persoană) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4. │Examinarea personalului pentru obţinerea permisului │ 57 │ 570 │
│ │nivel 2 sau 3 radioprotecţie (pe persoană)****) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 5. │Expertizări tehnice, consultaţii, examinări şi │ │ │
│ │controale care nu sunt enumerate mai sus**), *****) │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘

------------
    *) Pentru ansamblurile subcritice taxele şi tarifele se reduc la 50% din valorile prevăzute în tabel.
    **) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.
    ***) Pentru instalaţiile de încercări în care nu este prezentă contaminarea sau pericolul de contaminare este scăzut, taxa şi tariful de dezafectare sunt 10% din valorile prevăzute în tabel.
    ****) Taxa şi tariful sunt pentru permisul de nivel 2. Taxa şi tariful se majorează cu 100% pentru permisul de nivel 3.
    *****) Suplimentar acestor taxe şi tarife solicitantul va suporta şi costul deplasării (transport, cazare, diurnă, în limita baremelor legale) echipei de expertizare sau control la titularul/solicitantul de autorizaţie.

    NOTE:
    1. Taxele şi tarifele se aplică pentru o singură unitate.
    2. Autorizarea personalului instalaţiei nucleare reprezintă eliberarea de permise de exercitare în conformitate cu prevederile art. 2 lit. g), art. 8 şi art. 9 alin. (1)-(3) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, şi cu reglementările specifice.
    3. Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN sunt finanţate de solicitantul autorizaţiei în afara tarifelor stabilite în prezentul regulament.


    SECŢIUNEA Nr. 5

                             TAXE ŞI TARIFE
           aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi
               controalelor privind deşeurile radioactive şi
                       combustibilului nuclear ars

┌───────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA*) │ taxe │ TARIFE │
│ crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1. │Depozite intermediare de stocare a deşeurilor │ │ │
│ │radioactive, staţii pentru tratarea deşeurilor │ │ │
│ │radioactive(1) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.1. │Prima autorizare şi reautorizarea pentru: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.1. │Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem│ 4.340 │ 43.400 │
│ │de management al calităţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.2. │Deţinere │ 1.162 │ 11.620 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.3. │Transfer │ 1.162 │ 11.620 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.4. │Amplasare │ 2.072 │ 20.720 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.5. │Construcţii-montaj │ 6.596 │ 65.960 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.6. │Punere în funcţiune │ 2.800 │ 28.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.7. │Funcţionare de probă │ 2.800 │ 28.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.8. │Funcţionare şi întreţinere │ 2.800 │ 28.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.9. │Reparaţii sau modificări │ 1.400 │ 14.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.10.│Evaluarea planului conceptual de dezafectare │ 742 │ 7.240 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.11.│Modificarea şi revizia planului conceptual de │ │ │
│ │dezafectare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.12.│Evaluarea planului detaliat de dezafectare(3) │ 2.100 │ 21.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.13.│Modificarea şi revizia planului detaliat de │ │ │
│ │dezafectare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.14.│Conservare │ 1.400 │ 14.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.15.│Dezafectare(3) │ 7.364 │ 73.640 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.2. │Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea│ 707 │ 7.070 │
│ │autorizaţiei parţiale │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 2. │Depozite definitive de deşeuri radioactive de │ │ │
│ │suprafaţă sau lângă suprafaţă (deşeuri care se │ │ │
│ │pretează la astfel de depozitări)(1) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 2.1. │Prima autorizare şi reautorizarea pentru: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2.1.1. │Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem│ 4.732 │ 47.320 │
│ │de management al calităţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2.1.2. │Deţinere │ 4.235 │ 42.350 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2.1.3. │Transfer │ 4.235 │ 42.350 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2.1.4. │Amplasare │ 4.732 │ 47.320 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2.1.5. │Construcţii-montaj │ 7.980 │ 79.800 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2.1.6. │Punere în funcţiune │ 6.476 │ 64.760 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2.1.7. │Funcţionare şi întreţinere │ 3.052 │ 30.520 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2.1.8. │Funcţionare de probă │ 3.052 │ 30.520 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2.1.9. │Reparaţii sau modificări │ 1.624 │ 16.240 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2.1.10.│Închidere │ 7.700 │ 77.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2.1.11.│Control instituţional │ 1.624 │ 16.240 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 2.2. │Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea│ 1.764 │ 17.640 │
│ │autorizaţiei parţiale │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 3. │Depozite intermediare uscate de combustibil uzat │ │ │
│ │provenind din centrale nuclearo-electrice │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 3.1. │Prima autorizare şi reautorizarea pentru: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.1. │Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem│ 26.373 │263.730 │
│ │de management al calităţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.2. │Deţinere │ 16.101 │161.010 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.3. │Transfer │ 16.101 │161.010 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.4. │Amplasare │ 29.730 │297.300 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.5. │Construcţii-montaj │ 40.759 │407.590 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.6. │Punere în funcţiune │ 21.579 │215.790 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.7. │Funcţionare de probă │ 16.783 │167.830 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.8. │Funcţionare şi întreţinere │ 16.783 │167.830 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.9. │Reparaţii sau modificări │ 7.193 │ 71.930 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.10.│Conservare │ 7.193 │ 71.930 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.11.│Dezafectare │ 14.385 │143.850 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.12.│Evaluarea planului conceptual de dezafectare │ 18.401 │184.010 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.13.│Modificarea şi revizia planului conceptual de │ │ │
│ │dezafectare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.14.│Evaluarea planului detaliat de dezafectare │ 34.503 │ 345.030│
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3.1.15.│Modificarea şi revizia planului detaliat de │ │ │
│ │dezafectare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 3.2. │Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea│ 4.796 │ 47.960 │
│ │autorizaţiei parţiale │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4. │Depozite intermediare de combustibil uzat provenind│ │ │
│ │din reactoare de cercetare, independente de │ │ │
│ │reactorul de cercetare │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.1. │Prima autorizare şi reautorizarea pentru: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.1. │Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem│ 21.579 │215.790 │
│ │de management al calităţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.2. │Deţinere │ 6.210 │ 62.100 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.3. │Transfer │ 6.210 │ 62.100 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.4. │Amplasare │ 21.098 │210.980 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.5. │Construcţii-montaj │ 33.566 │335.660 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.6. │Punere în funcţiune │ 14.385 │143.850 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.7. │Funcţionare de probă │ 9.590 │ 95.900 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.8. │Funcţionare şi întreţinere │ 9.590 │ 95.900 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.9. │Reparaţii sau modificări │ 3.836 │ 38.360 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.10.│Conservare │ 3.836 │ 38.360 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.11.│Dezafectare │ 9.590 │ 95.900 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.12.│Aprobarea planului conceptual de dezafectare │ 4.141 │ 41.410 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.13.│Modificarea şi revizia planului conceptual de │ │ │
│ │dezafectare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.14.│Aprobarea planului detaliat de dezafectare │ 8.280 │ 82.800 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4.1.15.│Modificarea şi revizia planului detaliat de │ │ │
│ │dezafectare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.2. │Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberare │ 1.918 │ 19.180 │
│ │de autorizaţii parţiale │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 5. │Examinarea operatorilor (pe operator)(4) │ 96 │ 960 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 6. │Examinarea personalului pentru obţinerea permisului│ 57 │ 570 │
│ │nivel 2 sau 3 radioprotecţie (pe persoană)(5) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 7. │Aprobarea eliberării de sub cerinţele de autorizare│ │ │
│ │a materialelor rezultate din practici nucleare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 8. │Evaluarea documentaţiei tehnice în vederea │ │ │
│ │eliberării certificatului de încheiere a activi- │ │ │
│ │tăţilor din domeniul nuclear(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 9. │Expertizări tehnice, examinări şi controale care nu│ │ │
│ │sunt enumerate mai sus(2), (6) │ │ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘

------------
    *) Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN sunt finanţate de solicitantul autorizaţiei în afara tarifelor stabilite în prezentul regulament.

    NOTE:
    (1) Taxa şi tariful din tabel sunt pentru staţii de tratare şi depozite pentru deşeuri de activitate joasă. Pentru staţii de tratare şi depozite pentru deşeuri de activitate medie şi pentru staţii de tratare şi depozite pentru deşeuri de activitate joasă şi medie se aplică o taxă şi un tarif de 300% din valorile din tabel. Instalaţiile de recuperare a tritiului vor fi considerate ca staţii de tratare a deşeurilor de activitate medie.
    (2) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.
    (3) Taxa şi tariful se referă la dezafectarea totală a staţiei de tratare. Pentru dezafectarea parţială (dezafectarea unor instalaţii din staţie) se aplică 50% din taxă şi tarif.
    (4) Taxa şi tariful pentru examinarea operatorilor se referă numai la operatorii care lucrează în depozitele de combustibil ars independente de reactoare.
    (5) Taxa şi tariful sunt pentru permisul de nivel 2. Taxa şi tariful se majorează cu 100% pentru permisul de nivel 3.
    (6) Suplimentar acestor taxe şi tarife solicitantul va suporta şi costul deplasării (transport, cazare, diurnă, în limita baremelor legale) echipei de expertizare sau control al sistemului de management al calităţii la titularul/solicitantul de autorizaţie.


    SECŢIUNEA Nr. 6

                          TAXE ŞI TARIFE
       aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi
      controalelor privind sistemele de management al calităţii


┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│ crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1. │Prima autorizare şi reautorizarea sistemelor de management al │ │ │
│ │calităţii pentru*): │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.1. │Activitatea de conducere a lucrărilor de realizare, funcţionare şi │ │ │
│ │dezafectare a instalaţiilor nucleare**): │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.1. │Centrala nuclearoelectrică***) │ 2.398 │ 23.980 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.2. │Reactoare de cercetare │ 959 │ 9.590 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.3. │Ansambluri subcritice │ 100 │ 1.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.1.4. │Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, │ 479 │ 4.790 │
│ │instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, │ │ │
│ │depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii │ │ │
│ │nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.1.1, 1.1.2 şi 1.1.3 │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.2. │Activităţile de amplasare pentru instalaţii nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.2.1. │Centrala nuclearoelectrică***) │ 1.438 │ 14.380 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.2.2. │Reactoare de cercetare │ 720 │ 7.200 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.2.3 │Ansambluri subcritice │ 100 │ 1.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.2.4. │Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, │ 479 │ 4.790 │
│ │instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, │ │ │
│ │depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii │ │ │
│ │nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.2.1, 1.2.2 şi 1.2.3 │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.2.5. │Structuri, sisteme, echipamente şi produse │ 479 │ 4.790 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.3. │Activităţile de construcţii-montaj ale instalaţiilor nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.3.1. │Centrala nuclearoelectrică***) │ 3.836 │ 38.360 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.3.2. │Reactoare de cercetare │ 1.679 │ 16.790 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.3.3 │Ansambluri subcritice │ 350 │ 3.500 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.3.4. │Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, │ 1.679 │ 16.790 │
│ │instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, │ │ │
│ │depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii │ │ │
│ │nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.3.1, 1.3.2 şi 1.3.3 │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.3.5. │Sisteme, structuri, echipamente şi produse │ 1.679 │ 16.790 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.4. │Activităţile de punere în funcţiune a instalaţiilor nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.4.1. │Centrala nuclearoelectrică***) │ 3.836 │ 38.360 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.4.2. │Reactoare de cercetare │ 1.679 │ 16.790 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.4.3. │Ansambluri subcritice │ 250 │ 2.500 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.4.4. │Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, │ 1.199 │ 11.990 │
│ │instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, │ │ │
│ │depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii │ │ │
│ │nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.4.1, 1.4.2 şi 1.4.3 │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.4.5. │Structuri, sisteme, echipamente şi produse │ 1.199 │ 11.990 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.5. │Activităţile de funcţionare de probă, funcţionare (exploatare), │ │ │
│ │întreţinere, reparare şi conservare a instalaţiilor nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.5.1. │Centrala nuclearoelectrică***) │ 3.836 │ 38.360 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.5.2. │Reactoare de cercetare │ 1.918 │ 19.180 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.5.3. │Ansambluri subcritice │ 100 │ 1.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.5.4. │Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, │ 1.199 │ 11.990 │
│ │instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, │ │ │
│ │depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii │ │ │
│ │nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.5.1, 1.5.2 şi 1.5.3 │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.5.5. │Ansambluri subcritice │ 473 │ 4.730 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.5.6. │Structuri, sisteme, echipamente şi produse │ 1.199 │ 11.990 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.6. │Activităţile de dezafectare a instalaţiilor nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.6.1. │Centrala nuclearoelectrică***) │ 2.877 │ 28.770 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.6.2. │Reactoare de cercetare │ 1.438 │ 14.380 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.6.3 │Ansambluri subcritice │ 100 │ 1.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.6.4. │Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, │ 1.199 │ 11.990 │
│ │instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului │ │ │
│ │ars şi depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte │ │ │
│ │instalaţii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.6.1, 1.6.2 şi 1.6.3 │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.6.5. │Structuri, sisteme, echipamente şi produse │ 1.199 │ 11.990 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.7. │Activităţile de aprovizionare (inclusiv exportul şi importul) pentru │ 959 │ 9.590 │
│ │produse, sisteme şi servicii destinate instalaţiilor nucleare │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.8. │Activităţi de cercetare-dezvoltare şi proiectare destinate │ │ │
│ │instalaţiilor nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.8.1. │Activităţile de cercetare-dezvoltare şi proiectare pentru structuri, │ 1.199 │ 11.990 │
│ │sisteme, produse şi servicii destinate instalaţiilor nucleare****) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.8.2. │Activităţile de proiectare, dezvoltare, întreţinere, modificare şi │ 1.199 │ 11.990 │
│ │utilizare a produselor software*****) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.9. │Activităţile de fabricare a sistemelor, echipamentelor, produselor şi │ │ │
│ │componentelor şi de furnizare de servicii destinate instalaţiilor │ │ │
│ │nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.9.1. │Clasele I şi a II-a de aplicare a cerinţelor sistemelor de management │ 1.918 │ 19.180 │
│ │al calităţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.9.2. │Clasa a III-a de aplicare a cerinţelor sistemelor de management al │ 1.438 │ 14.380 │
│ │calităţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.9.3. │Clasa a IV-a de aplicare a cerinţelor sistemelor de management al │ 959 │ 9.590 │
│ │calităţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1.9.4. │Cerinţe suplimentare prevăzute în codul ASME şi alte cerinţe speciale │ 259 │ 2.590 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 2. │Autorizarea unei entităţi organizatorice responsabile cu evaluarea │ 1.437 │ 14.370 │
│ │independentă a sistemului de management al calităţii (în cazul în care │ │ │
│ │aceasta este independentă din punct de vedere juridic faţă de │ │ │
│ │organizaţia pe care o evaluează) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 3. │Modificarea, completarea şi revizuirea autorizaţiei (care nu implică │ 74 │ 740 │
│ │aprobarea documentelor sistemului de management al calităţii)***) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4. │Activităţi privind aprobarea documentelor sistemului de management al │ │ │
│ │calităţii***): │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.1. │Reactualizarea manualului calităţii │ 144 │ 1.440 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.2. │Aprobarea iniţială a unei proceduri pentru procese manageriale şi │ 48 │ 480 │
│ │funcţionale, a unei proceduri pentru clasificarea structurilor, │ │ │
│ │sistemelor, echipamentelor şi componentelor, a unei proceduri de │ │ │
│ │aplicare gradată a cerinţelor sistemului de management al calităţii, a │ │ │
│ │unei proceduri de elaborare a planului calităţii - în afara procesului │ │ │
│ │de autorizare │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.3. │Reactualizarea unei proceduri pentru procese manageriale şi │ 25 │ 250 │
│ │funcţionale, a unei proceduri pentru clasificarea structurilor, │ │ │
│ │sistemelor, echipamentelor şi componentelor, a unei proceduri de │ │ │
│ │aplicare gradată a cerinţelor sistemului de management al calităţii, a │ │ │
│ │unei proceduri de elaborare a planului calităţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.4. │Aprobarea iniţială a planului calităţii │ 50 │ 500 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.5. │Reactualizarea planului calităţii │ 25 │ 250 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.6. │Procedura de proces special sau altă procedură solicitată de CNCAN- │ 38 │ 380 │
│ │aprobarea iniţială │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.7. │Reactualizarea unei proceduri de proces special sau altei proceduri │ 23 │ 230 │
│ │solicitate de CNCAN │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 5. │Examinarea personalului responsabil pentru sistemul de management al │ │ │
│ │calităţii***) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 5.1. │Examinarea personalului responsabil pentru proiectarea, dezvoltarea şi │ 259 │ 2.590 │
│ │implementarea sistemului de management al calităţii (pe examen şi pe │ │ │
│ │persoană) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 5.2. │Examinarea personalului entităţii organizatorice responsabil pentru │ 144 │ 1.440 │
│ │evaluarea independentă a sistemului de management al calităţii (pe │ │ │
│ │examen şi pe persoană) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 5.3. │Examinarea coordonatorilor activităţilor conform reglementărilor │ 259 │ 2.590 │
│ │specifice sistemelor de management al calităţii (pe examen şi pe │ │ │
│ │persoană) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 6. │Autorizarea şi evaluarea activităţilor de pregătire a personalului în │ │ │
│ │domeniul managementului calităţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 6.1. │Atestarea organismului de pregătire în domeniul managementului │ 2.709 │ 27.090 │
│ │calităţii în domeniul nuclear │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 6.2. │Evaluarea programelor de pregătire specifică în domeniul sistemelor de │ 1.303 │ 13.030 │
│ │management al calităţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 7. │Examinări şi controale care nu sunt enumerate mai sus******) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 8. │Expertizări tehnice şi consultaţii*******) │ │ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘

------------
    *) Taxele şi tarifele includ şi aprobarea manualului calităţii, a procedurilor pentru procese manageriale şi funcţionale, a procedurilor pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor, a procedurilor de aplicare gradată a cerinţelor sistemului de management al calităţii, a procedurii de elaborare a planului calităţii, numai dacă aceste activităţi se efectuează în cadrul procesului de autorizare/reautorizare.
    **) Se plătesc numai taxa şi tariful cu valoarea cea mai ridicată corespunzătoare instalaţiilor nucleare la care se referă autorizarea.
    ***) Taxele şi tarifele deţinătorului centralei nuclearoelectrice şi ale sucursalelor acesteia sunt incluse în taxele şi tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice prevăzute în secţiunile nr. 1 şi 2, pct. 1.
    ****) Pentru autorizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi/sau proiectare pentru structuri, sisteme, produse şi servicii din fabricaţia proprie şi care la rândul lor se supun autorizării, taxa şi tariful se reduc cu 40%.
    *****) Pentru autorizarea activităţilor de proiectare, dezvoltare, întreţinere, modificare şi utilizare a produselor software care se realizează în aceleaşi organizaţii în care se desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi/sau proiectare pentru structuri, sisteme, produse şi servicii care la rândul lor se supun autorizării, taxa şi tariful se reduc cu 50%.
    ******) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009, pentru expertizări tehnice, evaluări, audituri şi controale ale activităţilor de amplasare, construcţii-montaj, punere în funcţiune, funcţionare de probă, funcţionare, întreţinere, reparare şi conservare, dezafectare, aprovizionare, cercetare-dezvoltare şi proiectare şi fabricare a sistemelor, echipamentelor, produselor şi componentelor şi de furnizare de servicii destinate instalaţiilor nucleare. Aceste controale sunt precizate la pct. a)-e) de mai jos. Taxa reprezintă 10% din tarif.
    a) Audituri, inspecţii, verificări ale CNCAN în vederea confirmării cerinţelor sistemelor de management al calităţii
    b) Participarea reprezentanţilor CNCAN la omologări şi calificări de produse destinate instalaţiilor nucleare
    c) Participarea reprezentanţilor CNCAN în calitate de observatori la audituri externe ale beneficiarilor
    d) Participarea reprezentanţilor CNCAN în calitate de observatori la audituri interne
    e) Participarea reprezentanţilor CNCAN la punctele de asistare şi/sau staţionare stabilite în planul calităţii
    *******) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

    NOTE:
    1. Taxele şi tarifele prevăzute la pct. 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 şi 1.6.4 se achită pentru fiecare instalaţie nucleară aflată pe acelaşi amplasament şi aparţinând unui singur operator.
    2. Tarifele prevăzute la pct. 1-5 se reduc cu 50% în cazul în care certificarea sistemelor de management al calităţii se efectuează de către organismul desemnat pentru certificare.
    3. Aprobarea prevăzută la pct. 4.4 şi 4.5 se referă la produsele din clasa IV de aplicare a cerinţelor managementului calităţii. Ele se majorează cu 50% pentru clasa III, cu 100% pentru clasa II şi cu 200% pentru clasa I.
    4. Taxele şi tarifele prevăzute la pct. 1.7-1.9 nu se aplică în cazul în care aceste activităţi sunt efectuate de deţinătorul centralei nuclearoelectrice sau sucursalele acesteia, fiind incluse în taxele şi tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice prevăzute în secţiunile nr. 1 şi 2, pct. 1. Nu vor fi exceptate de la plata taxelor şi tarifelor organizaţiile care furnizează produse şi servicii pentru centrala nuclearoelectrică.


    SECŢIUNEA Nr. 7

                             TAXE ŞI TARIFE
            aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor
            şi controalelor activităţilor nucleare cu instalaţii
            radiologice şi surse de radiaţii, altele decât cele
                  prevăzute în secţiunile nr. 1-5 şi 8-17


┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA (1), (15) │TAXE │TARIFE│
│crt. │ │(lei)│ (lei)│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 1. │Prima autorizare de securitate radiologică pentru desfăşurarea de │ │ │
│ │activităţi şi prelungirea/reautorizarea desfăşurării activităţilor │ │ │
│ │nucleare cu instalaţii radiologice şi surse de radiaţii care necesită │ │ │
│ │autorizarea în fază unică sau pe faze de realizare(2), (14) pentru: │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│1.1. │Amplasare │ 72 │ 720 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│1.2. │Construcţie │ 287│ 2.870│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│1.3. │Utilizare, producere, prelucrare, modificare, manipulare, punere în │ 359│ 3.590│
│ │funcţiune │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│1.4. │Dezafectare, conservare, depozitare │ 168│ 1.680│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 2. │Prima autorizare de securitate radiologică pentru desfăşurarea de │ 96 │ 960 │
│ │activităţi şi prelungirea/reautorizarea desfăşurării activităţilor │ │ │
│ │nucleare care nu necesită amenajări speciale pentru: deţinerea(3), (4),│ │ │
│ │depozitarea(3), furnizarea(3), închirierea(3), (4), comodatul(3), (4), │ │ │
│ │transferul(4), utilizarea(6), producerea(6), prelucrarea(6), │ │ │
│ │modificarea(6), conservarea(6) şi manipularea(6) instalaţiilor │ │ │
│ │radiologice şi a surselor de radiaţii │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 3. │Înregistrarea utilizării surselor de radiaţii şi a instalaţiilor │ 240│ 2.400│
│ │radiologice care nu sunt exceptate de la regimul de autorizare(5) │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 4. │Autorizarea importului(7), tranzitului(7) şi exportului(8) de │ 48 │ 480 │
│ │instalaţii radiologice şi surse de radiaţii │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 5. │Autorizaţia de securitate radiologică(9) pentru instalaţii │ │ │
│ │radiologice, surse de radiaţii nucleare, aparatura dozimetrică şi │ │ │
│ │sisteme de detecţie a radiaţiilor, echipamentul de protecţie la │ │ │
│ │radiaţii, în vederea producerii (fabricării), exportului sau importului│ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 6. │Examinarea personalului în vederea eliberării permisului de exercitare │ 29 │ 290 │
│ │şi extinderea valabilităţii permisului de exercitare(10) │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 7. │Eliberarea duplicatelor permiselor de exercitare │ 24 │ 240 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 8. │Eliberarea avizului pentru încadrarea în prevederile Legii nr. 19/2000 │ 24 │ 240 │
│ │privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări │ │ │
│ │sociale, cu modificările şi completările ulterioare │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 9. │Controlul şi auditul în vederea evaluării sistemului de management al │ 287│ 2.870│
│ │calităţii în producerea, recondiţionarea şi manipularea instalaţiilor │ │ │
│ │radiologice, a surselor de radiaţii, a aparaturii dozimetrice şi │ │ │
│ │sistemelor de detecţie a radiaţiilor, a echipamentelor de protecţie la │ │ │
│ │radiaţii(11) │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 10. │Alte înregistrări, expertizări tehnice, examinări şi controale(11), │ │ │
│ │(12) │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 11. │Autorizarea întreprinderilor externe │ 115│ 1.150│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 12. │Eliberarea de carnete individuale de supraveghere dozimetrică(13) │ 6 │ 60 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 13. │Expertizarea tehnică în vederea confirmării declaraţiei prevăzute de │ 45 │ 450 │
│ │Regulamentul Consiliului (EURATOM) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 │ │ │
│ │privind transportul substanţelor radioactive între statele membre(16) │ │ │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┘


    NOTE:
    (1) a) Taxele şi tarifele se aplică separat pentru fiecare activitate. Pentru activităţile desfăşurate de societăţi de binefacere, umanitare sau cu rol de protecţie socială, taxele şi tarifele aplicabile se reduc cu 50%.
    b) Pentru reautorizare, în cazul în care nu s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei înainte de expirarea acesteia, taxele şi tarifele se majorează cu 50%.
    (2) Taxele şi tarifele se aplică în funcţie de instalaţia radiologică sau sursa de radiaţii, după cum urmează:
    a) 50% din taxă şi tarif pentru generatoarele de radiaţii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 110 kV;
    b) 100% din taxă şi tarif pentru generatoarele de radiaţii X cu tensiunea de accelerare mai mare de 110 kV;
    c) 300% din taxă şi tarif pentru acceleratoarele de particule;
    d) 50% din taxă şi tarif pentru instalaţii radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea < 37 GBq;
    e) 100% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 GBq şi 3,7 TBq;
    f) 250% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 3,7 TBq şi 37 TBq;
    g) 500% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 TBq şi 370 TBq;
    h) 1000% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea peste 370 TBq;
    i) 100% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse deschise de radiaţii care necesită amenajări de categoria a III-a de lucrări;
    j) 300% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse deschise de radiaţii care necesită amenajări de categoria a II-a de lucrări şi pentru unităţile de terapie cu surse deschise;
    k) 700% din taxă şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse deschise de radiaţii care necesită amenajări de categoria I de lucrări;
    l) taxa şi tariful calculate conform lit. a)-i) sunt pentru o singură instalaţie. Ele se majorează cu 10% pentru fiecare instalaţie suplimentară;
    m) taxa şi tariful calculate conform lit. a)-l) se majorează cu 50% în cazul permiterii utilizării instalaţiilor în afara incintelor amenajate;
    n) 200% din taxă şi tarif pentru faza de punere în funcţiune, fără a se aplica lit. a)-m).
    (3) a) Se taxează şi se tarifează separat fiecare tip de instalaţii radiologice şi surse, tip de echipament de radioprotecţie, detectori de radiaţii sau aparatură dozimetrică, după cum urmează: 100% pentru generatori de radiaţii, instalaţii fără surse închise sau deschise de radiaţii, 200% pentru surse închise de radiaţii, surse deschise de radiaţii, instalaţii cu surse închise sau deschise de radiaţii, 100% pentru furnizarea de detectori de radiaţii, aparatură dozimetrică sau echipament de radioprotecţie.
    b) Pentru comodat, taxele şi tarifele aplicabile se reduc cu 50%.
    c) Pentru deţinerea în vederea închirierii, taxele şi tarifele aplicabile se majorează cu 100%.
    (4) a) Se aplică 100% din taxă şi tarif dacă activităţile se referă la o singură instalaţie radiologică sau sursă de radiaţii.
    b) Pentru fiecare instalaţie radiologică sau sursă de radiaţii suplimentare se adaugă 10% din taxă şi tarif.
    c) Nu se aplică pentru detectoarele de radiaţii, aparatura dozimetrică şi echipamentul de radioprotecţie.
    d) Se aplică 50% din taxă şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea < 37 GBq.
    e) Se aplică 100% din taxă şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 GBq şi 3,7 TBq.
    f) Se aplică 250% din taxă şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 3,7 TBq şi 37 TBq.
    g) Se aplică 500% din taxă şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 TBq şi 370 TBq.
    h) Se aplică 1000% din taxă şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea peste 370 TBq.
    (5) Se taxează şi se tarifează fiecare tip de instalaţie radiologică sau de sursă de radiaţii:
    a) cu 100% din taxă şi tarif, dacă activitatea sursei este de cel mult 37 MBq sau tensiunea de accelerare este de cel mult 40 kV;
    b) cu 200% din taxă şi tarif, dacă sunt depăşite limitele de tensiune de accelerare prevăzute la lit. a), iar activitatea este mai mare de 37 MBq până la 37 GBq;
    c) cu 500%, dacă activitatea depăşeşte 37 GBq până la 37 TBq;
    d) la instalaţii cu surse cu activitatea peste 37 TBq tariful se majorează de 10 ori;
    e) pentru instalaţiile de radiologie dentară intraorală, taxele şi tarifele aplicabile se reduc cu 30%;
    f) taxele şi tarifele calculate conform lit. a)-e) sunt pentru o singură instalaţie radiologică şi o singură sursă de radiaţii. Taxa şi tariful se majorează cu 10% pentru fiecare instalaţie radiologică şi pentru fiecare sursă de radiaţii suplimentară.
    (6) Se taxează şi se tarifează fiecare clasă de instalaţii radiologice şi fiecare clasă de surse de radiaţii după cum urmează:
    a) 100% din taxă şi tarif pentru un tip de generatoare de radiaţii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 50 kV;
    b) 200% din taxă şi tarif pentru un tip de generatoare de radiaţii X cu tensiunea de accelerare cuprinsă între 50 kV şi 130 kV, instalaţii radiologice care conţin surse închise de radiaţii şi surse de radiaţii;
    c) 300% din taxă şi tarif pentru un tip de generatoare de radiaţii X cu tensiunea de accelerare mai mare de 130 kV, precum şi pentru utilizarea instalaţiilor radiologice de radioscopie medicală;
    d) pentru fiecare tip de instalaţie radiologică sau sursă de radiaţii se adaugă câte 10% din tarif.
    (7) Se taxează şi se tarifează separat dispozitivele generatoare de radiaţii ionizante şi sursele de radiaţii, astfel:
    a) 50% din taxă şi tarif pentru componente (tub, cupolă, etc.) sau o activitate totală a surselor de radiaţii per autorizaţie mai mică de 37MBq;
    b) 100% din taxă şi tarif pentru un dispozitiv generator de radiaţii X (instalaţie completă) sau o activitate totală a surselor de radiaţie per autorizaţie cuprinsă între 37MBq şi 37GBq;
    c) în cazul importului mai multor generatoare de radiaţii X sau al mai multor componente ale acestora, taxa şi tariful calculate conform lit. b), respectiv lit. a) se măresc cu 10% pentru fiecare componentă sau dispozitiv suplimentar;
    d) dacă numărul surselor de radiaţie prevăzute la lit. a) per autorizaţie depăşeşte 100 de bucăţi, fiecare 100 de bucăţi suplimentare se taxează cu încă 10% din taxă şi, respectiv, tarif;
    e) 200% din taxă şi tarif, dacă activitatea totală a surselor de radiaţii per autorizaţie este cuprinsă între 37GBq şi 37TBq;
    f) 300% din taxă şi tarif, dacă activitatea totală a surselor de radiaţii per autorizaţie este cuprinsă între 37TBq şi 370TBq;
    g) 500% din taxă şi tarif, dacă activitatea totală a surselor de radiaţii per autorizaţie depăşeşte 370 TBq.
    (8) Pentru activitatea de export se aplică 50% din taxa şi tariful pentru activitatea de import.
    (9) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 25 de ore, la tariful în lei de 90 lei/oră. Taxa reprezintă 10% din tarif.
    (10) a) Se taxează şi se tarifează separat fiecare persoană, domeniu şi specialitate.
    b) Valorile se reduc cu 50% pentru permisele de nivel I.
    c) Valorile se majorează cu 100% pentru permisele de nivel III.
    d) Taxa şi tariful se suportă de unitatea la care îşi desfăşoară activitatea salariatul respectiv.
    (11) La aceste taxe şi tarife se va adăuga şi costul deplasării (transport, cazare, diurnă, în limita baremelor legale) echipei de examinare tehnică de asigurare a calităţii (două persoane) la sediul producătorului (în ţară sau în străinătate), în cazul în care această examinare se efectuează de CNCAN.
    (12) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.
    (13) Taxa şi tariful se referă la un singur carnet individual de supraveghere dozimetrică.
    (14) În cazul practicilor care se autorizează sau reautorizează în faza unică, valorile taxei şi tarifului se stabilesc prin însumarea valorilor prevăzute pentru autorizarea desfăşurării fiecărei activităţi componente a practicii, reducându-se suma totală cu 20%.
    (15) Expertizările, evaluările şi controalele privitoare la activităţile nucleare desfăşurate cu produse pentru care nu s-a obţinut autorizaţie de securitate radiologică pentru produs în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, se taxează şi se tarifează suplimentar conform pct. 10 din prezenta secţiune, în funcţie de complexitatea, riscul asociat şi numărul produselor.
    (16) a) 100% din taxă şi tarif pentru o activitate totală a surselor de radiaţii per declaraţie mai mică de 37 GBq;
    b) 200% din taxă şi tarif pentru o activitate totală a surselor de radiaţii per declaraţie cuprinsă între 37 GBq şi 370 TBq;
    c) 300% din taxă şi tarif, dacă activitatea totală a surselor de radiaţii per declaraţie depăşeşte 370 TBq;
    d) taxa şi tariful calculate conform lit. a)-c) sunt pentru un singur transport per declaraţie. Acestea se majorează cu 50% dacă declaraţia priveşte mai multe transporturi.


    SECŢIUNEA Nr. 8

                            TAXE ŞI TARIFE
            aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor
            şi controalelor activităţilor nucleare din domeniul
             cercetării geologice, extracţiei minereurilor de
            uraniu şi toriu, precum şi prelucrării materiilor
                            prime nucleare


┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│ crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Cercetarea geologică pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.1. │Prospecţiunea geologică pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu │ 395 │ 3.947 │
│ │efectuată prin măsurători radiometrice la suprafaţă │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.2. │Prospecţiunea geologică pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu │ │ │
│ │efectuată prin lucrări miniere subterane │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.2.1. │Amplasare │ 699 │ 6.992 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.2.2. │Construcţie │ 583 │ 5.829 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.2.3. │Deţinere │ 395 │ 3.947 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.2.4. │Funcţionare │ 778 │ 7.780 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.2.5. │Conservare │ 375 │ 3.753 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.2.6. │Dezafectare │ 817 │ 8.167 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.3. │Explorarea geologică pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu efectuată │ │ │
│ │prin lucrări miniere subterane │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.3.1. │Amplasare │ 1.453 │ 14.533 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.3.2. │Construcţie │ 1.211 │ 12.114 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.3.3. │Deţinere │ 395 │ 3.947 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.3.4. │Funcţionare │ 1.615 │ 16.152 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.3.5. │Conservare │ 375 │ 3.753 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.3.6. │Dezafectare │ 1.695 │ 16.951 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Extracţia prin lucrări miniere subterane şi/sau de suprafaţă a │ │ │
│ │minereurilor de uraniu şi/sau toriu │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.1. │Amplasare │ 2.691 │ 26.909 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.2. │Construcţie │ 2.243 │ 22.426 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.3. │Deţinere │ 778 │ 7.780 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.4. │Funcţionare │ 2.991 │ 29.909 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.5. │Conservare │ 738 │ 7.380 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.6. │Dezafectare │ 3.140 │ 31.403 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu (include fabricarea │ │ │
│ │pulberii sinterizabile de oxid de uraniu) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.1. │Amplasare │ 4.306 │ 43.061 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.2. │Construcţie │ 3.589 │ 35.886 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.3. │Deţinere │ 1.197 │ 11.966 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.4. │Funcţionare │ 4.785 │ 47.852 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.5. │Conservare │ 1.136 │ 11.361 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.6. │Dezafectare │ 5.024 │ 50.236 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Fabricarea elementelor de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural│ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.1. │Amplasare │ 4.306 │ 43.061 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.2. │Construcţie │ 3.589 │ 35.886 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.3. │Deţinere │ 1.197 │ 11.966 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.4. │Funcţionare │ 4.785 │ 47.852 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.5. │Conservare │ 1.136 │ 11.361 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.6. │Dezafectare │ 5.024 │ 50.236 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5. │Pregătirea şi/sau analizarea prin metode fizico-chimice a probelor │ │ │
│ │geologice de minereuri de uraniu şi/sau toriu în laborator │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.1. │Amplasare │ 376 │ 3.764 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.2. │Construcţie │ 314 │ 3.137 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.3. │Deţinere │ 162 │ 1.620 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.4. │Funcţionare │ 419 │ 4.186 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.5. │Conservare │ 154 │ 1.540 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.6. │Dezafectare │ 439 │ 4.390 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6. │Efectuarea de cercetări privind prepararea minereurilor de uraniu │ │ │
│ │şi/sau toriu ori a altor minereuri sau produse în compoziţia cărora se │ │ │
│ │găseşte uraniul natural şi/sau toriul natural în staţii-pilot │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.1. │Amplasare │ 699 │ 6.992 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.2. │Construcţie │ 583 │ 5.829 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.3. │Deţinere │ 395 │ 3.947 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.4. │Funcţionare │ 778 │ 7.780 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.5. │Conservare │ 375 │ 3.753 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.6. │Dezafectare │ 817 │ 8.167 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7. │Proiectarea: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.1. │Minelor de cercetare geologică a minereurilor de uraniu şi/sau toriu │ 538 │ 5.384 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.2. │Minelor şi/sau carierelor pentru exploatarea minereurilor de uraniu │ 1.077 │ 10.768 │
│ │şi/sau toriu │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.3. │Instalaţiilor de preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu │ 1.077 │ 10.768 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.4. │Instalaţiilor de fabricare a elementelor de combustibil nuclear pe │ 1.077 │ 10.768 │
│ │bază de uraniu natural │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.5. │Dezafectării minelor şi carierelor de cercetare geologică şi de │ 538 │ 5.384 │
│ │exploatare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.6. │Dezafectării instalaţiilor de preparare a minereurilor de uraniu │ 1.077 │ 10.768 │
│ │şi/sau toriu şi/sau de fabricare a elementelor de combustibil nuclear │ │ │
│ │pe bază de uraniu natural │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 8. │Autorizarea pentru elaborarea de evaluări şi analize de securitate │ 162 │ 1.620 │
│ │radiologică şi de studii privind riscul radiologic asociat │ │ │
│ │activităţilor de cercetare geologică, extracţie şi preparare a │ │ │
│ │minereurilor de uraniu şi/sau toriu, fabricare a elementelor de │ │ │
│ │combustibil nuclear pe bază de uraniu natural │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 9. │Modificarea autorizaţiilor prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 │ 149 │ 1.494 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 10. │Înregistrarea persoanelor legal constituite conform art. 27 din │ 54 │ 536 │
│ │Normele de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională │ │ │
│ │în mineritul şi prelucrarea minereurilor de uraniu şi toriu, aprobate │ │ │
│ │prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul │ │ │
│ │Activităţilor Nucleare nr. 127/2002, cu modificările ulterioare │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 11. │Eliberarea certificatului de încheiere a activităţilor nucleare şi de │ 107 │ 1.072 │
│ │eliberare de sub regimul de autorizare │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 12. │Evaluarea analizelor de securitate radiologică şi a studiilor privind │ 107 │ 1.072 │
│ │riscul radiologic asociat activităţilor de cercetare geologică, │ │ │
│ │extracţie şi preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu, fabricare│ │ │
│ │a combustibilului nuclear pe bază de uraniu natural │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 13. │Examinarea personalului în vederea eliberării permisului de exercitare │ 30 │ 297 │
│ │nivel 2 sau 3 pentru domeniul "Materie primă nucleară" (1) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 14. │Expertizări tehnice şi controale care nu sunt menţionate mai sus(2) │ │ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘


    NOTE:
    (1) a) Se taxează şi se tarifează separat fiecare persoană şi specialitate.
    b) Taxa şi tariful se majorează cu 100% pentru permisele de nivel 3.
    (2) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.


    SECŢIUNEA Nr. 9

                              TAXE ŞI TARIFE
             aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor
             şi controalelor activităţilor nucleare din domeniul
               transportului materialelor nucleare radioactive


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ │ (lei) │ (lei) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Aprobarea modelelor de colet(1) │ 72 │ 720 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Aprobarea modelului de material radioactiv sub formă specială │ 71 │ 710 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Aprobarea modelului de material radioactiv cu dispersabilitate │ 71 │ 710 │
│ │redusă │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Validarea aprobării de model de colet(2) │ 368 │ 3.680 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5. │Validarea aprobării de model de material radioactiv cu │ 65 │ 650 │
│ │dispersabilitate redusă │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6. │Aprobarea programului de radioprotecţie pentru nave cu utilizare │ 29 │ 290 │
│ │specială │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7. │Autorizarea sau validarea autorizaţiei navei sau tipului de vagon │ 720 │ 7.200 │
│ │special destinat transportului materialelor fisile │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 8. │Autorizarea mijlocului de transport special destinat transportului│ 48 │ 480 │
│ │de materiale radioactive nefisile(3) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 9. │Autorizarea expediţiei materialelor radioactive(4), (5), (6) │ 197 │ 1.970 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│10. │Autorizarea transportului de materiale radioactive │ 96 │ 960 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│11. │Autorizarea manipulării (încărcare şi descărcare) de combustibil │ 718 │ 7.180 │
│ │nuclear ars în afara amplasamentelor controlate de titularii de │ │ │
│ │autorizaţii pentru instalaţiile nucleare │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│12. │Examinarea personalului pentru eliberarea permisului de exercitare│ 29 │ 290 │
│ │nivel │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│13. │Autorizarea cursului de conducător auto, autorizarea cursului de │ 57 │ 570 │
│ │consilier de siguranţă pentru transportul materialelor radioactive│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│14. │Modificarea şi completarea autorizaţiei, expertizări tehnice, │ │ │
│ │examinări şi controale,altele decât cele prevăzute la pct. 1-13(7)│ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘


    NOTE:
    (1) Valorile taxei şi tarifului din tabel sunt valabile pentru coletul de tip A sau CI. Valorile taxei şi tarifului se majorează în funcţie de tipul coletului după cum urmează:
    a) de 5 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(U);
    b) de 10 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(M);
    c) de 10 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip AF sau CIF;
    d) de 20 de ori taxa şi tariful pentru coletul de tip C;
    e) de 50 de ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(U)F;
    f) de 100 de ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(M)F;
    g) de 200 de ori taxa şi tariful pentru coletul de tip CF.
    (2) Valorile taxei şi tarifului din tabel sunt valabile pentru coletul de tip B(U). Valorile taxei şi tarifului din tabel se majorează în funcţie de tipul coletului după cum urmează:
    a) de 2 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip A(F) sau CI(F);
    b) de 2 ori taxa şi tariful pentru coletul B(M);
    c) de 4 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip C;
    d) de 10 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(U)F;
    e) de 20 de ori taxa şi tariful pentru coletul B(M)F;
    f) de 40 de ori taxa şi tariful pentru coletul CF.
    (3) Valorile taxei şi tarifului din tabel sunt valabile pentru mijlocul de transport auto. Pentru celelalte tipuri de mijloace de transport valorile taxei şi tarifului se majorează după cum urmează:
    a) de 2 ori taxa şi tariful pentru mijlocul de transport feroviar;
    b) de 5 ori taxa şi tariful pentru nava de transport fluvial şi maritim;
    c) de 5 ori taxa şi tariful pentru mijlocul de transport aerian.
    (4) Valorile taxei şi tarifului din tabel sunt valabile pentru expediţii de material radioactiv în colete tip B(U). În funcţie de tipul de expediţie conform Normelor privind transportul materialelor radioactive, taxa şi tariful se modifică, după caz, prin multiplicare cu următorii coeficienţi:
    a) 5, pentru expediţii de material radioactiv în colete tip B(M);
    b) 10, pentru expediţii de material radioactiv în colete tip C;
    c) 5, pentru expediţii în colete tip AF sau CIF;
    d) 10, pentru expediţii în colete tip B(U)F;
    e) 50, pentru expediţii în colete tip B(M)F;
    f) 100, pentru expediţii de material radioactiv în colete tip CF.
    (5) Valorile taxei şi tarifului stabilite conform tipului de expediţie menţionat la pct. 9 sunt valabile pentru o expediţie formată dintr-un număr de maximum 5 colete, toate de acelaşi model. Pentru expediţii care cuprind un număr mai mare de 5 colete, taxa şi tariful se modifică prin multiplicare cu următorii coeficienţi:
    a) 2, pentru expediţiile formate din 6 până la 50 de colete;
    b) 5, pentru expediţiile cuprinzând peste 50 de colete.
    Pentru expediţiile conţinând colete de modele diferite, valorile taxei şi tarifului se calculează separat pentru fiecare model de colet.
    (6) Taxele şi tarifele aplicate pentru expediţiile de materiale radioactive conform prezentei secţiuni, modificate conform precizărilor de la notele (4) şi (5), sunt valabile pentru expedieri normale. Pentru expedieri de materiale radioactive realizate prin aranjament special taxele şi tarifele se majorează cu 100%.
    (7) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.


    SECŢIUNEA Nr. 10

                          TAXE ŞI TARIFE
         aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor
         pentru activităţile privind materialele, dispozitivele, echipamentele şi
         informaţiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor
        dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr.
        111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea
                şi controlul activităţilor nucleare, republicată


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ │ (lei) │ (lei) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Autorizarea activităţilor privind materialele, dispozitivele şi │ │ │
│ │echipamentele*) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.1.│Autorizare pentru producere │ 2.691 │ 26.910 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.2.│Autorizare pentru furnizare │ 538 │ 5.380 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.3.│Autorizaţie pentru închiriere │ 269 │ 2.690 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.4.│Autorizaţie pentru transfer*1), *3), *4) │ 269 │ 2.690 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.5.│Autorizaţie pentru deţinere*1), *3) │ 269 │ 2.690 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.6.│Autorizaţie de import*1), *2), *3) │ 269 │ 2.690 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.7.│Autorizaţie de export*1), *2), *3) │ 162 │ 1.620 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Autorizare pentru informaţii nepublicate aferente materialelor, │ │ │
│ │dispozitivelor şi echipamentelor prevăzute la pct. 1*) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│2.1.│Autorizaţie pentru deţinere │ 498 │ 4.980 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│2.2.│Autorizaţie pentru transfer │ 748 │ 7.480 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│2.3.│Autorizaţie de import*2) │ 250 │ 2.500 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│2.4.│Autorizaţie de export*2) │ 250 │ 2.500 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Evaluarea documentaţiilor privind încadrarea materialelor, │ 54 │ 540 │
│ │dispozitivelor şi echipamentelor în prevederile Hotărârii Guv. │ │ │
│ │nr. 916/2002 privind aprobarea listei detaliate a materialelor, │ │ │
│ │dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru │ │ │
│ │proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare │ │ │
│ │explozive şi emiterea, după caz, a negaţiei privind necesitatea │ │ │
│ │autorizării importului şi/sau exportului*) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Modificarea autorizaţiilor prevăzute la pct. 1 şi 2*1), *3), *), │ 16 │ 160 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘


    NOTE:
    *) Taxele şi tarifele sunt incluse în taxele şi tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice, prevăzute în secţiunea nr. 1 şi secţiunea nr. 2, pct. 1 lit. f).
    *1) În cazul materialelor, în funcţie de cantitate, pentru taxă şi tarif se aplică următorii coeficienţi:
    a) 0,10 - pentru cantităţi de până la 0,5 kg inclusiv;
    b) 0,25 - pentru cantităţi de la 0,5 kg la 1 kg;
    c) 0,50 - pentru cantităţi de la 1 kg la 10 kg;
    d) 1 - pentru cantităţi de la 10 kg la 100 kg;
    e) 2 - pentru cantităţi de la 100 kg la 1.000 kg;
    f) 3 - pentru cantităţi de la 1.000 kg la 5.000 kg;
    g) 5 - pentru cantităţi de la 5.000 kg la 10.000 kg;
    h) 10 - pentru cantităţi de la 10.000 kg la 50.000 kg;
    i) 20 - pentru cantităţi mai mari de 50.000 kg.
    *2) Taxele şi tarifele sunt valabile pentru o singură operaţiune de import sau export.
    *3) Taxele şi tarifele se majorează cu 10% pentru fiecare dispozitiv sau echipament suplimentar.
    *4) Pentru transferul de materiale nucleare aflate sub control de garanţii în domeniul nuclear se aplică taxa şi tariful prevăzute în secţiunea nr. 11.


    SECŢIUNEA Nr. 11

                            TAXE ŞI TARIFE
            aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi
               controalelor activităţilor de garanţii nucleare


┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Expertizarea, evaluarea, controlul, avizarea şi aprobarea sau │ │ │
│ │respingerea documentaţiei pentru "Design Information │ │ │
│ │Questionnaire" (DIQ) pentru: │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.1. │Centrala nuclearoelectrică*) │ 2.335 │ 23.350 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.2. │Reactoare de cercetare │ 778 │ 7.780 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.3. │Ansambluri subcritice, reactoare de putere "zero" │ 778 │ 7.780 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.4. │Fabrica de combustibil nuclear │ 1.557 │ 15.570 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.5. │Fabrica de conversie │ 1.557 │ 15.570 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.6. │Depozit de combustibil nuclear proaspăt │ 778 │ 7.780 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.7. │Depozit de combustibil nuclear ars │ 1.557 │ 15.570 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.8. │Instalaţii speciale de testare a materialelor nucleare │ 1.557 │ 15.570 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.9. │Laboratoare de cercetări │ 1.557 │ 15.570 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.10.│Alte instalaţii ce conţin material nuclear │ 778 │ 7.780 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.11.│Uzina de apă grea │ 778 │ 7.780 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Amendarea sau modificarea documentului DIQ (expertiză, aviz, │ 240 │ 2.400 │
│ │aprobare)*) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Expertizarea, avizarea şi aprobarea proiectului instalaţiilor │ 240 │ 2.400 │
│ │nucleare prevăzute la pct. 1 din punctul de vedere al │ │ │
│ │îndeplinirii cerinţelor de garanţii internaţionale*) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Expertizarea, avizarea şi aprobarea documentului "Facility │ 240 │ 2.400 │
│ │Attachment" pentru instalaţiile prevăzute la pct. 1*) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5. │Evaluarea şi aprobarea unei proceduri de garanţii nucleare*) │ 24 │ 240 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6. │Alte activităţi supuse controlului de garanţii*) │ 48 │ 480 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7. │Scutire de garanţii nucleare*) │ 48 │ 480 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 8. │Evaluarea şi aprobarea unui "end-use statement" şi a comunicării │ 48 │ 480 │
│ │acestuia către partenerul extern*) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 9. │Evaluarea şi autorizarea unor transferuri interne speciale între │ 269 │ 2.690 │
│ │zonele de bilanţ material*1), *) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 10. │Autorizaţie de import al materialelor nucleare*1) │ 269 │ 2.690 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 11. │Autorizaţie de export al materialelor nucleare*1) │ 269 │ 2.690 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 12. │Evaluarea şi autorizarea unor operaţiuni speciale efectuate în │ 538 │ 5.380 │
│ │interiorul unei zone de bilanţ material (dezasamblare fascicule │ │ │
│ │etc.)*) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 13. │Avizarea responsabilului de garanţii nucleare*) │ 250 │ 2.500 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 14. │Modificarea autorizaţiilor prevăzute la pct. 9, 10 şi 11*1) │ 27 │ 270 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 15. │Modificarea autorizaţiilor prevăzute la pct. 12*) │ 27 │ 270 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘


    NOTE:
    *) Taxele şi tarifele sunt incluse în taxele şi tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice, prevăzute în secţiunea nr. 1 şi secţiunea nr. 2, pct. 1 lit. f).
    *1) În funcţie de cantitate, pentru materiale nucleare, la taxă şi tarif se aplică următorii coeficienţi:
    a) 0,10 - pentru cantităţi de până la 0,5 kg inclusiv;
    b) 0,25 - pentru cantităţi de la 0,5 kg la 1 kg;
    c) 0,50 - pentru cantităţi de la 1 kg la 10 kg;
    d) 1 - pentru cantităţi de la 10 kg la 100 kg;
    e) 2 - pentru cantităţi de la 100 kg la 1.000 kg;
    f) 3 - pentru cantităţi de la 1.000 kg la 5.000 kg;
    g) 5 - pentru cantităţi de la 5.000 kg la 10.000 kg;
    h) 10 - pentru cantităţi de la 10.000 kg la 50.000 kg;
    i) 20 - pentru cantităţi mai mari de 50.000 kg.


    SECŢIUNEA Nr. 12

                        TAXE ŞI TARIFE
             aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi
         controalelor pentru activităţile privind desemnarea organismelor
         notificate din domeniul nuclear şi a organismelor dozimetrice
                              acreditate


┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Desemnarea ca organism notificat a: │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.1. │Laboratorului de încercări │ 2.398 │ 23.978 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.2. │Laboratorului de etalonare │ 1.918 │ 19.175 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.3. │Organismului de certificare a produselor │ 2.398 │ 23.978 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.4. │Organismului de certificare a sistemului calităţii │ 2.398 │ 23.978 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.5. │Organismului de certificare a personalului │ 1.438 │ 14.384 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.6. │Organismului dozimetric acreditat │ 1.199 │ 11.989 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Evaluarea modificărilor survenite în structura, organizarea sau │ 96 │ 958 │
│ │în documentele manualului calităţii │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Prelungirea desemnării ca organism notificat a: │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│3.1. │Laboratorului de încercări │ 1.918 │ 19.175 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│3.2. │Laboratorului de etalonare │ 959 │ 9.593 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│3.3. │Organismului de certificare a produselor │ 1.918 │ 19.175 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│3.4. │Organismului de certificare a sistemului calităţii │ 1.918 │ 19.175 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│3.5. │Organismului de certificare a personalului │ 959 │ 9.593 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│3.6. │Organismului dozimetric acreditat │ 959 │ 9.593 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Extinderea domeniului │ 319 │ 3.194 │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘


    NOTĂ:
    1) Valorile taxei şi tarifului se dublează dacă organismul desemnat desfăşoară activităţile pentru care este notificat şi în afara ţării.


    SECŢIUNEA Nr. 13

                                TAXE ŞI TARIFE
                  aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi
              controalelor pentru protecţia fizică a instalaţiilor nucleare


┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.│Autorizarea pentru proiectarea sistemelor de protecţie │ │ │
│ │fizică la*1): │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.1.│Centrale nucleare*) │ 9.978│ 99.780│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.2.│Reactoare de cercetare │ 4.989│ 49.890│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.3.│Fabrici de combustibil nuclear*) │ 2.495│ 24.950│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.4.│Fabrici de conversie │ 2.495│ 24.950│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.5.│Depozite de combustibil proaspăt │ 2.495│ 24.950│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.6.│Depozite intermediare de combustibil ars │ 4.989│ 49.890│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.7.│Depozite de deşeuri radioactive de joasă şi medie activitate │ 2.495│ 24.950│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.8.│Staţii de tratare a deşeurilor radioactive │ 998│ 9.980│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.9.│Laboratoare de examinare postiradiere │ 998│ 9.980│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.10.│Iradiatoare de mare capacitate (peste 100 kCi) │ 998│ 9.980│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.11.│Fabrica de apă grea │ 1.497│ 14.970│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1.12.│Alte instalaţii nucleare │ 1.077│ 10.770│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.│Reevaluarea sistemelor de protecţie fizică pentru*2): │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.1.│Centrale nucleare*) │ 998│ 9.980│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.2.│Reactoare de cercetare │ 498│ 4.980│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.3.│Fabrici de combustibil nuclear*) │ 250│ 2.500│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.4.│Fabrici de conversie │ 250│ 2.500│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.5.│Depozite de combustibil proaspăt │ 250│ 2.500│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.6.│Depozite intermediare de combustibil ars │ 498│ 4.980│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.7.│Depozite de deşeuri radioactive de joasă şi medie activitate │ 250│ 2.500│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.8.│Ansambluri subcritice, reactoare de putere "zero" │ 99│ 990│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.9.│Staţii de tratare a deşeurilor radioactive │ 99│ 990│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│2.10.│Laboratoare de examinare postiradiere │ 99│ 990│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│2.11.│Iradiatoare de mare capacitate (peste 100 kCi) │ 99│ 990│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│2.12.│Fabrica de apă grea │ 149│ 1.490│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│2.13.│Alte instalaţii nucleare │ 269│ 2.690│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.│Autorizarea serviciilor de pază şi protecţie a instalaţiilor │ 2.495│ 24.950│
│ │nucleare │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.│Avizarea responsabilului cu protecţia fizică*) │ 250│ 2.500│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.│Evaluarea şi aprobarea planurilor de protecţie fizică*) │ 269│ 2.690│
│ │pentru transportul materialelor protejate*) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.│Evaluarea şi aprobarea modificării planului de protecţie fizică │ 162│ 1.620│
│ │pentru transportul de materiale nucleare şi radioactive*) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.│Autorizarea altor servicii destinate protecţiei fizice a │ 1.077│ 10.770│
│ │instalaţiilor nucleare │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 8.│Evaluarea şi aprobarea unei proceduri de protecţie fizică*) │ 27│ 270│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 9.│Evaluarea pregătirii tehnice a personalului care asigură paza şi │ 1.077│ 10.770│
│ │protecţia fizică la instalaţiile nucleare │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 10.│Aprobarea opririlor pentru transporturi de materiale nucleare şi │ 269│ 2.690│
│ │radioactive**) cu durata mai mare de 12 ore │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 11.│Modificarea autorizaţiilor prevăzute la pct. 1, 3 şi 7 │ 162│ 1.620│
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘


    NOTE:
    *) Taxele şi tarifele sunt incluse în taxele şi tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice prevăzute în secţiunea nr. 1 şi secţiunea nr. 2, pct. 1 lit. f).
    **) Pentru materialele protejate clasificate conform anexei nr. 2 la Normele de protecţie fizică în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 382/2001.
    *1) Se plătesc numai taxa şi tariful cu valoarea cea mai ridicată pentru proiectarea sistemelor de protecţie fizică.
    *2) Evaluarea iniţială a sistemului de protecţie fizică este inclusă în taxa şi tariful de autorizare a obiectivelor sau a instalaţiilor nucleare respective.


    SECŢIUNEA Nr. 14

                              TAXE ŞI TARIFE
           aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor
              surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din ciclul
            combustibilului nuclear, care conduc la o creştere semnificativă a
                  expunerii lucrătorilor sau a persoanelor din populaţie


┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA │TAXE │TARIFE │
│ crt. │ │(lei)│(lei) │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 1.│Evaluarea studiilor privind riscul radiologic asociat │ │ │
│ │activităţilor profesionale care implică prezenţa surselor naturale │ │ │
│ │de radiaţii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear │ │ │
│ │şi care pot conduce la creşterea semnificativă a expunerii │ │ │
│ │lucrătorilor sau persoanelor din populaţie*1) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.│Autorizarea activităţilor profesionale care implică prezenţa │ │ │
│ │surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din ciclul │ │ │
│ │combustibilului nuclear şi care pot conduce la creşterea │ │ │
│ │semnificativă a expunerii lucrătorilor sau persoanelor din │ │ │
│ │populaţie, după cum urmează: │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.1.│Activităţi profesionale în care lucrătorii şi/sau populaţia sunt │ │ │
│ │expuşi la radon, thoron şi descendenţii acestora, la radiaţii gama │ │ │
│ │sau alte radiaţii nucleare datorate mediului natural, în locuri de │ │ │
│ │muncă cum ar fi băi termale, pivniţe, mine, locuri de muncă în │ │ │
│ │subteran sau locuri de muncă deasupra solului în anumite zone │ │ │
│ │identificate*2) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.1.1.│Înregistrare │ 48│ 475│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.1.2.│Autorizare │ 95│ 950│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.2.│Activităţi profesionale în care sunt incluse extragerea, │ │ │
│ │prelucrarea, utilizarea, depozitarea de materiale care în mod │ │ │
│ │obişnuit nu sunt considerate radioactive, dar care conţin │ │ │
│ │radionuclizi naturali ce pot duce la creşterea semnificativă a │ │ │
│ │expunerii populaţiei sau a lucrătorilor*2) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.2.1.│Înregistrare │ 88│ 880│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.2.2.│Autorizare │ 221│ 2.205│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.3.│Activităţi profesionale care conduc la producerea de reziduuri │ │ │
│ │care în mod obişnuit nu sunt considerate radioactive, dar care │ │ │
│ │conţin radionuclizi naturali care provoacă creşterea semnificativă │ │ │
│ │a expunerii populaţiei sau a lucrătorilor*2) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.3.1.│Înregistrare │ 88│ 880│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.3.2.│Eliberarea de sub regimul de control al reziduurilor care conţin │ │ │
│ │radionuclizi naturali │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│2.3.2.1.│Evaluarea documentaţiei de eliberare de sub regimul de control*1) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│2.3.2.2.│Aprobarea eliberării de sub regimul de control │ 88│ 880│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.3.3.│Evacuarea în mediu a reziduurilor care conţin radionuclizi naturali│ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│2.3.3.1.│Evaluarea limitelor derivate de emisie şi a programelor de │ │ │
│ │monitorizare a emisiilor*1) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│2.3.3.2.│Aprobarea limitelor de emisie şi a programelor de monitorizare a │ 88│ 880│
│ │emisiilor │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.4.│Importul*3) de materiale, altele decât cele din ciclul │ 95│ 950│
│ │combustibilului nuclear, care conţin radionuclizi naturali care │ │ │
│ │conduc la o creştere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a │ │ │
│ │altor persoane din populaţie │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.5.│Exploatarea avioanelor │ 439│ 4.388│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.6.│Modificarea înregistrărilor şi autorizaţiilor prevăzute la pct. │ 44│ 440│
│ │2.1, 2.2, 2.3, 2.4 şi 2.5 │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 3.│Expertizări tehnice şi controale care nu sunt menţionate mai sus │ │ │
│ │*1), *4), *5) │ │ │
└────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┘


    NOTE:
    *1) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, la tariful de 90 lei/oră. Taxa reprezintă 10% din tarif.
    *2) În cazul activităţilor care includ activităţi profesionale menţionate atât la pct. 2.1, cât şi la pct. 2.2 sau 2.3, valorile taxei şi tarifului se stabilesc prin însumarea valorilor prevăzute pentru autorizarea desfăşurării fiecărei activităţi componente a practicii.
    *3) Valorile taxei şi tarifului se majorează în funcţie de cantitate cu următorii coeficienţi:
    a) 50% din taxă şi tarif pentru o cantitate mai mică de 1 tonă;
    b) 100% din taxă şi tarif pentru o cantitate cuprinsă între 1 tonă şi 10 tone;
    c) 200% din taxă şi tarif pentru o cantitate mai mare de 10 tone.
    *4) La taxe şi tarife se va adăuga şi costul deplasării echipei care va efectua expertizarea (transport, cazare, diurnă în limitele baremului legal).
    *5) În cazul în care solicitarea este făcută de către o autoritate publică sau în urma autosesizării CNCAN, nu se percep taxe şi tarife.


    SECŢIUNEA Nr. 15

                                TAXE ŞI TARIFE
         aplicabile la măsurătorile de radioactivitate sau ale câmpurilor de
                     radiaţii, executate de către CNCAN


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ │ (lei) │ (lei) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Determinarea globală a contaminării suprafeţelor cu radionuclizi │ 5│ 46│
│ │alfa şi beta emiţători în laborator sau in situ folosind │ │ │
│ │contaminometre (pe suprafeţe plane şi pentru căutări de obiecte │ │ │
│ │radioactive)(*), *1) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Determinarea concentraţiei globale a radionuclizilor beta emiţători│ 5│ 46│
│ │în aer, apă, sol, depuneri atmosferice şi precipitaţii, vegetaţie │ │ │
│ │spontană şi cultivată, orice materie organică(*), *2) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Determinarea gama spectrometrică cu detector HPGe în laborator, pe │ 71│ 707│
│ │probe de aer, apă, sol, depuneri atmosferice şi precipitaţii, │ │ │
│ │vegetaţie spontană şi cultivată, sedimente acvatice, orice materie │ │ │
│ │organică(*), *2) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Determinarea gama spectrometrică in situ cu detector HPGe(*), *2) │ 71│ 707│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5. │Determinarea gama spectrometrică in situ cu detector NaI(*), *2) │ 47│ 468│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6. │Determinări dozimetrice in situ(*), *2) │ 2│ 23│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7. │Analizarea şi măsurarea prin metoda LSC a H-3 din probe de │ 47│ 468│
│ │aerosoli, vegetaţie spontană şi cultivată(*), *2) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 8. │Analizarea şi măsurarea prin metoda LSC a H-3 din probe de apă(*), │ 39│ 388│
│ │*2) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 9. │Analizarea şi măsurarea prin metoda LSC a C-14 din probe de aer(*),│ 47│ 468│
│ │*2) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│10. │Determinarea concentraţiei de radon în aer(*), *2) │ 39│ 388│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│11. │Alte măsurări care nu sunt menţionate mai sus(*), *3) │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘


    NOTE:
    (*) La taxe şi tarife se va adăuga şi costul deplasării echipei care efectuează măsurările (transport, cazare, diurnă în limitele baremului legal).
    *1) taxe şi tarife pentru 1 mp de suprafaţă scanată. Pentru suprafeţe mai mici de 1 mp, taxele şi tarifele rămân aceleaşi, iar pentru suprafeţe mai mari, taxele şi tarifele cresc proporţional cu suprafaţa scanată.
    *2) taxe şi tarife pentru o determinare.
    *3) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.


    SECŢIUNEA Nr. 16

                              TAXE ŞI TARIFE
          aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluărilor şi controlului
          pentru activităţile de realizare a produselor şi serviciilor
                    destinate instalaţiilor nucleare

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│ │ (lei) │ (lei) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Autorizarea realizării produselor şi serviciilor destinate │ │ │
│instalaţiilor nucleare*1) │ (lei) │ (lei) │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘


    NOTĂ:
    *1) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.


    SECŢIUNEA Nr. 17

                            TAXE ŞI TARIFE
       aplicabile la autorizarea executării construcţiilor în domeniul
      nuclear şi controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din
                      cadrul instalaţiilor nucleare


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ │ (lei) │ (lei) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.│Evaluarea în vederea autorizării lucrărilor de construcţii │ │ │
│ │(construire sau desfiinţare) cu specific nuclear*1) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.│Evaluarea procedurilor specifice modificărilor care nu necesită │ │ │
│ │autorizaţia de construire/desfiinţare*1) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.│Aprobarea modificărilor care nu necesită autorizaţie de construire/│ │ │
│ │desfiinţare*1) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.│Evaluarea în vederea eliberării avizului pentru construcţii în │ │ │
│ │interiorul zonei de excludere sau adiacente acesteia*1) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.│Evaluarea calităţii în construcţiile din cadrul instalaţiilor │ │ │
│ │nucleare*1) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│5.1.│Calitatea produselor folosite │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│5.2.│Verificarea proiectelor în construcţii │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│5.3.│Verificarea execuţiei lucrărilor în construcţii │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│5.4.│Expertizarea proiectelor şi a construcţiilor │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│5.5.│Evaluarea recepţiei construcţiilor │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.│Atestarea specialiştilor în domeniul construcţiilor cu specific │ │ │
│ │nuclear │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│6.1.│Atestarea specialiştilor verificatori de proiecte în construcţii*2)│ 513│ 5.130│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.│Atestarea experţilor tehnici în verificarea construcţiilor*2) │ 513│ 5.130│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘


    NOTE:
    *1) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.
    *2) Se tarifează pentru fiecare persoană examinată în vederea atestării.


    ANEXA 2


                          TARIFE DE EVALUARE
         în vederea autorizării, acreditării şi evaluării externe
        periodice a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru
       fiecare nivel de învăţământ, percepute de Agenţia Română de
            Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar


    1. Tariful de autorizare este în cuantum de două salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru funcţia de profesor (S), cu grad didactic I şi cu vechime peste 40 de ani în învăţământul preuniversitar de stat.
    2. Tariful de acreditare este în cuantum de 3 salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru funcţia de profesor (S), cu grad didactic I şi cu vechime peste 40 de ani în învăţământul preuniversitar de stat.
    3. Tariful de evaluare externă periodică, inclusiv pentru organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, este în cuantum de 1,5 salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru funcţia de profesor (S), cu grad didactic I şi cu vechime peste 40 de ani în învăţământul preuniversitar de stat.


    ANEXA 3


                          LISTA DE TARIFE
         pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală
       în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor
                  de măsurare şi măsurărilor, LT-2009

    1. Lista de tarife LT-2009 stabileşte, în conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, tarife pentru lucrările efectuate de personalul Biroului Român de Metrologie Legală (BRML), în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor.
    2. Tarifele sunt cuprinse în tabelele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta anexă, şi se referă la următoarele activităţi specifice:
    a) lucrări efectuate de BRML în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare prin aprobări de model, verificări metrologice, verificări iniţiale CEE şi avize metrologice (tabelul nr. 1);
    b) activităţi desfăşurate de BRML pentru autorizarea/avizarea persoanelor fizice şi juridice pentru exercitarea activităţilor de verificare metrologică, reparare, montare şi modificare a mijloacelor de măsurare (tabelul nr. 2);
    c) activităţi conexe celor din tabelele nr. 1 şi 2 (tabelul nr. 3).
    3. Lucrările privind activităţile menţionate în tabelele nr. 1-3 se efectuează numai pe bază de solicitare scrisă şi cu planificare.
    4. Tarifele stabilite prin prezenta listă sunt scutite de TVA, conform art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie tarifele care se referă la verificări metrologice şi asistenţă tehnică.
    5. La tarifele pentru aprobări de model sau completări, precizate în coloanele 3 şi 4 din tabelul nr. 1, se adaugă o parte variabilă încasată pe bază de deviz, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate de laboratoarele de încercări sau a lucrărilor de evaluare pentru recunoaşterea încercărilor.
    6. Tarifele de verificare precizate în coloana 5 din tabelul nr. 1 se referă la verificarea individuală a mijloacelor de măsurare. În cazul în care verificarea metrologică sau verificarea iniţială CEE a mai multor mijloace de măsurare se execută simultan, pe instalaţii/standuri de verificare, tariful de verificare se poate diminua faţă de tariful prevăzut în tabelul nr. 1, până la un procent stabilit de către părţi în cadrul unui contract încheiat în acest sens.
    7. Tarifele de verificare precizate în coloana 5 din tabelul nr. 1 nu includ cheltuielile ocazionate de transportul etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi personalului verificator, în cazul în care verificările metrologice sau verificările iniţiale CEE se efectuează la sediul solicitantului. Contravaloarea acestora se adaugă la tarifele respective. Pentru autolaboratoare şi mijloace de transport speciale, contravaloarea cheltuielilor de transport se determină astfel:
    - pentru autolaboratoare: 30% din preţul în vigoare la data efectuării transportului al unui litru de carburant, pentru fiecare kilometru parcurs;
    - pentru mijloace de transport speciale (automacara destinată verificării podurilor - basculă, şalupă fluvială): preţul în vigoare la data efectuării transportului al unui litru de carburant, pentru fiecare kilometru parcurs.
    8. Tarifele stabilite prin prezenta listă nu includ contravaloarea materialelor de referinţă (MRC) şi a materialelor consumabile (de exemplu: apa pentru instalaţiile de debit, amestecurile de gaze pentru analizoarele de gaze, energia consumată în instalaţiile de verificare de mare putere, consumul tehnologic de carburant etc.). Costurile acestora se adaugă la tarifele stabilite pentru operaţiunile de verificare respective.
    9. În cazul în care beneficiarul solicită executarea verificării metrologice sau a verificării iniţiale CEE în regim de urgenţă (o perioadă mai mică de 5 zile, care necesită modificarea celorlalte programări sau efectuarea de ore suplimentare), laboratorul de metrologie va percepe un tarif majorat cu 50% faţă de tariful de verificare stabilit prin prezenta listă.
    10. Laboratoarele de metrologie din structura sau din subordinea BRML sunt obligate să efectueze operaţiunile de verificare metrologică sau verificare iniţială CEE, în termen de maximum 30 de zile de la data punerii la dispoziţie a mijloacelor de măsurare, dacă beneficiarii respectă termenele stabilite prin programarea la verificare metrologică.
    11. Beneficiarii trebuie să ridice de la sediul laboratorului de metrologie mijloacele de măsurare verificate, în termen de 15 zile de la data stabilită pentru ridicarea acestora. După expirarea acestei perioade, beneficiarii vor plăti, pentru fiecare zi de depăşire, o penalizare de 0,1% din valoarea tarifului de verificare a mijlocului de măsurare neridicat.
    12. Tarifele pentru reevaluarea activităţilor desfăşurate de deţinătorii de autorizaţii/avize se obţin prin însumarea a 50% din tariful perceput la autorizare/avizare şi 50% din tariful perceput pentru fiecare extindere acordată.
    13. Tarifele pentru autorizare/avizare şi pentru extinderea autorizării/avizării cuprinse în tabelul nr. 2 nu includ cheltuielile de transport şi cazare ale echipei de evaluare, contravaloarea acestora adăugându-se la tarifele stabilite pentru activităţile de autorizare/avizare respective.
    14. În cazul în care operatorii economici solicită laboratoarelor de metrologie din structura sau din subordinea BRML verificarea unor mijloace de măsurare în scopul scoaterii lor din funcţiune (pentru aplicarea prevederilor art. 21 şi 23 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările ulterioare), tariful perceput pentru operaţiunea executată va reprezenta 50% din valoarea tarifului de verificare a mijloacelor de măsurare respective.
    15. Tarifele stabilite prin prezenta listă sunt exprimate în euro, cu excepţia celor calculate pe bază de deviz, care sunt exprimate în lei. Încasarea contravalorii tarifelor se face în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro/leu comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna precedentă celei în care se face facturarea.


    Tabelul nr. 1


          Tarife în euro pentru lucrări efectuate de Biroul Român de Metrologie
            Legală (BRML) în cadrul exercitării controlului metrologic legal
                         al mijloacelor de măsurare*1)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────┐
│ │ Tarife în euro pentru: │ │
│ MIJLOC DE MĂSURARE ├────────────────────┬──────────┤ │
│ │aprobare de model*2)│ │aviz │
├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┼────────┬──────────┬┘verificare│metro-│
│ │ │ Poziţia │AM/AM- │Completare│metrologică│logic │
│ COD │ DENUMIRE │ din LO │CEE/AMI │ AM/AM- │ │ │
│ │ │ │ │ CEE/AMI │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1 │SPAŢIU ŞI TIMP │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.01 │UNGHI PLAN (rad) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.01.13 │Teodolit │ L1-1 │ 533 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.01.13.1 │- cu valoarea diviziunii mai mică sau egală cu 1" │ │ │ │ 96,83 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.01.13.2 │- cu valoarea diviziunii mai mare de 1" │ │ │ │ 67,31 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.01.14 │Aparat geodezic cu funcţii multiple │ L1-2 │ │ │ 145,90 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.01.15 │Aparat de nivelment geometric │ L1-4 │ 533 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.01.15.01 │- cu laser │ │ │ │ 62,71 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.01.15.02 │- cu lunetă │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.01.15.02.1│- cu cerc gradat │ │ │ │ 74,89 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.01.15.02.2│- fără cerc gradat │ │ │ │ 58,27 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.01.24 │Aparat pentru reglarea şi verificarea geometriei sistemului │ L6-1 │ 533 │ 507 │ 18,99 │ │
│ │de direcţie auto/unghi │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03 │LUNGIME (m) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.06 │Riglă gradată │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.06.1 │- pentru măsurarea lungimii ţesăturilor │ L7-1 │ │ 507 │ 2,02 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.06.2 │- pentru măsurarea nivelului în rezervoare │ L7-2 │ │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- la lungimea totală │ │ │ │ 13,08 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare reper suplimentar │ │ │ │ 1,65 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.11 │Ruletă şi panglici de măsurare │ L7-3 │ │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.11.1 │- cu lungimea până la 2 m inclusiv │ │ │ │ 1,65 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.11.2 │- cu lungimea peste 2 m până la 5 m, fără lest │ │ │ │ 3,33 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare 5 m suplimentari peste 5 m │ │ │ │ 0,93 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.11.3 │- cu lungimea peste 2 m până la 5 m, cu lest │ │ │ │ 4,26 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare 5 m suplimentari peste 5 m │ │ │ │ 0,93 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.14 │Aparat pentru măsurat elementele căii ferate sau de metrou │ L10-1 │ 533 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.14.1 │- şablon │ │ │ │ 19,55 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.14.2 │- aparat pentru măsurat ecartamentul şi supraînălţarea │ │ │ │ 29,15 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.24 │Extensometru (electric, electronic) │ L12-1 │ 533 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.24.1 │- cu un traductor şi interval de măsurare, cl. A, B1 │ │ │ │ 56,81 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare traductor şi interval de măsurare suplimentar │ │ │ │ 22,68 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.24.2 │- cu un traductor şi un interval de măsurare, cl. B2, C │ │ │ │ 38,72 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare traductor şi interval de măsurare suplimentar │ │ │ │ 18,09 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.24.3 │- cu un traductor şi un interval de măsurare, cl. D, E │ │ │ │ 30,42 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare traductor şi interval de măsurare suplimentar │ │ │ │ 16,59 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.36 │Telemetru (cu intervalul de măsurare mai mic sau egal cu 10 m) │ L1-3 │ │ │ 77,28 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare interval suplimentar │ │ │ │ 7,74 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.38 │Aparat pentru măsurarea lungimi firelor, ţesăturilor, │ L14-1 │ │ 507 │ 31,73 │ │
│ │cablurilor şi altora asemenea │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.42 │Aparat pentru măsurarea nivelului lichidelor │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.42.1 │- aparat pentru măsurarea nivelului lichidelor în rezervoare de│ L15-1 │ 533 │ 507 │ 41,86 │ 33,37│
│ │stocare fixe, cu interval de măsurare mai mic sau egal cu 1 m │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare metru suplimentar │ │ │ │ 13,08 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.42.2 │- aparat pentru măsurarea nivelului lichidelor în canale │ L15-2 │ 533 │ 507 │ 41,86 │ 33,37│
│ │deschise, cu interval de măsurare mai mic sau egal cu 1 m │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare metru suplimentar │ │ │ │ 13,08 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.43 │Traductor de nivel, cu interval de măsurare mai mic sau egal │ L37-9 │ 533 │ 507 │ 41,86 │ │
│ │cu 1 m │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare metru suplimentar │ │ │ │ 13,08 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.03.45 │Aparat pentru măsurat multidimensional │ L14-3 │ │ 507 │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.05 │ARIE (mp) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.05.02 │Planimetru │ L16-1 │ │ │ 23,62 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare scară suplimentară │ │ │ │ 3,14 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru determinarea constantei │ │ │ │ 8,11 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.05.03 │Aparat pentru măsurarea ariei în pielărie │ L14-2 │ │ 507 │ 54,97 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06 │VOLUM (mc, l, L) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.15 │Butirometru │ L19-1 │ 533 │ 507 │ 2,58 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.17 │Măsură de volum pentru lichide │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.17.1 │Măsură de volum din sticlă utilizată în vânzări directe de │ L21-1 │ │ 507 │ 1,12 │ │
│ │lichide │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.17.2 │Măsură de volum din metal utilizată în vânzări directe de │ L21-2 │ │ 507 │ │ │
│ │lichide, cu volumul nominal de: │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- până la 1 dmc, inclusiv │ │ │ │ 0,75 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- peste 1 dmc până la 10 dmc, inclusiv │ │ │ │ 1,31 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- peste 10 dmc până la 50 dmc, inclusiv │ │ │ │ 2,02 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- peste 50 dmc până la 500 dmc, inclusiv │ │ │ │ 2,77 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- peste 500 dmc │ │ │ │ 3,33 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.18 │Măsură de volum pentru cereale │ L22-1 │ 301 │ 507 │ 3,88 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.19 │Măsură de volum pentru lapte │ L23-1 │ 301 │ 507 │ 1,83 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.21 │Butoi (altul decât cel pentru bere) şi budană │ L24-1 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.21.1 │- cu volumul nominal până la 5 mc, inclusiv │ │ │ │ 9,42 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.21.2 │- cu volumul nominal peste 5 mc, pentru fiecare multiplu sau │ │ │ │ 4,41 │ │
│ │fracţiune de 5 mc suplimentari │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.22 │Cisternă auto │ L25-1 │ 533 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.22.1 │- pentru fiecare compartiment cu volumul nominal până la 10 mc │ │ │ │ 20,48 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.22.2 │- pentru fiecare compartiment, cu volumul nominal peste 10 mc, │ │ │ │ 6,84 │ │
│ │pentru fiecare multiplu sau fracţiune de 10 mc suplimentari │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.23 │Cisternă de cale ferată │ L25-2 │ 533 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.23.1 │- cu volumul nominal până la 40 mc, inclusiv │ │ │ │ 27,84 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.23.2 │- cu volumul nominal peste 40 mc, pentru fiecare multiplu sau │ │ │ │ 8,86 │ │
│ │fracţiune de 10 mc suplimentari │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.24 │Rezervor de stocare pentru lichide │ L28-1 │ │ │ │ 33,37│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.24.1 │- cu volumul nominal până la 15 mc, inclusiv │ │ │ │ 47,95 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.24.2 │- cu volumul nominal între 15 mc ... 40 mc pentru fiecare │ │ │ │ 7,02 │ │
│ │multiplu sau fracţiune de 5 mc suplimentari │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.24.3 │- cu volumul nominal peste 40 mc │ │ │ │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.25 │Dozator pentru lichide: │ L29-1 │ 533 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.25.1 │- cu volum dozat până la 1 dmc, inclusiv │ │ │ │ 2,95 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.25.2 │- cu volum dozat peste 1 dmc │ │ │ │ 4,41 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.26 │Contor pentru lichide, altele decât apa, până la DN 400 mm │ L30-2 │ │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.26.01 │- cu diametrul nominal până la 50 mm, inclusiv │ │ │ │ 17,71 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.26.02 │- cu diametrul nominal cuprins între 50 mm şi 400 mm │ │ │ │ 23,62 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.27 │Calculator de debit │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.27.1 │Calculator (de debit) pentru sisteme de măsurare a cantităţilor│ L30-3 │ │ 507 │ 94,06 │ │
│ │de lichide, altele decât apa (pentru un flux de măsurare) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare flux de măsurare suplimentar │ │ │ │ 40,40 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.27.2 │Calculator (de debit) pentru sisteme de măsurare a cantităţilor│ L37-4 │ 533 │ 507 │ 94,06 │ │
│ │de fluide (de volum şi de masă, altul decât cel de la 1.06.27.1│ │ │ │ │ │
│ │(pentru un flux de măsurare) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare flux de măsurare suplimentar │ │ │ │ 40,40 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28 │Contor de apă │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.1 │Contor de apă rece până la DN 800 mm │ L32-1 │ │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.1.1 │- cu diametrul nominal între 15 mm ... 25 mm inclusiv │ │ │ │ 4,97 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.1.2 │- cu diametrul nominal între 25 mm ... 40 mm inclusiv │ │ │ │ 8,48 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.1.3 │- cu diametrul nominal între 50 mm ... 80 mm inclusiv │ │ │ │ 14,39 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.1.4 │- cu diametrul nominal între 100 mm ... 125 mm inclusiv │ │ │ │ 21,38 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.1.5 │- cu diametrul nominal între 150 mm... 200 mm inclusiv │ │ │ │ 21,38 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.1.6 │- cu diametrul nominal între 250 mm ... 800 mm inclusiv │ │ │ │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.2*4)│Contor de apă caldă până la DN 200 mm (verificare cu apă caldă)│ L32-2 │ │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.2.1 │- cu diametrul nominal între 15 mm ... 25 mm inclusiv │ │ │ │ 8,11 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.2.2 │- cu diametrul nominal între 25 mm ... 40 mm inclusiv │ │ │ │ 13,64 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.2.3 │- cu diametrul nominal între 50 mm ... 80 mm inclusiv │ │ │ │ 20,29 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.2.4 │- cu diametrul nominal între 100 mm ... 125 mm inclusiv │ │ │ │ 28,03 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.28.2.5 │- cu diametrul nominal între 150 mm ... 200 mm inclusiv │ │ │ │ 43,16 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.29 │Contor de gaz [Q(max) <= 2.500 mc/h] │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.29.1 │- cu pereţi deformabili │ L33-1 │ │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- cu Q(max) cuprins între 1 mc/h (G 0,6) şi 6 mc/h (G 4) │ │ │ │ 10,13 │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- cu Q(max) cuprins între 10 mc/h (G 6) şi 65 mc/h (G 40) │ │ │ │ 19,73 │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- cu Q(max) cuprins între 65 mc/h şi 2500 mc/h (G 40) │ │ │ │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.29.2 │- cu pistoane rotative │ L33-2 │ │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- cu Q(max) cuprins între 1 mc/h (G 0,6) şi 6 mc/h (G 4) │ │ │ │ 10,13 │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- cu Q(max) cuprins între 10 mc/h (G 6) şi 65 mc/h (G 40) │ │ │ │ 19,73 │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- cu Q(max) cuprins între 65 mc/h şi 2500 mc/h (G 40) │ │ │ │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.29.3 │- cu turbină │ L33-3 │ │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- cu Q(max) cuprins între 1 mc/h (G 0,6) şi 6 mc/h (G 4) │ │ │ │ 10,13 │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- cu Q(max) cuprins între 10 mc/h (G 6) şi 65 mc/h (G 40) │ │ │ │ 19,73 │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- cu Q(max) cuprins între 65 mc/h şi 2500 mc/h (G 40) │ │ │ │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.29.4 │- cu ultrasunete │ L33-4 │ │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- cu Q(max) cuprins între 1 mc/h (G 0,6) şi 6 mc/h (G 4) │ │ │ │ 10,13 │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- cu Q(max) cuprins între 10 mc/h (G 6) şi 65 mc/h (G 40) │ │ │ │ 19,73 │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- cu Q(max) cuprins între 65 mc/h şi 2500 mc/h (G 40) │ │ │ │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.30 │Convertor de volum de gaz │ L33-5 │ │ 507 │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.32 │Distribuitor de carburanţi auto │ L30-4 │ │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┤ │
│1.06.32.1 │- pentru lichide │ │ │ │ 20,29 │40,02 │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┤ per │
│ │- pentru fiecare cap de alimentare suplimentar │ │ │ │ 18,99 │distri│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┤buitor│
│1.06.32.2 │- pentru gaz petrolier lichefiat (GPL) │ │ │ │ 69,61 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.33 │Calculator electronic pentru distribuitoare de carburanţi auto │ L30-8 │ │ 507 │ 72,31 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare funcţie suplimentară │ │ │ │ 27,28 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.34 │Sistem de măsurare a cantităţilor de fluide (de volum şi de │ │ │ │ │ │
│ │masă) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.34.1 │Sistem de măsurare a cantităţilor de lichide (de volum şi de │ L37-1 │ 760 │ 507 │ 125,79 │ 53,48│
│ │masă), altul decât cel da la poziţia 1.06.39 │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.34.2 │Sistem de măsurare a cantităţilor de gaz (de volum şi de masă) │ L37-2 │ 760 │ 507 │ 125,79 │ 53,48│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.36 │Sistem de măsurare a cantităţilor de apă în sisteme de curgere │ L37-3 │ 760 │ 507 │ Deviz │ 66,75│
│ │cu nivel liber, cu canale deversoare sau praguri de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.37 │Butelie utilizată ca recipient măsură │ L18-1 │ │ │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.38 │Rezervor al navelor fluviale şi de coastă │ L27-1 │ │ │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.06.39 │Sistem de măsurare a cantităţilor lichide, altele decât apa │ L30-1 │ │ 507 │ 125,79 │ 53,48│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07 │INTERVAL DE TIMP, DURATĂ (s) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.05 │Ceasornic programator pentru contoare de energie electrică │ L40-1 │ 301 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.05.1 │- mecanic │ │ │ │ 5,16 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.05.2 │- electronic cu cuarţ │ │ │ │ 9,23 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.08 │Ceasornic generator de impulsuri de tact │ L41-1 │ 301 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.08.1 │- ceasornic - generator de impulsuri de tact pentru centralele │ │ │ │ Deviz │ │
│ │teleferice │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.08.2 │- generator de impulsuri de tact pentru centralele telex │ │ │ │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.09 │Sistem/echipament de măsurare şi taxare a duratei convorbirilor│ L42-1 │ 760 │ 507 │ │ │
│ │telefonice şi a comunicaţiilor telex din centralele analogice │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.09.1 │- ansamblu totalizator - o ramă │ │ │ │ 11,62 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.09.2 │- sistem electronic │ │ │ │ 135,18 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.09.3 │- echipament telex │ │ │ │ 11,62 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.10 │Sistem/echipament de măsurare şi taxare a duratei convorbirilor│ L42-2 │ 760 │ 507 │ │ │
│ │telefonice şi a comunicaţiilor telex din centralele digitale │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.10.1 │- sistem de sincronizare şi asigurare a orei exacte │ │ │ │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.10.2 │- sistem de taxare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- convorbiri telefonice la centrala digitală │ │ │ │ 138,32 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- convorbiri telefonice la unităţile distante │ │ │ │ 23,24 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.10.3 │- echipament telex │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- comunicaţii telex la centrala telex │ │ │ │ 92,23 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- comunicaţii telex la unităţile distante │ │ │ │ 23,24 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.07.11 │Sistem/echipament da măsurare şi taxare a duratei convorbirilor│ L42-3 │ 760 │ 507 │ Deviz │ │
│ │telefonice prin reţea Internet Protocol (IP) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.10 │VITEZA (m/s) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.10.04 │Aparat pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor│ L44-1 │ 533 │ 507 │ 43,91 │ │
│ │(cinemometru) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.10.05 │Instalaţie de măsurare a vitezei la locomotive şi rame de │ L45-1 │ 533 │ 507 │ 60,50 │ │
│ │metrou │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.10.11 │Anemometru │ L43-1 │ 533 │ 507 │ 16,22 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.12 │ALTE MĂRIMI DE SPAŢIU ŞI TIMP │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.12.02 │Cronograf │ L47-1 │ 533 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- neinstalat pe autovehicul │ │ │ │ 36,70 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- instalat pe autovehicul │ │ │ │ 26,38 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│1.12.03 │Taximetru │ L48-1 │ │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- neinstalat pe autovehicul │ │ │ │ 6,84 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- instalat pe autovehicul │ │ │ │ 6,84 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3 │MECANICE │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01 │MASA (kg) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.02 │Greutate (clasă E2, F1, F2, M1, M2, M3 cu valoarea nominală │ L49-1 │ 533 │ 507 │ │ │
│ │1 mg ... 50 kg) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.02.2 │- clasa E2 (greutăţi de lucru cl. 1) │ │ │ │ 6,28 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru operaţia de ajustare │ │ │ │ 3,33 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.02.3 │- clasa F1 (greutăţi de lucru cl. 2) │ │ │ │ 3,33 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru operaţia de ajustare │ │ │ │ 1,12 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.02.4 │- clasa F2 (greutăţi de lucru cl. 3) │ │ │ │ 1,31 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru operaţia de ajustare │ │ │ │ 0,75 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.02.5 │- clasa M1 (greutăţi de lucru cl. 4) │ │ │ │ 1,12 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru operaţia de ajustare │ │ │ │ 0,75 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.02.6 │- Clasa M2 (greutăţi de lucru cl. 5) │ │ │ │ 1,12 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru operaţia de ajustare │ │ │ │ 0,56 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.02.7 │- Clasa M3 │ │ │ │ 1,12 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru operaţia de ajustare │ │ │ │ 0,56 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.06 │Celula de cântărire │ L50-1 │ 533 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.06.1 │- cu limita maximă până la 1000 kg, inclusiv │ │ │ │ 29,86 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.06.2 │- cu limita maximă peste 1000 kg │ │ │ │ 59,76 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.07 │Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.07.3 │- balanţă de cereale de 1 l │ L51-2 │ 533 │ 507 │ 20,11 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.07.4 │- balanţă de cereale de 20 l │ L51-1 │ 533 │ 507 │ Deviz │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.09 │Aparat de cântărit cu funcţionare neautomată │ L52-1 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.09.1 │- de precizie specială - clasa I │ │ │ │ 36,33 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.09.2 │- de precizie superioară - clasa II │ │ │ │ 27,84 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.09.3 │- de precizie medie - clasa III, inferioară - clasa III │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.09.3.1 │- cu limita maximă până la 30 kg, inclusiv │ │ │ │ 12,74 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.09.3.2 │- cu limita maximă între 30 kg ... 1000 kg, inclusiv │ │ │ │ 33,00 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.09.3.3 │- cu limita maximă între 1000 kg ... 10000 kg, inclusiv │ │ │ │ 49,63 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.09.3.4 │- cu limita maximă între 10000 kg ... 20000 kg, inclusiv │ │ │ │ 118,77 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.09.3.5 │- cu limita maximă între 20000 kg ... 50000 kg, inclusiv │ │ │ │ 158,42 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.09.3.6 │- cu limita maximă peste 50000 kg │ │ │ │ 198,07 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.10 │Aparate de cântărit cu funcţionare automată │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.10.1 │- aparat totalizator discontinuu │ L53-3 │ │ 507 │ 39,65 │ 53,48│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.10.2 │- aparat totalizator continuu │ L53-2 │ │ 507 │ 309,11 │ 53,48│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.10.3 │- aparat pentru sortare-etichetare │ L53-1 │ │ 507 │ 83,00 │ 53,48│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.10.4 │- dozator gravimetric │ L53-4 │ │ 507 │ 116,00 │ 80,05│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare dispozitiv de cântărire suplimentar │ │ │ │ 85,02 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.10.5 │- basculă - pod feroviară │ L53-5 │ │ 507 │ 269,08 │ 66,75│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.12.2 │Instalaţie de cântărire în mers pentru vehicule rutiere │ L55-1 │ 533 │ 507 │ 224,08 │ 66,75│
│ │(basculă - pod auto) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.13 │Indicator numeric de masă │ L56-1 │ 533 │ 507 │ 83,56 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.01.15 │Instalaţie pentru determinarea sarcinii pe osie la vehiculele │ L57-1 │ 533 │ 507 │ │ │
│ │rutiere │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- portabilă │ │ │ │ 57,18 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare amplasament │ │ │ │ 127,44 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09 │FORŢĂ, GREUTATE (N) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.04 │Maşină/aparat pentru încercarea statică a metalelor la │ L58-1 │ │ │ │ 20,11│
│ │tracţiune, compresiune, forfecare sau încovoiere │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.04.1 │- cu limita maximă până la 5 kN, inclusiv, pentru un sens de │ │ │ │ 49,63 │ │
│ │solicitare şi un interval de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare interval de măsurare sau sens suplimentar de │ │ │ │ 27,66 │ │
│ │solicitare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.04.2 │- cu limita maximă până la 5 kN ... 100 kN, inclusiv, pentru un│ │ │ │ 65,85 │ │
│ │sens de solicitare şi un interval de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare interval de măsurare sau sens suplimentar de │ │ │ │ 37,07 │ │
│ │solicitare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.04.3 │- cu limita maximă până la 0,1 MN ... 1 MN, inclusiv, pentru un│ │ │ │ 81,32 │ │
│ │sens de solicitare şi un interval de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare interval de măsurare sau sens suplimentar de │ │ │ │ 49,97 │ │
│ │solicitare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.04.4 │- cu limita maximă până la 1 MN ... 5 MN, inclusiv, pentru un │ │ │ │ 97,02 │ │
│ │sens de solicitare şi un interval de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare interval de măsurare sau sens suplimentar de │ │ │ │ 71,57 │ │
│ │solicitare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.05 │Maşină/aparat pentru încercarea statică a betoanelor şi │ L58-2 │ │ │ │ 20,11│
│ │cimenturilor la compresiune şi încovoiere │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.05.1 │- cu limita maximă până la 5 kN, inclusiv, pentru un interval │ │ │ │ 49,07 │ │
│ │de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare interval de măsurare suplimentar │ │ │ │ 26,20 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.05.2 │- cu limita maximă până la 5 kN ... 100 kN, inclusiv, pentru un│ │ │ │ 50,16 │ │
│ │interval de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare interval de măsurare suplimentar │ │ │ │ 26,01 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.05.3 │- cu limita maximă până la 0,1 MN ... 1 MN, inclusiv, pentru un│ │ │ │ 81,88 │ │
│ │interval de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare interval de măsurare suplimentar │ │ │ │ 44,44 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.05.4 │- cu limita maximă până la 1 MN ... 5 MN, inclusiv, pentru un │ │ │ │ 114,92 │ │
│ │interval de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare interval de măsurare suplimentar │ │ │ │ 71,94 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.06 │Maşină/aparat pentru încercarea statică la tracţiune a │ L58-3 │ │ │ │ 20,11│
│ │textilelor, pielii, cauciucului, maselor plastice, firelor │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.06.1 │- cu limita maximă până la 500 N, inclusiv, pentru un interval │ │ │ │ 29,15 │ │
│ │de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare interval de măsurare suplimentar │ │ │ │ 17,71 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.06.2 │- cu limita maximă mai mare de 500 N pentru un interval de │ │ │ │ 33,19 │ │
│ │măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare interval de măsurare suplimentar │ │ │ │ 17,71 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.07 │Maşină/aparat pentru încercarea la tracţiune, compresiune sau │ L58-4 │ │ │ 33,93 │ 20,11│
│ │forfecare a nisipurilor, pământurilor │ │ │ │ │ │
│ │(pentru un interval de măsurare) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare interval de măsurare suplimentar │ │ │ │ 17,71 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.08 │Maşină/aparat pentru încercarea statică a arcurilor, a inelelor│ L58-5 │ │ │ │ 20,11│
│ │de piston │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.08.1 │- cu limita maximă până la 100 N, inclusiv, pentru un sens de │ │ │ │ 23,99 │ │
│ │solicitare şi un interval de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare sens de solicitare sau interval de măsurare │ │ │ │ 13,27 │ │
│ │suplimentar │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.08.2 │- cu limita maximă între 0,1 kN şi 100 kN, inclusiv, pentru un │ │ │ │ 29,15 │ │
│ │sens de solicitare şi un interval de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare sens de solicitare sau interval de măsurare │ │ │ │ 20,48 │ │
│ │suplimentar │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.08.3 │- cu limita maximă mai mare de 0,1 MN, inclusiv, pentru un sens│ │ │ │ 43,54 │ │
│ │de solicitare şi un interval de măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare sens de solicitare sau interval de măsurare │ │ │ │ 28,59 │ │
│ │suplimentar │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.09 │Maşină/aparat pentru încercarea metalelor la fluaj sau relaxare│ L58-6 │ │ │ 54,97 │ 20,11│
│ │(pentru un post de încercare şi un interval de măsurare) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare post de încercare sau interval de măsurare │ │ │ │ 36,89 │ │
│ │suplimentar │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.10 │Maşină/aparat pentru încercare la oboseală prin solicitări │ L58-7 │ │ │ 97,92 │ 20,11│
│ │axiale (pentru o amplitudine şi o frecvenţă) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.11 │Maşină/aparat pentru încercare la încovoiere rotativă │ L58-8 │ │ │ │ 20,11│
│ │(cu un post) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- reproducerea momentului cu greutăţi │ │ │ │ 23,62 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- verificarea momentului cu epruveta etalon, pentru o scară de │ │ │ │ 95,34 │ │
│ │măsurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.13 │Stand cu role pentru verificarea sistemului de frânare a │ L59-1 │ 533 │ 507 │ │ 53,48│
│ │vehiculelor rutiere │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru o parte │ │ │ │ 79,68 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru a doua parte sau pentru fiecare interval de măsurare │ │ │ │ 37,63 │ │
│ │suplimentar │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.14 │Dinamometru │ L60-1 │ 533 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.14.1 │- cu limita maximă până la 100 kN, inclusiv │ │ │ │ 49,63 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.14.2 │- cu limita maximă peste 100 kN │ │ │ │ 60,69 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.09.15 │Instalaţie pentru determinarea sarcinii pe roţi la locomotive │ L61-1 │ 533 │ 507 │ 67,87 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.12 │MOMENT AL FORŢEI, MOMENT AL CUPLULUI, TORSIUNE (Nm) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.12.03 │Cheie şi şurubelniţă dinamometrică │ L58-13 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.12.03.1 │- până la 150 Nm, inclusiv │ │ │ │ 12,37 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru al doilea sens de solicitare │ │ │ │ 5,72 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.12.03.2 │- peste 150 Nm │ │ │ │ 18,61 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru al doilea sens de solicitare │ │ │ │ 10,13 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.15 │PRESIUNE (Pa) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.15.05 │Manometre cu element elastic │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.15.05.02 │Manometru pentru măsurarea presiunii în butelii cu oxigen │ L62-1 │ 301 │ 507 │ 7,02 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.15.05.03 │Manometre pentru măsurarea presiunii gazelor sau lichidelor │ L62-2 │ 301 │ 507 │ 6,09 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.15.06 │Manometru pentru măsurarea presiunii în pneurile │ L62-3 │ 301 │ 507 │ 4,60 │ │
│ │autovehiculelor │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.15.07 │Aparat mecanic pentru măsurarea presiunii arteriale │ L65-1 │ │ │ 6,28 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.15.08 │Traductor de presiune (pentru fiecare funcţie în parte) │ L30-5 L37-6 │ 533 │ 507 │ 26,94 │ │
│ │ │ L76-5 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.23 │ENERGIE, LUCRU MECANIC, ENERGIE POTENŢIALĂ, ENERGIE CINEMATICĂ │ │ │ │ │ │
│ │(J) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.23.01 │Maşină/aparat pentru încercarea la şoc │ L58-12 │ │ │ │ 20,11│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.23.01.1 │- cu energia potenţială până la 50 J inclusiv (pentru un pendul│ │ │ │ 92,04 │ │
│ │şi o energie de lansare) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare pendul sau energie de lansare suplimentară │ │ │ │ 35,95 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.23.01.2 │- cu energia potenţială mai mare de 50 J (pentru un pendul │ │ │ │ 106,59 │ │
│ │şi o energie de lansare) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │- pentru fiecare pendul sau energie de lansare suplimentară │ │ │ │ 64,54 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.27 │DEBIT DE VOLUM (mc/s) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.27.02 │Diafragma pentru măsurarea debitelor │ L37-5 L76-7 │ 301 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.27.02.01 │- verificare dimensională │ │ │ │ 20,11 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.27.02.02 │- verificare prin calcul │ │ │ │ 20,11 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.27.05 │Traductor debit │ L30-7 L37-8 │ 533 │ 507 │ │ │
│ │ │ L73-4 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.27.05.01 │- cu diametrul până la 50 mm, inclusiv │ │ │ │ 13,46 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.27.05.02 │- cu diametrul între 50 mm ... 100 mm, inclusiv │ │ │ │ 20,11 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.27.05.03 │- cu diametrul peste 100 mm │ │ │ │ 33,37 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.28 │DURITATE │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.28.01 │Maşină/aparat pentru încercarea statică a durităţii (pentru o │ L58-9 │ │ │ 43,72 │ 20,11│
│ │scară sau sarcină) prin metodele Rockwell, Vickers, Brinell │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.28.06 │Aparat pentru încercarea dinamico-plastică a durităţii │ L58-10 │ │ │ 14,01 │ 20,11│
│ │metalelor │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│3.28.07 │Aparat pentru încercarea dinamico-elastică a durităţii │ L58-11 │ │ │ 10,69 │ 20,11│
│ │metalelor │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│4 │CĂLDURĂ (MĂRIMI TERMICE) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│4.02 │TEMPERATURĂ CELSIUS (°C) │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│4.02.01 │Termometru din sticlă, cu lichid │ L71-1 │ 301 │ 507 │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│4.02.01.1 │- pentru temperaturi >= 0°C, cu valoarea diviziunii < 0,1°C │ │ │ │ 12,18 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│4.02.01.2 │- pentru temperaturi >= 0°C, cu valoarea diviziunii >= 0,1°C │ │ │ │ 10,13 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│4.02.01.3 │- pentru temperaturi < 0°C │ │ │ │ 15,66 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│4.02.11 │Termorezistenţă/adaptor de temperatură │L30-6; L37-7;│ 301 │ 507 │ │ │
│ │ │ L76-6 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────