Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 709 din 13 iulie 2011  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.184/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 709 din 13 iulie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.184/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 iulie 2011

    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) şi art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Hotãrârea Guvernului nr. 1.184/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã "Varianta de ocolire a municipiului Caracal", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 8 decembrie 2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 şi nota de subsol aferentã se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Se aprobã amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã "Varianta de ocolire a municipiului Caracal", potrivit hãrţii topografice prevãzute în anexa nr. 1*)."
-----------
    *) Anexa nr. 1 se comunicã persoanelor fizice şi juridice interesante, la solicitarea acestora, de cãtre Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hãrţii topografice fiind determinatã de impedimente de naturã tehnico-redacţionalã.

    2. Dupã articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 3^1. - Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localitãţii Caracal, proprietarii sau deţinãtorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despãgubirilor este cea prevãzutã în anexa nr. 2."
    3. Dupã articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre."
    4. Dupã anexã, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouã anexã, anexa nr. 2, având cuprinsul prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                 --------------
                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 13 iulie 2011.
    Nr. 709.


    ANEXĂ
    (Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.184/2010)

                                     LISTA
                 cuprinzând imobilele care constituie coridorul
                de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã
            "Varianta de ocolire a municipiului Caracal", situate pe
        raza localitãţii Caracal, proprietarii sau deţinãtorii acestora,
              precum şi sumele individuale aferente despãgubirilor┌────┬──────────┬──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┐
│Nr. │ │ Unitatea │ Numele şi prenumele │ Tarlaua/ │ Numãrul │ Numãr │ Suprafaţa │Valoarea │
│crt.│ Judeţul │administrativ-│ proprietarului/ │ parcela │cadastral/│ carte │ terenului │despãgu- │
│ │ │ teritorialã │ deţinãtorului terenului │ │ numãrul │funciarã├───────┬───────┤ birii │
│ │ │ │ │ │topografic│ │Supra- │Supra- │terenului│
│ │ │ │ │ │ │ │ faţa │faţa de│ │
│ │ │ │ │ │ │ │totalã │ expro-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ priat │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ (mý) │ (mý) │ lei │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 1 │Olt │Caracal │STOICA PAUL-ARISTOTEL │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOICA ELENA-CARMEN │ 28/18 │ 1507 │ - │ 40000│ 113│ 339│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 2 │Olt │Caracal │ANDREESCU IOANA │ 28/64 │ - │ - │ 7500│ 165│ 495│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 3 │Olt │Caracal │BRULEA PETRE │ 28/10 │ - │ - │ 5000│ 134│ 402│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 4 │Olt │Caracal │STOICA PAUL-ARISTOTEL │ 28/62 │ 1545 │ 51376 │ 3619│ 111│ 333│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 5 │Olt │Caracal │CIOCOIU EUGENIA │ 28/8 │ - │ - │ 5000│ 174│ 522│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 6 │Olt │Caracal │SERBAN PARASCHIVA │ 28/7 │ - │ - │ 2850│ 135│ 405│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 7 │Olt │Caracal │BARAITARU EUGENIA │ │ - │ - │ │ │ │
│ │ │ │BARAITARU VASILE │ 28/59 ├──────────┼────────┤ 2900│ 228│ 684│
│ │ │ │ │ │ - │ - │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 8 │Olt │Caracal │PAVEL ZOE GHEORGHITA │ 28/57 │ - │ - │ 3700│ 1011│ 3033│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 9 │Olt │Caracal │MIRICA OFILAT │ 28/4 │ - │ - │ 12500│ 6700│ 20100│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 10 │Olt │Caracal │CINCIULESCU VALENTINA │ │ - │ - │ │ │ │
│ │ │ │BALAICAN IUSTINA │ 28/3 ├──────────┼────────┤ 2540│ 800│ 2400│
│ │ │ │ │ │ - │ - │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 11 │Olt │Caracal │RAFAILA MARIN │ 28/2/2 │ 3138/2 │ 51380 │ 15000│ 3050│ 9150│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 12 │Olt │Caracal │RAFAILA MARIN │ 28/2/1 │ 3138/1 │ 51378 │ 10000│ 1486│ 4458│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 13 │Olt │Caracal │FIRU CARMEN CORALIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FIRU REMUS │ 28/1/2 │ 3109/2 │ 51379 │ 5203│ 370│ 1110│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 14 │Olt │Caracal │CONSILIUL LOCAL CARACAL │ 42/0 │ - │ - │ 28302│ 1223│ 367│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 15 │Olt │Caracal │BADEA ION │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA TUDORA │ 42/46 │ - │ - │ 10000│ 310│ 93│
│ │ │ │BADEA MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 16 │Olt │Caracal │DEGERATU STELIAN │ 42/44 │ - │ - │ 7312│ 178│ 53│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 17 │Olt │Caracal │DEGERATU FLOREA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DEGERATU STELIAN │ 42/43 │ - │ - │ 24800│ 330│ 99│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 18 │Olt │Caracal │CIOBANU DUMITRU │ 42/42 │ - │ - │ 7000│ 19│ 6│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 19 │Olt │Caracal │CONSILIUL LOCAL CARACAL │ 35/17/2 │ - │ - │ 11765│ 114│ 34│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 20 │Olt │Caracal │JULEA NICOLAE │ 35/16 │ - │ - │ 9600│ 384│ 115│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 21 │Olt │Caracal │TITIRIGA CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA ELENA │ 35/15 │ - │ - │ 10020│ 685│ 206│
│ │ │ │NEDEIANU GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 22 │Olt │Caracal │STROESCU T. IOAN │ 35/14 │ - │ - │ 10300│ 925│ 278│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 23 │Olt │Caracal │CIOBANU ION │ 35/13 │ - │ - │ 22000│ 2095│ 629│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 24 │Olt │Caracal │SMARANDACHE STEFAN │ 35/12 │ - │ - │ 10000│ 1177│ 353│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 25 │Olt │Caracal │VOICU I. MARIN │ 35/11 │ - │ - │ 9600│ 1257│ 377│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 26 │Olt │Caracal │DUICA OCTAVIAN │ 35/10 │ 1722 │ - │ 11489│ 1471│ 441│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 27 │Olt │Caracal │STANCU ROXANA ELENA │ 35/10 │ 1721 │ 51422 │ 10511│ 1319│ 396│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 28 │Olt │Caracal │CIRLOBAN FANICA │ 35/9 │ - │ - │ 13425│ 1623│ 487│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 29 │Olt │Caracal │PIRLOGEA FLORICA │ 35/8 │ - │ - │ 10000│ 1173│ 352│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 30 │Olt │Caracal │DRACEA MIHAIL │ 35/7 │ - │ - │ 4800│ 552│ 166│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 31 │Olt │Caracal │DRACEA FLORICA │ 35/6/1 │ - │ - │ 5000│ 567│ 170│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 32 │Olt │Caracal │BADEA CONSTANTIN │ 35/6 │ - │ - │ 8500│ 925│ 278│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 33 │Olt │Caracal │ION GHEORGHE │ 35/5 │ - │ - │ 9665│ 788│ 236│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 34 │Olt │Caracal │CIOBANU ION │ 35/18 │ - │ - │ 10000│ 638│ 191│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 35 │Olt │Caracal │CONSILIUL LOCAL CARACAL │ 35/3/1 │ - │ - │ 3537│ 226│ 68│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 36 │Olt │Caracal │CALOTA MIRCEA │ 35/3 │ - │ - │ 3563│ 227│ 68│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 37 │Olt │Caracal │GRAMNEA MARIN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRAMNEA MIHAIL │ 35/2 │ - │ - │ 2500│ 158│ 47│
│ │ │ │GRAMNEA FLOREA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 38 │Olt │Caracal │TUFIS ILIE │ 35/1 │ - │ - │ 21900│ 1258│ 377│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 39 │Olt │Caracal │IGNAT DANIELA CERASELA │ 35/1/4 │ 2561 │ 51425 │ 10000│ 3329│ 999│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 40 │Olt │Caracal │GLISCA PETRE │ 35/1/3 │ - │ - │ 7000│ 2814│ 844│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 41 │Olt │Caracal │MANDA PAULA │ 35/1/5 │ - │ - │ 5000│ 269│ 81│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 42 │Olt │Caracal │GLISCA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GLISCA ION │ 36/1 │ - │ - │ 10200│ 510│ 153│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 43 │Olt │Caracal │PATRU NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PATRU ION │ 36/2 │ - │ - │ 10045│ 515│ 155│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 44 │Olt │Caracal │DUICA ION │ 36/3 │ - │ - │ 10000│ 555│ 167│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 45 │Olt │Caracal │DUICA GHEORGHE │ 36/1 │ - │ - │ 10000│ 611│ 183│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 46 │Olt │Caracal │HRISTEA TEODORA │ 36/5/1 │ - │ - │ 2500│ 971│ 291│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 47 │Olt │Caracal │DIMIAN CONSTANTIN │ 36/6 │ - │ - │ 10000│ 363│ 109│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 48 │Olt │Caracal │PRUNA CONSTANTIN │ 36/6/1 │ - │ - │ 3700│ 564│ 169│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 49 │Olt │Caracal │STUPARU GHEORGHE │ 52/13 │ - │ - │ 12140│ 18│ 5│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 50 │Olt │Caracal │GLISCA GHEORGHITA │ 52/13/1 │ - │ - │ 2500│ 27│ 8│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 51 │Olt │Caracal │PASCU TUDOR │ 52/14 │ - │ - │ 14700│ 300│ 90│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 52 │Olt │Caracal │TUFIS DUMITRU │ 52/15 │ - │ - │ 11200│ 295│ 89│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 53 │Olt │Caracal │ISTRATE MARIA │ 52/16 │ - │ - │ 24700│ 3160│ 948│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 54 │Olt │Caracal │BANICA TOMA │ 52/17 │ - │ - │ 30000│ 5605│ 1682│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 55 │Olt │Caracal │BOSOGEA ANA │ 52/18 │ - │ - │ 10100│ 1536│ 461│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 56 │Olt │Caracal │PATRU NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PATRU ION │ 52/19 │ - │ - │ 9600│ 1368│ 410│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 57 │Olt │Caracal │NEAGU GHEORGHE │ 52/20 │ - │ - │ 7900│ 1108│ 332│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 58 │Olt │Caracal │PASCU MARIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU GHEORGHE │ 52/21 │ - │ - │ 26400│ 3739│ 1122│
│ │ │ │PASCU ION │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 59 │Olt │Caracal │PASCU ION │ 52/21 │ - │ - │ 37845│ 366│ 110│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 60 │Olt │Caracal │DUICA NICOLAE │ 52/23 │ - │ - │ 19664│ 5227│ 1568│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 61 │Olt │Caracal │NEAGU GHEORGHE │ 52/24 │ - │ - │ 22100│ 7082│ 2125│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 62 │Olt │Caracal │HRISTEA CONSTANTIN │ 52/25 │ - │ - │ 13500│ 2294│ 688│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 63 │Olt │Caracal │CAROI MIHAI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOMIR FLOAREA │ 52/26 │ - │ - │ 5700│ 701│ 210│
│ │ │ │TITIRIGA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 64 │Olt │Caracal │CIOBANU IOANA │ 52/27 │ - │ - │ 2600│ 255│ 77│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 65 │Olt │Caracal │NEDEIANU PAUN │ 52/28 │ - │ - │ 10200│ 610│ 183│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 66 │Olt │Caracal │RAFAILA ANDREI │ 52/29 │ - │ - │ 5000│ 59│ 18│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 67 │Olt │Caracal │DOICIN DOMNICA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA SILVIA │ 57/1 │ 1682 │ - │ 27600│ 3670│ 11010│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 68 │Olt │Caracal │DOBROMIR ION │ 57/2 │ 1453 │ - │ 15000│ 99│ 297│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 69 │Olt │Caracal │DEGERATU ILINCA │ 64/17 │ - │ - │ 5800│ 2│ 6│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 70 │Olt │Caracal │NICOLA FLORIN │ 64/18 │ - │ - │ 6630│ 108│ 324│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 71 │Olt │Caracal │CAROI MIHAI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAROI VASILE │ 64/19 │ - │ - │ 3103│ 145│ 435│
│ │ │ │CAROI PETRE │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 72 │Olt │Caracal │CONSILIUL LOCAL CARACAL │ 64/19/1 │ - │ - │ 3200│ 209│ 627│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 73 │Olt │Caracal │DHEIR HOARA ABDALLA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DHEIR HOARA MADALINA │ 64/20 │ - │ - │ 11800│ 1711│ 5133│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 74 │Olt │Caracal │BUSICA STOIAN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUSICA CONSTANTIN │ 63/17 │ - │ - │ 2500│ 2500│ 7500│
│ │ │ │BUSICA MARIN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 75 │Olt │Caracal │TOBESCU SMARANDICA │ 63/16 │ - │ - │ 2500│ 2500│ 7500│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 76 │Olt │Caracal │SANDU ELENA │ 63/15 │ - │ - │ 5000│ 1339│ 4017│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 77 │Olt │Caracal │BUZATU MARIA │ 63/14 │ - │ - │ 2500│ 130│ 390│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 78 │Olt │Caracal │BUZATU ANA │ 63/13 │ - │ - │ 12000│ 438│ 1314│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 79 │Olt │Caracal │POPESCU ECATERINA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU MARIA │ 63/12 │ - │ - │ 22500│ 22│ 66│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 80 │Olt │Caracal │BARAITARU FLORICA │ 62/16 │ - │ - │ 6200│ 5282│ 1585│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 81 │Olt │Caracal │MINCA GHEORGHITA │ 62/15 │ - │ - │ 2500│ 2500│ 750│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 82 │Olt │Caracal │JIANU D. ION │ 62/14 │ - │ - │ 2500│ 2500│ 750│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 83 │Olt │Caracal │ANGELESCU ION │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGELESCU GHEORGHE │ 62/13 │ - │ - │ 6850│ 2239│ 672│
│ │ │ │ANGELESCU TUDOR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRACHE MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 84 │Olt │Caracal │CIORIIA PETRE │ 62/14 │ - │ - │ 34500│ 13084│ 3925│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 85 │Olt │Caracal │FLORESCU MARIN │ 62/1/1 │ - │ - │ 4956│ 274│ 82│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 86 │Olt │Caracal │BUZA ION │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUZA FLOREA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PATRU OPRICA │ 62/1/2 │ - │ - │ 7850│ 466│ 140│
│ │ │ │DIOSTEANU ELENA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUZA IOANA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 87 │Olt │Caracal │BALOI TEODORA │ 62/1/3 │ - │ - │ 6900│ 406│ 122│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 88 │Olt │Caracal │BRANCOVEANU ION │ 62/1/4 │ - │ - │ 8400│ 957│ 287│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 89 │Olt │Caracal │BUZATU GHEORGHITA │ 62/1/5 │ - │ - │ 13700│ 1973│ 592│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 90 │Olt │Caracal │GROZAVESCU ELEONORA │ 62/1/6 │ - │ - │ 13570│ 2055│ 617│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 91 │Olt │Caracal │NEGRILA MARIA │ 62/1/7 │ - │ - │ 5000│ 777│ 233│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 92 │Olt │Caracal │CEAUSENIE DUMITRU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CEAUSENIE JIANU │ 62/1/8 │ - │ - │ 7500│ 1189│ 357│
│ │ │ │SANDU ELENA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 93 │Olt │Caracal │CALIN IOANA │ 62/1/9 │ - │ - │ 9740│ 1585│ 476│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 94 │Olt │Caracal │CRANGUREANU CONSTANTIN │ 62/1/10 │ - │ - │ 4100│ 682│ 205│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 95 │Olt │Caracal │DATCU AURELIA │ 62/1/11 │ - │ - │ 5000│ 843│ 253│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 96 │Olt │Caracal │TUDOR I. ELENA │ 62/1/12 │ - │ - │ 20000│ 3514│ 1054│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 97 │Olt │Caracal │INCROSNATU MIHAIL │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INCROSNATU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INCROSNATU VASILICA │ 62/1/13 │ - │ - │ 20000│ 3132│ 940│
│ │ │ │INCROSNATU FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 98 │Olt │Caracal │VASILE MARIANA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ISPAS CONSTANTIN │ 62/1/14 │ - │ - │ 10000│ 944│ 283│
│ │ │ │ISPAS ROBERT │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 99 │Olt │Caracal │DRACEA CONSTANTIN │ 62/1/15 │ - │ - │ 7500│ 713│ 214│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│100 │Olt │Caracal │STANCA N. TUDOR │ 62/1/16 │ - │ - │ 10000│ 982│ 295│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│101 │Olt │Caracal │STANCA M. JEAN ION │ 62/1/17 │ - │ - │ 22730│ 2425│ 728│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│102 │Olt │Caracal │STANCA ELENA │ 62/1/18 │ - │ - │ 18334│ 2228│ 668│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│103 │Olt │Caracal │CHELBEA VIOREL │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHELBEA ELENA │ 62/1/19 │ 2568 │ 51428 │ 5000│ 651│ 195│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│104 │Olt │Caracal │OLTEANU ANGELA │ 62/1/20 │ - │ - │ 2500│ 333│ 100│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│105 │Olt │Caracal │TRUTESCU OCTAVIAN │ 62/1/21 │ - │ - │ 7464│ 1021│ 306│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│106 │Olt │Caracal │PATRU TEODORA │ 62/1/22 │ - │ - │ 10000│ 1425│ 428│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│107 │Olt │Caracal │POPESCU DUMITRU │ 62/1/23 │ - │ - │ 10000│ 1483│ 445│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│108 │Olt │Caracal │PRIU LELICA │ 62/1/24 │ - │ - │ 9766│ 1474│ 442│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│109 │Olt │Caracal │PANA GHEORGHE │ 62/1/25 │ - │ - │ 4890│ 911│ 273│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│110 │Olt │Caracal │POPA EMILIAN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA PAUL │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA ALEXANDRU │ 62/1/26 │ - │ - │ 5000│ 1577│ 473│
│ │ │ │DANESCU ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│111 │Olt │Caracal │POPA PAUL │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA MIHAIL │ 62/1/27 │ - │ - │ 5900│ 1567│ 470│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│112 │Olt │Caracal │PETCU F. ION │ 62/1/28 │ - │ - │ 22500│ 4044│ 1213│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│113 │Olt │Caracal │NEAGU MARIA │ 62/1/29 │ - │ - │ 7500│ 1121│ 336│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│114 │Olt │Caracal │STOICANESCU GHEORGHITA │ 62/1/30 │ - │ - │ 4044│ 610│ 183│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│115 │Olt │Caracal │CRANGUREANU TRAIAN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRANGUREANU NICOLAE │ 62/1/31 │ - │ - │ 6000│ 908│ 272│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│116 │Olt │Caracal │CAPATANA CONSTANTIN-JEAN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOIAN ANA-MARIA │ 62/1/32 │ 2887 │ - │ 6600│ 982│ 295│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│117 │Olt │Caracal │CALOFETEANU ION │ 62/1/33 │ - │ - │ 11700│ 1735│ 521│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│118 │Olt │Caracal │CALOFETEANU IOAN │ 62/1/34 │ - │ - │ 18500│ 2767│ 830│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│119 │Olt │Caracal │CEAUSENIE MARIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SAMAREANU VIRGINIA CORNELIA│ 62/1/35 │ - │ - │ 17000│ 2682│ 805│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│120 │Olt │Caracal │CIOBANU DUMITRU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOENESCU ELENA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOVICA EUGENIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GROZAVESCU ANA │ 62/1/36 │ - │ - │ 4280│ 709│ 213│
│ │ │ │CIOBANU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOBANU FLOREA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORCIAN VICTORIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│121 │Olt │Caracal │CRANTEA VASILE │ 62/1/37 │ - │ - │ 9400│ 1601│ 480│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│122 │Olt │Caracal │GHITA DUMITRA │ 62/1/38 │ - │ - │ 12230│ 2188│ 656│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│123 │Olt │Caracal │MALCIU MARIA │ 62/1/40 │ - │ - │ 8800│ 1647│ 494│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│124 │Olt │Caracal │MINCA C. ION │ 62/1/41 │ - │ - │ 2900│ 562│ 169│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│125 │Olt │Caracal │NEAGOE CONSTANTIN │ 62/1/42 │ - │ - │ 9280│ 1120│ 336│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│126 │Olt │Caracal │NICOLAE EUGEN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOICU ANA │ 62/1/43 │ - │ - │ 9200│ 912│ 274│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│127 │Olt │Caracal │NICOLAE ELENA │ 62/1/44 │ - │ - │ 12000│ 167│ 50│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│128 │Olt │Caracal │SCARLAT C. PETRE │ 73/13 │ - │ - │ 10000│ 1180│ 3540│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│129 │Olt │Caracal │NICHITA FLOREA │ 73/12 │ 22 │ - │ 10000│ 1309│ 3927│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│130 │Olt │Caracal │NICHITA STEFAN │ 73/11 │ - │ - │ 20000│ 2381│ 7143│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│131 │Olt │Caracal │ANGHEL PETRE │ 73/10 │ - │ - │ 10000│ 1156│ 3468│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│132 │Olt │Caracal │ANDREI C. MARIN │ 73/9 │ - │ - │ 22300│ 1797│ 5391│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│133 │Olt │Caracal │PATROAICA VICTORIA │ 74/64 │ - │ - │ 5100│ 3│ 9│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│134 │Olt │Caracal │RONEA CONSTATIN │ 74/12 │ - │ - │ 55500│ 17610│ 52830│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│135 │Olt │Caracal │BOSCOR ONITA │ 74/10/1 │ - │ - │ 10000│ 5243│ 15729│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│136 │Olt │Caracal │ANDRONACHE TRAIAN │ 74/106 │ - │ - │ 17500│ 2627│ 7881│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│137 │Olt │Caracal │RAFAILA NICOLAE │ 27/1 │ 2237 │ 51432 │ 6110│ 119│ 357│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│138 │Olt │Caracal │DIOREL ION │ 27/2 │ - │ - │ 10000│ 574│ 1722│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│139 │Olt │Caracal │GLISCA ZOE │ 27/2/1 │ - │ - │ 8600│ 365│ 1095│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│140 │Olt │Caracal │STROESCU T. IOAN │ 27/2/2 │ - │ - │ 9700│ 112│ 336│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│141 │Olt │Caracal │VOICU MARIN │ 27/3 │ - │ - │ 19100│ 8│ 24│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│142 │Olt │Caracal │DUMITRESCU ION │ 36/1/47 │ - │ - │ 2600│ 75│ 23│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│143 │Olt │Caracal │BOSCOR ELENA │ 36/1/48 │ - │ - │ 2400│ 187│ 56│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│144 │Olt │Caracal │BOSCOR CONSTANTA │ 36/1/49 │ - │ - │ 2458│ 309│ 93│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│145 │Olt │Caracal │CRANGUREANU FLORICA │ 36/1/51 │ - │ - │ 2710│ 468│ 140│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│146 │Olt │Caracal │GLISCA I. MARIN │ 36/1/51 │ - │ - │ 2600│ 563│ 169│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│147 │Olt │Caracal │LADUT NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLADUT CONSTANTIN │ 36/1/52 │ - │ - │ 2600│ 658│ 197│
│ │ │ │VLADUT DUMITRU │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│148 │Olt │Caracal │GRAMNEA MARIN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRAMNEA MIHAIL │ 36/1/54 │ - │ - │ 2600│ 661│ 198│
│ │ │ │GRAMNEA FLOREA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│149 │Olt │Caracal │BRULEA VASILICA │ 36/1/54 │ - │ - │ 2500│ 624│ 187│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│150 │Olt │Caracal │SMARANDESCU MARIN │ 36/1/55 │ - │ - │ 2500│ 613│ 184│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│151 │Olt │Caracal │INCROSNATU ELENA │ 36/1/56 │ - │ - │ 2500│ 603│ 181│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│152 │Olt │Caracal │MITRACHE GHEORGHITA │ 36/1/58 │ - │ - │ 3000│ 752│ 226│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│153 │Olt │Caracal │INCROSNATU TUDOR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INCROSNATU MARIN │ 36/1/59 │ - │ - │ 2600│ 586│ 176│
│ │ │ │INCROSNATU IUSTIN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│154 │Olt │Caracal │GROZAVESCU MARCELA │ 36/1/59 │ - │ - │ 2700│ 598│ 179│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│155 │Olt │Caracal │GLISCA M. GHEORGHE │ 36/1/61 │ - │ - │ 2700│ 586│ 176│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│156 │Olt │Caracal │STUPARU GHEORGHE │ 36/1/62 │ - │ - │ 2700│ 574│ 172│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│157 │Olt │Caracal │RADOI CONSTANTIN │ 36/1/62 │ - │ - │ 2400│ 504│ 151│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│158 │Olt │Caracal │RADOI VASILE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADOI CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADOI ANA │ 36/1/64 │ - │ - │ 2600│ 547│ 164│
│ │ │ │RADOI ELENA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│159 │Olt │Caracal │NEAGU MARIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU GHEORGHITA │ 36/1/65 │ - │ - │ 2900│ 612│ 184│
│ │ │ │GIRNITA IOANA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│160 │Olt │Caracal │GRAMNEA STELA │ 36/1/65 │ - │ - │ 2500│ 529│ 159│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│161 │ │ │CAROI MIHAI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOMIR FLOAREA │ 36/1/66 │ - │ - │ 2400│ 509│ 153│
│ │ │ │TITIRIGA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│162 │Olt │Caracal │FUSU IOANA │ 36/1/68 │ - │ - │ 2900│ 618│ 185│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│163 │Olt │Caracal │CRACIUN ANA │ 36/1/68 │ - │ - │ 2700│ 577│ 173│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│164 │Olt │Caracal │BADEA DUMITRU │ 36/1/70 │ - │ - │ 4820│ 955│ 287│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│165 │Olt │Caracal │BADEA TRAIAN │ 36/1/70 │ - │ - │ 2600│ 305│ 92│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│166 │Olt │Caracal │BADEA ILIE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA TRAIAN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA GEORGIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA DUMITRU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │JIANU MARIA │ 36/1/71 │ - │ - │ 2500│ 291│ 87│
│ │ │ │BADEA MARIN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MITRACHE ANA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│167 │Olt │Caracal │PRUNA OLIMPIA │ 36/1/72 │ - │ - │ 2600│ 206│ 62│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│168 │Olt │Caracal │DELCEA ILIE │ 36/1/73 │ - │ - │ 2600│ 107│ 32│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│169 │Olt │Caracal │GLISCA NICOLAE │ 36/1/74 │ - │ - │ 2600│ 10│ 3│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│170 │Olt │Caracal │VIRJOGHE MARIA │ 56/1/1 │ - │ - │ 4300│ 461│ 138│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│171 │Olt │Caracal │CONSILIUL LOCAL CARACAL │ 56/1/2 │ - │ - │ 2700│ 287│ 86│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│172 │Olt │Caracal │MANDA MARIA │ 56/1/64 │ - │ - │ 2500│ 291│ 87│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│173 │Olt │Caracal │OLTEANU ANGELA │ 56/1/4 │ - │ - │ 2500│ 376│ 113│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│174 │Olt │Caracal │SMARANDACHE GHEORGHE │ 56/1/5 │ - │ - │ 3100│ 336│ 101│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│175 │Olt │Caracal │MAGNEA MIHAELA │ 56/1/6 │ - │ - │ 2500│ 267│ 80│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│176 │Olt │Caracal │SERBAN ELENA │ 56/1/7 │ - │ - │ 2800│ 297│ 89│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│177 │Olt │Caracal │GRAMNEA ELENA │ 56/1/8 │ - │ - │ 2000│ 214│ 64│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│178 │Olt │Caracal │GRAMNEA ELENA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAITA FLORICA │ 56/1/9 │ - │ - │ 4200│ 431│ 129│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│179 │Olt │Caracal │BLEJA GHEORGHITA │ 56/1/10 │ - │ - │ 3000│ 326│ 98│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│180 │Olt │Caracal │MINCA VASILE │ 56/1/11 │ - │ - │ 2900│ 300│ 90│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│181 │Olt │Caracal │MINCA I. MARIN │ 56/1/11 │ - │ - │ 2900│ 343│ 103│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│182 │Olt │Caracal │SANDU ELENA │ 56/1/12 │ - │ - │ 2800│ 309│ 93│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│183 │Olt │Caracal │BUZATU ST. NICOLAE │ 56/1/13 │ - │ - │ 2500│ 275│ 83│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│184 │Olt │Caracal │IGNAT DANIELA CERASELA │ 56/1/14 │ 2565 │ 51423 │ 2700│ 297│ 89│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│185 │Olt │Caracal │GAVRILA SILVIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GAVRILA MARIUS │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGHEL ELENA │ 56/1/15 │ - │ - │ 2800│ 309│ 93│
│ │ │ │BATAGUI EUGENIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUICA MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│186 │Olt │Caracal │MARGHIDAN ELENA │ 56/1/16 │ - │ - │ 2600│ 286│ 86│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│187 │Olt │Caracal │GROZAVESCU TUDOR │ 56/1/17 │ - │ - │ 2600│ 285│ 86│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│188 │Olt │Caracal │STANCU MARGARETA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERBAN CONSTANTA │ 56/1/18 │ - │ - │ 2300│ 251│ 75│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│189 │Olt │Caracal │BUZATU VETA │ 56/1/19 │ - │ - │ 2400│ 261│ 78│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│190 │Olt │Caracal │MITRU ELENA │ 56/1/20 │ - │ - │ 2600│ 282│ 85│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│191 │Olt │Caracal │CONSILIUL LOCAL CARACAL │ 56/1/21 │ - │ - │ 2700│ 287│ 86│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│192 │Olt │Caracal │BLEJA MARIN │ 56/1/23 │ - │ - │ 2900│ 307│ 92│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│193 │Olt │Caracal │BLEJA ALEXANDRU │ 56/1/22 │ - │ - │ 2845│ 305│ 92│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│194 │Olt │Caracal │BLEJA ANA │ 56/1/21/1│ - │ - │ 2500│ 275│ 83│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│195 │Olt │Caracal │SANDU IONEL │ 56/1/24 │ - │ - │ 2600│ 293│ 88│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│196 │Olt │Caracal │STOIAN ZOIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GLISCA CONSTANTA │ 56/1/25 │ - │ - │ 2800│ 322│ 97│
│ │ │ │DINU EUGENIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│197 │Olt │Caracal │MINCA VASILE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MINCA MARIN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MINCA PETRE │ 56/1/27 │ - │ - │ 2700│ 314│ 94│
│ │ │ │MINCA FLORICA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│198 │Olt │Caracal │NEAGU T. GHEORGHE │ 56/1/27 │ - │ - │ 2700│ 315│ 95│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│199 │Olt │Caracal │BOBONETE MARIA │ 56/1/29 │ - │ - │ 2700│ 317│ 95│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│200 │Olt │Caracal │MINCA ADRIAN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BLEJA ECATERINA │ 56/1/30 │ - │ - │ 2600│ 306│ 92│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│201 │Olt │Caracal │GLISCA VIORICA │ 56/1/30 │ - │ - │ 2600│ 319│ 96│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│202 │Olt │Caracal │NICA CONSTANTIN │ 56/1/31 │ - │ - │ 2600│ 308│ 92│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│203 │Olt │Caracal │SERBAN GHEORGHITA │ 56/1/33 │ - │ - │ 2600│ 309│ 93│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│204 │Olt │Caracal │CEUSENIE DUMITRU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CEUSENIE JIANU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SANDU ELENA │ 56/1/33 │ - │ - │ 2500│ 295│ 89│
│ │ │ │VASILE MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│205 │Olt │Caracal │BUZATU MARIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PITIGOI MARIN │ 56/1/34 │ - │ - │ 2700│ 317│ 95│
│ │ │ │PITIGOI NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│206 │Olt │Caracal │MITRICA DUMITRU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MITRICA ION │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINU ELENA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MITRICA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MITRICA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAVAR LELIA │ 56/1/35 │ - │ - │ 2700│ 322│ 97│
│ │ │ │MITRICA MARIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINCA ION │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MITRICA EUGEN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINCA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│207 │Olt │Caracal │ION MARIA │ 56/1/36 │ - │ - │ 2500│ 300│ 90│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│208 │Olt │Caracal │BUZATU MARIA │ 56/1/37 │ - │ - │ 2500│ 302│ 91│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│209 │Olt │Caracal │MINCA M. GHEORGHE │ 56/1/38 │ - │ - │ 2700│ 330│ 99│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│210 │Olt │Caracal │BANCIU STEFAN │ 56/1/39 │ - │ - │ 2500│ 308│ 92│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│211 │Olt │Caracal │PETCU LEANA │ 56/1/40 │ - │ - │ 2800│ 347│ 104│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│212 │Olt │Caracal │BANCIU STEFAN │ 56/1/41 │ - │ - │ 2500│ 310│ 93│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│213 │Olt │Caracal │BURICATA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURICATA TOMA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURICATA ROMAN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULESCU NICULINA │ 56/1/42 │ - │ - │ 2500│ 309│ 93│
│ │ │ │GHIZDAVESCU FLOREA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BARAITARU GRIGORITA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│214 │Olt │Caracal │STANCU NICOLAE │ 56/1/43 │ - │ - │ 2600│ 321│ 96│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│215 │Olt │Caracal │STANCU FLOREA │ 56/1/44 │ - │ - │ 2700│ 344│ 103│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│216 │Olt │Caracal │LUNGU MARIN │ 56/1/45 │ - │ - │ 3000│ 382│ 115│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│217 │Olt │Caracal │NEGRILA VASILE │ 56/1/46 │ - │ - │ 2600│ 318│ 95│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│218 │Olt │Caracal │PATRU NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PATRU ION │ 56/1/48 │ - │ - │ 5300│ 622│ 187│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│219 │Olt │Caracal │NEDEIANU ION │56/1/48/1 │ - │ - │ 2700│ 322│ 97│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│220 │Olt │Caracal │ION VASILE │ 56/1/51 │ - │ - │ 2700│ 326│ 98│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│221 │Olt │Caracal │ISTRATE MARIA │ 56/1/52 │ - │ - │ 2700│ 324│ 97│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│222 │Olt │Caracal │MITRICA NICOLAE │ 56/1/53 │ - │ - │ 2500│ 299│ 90│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│223 │Olt │Caracal │BADEA R. GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA MIHAI │ 56/1/54 │ - │ - │ 1700│ 299│ 90│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│224 │Olt │Caracal │DOBROMIR ION │ 56/1/55 │ - │ - │ 2500│ 301│ 90│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│225 │Olt │Caracal │STOIAN C. PETRE │ 56/1/56 │ - │ - │ 2500│ 299│ 90│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│226 │Olt │Caracal │LUNGU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN ECATERINA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU VICTOR │ 56/1/57 │ - │ - │ 2600│ 230│ 69│
│ │ │ │LUNGU ECATERINA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU MARIN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│227 │Olt │Caracal │ILIE ANA │ 56/1/58 │ - │ - │ 2500│ 292│ 88│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│228 │Olt │Caracal │BRANCOVEANU PAUL │ 56/1/59 │ - │ - │ 2500│ 289│ 87│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│229 │Olt │Caracal │LUNGU OPRICA │ 56/1/60 │ - │ - │ 3000│ 343│ 103│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│230 │Olt │Caracal │PATRU ELENA │ 56/1/41 │ - │ - │ 2900│ 289│ 867│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│231 │Olt │Caracal │BUTUSINA STEFAN │ 56/1/62 │ - │ - │ 2500│ 149│ 447│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│232 │Olt │Caracal │MARINESCU DUMITRA │ 56/1/63 │ - │ - │ 2300│ 50│ 150│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│233 │Olt │Caracal │OPREA TEODORA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INCROSNATU VASILICA │ 36/3/23 │ - │ - │ 3495│ 197│ 59│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│234 │Olt │Caracal │STUPARU TOMA │ 36/3/24 │ - │ - │ 3900│ 484│ 145│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│235 │Olt │Caracal │PIRVAN FLOREA │ 36/3/25 │ - │ - │ 3700│ 751│ 225│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│236 │Olt │Caracal │PASCU NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU DOMNICA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRISOR NICULINA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VULPE ELENA │ 36/3/26 │ - │ - │ 3000│ 564│ 169│
│ │ │ │PASCU TUDOR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI IOANA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│237 │Olt │Caracal │CATANA FANICA │ 36/3/27 │ - │ - │ 3400│ 666│ 200│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│238 │Olt │Caracal │CATANA TUDOR │ 36/3/28 │ - │ - │ 3600│ 715│ 215│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│239 │Olt │Caracal │RISTEA ELENA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION NICOLAE │ 36/3/29 │ - │ - │ 2600│ 514│ 154│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│240 │Olt │Caracal │BUSICA VALENTIN │ 36/3/30 │ - │ - │ 3100│ 617│ 185│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│241 │Olt │Caracal │BITA STEFAN │ 36/3/31 │ - │ - │ 7144│ 1518│ 455│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│242 │Olt │Caracal │BORTOI GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORTOI CONSTANTIN │ 36/3/32 │ - │ - │ 3400│ 710│ 213│
│ │ │ │BRAD EUGENIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│243 │Olt │Caracal │ISTRATE MARIA │ 36/3/33 │ - │ - │ 3300│ 696│ 209│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│244 │Olt │Caracal │BRINCOVEANU MARIN │ 36/3/34 │ - │ - │ 3100│ 671│ 201│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│245 │Olt │Caracal │TREPSARU IRINA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRULEA TOMA │ 36/3/35 │ - │ - │ 3400│ 460│ 138│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│246 │Olt │Caracal │SMARANDACHE STEFAN │ 36/3/36 │ - │ - │ 3600│ 225│ 68│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│247 │Olt │Caracal │PASCU MARIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU GHEORGHE │ 36/3/37 │ - │ - │ 3500│ 10│ 3│
│ │ │ │PASCU ION │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│248 │Olt │Caracal │TUDORACHE ION │ 36/2/20 │ - │ - │ 2800│ 4│ 1│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│249 │Olt │Caracal │LIXANDRU ELENA │ 36/2/21 │ - │ - │ 2800│ 393│ 118│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│250 │Olt │Caracal │LUNGU GHEORGHE │ 36/2/22 │ 590 │ - │ 3200│ 1292│ 388│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│251 │Olt │Caracal │BUDACA IOANA │ 36/2/23 │ - │ - │ 2700│ 1811│ 543│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│252 │Olt │Caracal │BRINCOVEANU FLORINA │ 36/2/24 │ - │ - │ 2600│ 1483│ 445│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│253 │Olt │Caracal │RONCEA GHEORGHE │ 36/2/25 │ - │ - │ 2700│ 782│ 235│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│254 │Olt │Caracal │CAROI GHEORGHITA │ │ 1275 │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOMIR FLOAREA │ 36/2/26 │ 1276 │ - │ 2400│ 95│ 29│
│ │ │ │TITIRIGA NICOLAE │ │ - │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│255 │Olt │Caracal │CONSILIUL LOCAL FĂRCAŞELE │ 122/0 │ - │ - │ 10534│ 6│ 2│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│256 │Olt │Caracal │MISSIRLIU ALEXANDRU │ 122/1 │ - │ - │ 19800│ 3│ 1│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│257 │Olt │Caracal │CONSILIUL LOCAL CARACAL │ 104/1/1 │ - │ - │ 201│ 200│ 600│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│258 │Olt │Caracal │MONTE VERDE GROUP │ 104/1 │ 2100 │ 51492 │ 1400│ 154│ 462│
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ TOTAL: │ │ │ │ │258.702│ 246.848│
└────┴──────────┴──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴─────────┘                                    --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice