Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 700 din 28 iunie 2007  privind aprobarea Actului aditional pe anul 2007 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 700 din 28 iunie 2007 privind aprobarea Actului aditional pe anul 2007 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2004-2007, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.387/2004

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 7 august 2007
HOTĂ?RÂRE nr. 700 din 28 iunie 2007
privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2007 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2004-2007, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.387/2004
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 7 august 2007


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Se aprobã Actul adiţional pe anul 2007 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2004-2007, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.387/2004 , cu modificãrile ulterioare, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemneazã:
----------------
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 28 iunie 2007.
Nr. 700.


ANEXÃ
ACTUL ADIŢIONAL
pe anul 2007 la Contractul de activitate a
Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A.
pentru perioada 2004-2007

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãrţile contractante
Prezentul act adiţional pe anul 2007 la contractul de activitate se încheie între Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*), în numele statului, şi Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., administratorul infrastructurii feroviare publice din România, denumitã în continuare C.F.R. - S.A., potrivit prevederilor <>art. 37 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 89/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 19 din Hotãrârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.387/2004 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. şi a Contractului de activitate a Societãţii Naţionale de Transport Feroviar de Cãlãtori "C.F.R. Cãlãtori" - S.A. pentru perioada 2004-2007, cu modificãrile ulterioare.
_____________
*) Conform <>art. 15 lit. d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Transporturilor", în cazul prevederilor care reglementeazã activitatea în domeniul transporturilor, sau cu denumirea "Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementeazã activitatea în domeniul turismului.

ART. 2
Obiectul şi durata contractului de activitate
(1) Prezentul act adiţional conţine prevederile specifice pe anul 2007 ale contractului de activitate a Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A.
(2) Prezentul act adiţional la contractul de activitate se încheie pentru anul 2007.

CAP. II
Obligaţiile specifice ale pãrţilor pe anul 2007

ART. 3
Obligaţii specifice ale C.F.R. - S.A. pe anul 2007
În scopul creşterii eficienţei funcţionãrii, C.F.R. - S.A. se obligã sã realizeze în anul 2007 mãsurile postaderare pe anul 2007 aferente domeniului sãu de activitate, prevãzute în tabelul nr. 1.


Tabelul nr. 1
Mãsuri postaderare pe anul 2007
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Prioritate/mãsurã │Termen (lunã/an)│
├───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│Capacitatea de a face faţã presiunii concurenţiale şi for- │
│ţelor pieţei din UE │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│Monitorizarea C.F.R. - S.A. pentru încadrarea în BVC-ul │ decembrie 2007 │
│aprobat pe anul 2007 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│Cap. 9. - Politica în domeniul transporturilor feroviare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Implementarea noului concept de calcul al TUI, în deplinã concordanţã cu │
│prevederile Directivei 2001/14/CE │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│Testarea noului model de calcul pe întreaga reţea controla-│ decembrie 2007 │
│tã de sistemul IRIS │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ART. 4
Obligaţii specifice ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pe anul 2007
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sprijinã realizarea de cãtre C.F.R. - S.A. în anul 2007 a mãsurilor postaderare pe anul 2007 aferente domeniului sãu de activitate, prevãzute în tabelul nr. 1.

CAP. III
Condiţiile specifice de funcţionare a infrastructurii feroviare pe anul 2007

ART. 5
Parametrii de performanţã ai infrastructurii feroviare publice pe anul 2007
(1) Indicatorii de calitate şi performanţã privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2007 sunt prevãzuţi în anexa nr. 1.
(2) Principalele lucrãri de reparaţii ale infrastructurii feroviare pe anul 2007 necesare pentru menţinerea stãrii tehnice la parametrii tehnici proiectaţi şi în concordanţã cu normativele privind uzura şi intensitatea traficului sunt prevãzute în anexa nr. 2.
(3) C.F.R. - S.A. se obligã ca, prin programul de reparaţii, întreţinere şi modernizãri pe anul 2007, sã diminueze numãrul de zone şi numãrul de kilometri cu restricţii de vitezã şi puncte periculoase de pe infrastructura feroviarã publicã şi sã contribuie la creşterea vitezei tehnice cu 15% faţã de anul 2004, precum şi la creşterea vitezei comerciale.
ART. 6
Fonduri alocate pentru funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2007
(1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a alocat prin bugetul sãu în anul 2007 sumele de la bugetul de stat şi din credite externe rambursabile şi nerambursabile necesare pentru asigurarea reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradãrii tehnice a acesteia la nivelul de 175.295 mii lei RON, prevãzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2.
(2) C.F.R. - S.A. îşi va asigura pentru anul 2007, conform prevederilor <>art. 22 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 581/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, venituri proprii de 35.000 mii lei, care sã acopere costul lucrãrilor de reparaţii la infrastructura feroviarã, prevãzute la pct. 2.2B din anexa nr. 2.

CAP. IV
Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2007

ART. 7
Corelarea programelor prioritare pe anul 2007
Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2007 se stabilesc conform prevederilor <>Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, republicatã, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 817/2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii şi în vederea modernizãrii şi reînnoirii infrastructurii.
ART. 8
Lista programelor prioritare pe anul 2007
(1) Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2007 sunt prevãzute în tabelul nr. 2.


Tabelul nr. 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea programului prioritar
crt.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Program de reabilitare a coridorului IV
2. Program de reabilitare a coridorului IX
3. Program de realizare a instalaţiilor de centralizare electronicã
4. Program de reabilitare a principalelor staţii de cale feratã
5. Program de reconstrucţie a liniei de cale feratã Râmnicu-Vâlcea - Vâlcele
6. Program de reabilitare a liniei Craiova-Calafat
7. Program de realizare a infrastructurii de acces a noului pod peste Dunãre
de la Calafat-Vidin
8. Program de supraînãlţare şi consolidare terasamente în zona SHN Porţile
de Fier I
9. Program pentru electrificarea cãii ferate
10. Program pentru telecomunicaţii şi informaticã
11. Program de realizare a interoperabilitãţii feroviare
12. Program de realizare a cãii ferate de mare vitezã
13. Program de îmbunãtãţirea siguranţei feroviare
14. Program de reabilitarea podurilor şi tunelurilor de cale
feratã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(2) La programele prevãzute la alin. (1) se adaugã Programul de modernizare pe anul 2007 a sistemului financiar-contabil al C.F.R. - S.A., inclusiv pentru managementul proiectelor companiei.
(3) Principalele lucrãri de reabilitare şi modernizare a infrastructurii feroviare pe anul 2007 sunt prevãzute în anexa nr. 3.

CAP. V
Limitele maxime ale tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare pentru traficul feroviar intern pe anul 2007

ART. 9
Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pe anul 2007
(1) Limitele maxime ale tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare pentru transportul feroviar de marfã şi transportul feroviar de cãlãtori pe anul 2007 sunt prevãzute în tabelul nr. 3


Tabelul nr. 3
──────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea tarifului Valoarea tarifului
crt. fãrã TVA
──────────────────────────────────────────────────────────────
1. Tariful de utilizare a infrastructurii
feroviare pentru transportul feroviar
de marfã 14 lei/tren-km
2. Tariful de utilizare a infrastructurii
feroviare pentru transportul feroviar
de cãlãtori 9 lei/tren-km
──────────────────────────────────────────────────────────────(2) Tarifele prevãzute la alin. (1) se pot modifica în cursul anului 2007 numai dupã aprobarea prin hotãrâre a Guvernului a bugetelor rectificative ale C.F.R. - S.A., Societãţii Naţionale de Transport Feroviar de Cãlãtori "C.F.R. Cãlãtori" - S.A. şi Societãţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfã "C.F.R. Marfã" - S.A.
ART. 10
Îmbunãtãţirea metodologiei de tarifare a utilizãrii infrastructurii feroviare
(1) Metodologia de tarifare a utilizãrii infrastructurii feroviare este prevãzutã în anexa nr. 6.
(2) Metodologia prevãzutã la alin. (1) se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2008.
(3) Pentru anul 2007 se va aplica tariful de utilizare a infrastructurii feroviare prevãzut la art. 9 alin. (1), iar lunar Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. va prezenta în paralel operatorilor de transport feroviar implicaţi documentele rezultate pe baza calculului metodologiei prevãzute în anexa nr. 6.

CAP. VI
Alte dispoziţii

ART. 11
Tarife pentru activitãţi conexe
(1) Lista completã a denumirii tarifelor pe anul 2007 ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar, pentru activitãţile conexe activitãţii de transport feroviar, este prevãzutã în anexa nr. 4.
(2) Nivelul tarifelor prevãzute la alin. (1) se aprobã conform prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 581/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

ART. 12
Tarif pentru circulaţia trenurilor pe secţiile neinteroperabile închiriate
(1) Tariful de conducere operativã a circulaţiei trenurilor pe secţiile neinteroperabile închiriate pe anul 2007, prevãzut în <>Hotãrârea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea condiţiilor de închiriere de cãtre Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor pãrţi din infrastructura feroviarã neinteroperabilã, precum şi de gestionare a acestora, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, are urmãtoarele valori, fãrã TVA:
- pentru trenurile de cãlãtori: 0,95 lei/tren-staţie;
- pentru trenurile de marfã: 3,75 lei/tren-staţie.
(2) Tariful prevãzut la alin. (1) se aplicã pentru punctele de secţionare prevãzute cu impiegaţi de mişcare şi/sau revizori de ace (acari).
ART. 13
Pachetul minim social
Lista completã a trenurilor de cãlãtori pe anul 2007 care reprezintã pachetul minim social care face obiectul contractelor de servicii publice este prevãzutã în anexa nr. 5.
ART. 14
Emiterea normelor de apãrare împotriva incendiilor specifice sectorului feroviar, reglementare care trebuie sã fie corelatã cu toate tipurile de activitãţi prestate şi cu dotarea actualã cu mijloace de tracţiune şi transport, este obligatorie pentru toţi operatorii care exploateazã, pe bazã de contract de acces, infrastructura feroviarã publicã, pe segmentele de transport cãlãtori şi marfã.
ART. 15
Alte prevederi
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul act adiţional.


ANEXA 1
la actul adiţional


INDICATORII DE CALITATE ŞI PERFORMANŢÃ
privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicator U.M. Prevederi
2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.0. Infrastructura feroviarã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reţea (lunginea reţelei) linii-km 10.844
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lungimea desfãşuratã a liniilor linii-km 20.280
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Staţii şi halte de mişcare numãr 1.020
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.0. Personal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total personal 29.600
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.0. Tren-km
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.1. Cãlãtori mil. tren-km 68,22
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.2. Marfã mil. tren-km 24,65
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total mil. tren-km 92,87
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.0. Material rulant necesar - ecartament normal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.1. Locomotive, rame şi automotoare bucatã 68
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.2. Vagoane cãlãtori bucatã 96
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.3. Vagoane marfã bucatã 3.227
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.4. Vagoane pentru uzul administraţiei bucatã 356
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.5. Macarale bucatã 26
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.6. Pluguri pentru zãpadã bucatã 46
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.7. Maşini grele de cale bucatã 416
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.0. Indicatori privind performanţele activitãţii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.1. Viteza tehnicã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- marfã km/h 43,73
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- cãlãtori km/h 53,51
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.2. Regularitatea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- marfã minute întârziere 1,6*)
───────────────────
100 tren-km
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- cãlãtori minute întârziere 1,9*)
───────────────────
100 tren-km
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.3. Productivitatea tren-km/nr. mediu 3.958,50
personal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
_________
*) Modificarea acestui parametru este o consecinţã a perturbãrilor datorate
calamitãţilor naturale şi a lucrãrilor ce se executã pentru reabilitarea
Coridorului IV paneuropean, pe tronsoanele Bucureşti Nord-Braşov, Bucureşti
Bãneasa-Constanţa şi Craiova-Calafat.
ANEXA 2
la actul adiţional


2.1. Alocaţiile pentru lucrãrile de reparaţii la infrastructura feroviarã
publicã în anul 2007
(mii lei, cu TVA)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Din care:
TOTAL ──────────────────────────────
Buget stat/credit Componenta
extern localã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii 75.000 75.000 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Program TSSP 100.295 84.900 15.395
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL ALOCAT 175.295 159.900 15.395
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTÃ:
Program TSSP - program sectorial de sprijinire a transporturilor

2.1.1. Principalele lucrãri de reparaţii la infrastructura feroviarã
publicã finanţate din subvenţia pentru susţinerea infrastructurii de
transport feroviar în anul 2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Lucrarea U.M. Fizic Valoric
crt. (mii LEI, cu TVA)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4
1. Linii km 30 28.000
2. Poduri buc. 11 12.000
3. Terasamente zone 6 3.000
4. Tuneluri buc. 10 17.000
5. Instalaţii SCB+IFTE buc. 16 11.000
6. Linii/instalaţii/clãdiri din staţiile buc. 2 800
CF pentru CE
7. Manipulãri materiale în baze - - 970
8. Expertizã/proiectare/asistenţã tehnicã - - 2.230
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL - - 75.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.2. Principalele lucrãri de reparaţii/întreţinere la infrastructura
feroviarã publicã finanţate prin programul TSSP (creditul extern + componenta
localã) pentru sectorul feroviar în anul 2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Valoric (mii LEI, cu TVA)
crt. Lucrarea U.M. Fizic ─────────────────────────────
Total Creditul Componenta
extern localã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Linii km 60 84.000 71.030 12.970
2. Poduri buc. 60 5.150 4.360 790
3. Terasamente zone 37 3.500 2.960 540
4. Instalaţii SCB+IFTE buc. 26 2.300 1.950 350
5. Linii/instalaţii/clãdiri din buc. 4 1.800 1.600 200
staţiile CF pentru CE
6. Expertizã/proiectare/asistenţã - - 3.545 3.000 545
tehnicã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL - - 100.295 84.900 15.395
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.2. Principalele lucrãri de reparaţii necesare la infrastructura
feroviarã pentru anul 2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Indicatorul Cantitatea Valoric
crt. (mii LEI, cu TVA)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL INFRASTRUCTURA FEROVIARÃ 678.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Reparaţii la infrastructura feroviarã
publicã -
Total, din care: - 643.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Linii 300 km 355.000
2. Poduri 96 bucãţi 84.100
3. Terasamente 88 zone 66.000
4. Tuneluri 34 bucãţi 88.000
5. Instalaţii SCB+IFTE 52 bucãţi 36.000
6. Linii/instalaţii/clãdiri din staţiile CF
pentru CE 2 bucãţi 800
7. Manipulãri materiale în baze - 2.700
8. Expertizã/proiectare/asistenţã tehnicã - 10.500
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. Reparaţii la infrastructura feroviarã privatã -
Total, din care: - 35.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Alte linii din staţii şi triaje 1,4 km 400
2. Clãdiri 29 bucãţi 20.399
3. Maşini grele 25 bucãţi 4.250
4. Utilaje 11 bucãţi 290
5. Material rulant 20 bucãţi 8.600
6. Expertizã/proiectare/asistenţã tehnicã - 1.061
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 3
la actul adiţional
PRINCIPALELE LUCRÃRI
de reabilitare şi modernizare a infrastructurii feroviare pe anul 2007


3.1. Fişa sinteticã privind bugetul CNCF C.F.R. - S.A. pe anul 2007 în
conformitate cu bugetul aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2007
nr. 486/2006

Bugetul de stat - Titlul VII - Alte transferuri
mii lei
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Nr. │ Capitol/Obiectiv │PROGRAM│
│crt.│ │ 2007 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ I │Transferuri interne �,237│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A │Programe cu finanţare rambursabilã (componenta localã) �,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Proiect reabilitare c.f. Frontiera ungarã-Curtici-Simeria │ 6,450│
│ │(împrumut BEI) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Reabilitare linie cale feratã Bucureşti-Constanţa (JBIC ROM- │ 99,907│
│ │P3/2001) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Proiect eliminarea efectelor inundaţiilor (Împrumut BDCE) │ 11,861│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │Informatizare gãri ALCATEL (Împrumut HG/1045/2004) │ 9,317│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │Informatizare gãri SIEMENS (Împrumut HG/835/2003) │ 13,949│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │Program sectorial de sprijinire a transporturilor (TSSP) │ 15,395│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 7 │Proiect restructurare transporturi etapa a III-a (Împr. BIRD │ 18,121│
│ │nr. 4757) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B │Programe ISPA - cheltuieli neeligibile │ 51,237│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ a │Proiecte │ 30,060│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - "Reabilitarea secţiunii Bãneasa - │ 14,000│
│ │Feteşti, de pe linia CF Bucureşti - Constanţa" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - "Reabilitarea secţiunii Bucureşti - │ 15,000│
│ │Braşov, secţiunea Câmpina - Predeal" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - Infrastructurã feroviarã de acces │ 530│
│ │la podul peste Dunãre de la Calafat - Vidin │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - Construcţia infrastr. feroviare │ 530│
│ │afectate de inundaţiile din luna iulie 2005 din jud. Vrancea, │ │
│ │Bacãu şi Giurgiu │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ b │Alte cheltuieli: asistenţã tehnicã │ 21,177│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │ISPA 2001/RO/16/P/PA/008 - "Asistenţã tehnicã pentru reabil. │ 177│
│ │liniei CF de la graniţa ungarã pânã la Simeria" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - "Asistenţã tehnicã pentru pregãtirea│ 21,000│
│ │proiectelor din domeniul feroviar pentru finanţare din Fondul │ │
│ │de Coeziune" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 34,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ c1 │Componenta localã a împrumutului Efibanca - SECOL pentru termi-│ 2,000│
│ │narea lucrãrilor la obiectivele de investiţii "Linie nouã CF │ │
│ │Vâlcele - Râmnicu Vâlcea" şi "Reabilitarea, consolidarea şi │ │
│ │supraînãlţarea zidurilor de sprijin în zona SHEN Porţile de │ │
│ │Fier 1" - total, din care: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Linie nouã CF Vâlcele Râmnicu-Vâlcea │ 1,800│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Consolidare terasamente în zona S.H.N. Porţile de Fier 1 │ 200│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ c2 │Obiective de investiţii în continuare │ 27,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Modernizarea staţiei CF Focşani la standarde europene │ 5,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Electrificarea liniei de cale feratã Doaga-Tecuci-Barboşi, │ 3,941│
│ │inclusiv Dispecerat pentru coordonarea activitãţii de exploata-│ │
│ │re în Complexul C.F. Galaţi │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Reconstrucţie pod Gura Lotrului km. 325 + 704, linia CF │ 12,158│
│ │Piatra Olt-Podul Olt │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │Tunel la zi km. 353 + 006/024, linia CF Piatra Olt-Podu Olt │ 2,519│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │Modernizarea sistemului de telecomunicaţii al SNCFR │ 3,382│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ c3 │Alte cheltuieli de investiţii │ 5,000│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Nr. │ Capitol/Obiectiv │PROGRAM│
│crt.│ │ 2007 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Elaborare SF, documentaţii în vederea exproprietarilor şi alte │ 5,000│
│ │studii aferente obiectivelor de investiţii │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ II │INTRÃRI CREDITE EXTERNE din alte transferuri interne �,191│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A │Programe cu finanţare rambursabilã �,511│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Proiect reabilitare c.f. Frontiera ungarã-Curtici-Simeria │ 70,610│
│ │(Împr. BEI) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Reabilitare linie cale feratã Bucureşti-Constanţa (JBIC ROM- �,881│
│ │P3/2001) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Program sectorial de sprijinire a transporturilor (TSSP) │ 84,900│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │Proiect restructurare transporturi etapa a III-a (Împ. BIRD │ 60,120│
│ │nr. 4757) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 80,680│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ c1 │Împrumut Efibanca - SECOL pentru terminarea lucrãrilor la │ 80,680│
│ │obiectivele de investiţii"Linie nouã CF Vâlcele-Râmnicu Vâlcea"│ │
│ │şi "Reabilitarea, consolidarea şi supraînãlţarea zidurilor de │ │
│ │sprijin în zona SHEN Porţile de Fier 1" - total, din care: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Linie nouã CF Vâlcele-Râmnicu Vâlcea │ 72,612│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Consolidare terasamente în zona SHN Porţile de Fier 1 │ 8,068│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│III │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE �,596│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A │Programe PHARE şi alte programe │ 30,023│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ a │Alte cheltuieli: asistenţã tehnicã (cheltuieli neeligibile) │ 30,023│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │PHARE 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 - "Consolidarea proce- │ 4,942│
│ │sului de restructurare a cãilor ferate române, partea aferentã │ │
│ │CFR SA " 9.2 - Asistenţã tehnicã pt mersul trenurilor pentru │ │
│ │cãlãtori" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │PHARE 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 - "Consolidarea proce- │ 1,412│
│ │sului de restructurare a cãilor ferate române, partea aferentã │ │
│ │CFR SA " 9.3 - Asistenţã tehnicã pt taxa pt accesul la │ │
│ │infrastructurã" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │PHARE CES 2005 - "Asistenţã tehnicã pt pregãtirea unui studiu │ 15,250│
│ │de fezabilitate şi a documentaţiei de licitaţie pt reabilitarea│ │
│ │de gãri" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │PHARE CES 2005 - "Asistenţã tehnicã pt reabilitarea gãrii │ 3,971│
│ │Bucureşti Nord" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │PHARE CES 2005 - "Asistenţã tehnicã pentru lucrãri de reabili- │ 2,859│
│ │tare pentru poduri şi tunele de pe reţeaua TEN-T feroviarã" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │PHARE CES 2006 - "Asistenţã tehnicã pentru îmbunãtãţirea sigu- │ 1,859│
│ │ranţei traficului feroviar" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B │Programe ISPA - (cheltuieli eligibile) �,548│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ a │Proiecte/obiective/programe �,387│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - "Reabilitarea secţiunii Bãneasa- �,390│
│ │Feteşti, de pe linia CF Bucureşti-Constanţa" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - "Reabilitarea cãii ferate Bucureşti-�,997│
│ │Braşov, secţiunea Câmpina-Predeal" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ b │Alte cheltuieli: asistenţã tehnicã │ 8,161│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │ISPA 2001/RO/16/P/PA/008 - "Asistenţã tehnicã pentru reabil. │ 1,306│
│ │liniei CF de la graniţa ungarã pânã la Simeria" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - "Asistenţã tehnicã pentru pregãtirea│ 6,855│
│ │proiectelor din domeniul feroviar pentru finanţare din Fondul │ │
│ │de Coeziune" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 2,471│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │PHARE 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 - "Consolidarea proce- │ 2,471│
│ │sului de restructurare a cãilor ferate române, partea aferentã │ │
│ │CFR SA " 9.1 - Asistenţã tehnicã pt aplicaţia financiarã pentru│ │
│ │companiile de cale feratã: achiziţie de echipamente IT" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Programe FEDER │ 4,554│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Programe FEDER │ 4,554│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘3.2. Lista proiectelor de modernizare şi dezvoltare finanţate prin credite
externe rambursabile şi nerambursabile ale C.F.R. - S.A., active sau care
devin active în anul 2007
┌──────────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │Intrãri credite │Componenta loca-│
│ │ │ │alocate pentru │lã de la bugetul│
│ │ │ Valoarea totalã │anul 2007 │de stat aprobatã│
│ │ │finanţãri externe │ │pentru anul 2007│
│ │ Instituţia │aferentã C.F.R.-SA├──────┬──────────┼──────┬─────────┤
│ Proiect │ finanţatoare │ │fon- │echivalent│fon- │echiva- │
│ │ │ │duri │ mii lei │duri │lent mii │
│ │ │ │exter-│ │exter-│lei │
│ │ │ │ne │ │ne │ │
│ │ │ │mili- │ │mili- │ │
│ │ │ │oane │ │oane │ │
│ │ │ │lei │ │lei │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Reabilitarea lini-│Uniunea │ 149.614.328 EUR 󧓮,53 │ 135.997 │ 4,25 │ 15.000 │
│ei de cale feratã │Europeanã │ │ │ │ │ │
│Câmpina-Predeal │(fonduri ISPA │ │ │ │ │ │
│ │nerambursabile)│ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Asistenţã tehnicã │Uniunea │ 600.000 EUR │ 0,37 │ 1.306 │ 0,05 │ 177 │
│pentru reabilita- │Europeanã │ │ │ │ │ │
│rea liniei de cale│(fonduri ISPA │ │ │ │ │ │
│feratã de la gra- │nerambursabile)│ │ │ │ │ │
│niţa ungarã pânã │ │ │ │ │ │ │
│la Simeria, loca- │ │ │ │ │ │ │
│lizatã în judeţele│ │ │ │ │ │ │
│Arad şi Hunedoara,│ │ │ │ │ │ │
│precum şi studii │ │ │ │ │ │ │
│adiacente │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Reabilitarea sec- │Uniunea │ 231.729.441 EUR 󧔚,83 │ 292.390 │ 3,97 │ 14.000 │
│ţiunii Bãneasa- │Europeanã │ │ │ │ │ │
│Feteşti de pe │(fonduri ISPA │ │ │ │ │ │
│linia Bucureşti- │nerambursabile)│ │ │ │ │ │
│Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Asistenţã tehnicã │Uniunea │ 19.465.000 EUR │ 1,94 │ 6.855 │ 5,95 │ 21.000 │
│pentru pregãtirea │Europeanã │ │ │ │ │ │
│proiectelor din │(fonduri ISPA │ │ │ │ │ │
│domeniul feroviar │nerambursabile)│ │ │ │ │ │
│pentru finanţare │ │ │ │ │ │ │
│din fondul de │ │ │ │ │ │ │
│coeziune │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Reconstrucţia in- │Uniunea │ 26.840.000 EUR │ - │ - │ 0,15 │ 530 │
│frastructurii ru- │Europeanã │(pentru calea fe- │ │ │ │ │
│tiere şi feroviare│(fonduri ISPA │ratã, memorandu- │ │ │ │ │
│afectate de inun- │nerambursabile)│mul de finanţare │ │ │ │ │
│daţii din judeţele│ │fiind comun C.F.R.│ │ │ │ │
│Vrancea, Giurgiu │ │- S.A. cu AND) │ │ │ │ │
│şi Bacãu │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Reabilitarea lini-│JBIC + DEXIA 󧓡.635.000.000 JPY�,24│ 353.881 󧓤,30 │ 99.907 │
│ei de cale feratã │ │ │ EUR │ │ │ │
│Bucureşti- │ │ │ │ │ │ │
│Constanţa (secţiu-│ │ │ │ │ │ │
│nea Feteşti- │ │ │ │ │ │ │
│Constanţa). │ │ │ │ │ │ │
│Completare finan- │ │ │ │ │ │ │
│ţare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Continuarea moder-│ABN AMRO │ 45.000.000 EUR 󧓔,18 │ 43.030 │ 3,95 │ 13.949 │
│nizãrii sistemelor│ │ │ │ │ │ │
│de centralizare │ │ │ │ │ │ │
│(Siemens) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Consolidarea pro- │Uniunea │ 3.600.000 EUR │ 3,05 │ 10.766,5 │ 0,550│ 1.941,5 │
│cesului de │Europeanã │ │ │ │ │ │
│restructurare a │(fonduri PHARE)│ │ │ │ │ │
│cãilor ferate │ │ │ │ │ │ │
│române │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Continuarea moder-│BRD + DEXIA │ 60.000.000 EUR 󧓔,56 │ 44.340 │ 2,64 │ 9.317 │
│nizãrii sistemelor│ │ │ │ │ │ │
│de centralizare │ │ │ │ │ │ │
│(Alcatel-SEL) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Reabilitarea lini-│BEI 23.372 │ 300.000.000 EUR │ 20,00│ 70.610 │ 1,82 │ 6.450 │
│ei de cale feratã │ │ │ │ │ │ │
│Curtici-Simeria │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Proiectul de │BDCE │ 21.680.000 EUR │ 5,64 │ 19.919 │ 3,36 │ 11.861 │
│reabilitare a por-│ │ │ │ │ │ │
│ţiunilor din re- │ │ │ │ │ │ │
│ţeaua de drumuri │ │ │ │ │ │ │
│şi cãi afectate de│ │ │ │ │ │ │
│inundaţiile din │ │ │ │ │ │ │
│primãvara anului │ │ │ │ │ │ │
� în România │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Proiectul de mo- │BERD │ 22.500.000 EUR 𗈛,393 │ 26.100 │ 1,57 │ 5.569 │
│dernizare a reţe- │ │ │ │ │ │ │
│lei energetice │ │ │ │ │ │ │
│feroviare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Modernizarea unor │Credit Suisse │ 60.000.000 USD │ 0*) │ 0*) │ - │ - │
│staţii principale │First Boston │ │ │ │ │ │
│de cale feratã │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Proiect de │BIRD 4757 │ 75.000.000 USD 󧓝,09 │ 60.120 │ 6,35 │ 18.121 │
│restructurare a │ │ │ │ │ │ │
│transporturilor │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Proiectul de re- │London │ 138.000.000 USD 󧓤,308│ 80.680 │ 0,7 │ 2.000 │
│construcţie a li- │Forfaiting + │ │ │ │ │ │
│niei de cale fera-│Efibanca + HvB │ │ │ │ │ │
│tã Vâlcele-Râmnicu│ │ │ │ │ │ │
│Vâlcea şi reabili-│ │ │ │ │ │ │
│tarea, consolida- │ │ │ │ │ │ │
│rea şi supraînãl- │ │ │ │ │ │ │
│ţarea pereţilor de│ │ │ │ │ │ │
│sprijin ai liniei │ │ │ │ │ │ │
│în regiunea SHEN │ │ │ │ │ │ │
│Porţile de Fier │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│Finanţare multi- │BIRD 4282(TSSP)│ 100.000.000 USD 󧓥,78 │ 84.900 │ 5,4 │ 15.395 │
│anualã de lucrãri │ │ │ │ │ │ │
│la infrastructura │ │ │ │ │ │ │
│feroviarã, în com-│ │ │ │ │ │ │
│pletarea transfe- │ │ │ │ │ │ │
│rurilor bugetare │ │ │ │ │ │ │
│cu aceastã desti- │ │ │ │ │ │ │
│naţie │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴───────────────┴──────────────────┼──────┴──────────┼──────┼─────────┤
│TOTAL: │ 1.240.894,5│ �.217,5│
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────┴─────────┘

NOTÃ:
1 EUR = 3,53 lei
1 USD = 2,85 lei
*) Suma necesarã pentru proiectul "Modernizarea unor staţii principale de cale feratã"
face parte din intrarea de credit alocatã în octombrie 2006, având în vedere termenul
de expirare a împrumutului aferent proiectului în cauzã.
ANEXA 4
la actul adiţional

LISTA COMPLETÃ A DENUMIRII TARIFELOR PE ANUL 2007
ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport
feroviar, pentru activitãţile conexe activitãţii de transport feroviar

1. Tarife de bazã pentru întocmirea de trase
2. Tarif pentru emiterea legitimaţiilor de cãlãtorie (bilete, abonamente)
3. Tarif pentru completarea dosarelor comerciale
4. Tarif pentru depozitare pe terenurile C.F.R. - S.A.
5. Tarif suplimentar pentru falsa declarare a masei mãrfii la expediţiile în vagoane, care depãşeşte sarcina pe osie, sarcina pe metru liniar sau capacitatea de încãrcare a vagonului
6. Tarife suplimentare pentru nerespectarea sau modificarea programãrii utilizãrii traselor
7. Tarif pentru transporturi negabaritice care circulã în compunerea trenurilor de marfã
8. Tarif pentru transporturi lungi cu încãrcãturã comunã pe douã sau mai multe vagoane
9. Tarif pentru depãşirea sarcinii pe osie sau greutãţii pe metru liniar
10. Tarif special pentru materii explozibile
11. Tarif pentru însoţirea transporturilor excepţionale (negabaritice şi/sau cu tonaj depãşit)
12. Tarif pentru tratarea transporturilor excepţionale
13. Tarif de staţionare pe liniile C.F.R. - S.A. a materialului rulant care nu aparţine C.F.R. - S.A.
14. Tarif pentru manevra pe liniile infrastructurii feroviare a vagoanelor care se introduc/se scot din compunerea trenurilor
15. Tarife pentru examinarea şi autorizarea personalului de exploatare
16. Tarif pentru accesul convoaielor de manevrã pe infrastructura feroviarã
17. Tarif pentru participarea personalului de exploatare al operatorilor economici la şcoala personalului organizatã de C.F.R. - S.A.
18. Tarif de rezervare a capacitãţilor de infrastructurã


ANEXA 5
la actul adiţional

LISTA COMPLETÃ A TRENURILOR DE CÃLÃTORI
care reprezintã pachetul minim social pe anul 2007,
care face obiectul contractelor de servicii publice
Secţii interoperabile Trenuri cu circulaţie regulatã
┌────┬──────────────────────────┬──────┬─────────┬────┬────┬────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │ Ruta de circulaţie │Dis- │ Rang │Re- │Nr. │Nr. │Tren km/zi│Tren km/an │
│crt.│ │tanţa │ tren │gim │zile│tren│(col 2 x │(col 5 x │
│ │ │(km.) │ │de │circ│/zi │col 6) │col 7) │
│ │ │ │ │cir-│/an │ │ │ │
│ │ │ │ │cu- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │la- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ţie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4* │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 22.50│ 8,212.50│
│ 1 │Acâş Hm. - Sãrmãşag 󧓞.50 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 22.50│ 8,212.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 291.00│ 106,215.00│
│ 2 │Adjud - Bacãu 󧔂.20 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 291.00│ 106,215.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 2│ 149.20│ 54,458.00│
│ 3 │Adjud - Comãneşti 󧔒.60 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 149.20│ 54,458.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 432.20│ 157,753.00│
│ 4 │Adjud - Iaşi via Roman �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 432.20│ 157,753.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 25.70│ 9,380.50│
│ 5 │Adjud - Mãrãşeşti 󧓡.70 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 25.70│ 9,380.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 426.60│ 155,709.00│
│ 6 │Adjud - Paşcani �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 426.60│ 155,709.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 184.80│ 67,452.00│
│ 7 │Adjud - Ploieşti Sud �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 184.80│ 67,452.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 121.80│ 44,457.00│
│ 8 │Alunu HM. - Bãbeni 󧓰.60 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 121.80│ 44,457.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 180.60│ 65,919.00│
│ 9 │Alunu HM. - Râmnicu Vâlcea󧔄.20 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 180.60│ 65,919.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 95.00│ 34,675.00│
│ 10 │Arad - Chişineu Criş 󧓷.50 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 95.00│ 34,675.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 12│ 204.00│ 74,460.00│
│ 11 │Arad - Curtici │ 17 ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 2│ 34.00│ 8,874.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 14│ 238.00│ 83,334.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 4│ 68.00│ 24,820.00│
│ │Arad - Lokoshaza │ │ţional │ │ │ │ │ │
│ 12 │ via Curtici 󧓙.00 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 68.00│ 24,820.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 361.80│ 132,057.00│
│ 13 │Arad - Oradea �.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 361.80│ 132,057.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 168.40│ 61,466.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 1│ 84.20│ 26,354.60│
│ 14 │Arad - Sãvârşin │ 84.20├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 84.20│ 26,354.60│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 336.80│ 114,175.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 13│ 305.50│ 111,507.50│
│ 15 │Arad - Sântana │ 23.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 13│ 305.50│ 111,507.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 1,259.20│ 459,608.00│
│ 16 │Arad - Simeria �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 1,259.20│ 459,608.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 460.20│ 167,973.00│
│ 17 │Arad - Teiuş �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 460.20│ 167,973.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 9│ 514.80│ 187,902.00│
│ 18 │Arad - Timişoara Nord │ 57.20├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 2│ 114.40│ 35,807.20│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 629.20│ 223,709.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 516.00│ 188,340.00│
│ 19 │Bacãu - Bicaz │ 86.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 516.00│ 188,340.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 159.70│ 58,290.50│
│ 20 │Bacãu - Iaşi �.70├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 159.70│ 49,986.10│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 319.40│ 108,276.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 420.00│ 153,300.00│
│ 21 │Bacãu - Paşcani │ 84 ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ U │ 52 │ 1│ 84.00│ 4,368.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 420.40│ 153,300.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │rapid │ Z � │ 2│ 120.40│ 43,946.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 240.80│ 87,892.00│
│ 22 │Bacãu - Piatra Neamţ │ 60.20├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 2│ 120.40│ 31,424.40│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 481.60│ 163,262.40│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 192.80│ 70,372.00│
│ 23 │Baia Mare - Cluj Napoca �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 192.80│ 70,372.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 134.00│ 48,910.00│
│ 24 │Baia Mare - Dej Cãlãtori │ 134 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 134.00│ 48,910.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 231.20│ 84,388.00│
│ 25 │Baia Mare - Jibou │ 57.80├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 4│ 231.20│ 58,956.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 462.40│ 143,344.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 475.20│ 173,448.00│
│ 26 │Baia Mare - Satu Mare │ 59.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ I � │ 4│ 237.60│ 72,943.20│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 712.80│ 246,391.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 25.80│ 9,417.00│
│ 27 │Balş - Piatra Olt │ 12.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 25.80│ 9,417.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 71.60│ 26,134.00│
│ 28 │Bãbeni - Cãlimãneşti Hm. │ 35.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 71.60│ 26,134.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 194.20│ 70,833.00│
│ 29 │Bãbeni - Podu Olt │ 97.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 194.20│ 70,833.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 39.20│ 14,308.00│
│ 30 │Bãbeni - Râmnicu Vâlcea │ 19.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 39.20│ 14,308.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 73.20│ 26,718.00│
│ 31 │Bârlad - Crasna │ 36.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 73.20│ 26,718.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 278.80│ 101,762.00│
│ 32 │Bârlad - Fãlciu Nord hcv. │ 69.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 278.80│ 101,762.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 479.20│ 174,908.00│
│ 33 │Bârlad - Iaşi �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 479.20│ 174,908.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 135.10│ 49,311.50│
│ 34 │Beia Hm. - Teiuş �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 135.10│ 49,311.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 2│ 51.60│ 13,467.60│
│ 35 │Bicaz - Piatra Neamţ │ 25.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 51.60│ 13,467.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 595.00│ 217,175.00│
│ 36 │Bistriţa Nord - Cluj │ 119 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Napoca │ │ Total │ 5│ 595.00│ 217,175.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 230.00│ 83,950.00│
│ 37 │Bistriţa Nord - Deda │ 57.50├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ G � │ 2│ 115.00│ 35,305.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 345.00│ 119,255.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 180.60│ 65,919.00│
│ 38 │Bistriţa Nord - Dej │ 60.20├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Cãlãtori │ │personal │ A � │ 2│ 120.40│ 30,702.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 301.00│ 96,621.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 102.00│ 37,230.00│
│ 39 │Bistriţa Nord - Magherus │ 17.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Sieu │ │ Total │ 6│ 102.00│ 37,230.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 21.40│ 7,811.00│
│ 40 │Bistriţa Nord - Sãrãţel │ 10.70├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ │ 94 │ 2│ 21.40│ 2,011.60│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 42.80│ 9,822.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 317.40│ 115,851.00│
│ 41 │Bistriţa Nord - Vatra �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Dornei │ │ Total │ 2│ 317.40│ 115,851.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 97.80│ 35,697.00│
│ 42 │Blaj - Deva │ 97.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 97.80│ 35,697.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 89.00│ 32,485.00│
│ 43 │Botoşani - Vereşti │ 44.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 89.00│ 32,485.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 2│ 1,082.20│ 395,003.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
│ 44 │Braşov - Biharkerestesz �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │via Episcopia Bihor │ │ Total │ 2│ 1,082.20│ 395,003.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z* � │ 2│ 782.60│ 191,737.00│
│ 45 │Braşov - Constanţa �.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 782.60│ 191,737.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │rapid │ Z � │ 2│ 758.40│ 227,520.00│
│ 46 │Braşov - Craiova �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 758.40│ 227,520.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 456.40│ 166,586.00│
│ 47 │Braşov - Deda �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 456.40│ 166,586.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 4│ 11.60│ 3,027.60│
│ 48 │Braşov - Depou Braşov H. │ 2.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 11.60│ 3,027.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 195.00│ 71,175.00│
│ 49 │Braşov - Fãgãraş │ 65 ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 1│ 65.00│ 16,965.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 260.00│ 88,140.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │rapid │ Z � │ 2│ 621.00│ 226,665.00│
│ 50 │Braşov - Galaţi �.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 621.00│ 226,665.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 240.60│ 87,819.00│
│ 51 │Braşov - Izvoru Oltului �.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 240.60│ 87,819.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 220.80│ 80,592.00│
│ 52 │Braşov - Ploieşti Sud �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 220.80│ 80,592.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 59.80│ 18,717.40│
│ 53 │Braşov - Racoş │ 59.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 59.80│ 18,717.40│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 96.30│ 35,149.50│
│ 54 │Braşov - Sfântu Gheorghe │ 32.10├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 2│ 64.20│ 16,756.20│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 160.50│ 51,905.70│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 1,191.20│ 422,876.00│
│ 55 │Braşov - Sibiu �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 1,191.20│ 422,876.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 206.40│ 75,336.00│
│ 56 │Braşov - Siculeni �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 206.40│ 75,336.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 917.20│ 334,778.00│
│ 57 │Braşov - Suceava Nord �.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 917.20│ 334,778.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ M � │ 2│ 53.60│ 13,989.60│
│ 58 │Braşov - Vlãdeni Ardeal │ 26.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 53.60│ 13,989.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 2│ 564.80│ 206,152.00│
│ 59 │Braşov - Târgu Mureş �.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 1,129.60│ 412,304.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1,694.40│ 618,456.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 12│ 2,730.00│ 996,450.00│
│ 60 │Braşov - Teiuş �.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 2,730.00│ 996,450.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 244.30│ 89,169.50│
│ 61 │Bucureşti Nord Gr.A - �.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Adjud │ │ Total │ 1│ 244.30│ 89,169.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 2│ 1,237.00│ 451,505.00│
│ 62 │Bucureşti N Gr.A - Arad �.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Braşov - Simeria │ │ Total │ 2│ 1,237.00│ 451,505.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,207.60│ 440,774.00│
│ 63 │Bucureşti N Gr.A - Arad �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Craiova - Tg. Jiu │ │ Total │ 2│ 1,207.60│ 440,774.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,249.60│ 456,104.00│
│ 64 │Bucureşti Nord Gr.A - Baia�.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Mare via Deda │ │ Total │ 2│ 1,249.60│ 456,104.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 2│ 777.00│ 283,605.00│
│ 65 │Bucureşti Nord Gr.A - �.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Bicaz │ │ Total │ 2│ 777.00│ 283,605.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 4│ 1,907.20│ 696,128.00│
│ 66 │Bucureşti Nord Gr.A - �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Botoşani │ │ Total │ 4│ 1,907.20│ 696,128.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 4│ 665.20│ 166,300.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 10│ 1,663.00│ 266,080.00│
│ 67 │Bucureşti Nord Gr.A - �.30├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Braşov │ │personal │ Z � │ 4│ 665.20│ 242,798.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 18│ 2,993.40│ 675,178.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 128.10│ 46,756.50│
│ 68 │Bucureşti Nord Gr.A - �.10├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Buzãu │ │personal │ A � │ 1│ 128.10│ 32,665.50│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 256.20│ 79,422.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 310.20│ 113,223.00│
│ 69 │Bucureşti Nord Gr.A - �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Câmpulung │ │ Total │ 2│ 310.20│ 113,223.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 2│ 991.80│ 362,007.00│
│ 70 │Bucureşti N Gr.A - Cluj �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Napoca via Teiuş │ │ Total │ 2│ 991.80│ 362,007.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,279.20│ 466,908.00│
│ 71 │Bucureşti N Gr.A - Cluj �.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Napoca via Craiova-Teiuş │ │ Total │ 2│ 1,279.20│ 466,908.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 4│ 900.00│ 328,500.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 6│ 1,350.00│ 421,200.00│
│ 72 │Bucureşti Nord Gr.A - │ 225 ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Constanţa │ │personal │ Z � │ 2│ 450.00│ 164,250.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 2,700.00│ 913,950.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 6│ 1,500.60│ 547,719.00│
│ 73 │Bucureşti N Gr.A - �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Craiova via Piteşti │ │ Total │ 6│ 1,500.60│ 547,719.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 2│ 418.10│ 152,570.00│
│ 74 │Bucureşti Nord Gr.A - �.00├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Craiova via Videle │ │ rapid │ J � │ 2│ 418.10│ 67,716.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 836.00│ 220,286.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 2│ 645.40│ 235,571.00│
│ 75 │Bucureşti N Gr.A - �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Drobeta Tr.Severin │ │ Total │ 2│ 645.40│ 235,571.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 187.10│ 68,291.50│
│ 76 │Bucureşti N Gr.A - �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Feldioara │ │ Total │ 1│ 187.10│ 68,291.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 428.40│ 152,082.00│
│ 77 │Bucureşti N Gr.A - �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Fieni │ │ Total │ 4│ 428.40│ 152,082.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 2│ 458.80│ 167,462.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 2│ 458.80│ 167,462.00│
│ 78 │Bucureşti Nord Gr.A - �.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Galaţi via Urziceni │ │accelerat│ Z � │ 2│ 458.80│ 167,462.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1,376.40│ 502,386.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 2│ 519.20│ 189,508.00│
│ 79 │Bucureşti Nord Gr.A - �.60├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Galaţi via Buzãu │ │ rapid │ Z � │ 2│ 519.20│ 189,508.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1,038.40│ 379,016.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 2│ 805.20│ 293,898.00│
│ 80 │Bucureşti N Gr.A - Iaşi �.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Tecuci Nord │ │ Total │ 2│ 805.20│ 293,898.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 4│ 1,622.00│ 592,030.00│
│ 81 │Bucureşti Nord Gr.A - �.50├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Iaşi via Tecuci-Bârlad │ │accelerat│ Z � │ 2│ 811.00│ 296,015.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 2,433.00│ 888,045.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 4│ 2,542.00│ 927,830.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
│ 82 │Bucureşti N Gr.A - �.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Lokoshaza via Coslariu │ │ Total │ 4│ 2,542.00│ 927,830.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 2│ 1,281.80│ 467,857.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
│ 83 │Bucureşti N Gr.A - �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Lokoshaza via Teiuş │ │ Total │ 2│ 1,281.80│ 467,857.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 218.60│ 79,789.00│
│ 84 │Bucureşti Nord Gr.A - �.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Mãrãşeşti │ │ Total │ 1│ 218.60│ 79,789.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 2│ 1,296.00│ 473,040.00│
│ 85 │Bucureşti Nord Gr.A - │ 648 ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Oradea via Braşov-Teiuş │ │ rapid │ Z � │ 2│ 1,296.00│ 473,040.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 2,592.00│ 946,080.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 2│ 589.40│ 215,131.00│
│ 86 │Bucureşti Nord Gr.A - �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Pausa H │ │ Total │ 2│ 589.40│ 215,131.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 324.00│ 118,260.00│
│ 87 │Bucureşti Nord Gr.A - │ 108 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Piteşti │ │ Total │ 3│ 324.00│ 118,260.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 2│ 119.00│ 43,435.00│
│ 88 │Bucureşti Nord Gr.A - │ 59.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Ploieşti Sud │ │ Total │ 2│ 119.00│ 43,435.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 140.00│ 49,700.00│
│ 89 │Bucureşti Nord Gr.A - │ 140 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Predeal │ │ Total │ 1│ 140.00│ 49,700.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 2│ 240.20│ 87,673.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
│ 90 │Bucureşti Nord Gr.A - �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Ruse │ │ Total │ 2│ 240.20│ 87,673.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,562.00│ 570,130.00│
│ 91 │Bucureşti N Gr.A - Satu │ 781 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Mare via Cluj N-Oradea │ │ Total │ 2│ 1,562.00│ 570,130.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,496.20│ 546,113.00│
│ 92 │Bucureşti N Gr.A - Satu �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Mare via Cluj N-Dej │ │ Total │ 2│ 1,496.20│ 546,113.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 4│ 1,260.80│ 460,192.00│
│ 93 │Bucureşti Nord Gr.A - �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Sibiu │ │ Total │ 4│ 1,260.80│ 460,192.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,212.40│ 442,526.00│
│ 94 │Bucureşti Nord Gr.A - �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Sighetu Marmaţiei │ │ Total │ 2│ 1,212.40│ 442,526.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 530.80│ 193,742.00│
│ 95 │Bucureşti Nord Gr.A - �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Slobozia Veche │ │ Total │ 4│ 530.80│ 193,742.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 4│ 1,798.40│ 656,416.00│
│ 96 │Bucureşti Nord Gr.A - �.60├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Suceava Nord │ │ rapid │ Z � │ 2│ 899.20│ 328,208.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 2,697.60│ 984,624.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 641.80│ 234,257.00│
│ 97 │Bucureşti Nord Gr.A - �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Târgu Jiu │ │ Total │ 2│ 641.80│ 234,257.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 4│ 2,133.20│ 778,618.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 6│ 3,199.80│ 1,167,927.00│
│ 98 │Bucureşti N Gr.A - �.30├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Timişoara N via Craiova │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,066.60│ 389,309.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 6,399.60│ 2,335,854.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,242.60│ 453,549.00│
│ 99 │Bucureşti N Gr.A - �.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Timişoara N via Buziaş │ │ Total │ 2│ 1,242.60│ 453,549.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 79.80│ 29,127.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 79.80│ 24,977.40│
� │Bucureşti Nord Gr.A - │ 79.80├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Târgovişte │ │personal │ D � │ 1│ 79.80│ 24,977.40│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 239.40│ 79,081.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 2│ 963.20│ 351,568.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
� │Bucureşti Nord Gr.A - �.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Ungheni │ │ Total │ 2│ 963.20│ 351,568.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 282.80│ 103,222.00│
� │Bucureşti Nord Gr.A - │ 70.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Urziceni │ │ Total │ 4│ 282.80│ 103,222.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,132.60│ 413,399.00│
� │Bucureşti Nord Gr.A - �.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Vatra Dornei Bãi hc. │ │ Total │ 2│ 1,132.60│ 413,399.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 4│ 203.60│ 74,314.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
� │Bucureşti Nord Gr.A - │ 50.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Videle │ │ Total │ 4│ 203.60│ 74,314.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 2│ 796.00│ 290,540.00│
� │Bucureşti Nord Gr.A - �.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Vintu de Jos │ │ Total │ 2│ 796.00│ 290,540.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 2│ 1,178.60│ 430,189.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
� │Bucureşti Nord Gr.A - �.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Vrsac via Tim.N │ │ Total │ 2│ 1,178.60│ 430,189.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 266.40│ 97,236.00│
� │Bucureşti Nord Gr.B - �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Alexandria │ │ Total │ 2│ 266.40│ 97,236.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 2│ 416.60│ 130,395.80│
� │Bucureşti Nord Gr.B - �.30├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Craiova │ │personal │ Z � │ 4│ 833.20│ 304,118.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1,249.80│ 434,513.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 278.80│ 101,762.00│
� │Bucureşti Nord Gr.B - �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Predeal │ │ Total │ 2│ 278.80│ 101,762.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 497.10│ 181,441.50│
� │Bucureşti Nord Gr.B - �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Braşov │ │ Total │ 3│ 497.10│ 181,441.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 436.00│ 159,140.00│
� │Bucureşti Nord Gr.B - �.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Mãrãşeşti │ │ Total │ 2│ 436.00│ 159,140.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 9│ 966.60│ 352,809.00│
� │Bucureşti Nord Gr.B - �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Piteşti │ │ Total │ 9│ 966.60│ 352,809.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 58.90│ 21,498.50│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 2│ 117.80│ 30,039.00│
� │Bucureşti Nord Gr.B - │ 58.90├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Ploieşti Sud │ │personal │ F � │ 1│ 58.90│ 6,125.60│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 235.60│ 57,663.10│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 497.00│ 181,405.00│
� │Bucureşti Nord Gr.B - │ 99.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Roşiori Nord │ │personal │ S � │ 2│ 198.80│ 20,675.20│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 695.80│ 202,080.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 237.30│ 86,614.50│
� │Bucureşti Nord Gr.B - │ 79.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Târgovişte │ │ Total │ 3│ 237.30│ 86,614.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 50.20│ 18,323.00│
� │Bucureşti Nord Gr.B - │ 50.20├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Videle │ │personal │ E � │ 2│ 100.40│ 26,204.40│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 150.60│ 44,527.40│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 251.80│ 91,907.00│
� │Bucureşti Obor - Cãlãraşi �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Sud │ │ Total │ 2│ 251.80│ 91,907.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 430.00│ 156,950.00│
� │Bucureşti Obor - Constanţa�.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 430.00│ 156,950.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 1,099.20│ 401,208.00│
� │Bucureşti Obor - Feteşti �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 1,099.20│ 401,208.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 157.80│ 57,597.00│
� │Bucureşti Obor - Olteniţa │ 78.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 157.80│ 57,597.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 306.80│ 111,982.00│
� │Buzãu - Brazi │ 76.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 306.80│ 111,982.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 127.50│ 46,537.50│
� │Buzãu - Bucureşti Nord �.50├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Gr.B │ │personal │ A � │ 1│ 127.50│ 32,512.50│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 255.00│ 79,050.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ R │ 15 │ 2│ 415.40│ 6,231.00│
� │Buzãu - Constanţa �.70├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 415.40│ 151,621.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 830.80│ 157,852.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 7│ 920.50│ 335,982.50│
� │Buzãu - Galaţi �.50├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 3│ 394.50│ 100,597.50│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 1,315.00│ 436,580.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 451.00│ 164,615.00│
� │Buzãu - Ghimeş �.50├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 1│ 225.50│ 57,502.50│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 676.50│ 222,117.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 80.80│ 29,492.00│
� │Buzãu - Fãurei │ 40.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 80.80│ 29,492.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 258.20│ 94,243.00│
� │Buzãu - Feteşti �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 258.20│ 94,243.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 2│ 181.00│ 46,155.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 2│ 181.00│ 56,653.40│
� │Buzãu - Mãrãşeşti │ 90.50├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ F � │ 1│ 90.50│ 9,412.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 452.50│ 46,155.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 68.60│ 25,039.00│
� │Buzãu - Ploieşti Sud │ 68.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 68.60│ 25,039.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 55.00│ 20,075.00│
� │Buziaş - Lugoj │ 27.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 55.00│ 20,075.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 162.00│ 59,130.00│
� │Cãlãraşi Sud - Ciulniţa │ 27.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 162.00│ 59,130.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 129.00│ 47,085.00│
� │Cãlãraşi Sud - Feteşti │ 64.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 129.00│ 47,085.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 102.80│ 37,522.00│
� │Cãlimãneşti - Piatra Olt �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 102.80│ 37,522.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 32.40│ 11,826.00│
� │Cãlimãneşti - Râmnicu │ 16.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Vâlcea │ │ Total │ 2│ 32.40│ 11,826.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 23.60│ 8,614.00│
� │Calafat - Golenti │ 11.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 23.60│ 8,614.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 144.20│ 52,633.00│
� │Caracal - Motru Hm. �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 144.20│ 52,633.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 194.40│ 70,956.00│
� │Caracal - Piatra Olt │ 32.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 194.40│ 70,956.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 130.40│ 47,596.00│
� │Caracal - Piteşti �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 130.40│ 47,596.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 197.60│ 72,124.00│
� │Caracal - Slatina │ 49.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 197.60│ 72,124.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z │ 30 │ 2│ 86.40│ 2,592.00│
� │Caransebeş - Reşiţa Sud │ 43.20├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Hm. │ │personal │ Z � │ 12│ 518.40│ 155,520.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 14│ 604.80│ 158,112.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │sezoniere│ │ 94 │ 2│ 86.40│ 8,121.60│
� │Caransebeş - Reşiţa Sud │ 43.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Hm. │ │ Total │ 2│ 86.40│ 8,121.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 441.50│ 161,147.50│
� │Caransebeş - Orşova │ 88.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 441.50│ 161,147.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ M � │ 2│ 72.00│ 18,792.00│
� │Carei - Satu Mare │ 36 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 72.00│ 18,792.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ M � │ 1│ 112.50│ 41,062.50│
� │Câmpulung Mold. - Ilva �.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Micã │ │ Total │ 1│ 112.50│ 41,062.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 501.60│ 183,084.00│
� │Câmpulung - Piteşti │ 62.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 501.60│ 183,084.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ M � │ 4│ 314.40│ 114,756.00│
� │Câmpulung Mold. - Suceava │ 78.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Nord │ │ Total │ 4│ 314.40│ 114,756.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ M � │ 2│ 152.40│ 55,626.00│
� │Ciulniţa - Feteşti │ 76.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Slobozia Veche │ │ Total │ 2│ 152.40│ 55,626.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 7│ 117.60│ 42,924.00│
� │Ciulniţa - Slobozia Veche │ 16.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 117.60│ 42,924.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 2│ 315.60│ 115,194.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
� │ Cluj Napoca - �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Biharkerestesz │ │ Total │ 2│ 315.60│ 115,194.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 143.60│ 52,414.00│
� │Cluj Napoca - Ciucea │ 71.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 143.60│ 52,414.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 294.00│ 107,310.00│
� │Cluj Napoca - Dej │ 58.80├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Cãlãtori │ │personal │ A � │ 2│ 117.60│ 29,988.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 411.60│ 137,298.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,426.00│ 520,490.00│
� │Cluj Napoca - Galaţi �.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1,426.00│ 520,490.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 98.80│ 36,062.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ M � │ 2│ 98.80│ 25,786.80│
� │Cluj Napoca - Huedin │ 49.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 5│ 247.00│ 62,985.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 444.60│ 124,833.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 2│ 262.20│ 66,861.00│
� │Cluj Napoca - Ilva Micã �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 262.20│ 66,861.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 135.00│ 49,275.00│
� │Cluj Napoca - Jibou �.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 135.00│ 49,275.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 3│ 456.30│ 166,549.50│
� │Cluj Napoca - Oradea �.10├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 912.60│ 333,099.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 1,368.90│ 499,648.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 2│ 546.40│ 199,436.00│
� │Cluj Napoca - Petroşani �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 546.40│ 199,436.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 4│ 1,008.80│ 368,212.00│
� │Cluj Napoca - Satu Mare �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1,008.80│ 368,212.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 446.80│ 163,082.00│
� │Cluj Napoca - Sighetu �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Marmaţiei │ │ Total │ 2│ 446.80│ 163,082.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 10│ 1,021.00│ 372,665.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 102.10│ 31,957.30│
� │Cluj Napoca - Teiuş �.10├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 1│ 102.10│ 31,957.30│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 1,225.20│ 436,579.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 262.00│ 95,630.00│
� │Cluj Napoca - Vintu de Jos�.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 262.00│ 95,630.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 200.60│ 73,219.00│
� │Comãneşti - Mãrãşeşti �.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 200.60│ 73,219.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 167.40│ 61,101.00│
� │Comãneşti - Miercurea Ciuc│ 83.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 167.40│ 61,101.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 286.20│ 104,463.00│
� │Constanţa - Cãlãraşi Sud �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 286.20│ 104,463.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 157.20│ 57,378.00│
� │Constanţa - Feteşti │ 78.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 157.20│ 57,378.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 858.00│ 313,170.00│
� │Constanţa - Iaşi �.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 858.00│ 313,170.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ N � │ 4│ 171.60│ 17,331.60│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ O │ 94 │ 4│ 171.60│ 16,130.40│
� │Constanţa - Mangalia │ 42.90├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 14│ 600.60│ 219,219.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 22│ 943.80│ 252,681.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 69.20│ 25,258.00│
� │Constanţa - Medgidia │ 34.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 69.20│ 25,258.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,058.40│ 386,316.00│
� │Constanţa - Suceava N �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Fãurei-Buzãu-Adjud │ │ Total │ 2│ 1,058.40│ 386,316.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 862.40│ 314,776.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 107.80│ 33,741.40│
� │Craiova - Calafat �.80├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 1│ 107.80│ 33,741.40│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 1,078.00│ 382,258.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 53.60│ 19,564.00│
� │Craiova - Caracal │ 53.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 53.60│ 19,564.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 113.70│ 41,500.50│
� │Craiova - Drobeta Tr. �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Severin │ │ Total │ 1│ 113.70│ 41,500.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 453.00│ 165,345.00│
� │Craiova - Motru Hm. │ 90.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 453.00│ 165,345.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 275.40│ 100,521.00│
� │Craiova - Orşova �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 275.40│ 100,521.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 7│ 1,101.80│ 402,157.00│
� │Craiova - Petroşani �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 1,101.80│ 402,157.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 176.40│ 64,386.00│
� │Craiova - Piatra Olt │ 44.10├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 2│ 88.20│ 27,606.60│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 264.60│ 91,992.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 568.40│ 207,466.00│
� │Craiova - Piteşti �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 568.40│ 207,466.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 544.50│ 198,742.50│
� │Craiova - Roşiori Nord �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 544.50│ 198,742.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 2│ 460.60│ 158,907.00│
� │Craiova - Sibiu �.30├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 921.20│ 317,814.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1,381.80│ 476,721.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 424.40│ 154,906.00│
� │Craiova - Târgu Jiu �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 424.40│ 154,906.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 223.80│ 81,687.00│
� │Craiova - Târgu Jiu �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 223.80│ 81,687.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 225.60│ 82,344.00│
� │Craiova - Târgu Jiu �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 225.60│ 82,344.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 1│ 146.40│ 53,436.00│
� │Curtea de Argeş - �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Bucureşti Nord Gr.A │ │ Total │ 1│ 146.40│ 53,436.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 1│ 77.90│ 20,331.90│
� │Deda - Gheorghieni │ 77.90├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ F � │ 1│ 77.90│ 8,101.60│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 155.80│ 28,433.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 108.40│ 39,566.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 216.80│ 79,132.00│
� │Deda - Târgu Mureş │ 54.20├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 1│ 54.20│ 14,146.20│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ F � │ 1│ 54.20│ 5,636.80│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 433.60│ 138,481.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │sezoniere│ │ 94 │ 2│ 108.40│ 10,189.60│
� │Deda - Târgu Mureş │ 54.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 108.40│ 10,189.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 289.20│ 105,558.00│
� │Dej Cãlãtori - Ilva Micã │ 72.30├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 2│ 144.60│ 36,873.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 433.80│ 142,431.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 381.00│ 139,065.00│
� │Dej Cãlãtori - Jibou │ 76.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 381.00│ 139,065.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 97.80│ 35,697.00│
� │Deva - Blaj │ 97.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 97.80│ 35,697.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 333.90│ 121,873.50│
� │Deva - Lupeni �.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 333.90│ 121,873.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 267.60│ 97,674.00│
� │Deva - Petroşani │ 89.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 267.60│ 97,674.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 9.20│ 3,358.00│
� │Deva - Simeria │ 9.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 9.20│ 3,358.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 327.60│ 119,574.00│
� │Deva - Teiuş │ 81.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 327.60│ 119,574.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 21.20│ 7,738.00│
� │Dolhasca - Paşcani │ 21.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 21.20│ 7,738.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 33.20│ 12,118.00│
� │Dorneşti - Vicşani │ 8.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 33.20│ 12,118.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 33.80│ 12,337.00│
� │Drãgãşani - Piatra Olt │ 33.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 33.80│ 12,337.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 52.80│ 19,272.00│
� │Drãgãşani - Râmnicu Vâlcea│ 52.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 52.80│ 19,272.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 77.90│ 28,433.50│
� │Drobeta Tr. Severin - │ 77.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Filiaşi │ │ Total │ 1│ 77.90│ 28,433.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 366.40│ 133,736.00│
� │Fãurei - Tecuci │ 91.60├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 2│ 183.20│ 46,716.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 549.60│ 180,452.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 270.40│ 98,696.00│
� │Fãurei - Urziceni │ 67.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 270.40│ 98,696.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 131.20│ 47,888.00│
� │Feldioara Hm. - Ploieşti �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Sud │ │ Total │ 1│ 131.20│ 47,888.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 356.40│ 130,086.00│
� │Feteşti - Slobozia Veche │ 59.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 356.40│ 130,086.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 54.80│ 20,002.00│
� │Fieni - Târgovişte │ 27.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 1│ 27.40│ 7,151.40│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 82.20│ 27,153.40│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 177.30│ 64,714.50│
� │Fieni - Titu │ 59.10├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 2│ 118.20│ 30,850.20│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 295.50│ 95,564.70│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 35.80│ 13,067.00│
� │Filiaşi - Craiova │ 35.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 35.80│ 13,067.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 101.90│ 37,193.50│
� │Filiaşi - Orşova �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 101.90│ 37,193.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 228.30│ 83,329.50│
� │Filiaşi - Târgu Jiu │ 76.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 228.30│ 83,329.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 231.00│ 84,315.00│
� │Filiaşi - Târgu Jiu │ 77 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 231.00│ 84,315.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ L � │ 2│ 182.20│ 45,003.40│
� │Galaţi - Fãurei │ 91.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 182.20│ 45,003.40│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 359.60│ 131,254.00│
� │Galaţi - Feteşti �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 359.60│ 131,254.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 2│ 509.60│ 76,440.00│
� │Galaţi - Iaşi �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 509.60│ 76,440.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 414.80│ 151,402.00│
� │Galaţi - Mãrãşeşti �.70├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 4│ 414.80│ 105,774.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 829.60│ 257,176.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 222.00│ 81,030.00│
� │Galaţi - Mãrãşeşti �.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Buzãu │ │ Total │ 1│ 222.00│ 81,030.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 169.40│ 61,831.00│
� │Galaţi - Tecuci │ 84.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 169.40│ 61,831.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,710.40│ 624,296.00│
� │Galaţi - Timişoara Nord �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Ghimeş │ │ Total │ 2│ 1,710.40│ 624,296.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 191.40│ 69,861.00│
� │Gheorghieni - Rãzboieni �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 191.40│ 69,861.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 132.10│ 48,216.50│
� │Ggheorghieni - Târgu Mureş�.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 132.10│ 48,216.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 252.00│ 91,980.00│
� │Giurgiu - Grãdiştea │ 42.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 252.00│ 91,980.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 530.40│ 193,596.00│
� │Giurgiu - Videle │ 66.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 530.40│ 193,596.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 134.40│ 49,056.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 4│ 89.60│ 22,848.40│
� │Halmeu - Satu Mare │ 22.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ M � │ 2│ 44.80│ 11,692.80│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 268.80│ 83,596.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 491.40│ 179,361.00│
� │Iaşi - Bicaz �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 491.40│ 179,361.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 176.80│ 64,532.00│
� │Iaşi - Buhãieşti │ 44.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 176.80│ 64,532.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 337.60│ 123,224.00│
� │Iaşi - Dorneşti �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 337.60│ 123,224.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 744.80│ 271,852.00│
� │Iaşi - Mãrãşeşti �.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 744.80│ 271,852.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 487.20│ 177,828.00│
� │Iaşi - Mãrãşeşti �.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 487.20│ 177,828.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 2│ 151.40│ 55,261.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 7│ 529.90│ 193,413.50│
� │Iaşi - Paşcani │ 75.70├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 75.70│ 23,694.10│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 1│ 75.70│ 19,757.70│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 832.70│ 292,126.30│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 277.60│ 101,324.00│
� │Iaşi - Suceava Nord �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 277.60│ 101,324.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 340.20│ 124,173.00│
� │Iaşi - Tecuci �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 340.20│ 124,173.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,693.00│ 617,945.00│
� │Iaşi - Timişoara Nord �.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Cluj N, Teiuş, Arad │ │ Total │ 2│ 1,693.00│ 617,945.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,576.20│ 575,313.00│
� │Iaşi - Timişoara Nord �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Cluj N, Oradea, Arad│ │ Total │ 2│ 1,576.20│ 575,313.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,625.00│ 593,125.00│
� │Iaşi - Timişoara Nord �.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Cluj N, Ilia, Lugoj │ │ Total │ 2│ 1,625.00│ 593,125.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 4│ 84.80│ 30,952.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 84.80│ 30,952.00│
� │Iaşi - Ungheni Prut Hm │ 21.20├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 4│ 84.80│ 22,132.80│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 254.40│ 84,036.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 2│ 505.40│ 184,471.00│
� │Iaşi - Vatra Dornei Bãi HC�.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 505.40│ 184,471.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 496.80│ 181,332.00│
� │Ilia - Lugoj │ 82.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 496.80│ 181,332.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 75.40│ 27,521.00│
� │Ilva Micã - Vatra Dornei │ 75.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 75.40│ 27,521.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 32.00│ 11,680.00│
� │Jebel - Stamora Moraviţa │ 32 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 32.00│ 11,680.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 68.50│ 25,002.50│
� │Jibou - Acâş Hm. │ 68.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 68.50│ 25,002.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 591.20│ 215,788.00│
� │Jibou - Satu Mare �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 591.20│ 215,788.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 230.00│ 83,950.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 2│ 92.00│ 23,460.00│
� │Jibou - Sãrmãşag │ 46 ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 2│ 92.00│ 28,796.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 414.00│ 136,206.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 47.40│ 17,301.00│
� │Jibou - Zalãu Nord │ 23.70├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 71.10│ 25,951.50│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 118.50│ 43,252.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 125.70│ 45,880.50│
� │Lainici Hm. - Craiova �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 125.70│ 45,880.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 95.40│ 34,821.00│
� │Lotru - Râmnicu Vâlcea │ 31.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 95.40│ 34,821.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 231.20│ 84,388.00│
� │Lugoj - Simeria �.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 231.20│ 84,388.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 7│ 154.70│ 56,465.50│
� │Lupeni - Petroşani │ 22.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 154.70│ 56,465.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 204.20│ 74,533.00│
� │Lupeni - Simeria �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 204.20│ 74,533.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 270.00│ 98,550.00│
� │Mãrãşeşti - Ghimeş │ 135 ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 1│ 135.00│ 34,425.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 405.00│ 132,975.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 736.00│ 268,640.00│
� │Mãrãşeşti - Miercurea Ciuc│ 184 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 736.00│ 268,640.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 477.30│ 174,214.50│
� │Mãrãşeşti - Ploieşti Sud �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 477.30│ 174,214.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 462.00│ 168,630.00│
� │Mãrãşeşti - Suceava Nord │ 231 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 462.00│ 168,630.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 38.00│ 13,870.00│
� │Mãrãşeşti - Tecuci │ 19 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 38.00│ 13,870.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 346.20│ 126,363.00│
� │Medgidia - Negru Vodã │ 57.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 346.20│ 126,363.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 287.60│ 104,974.00│
� │Medgidia - Tulcea Oraş �.80├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 575.20│ 209,948.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 862.80│ 314,922.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 55.30│ 20,184.50│
� │Miercurea Ciuc - │ 55.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Gheorghieni │ │ Total │ 1│ 55.30│ 20,184.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 562.20│ 205,203.00│
� │Miercurea Ciuc - Târgu �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Mureş │ │ Total │ 3│ 562.20│ 205,203.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 28.60│ 10,439.00│
� │Nãdab - Ciumeghiu │ 28.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 28.60│ 10,439.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 120.00│ 43,800.00│
� │Olteniţa - Titan Sud Hm. │ 60.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 120.00│ 43,800.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 2│ 11.40│ 4,161.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
� │Oradea - Biharkerestesz │ 5.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Episcopia Bihor │ │ Total │ 2│ 11.40│ 4,161.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 2│ 119.20│ 37,309.60│
� │Oradea - Bratca Hm. │ 59.60├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ I � │ 2│ 119.20│ 36,594.40│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 238.40│ 73,904.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 1│ 49.40│ 15,462.20│
� │Oradea - Ciumeghiu │ 49.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 49.40│ 15,462.20│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 1│ 49.40│ 12,597.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 49.40│ 18,031.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 197.60│ 61,552.40│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 621.60│ 226,884.00│
� │Oradea - Halmeu �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 621.60│ 226,884.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 2│ 78.40│ 28,616.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
� │Oradea - Kotegyan │ 39.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Salonta Hm │ │ Total │ 2│ 78.40│ 28,616.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │sezoniere│ Z │ 94 │ 2│ 1,825.40│ 171,587.60│
� │Oradea - Mangalia �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1,825.40│ 171,587.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 399.00│ 145,635.00│
� │Oradea - Satu Mare │ 133 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 399.00│ 145,635.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 2│ 87.20│ 27,293.60│
� │Oradea - Sãcuieni Bihor │ 43.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 87.20│ 27,293.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 889.00│ 324,485.00│
� │Oradea - Timişoara Nord �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 889.00│ 324,485.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 65.80│ 24,017.00│
� │Oradea - Valea lui Mihai │ 65.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 65.80│ 24,017.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 77.80│ 28,397.00│
� │Orşova - Strehaia │ 77.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 77.80│ 28,397.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 186.60│ 68,109.00│
� │Orşova - Timişoara Nord �.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 186.60│ 68,109.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 7│ 441.70│ 161,220.50│
� │Paşcani - Suceava Nord │ 63.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 441.70│ 161,220.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 160.00│ 58,400.00│
� │Petroşani - Simeria │ 80 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 160.00│ 58,400.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 32.40│ 11,826.00│
� │Piatra Olt - Caracal │ 32.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 32.40│ 11,826.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 164.10│ 59,896.50│
� │Piatra Olt - Podu Olt �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 164.10│ 59,896.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 490.00│ 178,850.00│
� │Piatra Olt - Piteşti │ 98 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 490.00│ 178,850.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 76.80│ 28,032.00│
� │Piatra Olt - Potcoava │ 38.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 76.80│ 28,032.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 346.40│ 126,436.00│
� │Piatra Olt - Râmnicu │ 86.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Vâlcea │ │ Total │ 4│ 346.40│ 126,436.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 200.80│ 73,292.00│
� │Piteşti - Cãlimãneşti �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 200.80│ 73,292.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 10│ 231.00│ 84,315.00│
� │Piteşti - Valcele │ 23.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 231.00│ 84,315.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 252.30│ 92,089.50│
� │Ploieşti Sud - Predeal │ 84.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 252.30│ 92,089.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 334.90│ 122,238.50│
� │Ploieşti Sud - Siculeni �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 334.90│ 122,238.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 234.00│ 85,410.00│
� │Ploieşti Sud - Slobozia │ 117 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Veche │ │ Total │ 2│ 234.00│ 85,410.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 416.00│ 151,840.00│
� │Ploieşti Sud - Târgovişte │ 52 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 416.00│ 151,840.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 440.00│ 160,600.00│
� │Ploieşti Sud - Urziceni │ 55 ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 2│ 110.00│ 28,710.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 550.00│ 189,310.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 196.50│ 71,722.50│
� │Podu Olt - Caracal �.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 196.50│ 71,722.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 141.60│ 51,684.00│
� │Potcoava - Caracal │ 70.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 141.60│ 51,684.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 26.30│ 9,599.50│
� │Predeal - Braşov │ 26.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 26.30│ 9,599.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 143.60│ 50,978.00│
� │Predeal - Bucureşti Nord �.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Gr.A │ │ Total │ 1│ 143.60│ 50,978.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 1│ 167.70│ 52,490.10│
� │Racoş - Teiuş �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 167.70│ 52,490.10│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 9│ 533.70│ 184,126.50│
� │Rãzboieni - Târgu Mureş │ 59.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 533.70│ 184,126.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 199.20│ 68,724.00│
� │Râmnicu Vâlcea - Sibiu │ 99.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 199.20│ 68,724.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 149.00│ 51,405.00│
� │Râmnicu Vâlcea - Turnu │ 74.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Roşu │ │ Total │ 2│ 149.00│ 51,405.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 10│ 338.00│ 123,370.00│
� │Roşiori Nord - Alexandria │ 33.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 338.00│ 123,370.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 144.70│ 52,815.50│
� │Roşiori Nord - Filiaşi �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 144.70│ 52,815.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 10│ 497.00│ 171,465.00│
� │Roşiori Nord - Turnu │ 49.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Mãgurele │ │ Total │ 10│ 497.00│ 171,465.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 87.20│ 31,828.00│
� │Rovinari - Târgu Jiu │ 21.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 87.20│ 31,828.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 2│ 1,278.20│ 466,543.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
� │Ruse - Lokoshaza �.10├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Giurgiu N-Craiova │ │interna- │ U │ 52 │ 2│ 1,278.20│ 66,466.40│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 2,556.40│ 533,009.40│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ R │ 15 │ 2│ 1,203.40│ 18,051.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
� │Ruse - Ungheni �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Buc.N - Bacãu - │ │ Total │ 2│ 1,203.40│ 18,051.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 2│ 1,199.40│ 437,781.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
� │Ruse - Vadu Siret �.70├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Buc.N - Bacãu │ │interna- │ R │ 15 │ 2│ 1,199.40│ 17,991.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1,199.40│ 437,781.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 93.40│ 34,091.00│
� │Salva - Rodna Veche │ 46.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 93.40│ 34,091.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │sezoniere│ │ 94 │ 2│ 1,897.80│ 178,393.20│
� │Satu Mare - Mangalia �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1,897.80│ 178,393.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 2│ 657.60│ 240,024.00│
� │Satu Mare - Teiuş �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 657.60│ 240,024.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 2│ 72.00│ 26,280.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
� │Satu Mare - Tiborszalas │ 36.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Carei │ │ Total │ 2│ 72.00│ 26,280.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 76.40│ 27,886.00│
� │Sântana - Nadab │ 19.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 76.40│ 27,886.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 44.60│ 16,279.00│
� │Sãrmãşag - Zalãu Nord │ 22.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 44.60│ 16,279.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 219.60│ 80,154.00│
� │Sãvârşin - Simeria │ 73.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 219.60│ 80,154.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 437.20│ 150,834.00│
� │Sibiu - Caracal �.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 437.20│ 150,834.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 2│ 95.20│ 24,847.20│
� │Sibiu - Câineni │ 47.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 95.20│ 24,847.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 167.80│ 61,247.00│
� │Sibiu - Fãgãraş │ 83.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 167.80│ 61,247.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 4│ 82.80│ 21,610.80│
� │Sibiu - Loamneş Hm │ 20.70├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ P │ 91 │ 2│ 41.40│ 3,767.40│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 124.20│ 25,378.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 12│ 663.60│ 235,578.00│
� │Sibiu - Mediaş │ 55.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 663.60│ 235,578.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 2│ 105.60│ 27,561.60│
� │Sibiu - Miercurea Sibiu │ 52.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 105.60│ 27,561.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 818.00│ 298,570.00│
� │Sibiu - Târgu Mureş �.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 818.00│ 298,570.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 4│ 1,224.40│ 422,418.00│
� │Sibiu - Timişoara Nord �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1,224.40│ 422,418.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 2│ 50.20│ 13,102.20│
� │Sibiu - Turnu Roşu Hm. │ 25.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 50.20│ 13,102.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 4│ 237.20│ 61,909.20│
� │Sibiu - Ucea │ 59.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 237.20│ 61,909.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 1│ 82.80│ 30,222.00│
� │Sibiu - Vinţu de Jos │ 82.80├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 496.80│ 181,332.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 579.60│ 211,554.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 175.80│ 54,849.60│
� │Siculeni - Mãrãşeşti �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 175.80│ 54,849.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 118.40│ 43,216.00│
� │Sighetu Marmaţiei - Salva �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 118.40│ 43,216.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 172.20│ 62,853.00│
� │Sighetu Marmaţiei - Vişeu │ 57.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ de Jos │ │personal │ D � │ 2│ 114.80│ 35,932.40│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 287.00│ 98,785.40│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 1│ 127.40│ 39,876.20│
� │Sighişoara - Braşov �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 127.40│ 39,876.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 500.50│ 182,682.50│
� │Sighişoara - Teiuş �.10├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 100.10│ 31,331.30│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 600.60│ 214,013.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 1│ 30.20│ 7,882.20│
� │Simeria - Subcetate │ 30.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 30.20│ 7,882.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 57.60│ 21,024.00│
� │Simeria - Şibot │ 28.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 57.60│ 21,024.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 7│ 508.90│ 185,748.50│
� │Simeria - Teiuş │ 72.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 508.90│ 185,748.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 49.40│ 18,031.00│
� │Slatina - Caracal │ 49.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 49.40│ 18,031.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 17.00│ 6,205.00│
� │Slatina - Piatra Olt │ 17 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 17.00│ 6,205.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 310.00│ 113,150.00│
� │Slobozia Veche - Urziceni │ 62 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 310.00│ 113,150.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 11│ 250.80│ 91,542.00│
� │Stamora Moraviţa - Voiteni│ 22.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 250.80│ 91,542.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 59.90│ 21,863.50│
� │Strehaia - Craiova │ 59.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 59.90│ 21,863.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 9│ 292.50│ 106,762.50│
� │Suceava - Dorneşti │ 32.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 292.50│ 106,762.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 123.60│ 45,114.00│
� │Suceava Nord - Botoşani │ 61.80├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 370.80│ 135,342.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 494.40│ 180,456.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 382.20│ 139,503.00│
� │Suceava Nord - Ilva Micã �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 382.20│ 139,503.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 231.80│ 84,607.00│
� │Suceava Nord - Vatra �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Dornei │ │ Total │ 2│ 231.80│ 84,607.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z � │ 4│ 69.20│ 25,258.00│
� │Suceava Nord - Vereşti │ 17.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 69.20│ 25,258.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 319.40│ 116,581.00│
� │Târgu Jiu - Caracal �.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 319.40│ 116,581.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 30.90│ 11,278.50│
� │Târgu Jiu - Lainici Hm. │ 30.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 30.90│ 11,278.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 51.30│ 18,724.50│
� │Târgu Jiu - Petroşani │ 51.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 51.30│ 18,724.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 114.20│ 41,683.00│
� │Târgu Jiu - Turceni │ 57.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 114.20│ 41,683.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 2│ 680.20│ 248,273.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
� │Târgu Mureş - Lokoshaza �.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Arad Curtici │ │ Total │ 2│ 680.20│ 248,273.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 63.90│ 23,323.50│
� │Teiuş - Blaj │ 21.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 63.90│ 23,323.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 145.90│ 53,253.50│
� │Teiuş - Sãvârşin �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 145.90│ 53,253.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 740.40│ 270,246.00│
� │Timişoara Nord - Baia Mare�.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 740.40│ 270,246.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 72.80│ 26,572.00│
� │Timişoara Nord - Buziaş │ 36.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 72.80│ 26,572.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 7│ 688.10│ 251,156.50│
� │Timişoara Nord - │ 98.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Caransebeş │ │ Total │ 7│ 688.10│ 251,156.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 4│ 1,319.60│ 481,654.00│
� │Timişoara Nord - Cluj �.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Napoca via Oradea │ │ Total │ 4│ 1,319.60│ 481,654.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 1,297.20│ 330,786.00│
� │Timişoara Nord - Craiova �.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1,297.20│ 330,786.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 421.20│ 153,738.00│
� │Timişoara Nord - Drobeta �.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Tr.Severin │ │ Total │ 2│ 421.20│ 153,738.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 11│ 429.00│ 156,585.00│
� │Timişoara Nord - Jimbolia │ 39 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 429.00│ 156,585.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │interna- │ Z � │ 4│ 296.80│ 108,332.00│
│ │ │ │ţional │ │ │ │ │ │
� │Timişoara Nord - │ 74.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Lokoshaza │ │ Total │ 4│ 296.80│ 108,332.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 511.20│ 186,588.00│
� │Timişoara Nord - Lugoj │ 63.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 511.20│ 186,588.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │sezoniere│ │ 94 │ 2│ 1,592.80│ 149,723.20│
� │Timişoara Nord - Mangalia �.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1,592.80│ 149,723.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ IC │ Z � │ 2│ 283.00│ 103,295.00│
� │Timişoara Nord - Reşiţa �.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Sud Hm. │ │ Total │ 2│ 283.00│ 103,295.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │accelerat│ Z � │ 2│ 1,225.60│ 447,344.00│
� │Timişoara Nord - Sighetu �.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Marmaţiei │ │ Total │ 2│ 1,225.60│ 447,344.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 112.00│ 40,880.00│
� │Timişoara Nord - Stamora │ 56 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Moraviţa │ │ Total │ 2│ 112.00│ 40,880.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 691.80│ 252,507.00│
� │Timişoara Nord - Târgu Jiu�.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 691.80│ 252,507.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 11│ 365.20│ 109,560.00│
� │Timişoara Nord - Voiteni │ 33.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 365.20│ 109,560.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 63.40│ 23,141.00│
� │Titu - Târgovişte │ 31.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 63.40│ 23,141.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 78.80│ 28,762.00│
� │Urziceni - Ciulniţa │ 78.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ via Slobozia Veche │ │ Total │ 1│ 78.80│ 28,762.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 67.20│ 24,528.00│
� │Valea lui Mihai - Satu │ 67.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Mare │ │ Total │ 1│ 67.20│ 24,528.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 37.10│ 13,541.50│
� │Vatra Dornei - Câmpulung │ 37.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Mold. │ │ Total │ 1│ 37.10│ 13,541.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 49.20│ 17,958.00│
� │Videle - Roşiori Nord │ 49.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 49.20│ 17,958.00│
├────┴──────────────────────────┴──────┴───────────────────┴────┼──────────┼─────────────┤
│ TOTAL tren - km Secţii interoperabile �,828.00󧔄,032,983.40│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘

Secţii neinteroperabile (neînchiriate) Trenuri cu circulaţie regulatã
┌────┬──────────────────────────┬──────┬─────────┬────┬────┬────┬──────────┬─────────────┐
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4* │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 133.60│ 48,764.00│
│ 1 │Anina - Oraviţa │ 33.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 2│ 66.80│ 17,434.80│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 200.40│ 66,198.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 232.80│ 84,972.00│
│ 2 │Bereşti - Bârlad │ 29.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 232.80│ 84,972.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 468.00│ 170,820.00│
│ 3 │Bereşti - Galaţi │ 78.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 468.00│ 170,820.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 59.20│ 21,608.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 2│ 59.20│ 15,096.00│
│ 4 │Bistriţa Bârgãului hcv.- │ 29.60├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Bistriţa Nord │ │personal │ I � │ 2│ 59.20│ 18,174.40│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 177.60│ 54,878.40│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 10│ 518.60│ 189,070.00│
│ 5 │Bixad Hm. - Satu Mare │ 33.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ I � │ 2│ 103.60│ 31,805.20│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 621.60│ 220,875.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 224.40│ 81,906.00│
│ 6 │Bouţari Hm. - Caransebeş │ 37.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 4│ 149.60│ 39,045.60│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 374.00│ 120,951.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 10│ 549.00│ 200,385.00│
│ 7 │Brad - Gurahonţ │ 54.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 549.20│ 200,385.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 285.20│ 104,098.00│
│ 8 │Buhãieşti - Roman │ 71.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 285.20│ 104,098.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 192.00│ 70,080.00│
│ 9 │Cacica H.M. - Suceava │ 32.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Nord │ │ Total │ 6│ 192.00│ 70,080.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 56.40│ 20,586.00│
│ 10 │Cenad hcv. - Lovrin │ 28.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 56.40│ 20,586.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cenad hcv. - Sânnicolau │ │personal │ Z � │ 5│ 61.50│ 22,447.50│
│ 11 │ Mare │ 12.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 61.50│ 22,447.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 3│ 225.60│ 82,344.00│
│ 12 │Cenad hcv. - Timişoara │ 75.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Nord │ │ Total │ 3│ 225.60│ 82,344.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 14│ 201.60│ 73,584.00│
│ 13 │Cernei hcv. - Ineu │ 14.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 14│ 201.60│ 73,584.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 2│ 89.80│ 22,899.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 89.80│ 32,777.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 3│ 134.70│ 42,161.10│
│ 14 │ Ciumeghiu - Holod │ 44.90├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 1│ 44.90│ 14,053.70│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 359.20│ 111,890.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 10│ 415.00│ 151,475.00│
│ 15 │ Corabia - Caracal │ 41.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 415.00│ 151,475.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 198.60│ 72,489.00│
│ 16 │ Crasna - Huşi │ 33.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 198.60│ 72,489.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 391.20│ 142,788.00│
│ 17 │Cruceni hcv. - Timişoara │ 48.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Nord │ │ Total │ 8│ 391.20│ 142,788.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 4│ 137.20│ 35,809.20│
│ 18 │Dornişoara hcv. - Vatra │ 34.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Dornei │ │ Total │ 4│ 137.20│ 35,809.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 172.00│ 62,780.00│
│ 19 │Dorohoi - Leorda │ 21.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 172.00│ 62,780.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 347.40│ 126,801.00│
│ 20 │Dorohoi - Truşeşti │ 57.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 347.40│ 126,801.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 206.40│ 75,336.00│
│ 21 │Fãlticeni hcv. - Dolhasca │ 25.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 206.40│ 75,336.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 9│ 423.90│ 154,723.50│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 47.10│ 14,742.30│
│ 22 │Gataia - Reşiţa Sud │ 47.10├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 1│ 47.10│ 14,742.30│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 518.10│ 184,208.10│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 11│ 200.20│ 73,073.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 18.20│ 5,696.60│
│ 23 │ Gataia - Voiteni │ 18.20├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 1│ 18.20│ 5,696.60│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 13│ 236.60│ 84,466.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 264.80│ 96,652.00│
│ 24 │ Giera hcv. - Jebel │ 33.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 264.80│ 96,652.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 114.20│ 41,683.00│
│ 25 │ Giera hcv. - Timişoara │ 57.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Nord via Jebel │ │ Total │ 2│ 114.20│ 41,683.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 56.00│ 20,440.00│
│ 26 │ Golenţi Hm. - Poiana │ 7 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Mare Hm. │ │ Total │ 8│ 56.00│ 20,440.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 9│ 177.30│ 64,714.50│
│ 27 │ Grãniceri Hm. - Nãdab │ 19.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 177.30│ 64,714.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 11│ 368.50│ 134,502.50│
│ 28 │ Gura Putnei - Dorneşti │ 33.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 368.50│ 134,502.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 44.00│ 16,060.00│
│ 29 │ Gura Putnei - Putna │ 5.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 44.00│ 16,060.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 11│ 979.00│ 357,335.00│
│ 30 │ Gurahonţ - Sântana │ 89.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 979.00│ 357,335.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 382.80│ 139,722.00│
│ 31 │ Hârlãu - Iaşi │ 63.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 382.80│ 139,722.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 111.40│ 40,661.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 2│ 111.40│ 34,868.20│
│ 32 │ Holod - Vaşcãu │ 55.70├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 2│ 111.40│ 28,407.00│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 334.20│ 103,936.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 16│ 246.40│ 89,936.00│
│ 33 │ Hunedoara - Simeria │ 15.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 2│ 30.80│ 8,038.80│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 18│ 277.20│ 97,974.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 107.60│ 39,274.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 26.90│ 8,419.70│
│ 34 │ Iam h.c.v. - Oraviţa │ 26.90├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ D � │ 1│ 26.90│ 8,419.70│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 161.40│ 56,113.40│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 186.00│ 67,890.00│
│ 35 │ Ionel hcv. - Cãrpiniş │ 31 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 186.00│ 67,890.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 10│ 273.00│ 99,645.00│
│ 36 │ Jimbolia - Lovrin │ 27.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 273.00│ 99,645.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 19.60│ 7,154.00│
│ 37 │ Liebling hcv - Jebel │ 9.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 19.60│ 7,154.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 94.00│ 34,310.00│
│ 38 │ Lovrin - Timişoara Nord │ 47 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 94.00│ 34,310.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 295.80│ 107,967.00│
│ 39 │ Magherus Sieu - Sarmasel│ 49.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 295.80│ 107,967.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 303.60│ 110,814.00│
│ 40 │ Maneciu - Ploieşti │ 50.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 303.60│ 110,814.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 141.60│ 51,684.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 35.40│ 11,080.20│
│ 41 │ Moldoviţa hcv. - │ 35.40├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Câmpulung Mold. │ │personal │ D � │ 1│ 35.40│ 11,080.20│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 212.40│ 73,844.40│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 418.40│ 152,716.00│
│ 42 │ Nãdlac - Arad │ 52.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 418.40│ 152,716.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 439.80│ 160,527.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ A � │ 3│ 219.90│ 56,074.50│
│ 43 │ Nehoiaşu - Buzãu │ 73.30├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ K � │ 1│ 73.30│ 18,691.50│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 733.00│ 235,293.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 54.60│ 19,929.00│
│ 44 │ Nerãu - Lovrin │ 27.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 54.60│ 19,929.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 86.60│ 31,609.00│
│ 45 │ Nerãu hcv - Periam │ 43.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 86.60│ 31,609.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 556.80│ 203,232.00│
│ 46 │ Nerãu hcv - Timişoara │ 92.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Nord │ │ Total │ 6│ 556.80│ 203,232.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 101.20│ 36,938.00│
│ 47 │ Nisipitu - Gura Putnei │ 25.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 101.20│ 36,938.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 471.20│ 171,988.00│
│ 48 │ Oraviţa - Berzovia │ 58.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 471.20│ 171,988.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 35.60│ 12,994.00│
│ 49 │ Panciu H.m. - Mãrãşeşti │ 17.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 35.60│ 12,994.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 2│ 41.20│ 10,753.20│
│ 50 │ Pecica - Arad │ 20.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 41.20│ 10,753.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 99.00│ 36,135.00│
│ 51 │ Periam - Timişoara Nord │ 49.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 99.00│ 36,135.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 45.00│ 16,425.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ E � │ 1│ 7.50│ 1,957.50│
│ 52 │ Pietrosita - Fieni │ 7.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 52.50│ 18,382.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 542.40│ 197,976.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 2│ 135.60│ 42,442.80│
│ 53 │ Radna - Timişoara Nord │ 67.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 678.00│ 240,418.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 37.20│ 13,578.00│
│ 54 │ Remetea Micã - │ 37.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Timişoara Nord │ │ Total │ 1│ 37.20│ 13,578.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 41.20│ 15,038.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 55 │ Rodna Veche Hm. - Ilva │ 20.60│personal │ B � │ 2│ 41.20│ 12,895.60│
│ │ Micã │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 82.40│ 27,933.60│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 346.80│ 126,582.00│
│ 56 │ Sãcuieni Bihor - │ 86.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Sãrmãşag │ │ Total │ 4│ 346.80│ 126,582.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 176.80│ 64,532.00│
│ 57 │ Sarmasel - Ludus │ 44.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 176.80│ 64,532.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 397.20│ 145,197.00│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ B � │ 1│ 66.30│ 20,751.90│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 58 │ Sânnicolau Mare - Arad │ 66.30│personal │ E � │ 1│ 66.30│ 17,304.30│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ U │ 52 │ 1│ 66.30│ 3,447.60│
│ │ │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 596.70│ 186,700.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 314.50│ 114,792.50│
│ │ │ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 59 │ Sânnicolau Mare - │ 62.90│personal │ D � │ 1│ 62.90│ 19,687.70│
│ │ Timişoara Nord │ ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 377.40│ 134,480.20│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 32.80│ 8,560.80│
│ 60 │ Siret hcv. - Dorneşti │ 16.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 32.80│ 8,560.80│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 351.20│ 128,188.00│
│ 61 │ Slãnic - Ploieşti Sud │ 43.90├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 351.20│ 128,188.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 244.80│ 89,352.00│
│ 62 │ Târgu Neamţ - Paşcani │ 30.60├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 244.80│ 89,352.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 6│ 577.20│ 210,678.00│
│ 63 │ Truşeşti-Iaşi │ 96.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 577.20│ 210,678.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 174.60│ 63,729.00│
│ 64 │ Vãlcani Hm - Arad │ 87.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 174.60│ 63,729.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 168.00│ 61,320.00│
│ 65 │ Vãlcani Hm - Sânnicolau │ 21 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Mare │ │ Total │ 8│ 168.00│ 61,320.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 10│ 153.00│ 55,845.00│
│ 66 │ Valcele - Curtea de Argeş│ 15.30├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 153.00│ 55,845.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 10│ 441.00│ 160,965.00│
│ 67 │ Zimnicea - Alexandria │ 44.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 441.00│ 160,965.00│
├────┴──────────────────────────┴──────┴───────────────────┴────┼──────────┼─────────────┤
│ TOTAL tren - km Secţii neinteroperabile (neînchiriate) │ 18,259.20│ 6,473,854.50│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘
Secţii neinteroperabile (închiriate) Trenuri cu circulaţie regulatã


┌────┬──────────────────────────┬──────┬─────────┬────┬────┬────┬──────────┬─────────────┐
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4* │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 12│ 445.20│ 162,498.00│
│ 1 │ Alba Iulia - Cugir │ 37.10├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 445.20│ 162,498.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 340.00│ 124,100.00│
│ 2 │ Alba Iulia - Zlatna H. │ 42.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 340.00│ 124,100.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 18│ 684.00│ 249,660.00│
│ 3 │ Blaj - Târnaveni │ 38 ├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 18│ 684.00│ 249,660.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 12│ 438.00│ 159,870.00│
│ 4 │ Braşov - Întorsura │ 36.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Buzãului Hm │ │ Total │ 12│ 438.00│ 159,870.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 12│ 324.00│ 118,260.00│
│ 5 │ Braşov - Zãrneşti │ 27.00├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 324.00│ 118,260.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 10│ 317.00│ 115,705.00│
│ 6 │ Buziaş - Gãtaia │ 31.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 317.00│ 115,705.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 508.00│ 185,420.00│
│ 7 │ Costeşti - Roşiori Nord │ 63.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 508.00│ 185,420.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 10│ 245.00│ 89,425.00│
│ 8 │ Gãtaia - Jamu Mare Hm. │ 24.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 245.00│ 89,425.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 51.60│ 18,834.00│
│ 9 │ Odorhei - Cristur │ 25.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 51.60│ 18,834.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 8│ 377.60│ 137,824.00│
│ 10 │ Odorhei - Sighişoara │ 47.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 377.60│ 137,824.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 331.00│ 120,815.00│
│ 11 │ Sfântu Gheorghe - Breţcu │ 66.20├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Hm. │ │ Total │ 5│ 331.00│ 120,815.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 5│ 222.50│ 81,212.50│
│ 12 │ Sfântu Gheorghe - Târgu │ 44.50├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Secuiesc │ │ Total │ 5│ 222.50│ 81,212.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 1│ 21.70│ 7,920.50│
│ 13 │ Târgu Secuiesc - Breţcu │ 21.70├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Hm │ │ Total │ 1│ 21.70│ 7,920.50│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 4.80│ 1,752.00│
│ 14 │ Târnãveni - Târnãveni │ 2.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Vest │ │ Total │ 2│ 4.80│ 1,752.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 2│ 70.80│ 25,842.00│
│ 15 │ Târnãveni Vest Hm - │ 35.40├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Balauseri │ │ Total │ 2│ 70.80│ 25,842.00│
├────┼──────────────────────────┼──────┼─────────┬────┬────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │personal │ Z � │ 4│ 311.20│ 113,588.00│
│ 16 │ Târnãveni Vest Hm - │ 77.80├─────────┴────┴────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Praid │ │ Total │ 4│ 311.20│ 113,588.00│
├────┴──────────────────────────┴──────┴───────────────────┴────┼──────────┼─────────────┤
│ TOTAL tren - km Secţii neinteroperabile (închiriate) │ 4,692.40│ 1,712,726.00│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ TOTAL GENERAL SERVICIUL PUBLIC SOCIAL �,779.60󧔌,219,563.90│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘LEGENDĂ?

* - Regim de circulaţie (coloana 4 din tabele)
A- Nu circulã sâmbãtã, duminicã şi de sãrbãtori legale.
B - Nu circulã sâmbãtã.
D - Nu circulã duminicã.
E - Nu circulã sâmbãtã şi duminicã.
F - Circulã sâmbãtã şi duminicã.
G - Nu circulã sâmbãtã şi de sãrbãtori legale.
I - Nu circulã duminicã şi de sãrbãtori legale.
J - Circulã vineri, sâmbãtã, duminicã şi de sãrbãtori legale.
K - Nu circulã vineri, sâmbãtã şi de sãrbãtori legale.
L - Circulã vineri, sâmbãtã, duminicã, luni, iar în perioada 15 iunie 2007-16 septembrie 2007 circulã zilnic.
M - Nu circulã duminicã şi luni.
N - Circulã în perioada 8 iunie 2007 - 16 septembrie 2007.
O - Circulã în perioada 15/16 iunie 2007 - 16/17 septembrie 2007.
P - Circulã în perioada 11 iunie 2007 - 9 septembrie 2007.
R - Circulã o datã/sãptãmânã în perioada 15 iunie 2007 - 22 septembrie 2007.
S - Circulã vineri şi duminicã.
U - Circulã vineri.
V - Circulã de 4 ori/sãptãmânã în perioada 10 iunie 2007 - 11 septembrie 2007.
Z - Circulã zilnic.
Z* - Circulã zilnic începând cu data de 1 mai 2007.


ANEXA 6
la actul adiţional

METODOLOGIA
de tarifare a utilizãrii infrastructurii feroviare

ART. 1
Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, reprezintã suma plãtitã de cãtre operatorul de transport feroviar, denumit în continuare OTF, pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii feroviare prin asigurarea setului minim de prestaţii pentru circulaţia trenurilor aparţinând OTF şi accesul prin intermediul reţelei la infrastructurile de servicii şi serviciile furnizate în conformitate cu prevederile <>art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitãţilor de infrastructurã feroviarã şi tarifarea utilizãrii infrastructurii feroviare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 2
Pentru infrastructura feroviarã publicã administratã de Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., denumitã în continuare C.RR., calculul şi încasarea TUI revin în sarcina C.F.R., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare, în conformitate cu prevederile <>art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 3
TUI se aplicã în mod nediscriminatoriu pentru toţi OTF pentru condiţii similare de transport în conformitate cu prevederile <>art. 4 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 4
Metodologia de calcul a TUI se bazeazã pe urmãtoarele elemente tarifare:
a) distanţa parcursã de tren;
b) tonajul brut al trenului;
c) tipul de trafic: marfã sau cãlãtori;
d) ruta de circulaţie;
e) clasa secţiei de circulaţie şi dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracţiune.
ART. 5
TUI se calculeazã şi se aplicã pentru fiecare tren circulat, pe baza elementelor prevãzute la art. 4.
ART. 6
Secţiile de circulaţie ale infrastructurii feroviare publice se împart pe clase pe baza caracteristicilor tehnice ale fiecãrei secţii, conform tabelului nr. 1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie, astfel:

Tabelul nr. 1
Clasificarea secţiilor de circulaţie


┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │ Regimul │
│ │de vitezã(km/h)│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬───────┤
│ Clasa secţiei de circulaţie │ de la │ la │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ A │ 121 │ 200 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ B │ 101 │ 120 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ C │ 61 │ 100 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ D │ 0 │ 60 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ E │ 0 │ 60 │
│ Pentru linii cu trafic exclusiv de marfã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ R │ │ │
│ Pentru linii cu trafic redus: volum de circulaţie │ - │ - │
│ mai mic de 5 trenuri pe zi │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ I │ │ │
│ Pentru linii cu ecartament îngust │ - │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘ART. 7
(1) Lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase este elaboratã de C.F.R. şi se include în contractul de activitate al companiei naţionale care administreazã infrastructura feroviarã, încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conform prevederilor <>art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 89/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Lista prevãzutã la alin. (1) se actualizeazã în situaţia în care încadrarea unor secţii de circulaţie în categoriile prevãzute la art. 6 nu mai corespunde datoritã modificãrii caracteristicilor tehnice ale acestora.
ART. 8
Pentru stabilirea tarifului pentru fiecare categorie de linie, în conformitate cu prevederile <>art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile ulterioare, se va avea în vedere costul direct rezultat din exploatarea trenurilor, care se repartizeazã corespunzãtor tipului de trafic de marfã sau cãlãtori, dupã cum urmeazã:
a) costuri fixe în funcţie de trasa folositã, reprezentând costuri cu conducerea circulaţiei pe liniile infrastructurii feroviare publice;
b) costuri variabile în funcţie de masa brutã a trenului, reprezentând costuri cu întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii feroviare publice.
ART. 9
(1) Elementele tarifare de bazã aplicabile pentru determinarea TUI sunt conform tabelului nr. 2 - Elementele tarifare de bazã pentru TUI, dupã cum urmeazã:

Tabelul nr. 2
Elemente tarifare de bazã pentru TUI


┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Elemente tarifare de bazã pentru TUI │ Tarif de bazã │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Elemente tarifare în funcţie de tonajul │ │
│ trenului │ │
├─────────────────────────────────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Secţii electrificate │Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│
├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Secţii neelectrificate │Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│
├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Tonaj minin │Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│
├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Factor de tonaj │ Ft │ Ft │ Ft │ Ft │ Ft │ Ft │ Ft │
├─────────────────────────────────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│Elemente tarifare în funcţie de │ Tarif pe tren-kilometru │
│distanţa parcursã │ în funcţie de distanţã │
│ │ (lei/tren-km) │
├─────────────────────────────────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Circulaţie │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │
└─────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘Elementele tarifare de bazã din tabel au urmãtoarea semnificaţie:
Ttse - reprezintã tariful în funcţie de tonaj pentru fiecare clasã de secţii electrificate şi nu include valoarea energiei electrice de tracţiune;
Ttsn - reprezintã tariful în funcţie de tonaj pentru fiecare clasã de secţii neelectrificate;
Tmin - reprezintã tonajul brut al trenului începând de la care se aplicã factorul de tonaj;
Ft - factorul de tonaj reprezintã un coeficient de corecţie care se aplicã la tonajul brut al trenului;
Tc - reprezintã tariful pentru circulaţie în funcţie de distanţã pentru fiecare clasã de secţii.
(2) Valoarea TUI pentru un tren care parcurge o rutã de circulaţie se calculeazã prin suma tarifelor pentru fiecare distanţã parcursã pe o secţie de circulaţie (TUI secţie), în funcţie de clasa acesteia, aplicând urmãtoarea formulã:


TUI = f2Σ TUI secţie,
unde:
TUI secţie = TUI tonaj + TUI circulaţie,


iar:
* TUI tonaj - reprezintã tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare pe o clasã de secţie de circulaţie în funcţie de distanţa parcursã şi existenţa sistemului de electrificare, precum şi de tonajul ponderat al trenului şi se calculeazã cu formula:


TUI tonaj = (km x Tts) + [(Tonaj brut - Tmin) x Ft x km x Tts],


unde:
km = numãrul de km parcurşi pe secţia de circulaţie;
Tts = Ttse, dacã secţia este electrificatã;
Ft = 0 pentru trenurile cu tonaj brut mai mic decât Tmin;
Tts = Ttsn, dacã secţia este neelectrificatã;
Tonaj brut = tonajul brut al trenului conform formularului "Arãtarea vagoanelor", inclusiv locomotivele în acţiune sau tonajul locomotivelor sau automotoarelor în cazul circulaţiei fãrã material rulant tractat;
* TUI circulaţie - reprezintã tariful pentru conducerea circulaţiei în funcţie de distanţa parcursã şi se calculeazã cu formula:


TUI circulaţie = km x Tc,


unde:
km = numãrul de km parcurşi pe secţia de circulaţie.
ART. 10
Valoarea elementelor tarifare de bazã va fi determinatã de C.F.R. pentru fiecare clasã de secţie de circulaţie şi pe tip de trafic de marfã sau cãlãtori şi va fi prevãzutã în contractul de activitate împreunã cu modul de aplicare a TUI.
ART. 11
(1) TUI va fi calculat de C.F.R. prin mijloace informatice proprii, pe baza datelor furnizate de sistemele specifice de urmãrire a circulaţiei trenurilor.
(2) Situaţia detaliatã a trenurilor circulate va fi prezentatã lunar fiecãrui OTF în vederea analizãrii, convenirii şi avizãrii acesteia în condiţiile stabilite în contractul de acces prevãzut la <>art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 89/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 12
În contractul de acces se vor menţiona trasele alocate OTF, precum şi metodologia de determinare a TUI.
ART. 13
(1) În scopul utilizãrii eficiente a infrastructurii feroviare, C.F.R. poate aplica tarife pentru asigurarea respectãrii utilizãrii eficiente a traselor alocate în conformitate cu prevederile <>art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile ulterioare.
(2) Lista denumirii tarifelor prevãzute la alin. (1) va fi prevãzutã în contractul de activitate.
ART. 14
(1) Dupã aprobarea elementelor tarifare de bazã prevãzute la art. 9 şi a listei cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase, prevãzutã la art. 7, C.F.R. va pune la dispoziţia OTF cu care a încheiat contract de acces un sistem pentru calcularea TUI.
(2) Sistemul de calcul prevãzut la alin. (1) nu garanteazã însã alocarea trasei.

----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016