Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 7 din 5 ianuarie 2011  privind modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 7 din 5 ianuarie 2011 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2011

    În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile <>art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Anexa nr. 16 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã aşa cum urmeazã:
    1. Valoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului înregistrate la poziţiile M.F. nr. 25813, 25822, 25824, 25825, 25828, 25833, 25836, 25838, 25839, 25840, 25843, 25845, 26667, 26668, 26670, 26672, 26754, 26756, 26758, 26778, 26779, 34320, 34321, 34326, 36044, 36047, 36048, 36049, 36050, 36039, 36043, 36045, 37217, 37221, 37222, 37812, 37814, 37819, 37820, 37822, 37824, 37826, 37828, 37811, 37818, 37821, 37823, 37825, 38221, 38222, 38223, 38227, 38229, 38536, 38538, 38539, 38540, 38541, 38542, 38543, 38544, 38545, 38546, 38547, 38548, 38549, 38550, 38551, 38552, 38553, 38554, 38555, 38556, 38557, 38558, 38559, 38560, 38561, 38562, 38563, 38564, 38565, 40039, 40041, 40042, 40043, 40045, 40046, 40047, 40049, 40050, 40051, 40052, 40053 şi 99516 se modificã potrivit anexei nr. 1, ca urmare a reevaluãrii, în condiţiile legii.
    2. Valoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului înregistrate la poziţiile M.F. nr. 26496, 38220 şi 38225 se modificã potrivit anexei nr. 2, ca urmare a punerii în funcţiune a lucrãrilor de modernizare.
    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 5 ianuarie 2011.
    Nr. 7.


    ANEXA 1
                             DATELE DE IDENTIFICARE
           ale bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului,
        a cãror valoare de inventar se modificã ca urmare a reevaluãrii
        şi care se aflã în administrarea unor unitãţi sanitare cu paturi
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite │13633330│Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │2491516 │Spitalul Clinic CF Timişoara │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care │ │ │
│funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea │ │ │
│organizãrii şi finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu │ │ │
│modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, │ │ │
│dupã caz, societãţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ │
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ juridicã │ │
│ │Cod de │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ actualã │ │
│ Nr. │clasi- │ Denumire ├────────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar├────────────┬────────┼───────────┤ Tip │
│M.F. │ficare │ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │ În │Concesiune/│ bun │
│ │ │ │ │ │ │dãrii │ │ │adminis-│Închiriat/ │ │
│ │ │ │ Descriere │ Vecinãtãţi │ Adresa │ în │ │Baza legalã │trare/ │ Dat │ │
│ │ │ │ tehnicã │ │ │folo- │ │ │conce- │ cu titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │ gratuit │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│25813│8.29.06│Teren Spital CF │S = 4.380 mp, │Splaiul Tudor│Ţara: România,│ 1991 │ 1.129.266│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │Timişoara │din care 3.890 │Vladimirescu;│judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │mp la nr. carte │R.A. Apele │Timiş, │ │ │nr. <>570/1991#9474;trare │ │ │
│ │ │ │funciarã/nr. │Române; │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │topografic al │Casa de │Timişoara, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │parcelei: 16401/│culturã │Splaiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │17286;8569/17285│ │Tudor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi 8568/17283- │ │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │17284 │ │nr. 13-15 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│25822│8.29.06│Policlinica │suprafaţa │Gara de Nord │Ţara: România,│ 1991 │ 543.997│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │Timişoara │ocupatã S +P + E│ │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │= 1.120 mp │ │Timiş, │ │ │nr. <>570/1991#9474;trare │ │ │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Timişoara, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Str. Gãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│25824│8.29.06│Dispensar │clãdire garã - │Gara Reşiţa │Ţara: România,│ 1991 │ 18.214│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medical Reşiţa │P + E │ │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │S = 50mp la etaj│ │Caraş-Severin,│ │ │nr. <>570/1991#9474;trare │ │ │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Reşiţa, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Str. Gãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│25825│8.29.06│Teren Dispensar │S = 561 mp │cantina CFR │Ţara: România,│ 1991 │ 86.587│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │Lugoj │ │Garnizoanã │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │ │garã │Timiş, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Lugoj, str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Andrei Mocioni│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 34 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│25828│8.29.06│Teren Dispensar │S = 266 mp │piaţa agro- │Ţara: România,│ 1991 │ 3.919│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medical Oraviţa │ │alimentarã │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │ │bloc locuinţe│Caraş-Severin,│ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │bloc CFR │Oraviţa, Str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Zona Gãrii nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│25833│8.29.06│Dispensar │clãdire depou │gara │Ţara: România,│ 1991 │ 16.028│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medical │P + E │ │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │Depou Caransebeş│amplasare la │ │Caraş-Severin,│ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │parter 44 mp │ │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Caransebeş, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │str. Şefu Roşu│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│25836│8.29.06│Teren │S = 536 mp; │stradã │Ţara: România,│ 1991 │ 141.954│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │Ambulatoriul │nr. carte │locuinţe │judeţul Arad, │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │de specialitate │funciarã 14937; │spaţiu verde │municipiul │ │ │nr. 570/ │trare │ │ │
│ │ │CF Arad │nr. cadastral │ │Arad, bd. │ │ │1991; │ │ │ │
│ │ │(fost Dispensar │209/4 │ │General Vasile│ │ │Ordinul MTCT│ │ │ │
│ │ │policlinic CF │ │ │Milea nr. 47 │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │Arad) │ │ │ │ │ │1.950/2005 │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│25838│8.29.06│Dispensar │amplasare │spaţiu verde │Ţara: │ 1991 │ 10.200│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medical depou │clãdire depou │ │România, │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │CF Arad │S + P + 1= 60 mp│ │judeţul Arad, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Arad, depou │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CF Arad │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│25839│8.29.06│Dispensar │amplasare - │CF piaţã │Ţara: România,│ 1991 │ 32.413│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medical staţie │clãdirea staţiei│ │judeţul Arad, │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │CF Arad │S + P + 2E, │ │municipiul │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │suprafaţã │ │Arad, Piaţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dispensar =60 mp│ │Gãrii nr. 2-4 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │structurã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│25840│8.29.06│Dispensar │amplasare - │catedrala │Ţara: │ 1991 │ 23.476│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medical │clãdire Liceul │ortodoxã │România, │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │întreprindere │Industrial 3 CFR│bulevard │judeţul Arad, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │Arad │S + P + 2E, │ │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţã │ │Arad, piaţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dispensar =84 mp│ │Academician │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Caius Iacob │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│25843│8.29.06│Teren dispensar │S = 557 mp │locuinţã │Ţara: │ 1991 │ 7.424│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medical Gurahonţ│ │districtul 6 │România, │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │ │CF Gurahonţ │judeţul Arad, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │Colonia CFR │comuna │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Gurahonţ, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │str. Avram │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iancu nr. 4 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│25845│8.29.06│Dispensar │clãdire S + P │spaţiu verde │Ţara: │ 1991 │ 40.436│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medical Curtici │= 111 mp │ │România, │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │structurã │ │judeţul Arad, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã │ │oraşul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Curtici, Str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Gãrii nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│99516│8.29.06│Gard │40 ml │spaţiu verde │Ţara: România,│ 1991 │ 1.205│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │suprastructura │ │ │judeţul Timiş,│ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │Spital │ │ │municipiul │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │Universitar CF │ │ │Timişoara, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Timişoara │ │ │Splaiul Tudor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 13-15 │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│3. Ordonator terţiar de credite │3096175 │Spitalul General CF Sibiu │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care │ │ │
│funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea │ │ │
│organizãrii şi finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu │ │ │
│modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, │ │ │
│dupã caz, societãţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ │
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ juridicã │ │
│ │Cod de │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ actualã │ │
│ Nr. │clasi- │ Denumire ├────────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar├────────────┬────────┼───────────┤ Tip │
│M.F. │ficare │ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │ În │Concesiune/│ bun │
│ │ │ │ │ │ │dãrii │ │ │adminis-│Închiriat/ │ │
│ │ │ │ Descriere │ Vecinãtãţi │ Adresa │ în │ │Baza legalã │trare/ │ Dat │ │
│ │ │ │ tehnicã │ │ │folo- │ │ │conce- │ cu titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │ gratuit │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│26667│8.29.06│Clãdire spital │S = 1.693 mp, │N, S, E, V - │Ţara: România,│ 1955 │ 1.165.000│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │ │D+P+2cãrãmidã, │clãdire │judeţul Sibiu,│ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │şarpantã lemn │particularã │municipiul │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │ │Sibiu, str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Noica nr. 20 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│26668│8.29.06│Clãdire │S = 532 mp, │N, S, E, V - │Ţara: România,│ 1959 │ 398.000│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │administrativ + │D+P+1, beton │clãdire │judeţul Sibiu,│ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │laborator │ │particularã │municipiul │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │ │Sibiu, str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Noica nr. 20 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│26670│8.29.06│Clãdire │S = 963 mp, │N, S, E, V - │Ţara: România,│ 1956 │ 622.000│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │policlinicã + │S+P+E, cãrãmidã,│clãdire │judeţul Sibiu,│ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │anexe │şarpantã lemn │particularã │municipiul │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │ │Sibiu, str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Noica nr. 17 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│26672│8.29.06│Clãdire │S = 174 mp, P, │N - clãdire │Ţara: România,│ 1961 │ 50.000│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │dispensar │cãrãmidã, │particularã │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │Fãgãraş │şarpantã lemn │S - cale │Braşov, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │feratã │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - clãdire │Fãgãraş, str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sector SCB │Negoiu nr. 114│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Gara │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fãgãraş │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│3. Ordonator terţiar de credite │3127328 │Spitalul General CF Galaţi │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care │ │ │
│funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea │ │ │
│organizãrii şi finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu │ │ │
│modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, │ │ │
│dupã caz, societãţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ │
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ juridicã │ │
│ │Cod de │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ actualã │ │
│ Nr. │clasi- │ Denumire ├────────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar├────────────┬────────┼───────────┤ Tip │
│M.F. │ficare │ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │ În │Concesiune/│ bun │
│ │ │ │ │ │ │dãrii │ │ │adminis-│Închiriat/ │ │
│ │ │ │ Descriere │ Vecinãtãţi │ Adresa │ în │ │Baza legalã │trare/ │ Dat │ │
│ │ │ │ tehnicã │ │ │folo- │ │ │conce- │ cu titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │ gratuit │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│26754│8.29.06│Clãdire │S = 117,01 mp, │N - locuinţe │Ţara: România,│ 1939 │ 192.116│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │administrativã │P+1 │S - locuinţe │judeţul │ │ │M.T.Tc. │adminis-│ │ │
│ │ │Galaţi │ │E - punct │Galaţi, │ │ │nr. 1.044/80│trare │ │ │
│ │ │ │ │transformare │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - clãdire │Galaţi, str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Administraţia│Alexandru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pieţei │Moruzzi nr. 5 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│26756│8.29.06│Clãdire secţie │S = 1.242,36 mp,│N - locuinţe │Ţara: România,│ 1939 │ 2.120.030│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │chirurgie Galaţi│P │S - locuinţe │judeţul │ │ │M.T.Tc. │adminis-│ │ │
│ │ │ │ │E - punct │Galaţi, │ │ │nr. 1.044/80│trare │ │ │
│ │ │ │ │transformare │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - clãdire │Galaţi, str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Administraţia│Alexandru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pieţei │Moruzzi nr. 7 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│26758│8.29.06│Clãdire anexã │S = 161 mp, P+1 │N - locuinţe │Ţara: │ 1979 │ 226,067│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │Galaţi (magazine│ │S - locuinţe │România, │ │ │M.T.Tc. │adminis-│ │ │
│ │ │materiale + │ │E - punct │judeţul │ │ │nr. 1.044/80│trare │ │ │
│ │ │arhivã) │ │transformare │Galaţi, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - clãdire │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Administraţia│Galaţi, str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pieţei │Alexandru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Moruzzi nr. 7 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│26778│8.29.06│Secţia │S = 497,76 mp │CFR Regionala│Ţara: România,│ 1961 │ 346│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │exterioarã cu │ │Galaţi │judeţul Buzãu,│ │ │M.T.Tc. │adminis-│ │ │
│ │ │paturi CF Buzãu │ │ │municipiul │ │ │nr. 1.044/80│trare │ │ │
│ │ │ │ │ │Buzãu, Bd. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Republicii nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │8-12 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│26779│8.29.06│Ambulatoriu de │S = 695,71 mp, │CFR Regionala│Ţara: România,│ 1982 │ 2.412.350│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │specialitate │din care 13,7 mp│Galaţi │judeţul Buzãu,│ │ │M.T.Tc. │adminis-│ │ │
│ │ │CF Buzãu │DSPT │ │municipiul │ │ │nr. 1.044/80│trare │ │ │
│ │ │ │ │ │Buzãu, Bd. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Republicii nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │8-12 │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│3. Ordonator terţiar de credite │4208552 │Spitalul Clinic CF Oradea │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, care │ │ │
│funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea │ │ │
│organizãrii şi finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu │ │ │
│modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, │ │ │
│dupã caz, societãţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ │
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ juridicã │ │
│ │Cod de │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ actualã │ │
│ Nr. │clasi- │ Denumire ├────────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar├────────────┬────────┼───────────┤ Tip │
│M.F. │ficare │ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │ În │Concesiune/│ bun │
│ │ │ │ │ │ │dãrii │ │ │adminis-│Închiriat/ │ │
│ │ │ │ Descriere │ Vecinãtãţi │ Adresa │ în │ │Baza legalã │trare/ │ Dat │ │
│ │ │ │ tehnicã │ │ │folo- │ │ │conce- │ cu titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │ gratuit │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│34320│8.29.06│Clãdire Spital │cãrãmidã, D+P+2,│N - Str. │Ţara: România,│ 1961 │ 13.430.100│Adeverinţã │ în │ │imobil│
│ │ │CF Oradea │S = 1.092 mp │Republicii │judeţul Bihor,│ │ │primãrie │adminis-│ │ │
│ │ │ │ │E - clãdiri │municipiul │ │ │204.385/97 │trare │ │ │
│ │ │ │ │locuit │Oradea, Str. │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │ │S - S.R.I. │Republicii │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │V - teren │nr. 56 │ │ │nr. 570/1991│ │ │ │
│ │ │ │ │sport │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│34321│8.29.06│Clãdire │D+P+2, │N - Str. │Ţara: România,│ 1983 │ 1.907.610│Hotãrârea │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │Policlinica CF │S = 798 mp │Republicii │judeţul Bihor,│ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │Oradea │ │E - clãdiri │municipiul │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │locuit │Oradea, Str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S - S.R.I. │Republicii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - teren │nr. 56 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sport │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│34326│8.29.06│Dispensar │S = 250 mp, │N - linii CF │Ţara: România,│ 1961 │ 1.224.479│Act │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │Staţie CF │cãrãmidã, S+3 │S - bloc │judeţul Bihor,│ │ │Regionala │adminis-│ │ │
│ │ │Oradea │ │V -atelier CF│municipiul │ │ │CF Cluj │trare │ │ │
│ │ │ │ │E-dormitor CF│Oradea, Str. │ │ │55/78 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Republicii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 79 │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│3. Ordonator terţiar de credite │4288349 │Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea ordona- │ │ │
│torului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã│ │ │
│în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii şi │ │ │
│finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu modificãri şi comple-│ │ │
│tãri prin <>Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, dupã caz, societãţi │ │ │
│comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din │ │ │
│patrimoniul public de stat │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ │
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ juridicã │ │
│ │Cod de │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ actualã │ │
│ Nr. │clasi- │ Denumire ├────────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar├────────────┬────────┼───────────┤ Tip │
│M.F. │ficare │ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │ În │Concesiune/│ bun │
│ │ │ │ │ │ │dãrii │ │ │adminis-│Închiriat/ │ │
│ │ │ │ Descriere │ Vecinãtãţi │ Adresa │ în │ │Baza legalã │trare/ │ Dat │ │
│ │ │ │ tehnicã │ │ │folo- │ │ │conce- │ cu titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │ gratuit │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│36039│8.29.06│Teren aferent │S = 8.870 mp │- stradã │Ţara: România,│ 1946 │ 15.063.034│C.F. 191 │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │Spitalului │ │- cãmin UMF │judeţul Cluj, │ │ │C.F. 1.592 │adminis-│ │ │
│ │ │CF Cluj │ │- locuinţã │municipiul │ │ │C.F. 952 │trare │ │ │
│ │ │ │ │particularã │Cluj-Napoca, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Republicii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 18 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│36043│8.29.06│Teren aferent │S = 2.200 mp │- stradã │Ţara: România,│ 1969 │ 2.335.024│C.F. 31.822 │ în │ │imobil│
│ │ │Policlinicii CF │ │- bloc │judeţul Cluj, │ │ │ │adminis-│ │ │
│ │ │Cluj │ │ locuinţe │municipiul │ │ │ │trare │ │ │
│ │ │ │ │- spaţiu │Cluj-Napoca, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ verde │str. Câmpeni │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│36044│8.29.06│Clãdire │S = 1.820 mp │- stradã │Ţara: România,│ 1969 │ 4.405.194│C.F. 31.822 │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │policlinica CF │ │- bloc │judeţul Cluj, │ │ │ │adminis-│ │ │
│ │ │Cluj │ │ locuinţe │municipiul │ │ │ │trare │ │ │
│ │ │ │ │- spaţiu │Cluj-Napoca, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ verde │str. Câmpeni │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│36045│8.29.06│Teren aferent │S = 1.362 mp │- stradã │Ţara: România,│ 1902 │ 867.356│C.F. 1.612 │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │Policlinicii CF │ │- spaţiu │judeţul Cluj, │ │ │ │adminis-│ │ │
│ │ │Dej │ │ verde │municipiul │ │ │ │trare │ │ │
│ │ │ │ │- stradã │Dej, Str. 1 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mai nr. 27 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│36047│8.29.06│Clãdire │S = 76 mp │- garã │Ţara: România,│ 1970 │ 172.935│PV Inv │ în │ │imobil│
│ │ │Dispensar │ │- mesagerie │judeţul Cluj, │ │ │31.12.1970 │adminis-│ │ │
│ │ │Staţie CF Cluj │ │- stradã │municipiul │ │ │ │trare │ │ │
│ │ │ │ │ │Cluj-Napoca, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Str. Gãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 8 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│36048│8.29.06│Clãdire │S = 122 mp │- cale feratã│Ţara: România,│ 1973 │ 226.480│PV Inv │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │Dispensar │ │- garã │judeţul Sãlaj,│ │ │31.12.1973 │adminis-│ │ │
│ │ │CFR Jibou │ │- casã │oraşul Jibou, │ │ │ │trare │ │ │
│ │ │ │ │particularã │Str. 22 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Decembrie 1989│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 14 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│36049│8.29.06│Clãdire │S = 80 mp │- cale feratã│Ţara: │ 1973 │ 98.135│PV Inv │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │Dispensar │ │- garã │România, │ │ │31.12.1973 │adminis-│ │ │
│ │ │Staţie CF │ │- casã │judeţul │ │ │ │trare │ │ │
│ │ │Vişeu de Jos │ │particularã │Maramureş, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │comuna Vişeu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de Jos, Piaţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Gãrii nr. 4 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│36050│8.29.06│Clãdire │S = 148 mp │- bloc │Ţara: România,│ 1973 │ 325.677│PV Inv │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │Dispensar │ │ locuinţe │judeţul │ │ │31.12.1973 │adminis-│ │ │
│ │ │Staţie CF │ │- stradã │Bistriţa- │ │ │ │trare │ │ │
│ │ │Bistriţa │ │- garã │Nãsãud, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- magazin │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bistriţa, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Str. Gãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│3. Ordonator terţiar de credite │4337395 │Spitalul General CF Drobeta-Turnu Severin │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea ordona- │ │ │
│torului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã│ │ │
│în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii şi │ │ │
│finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu modificãri şi comple-│ │ │
│tãri prin <>Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, dupã caz, societãţi │ │ │
│comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din │ │ │
│patrimoniul public de stat │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ │
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ juridicã │ │
│ │Cod de │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ actualã │ │
│ Nr. │clasi- │ Denumire ├────────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar├────────────┬────────┼───────────┤ Tip │
│M.F. │ficare │ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │ În │Concesiune/│ bun │
│ │ │ │ │ │ │dãrii │ │ │adminis-│Închiriat/ │ │
│ │ │ │ Descriere │ Vecinãtãţi │ Adresa │ în │ │Baza legalã │trare/ │ Dat │ │
│ │ │ │ tehnicã │ │ │folo- │ │ │conce- │ cu titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │ gratuit │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37217│8.29.06│Teren │S = 2.762,25 mp │N - teren │Ţara: România,│ 1913 │ 1.033.576│Act cesiune │ în │ │imobil│
│ │ │ │ │viran │judeţul │ │ │7.120/13 │adminis-│ │ │
│ │ │ │ │S- bd.Carol I│Mehedinţi, │ │ │ │trare │ │ │
│ │ │ │ │V - Liceul │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Auto │Drobeta-Turnu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E-Policlinica│Severin, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF │bd. Carol I │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Drobeta-Turnu│nr. 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Severin │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37221│8.29.06│Teren │S = 120 mp │N - uzina │Ţara: România,│ 1968 │ 11.264│PV │ în │ │imobil│
│ │ │ │ │vagoane │judeţul │ │ │7.120/1913 │adminis-│ │ │
│ │ │ │ │S - linia │Mehedinţi, │ │ │Hotãrârea │trare │ │ │
│ │ │ │ │feratã │municipiul │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │V - depou │Drobeta- │ │ │nr. 570/1991│ │ │ │
│ │ │ │ │E - staţie CF│Turnu Severin,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │incintã depou │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37222│8.29.06│Dispensar │P, cãrãmidã, │N - uzina │Ţara: România,│ 1968 │ 52.287│PV │ în │ │imobil│
│ │ │medical la depou│S = 94,5 mp │vagoane │judeţul │ │ │7.120/1913 │adminis-│ │ │
│ │ │CF │ │S - linia │Mehedinţi, │ │ │Hotãrârea │trare │ │ │
│ │ │ │ │feratã │municipiul │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │V - depou │Drobeta- │ │ │nr. 570/1991│ │ │ │
│ │ │ │ │E - staţie CF│Turnu Severin,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │incintã depou │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│3. Ordonator terţiar de credite │4337395 │Spitalul General CF Simeria │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea ordona- │ │ │
│torului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã│ │ │
│în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii şi │ │ │
│finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu modificãri şi comple-│ │ │
│tãri prin <>Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, dupã caz, societãţi │ │ │
│comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din │ │ │
│patrimoniul public de stat │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ │
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ juridicã │ │
│ │Cod de │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ actualã │ │
│ Nr. │clasi- │ Denumire ├────────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar├────────────┬────────┼───────────┤ Tip │
│M.F. │ficare │ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │ În │Concesiune/│ bun │
│ │ │ │ │ │ │dãrii │ │ │adminis-│Închiriat/ │ │
│ │ │ │ Descriere │ Vecinãtãţi │ Adresa │ în │ │Baza legalã │trare/ │ Dat │ │
│ │ │ │ tehnicã │ │ │folo- │ │ │conce- │ cu titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │ gratuit │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37811│8.29.06│Teren │aferent │N - str. │Ţara: România,│ 1930 │ 467.707│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │ │policlinicii, │A. Iancu │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │spitalului şi │E - zona │Hunedoara, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │anexelor, │verde │oraşul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 3.330 mp │S - Str. │Simeria, str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Atelierului │Avram Iancu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Str. │nr. 26 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Spitalului │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37812│8.29.06│Clãdire spital │din cãrãmidã, │N - str. │Ţara: România,│ 1910 │ 3.647.149│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │+ policlinicã │acoperitã cu │A. Iancu │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │ţiglã, S = │E - zonã │Hunedoara, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │1.122,23 mp │verde │oraşul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Policlinica - │S - Str. │Simeria, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │P+1, S = 501,6 │Atelierului │str. Avram │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp Spital - │V - Str. │Iancu nr. 26 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │P+3/A, P+1/B, │Spitalului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 620,63 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37814│8.29.06│Staţie clorinare│din cãrãmidã cu │N - str. │Ţara: România,│ 1966 │ 24.641│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │ │planşeu de beton│A. Iancu │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │S = 19,7 m │E - zonã │Hunedoara, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │verde │oraşul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S - Str. │Simeria, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Atelierului │str. Avram │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Str. │Iancu nr. 26 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Spitalului │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37818│8.09.06│Teren │aferent clãdire │N - str. │Ţara: │ 1991 │ 55.198│Hotãrârea │ În │ │imobil│
│ │ │ │administrativã, │A. Iancu │România, │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │S = 393 mp │E - Str. │judeţul │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │Spitalului │Hunedoara, │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │ │S - S.C. │oraşul │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │Flores │Simeria, │ │ │nr. 476/2008│ │ │ │
│ │ │ │ │Tehnofarm - │str. Avram │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L. │Iancu nr. 26 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - S.C. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pati-Service-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37819│8.29.06│Clãdire │din cãrãmidã, │N - str. │Ţara: România,│ 1970 │ 97.412│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │administrativã │S = 231 mp │A. Iancu │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │ │E - Str. │Hunedoara, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │Spitalului │oraşul │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │ │S - S.C. │Simeria, │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │Flores │str. Avram │ │ │nr. 874/2009│ │ │ │
│ │ │ │ │Tehnofarm - │Iancu nr. 26 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - S.C. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pati-Service-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37820│8.29.06│Garaj │din cãrãmidã, │N - str. │Ţara: România,│ 1970 │ 15.712│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │ │S = 30,8 mp │A. Iancu │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │ │E - clãdire │Hunedoara, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │ │administra- │oraşul │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │ │tivã │Simeria, │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │S - S.C. │str. Avram │ │ │nr. 874/2009│ │ │ │
│ │ │ │ │Flores │Iancu nr. 26 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Tehnofarm - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - S.C. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pati-Service-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37821│8.29.06│Teren │aferent │N - cale │Ţara: România,│ 1991 │ 66.855│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │ │Dispensar medi- │feratã │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │cal staţie CF │E - Revizia │Hunedoara, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │Simeria, │vagoane │oraşul │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │S = 833 mp │Simeria │Simeria, │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │S - Str. │Str. Victoriei│ │ │nr. 476/2008│ │ │ │
│ │ │ │ │Victoriei │nr. 3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V -zonã verde│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37822│8.29.06│Clãdire │din cãrãmidã şi │N - cale │Ţara: România,│ 1964 │ 328.962│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │Dispensar │beton cu acope- │feratã │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │medical staţia │riş de tablã, │E - Revizia │Hunedoara, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │CF Simeria │S = 149,3 mp,P+1│vagoane │oraşul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Simeria │Simeria, Str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S - Str. │Victoriei nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Victoriei │3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V -zonã verde│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37823│8.29.06│Teren │aferent clãdire │N, S, E, V - │Ţara: România,│ 1989 │ 24.884│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │ │fizioterapie şi │complex │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │rezervor CLU, │blocuri │Hunedoara, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │S = 248,04 mp │ │oraşul │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Simeria, │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │str. Avram │ │ │nr. 476/2008│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iancu │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37824│8.29.06│Clãdire │din cãrãmidã şi │N, S, E, V - │Ţara: România,│ 1989 │ 401.693│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │fizioterapie │beton cu acope- │complex │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │riş de tablã, │blocuri │Hunedoara, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │S = 219,24 mp, │ │oraşul │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │P+3 │ │Simeria, str. │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Avram Iancu │ │ │nr. 874/2009│ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37825│8.29.06│Teren │aferent Dispen- │N -Tofan Grup│Ţara: România,│ 1985 │ 45.967│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │ │sar medical CF │E, S - casã │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │ │Deva, │particularã │Hunedoara, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │ │S = 286,35 mp │V - str. │municipiul │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │ │Bariţiu │Deva, str. │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │nr. 874/2009│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bariţiu nr. 9 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37826│8.29.06│Clãdire │din cãrãmidã cu │N -Tofan Grup│Ţara: România,│ 1985 │ 85.612│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │Dispensar │acoperiş de │E, S - casã │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │medical │ţiglã, │particularã │Hunedoara, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │CF Deva │S = 276,77 mp │V - str. │municipiul │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │ │Bariţiu │Deva, str. │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │nr. 874/2009│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bariţiu nr. 9 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│37828│8.29.06│Clãdire │din cãrãmidã şi │S - Str.Gãrii│Ţara: România,│ 1966 │ 308.547│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │Dispensar │beton armat, │N - cale │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │medical în │S = 111,02 mp, │feratã │Hunedoara, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │staţia CF │P+1 │E - district │municipiul │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │Petroşani │ │Petroşani │Petroşani, │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │V - staţia CF│Str. Gãrii │ │ │nr. 874/2009│ │ │ │
│ │ │ │ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│3. Ordonator terţiar de credite │4443280 │Spitalul General CF Braşov │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care │ │ │
│funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea │ │ │
│organizãrii şi finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu │ │ │
│modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, │ │ │
│dupã caz, societãţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ │
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ juridicã │ │
│ │Cod de │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ actualã │ │
│ Nr. │clasi- │ Denumire ├────────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar├────────────┬────────┼───────────┤ Tip │
│M.F. │ficare │ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │ În │Concesiune/│ bun │
│ │ │ │ │ │ │dãrii │ │ │adminis-│Închiriat/ │ │
│ │ │ │ Descriere │ Vecinãtãţi │ Adresa │ în │ │Baza legalã │trare/ │ Dat │ │
│ │ │ │ tehnicã │ │ │folo- │ │ │conce- │ cu titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │ gratuit │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38221│8.29.06│Clãdire corp II │Spitalul CF │locuinţe, UM │Ţara: România,│ 1950 │ 40.116│Decizie │ în │ │imobil│
│ │ │+ administrativ │Braşov, S = 390 │ │judeţul │ │ │490/1967 │admini- │ │ │
│ │ │ │mp, clãdire: │ │Braşov, │ │ │Decret │strare │ │ │
│ │ │ │P+1, administra-│ │municipiul │ │ │490/1955 │ │ │ │
│ │ │ │tiv: P, cãrãmi- │ │Braşov, Bd. 15│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dã, beton │ │Noiembrie nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │60 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38222│8.29.06│Clãdire │Policlinica CF │locuinţe, UM │Ţara: România,│ 1976 │ 1.897.226│PV 76 │ în │închiriat │imobil│
│ │ │ │Braşov, S = │ │judeţul │ │ │ │admini- │ │ │
│ │ │ │485 mp, P+4, │ │Braşov, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │beton, cãrãmidã │ │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Braşov, Bd. 15│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Noiembrie nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │60 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38223│8.29.06│Clãdire │atelier repara- │locuinţe, UM │Ţara: România,│ 1990 │ 9.192│PV 90 │ în │ │imobil│
│ │ │ │ţii, S = 50 mp, │ │judeţul │ │ │ │admini- │ │ │
│ │ │ │beton, cãrãmidã,│ │Braşov, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │P │ │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Braşov, Bd. 15│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Noiembrie nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │60 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38227│8.29.06│Clãdire │S = 240 mp, P+1,│- locuinţe │Ţara: România,│ 1967 │ 85.195│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │Dispensar │cãrãmidã + │- Gara Sfântu│judeţul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │medical CF │beton │Gheorghe │Covasna, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │Sfântu Gheorghe │ │- moarã │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Sfântu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Gheorghe, Str.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1 Decembrie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1918 nr. 4 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38229│8.29.06│Dispensar │S = 173 mp, P, │- locuinţe │Ţara: România,│ 1965 │ 78.508│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medical CF Deda │cãrãmidã + beton│- Gara CF │judeţul Mureş,│ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │Clãdire medicinã│ │Deda │comuna Deda, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │generalã + │ │ │Str. Gãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │stomatologie │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│3. Ordonator terţiar de credite │3096175 │Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucureşti │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care │ │ │
│funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea │ │ │
│organizãrii şi finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu │ │ │
│modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, │ │ │
│dupã caz, societãţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ │
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ juridicã │ │
│ │Cod de │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ actualã │ │
│ Nr. │clasi- │ Denumire ├────────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar├────────────┬────────┼───────────┤ Tip │
│M.F. │ficare │ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │ În │Concesiune/│ bun │
│ │ │ │ │ │ │dãrii │ │ │adminis-│Închiriat/ │ │
│ │ │ │ Descriere │ Vecinãtãţi │ Adresa │ în │ │Baza legalã │trare/ │ Dat │ │
│ │ │ │ tehnicã │ │ │folo- │ │ │conce- │ cu titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │ gratuit │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38536│8.29.06│Teren │S = 35.884 mp │N - Bd. │Ţara: România,│ 1940 │ 5.976│Nr. carte │ în │ │imobil│
│ │ │ │ │Expoziţiei │municipiul │ │ │funciarã │admini- │ │ │
│ │ │ │ │E - Bd. │Bucureşti, │ │ │33334 a │strare │ │ │
│ │ │ │ │Mãrãşti │sectorul 1, │ │ │OCPI │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Institu- │bd. Mãrãşti │ │ │sectorul 1, │ │ │ │
│ │ │ │ │tul IPSCAIA │nr. 63 │ │ │Bucureşti, │ │ │ │
│ │ │ │ │S - Institu- │ │ │ │nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │tul Agronomic│ │ │ │cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13528, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │încheiere │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │intabulare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2.483/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2003 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │anexei nr. 4│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │la Hotãrârea│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 874/2009│ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38538│8.29.06│Pavilion A │Sc = 1.246,7966 │N - Bd. │Ţara: România,│ 1940 │ 2.198.074│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │mp, Sd = │Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │6.198,57 mp, │E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │S+P+3, terasã │Mãrãşti │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │b.a., cãrãmidã │V - Institu- │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(C2+C4+C6+C37) │tul IPSCAIA │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S - Institu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tul Agronomic│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38539│8.29.06│Pavilion B │pavilion B + │N - Bd. │Ţara: România,│ 1940 │ 1.099.037│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │post TRAFO │Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │+ Grup Electro- │E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │gen │Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sc = 1.261,1007 │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, │IPSCAIA S - │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sd = 4.820,60 mp│Institutul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S+P+2, terasã │Agronomic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │b.a., cãrãmidã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(C1+C36+C35+ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C5+C3) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38540│8.29.06│Pavilion D │Sc = 1.173,4282 │N - Bd. │Ţara: România,│ 1973 │ 1.099.037│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │mp, Sd = │Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │5.211,56 mp, │E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │S+P+2, terasã │Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │b.a., cãrãmidã │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(C3+C7) │IPSCAIA S - │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Institutul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Agronomic │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38541│8.29.06│Pavilion C │administrativ - │N - Bd. │Ţara: România,│ 1940 │ 389.242│Ordinul │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │ │S+P+1 farmacie │Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │spital - P │E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │laborator anali-│Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ze medicale - 1 │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ambulatoriu de │IPSCAIA S - │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │specialitate │Institutul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CF2 - 2 │Agronomic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sc = 1.095,19651│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, Sd = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │4.442,06 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asterealã, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tablã,cãrãmidã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(C34+C8) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38542│8.29.06│Pavilion E │cabinã portar, │N - Bd. │Ţara: România,│ 1953 │ 6.869│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │Sc = 29,6471 mp,│Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │asterealã, ţiglã│E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │- C30 │Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IPSCAIA │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S - Institu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tul Agronomic│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38543│8.29.06│Pavilion F │depozit, Sc = │N - Bd. │Ţara: România,│ 1953 │ 14.425│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │284,1630 mp, │Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │terasã b.a. │E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │- C11 │Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IPSCAIA S - │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Institutul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Agronomic │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38544│8.29.06│Pavilion G │centralã termicã│N - Bd. │Ţara: România,│ 1953 │ 160.276│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │+ incinerator, │Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │Sc = 189,5477 mp│E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │Sd = 205,88 mp, │Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │terasã b.a, │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã - │IPSCAIA S - │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C12+C13 │Institutul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Agronomic │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38545│8.29.06│Pavilion H │morgã+magazie, │N - Bd. │Ţara: România,│ 1953 │ 3.434│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │Sc = 179,4593 mp│Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │terasã b.a., │E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã │Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C16+C15+C14 │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IPSCAIA │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S - Institu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tul Agronomic│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38546│8.29.06│Pavilion I │subsol beton, │N - Bd. │Ţara: România,│ 1953 │ 10.761│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │S = 235 mp, │Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │beton, cãrãmidã │E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │ │Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IPSCAIA S - │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Institutul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Agronomic │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38547│8.29.06│Pavilion K │rezervor apã │N - Bd. │Ţara: România,│ 1953 │ 228.966│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │potabilã, 2 X │Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │X 50 mc, b.a. │E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │S = 141,0427 mp │Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C21 │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IPSCAIA │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S - Institu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tul Agronomic│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38548│8.29.06│Pavilion L │garaj auto + │N - Bd. │Ţara: România,│ 1953 │ 91.586│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │magazie Sc = │Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │263,9384 mp, │E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã +lemn, │Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asterealã, │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azbociment C22+ │IPSCAIA │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C24+C23+C33 │S - Institu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tul Agronomic│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38549│8.29.06│Pavilion M │atelier tâmplã- │N - Bd. │Ţara: România,│ 1953 │ 34.345│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │rie, Sc = │Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │91,6609 mp, │E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã, │Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asterealã, │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azbociment C20 │IPSCAIA S - │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Institutul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Agronomic │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38550│8.29.06│Pavilion O │laborator anato-│N - Bd. │Ţara: România,│ 1953 │ 34.345│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │mie patologie │Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │pentru studenţi│E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │Sc = 97,4581 mp,│Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã, aste- │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │realã azbociment│IPSCAIA S - │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C25 │Institutul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Agronomic │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38551│8.29.06│Pavilion P │staţie salvare, │N - Bd. │Ţara: România,│ 1953 │ 34.345│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │Sc = 194,1388 mp│Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã, aste- │E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │realã, azboci- │Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ment şopron │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │autosanitare │IPSCAIA S - │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │metalic C28+C29 │Institutul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Agronomic │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38552│8.29.06│Pavilion R │staţie salvare, │N - Bd. │Ţara: România,│ 1953 │ 34.345│Ordinul │ în │ │imobil│
│ │ │ │Sc = 196,3671 mp│Expoziţiei │municipiul │ │ │nr. 349/1953│admini- │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã, aste- │E - bd. │Bucureşti, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │realã, azboci- │Mãrãşti V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ment şopron │Institutul │bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │autosanitare │IPSCAIA S - │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │metalic C26 + │Institutul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C27 │Agronomic │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38553│8.29.06│Pavilion A │Ambulatorul de │N - Ateliere-│Ţara: România,│ 1999 │ 82.782│Hotãrârea │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │ │specialitate CF │le Griviţa │municipiul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │ │Griviţa, P+2, │E - Calea │Bucureşti, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │ │S = 2.335 mp, │Griviţei │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã │V - Ateliere-│bd. Mãrãşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │le Griviţa │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S - IUG │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38554│8.29.06│Pavilion 8 │Dispensar medi- │N - CCCF │Ţara: România,│ 1992 │ 278.139│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │ │cal Compania │S, E - str. │municipiul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │ │Industrialã │Maior Av. │Bucureşti, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │ │Griviţa - S.A., │Popişteanu │sectorul 1; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │P+3, │V - Comp. │str. Clãbucet │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 607,38 mp │RENT │nr. 68 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38555│8.29.06│Pavilion A │Dispensar medi- │N - oraşul │Ţara: România,│ 1991 │ 28.850│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │ │cal Urziceni, P,│Urziceni │judeţul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │ │S = 65,46 mp │S, E, V - │Ialomiţa, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã, ţiglã │teren CF │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Urziceni, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Staţia CF │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38556│8.29.06│Pavilion 26 │Dispensar medi- │N, S, E, V - │Ţara: România,│ 1959 │ 54.952│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │ │cinã generalã, P│teren CF │municipiul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │ │S = 132 mp, │ │Bucureşti, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã │ │depou triaj │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38557│8.29.06│Dispensar │Depou CFR │N, S, E, V - │Ţara: România,│ 1951 │ 56.097│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medicinã │Bucureşti │teren CF │municipiul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │generalã │Cãlãtori, │ │Bucureşti, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │ │S = 125 mp, │ │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã, b.a. │ │str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38558│8.29.06│Dispensar │staţia Bucureşti│N, S, E, V - │Ţara: România,│ 1951 │ 22.897│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medicinã │Triaj, │loc. prop. │municipiul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │generalã │S = 93,67 mp, │ │Bucureşti, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │ │P+1+M, cãrãmidã │ │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Str. Piculinei│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 15 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38559│8.29.06│Dispensar │staţia CF │N, S, E, V - │Ţara: România,│ 1951 │ 54.952│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medicinã │Chitila, │teren CF │municipiul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │generalã │S = 107 mp, │ │Bucureşti, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │ │parter, │ │Linia CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã │ │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38560│8.29.06│Dispensar │staţia CF │N - teren CF │Ţara: România,│ 1936 │ 82.428│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medicinã │Titu, │E - locuinţe │judeţul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │generalã │S = 182 mp, │particulare │Dâmboviţa, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │ │parter, │V - linie CF │oraşul Titu, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã │S - Str.Gãrii│staţia CF │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38561│8.29.06│Dispensar │staţia CF Videle│N, E, V - │Ţara: România,│ 1936 │ 35.719│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medicinã │S = 73 mp, │teren CF │judeţul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │generalã │parter, cãrãmidã│S - Str. │Teleorman, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │ │ │Gãrii │oraşul Videle,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │staţia CF │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38562│8.29.06│Cabinet │P+2, cãrãmidã │N - teren │Ţara: România,│ 1996 │ 22.690│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medicinã │ │CF │municipiul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │generalã + │ │S, E, V - │Bucureşti, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │stomatologie │ │locuinţã │sectorul 6, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │privatã │Intrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Giuleşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 16 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38563│8.29.06│Dispensar │P, cãrãmidã, │N - str. │Ţara: România,│ 1994 │ 63.195│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │medical TRANSCOM│S = 138,5 mp │Gen. Gheorghe│municipiul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │ │ │Manu │Bucureşti, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │ │ │S, E, V - │sectorul 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │locuinţã │str. Gen. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │privatã │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Manu nr. 31 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38564│8.29.06│Punct medical │peluzã Stadionul│N - calea │Ţara: România,│ 1999 │ 4.432│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │ │Rapid, S = 125 │Giuleşti │municipiul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │ │mp │S, E, V - │Bucureşti, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │ │ │teren CF │sectorul 6, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Stadion Rapid │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38565│8.29.06│Pavilion A │Dispensar medi- │N - gara │Ţara: România,│ 1959 │ 64.110│Hotãrârea │ în │ │imobil│
│ │ │ │cal Giurgiu, P, │Giurgiu │judeţul │ │ │Guvernului │admini- │ │ │
│ │ │ │S = 168 mp, │S, E, V - │Giurgiu, │ │ │nr. 570/1991│strare │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã, ţiglã │teren CF │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Giurgiu, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │staţia CF │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│3. Ordonator terţiar de credite │4443280 │Spitalul Clinic CF Iaşi │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care │ │ │
│funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea │ │ │
│organizãrii şi finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu │ │ │
│modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, │ │ │
│dupã caz, societãţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ │
│administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ │
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ juridicã │ │
│ │Cod de │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ actualã │ │
│ Nr. │clasi- │ Denumire ├────────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar├────────────┬────────┼───────────┤ Tip │
│M.F. │ficare │ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │ În │Concesiune/│ bun │
│ │ │ │ │ │ │dãrii │ │ │adminis-│Închiriat/ │ │
│ │ │ │ Descriere │ Vecinãtãţi │ Adresa │ în │ │Baza legalã │trare/ │ Dat │ │
│ │ │ │ tehnicã │ │ │folo- │ │ │conce- │ cu titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │ gratuit │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│40039│8.29.06│Teren │parcela P1, S = │N - str. │Ţara: România,│ 1960 │ 333.220.07│Decizii │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │ │7.922,42 mp │G. Ibrãileanu│judeţul Iaşi, │ │ │423/1960, │admini- │ │ │
│ │ │ │ │E - bd. Copou│municipiul │ │ │200/1971, │strare │ │ │
│ │ │ │ │S - Biserica │Iaşi, str. │ │ │130/1978, │ │ │ │
│ │ │ │ │Cuvioasa │Garabet │ │ │257/1991; │ │ │ │
│ │ │ │ │Paraschiva, │Ibrãileanu │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │ │locuinţe │nr. 1 │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │Pãcurari │ │ │ │nr. 476/2008│ │ │ │
│ │ │ │ │V - cvartal │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │locuinţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pãcurari │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│40041│8.29.06│Teren │S = 2.230,10 mp,│N - locuinţe │Ţara: România,│ 1983 │ 87.020│Decizia │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │ │parcela 2 │Aleea │judeţul Iaşi, │ │ │Consiliului │admini- │ │ │
│ │ │ │ │Pedagogicã │municipiul │ │ │judeţean │strare │ │ │
│ │ │ │ │E - S.C. Nena│Iaşi, str. │ │ │358/1983; │ │ │ │
│ │ │ │ │S - str. │Garabet │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │ │G. Ibrãileanu│Ibrãileanu │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │V - locuinţe │nr. 2 │ │ │nr. 476/2008│ │ │ │
│ │ │ │ │Pãcurari, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oficiul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │judeţean │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │al locurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de muncã │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│40042│8.29.06│Spitalul │S = 404,52 mp │N - locuinţe │Ţara: România,│ 1983 │ 1.636.540│DCP │ în │ │imobil│
│ │ │Universitar CF │ │Aleea │judeţul Iaşi, │ │ │Iaşi │admini- │ │ │
│ │ │Iaşi - corp D │ │Pedagogicã │municipiul │ │ │358/1983 │strare │ │ │
│ │ │ │ │E - S.C. Nena│Iaşi, str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S - str. G. │Garabet │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Ibrãileanu │Ibrãileanu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - locuinţe │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pãcurari, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oficiul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │judeţean al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │locurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │muncã │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│40043│8.29.06│Teren │S = 5.354,97 mp,│N - locuinţe │Ţara: România,│ 1968 │ 224.491│Act │ în │ │imobil│
│ │ │ │parcela 3 │G. Muzicescu │judeţul Iaşi, │ │ │4/358/1968; │admini- │ │ │
│ │ │ │ │E - str. Banu│municipiul │ │ │Hotãrârea │strare │ │ │
│ │ │ │ │S - locuinţe │Iaşi, pasaj │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │str. Arcu │Banu nr. 12 │ │ │nr. 476/2008│ │ │ │
│ │ │ │ │V - Str. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1 Decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│40045│8.29.06│Teren │S = 3.200 mp în │N - staţie │Ţara: │ 1978 │ 129.315│Acord │ în │ │imobil│
│ │ │ │municipiul │CF Burdujeni │România, │ │ │4.157/78 │admini- │ │ │
│ │ │ │Suceava │E - str. │judeţul │ │ │CPJ Suceava;│strare │ │ │
│ │ │ │ │N. Iorga │Suceava, │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │ │S - teren │municipiul │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │SNCFR │Suceava, str. │ │ │nr. 476/2008│ │ │ │
│ │ │ │ │V - linii │Nicolae Iorga │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│40046│8.29.06│Ambulatoriul │S = 676 mp, P+2 │N - staţie │Ţara: │ 1978 │ 2.604.700│PV │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │de specialitate │ │CF Burdujeni │România, │ │ │33/794/91 │admini- │ │ │
│ │ │CF Suceava │ │E - str. │judeţul │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │(fostã │ │N. Iorga │Suceava, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Policlinicã CF │ │S - teren │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Suceava) │ │SNCFR │Suceava, str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - linii CF │Nicolae Iorga │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│40047│8.29.06│Teren │S = 468 mp, │N - DN 17 │Ţara: │ 1964 │ 13.830│Aviz 4/64 │ în │ │imobil│
│ │ │ │Câmpulung │E - str. │România, │ │ │MTTC; │admini- │ │ │
│ │ │ │Moldovenesc, │Câmpulung Est│judeţul │ │ │Hotãrârea │strare │ │ │
│ │ │ │judeţul Suceava │V - locuinţe │Suceava, │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │municipiul │ │ │nr. 476/2008│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Moldovenesc, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Calea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucovinei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 17 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│40049│8.29.06│Teren, Rãdãuţi │S = 585 mp │N - Str. │Ţara: România,│ 1962 │ 15.680│Aviz MTTC │ în │ │imobil│
│ │ │ │ │Gãrii nr. 4A │judeţul │ │ │11/62; │admini- │ │ │
│ │ │ │ │E - staţie CF│Suceava, │ │ │Hotãrârea │strare │ │ │
│ │ │ │ │Rãdãuţi │municipiul │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │S - linii CF │Rãdãuţi, │ │ │nr. 476/2008│ │ │ │
│ │ │ │ │V - District │Str. Gãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1 │nr. 4A │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │staţie CF │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Rãdãuţi │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│40050│8.29.06│Dispensar │S = 120 mp, P+1 │N - Str. │Ţara: România,│ 1962 │ 320.923│Aviz MTTC │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │Medical staţia │ │Gãrii nr. 4A │judeţul │ │ │11/62; │admini- │ │ │
│ │ │CF Rãdãuţi, │ │E - staţie CF│Suceava, │ │ │Autorizaţie │strare │ │ │
│ │ │judeţul Suceava │ │Rãdãuţi │municipiul │ │ │209/62 │ │ │ │
│ │ │ │ │S - linii CF │Rãdãuţi, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - District │Str. Gãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1 │nr. 4A │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │staţie CF │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Rãdãuţi │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│40051│8.29.06│Teren Fãlticeni,│S = 510 mp │N - linii │Ţara: România,│ 1962 │ 13.670│PV 706/82; │ în │ │imobil│
│ │ │judeţul Suceava │ │CF staţie │judeţul │ │ │Hotãrârea │admini- │ │ │
│ │ │ │ │Fãlticeni │Suceava, │ │ │Guvernului │strare │ │ │
│ │ │ │ │E - staţie │municipiul │ │ │nr. 476/2008│ │ │ │
│ │ │ │ │Fãlticeni │Fãlticeni, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S - str. │str. Matei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Matei Milo │Millo │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - teren │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │staţie CF │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fãlticeni │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│40052│8.29.06│Punct sanitar │S = 110 mp, P+E │N - linii CF │Ţara: România,│ 1962 │ 294.180│PV 706/82 │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │staţie CF │ │staţie │judeţul │ │ │ │admini- │ │ │
│ │ │Fãlticeni │ │Fãlticeni │Suceava, │ │ │ │strare │ │ │
│ │ │ │ │E - staţie │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fãlticeni │Fãlticeni, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S - str. │str. Matei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Matei Milo │Millo │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - teren │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │staţie CF │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fãlticeni │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│40053│8.29.06│Dispensar │S = 30 mp │la parter │Ţara: România,│ 1989 │ 32.459│Aviz │ în │ │imobil│
│ │ │medical staţie │ │bloc nr. 3 │judeţul │ │ │258/88; │admini- │ │ │
│ │ │CF Vatra Dornei,│ │CFR │Suceava, │ │ │Hotãrârea │strare │ │ │
│ │ │judeţul Suceava │ │ │municipiul │ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vatra Dornei, │ │ │nr. 476/2008│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Str. Schitului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────┘

    ANEXA 2
                             DATELE DE IDENTIFICARE
       ale bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului a cãror
      valoare de inventar se modificã drept urmare a punerii în funcţiune
          a lucrãrilor de modernizare şi care se aflã în administrarea
                        unor unitãţi sanitare cu paturi┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│3. Ordonator terţiar de credite │2844375 │Spitalul General CF Ploieşti │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea ordona- │ │ │
│torului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã│ │ │
│în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii şi │ │ │
│finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu modificãri şi comple-│ │ │
│tãri prin <>Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, dupã caz, societãţi │ │ │
│comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din │ │ │
│patrimoniul public de stat │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ │
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ juridicã │ │
│ │Cod de │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ actualã │ │
│ Nr. │clasi- │ Denumire ├────────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar├────────────┬────────┼───────────┤ Tip │
│M.F. │ficare │ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │ În │Concesiune/│ bun │
│ │ │ │ │ │ │dãrii │ │ │adminis-│Închiriat/ │ │
│ │ │ │ Descriere │ Vecinãtãţi │ Adresa │ în │ │Baza legalã │trare/ │ Dat │ │
│ │ │ │ tehnicã │ │ │folo- │ │ │conce- │ cu titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │ gratuit │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│26496│8.29.06│Clãdire spital +│clãdire spital │N - str. │Ţara: România,│ 1983 │ 8.403.148 │Hotãrârea │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │policlinica C.F.│D+P+4, corp de │Domnişori │judeţul │ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │Ploieşti + corp │legãturã D+P+5 │S - Rafinãria│Prahova, │ │ │nr. 570/1991│trare │ │ │
│ │ │de legãturã │policlinicã - │9 Mai │municipiul │ │ │Hotãrârea │ │ │ │
│ │ │ │D+P+3 │E, V - bloc │Ploieşti; str.│ │ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │ │locuinţe, │Domnişori │ │ │nr. 235/1991│ │ │ │
│ │ │ │ │punct termic │nr. 93 │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│3. Ordonator terţiar de credite │4443280 │Spitalul General CF Braşov │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea ordona- │ │ │
│torului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã│ │ │
│în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii şi │ │ │
│finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu modificãri şi comple-│ │ │
│tãri prin <>Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, dupã caz, societãţi │ │ │
│comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din │ │ │
│patrimoniul public de stat │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ │
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ juridicã │ │
│ │Cod de │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ actualã │ │
│ Nr. │clasi- │ Denumire ├────────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar├────────────┬────────┼───────────┤ Tip │
│M.F. │ficare │ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │ În │Concesiune/│ bun │
│ │ │ │ │ │ │dãrii │ │ │adminis-│Închiriat/ │ │
│ │ │ │ Descriere │ Vecinãtãţi │ Adresa │ în │ │Baza legalã │trare/ │ Dat │ │
│ │ │ │ tehnicã │ │ │folo- │ │ │conce- │ cu titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţã │ │ │siune │ gratuit │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38220│8.29.06│Clãdire corp I │Spitalul CF │locuinţe, UM │Ţara: România,│ 1950 │ 1.029.722│Contract │ în │ │imobil│
│ │ │ │Braşov, │ │judeţul │ │ │nr. │adminis-│ │ │
│ │ │ │S = 450 mp, P+3,│ │Braşov, │ │ │20.151/1947 │trare │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã, beton │ │municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Braşov, Bd. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15 Noiembrie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 60 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────┤
│38225│8.29.06│Ambulatoriul de │S = 946 mp, P+4,│locuinţe │Ţara: România,│ 1979 │ 942.262│Hotãrârea │ în │ închiriat │imobil│
│ │ │specialitate │cãrãmidã │ │judeţul Mureş,│ │ │Guvernului │adminis-│ │ │
│ │ │Târgu Mureş │ │ │municipiul │ │ │nr. <>570/1991#9474;trare │ │ │
│ │ │ │ │ │Târgu Mureş, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Griviţa Roşie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────┘                                      ----Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016