Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 697 din 11 iulie 2012  privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului de Protectie si Paza in domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitia Serviciului de Protectie si Paza in scopul restituirii catre persoanele indreptatite si pentru actualizarea anexei nr. 42 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook

HOTARARE nr. 697 din 11 iulie 2012 privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului de Protectie si Paza in domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitia Serviciului de Protectie si Paza in scopul restituirii catre persoanele indreptatite si pentru actualizarea anexei nr. 42 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 18 iulie 2012


    Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a construcţiilor situate în oraşul Sinaia, str. Cumpãtu nr. 9, judeţul Prahova, aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pazã, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune, casãrii şi valorificãrii acestora potrivit legislaţiei în vigoare.
    ART. 3
    Se aprobã trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a imobilului teren situat în oraşul Sinaia, str. Cumpãtu nr. 9, judeţul Prahova, aflat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pazã, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 2.
    ART. 4
    Imobilul prevãzut la art. 3 se pune la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Pazã în scopul restituirii cãtre persoanele îndreptãţite.
    ART. 5
    Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe bazã de proces-verbal încheiat între pãrţile interesate.
    ART. 6
    Serviciul de Protecţie şi Pazã îşi va actualiza în mod corespunzãtor datele din evidenţa cantitativ-valoricã şi, împreunã cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzãtoare a anexei nr. 42 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                             Directorul Serviciului
                             de Protecţie şi Pazã,
                             Lucian-Silvan Pahonţu

                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

    Bucureşti, 11 iulie 2012.
    Nr. 697.


    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
             ale construcţiilor aflate în administrarea Serviciului
             de Protecţie şi Pazã care se trec din domeniul public
             al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea
                       scoaterii din funcţiune şi casãrii

┌────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Adresa imobilului│Persoana juridicã│ Caracteristicile │ Numãrul de │
│crt.│ │ce administreazã │bunurilor care trec│ identificare │
│ │ │ imobilul │ în domeniul privat│ atribuit de │
│ │ │ │ al statului │ Ministerul │
│ │ │ │ │ Finanţelor │
│ │ │ │ │ Publice │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ 1.│Imobil Cãsuţa │Serviciul de │Construcţie │Nr. MFP 120982 │
│ │"Ciobãnaşul", │Protecţie şi Pazã│Suprafaţã │Cod de │
│ │Sinaia, │CUI 4283635 │construitã:30,24 mý│clasificare │
│ │str. Cumpãtu │ │Valoarea de │8.19.01 │
│ │nr. 9, │ │inventar: 57 lei │Clãdire 19 │
│ │judeţul Prahova │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ 2.│Imobil Cãsuţa │Serviciul de │Construcţie │Nr. MFP 120983 │
│ │"Mioriţa", │Protecţie şi Pazã│Suprafaţã │Cod de │
│ │Sinaia, │CUI 4283635 │construitã:30,24 mý│clasificare │
│ │str. Cumpãtu │ │Valoarea de │8.19.01 │
│ │nr. 9, │ │inventar: 57 lei │Clãdire 20 │
│ │judeţul Prahova │ │ │ │
└────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 2

                             DATELE DE IDENTIFICARE
              ale imobilului teren care trece din domeniul public
                al statului şi din administrarea Serviciului de
                Protecţie şi Pazã în domeniul privat al statului
                    şi se pune la dispoziţia Serviciului de
                               Protecţie şi Pazã

┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ Locul unde │ Persoana │ Persoana │ Numãrul de │Caracteristici-│
│ este situat │ juridicã ce │ juridicã │ identificare │le tehnice ale │
│ imobilul │ administreazã │ cãreia i se │ atribuit de │ imobilului │
│ │ imobilul │ pune la │ Ministerul │ │
│ │ │ dispoziţie │ Finanţelor │ │
│ │ │ imobilul │ Publice │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Imobil teren, │ Serviciul de │ Serviciul de │Nr. MFP 120984 │ Suprafaţa │
│Sinaia, │ Protecţie şi │ Protecţie │ (parţial) │ terenului: │
│str. Cumpãtu │ Pazã │ şi Pazã │ Cod de │ 438,84 mý │
│nr. 9, │ CUI 4283635 │ │ clasificare │ Valoarea de │
│judeţul │ │ │ 8.19.01 │ inventar: │
│Prahova │ │ │ Teren 11 │ 121.725 lei │
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┘


                                  ------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Hotarare, Guvernul Romaniei, HOTARARE nr. 697 din 11 iulie 2012

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice