Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 682 din 29 octombrie 1992  privind divizarea Societatii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 682 din 29 octombrie 1992 privind divizarea Societatii Comerciale "Aris" - S.A. Arad cu capital integral de stat

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 26 noiembrie 1992

Guvernul României hotaraste:

ART. 1
Se aproba, conform hotaririi imputernicitilor statului din data de 5 iunie 1992, divizarea Societatii Comerciale "Aris" - S.A, Arad cu capital integral de stat si infiintarea societatilor comerciale pe actiuni, ca persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in anexa nr. 1.
ART. 2
Societatile comerciale pe actiuni, infiintate ca urmare a divizarii, se vor organiza si vor functiona in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutele proprii prevazute in anexa nr 2 (2.1-2.5)*);
----------
*) Anexele nr. 2.1-2.5 vor fi transmise unitatilor interesate. Statutul-cadru este cuprins in anexa nr. 2.

ART. 3
Capitalul social al societatilor comerciale pe actiuni infiintate ca urmare a divizarii s-a stabilit pe baza indicatorilor raportati la data de 31 mai 1992.
Activul si pasivul se preiau de catre societatile nou-infiintate, pe baza de protocol.
ART. 4
Capitalul social al societatii comerciale "Aris" - S.A. Arad, prevazut la pct. 9 din anexa nr. 1 la <>Hotarirea Guvernului nr. 1224/1990 , se diminueaza corespunzator cu partea din valoarea capitalului social transmisa societatilor comerciale nou-infiintate prin divizare.
ART. 5
Societatile comerciale nou-infiintate isi vor modifica capitalul social pe baza reevaluarii patrimoniului in conditiile prevazute prin <>Hotarirea Guvernului nr. 26/1992 .
ART. 6
Societatile comerciale nou-infiintate vor prelua personalul aferent activitatilor desprinse din cadrul Societatii Comerciale "Aris" - S.A. Arad.
Personalul astfel preluat se considera transferat.
ART. 7
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.
ART. 8
Ministerul Industriei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

FRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemneaza:
Ministrul industriei,
Dan Constantinescu

Ministrul economiei si finantelor,
George Danielescu

Ministrul- bugetului, veniturilor
statului si controlului financiar,
Florian Bercea


Bucuresti, 29 octombrie 1992.
Nr. 682.

ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza
in baza <>Legii nr. 31/1990 , prin desprindere
din Societatea Comerciala "Aris" - S.A. Arad


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Forma Sediul Principal Capitalul Denumirea
crt. societatii juridica Localitatea obiect de social
comerciale Judetul activitate -mii. lei-
──────────
Structura
conf.
bilantului
la
31.05.1992
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Societatea societate Lipova, Proiectarea, 340,0 Fabrica de
Comerciala comerciala calea producerea si ──────────── strunguri
"Strung" - pe actiuni Timisoara comercializarea 189,0 +151,0 paralele
S.A. nr. 109, in tara si Lipova din
judetul strainatate a cadrul
Arad masinilor - Societatii
unelte, Comerciale
subansamblurilor "Aris" -
si pieselor de S.A. Arad
schimb, reparatii
de masini-unelte,
prestari de
servicii, inclusiv
asistenta tehnica
si service
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Societatea societate Sebis, Proiectarea, 48,9 Fabrica de
Comerciala comerciala str. producerea si ─────────── piese
"Promes" - pe actiuni Morii comercializarea 38,5 + 10,4 turnate,
S.A. nr. 50, in tara si confectii
judetul strainatate a metalice,
Arad pieselor turnate, accesorii
si forjate, Sebis din
constructiilor cadrul
metalice, Societatii
accesoriilor, Comerciale
S.D.V,- urilor, "Aris" -
masinilor si SA. Arad
utilajelor agricole,
prestari de servicii,
inclusiv asistenta
tehnica si service
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.Societatea societate Chisineu- Proiectarea, 120,1 Fabrica de
Comerciala comerciala Cris, producerea si ─────────── subansambluri
"Promec" - pe actiuni str. comercializarea 94,6 + 25,5 Chisineu-
S.A. Infrati- in tara si Cris din
rii strainatate a cadrul
nr. 128 masinilor- Societatii
judetul unelte, Comerciale
Arad masinilor si "Aris" -
utilajelor S.A. Arad
pentru
fabricarea
produselor
agroalimentare,
pieselor de
schimb, prestari
de servicii,
inclusiv asistenta
tehnica si service
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.Societatea societate Ineu, Proiectarea, 22,0 Fabrica de
Comerciala comerciala str. producerea si ────────── confectii
"Imet" - pe actiuni Barbu comercializarea 17,3 + 4,7 metalice
S.A. Lautaru in tara si Ineu din
nr. 46 strainatate a cadrul
judetul subansamblurilor Societatii
Arad confectiilor si Comerciale
constructiilor "Aris" -
metalice, pieselor S.A. Arad
de schimb,
prestari de
servicii,
inclusiv asistenta
tehnica si service
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.Societatea societate Arad, Aprovizionarea si 106,1 Activitate
Comerciala comerciala str. desfacerea ─────────── de depozit
"Amts" - pe actiuni Cimpul materiilor prime, 28,7 + 77,4 si
S.A. Linistii materialelor, transport
nr. 1, subansamblurilor, din cadrul
judetul pieselor turnate Societatii
Arad si forjate, Comerciale
echipamentelor "Aris" -
electrice, S.A. Arad
electronice,
activitate de
transport intern
si international,
activitate de
import-export
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 2

STATUTUL*)
Societatii Comerciale ".............." - S.A.
----------
*) Denumirea, sediul, capitalul social si obiectul de activitate pentru fiecare societate in parte sunt prevazute in anexa nr. 1.

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "........." - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social si numarul de inregistrare la Registrul comertului.

ARTICOLUL 2
Forma juridica a societatii
Societatea Comerciala ".........." este persoana juridica româna, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in România, str......nr....., judetul.......Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din România, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate.

ARTICOLUL 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul comertului.

CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitate ale societatii

ARTICOLUL 5
Scopul societatii este ......................

ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate al societatii este .................

CAPITOLUL III
Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7
Capitalul social
Capitalul social initial este fixat la suma de ............ lei impartit in ...... actiuni nominative in valoare de ..... lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de .... lei fiecare, este in intregime subscris de statul român, in calitate de actionar unic si varsat in intregime la data constituirii societatii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul român, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.

ARTICOLUL 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.

ARTICOLUL 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ARTICOLUL 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.

ARTICOLUL 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

ARTICOLUL 12
Pierderea actiunilor

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

CAPITOLUL IV
Adunarea generala a actionarilor

ARTICOLUL 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea in conformitate cu prevederile legii, ii descarca de activitate si ii revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
c) stabilesc nivelul de salarizare pentru personalul angajat, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
d) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;
e) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de cenzori, aproba repartizarea profitului conform legii;
f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
g) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
h) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
i) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
j) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societatii;
m) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
Hotaririle in problemele prevazute la lit. j) vor putea fi aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

ARTICOLUL 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului eco-nomico-financiar pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al României si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din Cea mai apropiafa localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.

ARTICOLUL 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie iar, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

ARTICOLUL 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va, putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

ARTICOLUL 17
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, potrivit legii.
Acestia isi desfasoara activitatea in conformitate cu mandatul si contractul aprobate.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat isi inceteaza activitatea, de drept, la data la care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
Presedintele consiliului de administratie numeste un secretar din randul imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat sau din afara acestora.

CAPITOLUL V
Consiliul de administratie

ARTICOLUL 18
Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea si calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala, a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie, comisiei de cenzori si de director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.
Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul ministerului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte iar, in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.

ARTICOLUL 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau, darea cu chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului eco-nomico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 20
Comitetul de directie
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, fixind in acelasi timp si salariile membrilor acestuia, potrivit legii.
Presedintele indeplineste si functia de director general, asigurind conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in limitele activitatii societatii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

CAPITOLUL VII
Gestiunea societatii

ARTICOLUL 21
Comisia de cenzori

Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilahtului si a contului de profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunii de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 alin. 3, precum si cei care sunt rude sau afini pana la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate.

CAPITOLUL VIII
Activitatea societatii

ARTICOLUL 22
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

ARTICOLUL 23
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul ministerului de resort.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.

ARTICOLUL 24
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

ARTICOLUL 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmai anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al României, conform legii.

ARTICOLUL 26
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Din profitul societatii ramas dupa plata impozitului se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor.
Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

ARTICOLUL 27
Registrele societatii
Societatea tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL IX
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 28
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.

ARTICOLUL 29
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 30
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ARTICOLUL 31
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta Instantelor judecatoresti din România.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice române pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X
Dispozitii finale

ARTICOLUL 32
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

ARTICOLUL 33
Împuternicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat vor exercita atributiile adunarii generale a actionarilor, pe perioada cat societatea comerciala are capital integral de stat.


-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016