Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 675 din 29 iunie 2011  pentru completarea anexei nr. 18 la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 675 din 29 iunie 2011 pentru completarea anexei nr. 18 la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 12 iulie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Hotãrârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
    - la anexa nr. 18 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chichiş", dupã poziţia nr. 34 se introduc şaizeci şi şase de noi poziţii, poziţiile nr. 35-100, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                 --------------
                   p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                Gheorghe Emacu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 29 iunie 2011.
    Nr. 675.


    ANEXĂ

    Completãri la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chichiş


                                  SECŢIUNEA I
                                 Bunuri imobile┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Codul de │ │ │ Anul │ │ Situaţia juridicã │
│crt.│clasificare│ Denumirea bunului│ Elemente de identificare │dobân-│ Valoarea │ actualã │
│ │ │ │ │dirii │ de ├───────────────────┤
│ │ │ │ │ sau, │ inventar │ Denumire act │
│ │ │ │ │ dupã │ (lei) │ de proprietate │
│ │ │ │ │caz,al│ │ sau alte acte │
│ │ │ │ │dãrii │ │ doveditoare │
│ │ │ │ │ în │ │ │
│ │ │ │ │folo- │ │ │
│ │ │ │ │sinţã │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 35.│ │Drum vicinal │Lungimea - 850 m, situat în │ 1968 │ 133,28│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 35 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 15; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - De 21; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - Str. Nouã; E - sola 10; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 15 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 36.│ │Drum vicinal │Lungimea - 835 m, situat în │ 1968 │ 130,92│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 21 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlalele 6 şi 7; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - De 16; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - De 35; E - solele 6 şi 7;│ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - solele 5 şi 15 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 37.│ │Drum vicinal │Lungimea - 795 m, situat în │ 1968 │ 124,65│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 16 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlalele 5 şi 6; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - Dj 112B; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - De 21; E - solele 5 şi 6;│ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 5 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 38.│ 1.3.7.│Drum de exploatare│Lungimea - 781 m, situat în │ 1991 │ 122,46│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 1 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlalele 18 şi 24; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 18; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 24; E - str. Europa;│ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 11 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 39.│ 1.3.7.1.│Drum de exploatare│Lungimea - 431 m, situat în │ 1991 │ 67,58│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 2 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 8; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 8; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 10; E - str. Europa;│ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 35 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 40.│ 1.3.7.2.│Drum de exploatare│Lungimea - 524 m, situat în │ 1991 │ 82,16│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 3 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 7; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 7; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 8; E - DN 12; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 35 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 41.│ 1.3.7.3.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.014 m, situat în│ 1991 │ 158,99│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 4 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlalele 11 şi 12; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - solele 11 şi │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │12; S - sola 15; E - De 35; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 9 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 42.│ 1.3.7.4.│Drum de exploatare│Lungimea - 375 m, situat în │ 1991 │ 58,8│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 5 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 3; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 3; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 3; E - sola 3; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 9 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 43.│ 1.3.7.5.│Drum de exploatare│Lungimea - 316 m, situat în │ 1991 │ 49,54│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 6 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 15; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - De 4; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - De 8; E - sola 15; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 15 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 44.│ 1.3.7.6.│Drum de exploatare│Lungimea - 651 m, situat în │ 1991 │ 102,07│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 7 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 14; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 14; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - solele 18 şi 19; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │E - Str. Câmpului; │ │ │ │
│ │ │ │V - dig │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 45.│ 1.3.7.7.│Drum de exploatare│Lungimea - 680 m, situat în │ 1991 │ 106,62│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 8 │extravilan în tarlalele │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │14 şi 15; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - De 6; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - De 7; E - solele 16 şi │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │17; V - solele 14 şi 15 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 46.│ 1.3.7.8.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.060 m, situat în│ 1991 │ 166,20│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 9 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlalele 2 şi 3; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi N - sola 3; S - │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │De 4; E - De 5; V - sola 2 │ │ │nr. 20/2011 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 47.│ 1.3.7.9.│Drum de exploatare│Lungimea - 768 m, situat în │ 1991 │ 120,42│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 10 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlalele 13 şi 15; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - solele 13 şi │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │15; S - solele 13 şi 15; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │E - De 6; V - canal │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 48.│ 1.3.7.10.│Drum de exploatare│Lungimea - 2.244 m, situat în│ 1991 │ 351,85│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 11 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlalele 19 şi 20; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - De 7; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - cãtunul Miclea; E - De 1;│ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 19 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 49.│ 1.3.7.11.│Drum de exploatare│Lungimea - 880 m, situat în │ 1991 │ 137,98│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 12 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 24; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - De 1; S -dig;│ │ │Consiliului local │
│ │ │ │E - sola 24; V - sola 24 │ │ │nr. 20/2011 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 50.│ 1.3.7.12.│Drum de exploatare│Lungimea - 760 m, situat în │ 1991 │ 119,16│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 13 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 18; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - De 7; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - De 1; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │E - intravilan localitate; │ │ │ │
│ │ │ │V - sola 18 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 51.│ 1.3.7.13.│Drum de exploatare│Lungimea - 650 m, situat în │ 1991 │ 101,92│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 14 │intravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 26; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 26; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 26; E - DN 11; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - str. Europa │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 52.│ 1.3.7.14.│Drum de exploatare│Lungimea - 650 m, situat în │ 1991 │ 101,92│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 15 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 26; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - De 14; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 26; E - sola 26; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - intravilan localitate │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 53.│ 1.3.7.15.│Drum de exploatare│Lungimea - 370 m, situat în │ 1991 │ 58│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 17 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 14; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 14; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - De 7; E - sola 14; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 14 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 54.│ 1.3.7.16.│Drum de exploatare│Lungimea - 285 m, situat în │ 1991 │ 44,68│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 18 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 5; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 5; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 15; E - De 21; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 5 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 55.│ 1.3.7.17.│Drum de exploatare│Lungimea - 450 m, situat în │ 1991 │ 70,56│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 19 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 7; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - canal; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - De 3; E - sola 7; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 7 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 56.│ 1.3.7.18.│Drum de exploatare│Lungimea - 500 m, situat în │ 1991 │ 78,4│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 20 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 6; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 6; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 6; E - canal; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 21 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 57.│ 1.3.7.19.│Drum de exploatare│Lungimea - 400 m, situat în │ 1991 │ 62,72│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 22 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 5; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 5; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - De 23; E - sola 5; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 5 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 58.│ 1.3.7.20.│Drum de exploatare│Lungimea - 550 m, situat în │ 1991 │ 86,24│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 23 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │sola 6; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 5; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 6; E - DN 12; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 16 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 59.│ 1.3.7.21.│Drum de exploatare│Lungimea - 550 m, situat în │ 1991 │ 86,24│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 24 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 30; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - DJ 112A; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - DN 12; E - sola 30; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 30 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 60.│ 1.3.7.22.│Drum de exploatare│Lungimea - 950 m, situat în │ 1991 │ 148,96│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 25 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 30; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - DJ 112A; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - DN 12; E - sola 30; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 30 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 61.│ 1.3.7.23.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.200 m, situat în│ 1991 │ 188,16│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 26 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 30; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - DJ 112A; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - DN 12; E - sola 30; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 30 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 62.│ 1.3.7.24.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.800 m, situat în│ 1991 │ 282,24│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 27 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 30; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - DJ 112A; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - DN 12; E - sola 30; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 30 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 63.│ 1.3.7.25.│Drum de exploatare│Lungimea - 2.100 m, situat în│ 1991 │ 329,28│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 28 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 30; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - DJ 112A; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - DN 12; E - sola 30; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 30 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 64.│ 1.3.7.26.│Drum de exploatare│Lungimea - 250 m, situat în │ 1991 │ 39,2│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 29 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 30; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 30; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 30; E - De 30; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 28 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 65.│ 1.3.7.27.│Drum de exploatare│Lungimea - 2.200 m, situat în│ 1991 │ 344,96│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 30 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 29; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - canal; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - DN 12; E - sola 29; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 30 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 66.│ 1.3.7.28.│Drum de exploatare│Lungimea - 2.100 m, situat în│ 1991 │ 329,28│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 31 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 31; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - canal; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - DN 12; E - sola 31; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 29 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 67.│ 1.3.7.29.│Drum de exploatare│Lungimea - 2.100 m, situat în│ 1991 │ 329,28│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 32 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 31; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - canal; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - DN 12; E - sola 31; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 31 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 68.│ 1.3.7.30.│Drum de exploatare│Lungimea - 600 m, situat în │ 1991 │ 94,08│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 33 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 41; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - linia CFR; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 41; E - De 44; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - dig │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 69.│ 1.3.7.31.│Drum de exploatare│Lungimea - 550 m, situat în │ 1991 │ 86,24│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 34 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 41; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - De 33; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - baltã; E - sola 41; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 41 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 70.│ 1.3.7.32.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.650 m, situat în│ 1991 │ 258,72│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 36 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 39; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - De 44; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - baltã; E - sola 38; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 39 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 71.│ 1.3.7.33.│Drum de exploatare│Lungimea - 300 m, situat în │ 1991 │ 47,04│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 37 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 38; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 38; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 38; E - De 44; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 36 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 72.│ 1.3.7.34.│Drum de exploatare│Lungimea - 350 m, situat în │ 1991 │ 54,88│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 38 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 38; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 38; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 38; E - De 44; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 36 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 73.│ 1.3.7.35.│Drum de exploatare│Lungimea - 2.450 m, situat în│ 1991 │ 384,16│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 39 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 36; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - linia CFR; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 36; E - canal; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 44 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 74.│ 1.3.7.36.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.000 m, situat în│ 1991 │ 156,8│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 40 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 36; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 36; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 36; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │E - localitatea │ │ │ │
│ │ │ │Lunca Ozunului; │ │ │ │
│ │ │ │V - De 39; │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 75.│ 1.3.7.37.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.400 m, situat în│ 1991 │ 219,52│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 41 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 36; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 36; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - canal; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │E - baltã; V - De 39 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 76.│ 1.3.7.38.│Drum de exploatare│Lungimea - 600 m, situat în │ 1991 │ 94,08│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 42 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 36; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 36; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 36; E - sola 36; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 39 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 77.│ 1.3.7.39.│Drum de exploatare│Lungimea - 100 m, situat în │ 1991 │ 15,68│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 43 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 36; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 36; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 36; E - sola 36; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 39 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 78.│ 1.3.7.40.│Drum de exploatare│Lungimea - 2.200 m, situat în│ 1991 │ 344,96│Domeniul public al │
│ │ │Chichiş De 44 │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │ │tarlaua 39 şi 38; vecinãtãţi:│ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - sola 36; S - sola 38; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │E - dig; V - linia CFR │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 79.│ 1.3.7.41.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.150 m, situat în│ 1991 │ 180,32│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 1 │tarlaua 46; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 46; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 47; E - De 5; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 4 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 80.│ 1.3.7.42.│Drum de exploatare│Lungimea - 300 m, situat în │ 1991 │ 47,04│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 2 │tarlaua 46; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - drum sãtesc; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - De 1; E - sola 46; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 46 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 81.│ 1.3.7.43.│Drum de exploatare│Lungimea - 3.450 m, situat în│ 1991 │ 540,96│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 3 │tarlalele 47-50-51-53; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - solele 47-53;│ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - solele 48-54; E - De 14; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - De 4 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 82.│ 1.3.7.44.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.100 m, situat în│ 1991 │ 172,48│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 4 │tarlalele 46-47-48; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - drum sãtesc; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - canal; E - solele │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │46-47-48; V - linia CF │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 83.│ 1.3.7.45.│Drum de exploatare│Lungimea - 700 m, situat în │ 1991 │ 109,76│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 5 │tarlalele 46-48; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - drum sãtesc; S - canal; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │E - sola 50; V - solele 46-48│ │ │nr. 20/2011 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 84.│ 1.3.7.46.│Drum de exploatare│Lungimea - 850 m, situat în │ 1991 │ 133,28│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 6 │tarlaua 50; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - drum sãtesc; S - De 3; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │E - sola 50; V - sola 50 │ │ │nr. 20/2011 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 85.│ 1.3.7.47.│Drum de exploatare│Lungimea - 150 m, situat în │ 1991 │ 23,52│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 7 │tarlaua 51; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - intravilan localitate; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - De 3; E - sola 51; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 50 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 86.│ 1.3.7.48.│Drum de exploatare│Lungimea - 800 m, situat în │ 1991 │ 125,44│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 8 │tarlaua 51; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - drum sãtesc; S - De 3; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │E - sola 53; V - sola 51 │ │ │nr. 20/2011 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 87.│ 1.3.7.49.│Drum de exploatare│Lungimea - 350 m, situat în │ 1991 │ 54,88│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 9 │tarlaua 52; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - De 3; S - canal; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │E - sola 52; V - sola 49 │ │ │nr. 20/2011 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 88.│ 1.3.7.50.│Drum de exploatare│Lungimea - 700 m, situat în │ 1991 │ 109,76│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 10 │tarlaua 53; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - De 12; S - De 3; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │E - sola 53; V - sola 53 │ │ │nr. 20/2011 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 89.│ 1.3.7.51.│Drum de exploatare│Lungimea - 350 m, situat în │ 1991 │ 54,88│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 11 │tarlaua 52; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - De 3; S - canal; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │E - sola 54; V - sola 52 │ │ │nr. 20/2011 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 90.│ 1.3.7.52.│Drum de exploatare│Lungimea - 400 m, situat în │ 1991 │ 62,72│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 12 │tarlaua 53; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - De 10; S - sola 54; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │E - intravilan; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - solele 53-54 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 91.│ 1.3.7.53.│Drum de exploatare│Lungimea - 600 m, situat în │ 1991 │ 94,08│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 13 │sola 55; vecinãtãţi: N - │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │sola 55; S - limitã hotar; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │E - dig; V - drum sãtesc │ │ │nr. 20/2011 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 92.│ 1.3.7.54.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.800 m, situat în│ 1991 │ 282,24│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 15 │în tarlalele 69-71; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - sola 74; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 69; E - limitã de │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │hotar; V - drum sãtesc │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 93.│ 1.3.7.55.│Drum de exploatare│Lungimea - 800 m, situat în │ 1991 │ 125,44│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 16 │tarlalele 72-73; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - canal; S - De 15; E - │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │solele 71 şi 72; V - sola 73 │ │ │nr. 20/2011 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 94.│ 1.3.7.56.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.500 m, situat în│ 1991 │ 235,2│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 17 │tarlalele 64 şi 67; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - De 15; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 67; E - sola 67; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 67 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 95.│ 1.3.7.57.│Drum de exploatare│Lungimea - 200 m, situat în │ 1991 │ 31,36│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 18 │tarlaua 67; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - sola 67; S - sola 67; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │E - canal; V - De 17 │ │ │nr. 20/2011 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 96.│ 1.3.7.58.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.050 m, situat în│ 1991 │ 164,64│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 19 │tarlalele 71-72; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - limitã de hotar; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - sola 71; E - De 15; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │V - sola 72 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 97.│ 1.3.7.59.│Drum de exploatare│Lungimea - 1.400 m, situat în│ 1991 │ 219,52│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 20 │(lângã canal) în T61; │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │vecinãtãţi: N - canal; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - limitã de hotar; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │E - sola 64; V - sola 61 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 98.│ 1.3.7.60.│Drum de exploatare│Lungimea - 800 m, situat în │ 1991 │ 125,44│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 21 │tarlalele 63-64; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - De 15; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │S - intravilan localitate; │ │ │nr. 20/2011 │
│ │ │ │E - sola 64; V - sola 63 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│ 99.│ 1.3.7.61.│Drum de exploatare│Lungimea - 850 m, situat în │ 1991 │ 133,28│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 22 │tarlaua 67; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - canal; S - limitã de │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │hotar; E - canal;V - sola 67;│ │ │nr. 20/2011 │
├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────────┤
│100.│ 1.3.7.62.│Drum de exploatare│Lungimea - 350 m, situat în │ 1991 │ 54,88│Domeniul public al │
│ │ │Bãcel │extravilanul localitãţii în │ │ │comunei Chichiş, │
│ │ │De 23 │tarlalele 79-80; vecinãtãţi: │ │ │conform Hotãrârii │
│ │ │ │N - sola 80; S - sola 79; │ │ │Consiliului local │
│ │ │ │E - limitã de hotar; V - dig │ │ │nr. 20/2011 │
└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────────┴──────┴──────────┴───────────────────┘                                    ---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice