Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 669 din 29 iunie 2011 privind accesul autoritatilor publice romane la programul informatic aferent instrumentelor Prum in scopul realizarii schimbului automat de date privind inmatricularea vehiculelor cu statele membre ale Uniunii Europene
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 669 din 29 iunie 2011  privind accesul autoritatilor publice romane la programul informatic aferent instrumentelor Prum in scopul realizarii schimbului automat de date privind inmatricularea vehiculelor cu statele membre ale Uniunii Europene    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 669 din 29 iunie 2011 privind accesul autoritatilor publice romane la programul informatic aferent instrumentelor Prum in scopul realizarii schimbului automat de date privind inmatricularea vehiculelor cu statele membre ale Uniunii Europene

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 11^5 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 362/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Prezenta hotãrâre stabileşte autoritãţile publice române şi modalitatea de acces a acestora la componenta Prum în scopul cãutãrii automate a datelor privind înmatricularea vehiculelor în bazele de date ale statelor membre ale Uniunii Europene care utilizeazã componenta Prum, precum şi accesul la datele din Registrul naţional de evidenţã a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, denumit în continuare RNEPCVI, al punctelor naţionale de contact ale statelor membre care utilizeazã componenta Prum, în conformitate cu prevederile instrumentelor Prum.
    ART. 2
    În înţelesul prezentei hotãrâri, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) EUCARIS - program informatic destinat realizãrii schimbului de date privind permisele de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în temeiul Tratatului referitor la Sistemul European de Informaţii privind Vehiculele şi Permisele de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000;
    b) componenta Prum - aplicaţie EUCARIS destinatã realizãrii schimbului de date privind înmatricularea vehiculelor în temeiul art. 12 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperãrii transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalitãţii transfrontaliere;
    c) caz individual - existenţa unei investigaţii poliţieneşti cu privire la sãvârşirea unei infracţiuni sau a unui dosar penal.
    ART. 3
    (1) În calitate de punct naţional de contact în domeniul schimbului de date privind vehiculele înmatriculate, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, denumitã în continuare DRPCIV, asigurã consultarea de cãtre punctele naţionale de contact ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene a datelor din RNEPCVI, prin componenta Prum.
    (2) DRPCIV poate solicita punctelor naţionale de contact ale celorlalte state membre informaţii cu privire la legalitatea accesãrii RNEPCVI.
    (3) DRPCIV este desemnatã operator pentru componenta Prum şi asigurã accesul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontierã Române la aceastã aplicaţie prin proceduri de interogare automatã de date.
    ART. 4
    (1) Datele privind înmatricularea vehiculelor sunt accesate în cazuri individuale pentru desfãşurarea activitãţilor specifice de cãtre autoritãţile cu atribuţii de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor sau pe timpul îndeplinirii activitãţilor de menţinere ori asigurare a ordinii şi siguranţei publice.
    (2) Poliţia Românã şi Poliţia de Frontierã Românã efectueazã proceduri de interogare automatã prin componenta Prum, utilizând un numãr complet de identificare a vehiculului sau un numãr complet de înmatriculare.
    (3) Datele privind înmatricularea vehiculelor care se pot obţine în urma procedurii de interogare automatã sunt prevãzute în cap. 3 din anexa la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperãrii transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalitãţii transfrontaliere.
    (4) Alte autoritãţi ori instituţii publice române cu atribuţii în domeniul prevenirii, cercetãrii, combaterii infracţiunilor sau al menţinerii ori asigurãrii ordinii şi siguranţei publice pot solicita, în condiţiile alin. (1), Poliţiei Române sau Poliţiei de Frontierã Române sã efectueze proceduri de interogare automatã prin componenta Prum şi sã le comunice datele astfel obţinute.
    (5) Solicitãrile se transmit prin orice mijloace care lasã urmã scrisã şi cuprind menţiuni din care sã rezulte îndeplinirea condiţiilor prevãzute la alin. (1), elementele necesare efectuãrii procedurilor de interogare automatã prin componenta Prum prevãzute la alin. (2) şi termenul de rãspuns stabilit potrivit necesitãţilor operative.
    (6) Rãspunsul se transmite în termenul stabilit în cuprinsul solicitãrii, în format hârtie sau în format electronic, în funcţie de volumul informaţiilor şi posibilitãţile tehnice de comunicaţii, prin mijloace care asigurã securitatea datelor cu caracter personal.
    ART. 5
    (1) DRPCIV este responsabilã de funcţionalitatea componentei Prum la nivel naţional, având urmãtoarele atribuţii principale:
    a) în calitate de intermediar pentru procedurile de interogare automatã de date efectuate de punctele naţionale din celelalte state membre ale Uniunii Europene:
    (i) autorizeazã punctele naţionale de contact ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene în scopul asigurãrii accesului la RNEPCVI;
    (ii) autorizeazã punctele naţionale de contact ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în alt scop decât cel prevãzut la art. 12 alin. (1) din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului;
    b) în calitate de intermediar pentru procedurile de interogare automatã de date efectuate de autoritãţile publice române:
    (i) asigurã accesul la componenta Prum pentru personalul autorizat din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontierã Române;
    (ii) întocmeşte şi actualizeazã lista cu personalul autorizat al autoritãţilor publice române, pe care o pune la dispoziţia statelor membre şi a Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene;
    (iii) solicitã punctelor naţionale de contact din statele membre autorizarea prelucrãrii datelor cu caracter personal de cãtre autoritãţile publice române în alt scop decât cel prevãzut la art. 4 alin. (1);
    c) în calitate de administrator al componentei Prum la nivel naţional:
    (i) adoptã mãsuri tehnice, operative şi de procedurã pentru funcţionalitatea componentei Prum la nivel naţional;
    (ii) adoptã mãsuri de securitate în legãturã cu gestionarea şi funcţionarea echipamentelor şi programelor informatice aferente componentei Prum la nivel naţional;
    (iii) asigurã disponibilitatea efectuãrii de interogãri automate privind înmatricularea vehiculelor 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7. În cazul unor probleme tehnice, informeazã imediat punctele naţionale de contact ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi autoritãţile publice române şi convine cu acestea asupra unei modalitãţi alternative temporare de efectuare a schimbului de date;
    (iv) elaboreazã statistici privind rezultatele schimbului automat de date în vederea informãrii Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene;
    d) pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal:
    (i) asigurã prelucrarea datelor cu caracter personal care fac obiectul schimbului de date reglementat de prezenta hotãrâre, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    (ii) ţine evidenţa prelucrãrilor de date efectuate în calitate de punct naţional de contact;
    (iii) la cererea autoritãţilor competente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, comunicã prelucrãrile efectuate;
    (iv) la cererea punctelor naţionale de contact ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, transmite informaţii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi cu privire la rezultatele obţinute;
    (v) solicitã punctelor naţionale de contact ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene transmiterea de informaţii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi cu privire la rezultatele obţinute.
    ART. 6
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal ca urmare a utilizãrii componentei Prum se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrãrii datelor cu caracter personal de cãtre structurile/unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activitãţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice.
    (2) Datele cu caracter personal obţinute potrivit art. 4 sunt utilizate numai în cazul individual pentru care au fost solicitate şi numai de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice române cu atribuţii în soluţionarea acestuia. Aceste date pot fi furnizate şi altor autoritãţi sau instituţii publice române numai dupã obţinerea acordului statului membru de provenienţã şi numai pentru îndeplinirea atribuţiilor prevãzute de lege pentru autoritatea ori instituţia publicã respectivã.
    (3) În cazul în care se constantã cã datele obţinute potrivit art. 4 sunt incorecte sau neactualizate, autoritãţile sau instituţiile publice române care le-au primit informeazã, prin DRPCIV, punctul de contact al statului membru de provenienţã.
    (4) Datele cu caracter personal obţinute potrivit art. 4 se şterg dacã nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului în care au fost solicitate. Autoritãţile sau instituţiile publice române care au obţinut date cu caracter personal potrivit art. 4 verificã periodic, la fiecare 3 ani, dacã datele mai sunt necesare pentru realizarea scopului în care au fost solicitate.
    (5) Înregistrãrile aferente evidenţei prelucrãrilor de date cu caracter personal, efectuate în calitate de punct naţional de contact de cãtre DRPCIV, atât pentru datele primite, cât şi pentru datele transmise, conţin data, ora exactã, motivul prelucrãrii, datele furnizate sau primite, datele de identificare ale autoritãţii ori instituţiei care a efectuat prelucrarea, precum şi codul de identificare a utilizatorului care a efectuat prelucrarea. Aceste înregistrãri pot fi utilizate numai în scopul verificãrii legalitãţii prelucrãrii sau pentru asigurarea securitãţii datelor cu caracter personal.
    (6) Legalitatea prelucrãrii datelor cu caracter personal ca urmare a utilizãrii componentei Prum se supune controlului Autoritãţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal.
    (7) În cazul în care, în exercitarea dreptului de acces prevãzut de Legea nr. 677/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt formulate cereri care vizeazã prelucrãrile efectuate potrivit art. 4 alin. (4)-(6), autoritatea sau instituţia publicã ce a solicitat efectuarea procedurii de interogare automatã prin componenta Prum transmite, la solicitarea unitãţii de poliţie ori poliţie de frontierã care a efectuat interogarea sau la solicitarea DRPCIV, în termen de 5 zile lucrãtoare, un rãspuns scris în care se menţioneazã, dupã caz, faptul cã:
    a) persoana vizatã poate fi informatã cu privire la prelucrare, indicându-se scopul în care a fost efectuatã prelucrarea;
    b) persoana vizatã nu poate fi informatã cu privire la prelucrare, indicându-se temeiul legal.
    (8) Autoritãţile sau instituţiile publice care au primit date cu caracter personal ca urmare a prelucrãrilor efectuate potrivit art. 4 alin. (4)-(6) informeazã de îndatã unitatea de poliţie sau poliţie de frontierã care le-a furnizat datele respective, precum şi DRPCIV în legãturã cu:
    a) orice solicitare de dezvãluire a datelor cu caracter personal primite adresatã de o autoritate publicã, cu excepţia cazului în care, potrivit legii, se interzice informarea;
    b) orice dezvãluire accidentalã sau neautorizatã a datelor cu caracter personal primite;
    c) orice incident tehnic de securitate care este de naturã a conduce la dezvãluirea datelor cu caracter personal primite;
    d) orice solicitare primitã direct de la persoanele vizate, referitoare la datele cu caracter personal primite.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                   p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                Gheorghe Emacu,
                                secretar de stat

                       Preşedintele Autoritãţii Naţionale
                         de Supraveghere a Prelucrãrii
                         Datelor cu Caracter Personal,
                              Georgeta Basarabescu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 29 iunie 2011.
    Nr. 669.

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


alex
22 Octombrie 2015
aaasssssssssssssssssssssssss
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016