Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 666 din 4 septembrie 2013  privind modificarea si completarea anexei nr. 43 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 666 din 4 septembrie 2013 privind modificarea si completarea anexei nr. 43 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 10 septembrie 2013
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. c)-e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea nr. 139 din 30.05.2013 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, precum şi a unor imobile dobândite de statul român în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2-5 din anexa nr. 1.
    ART. II
    Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. III
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a efectuării unei lucrări de investiţii puse în funcţiune.
    ART. IV
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a reevaluării şi efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune.
    ART. V
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a reevaluării.
    ART. VI
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a reevaluării, precum şi corectarea unor erori materiale privind adresele înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
    ART. VII
    Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi de imobil aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.
    ART. VIII
    Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 8, ca urmare a înscrierii eronate.
    ART. IX
    Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. X
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                             George-Cristian Maior

                               Viceprim-ministru,
                                 Gabriel Oprea

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                       p. Ministrul delegat pentru buget,
                              Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat


    Bucureşti, 4 septembrie 2013.
    Nr. 666.


    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
                  ale imobilelor care se înscriu în inventarul
            centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
           şi se dau în administrarea Serviciului Român de Informaţii


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ Cod fiscal │ Denumire │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1. Ordonator principal de credite │ 4204305 │ Serviciul Român de Informaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate │ │
│ ordonatorului principal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CLASA 8: Bunuri publice de stat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ Elemente de identificare │Numai pentru bunuri închiriate, │
│ │concesionate sau date în folosinţă │
│ │gratuită │
├────┬───┬────────┬───────┬─────┬─────┬────┬────────┬───────┬────────┬────────────────────────────┼───────────┬───────────────┬────┬───┤
│Nr. │Nr.│Codul de│Tipul │Denu-│Des- │Ve- │ Adresa │Anul │Valoarea│ │Situaţia │Baza legală │ │ │
│crt.│MFP│clasi- │bunului│mirea│crie-│ci- │ │dobân- │ de │ │actuală: │şi datele │ │ │
│ │ │ficare │ │ │rea │nă- │ │dirii/ │inventar│ │închiriere/│de identificare│Des-│Pe-│
│ │ │ │ │ │teh- │tăţi│ │dării │- lei - │ │concesiune/│ale celui care │cri-│ri-│
│ │ │ │ │ │nică │ │ │în fo- │ │ │date în │închiriază/ │erea│oa-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │losinţă│ │ Situaţia juridică │folosinţă │concesionează/ │ │da │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuită │primeşte │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┬─────────────┤ ├────┬──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Baza legală │Administrare/│ │H.G.│Date de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ concesiune │ │ │identifi- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care │ │ │
├────┼───┼────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────┼──────────┼────┼───┤
│ 1│ - │8.19.01.│Imobil │Teren│ │ │Judeţul │ 2013 │ 93.692│Hotărârea │Administrare │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │ │Sibiu │ │ │Consiliului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Local al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Municipiului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sibiu nr. 139 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din 30.05.2013│ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────┼──────────┼────┼───┤
│ 2│ - │8.19.01.│Imobil │Locu-│ │ │Judeţul │ 2002 │ 90.000│Contract de │Administrare │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │inţă │ │ │Braşov │ │ │vânzare- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │cumpărare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │in- │ │ │ │ │ │nr. 744 din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ter- │ │ │ │ │ │24.07.2002 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ven- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────┼──────────┼────┼───┤
│ 3│ - │8.19.01.│Imobil │Garaj│ │ │Judeţul │ 2012 │ 6.890│Contract de │Administrare │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │ │Neamţ │ │ │donaţie nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.290 din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17.10.2012 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────┼──────────┼────┼───┤
│ 4│ - │8.19.01.│Imobil │Sediu│ │ │Judeţul │ 2012 │ 723.700│Contract de │Administrare │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │ │Satu │ │ │donaţie nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Mare │ │ │2.856 din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18.07.2012 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────┼──────────┼────┼───┤
│ 5│ - │8.19.01.│Cons- │Sediu│ │ │Judeţul │ 1998 │ 91.006│Autorizaţie de│Administrare │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │trucţie│ │ │ │Sibiu │ │ │construire nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3/1995, Proces│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │-verbal de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │recepţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │finală nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │969.355 din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │30.12.1998 │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴────────┴───────┴─────┴─────┴────┴────────┴───────┴────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴────┴──────────┴────┴───┘    ANEXA 2

                             DATELE DE IDENTIFICARE
                ale imobilelor care trec din domeniul privat al
             statului în domeniul public al statului şi se înscriu
     în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ Cod fiscal │ Denumire │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1. Ordonator principal de credite │ 4204305 │ Serviciul Român de Informaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate │ │
│ ordonatorului principal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CLASA 8: Bunuri publice de stat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ Elemente de identificare │Numai pentru bunuri închiriate, │
│ │concesionate sau date în folosinţă │
│ │gratuită │
├────┬───┬────────┬───────┬─────┬─────┬────┬────────┬───────┬────────┬────────────────────────────┼───────────┬───────────────┬────┬───┤
│Nr. │Nr.│Codul de│Tipul │Denu-│Des- │Ve- │ Adresa │Anul │Valoarea│ │Situaţia │ Baza legală │ │ │
│crt.│MFP│clasi- │bunului│mirea│crie-│ci- │ │dobân- │ de │ │actuală: │ şi datele │ │ │
│ │ │ficare │ │ │rea │nă- │ │dirii/ │inventar│ │închiriere/│de identificare│Des-│Pe-│
│ │ │ │ │ │teh- │tăţi│ │dării │- lei - │ │concesiune/│ale celui care │cri-│ri-│
│ │ │ │ │ │nică │ │ │în fo- │ │ │date în │închiriază/ │erea│oa-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │losinţă│ │ Situaţia juridică │folosinţă │concesionează/ │ │da │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuită │ primeşte │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┬─────────────┤ ├────┬──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Baza legală │Administrare/│ │H.G.│Date de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ concesiune │ │ │identifi- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care │ │ │
├────┼───┼────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────┼──────────┼────┼───┤
│ 1│ - │8.19.01.│Imobil │Locu-│ │ │Munici- │ 2004 │ 654.872│Hotărârile │Administrare │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │inţă │ │ │piul Bu-│ │ │Guvernului nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de │ │ │cureşti │ │ │1.304/2004 şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │in- │ │ │ │ │ │nr. 2.336/2004│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ter- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ven- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────┼──────────┼────┼───┤
│ 2│ - │8.19.01.│Imobil │Locu-│ │ │Munici- │ 2004 │ 616.230│Hotărârile │Administrare │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │inţă │ │ │piul Bu-│ │ │Guvernului nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de │ │ │cureşti │ │ │1.304/2004 şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │in- │ │ │ │ │ │nr. 2.336/2004│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ter- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ven- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────┼──────────┼────┼───┤
│ 3│ - │8.19.01.│Imobil │Teren│ │ │Judeţul │ 2000 │ 4.849│Hotărârile │Administrare │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │ │Ilfov │ │ │Guvernului nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │346/2000 şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2.336/2004│ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴────────┴───────┴─────┴─────┴────┴────────┴───────┴────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴────┴──────────┴────┴───┘


    ANEXA 3

                             DATELE DE IDENTIFICARE
        ale imobilului la care se actualizează valoarea de inventar, ca
        urmare a efectuării unei lucrări de investiţii pusă în funcţiune


┌───────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ Cod fiscal │ Denumire │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│1. Ordonator principal de credite │ 4204305 │Serviciul Român de Informaţii │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi │ │ │
│ naţionale subordonate ordonatorului │ │ │
│ principal │ │ │
├───────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────┤
│ CLASA 8: Bunuri publice de stat │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Elemente de identificare │
├───────┬───────────┬─────────┬───────────────┬────────────┬─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Valoarea de │ │
│Nr. MFP│ Codul de │Denumirea│ Adresa │ inventar │ Baza legală │
│ │clasificare│ │ │ - lei - │ │
├───────┼───────────┼─────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│105.246│ 8.19.01 │ Sediu │ Judeţul Argeş │ 11.546.636 │Autorizaţie de construire │
│ │ │ │ │ │nr. 3 din 31.05.2012, Proces-│
│ │ │ │ │ │verbal de recepţie la │
│ │ │ │ │ │terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │nr. 4.077 din 19.11.2012 │
└───────┴───────────┴─────────┴───────────────┴────────────┴─────────────────────────────┘    ANEXA 4

                             DATELE DE IDENTIFICARE
     ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare
    a reevaluării şi efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune


┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ Cod fiscal │ Denumire │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│1. Ordonator principal de credite │ 4204305 │ Serviciul Român de Informaţii │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │
│subordonate ordonatorului principal │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ CLASA 8: Bunuri publice de stat │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Elemente de identificare │
├────┬───────┬───────────┬─────────┬──────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoarea de │ │
│Nr. │Nr. MFP│ Codul de │Denumirea│ Adresa │ inventar │ Baza legală │
│crt.│ │clasificare│ │ │ - lei - │ │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1 │105.417│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Cluj │ 1.564.253│Autorizaţie de construire nr. 9 din │
│ │ │ │ │ │ │5.10.2009, Proces-verbal de recepţie│
│ │ │ │ │ │ │la terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4.030 din 21.06.2010 │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2 │105.503│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Dâmboviţa │ 7.892.419│Autorizaţie de construire nr. 1 din │
│ │ │ │ │ │ │7.03.2011, Proces-verbal de recepţie│
│ │ │ │ │ │ │la terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4.086 din 15.05.2013 │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3 │105.946│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Giurgiu │ 31.465.141│Autorizaţie de construire nr. 6 din │
│ │ │ │ │ │ │1.08.2012, Proces-verbal de recepţie│
│ │ │ │ │ │ │la terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4.073 din 29.10.2012 │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 4 │105.716│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Neamţ │ 5.097.035│Autorizaţie de construire nr. 2 din │
│ │ │ │ │ │ │4.05.2012, Proces-verbal de recepţie│
│ │ │ │ │ │ │la terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4.078 din 28.11.2012 │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 5 │105.815│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Suceava │ 2.233.490│Proces-verbal de recepţie la │
│ │ │ │ │ │ │terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 67.453 din 30.01.2013 │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 6 │105.936│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul │ 43.774.654│Proces-verbal de recepţie la │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4.028 din 14.06.2010 │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 7 │105.939│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul │ 23.377.047│Autorizaţie de construire nr. 11 din│
│ │ │ │ │Bucureşti │ │29.12.2009, Proces-verbal de │
│ │ │ │ │ │ │recepţie la terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4.084 din 19.04.2013 │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 8 │105.984│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul │ 30.284.050│Autorizaţie de construire nr. 4 din │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │31.05.2012, Proces-verbal de │
│ │ │ │ │ │ │recepţie la terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4.076 din 16.11.2012 │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 9 │106.000│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul │ 12.467.327│Proces-verbal de recepţie la │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4.032 din 28.07.2010 │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 10 │106.006│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul │ 3.227.887│Autorizaţie de construire nr. 10 din│
│ │ │ │ │Bucureşti │ │11.11.2009, Proces-verbal de │
│ │ │ │ │ │ │recepţie la terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 4.033 din 27.08.2010 │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 11 │147.498│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul │ 27.594.225│Autorizaţie de construire nr. 7 din │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │02.08.2010, Proces-verbal de │
│ │ │ │ │ │ │recepţie la terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4.069 din 3.09.2012 │
├────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 12 │153.301│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul │ 76.027.605│Autorizaţie de construire nr. 7 din │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │3.09.2009, Proces-verbal de recepţie│
│ │ │ │ │ │ │la terminarea lucrărilor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4.075 din 15.11.2012 │
└────┴───────┴───────────┴─────────┴──────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────┘    ANEXA 5

                             DATELE DE IDENTIFICARE
                     ale imobilelor la care se actualizează
                 valorile de inventar, ca urmare a reevaluării


┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┐
│ │ Cod fiscal │ Denumire │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│1. Ordonator principal de credite │ 4204305 │Serviciul Român de │
│ │ │ Informaţii │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │
│subordonate ordonatorului principal │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┤
│ CLASA 8: Bunuri publice de stat │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Elemente de identificare │
├────┬───────┬───────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┤
│Nr. │Nr. MFP│ Codul de │ Denumirea │ Adresa │Valoarea de│
│crt.│ │clasificare│ │ │ inventar │
│ │ │ │ │ │ - lei - │
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 1 │ 35.534│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Mureş │ 360.800│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 2 │ 35.535│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Mureş │ 41.898│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 3 │ 35.536│ 8.19.01 │ Teren │Judeţul Mureş │ 447.036│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 4 │ 35.551│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Constanţa │ 483.023│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 5 │35.552 │ 8.19.01 │ Teren │Judeţul Constanţa │ 2.464.454│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 6 │103.619│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 3.255.916│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 7 │103.779│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Prahova │ 346.583│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 8 │103.783│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Prahova │ 11.257.159│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 9 │104.258│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 465.425│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 10 │105.235│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Arad │ 3.451.136│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 11 │105.257│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Bacău │ 27.000│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 12 │105.281│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Bihor │ 6.816.351│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 13 │105.313│ 8.19.01 │ Teren │Judeţul Bistriţa │ 501.539│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 14 │105.314│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Bistriţa │ 5.795.655│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 15 │105.357│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Brăila │ 1.012.827│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 16 │105.358│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Brăila │ 14.993│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 17 │105.371│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Buzău │ 1.781.828│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 18 │105.384│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Caraş-Severin │ 1.043.998│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 19 │105.385│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Caraş-Severin │ 1.338.484│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 20 │105.386│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Caraş-Severin │ 6.862│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 21 │105.387│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Caraş-Severin │ 19.826│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 22 │105.388│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Caraş-Severin │ 39.557│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 23 │105.389│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Caraş-Severin │ 41.824│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 24 │105.413│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Călăraşi │ 5.363.580│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 25 │105.433│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Judeţul Cluj │ 67.259│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 26 │105.434│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Cluj │ 610.296│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 27 │105.435│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Constanţa │ 5.031.161│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 28 │105.437│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Constanţa │ 47.486│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 29 │105.439│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Constanţa │ 41.278│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 30 │105.440│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Constanţa │ 199.755│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 31 │105.441│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Constanţa │ 75.998│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 32 │105.471│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Covasna │ 4.535.925│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 33 │105.472│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Covasna │ 993.441│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 34 │105.473│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Covasna │ 131.659│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 35 │105.505│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Dâmboviţa │ 183.640│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 36 │105.511│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Dolj │ 3.265.415│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 37 │105.544│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Giurgiu │ 2.012.042│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 38 │105.551│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Gorj │ 3.386.358│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 39 │105.562│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Harghita │ 2.965.170│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 40 │105.563│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Harghita │ 520.293│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 41 │105.564│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Harghita │ 874.042│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 42 │105.566│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Harghita │ 174.770│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 43 │105.613│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Hunedoara │ 3.152.010│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 44 │105.630│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Ialomiţa │ 1.287.181│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 45 │105.646│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Iaşi │ 38.573│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 46 │105.661│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Maramureş │ 4.337.703│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 47 │105.679│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Mehedinţi │ 3.793.066│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 48 │105.680│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Mehedinţi │ 153.134│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 49 │105.682│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Mehedinţi │ 482.211│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 50 │105.703│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Mureş │ 2.371.727│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 51 │105.714│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Mureş │ 920.332│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 52 │105.717│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Neamţ │ 1.246.548│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 53 │105.718│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Neamţ │ 157.689│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 54 │105.749│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Prahova │ 1.037.910│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 55 │105.750│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Prahova │ 82.735│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 56 │105.791│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Sălaj │ 1.947.275│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 57 │105.792│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Sălaj │ 7.324│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 58 │105.803│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Sibiu │ 505.114│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 59 │105.816│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Suceava │ 177.303│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 60 │105.817│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Suceava │ 33.189│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 61 │105.818│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Suceava │ 4.422│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 62 │105.831│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Teleorman │ 2.082.102│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 63 │105.832│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Teleorman │ 307.484│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 64 │105.833│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Teleorman │ 335.630│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 65 │105.835│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Teleorman │ 48.030│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 66 │105.872│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Tulcea │ 1.112.009│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 67 │105.873│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Tulcea │ 138.398│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 68 │105.887│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Vaslui │ 487.709│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 69 │105.905│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Vâlcea │ 2.356.372│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 70 │105.907│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Vâlcea │ 950.056│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 71 │105.924│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Vrancea │ 1.098.153│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 72 │105.933│ 8.19.01 │ Spital │Judeţul Ilfov │148.537.892│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 73 │105.935│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 973.334│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 74 │105.937│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 172.975│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 75 │105.938│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 4.232.831│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 76 │105.940│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 417.420│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 77 │105.943│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 13.079.863│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 78 │105.955│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 5.052.910│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 79 │105.956│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 10.318.519│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 80 │105.962│ 8.19.01 │ Policlinică │Municipiul Bucureşti │ 10.351.404│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 81 │105.967│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Constanţa │ 1.622.156│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 82 │105.968│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Judeţul Constanţa │ 8.675.973│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 83 │105.969│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Judeţul Constanţa │ 6.381.371│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 84 │105.971│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Judeţul Vâlcea │ 768.097│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 85 │105.972│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Judeţul Vâlcea │ 6.478.141│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 86 │105.973│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Judeţul Braşov │ 936.624│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 87 │105.975│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Braşov │ 1.930.067│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 88 │105.976│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Judeţul Prahova │ 3.760.025│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 89 │105.977│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Judeţul Prahova │ 813.725│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 90 │105.978│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Judeţul Bihor │ 1.714.283│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 91 │105.980│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 44.464.023│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 92 │105.981│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Judeţul Ilfov │ 12.920.544│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 93 │105.982│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Judeţul Ilfov │ 1.171.556│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 94 │105.986│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 3.001.604│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 95 │105.987│ 8.19.01 │ Teren │Municipiul Bucureşti │ 2.597.623│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 96 │105.991│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 3.487.371│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 97 │105.992│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 1.071.787│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 98 │105.994│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 1.363.535│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ 99 │105.995│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 2.018.978│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│100 │105.996│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 1.593.329│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│101 │105.997│ 8.19.01 │ Teren │Judeţul Tulcea │ 357.299│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│102 │105.999│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 289.156│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│103 │106.001│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Municipiul Bucureşti │ 73.580│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│104 │106.003│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 39.572.218│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│105 │106.004│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 2.140.778│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│106 │106.007│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 2.116.711│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│107 │106.009│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 2.064│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│108 │113.939│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 3.265.721│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│109 │113.994│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 392.052│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│110 │114.202│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Constanţa │ 3.499.930│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│111 │114.270│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Constanţa │ 224.798│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│112 │120.827│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Iaşi │ 10.392.253│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│113 │121.091│ 8.19.01 │ Teren │Municipiul Bucureşti │ 5.153.196│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│114 │144.533│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 1.033.967│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│115 │144.534│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 251.883│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│116 │144.742│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 44.358.614│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│117 │145.153│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Sibiu │ 2.609.013│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│118 │145.155│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Braşov │ 4.389.086│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│119 │145.176│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 3.204.480│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│120 │147.140│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Ilfov │ 14.045.117│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│121 │148.976│ 8.19.01 │ Teren │Municipiul Bucureşti │ 5.142.561│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│122 │148.977│ 8.19.01 │ Teren │Municipiul Bucureşti │ 1.578.713│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│123 │148.978│ 8.19.01 │ Teren │Municipiul Bucureşti │ 3.791.583│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│124 │148.981│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Alba │ 9.496│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│125 │148.983│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Prahova │ 412.405│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│126 │152.095│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Covasna │ 890.423│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│127 │152.096│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Harghita │ 601.376│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│128 │153.165│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Argeş │ 125.734│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│129 │153.166│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 16.820.109│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│130 │154.969│ 8.19.01 │ Sediu │Municipiul Bucureşti │ 871.806│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│131 │155.500│ 8.19.01 │ Construcţie anexă cămin │ │ │
│ │ │ │ de garnizoană │Judeţul Vâlcea │ 301.530│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│132 │155.501│ 8.19.01 │Bloc locuinţe de intervenţie│Municipiul Bucureşti │ 20.634.722│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│133 │155.504│ 8.19.01 │ Garaj │Municipiul Bucureşti │ 11.699.059│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│134 │155.507│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Alba │ 48.805│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│135 │155.511│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Arad │ 67.362│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│136 │155.512│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Arad │ 55.412│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│137 │155.514│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Bacău │ 60.125│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│138 │155.515│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Bacău │ 54.879│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│139 │155.516│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Bacău │ 24.699│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│140 │155.517│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Bacău │ 138.073│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│141 │155.520│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Bistriţa │ 64.469│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│142 │155.521│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Botoşani │ 14.835│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│143 │155.522│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Botoşani │ 29.447│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│144 │155.529│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Caraş-Severin │ 59.616│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│145 │155.530│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Caraş-Severin │ 86.872│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│146 │155.531│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Caraş-Severin │ 79.488│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│147 │155.533│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Călăraşi │ 71.592│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│148 │155.535│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Cluj │ 134.902│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│149 │155.536│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Cluj │ 84.351│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│150 │155.541│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Covasna │ 99.064│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│151 │155.542│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Dâmboviţa │ 21.725│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│152 │155.543│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Dâmboviţa │ 35.863│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│153 │155.546│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Giurgiu │ 24.568│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│154 │155.548│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Giurgiu │ 139.352│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│155 │155.549│ 8.19.01 │ Cămin de garnizoană │Judeţul Gorj │ 140.377│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│156 │155.553│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Harghita │ 145.600│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│157 │155.554│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Harghita │ 115.722│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│158 │155.555│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Harghita │ 74.691│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│159 │155.557│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Ialomiţa │ 97.615│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│160 │155.558│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Ialomiţa │ 80.052│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│161 │155.560│ 8.19.01 │ Teren │Judeţul Iaşi │ 1.901.925│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│162 │155.561│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Iaşi │ 511.130│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│163 │155.562│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Iaşi │ 242.670│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│164 │155.567│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Mureş │ 285.835│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│165 │155.568│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Mureş │ 391.441│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│166 │155.569│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Mureş │ 290.738│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│167 │155.570│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Mureş │ 234.590│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│168 │155.571│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Neamţ │ 128.347│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│169 │155.572│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Neamţ │ 202.168│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│170 │155.573│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Neamţ │ 113.364│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│171 │155.574│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Neamţ │ 139.465│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│172 │155.575│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Neamţ │ 185.770│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│173 │155.576│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Neamţ │ 72.009│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│174 │155.577│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Neamţ │ 189.339│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│175 │155.580│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Prahova │ 126.623│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│176 │155.581│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Satu Mare │ 115.363│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│177 │155.582│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Satu Mare │ 115.363│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│178 │155.583│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Satu Mare │ 44.513│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│179 │155.584│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Satu Mare │ 81.526│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│180 │155.595│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Teleorman │ 33.126│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│181 │155.596│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Teleorman │ 42.363│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│182 │155.597│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Teleorman │ 35.377│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│183 │155.598│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Teleorman │ 169.069│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│184 │155.599│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Timiş │ 87.629│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│185 │155.601│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Tulcea │ 67.502│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│186 │155.602│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Tulcea │ 6.781│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│187 │155.603│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Tulcea │ 17.686│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│188 │155.604│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Tulcea │ 36.279│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│189 │155.606│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Vâlcea │ 67.938│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│190 │155.608│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Vâlcea │ 21.624│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│191 │155.610│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Vrancea │ 765.388│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│192 │155.611│ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Vrancea │ 217.206│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│193 │155.612│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Municipiul Bucureşti │ 25.033│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│194 │155.613│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Municipiul Bucureşti │ 33.227│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│195 │155.614│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Municipiul Bucureşti │ 213.195│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│196 │155.615│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Municipiul Bucureşti │ 98.050│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│197 │155.616│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Municipiul Bucureşti │ 42.414│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│198 │155.617│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Municipiul Bucureşti │ 160.126│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│199 │155.618│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Municipiul Bucureşti │ 152.698│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│200 │155.619│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Municipiul Bucureşti │ 49.356│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│201 │155.620│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Municipiul Bucureşti │ 71.521│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│202 │155.621│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Municipiul Bucureşti │ 265.569│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│203 │158.504│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Iaşi │ 228.679│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│204 │158.505│ 8.19.01 │ Cabinet medical │Judeţul Iaşi │ 452.248│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│205 │158.507│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Prahova │ 45.999│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│206 │158.508│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Satu Mare │ 33.850│
├────┼───────┼───────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│207 │158.509│ 8.19.01 │ Locuinţă de intervenţie │Judeţul Satu Mare │ 37.094│
└────┴───────┴───────────┴────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┘    ANEXA 6

                             DATELE DE IDENTIFICARE
          ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar,
           ca urmare a reevaluării, şi la care se corectează adresele
             înscrise eronat în inventarul centralizat al bunurilor
                        din domeniul public al statului


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────┐
│ │Cod fiscal│ Denumire │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│1. Ordonator principal de credite │4204305 │Serviciul Român de │
│ │ │ Informaţii │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │
│ subordonate ordonatorului principal │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────┤
│ CLASA 8: Bunuri publice de stat │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Elemente de identificare │
├────┬──────────┬───────────┬───────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┤
│Nr. │ Nr. MFP │ Codul de │ Denumirea │ Adresa │ Valoarea de inventar │
│crt.│ │clasificare│ │ │ - lei - │
├────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│ 1│ 105.934 │ 8.19.01 │ Sediu │ Judeţul Ilfov │ 560.003│
├────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│ 2│ 105.941 │ 8.19.01 │ Teren │ Judeţul Ilfov │ 9.525.493│
├────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│ 3│ 105.957 │ 8.19.01 │ Sediu │ Judeţul Ilfov │ 4.577.160│
├────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│ 4│ 105.958 │ 8.19.01 │ Sediu │ Judeţul Ilfov │ 1.275.396│
├────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│ 5│ 105.963 │ 8.19.01 │ Sediu │ Judeţul Ilfov │ 8.757.370│
└────┴──────────┴───────────┴───────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────┘


    ANEXA 7

                             DATELE DE IDENTIFICARE
                    ale părţii de imobil care se scoate din
                inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
               public al statului, ca urmare a retrocedării către
                  persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii


┌───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────┐
│Numărul │Denumirea│Valoarea │Valoarea │Valoarea │Temeiul legal în baza căruia│Descrierea tehnică a părţii│ Ordonatorul/ │
│atribuit de│bunului │ de │ de │ de │se scoate bunul din domeniul│ de imobil care iese din │Administratorul │
│către │şi adresa│inventar │inventar │inventar │ public al statului │ domeniul public │ de la care se │
│Ministerul │ │a bunului│care iese│ care │ │ │scoate bunul din│
│Finanţelor │ │aflat în │ din │rămâne în│ │ │domeniul public │
│Publice/ │ │domeniul │domeniul │domeniul │ │ │ al statului │
│Codul de │ │ public │ public │ public │ │ │ │
│clasificare│ │ - lei - │ - lei - │ - lei - │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Decizia civilă nr. 91A din │1. Teren: cota de 55% din │ │
│ │ │ │ │ │8.02.2010 a Curţii de Apel │suprafaţa totală de 1.730 │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti, rămasă │mp restituită în natură │ │
│ │ │ │ │ │irevocabilă prin Decizia nr.│2. Construcţie: spaţiile de│Serviciul Român │
│ 105.344 - │ Sediu │ │ │ │3.911 din 12.05.2011 a │la parter (un hol, un grup │ de Informaţii │
│ parţial/ │Judeţul │1.990.599│ 54.914│1.935.685│Înaltei Curţi de Casaţie şi │sanitar şi două încăperi) │ CUI 4204305 │
│ 8.19.01. │ Braşov │ │ │ │Justiţie; Decizia nr. 55 din│deţinute exclusiv de către │ │
│ │ │ │ │ │25.07.2011 a directorului │Serviciul Român de │ │
│ │ │ │ │ │Serviciului Român de │Informaţii, precum şi cota │ │
│ │ │ │ │ │Informaţii, definitivă │de 1/2 din spaţiile de la │ │
│ │ │ │ │ │ │parter (o sală de mese, o │ │
│ │ │ │ │ │ │sală de şedinţe şi o sală │ │
│ │ │ │ │ │ │de protocol), deţinute în │ │
│ │ │ │ │ │ │comun cu Ministerul │ │
│ │ │ │ │ │ │Afacerilor Interne │ │
└───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 8

                             DATELE DE IDENTIFICARE
                   ale imobilelor care se scot din inventarul
           centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
                         ca urmare a înscrierii eronate


┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ Cod fiscal │ Denumire │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1. Ordonator principal de credite │ 4204305 │ Serviciul Român de │
│ │ │ Informaţii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale │ │ │
│ subordonate ordonatorului principal │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ CLASA 8: Bunuri publice de stat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Elemente de identificare │
├────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Nr. │ Nr. MFP │ Codul de │ Denumirea │ Adresa │ Situaţia actuală │ Observaţii │
│crt.│ │clasificare│ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Hotărârile Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local al Municipiului │
│ 1 │ 105.857 │ 8.19.01 │ Sediu │ Judeţul Timiş │ Imobilul aparţine │Lugoj nr. 60 din │
│ │ │ │ │ │ proprietăţii municipiului │26.04.2000 şi nr. 71 din │
│ │ │ │ │ │ Lugoj. │29.03.2012, Cartea │
│ │ │ │ │ │ │funciară nr. 404616 Lugoj│
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Nr. MFP 114.855 din anexa│
│ │ │ │ │ │ │nr. 1 la Hotărârea │
│ │ │ │ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │ │ │ │nr. 1.705/2006, cu │
│ 2 │ 105.565 │ 8.19.01 │ Sediu │Judeţul Harghita │ Imobilul se află în │modificările şi │
│ │ │ │ │ │ administrarea Ministerului │completările ulterioare, │
│ │ │ │ │ │ Afacerilor Interne. │aferentă Ministerului │
│ │ │ │ │ │ │Afacerilor Interne │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 3 │ 155.508 │ 8.19.01 │ Locuinţă de │ │Imobilul este înregistrat cu │ │
│ │ │ │ intervenţie │ Judeţul Alba │nr. MFP 105.390, sens în care │ │
│ │ │ │ │ │este necesară radierea │ │
│ │ │ │ │ │nr. MFP 155.508. │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 4 │ 155.537 │ 8.19.01 │ Cabinet │ │Imobilul este înregistrat cu │ │
│ │ │ │ medical │ Judeţul Cluj │nr. MFP 105.434, sens în care │ │
│ │ │ │ │ │este necesară radierea │ │
│ │ │ │ │ │nr. MFP 155.537. │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 5 │ 155.538 │ 8.19.01 │ Sediu │ Judeţul Cluj │Imobilul este înregistrat cu │ │
│ │ │ │ │ │nr. MFP 105.433, sens în care │ │
│ │ │ │ │ │este necesară radierea │ │
│ │ │ │ │ │nr. MFP 155.538. │ │
└────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────┘                                              ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016