Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 663 din 4 iulie 2012  pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de utilitate publica Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 663 din 4 iulie 2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de utilitate publica "Pod rutier la km 0 540 al Canalului Dunare-Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces", precum si pentru declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Pod rutier la km 0 540 al Canalului Dunare-Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 2 alin. (3) lit. a) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de utilitate publicã "Pod rutier la km 0 540 al Canalului Dunãre-Marea Neagrã şi lucrãri aferente infrastructurii rutiere şi de acces", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 14 august 2009, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobã amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã "Pod rutier la km 0 540 al Canalului Dunãre-Marea Neagrã şi lucrãri aferente infrastructurii rutiere şi de acces", comuna Agigea, judeţul Constanţa, potrivit hãrţilor topografice prevãzute în anexele nr. 2, 3a) şi 3b)*).
----------
    *) Anexele nr. 2, 3a) şi 3b) se comunicã persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de cãtre Compania Naţionalã Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hãrţilor topografice fiind determinatã de impedimente de naturã tehnico-redacţionalã.

    ART. 3
    (1) Se aprobã declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã care constituie coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã "Pod rutier la km 0 540 al Canalului Dunãre-Marea Neagrã şi lucrãri aferente infrastructurii rutiere şi de acces", comuna Agigea, judeţul Constanţa, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţionalã Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza comunei Agigea, judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinãtorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despãgubirilor este prevãzutã în anexa nr. 4.
    ART. 4
    Sumele individuale estimate de cãtre expropriator, aferente despãgubirilor pentru imobilele proprietate privatã care constituie coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã "Pod rutier la km 0 540 al Canalului Dunãre-Marea Neagrã şi lucrãri aferente infrastructurii rutiere şi de acces", situate pe raza comunei Agigea, judeţul Constanţa, sunt în cuantum total de 2.269 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 , la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - poziţia 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR)".
    ART. 5
    Sumele individuale prevãzute la art. 4 se vireazã de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitãrii acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevãzutã la art. 2 , în vederea efectuãrii despãgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 6
    Planul cu amplasamentul lucrãrii se aduce la cunoştinţa publicã prin afişarea la sediul Consiliului Local Agigea şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Ovidiu Ioan Silaghi

                 Ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului,
                                 Eduard Hellvig

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

    Bucureşti, 4 iulie 2012.
    Nr. 663.


    ANEXA 1
    -------
(Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 853/2009)
--------------------------------------------


          CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
                   ai obiectivului de investiţii "Pod rutier
                  la km 0 540 al Canalului Dunãre-Marea Neagrã
            şi lucrãri aferente infrastructurii rutiere şi de acces"

    Ordonatorul principal de credite: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    Beneficiar: Compania Naţionalã "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
    Amplasament: Gura de acces Canal Dunãre-Marea Neagrã (km 0 540)
    Indicatori tehnico-economici

    Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 191.797
     (în preţuri la data de 30 mai 2011; 1 euro =
     4,1207 lei),
     din care: C+M mii lei 172.401
    Valoare rest de executat (inclusiv TVA), mii lei 154.748
     din care: C+M mii lei 140.799
    Eşalonarea investiţiei: INV/C M
     Anul I mii lei 30.000
                                                            ─────── ──────
                                                            mii lei 27.000
     Anul II mii lei 80.000
                                                            ─────── ──────
                                                            mii lei 72.000
     Anul III mii lei 44.748
                                                            ─────── ──────
                                                            mii lei 41.799
    Capacitãţi:
    - Lungime pod + viaducte + drum m 2.400
    - Bretea de conectare cu DN39 m 3.200
    - Durata de realizare a investiţiei luni 36


    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, şi din Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR), în conformitate cu prevederile Programului operaţional sectorial "Transport" şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


    ANEXA 4

                                     LISTA
                 cuprinzând imobilele proprietate privatã care
                     constituie coridorul de expropriere al
       lucrãrii de utilitate publicã "Pod rutier la km 0 540 al Canalului
            Dunãre-Marea Neagrã şi lucrãri aferente infrastructurii
                     rutiere şi de acces", situate pe raza
           localitãţii Agigea din judeţul Constanţa, proprietarii sau
   deţinãtorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despãgubirilor


 ┌────┬──────────────┬─────────┬────────┬────────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────┬─────────┬──────────┬────────────┐
 │Nr. │Numãr de iden-│ Judeţul │Unitatea│ Numele/Denumirea │ Tarlaua/parcela │ Cate-│Numãr │Numãr│Suprafaţa│Suprafaţa │ Valoarea │
 │crt.│tificare con- │ │adminis-│ proprietarului/ │ │ goria│cadas-│ de │ totalã │ de │despãgubirii│
 │ │form Planului │ │trativ- │ deţinãtorului │ │ de │tral │carte│ (mý) │expropriat│ terenului, │
 │ │ de situaţie │ │terito- │ imobilului │ │ folo-│(numãr│ fun-│ │ (mý) │ conform │
 │ │ "coridor de │ │ rialã │ │ │ sinţã│topo) │ciarã│ │ │ Legii nr. │
 │ │ expropriere" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 255/2010 │
 │ │ Avizat OCPI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
 │ │ Constanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 1 │ 1 │Constanţa│Agigea │S.C. "Best Wood Company"│ - │ - │ - │ - │ - │ 2.733,00│ 118.713,88│
 │ │ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 2 │ 4 │Constanţa│Agigea │S.C. "94 Bitex Trading" │Lot C9/2 │ N │ 17570│ - │22.733,00│ 377,00│ 16.375,44│
 │ │ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 3 │ 5 │Constanţa│Agigea │S.C. "94 Bitex Trading" │Lot C9/2 │ N │ 17570│ - │22.733,00│ 30,00│ 1.303,24│
 │ │ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 4 │ 7 │Constanţa│Agigea │S.C. "94 Bitex Trading" │Lot C9/2 │ N │ 17570│ - │22.733,00│ 386,00│ 16.767,28│
 │ │ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 5 │ 9 │Constanţa│Agigea │Iosif Ion │A457/1/1/1 │ A │ - │ - │22.020,00│ 295,00│ 10.334,00│
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 6 │ 11 │Constanţa│Agigea │Iosif Ion │A457/1/1/3 │ A │ - │ - │ - │ 143,00│ 5.009,00│
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 7 │ 12 │Constanţa│Agigea │S.C. "Agrisol" - S.R.L. │A457/2/1/2 │ A │ 16418│17529│37.500,00│ 1.693,00│ 73.539,44│
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 8 │ 17 │Constanţa│Agigea │C.N.R.N. "Radionav"-S.A.│Drum de acces │ DR │ 442 │ 801 │ 1.558,71│ 345,00│ 18.733,92│
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 9 │ 18 │Constanţa│Agigea │Bundache Ilie │A457/4/3 │ A │ 16911│17194│ 4.877,00│ 611,00│ 21.403,00│
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 10 │ 20 │Constanţa│Agigea │Domeniul privat al │Zona lac Agigea │ A │ - │ - │ - │ 244,00│ 10.598,28│
 │ │ │ │ │comunei Agigea │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 11 │ 21 │Constanţa│Agigea │S.C. "ICH Construcţii │Zona lac Agigea, │ Cc │ - │ - │ - │ 1.624,00│ 88.182,60│
 │ │ │ │ │Grup" - S.A. │lot 5 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 12 │ 22 │Constanţa│Agigea │S.C. "Prod Transports │Zona lac Agigea, │ Cc │ - │ - │ - │ 2.514,00│ 136.509,12│
 │ │ │ │ │Cereals" - S.A. │Lot 6 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 13 │ 27 │Constanţa│Agigea │Domeniul privat al │Zona lac Agigea │ A │ - │ - │ - │ 36,00│ 1.563,64│
 │ │ │ │ │comunei Agigea │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 14 │ 31 │Constanţa│Agigea │S.C. TRANS PEC LEASING │Lot N1/1 │ N │ 17658│ - │59.945,00│ 85,00│ 3.692,72│
 │ │ │ │ │IFN - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────────┼──────────┼────────────┤
 │ TOTAL ANEXA 2 │ 11.116,00│ 522.725,56│
 ├────┬──────────────┬─────────┬────────┬────────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────┬─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 15 │ 1 │Constanţa│Agigea │S.C. TRANS PEC LEASING │Lot N1/1 │ N │ 17658│18012│59.945,00│ 13.073,55│ 567.923,72│
 │ │ │ │ │IFN - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 16 │ 6 │Constanţa│Agigea │Domeniul privat al │Localitatea Agigea│ A │ - │ - │ - │ 263,59│ 11.450,16│
 │ │ │ │ │comunei Agigea │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 17 │ 7 │Constanţa│Agigea │S.C. "NGB Construcţii & │Str. Ion Borcea │ Cc │ 17618│17832│ 8.924,00│ 3.587,54│ 272.729,32│
 │ │ │ │ │Management" - S.R.L. │nr. 19 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 18 │ 8 │Constanţa│Agigea │Domeniul privat al │Str. Henri Coandã │ Cc │ 17661│17882│ 6.500,00│ 3.271,63│ 248.713,00│
 │ │ │ │ │comunei Agigea │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 19 │ 9a │Constanţa│Agigea │Domeniul privat al │Str. Henri Coandã │ A │ - │ - │ 201,00│ 201,00│ 8.732,08│
 │ │ │ │ │comunei Agigea │nr. 2A │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 20 │ 10 │Constanţa│Agigea │Caracota Stere-Ianis │A 382/1/7 │ A │ - │ - │20.014,00│ 6.089,49│ 213.332,00│
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 21 │ 11a │Constanţa│Agigea │Domeniul privat al │11a │ A │ - │ - │ 1.611,00│ 1.611,00│ 69.983,12│
 │ │ │ │ │comunei Agigea │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 22 │ 11c │Constanţa│Agigea │Domeniul privat al │11c │ A │ - │ - │ 3.937,00│ 3.937,00│ 171.025,76│
 │ │ │ │ │comunei Agigea │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 23 │ 14 │Constanţa│Agigea │Domeniul privat al │Localitatea Agigea│ A │ - │ - │ │ 401,69│ 17.449,28│
 │ │ │ │ │comunei Agigea │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 24 │ 15 │Constanţa│Agigea │S.C. ICPE - S.A. │Str. Meduzei nr. 9│ A │ - │ - │ 4.814,00│ 2.520,43│ 109.489,52│
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 25 │ 16a │Constanţa│Agigea │Domeniul privat al │Str. Meduzei nr. 7│ A │ - │ - │ 328,00│ 328,00│ 14.248,84│
 │ │ │ │ │comunei Agigea │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 26 │ 17 │Constanţa│Agigea │Domeniul privat al │A 347/90/1 │ A │ 17370│17885│ 6.000,00│ 521,18│ 22.639,92│
 │ │ │ │ │comunei Agigea │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 27 │ 18 │Constanţa│Agigea │Domeniul privat al │A 347/90/1 │ A │ 17370│17885│ 6.000,00│ 20,45│ 887,84│
 │ │ │ │ │comunei Agigea │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 28 │ 19 │Constanţa│Agigea │Domeniul privat al │A 347/90/2 │ A │ 17371│17886│ 400,00│ 399,91│ 17.372,40│
 │ │ │ │ │comunei Agigea │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────────┼──────────┼────────────┤
 │ TOTAL ANEXELE 3a + 3b │ 36.226,46│1.745.976,96│
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
 │ TOTAL CORIDOR EXPROPRIERE │ 47.342,46│2.268.702,52│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016