Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 660 din 29 iunie 2011  privind aprobarea Listei cuprinzand 18 obiective de investitii - platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 660 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Listei cuprinzand 18 obiective de investitii - platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobã Lista cuprinzând 18 obiective de investiţii - platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, prevãzutã în anexa nr. I.
    (2) Se aprobã caracteristicile principale şi indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiţii prevãzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. II/1-II/18.
    ART. 2
    Finanţarea obiectivelor de investiţii prevãzute în anexele nr. II/1-II/18 se face dupã cum urmeazã:
    a) 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    b) 5% de la bugetele locale ale localitãţilor în care se realizeazã investiţiile, inclusiv din sume repartizate de consiliile judeţene cãtre acestea.
    ART. 3
    Anexele nr. I şi II/1-II/18 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                        Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                 Laszlo Borbely

                             Ministrul dezvoltãrii
                            regionale şi turismului,
                              Elena Gabriela Udrea

                            Ministrul administraţiei
                                 şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 29 iunie 2011.
    Nr. 660.


    ANEXA I

                               LISTA
         cuprinzând 18 obiective de investiţii - platforme de
           depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd
                     şi a deşeurilor menajere


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Denumirea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Bocsig, judeţul Arad │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, oraşul Pecica, judeţul Arad │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, oraşul Ştefãneşti, judeţul Botoşani │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Dumbrãviţa, judeţul Braşov │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, oraşul Budeşti, judeţul Cãlãraşi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Sohatu, judeţul Cãlãraşi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Vasilaţi, judeţul Cãlãraşi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Fundeni, judeţul Galaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Schela, judeţul Galaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Gârla Mare, judeţul Mehedinţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Gorneşti, judeţul Mureş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Fãrcaşele, judeţul Olt │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Traian, judeţul Olt │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Mironeasa, judeţul Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Mirceşti, judeţul Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Crucişor, judeţul Satu Mare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, comuna Todireşti, judeţul Suceava │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Platforme de depozitare şi gospodãrire a gunoiului de grajd şi a │
│ │deşeurilor menajere, oraşul Frasin, judeţul Suceava │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA II/1


          CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

       ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
            gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor
                 menajere, comuna Bocsig, judeţul Arad"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Bocsig, judeţul Arad
    Amplasament: satul Mânerãu, comuna Bocsig, judeţul Arad
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totala a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.551*)
     (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
      1 euro = 4,2848 lei),
     din care:
    construcţii-montaj mii lei 846
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Bocsig, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Arad cãtre acesta.
------------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/2

         CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

          ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
          gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                     oraşul Pecica, judeţul Arad"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Pecica, judeţul Arad
    Amplasament: oraşul Pecica, judeţul Arad
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totala a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.546*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
      1 euro = 4,2848 lei),
      din care:
     construcţii-montaj mii lei 841
     - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Pecica, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Arad cãtre acesta.
------------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/3


        CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

    ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi gospodãrire
            a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                 oraşul Ştefãneşti, judeţul Botoşani"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Ştefãneşti, judeţul Botoşani
    Amplasament: oraşul Ştefãneşti, judeţul Botoşani
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totala a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.553*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
    1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 848
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Ştefãneşti, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Botoşani cãtre acesta.
-------------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/4

        CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
         ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
        gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                 comuna Dumbrãviţa, judeţul Braşov"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Dumbrãviţa, judeţul Braşov
    Amplasament: comuna Dumbrãviţa, judeţul Braşov
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totala a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.536*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
      1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 833
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Dumbrãviţa, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Braşov cãtre acesta.
------------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/5


       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

       ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
       gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                  oraşul Budeşti, judeţul Cãlãraşi"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Budeşti, judeţul Cãlãraşi
    Amplasament: oraşul Budeşti, judeţul Cãlãraşi
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.512*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 819
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Budeşti, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Cãlãraşi cãtre acesta.
------------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/6


       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

     ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi gospodãrire
          a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                comuna Sohatu, judeţul Cãlãraşi"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Sohatu, judeţul Cãlãraşi
    Amplasament: comuna Sohatu, judeţul Cãlãraşi
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.532*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 835
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Sohatu, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Cãlãraşi cãtre acesta.
-----------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/7

       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

     ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi gospodãrire
             a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                  comuna Vasilaţi, judeţul Cãlãraşi"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Vasilaţi, judeţul Cãlãraşi
    Amplasament: comuna Vasilaţi, judeţul Cãlãraşi
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.516*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 819
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Vasilaţi, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Cãlãraşi cãtre acesta.
-----------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/8


       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

       ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
       gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                   comuna Fundeni, judeţul Galaţi"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Fundeni, judeţul Galaţi
    Amplasament: comuna Fundeni, judeţul Galaţi
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.520*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 821
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
    - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Fundeni, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Galaţi cãtre acesta.
---------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/9

       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

        ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
        gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                    comuna Schela, judeţul Galaţi"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Schela, judeţul Galaţi
    Amplasament: comuna Schela, judeţul Galaţi
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.526*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 827
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
    - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Schela, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Galaţi cãtre acesta.
-------------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/10

       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

      ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
      gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
               comuna Gârla Mare, judeţul Mehedinţi"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Gârla Mare, judeţul Mehedinţi
    Amplasament: comuna Gârla Mare, judeţul Mehedinţi
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.545*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 841
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Gârla Mare, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Mehedinţi cãtre acesta.
---------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/11

       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

         ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
       gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                      comuna Gorneşti, judeţul Mureş"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Gorneşti, judeţul Mureş
    Amplasament: comuna Gorneşti, judeţul Mureş
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.551*)
   (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
    1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 843
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Gorneşti, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Mureş cãtre acesta.
------------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/12

       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

       ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
      gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                comuna Fãrcaşele, judeţul Olt"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Fãrcaşele, judeţul Olt
    Amplasament: comuna Fãrcaşele, judeţul Olt
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.534*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 835
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Fãrcaşele, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Olt cãtre acesta.
--------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/13

      CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

      ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
      gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                    comuna Traian, judeţul Olt"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Traian, judeţul Olt
    Amplasament: comuna Traian, judeţul Olt
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.557*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 853
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Traian, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Olt cãtre acesta.
-----------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/14

       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

       ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
       gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                  comuna Mironeasa, judeţul Iaşi"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Mironeasa, judeţul Iaşi
    Amplasament: comuna Mironeasa, judeţul Iaşi
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.534*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 830
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţie luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Mironeasa, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Iaşi cãtre acesta.
---------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/15

       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

       ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
       gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                comuna Mirceşti, judeţul Iaşi"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Mirceşti, judeţul Iaşi
    Amplasament: comuna Mirceşti, judeţul Iaşi
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.535*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
     din care:
    construcţii-montaj mii lei 831
    - Capacitãţi:
    Total: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Mirceşti, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Iaşi cãtre acesta.
------------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/16

       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

       ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
       gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
               comuna Crucişor, judeţul Satu Mare"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Crucişor, judeţul Satu Mare
    Amplasament: comuna Crucişor, judeţul Satu Mare
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.530*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
     din care:
    construcţii-montaj mii lei 826
    - Capacitãţi:
    Total: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Crucişor, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Satu Mare cãtre acesta.
------------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/17


       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

        ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
        gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                   comuna Todireşti, judeţul Suceava"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Todireşti, judeţul Suceava
    Amplasament: satul Soloneţ, comuna Todireşti, judeţul Suceava
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.538*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
     din care:
    construcţii-montaj mii lei 834
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Todireşti, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Suceava cãtre acesta.
------------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


    ANEXA II/18


       CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

        ai obiectivului de investiţii "Platforme de depozitare şi
        gospodãrire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere,
                oraşul Frasin, judeţul Suceava"

    Titular: Ministerul Mediului şi Pãdurilor
    Beneficiar: Consiliul Local Frasin, judeţul Suceava
    Amplasament: oraşul Frasin, judeţul Suceava
    Indicatori tehnico-economici:    - Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.542*)
    (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2011;
     1 euro = 4,2848 lei),
    din care:
    construcţii-montaj mii lei 838
    - Capacitãţi:
    TOTAL: - capacitate stocare şi compostare total t/an 2.000
           - suprafaţa necesarã mý 2.500
    - Durata de realizare a investiţiei luni 3    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face dupã cum urmeazã:
    - 95% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii;
    - 5% de la bugetul local al localitãţii Frasin, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judeţean Suceava cãtre acesta.
-----------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

                             ------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice